*

Profil

Bloggen om frihed, ansvarlighed, grænser for politik - og det faktum at de tre ting ikke altid sikres via lovgivning fra Christiansborg.

Baggrund:

Karsten Lauritzen er retsordfører for Venstre. Han er født i Vesthimmerland i 1983.

Han har været VU-landsformand og blev valgt i Folketinget i 2007 for Venstre.

Karsten er retsordfører, men beskæftiger sig også med udviklingsbistand, udenrigspolitik, finans- og skattepolitik.

Andet:

Sted:

Hjørring og København

Website:

Besøg

Grænser for politik

Grænser for menneskerettigheder

Dato: 16. december, 2011

Emner: , , ,

78 kommentarer

 

 

Menneskerettigheder og internationale konventioner er centrale i opretholdelsen af et internationalt juridisk system, men både konventionssystemet og menneskerettighederne trænger til et serviceeftersyn. Mange konventioner er over 50 år gamle, lavet i en anden tid med en anden verdensorden. Og hvor samfundet har forandret sig betydeligt siden 1950’erne, har konventionerne ikke altid fulgt med. FN-konventionen om udryddelse af statsløshed er et eksempel.

 

Konventionen tvinger Danmark til at give statsborgerskab til alle statsløse, medmindre de har fået en dom på minimum fem års fængsel. Det betyder, at man kan blive dømt for mordforsøg og voldtægt men stadig få et dansk pas forærende, fordi ingen af dommene i sig selv giver fem års fængsel. At summen af dommene kan være 6, 7 eller 10 år er uden betydning. Det er helt uholdbart.

 

Hvor konventionerne ikke har udviklet sig, er det modsatte sket med menneskerettighederne og særligt fortolkningen af den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK).

I 2001 skrev Eva Smith i Juristen: ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) beføjelser kan på mange måder minde om oplyst enevælde. Historien viser imidlertid, at det er farligt, når et organ selv definerer grænserne for dets magtbeføjelser. Og vi har jo set, hvorledes EMD stadig udvider grænserne for, hvad menneskerettighederne kræver. Advokaterne skubber med stor fornøjelse bag på denne udvikling og politikerne er handlingslammede af de frygtindgydende ord: krænkelse af menneskerettighederne”. Jeg er enig med Eva Smith.

 

Når EMD fortolker langt videre end de politiske motiver og tankesæt, der ligger bag menneskerettighederne, bliver menneskerettighedsbegrebet udvandet, og fokus fjernes fra det faktum, at visse menneskerettigheder er vigtigere end andre - og det er frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trosfrihed og privat ejendomsret.

 

Problemerne med EMD bliver forværret ved, at regeringen som en del af regeringsgrundlaget har foreslået en revision af grundloven. Her har de Radikale, der bakkes op af både SF og Socialdemokraterne, meddelt, at EMRK skal indskrives direkte i grundloven. Hvis det sker, undermineres højesterets rolle som fortolker af grundloven, og det vil betyde, at EMD i Strasbourg får en central rolle i fortolkningen af den danske grundlov på alle de klassiske frihedsrettigheder. EMD, næsten 1.000 km fra København, vil blive en forfatningsdomstol hævet over højesteret.

 

Det betyder, at russiske, græske og tyrkiske dommere - der intet aner om Danmark, vores historie, vores kultur, vores retstradition - kommer til at bestemme, hvordan den danske grundlov skal fortolkes. Udover at det i sig selv er galimatias, er det udemokratisk, fordi domstolen i Strasbourg er dybt aktivistisk og har tradition for at bedrive politik. Den danske højesteret har historisk set haft en tilbageholdende rolle og netop forsøgt at adskille politik og jura.

 

Konsekvensen af regeringens ønske om at fremme menneskerettigheder via styrkelse af EMR bliver, at magten forskydes fra politikere, der har et folkeligt mandat og står til ansvar overfor vælgerne, til dommere, som ikke har noget demokratisk legitimt mandat til at træffe politiske beslutninger, og som ikke skal stå til ansvar for nogen.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Hans Petersen, København S | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:27

Hvorfor melder du dig ikke bare ind Dansk Folkeparti?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Evan Tvede, Ry | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:29

Den danske grundlov og danske højesteret er og skal vedblive at være de højeste myndigheder her i landet.
Så der har Venstre noget at arbejde med. Godt og væsentlig indlæg.
Ps. Jeg kan slet ikke forstå at en dansk højesteretsdom kan undermineres af Menneskeretsdomstolen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:36

I 2001 skrev Eva Smith i Juristen: ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) beføjelser kan på mange måder minde om oplyst enevælde. Historien viser imidlertid, at det er farligt, når et organ selv definerer grænserne for dets magtbeføjelser. Og vi har jo set, hvorledes EMD stadig udvider grænserne for, hvad menneskerettighederne kræver. Advokaterne skubber med stor fornøjelse bag på denne udvikling og politikerne er handlingslammede af de frygtindgydende ord: krænkelse af menneskerettighederne”.

Det er meget præcist formuleret af Eva Smith.

Der er en simpel løsning på det. Opsig tiltrædelsen af en lang række af de værste konventioner. Der er en opsigelsesfrist på et år. Så kom hellere i gang i dag end i morgen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Rene Jensen, 6800 | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:39

Ja opsig da konventionerne. Ideen om at regler udformet for 50 år siden i en stat langt væk, i en akademisk cirkel er jo idiotisk.

Men der kommer jo alligvel ikke til at ske noget fra de Danske politikers side. Det er nemt at sidde og snakke om det er åh så slemt. Men jeg hverken ser eller hører nogle politiker give nogle realistiske løfter om at genforhandle eller at opsige disse konventioner.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, KBH Ø | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:43

Opsig MRK så simpelt er det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
U. Høgh, Egå | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:55

Menneskerettigheder,For hvem?Senest har vi oplevet en dybt kriminel person fra Københavnsområdet,som er blevet udvist af Danmark,appelerer udvisningen til menneskerettighedskommisionen med formentlig det resultat at Danske skatteborgere skal betale for personen i flere år,for derefter hvis og når han bliver tilgodeset af samme kommision, vil sagsøge staten(skatteborgerne)for at få erstatning for hvad ved jeg, uretmæssig fængsling,tabt arbejdsfortjeneste,nåh nej,han er jo på overførselsindkomst,.Hvis han får ret i kommisionen, må man sige, at Karsten Lauritsen har ret i, at denne forstenede kommision trænger til en gevaldig renovering.Igen hvem arbejder menneskerettigshedskommisionen for de kriminelle,eller det lands borgere,der har lidt uret?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Hansen, Århus C | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:55

Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:36. Helt enig! Den danske grundlov bør altid være hævet over alle de andre “udenlanske love”. Fremmede domstole bør aldrig kunne underkende dansk lov og ret. Så længe ikke alle nationer har ratificeret lovene om menneskerettighederne, bør vi opsige de fleste/værste af konventionern - som foreslået af Torben Nielsen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kenneth Hansen, Otterup | Skrevet: 16. dec 11 kl. 13:55

Serviceeftersyn. Det lyder banalt og barnligt.

Alle konventioner, som ikke automatisk udløber per en given dato er ulovlig forpligtelse af fremtidige folketing og borgere.

Menneskerettigheder er til for mennesker, Carsten. Ikke hadeideologi og åndemageri.

Start med at afskaf 266b.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kenneth Hansen, Otterup | Skrevet: 16. dec 11 kl. 14:03

En alvorlig påmindelse.

Når retssystemet spiller fallit gentagende gange og lovlydige borgers retsopfattelse bliver nedbrudt, så bevæbner man sig igen.

Husk på, at tilliden til hinanden gør, at vi ikke går bevæbnet længere. Det er vigtigt, at den bevares, ellers må man møde vold, voldtægt, knivoverfald og skyderi med samme mønt.

Det er drastisk på vej ned ad bakke og folk dømmes for racisme (§ 266b) når det påpeges, at Danmark er besat af en totalitær ideologi.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Birthe Bræstrup, Frederiksberg | Skrevet: 16. dec 11 kl. 14:31

Enig! Menneskerettighederne fortjener ikke og nyder heller ikke den respekt de burde, FORDI de er forældede og sætter hensynet til den kriminelle højere end hensynet til ofret.
Lad os gå dem igennem med et tættekam og afratificere dem, vi ikke har brug for nu.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Th. Pedersen, Højbjerg | Skrevet: 16. dec 11 kl. 14:56

Venstres forhold til EU med tilbehør har længe været et åg på befolkningen.

Jeg husker tydeligt postyret, da Marianne Jelved græd over vores nej til euroen, og hun og Venstre påstod, at dommedag var nær. I stedet fik vi nogle gode økonomiske år, som I desværre ikke forstod at forvalte ordentligt.

Nu vil I så, at vi igen skal tro jer og stemme ja til europagten, men da I har en fornemmelse af, at vi igen vil stemme nej, vil I sikkert være med til endnu en gang at demonstrere, at rå magt er det eneste, der tæller. Fogh satte trenden og sørgede godt for sig selv.

Til h…… med de rettigheder, som vi ikke selv har gavn af, og som virker direkte demoraliserende på os, der skal betale gildet. Begynd forfra og gør det enkelt.

Du er ikke uden politisk talent, Lauritzen, men jeg håber stadig, at du får gjort din uddannelse færdig. Det er for ringe, når I møder op lige fra skolen og vil regere landet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 16. dec 11 kl. 15:29

@Karsten Lauritzen

Det fremgår ikke tydeligt af dit indlæg, om du ønsker konventionen om statsløse helt fjernet - eller bare revideret m.h.t. kriminelle.

Med hensyn til højesteretsafgørelser, mener du da, at man ikke skal have mulighed for at anke deres afgørelser?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 16. dec 11 kl. 15:30

Her i sommer dømte EMD i en sag, hvor to somaliere var blevet dømt til udvisning af England.

De havde begge flere alvorlige kriminelle forhold i bagagen - så det var på ingen måde guds bedste børn.

Men, men, men - EMD var da ligeglad. De dømte til fordel for de to somaliere, hvilket har betydet, at de nu kan være i England, indtil forholdene i Somalia normaliseres (dvs. de kan ikke udvises de næste mange, mange år).

Er det ikke fantastisk? EMD forhindrer et land i at udvise udenlandske statsborgere, endda ikke-europæiske og oven i hatten dybt kriminelle.

Den sidste rest af selvbestemmelse er væk.

EMD har dermed gjort sig til en enevældig stat - og jeg har det med enevælder, at jeg helst vil være fri.

Så farvel til EMD hurtigst muligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
per Nielsen, Thorning | Skrevet: 16. dec 11 kl. 15:36

Det er vel ret beset ganske enkelt. Er man utilfreds med reglerne i en forening, man er medlem af. FN,EU, etc., så man arbejde for ændring af reglerne eller melde sig ud af foreningen.

Hvis regeringen får held af, at få EMD skrevet ind ved en revision af grundloven, så er det jo sket demokratisk. Det kan derfor også ændres demokratisk. Hvem kan dog have noget imod demokrati, altså lige udover Karsten L ???

Demokrati er demokrati, også når det går imod mennesker.

Det svarer jo lidt til, når især DF går imod danske domstols afgørelser.

Så er der altså nogle ting vedr. magtens 3 deling, man skal have tjekket op på. Eller magtens 4 deling, EMD er ind over.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Krister Meyersahm, Malmö | Skrevet: 16. dec 11 kl. 15:53

Med Grundloven blev magten som bekendt tre-delt og den dømmende magt blev garanteret danske domstole. Herefter er den urørlig, lige til danskerne ved en grundlovsændring bestemmer noget andet. Dét er ikke sket.

Derfor, er det ikke legalt, at skiftende folketing har afgivet suverænitet, på den dømmende magts vegne til mellemstatslige domstole.

Folketinget har ingen bestemmelsesret over andet end sin egen myndighed. Ikke over danske domstole og ikke over danskernes ret til, når som helst, via sit folketing, at ændre på tingenes tilstand.

Det fremgår af Grundlovens § 20.

Upassende ? Klag over indlæg

 
U. Høgh, Egå | Skrevet: 16. dec 11 kl. 15:57

Jeg må konstatere at der er mange dårlige oplevelser med den omdiskuterede menneskerettigskommision.Var det ikke på tide, at der blev gjort noget,der kunne beskytte os ,der ustandseligt skal betale for den overrepresentation af kriminelle vi bliver udsat for, grundet samme kommision.Vi har da også behov for beskyttelse,men der er det jo ikke så interessant så hellere profilere sig over for de kriminelle,så de kan se, hvordan de skal tryne os, der skal betale.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Petersen, København | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:00

Karsten Lauritzen skriver blandt andet:
“…og det er frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trosfrihed og privat ejendomsret.”

Må man høfligst tilføje: Kønnenes ligestilling?

Hermed er alle grundlæggende frihedsrettigheder nævnt, som er utænkelige i islamiske trossamfund.

@ Niels Hansen 15:29

“Med hensyn til højesteretsafgørelser, mener du da, at man ikke skal have mulighed for at anke deres afgørelser?”

Hvorfor i alverden skal man kunne det? En højesteretsafgørelse er som minimum gået igennem to retsinstanser. Og må derfor antages at være retfærdigt behandlet.

Eller præcist hvor mange retsinstanser, herunder overnationale ‘domstole’, finder niels hansen det nødvendigt at kunne appellere til??

Derfor enig med flere: Opsig de fjollede konventioner og dertil hørende selvbestaltede ‘domstole’.
Som kun tjener levebrødsadvokater i at anke alt så langt som overhovedet muligt.

Deres salærer bliver nemlig betalt af den danske stat uagtet udfald og uagtet klientens økonomiske formåen eller mangel på samme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Petersen, København | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:04

-blot en servicemeddelelse/bonusinfo til niels hansen: Prøv at chekce, om den danske grundlov indeholder henvisninger til EMRK og EMD. Nå?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Krister Meyersahm, Malmö | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:27

“Konventionen tvinger Danmark til at give statsborgerskab til alle statsløse”, skriver KL.

Jo, formelt er det sådan. Men et folketing med rygrad retter sig alene efter den egne overbevisning, som det er pålagt i Grundloven. Gør man ikke det er man ikke værdig til embedet og skal fratages sin valgbarhed - i vanære.

Husk, at intet tidligere folketing kan binde noget kommende til - noget som helst. Dét er konsekvensen af Grundlovens § 32 og 56

Upassende ? Klag over indlæg

 
U. Høgh, Egå | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:28

Krister Meyersahm
Hvis det du fremfører holder stik,må der nødvendigvis være nogle, der skal slæbes igennem en rigsretssag for det de har begået.Det er naturligvis et interessant perspektiv.En sådan trussel,kunne da være med til at politikerne kom til at tænke på hvad de trak ned over borgernes hoveder.Det vi oplever PT er der grund til at følge nøje,jvf. Wammens udtalelse om Danmark kan svare ja til de ændringer der kommer i traktaten når de er gennemlæst.Det behøver han ikke at have de store problemer med, Til det kan man kun sige,det er noget Danmarks vælgerbefolkning suverent bestemmer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:35

Henrik Petersen, København

“-blot en servicemeddelelse/bonusinfo til niels hansen: Prøv at chekce, om den danske grundlov indeholder henvisninger til EMRK og EMD. Nå?”

Nå - kan du ikke få vejret?

Var der en pointe med din henvisning til Grundloven?

Hvis du mener, at der er en pointe, så er det nok folketinget, du skal tage sagen op med.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Petersen, København | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:37

Tja, niels hansen: Hvis du orkede at læse lidt ovenfor, ville du måske - måske - fatte pointen.

Men jeg holder ikke vejret imens.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Aage Jeppesen, Almunecar | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:47

Problemet er helt basalt at de rettigheder konventionerne tildeler fremmede i princippet er kvantitativt ubegrænsede, mens kontrahenternes muligheder for at opfylde rettighederne altid er begrænset af empiriske faktorer.

Konventionerne kan således have den konsekvens, at deres opfyldelse kan være ødelæggende for den demokratiske retsstat der har raficiceret dem.

Derved kan konventionerne komme i konflikt med den primære politisk-etiske fordring der består i at sikre opretholdelsen af den demokratiske retsstat.

Det andet problem er forskydningen fra politik til jura, som Karsten Lauritzen beskriver meget korrekt og præcist i sidste afsnit:

“Konsekvensen af regeringens ønske om at fremme menneskerettigheder via styrkelse af EMR bliver, at magten forskydes fra politikere, der har et folkeligt mandat og står til ansvar overfor vælgerne, til dommere, som ikke har noget demokratisk legitimt mandat til at træffe politiske beslutninger, og som ikke skal stå til ansvar for nogen.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
K. Jørgensen, Århus C | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:52

Senest har EMD belemret Danmark med 74 somaliere der ellers VAR blevet udvist.
Det er helt uhyggeligt stødende for retsfølelsen, at såkaldte “flygtninge” med EMD i ryggen, får gennemtrumfet ophold i DK.
Samtidigt oplever vi ofte, at store grupper af “flygtninge” tager på ferie i hjemlandet (med danske skatteyderkroner i bagagen).
Hvem husker ikke de 6000 libanesiske “flygtninge” der pludselig ville “hjem” til Danmark fra ferien i Libanon.
Og hvorfor er der ikke mere fokus på alle de familier der sender deres børn på “genopdragelsesrejser” til de muslimske hjemlande familien er “flygtet” fra?
I det øjeblik en “flygtning” sætter sit ben i det land de hævder sig flygtede fra, bør opholdstilladelsen samt evt tillagt dansk statsborgerskab automatisk indrages.
Det skriger til himlen, at “flygtninge” tager på ferie/sender børn på genopdragelsesrejser i hjemlandene.
Hvorfor går du, Karsten Lauritzen, ikke i brechen for, at når de borgerlige kommer til magten igen, så gennemgår man ALLE sager hvor “flygtninge” efter tildelt opholdstilladelse/statsborgerskab efterfølgende har rejst på ferie i deres hjemland.
Derefter kan I administrativt fratage disse svindlere deres statsborgerskab, da det turde være åbenlyst, at de har løjet i de oplysninger der ligger til grund for deres tildelte danske statsborgerskab/opholdstilladelse?
FNs tidligere flygtningehøjkommisær, Thorvald Stoltenberg, anslog at højst 5 % af de “flygtninge” der kom til Europa var reelle flygtning.
Hvornår stopper I vanviddet og udplyndringen af de danske skatteydere som disse fupasylanter udsætter os for?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Krister Meyersahm, Malmö | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:57

U. Høgh, Egå.

Det er ikke nødvendigvis danske vælgere der bestemmer om, for eller imod love - undtaget dog Grundloven.

Grundloven tillader nemlig ikke folkeafstemninger om andet end, af Folketinget, allerede vedtagne lovforslag. Det betyder derfor, at Folketinget først skal vedtage om ændringer (i dette tilfælde) i eu-samarbejdet og derefter, skal mindst 60 folketingsmedlemmer begære folkeafstemning om lovforslaget.

Skulle ydermere, ændringen anses, at indebære afgivelse af suverænitet, ja, så kan der slet ikke folkeafstemmes om dem, hvis fem sjettedele af Folketinget, har stemt for en ændring.

Folkeafstemninger med bindende virkning af folketinget, kan ikke gennemføres p.g.a., Grundlovens § 56.

Upassende ? Klag over indlæg

 
R Engholm, 8600 | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:57

MRK hænger mig ud af halsen.

Mere tydeligt kan jeg ikke sige det.

Den beskytter ikke de virkeligt udsatte , men betyder at en flok plattenslagere kan blive styrtende rige.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Eriksen, 8500 | Skrevet: 16. dec 11 kl. 16:58

Jeg synes ikke du er helt skarp nok i din kritik af de overnationale instanser, men du er helt bestemt på rette vej! Fortsæt det gode arbejde Karsten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
U. Høgh, Egå | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:03

K.jørgensen
Hvor har du ret.De må være meget verdensfjerne ovre på borgen.Ærligt talt,jeg tror deres deres apanage er for stor.De mangler empati for den skatteplagede befolkning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
kaj Hansen, Horsens | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:13

Karsten Lauritzen
Med den ene hånd kan i ikke få nok EU - senest med Lars Løkkes betingelsesløse accept af Europagten, selv om vi ikke har Euro, og nu kommer du så på banen med det - som helt rigtig er et kæmpe, kæmpe problem…MEN

..Hvornår har vi set Venstre stille forslag om at den og den konevntion skal opsiges? - i havde flertallet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
K. Jørgensen, Århus C | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:20

-> Kaj Hansen:

Nu har jeg aldrig stemt på Venstre, så jeg føler mig ikke ansvarlig for Venstres (manglende) handlinger.

Du har i øvrigt helt ret. Jeg savner, i den grad, at Venstre tager at alvorligt og gennemgribende opgør med dette konventionstyranni der er ved at ødelægge Danmark (og resten af Vesteuropa).
Med diverse humanister i ryggen vælter horder af uinviterede, uintegrerbare muslimske analfabeter ind over de danske grænser, og Venstre tør ikke gøre noget ved det.
Det er skammeligt!

Upassende ? Klag over indlæg

 
U. Høgh, Egå | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:28

Krister Meyrsahm
Tak for din grundige belæring.Med dette i mente,kan jeg godt forstå at borgens herskere formår at manipulere den største del af Danmarks befolkning.
den lille del der er arbejdsramt,har ikke det store overskud til at sætte sig ind det du beskriver, når de kommer hjem til aften, de skal kun betale.Jeg må konstatere at man skal have en juridisk begavelse for at forstå hvad der sker.Det er selvfølgelig derfor at EU mastodonten er nået så vidt

Upassende ? Klag over indlæg

 
Th. Pedersen, Højbjerg | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:48

Venstre lever desværre højt på, at mange os ikke kan få øje på et alternativt parti at stemme på, men det tror jeg ikke er med i billedet, når man glæder sig over øjeblikkets meningsmålinger.

Gad vide, om man nogensinde overvejer, at man bor i et korthus, der hurtigt kan skvatte sammen, hvis der pludselig opstår et nyt borgerligt protestparti? Når jeg lytter til mine omgivelser, kan jeg ikke undgå at få det indtryk, at der er et stort udækket behov for et politisk parti med nogle af de konservative dyder, som man førhen fandt både hos Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Folk ønsker - nærmest skriger på - ansvarlighed og frem for alt redelighed og konsekvens. Det skal koste at snyde, bedrage og nasse. Der er også et vidt udbredt ønske om, at dansk nationalitet skal beskyttes, og at det skal være valgfrit, om man støtter DR’s propagandamaskine. Det var en svinestreg at pådutte alle pc-brugere tv-licens.

Det er bl.a. stærkt demoraliserende at erfare, hvad andre kan slippe af sted med. Fru Thorning-Schmidts skattesag og hendes manglende vilje til at betale det, hun har snydt den danske stat for, er blot et af mange eksempler på, at nogen kan slippe af sted med meget. Det er også voldsomt demoraliserende at opleve, hvordan politikerne sørger økonomisk godt for sig selv. Og skulle I så ikke prøve, at få Søren Gade ud af busken?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henning F. Jensen, 6100 | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:51

Det ulidelige hylekor på Chr.borg, som bekendt:
Auken-fløjen, SF, Radigale og kommunisterne fra Enhedslisten anvender alle i deres fællessang:
“Vi henviser til konventioner, menneskerettighedsdomstol, FN-konventioner m.v.”,
når det bl.a. trækker op til udvisning af dybt kriminelle muslimer i DK!!!

Bagsiden af grammofonpladen hedder:
tålt ophold, humanitært ophold, sociale hensyn o.s.v

Men, Karsten L.:
- Hvorfor fik V+K ikke igangsat analyse af konventioner m.m. da I havde regeringsmagten gennem 10 år????

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 16. dec 11 kl. 17:53

Skrot alle disse internationale konventioner og lad os få en ‘national bill of rights’, som uedelikkende omfatter Dnaske statsborgere samt de udlændinge som opholder sig lovligt i Danmark.

Upassende ? Klag over indlæg

 
per Nielsen, Thorning | Skrevet: 16. dec 11 kl. 18:23

Til Jens Hansen

Dvs. stort set alle indbyggere. ??

Upassende ? Klag over indlæg

 
per Nielsen, Thorning | Skrevet: 16. dec 11 kl. 18:33

hej

Upassende ? Klag over indlæg

 
Flemming Rickfors, 4873 Væggerløse | Skrevet: 16. dec 11 kl. 18:57

Jeg synes jo et godt udgangspunkt ville være at Karsten Lauritzen og Søren Pind i fællesskab tog Grundloven i hånden, og med udgangspunkt i §20 erklærer at Folkets vilje er Landets vilje.

Hovedformålet for alle nulevende danske er at værne om Kongeriget Danmark og de danske på vegne fremtidige slægter. Det er derfor absolut magtpåliggende at enhver afgivelse af overhøjhed under Grundlovens §20 fortolkes med indskrænket betydning, og ved enhver tvivl herom skal foreligges Folket til endelig afgørelse.

Det ville afgørende ændre mit syn på de folkevalgte; en holdning jeg tror er gældende for langt størsteparten af mine landsmænd, i fald der netop i disse stunder, hvor landets selvstædighed er truet som ikke set siden 1940, skabets et flertal i Folketinget for at spørge folket, og lade dets vilje ske.

Alt andet er, så vidt jeg kan se, en sekundær tanke fra hvorledes denne problemstilling anskues.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Th. Pedersen, Højbjerg | Skrevet: 16. dec 11 kl. 19:56

Rickfors, tror du, at vi kan råbe unge Lauritzen op? Han giver os lidt medvind for at pleje sine vælgere, men som politiker vil han sandsynligvis altid falde til patten hos partiet, fordi han ikke har noget for ham acceptabelt alternativ, så længe han ikke har nogen uddannelse. Han er foreløbig købt af og solgt til Venstre.

Den type er der mange af på Borgen, og vi kan være sikre på, at de hurtigt kan få overbevist sig selv og hinanden om, at det er okay at trampe henover os i samlet flok under påskud om, at de ved bedre end den danske befolkning.

De vil med overvejende sandsynlighed sætte de politiske embedsmænd i Justitsministeriet til at finde bedrag, som de kan gemme sig bag og derefter uden folkeafstemning fuldføre indførelsen af et diktatur fra Bruxelles. De er levebrødspolitikere, der prioriterer egne interesser først. Statsministeren er ikke ene om at lide af kraftig selvovervurdering og en underlig stupid afstumpethed.

Fogh viste vejen, og hans partikammerater tav og lavede ikke vrøvl, da han og sjoflede sit arbejde det sidste halvandet år aht. egne interesser. Fogh tøvede sikkert ikke et sekund med at underskrive traktaten, havde sikkert forlængst bildt sig selv ind, at han handlede aht. Danmark og ville ikke modsiges af vælgerne. Ikke siden Corfitz Ulfeldt har vi oplevet magen til svigt, og nu er fru statsministeren på vej i samme retning. Det er så patetisk at opleve, hvordan hun lokker med, at vi kan få forbeholdene med i europagten.

Dette er skrevet af en mangeårig Venstremand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
stiig andersen, nørrebro | Skrevet: 16. dec 11 kl. 20:02

Hvorfof melder du dig ikke bare ud af kommunistisk parti Hans Petersen og forholder dig til den virkelige verden?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maradona Isho, Risskov | Skrevet: 16. dec 11 kl. 21:28

Jeg er grundlæggende enig i at konventioner skal tilpasses til dagens udfordringer for at den kan tilslutte sig legitimitet fra borgere. – Ikke fordi jeg ikke vil hjælpe en kineser eller en cubaner der kritiserer og trodser deres respektive regimer, men fordi potentielle personer der afskyr Vesten, på ingen måder skal føle sig sikkert på deres fremtid.

Konventioner er lavet til at vedtages og skrottes. Nogen gange vedtages det i en tid hvor udfordringer var i et bestemt retning. En halvt århundrede senere skifter mønster og dagsorden. - Og de argumenter jeg ser FOR en ændring af konventioner er meget lødigere og forståeligt end De Radikales iver efter at sikre potentielle terrorister asyl.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Britta Due Andersen, Rønne | Skrevet: 16. dec 11 kl. 22:09

Det er f…… så kloge i bliver, når i ikke har magten, hvorfor opsagde i ikke konventionerne, da i kunne?

Upassende ? Klag over indlæg

 
kaj Hansen, Horsens | Skrevet: 16. dec 11 kl. 22:25

Er det ikke tankevækkende at for årtier tilbage da var det FN der var det ord der lagde al debat øde.

De radikale henviste i en lind strøm til FN - FN resolution mig her og der….ikke noget med at gøre noget uden FN havde sanktioneret det…etc etc.

FN er gået af mode (måske fordi flertallet idag er muslimer der vedtager den ene horrible erklæring efter den anden)

NEJ, nu er det internationale konventioner….selv konventioner der kun er vedtaget/….lavet af EU domstolen bliver lynhurtigt ophøjet til “internationale konventioner” når en radikal får fingre i dem.

Hvor er danmarks liberale parti?

Hvor er i?

I er lammende nikkehaler til det socialististiske og planøkonomiske projekt der kaldes EU-Unionen.

Sidste gang man havde sådan en da hed den Sovjetunionen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Voss, 6700 | Skrevet: 16. dec 11 kl. 22:48

kaj Hansen

Kan ikke beskrives mere klart.
Der er fandens til verden vi lever i.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Th. Pedersen, Højbjerg | Skrevet: 16. dec 11 kl. 22:55

For ikke ret lang tid siden, ville Venstre afskaffe forbeholdene, og vi blev belært i medierne om, at de faktisk allerede er gennemhullede og knap det papir værd, de er trykt på. Det skidt var ikke værd at gemme på, og der skulle siddes med ved bordet, skulle der.

Her i aften skal vi så blive rørt over, at EU gerne vil være large overfor os og lade os beholde forbeholdene, (der ikke er noget værd og ligeså godt kan afskaffes, så at vi kommer med ved bordet).

SF er selvfølgelig passende rørt og taknemmelige.

Det er manipulation begået af og beregnet for åndsamøber. Fru Kinnoch deler ude fra gaveboden, inden hun og gemalen snupper sig fede EU-jobs og går i baron og baronesse Kinnochs givtige fodspor, de er sikkert allerede spindoktorer på sidelinjen, og med Naser Khader i en tænkeboks eller var det tænketank i Mellemøsten er vores lykke sikkert gjort.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, København | Skrevet: 17. dec 11 kl. 01:50

Menneskerettighederne er så smart og fleksibelt indrettet, at de kun gælder for HELT RIGTIGE mennesker. Jyder, fynboer, sjællændere og bornholmere samt dem fra lolland-falster er selvfølgelig ikke HELT RIGTIGE mennesker, hvorfor MR selvfølgelig ikke gælder for dem.

Hvis man derimod er frisk ankommet fra Asien eller Afrika osv., og kan sige asyl, så er man et klart eksempel på et helt rigtigt menneske som har ret til massevis af MR plus lommepenge, bolig og forsørgelse.

Det er jo sådan set retfærdigt at det er sådan MR fungerer, for hvorfor ødsle dem væk på “unter men chen” der jo er den art som danskerne tilhører?

Bare spørg ma ri an ne hel ved, hun kan til enhver tid bekræfte at MR er fine og nærmest guddommelige. For de repræsenterer jo den allerhøjeste form for visdom og retfærdighed der findes i denne verden.

Vi lavt rangerende danskere skal bare lære at forstå, at nok er alle lige, men nogle (de ikke-forkerte mennesker) er mere lige end andre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
torben plesberg, grevinge | Skrevet: 17. dec 11 kl. 04:37

Væk med menneskerettighederne. De er det rene vrøvl. Der kan ikke være rettigheder uden at der samtidig er pligter.

Jordens resourcer rækker ikke til at alle mennesker skal have ret til alting. Det vil ende med jordens økologiske sammenbrud.

Menneskerettighederne er en løftestang for FN til at vride flere resourcer ud af vesten til især Afrika.

Men næsten ingen tør sige, at de er imod menneskerettighederne. Det gør jeg. Til gengæld går jeg ind for den danske retsstat, hvor ufuldkommen den så end måtte være.

Det er helt uantageligt, at danske skatteydere skal være til grin for letsindige politikeres udskejelser, så snart de kommer i internationalt selskab og skal markere, hvor “fremskridtsvenlige” danskerne er.

Det er alene politikernes ansvar, at Danmark er blevet rodet ind i et hav af konventioner, der i praksis medfører helt uantagelige konsekvenser for de danske skatteborgere.

Mon ikke de fleste har fået nok af urimelighederne. Og som andre korrekt har anført: Hvorfor har venstre ikke sørget for, at Danmark kom ud af suppedasen medens de sad på magten?

Jamen det er der en meget simpel forklaring på: Hvordan ville Foghs chancer mon have været for sin NATO-toppost, hvis han havde sørget for Danmarks udmeldelse af menneskerettighederne og alle de deraf flydende konventioner?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arvid Holm, Faaborg | Skrevet: 17. dec 11 kl. 07:08

Menneskerettighederne prædiker, at alle mennesker er lige med lige rettigheder.
Imidlertid promoveres rettighederne oftest ved at appellere til menneskers evne for empati.

Man sætter fokus på nogle trængende, så folk kan leve sig ind i deres situation.
De kan sætte sig i de trængendes sted og føle med dem og handle til deres fordel.

Resten af menneskeheden er glemt - de er ikke i fokus.
De må påregne negativ særbehandling sammenlignet med de udvalgte, der er i fokus.

Den/de geskæftige personer, der sætter fokus og dermed udvælger de previligerede, modarbejder Menneskerettighedernes grundliggende princip om menneskers lighed og deres lige rettigheder.

Empati synes kun berettiget til promovering af Menneskerettighederne, hvis den omfatter alle mennesker på een gang.

Men det forekommer ret umuligt at sætte sig i alles sted og føle med alle og handle til alles fordel.
Når man fokuserer på alle, fokuserer man netop ikke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Claus Hamle, Silkeborg | Skrevet: 17. dec 11 kl. 07:14

Sanktioner gør altid tingene værre,som de ulovlige sanktioner mod Iran (Iran har intet ulovligt gjort,og derfor er sanktionerne ulovlige). Men nu er USA ikke USA mere, for Kongressen har vedtaget lov (som Obama ikke har modsat sig) at selv amerikanere kan sendes evigt til Guantanamo UDEN ANKLAGE OG UDEN RETSSAG. BushBama har gjort USA til en bananrepublik. PS: Den russiske NATO-Ambassadør var i Washington og spurgte: “Hvis nu Mars-mennesker helt havde afvæbnet Iran, ville I så stadig sætte missiler op i Bulgarien, Rumænien og Polen ?” De svarede: “Ja, det vil blive lavet som bestemt.” Der Spiegel,nr. 49. Så har det altså ikke noget med Iran at gøre !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV | Skrevet: 17. dec 11 kl. 08:11

SÅ LÆNGE DE FOLKEVALGTE POLITIKERE I DANMARK OG DE ØVRIGE VESTEUROPÆISKE LANDE IKKE VIL ELLER TØR BEGRÆNSE DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLS MAGT OG GENNEMGRIBENDE REVIDERE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONSJUNGLEN; SÅ LÆNGE VIL DER IKKE VÆRE NOGEN GRÆNSER FOR MENNESKERETTIGHEDERNE

DET ER LOGIK FOR BEGYNDERE

VK_REGERINGEN HAR I TI ÅR HAFT MULIGHED FOR AT OPSIGE DEN KONVENTION; DER NU TVINGER DANMARK TIL AT GIVE STATSBORGERSKAB TIL EN STATSLØS PALÆSTINENSER; SOM PET VURDERER UDGØR EN FARE FOR DANMARK; MEN HAR UNDLADT AT GØRE DET

OG SKULLE VK_PARTIERNE GENVINDE REGERINGSMAGTEN; KAN VI VÆRE SIKRE PÅ AT DE FORTSAT VIL UNDLADE AT OPSIGE EN ENESTE AF DE “HELLIGE ALMINDELIGE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONER”; SOM ER DEN FREMHERSKENDE HUMAN_LIBERALE IDEOLOGIS SIDESTYKKE TIL MUSLIMERNES SHARIA_LOV

DERFOR ER JEG DESVÆRRE NØDT TIL AT BETEGNE KARSTEN LAURITZENS DEBATOPLÆG SOM HYKLERI

VENLIG HILSEN HENRIK ILSKOV_JENSEN

PS: DER ER FOR TIDEN NOGET I VEJEN MED MIN COMPUTER; SÅ AT JEG BLANDT ANDET KUN KAN SKRIVE MED STORE BOGSTAVER
DET ER MEGET UHELDIGT; OG DERFOR ER DETTE OGSÅ DEN ENESTE KOMMENTAR JEG VIL SKRIVE I DENNE WEEKEND!

Upassende ? Klag over indlæg

 
børge jørgensen, holbæk | Skrevet: 17. dec 11 kl. 10:56

Hvorfor har venstre ikke sammen med andre interresserede partier, gjort foranstaltninger til at at skrotte de af menneskerettighedernes love/paragraffer , som forhindrer Danskerne i selv at kunne bestemme, hvem de vil have til at bo i vort eget hus ??????.Der er simpelthen for lidt polimik og handlekraft om emnet.
U-landsbistanden er også en svinestreg, man hjælper fattige mennesker i afrika til at avle endnu flere børn, det er ONDSKABSFULDT over for såvel giverne som modtagerne.
Vi betaler også til at forsørge hele gaza striben( et af de tættest beboede steder gr. ukrontrollabel befolkningseksplosion ) og vestbredden, vi forsørger mennesker der er ” terrorister ” imod kristendommen, vi så i TV, hvordan bare EN familie havde avlet 40 børn,( og manden var totalt ligeglad ,han skulle jo ikke betale for familien underhold ) og det betaler vi gladeligt til, var det ikke på tide at få luget ud i sådanne tåbligheder ????.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 17. dec 11 kl. 11:49

Karsten Lauritzen har set lyset fra Dansk Folkepartis tælleprås og indset, at der er stemmer i populisme. At lægge alt, der ikke repræsenterer dansk indavl for had, må også kunne give stemmer til Venstre - og måske regeringsmagten.

Den forældede danske grundlov, der fortrinsvist blev skrevet af tyske adels- og købmænd, og som ikke nævner ordet demokrati - i modsætning til menneskerettighedskonventionerne, er Karstens og DFs faste holdepunkt.

Det er muligvis her, vi skal finde forklaringen på, at VKO mistede flertallet. Desværre er der ingen garanti mod, at monsteret vender tilbage.

Upassende ? Klag over indlæg

 
G. Sørensen, Brønderslev | Skrevet: 17. dec 11 kl. 12:48

Det vil jeg sørme håbe, at V vender tilbage på posten for DK’s skyld. Det vi lige nu er vidne til er dog værre end da V var ved roret. Da var det heller ikke uden minusser men dog bedre.

Karsten har fat i noget rigtigt om menneskerettighederne. Håber han arbejder videre i den retning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
U. Høgh, Egå | Skrevet: 17. dec 11 kl. 17:23

Jørgen Willy Madsen.
Hold nu populisme og almindelig daglig fornuft adskilt.Vi er mange der synes grundloven er god at forholde sig til.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Th. Pedersen, Højbjerg | Skrevet: 17. dec 11 kl. 18:17

Jeg håber, at unge Lauritzen med de gode evner tager sig tid til et lille eksperiment med sig selv.

Prøv at lukke af for almindelig pragmatiske tankevirksomhed og mærk så efter, hvordan det føles i maven og den jyske sjæl at tænke på dagens billeder af den lille eksmaoist Barroso, der med en storladen gestus deklamerer, at Danmark ikke bliver straffet.

Hvis der stadig findes en gnist af den liberale frihedsånd, vil der komme en spontan reaktion.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Caroline Kofahl, København | Skrevet: 18. dec 11 kl. 11:22

@Jørgen Villy Madsen, Jægerspris: Grundloven nævner ikke ordet demokrati, men den giver klar besked på, hvordan demokrati forstås hos os; hvilke rettigheder har kongen, ministrene, folketingsmedlemmerne (gid de ville benytte sig af dem alle), og hvem der kan stemme de bestemmende ind i folketinget.

Definitionen er langt mere værd end ordet. Hvis ordet “Demokrati” skrives ind i en grundlov UDEN at det bliver defineret, risikerer vi, at der på et tidspunkt kommer en definition i en-eller-anden international overenskomst - at vore meget personlige forhold altså bliver bestemt udefra.

Det er i øvrigt rigtigt godt, at det er så svært at ændre vores grundlov. Hvad der skal stå i den, skal der være tænkt grundigt over.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 18. dec 11 kl. 16:57

@ Caroline Kofahl, København
Grundlovsskribenterne undlod bevidst at bruge ordet demokrati fordi, som du antyder, det kunne tolkes “forkert” - som flertalsstyre. Eller flertalsdiktatur som mindretallet – dvs. ejendomsbesiddere - hånligt kaldte det. Det kalder de det stadigvæk.

Tanken om at det store flertal af ejendomsløse skulle få mulighed for at fratage ejendomsbesidderne de rigdomme, som de lovligt og ulovligt havde tiltusket sig gennem århundreder ved slavearbejde, udbytning, ågerrenter osv. var så skræmmende, at der måtte gøres noget. Demokratiet skulle sættes ud af kraft for evigt.

Danmark måtte have en grundlov, som skulle sikre et statisk samfund. Det vigtigste var at bevare ejendomsretten hos de rige. Det blev den bærende paragraf. Det var nødvendigt at garnere den med nogle paragraffer om gud, konge og fædreland for at få det til at glide ned, men det lykkedes, og nu hænger vi på den - eller gør vi?

Gud -, konge- og fædrelandsparagrafferne har ingen betydning i dag, men er der stadig og er med til at helliggøre det papir, der satte demokratiet ud af kraft. Hvordan kunne det lade sig gøre?

Det skal laves om, hvis vi vil demokrati. Jeg vil.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Sven Nielsen, Parnu, Estland | Skrevet: 18. dec 11 kl. 18:39

Der er næppe tvivl om, at menneskerettighedsdomstolen får æren for at starte den næste totalkrig i Europa den dag, hvor borgere er blevet trætte af, at deres borgerrettigheder undergraves af, at alverdens forbrydere får lov til at opføre sig helt og fuldt, som de har lyst til - med menneskerettighedsdomstolens velsignelse. Den måde, menneskerettighedsdomstolen fortolker begrebet på, er til grin og i strid med de tanker, der lå bag, da man i sin tid skrev rettighederne. Nu om stunder har de værste forbrydere flere rettigheder en de, som deres ugerninger går ud over.

Når (ikke hvis) krigen bryder ud, drukner Europa i blod. Det bliver spændende at se, om de kriminelle dommere i menneskerettighedsdomstolen nogensinde vil blive stillet for retten - og dømt - for det magtmisbrug, man så åbenlyst bedriver.

Upassende ? Klag over indlæg

 
per Nielsen, Thorning | Skrevet: 18. dec 11 kl. 20:13

Til Jørgen Willy.

Din form for samfund er forsøgt østpå med meget ringe succes. Jeg vil gå så langt, som til at kalde det en fiasko.

Til Sven
Intet forhindrer vel lille bitte DK at melde sig ud af det internationale samfund og dermed også menneskerettighederne.

Men det skal naturligvis ske på demokratisk vis herhjemme. Hold da op, vi har jo demokrati i forvejen.

Hvis nu ønsket om at total isolerer så, var så populært. Så ville DF nok have væsentlig større tilskutning. Gudskelov er danskerne klogere end som så

Det er også noget bøvl, rettigheder, demokrati, magtens 3 deling osv.

Det var meget bedre med noget god gammeldags diktatur.
God tur til Nord Korea, Saudi Arabien, Hvide Rusland, Somalia

Upassende ? Klag over indlæg

 
Caroline Kofahl, København | Skrevet: 18. dec 11 kl. 22:59

@Jørgen Villy Madsen, Jægerspris

Jeg antyder ikke, at ordet demokrati kan defineres “forkert”, men at det kan skifte definition efter forgodtbefindende hos udenlandske parter, der ikke bør have indflydelse på Danmark.

Din opdeling af befolkningen virker i øvrigt lettere antikveret, og hvis det er, hvad du vil basere en revision af grundloven på, kan jeg allerede nu kun stemme nej.

Upassende ? Klag over indlæg

 
søren jessen, dybbøl | Skrevet: 18. dec 11 kl. 23:26

Alle de, der har så travlt med at kritisere menneskerettighederne, fordi det hedder rettigheder, glemmer at i begrebet ligger også pligter; nemlig magthaveres ( af enhver art) pligt til at behandle de mennesker ordentlig, hvis tilværelse de har indflydfelse på.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 19. dec 11 kl. 10:27

Internationale konventioner er en absolut nødvendig hjælp til at kompensere for manglerne i Danmarks håbløst forældede grundlov. Alene det at nationalisterne kan kræve folkeafstemning hver gang, der skal flyttes et komma i EU-traktaterne tydeliggør behovet.

EU er det fredelige forsøg på at forbedre samarbejdet mellem europæerne. Et samarbejde som grundloven - følge nationalisterne – kan og skal hindre. Grundloven kan sabotere et fredeligt samarbejde i Europa, men har ingen paragraffer, der hindrer Danmarks deltagelse i erobringskrige udenfor Europa.

Grundloven burde kunne hindre en aktiv udenrigspolitik, der tillader en lille gruppe politikere med tavshedspligt at sende soldater i krig. Den kræves ingen folkeafstemning – kun en generel uvidenhed blandt vælgerne, om hvad der foregår.

Det har betydet jægersoldater i hemmelige missioner i Irak. Folk der røber aktionen bliver straffet. Grundloven hindrer ikke, at hæren er sendt i aktivering i Afghanistan, hvor den slagter fattige bønder. Den er heller ikke en hindring for aktiveringen af flåden i somalisk farvand, hvor fattige fiskere jagtes, eller for flyvevåbnets aktiveringsopgave - tæppebombning af fattige libyere i Nordafrika. Det er sørgeligt.

Et fredeligt samarbejde i EU kan hindres med folkeafstemninger – det kræver grundloven. Deltagelse i Natos angrebskrige i resten af verden kan ikke hindres af folkeafstemninger – ifølge grundloven.

Hvorfor ikke omvendt? Hvorfor ikke en ny grundlov?

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mortensen, København | Skrevet: 19. dec 11 kl. 15:33

Karsten
Føren har ikke levet forgæves, kan jeg se…
Hvordan kan en venstremand tale om krigen når de ikke deltog i modstandsbevægelsen men samarbejdede med Tysken.
Det er ikke venstre vi kan takke for disse rettigheder der er den største gave til menneskeheden, men derimod for dens opløsning til fordel for kapitalen… glædelig jul

Upassende ? Klag over indlæg

 
T Hansen, Aarhus | Skrevet: 20. dec 11 kl. 07:21

Hvis Danmark har råd til, at brødføde flygtninge i Danmark samt hvis Danmark har råd til, at sende mange milliarder til U-landende så skal der naturligvis være plads til det.

Men Danmark har ganske enkelt ikke råd med mindre det er på bekostning af danske statsborgere.

Også her må politikerne træde i karakter.

Det er dog nok for meget, at forlange.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steen Mølgaard, Bindslev | Skrevet: 20. dec 11 kl. 10:54

Hvorfor stemmer du så for loven, Karsten? Konventionen forpligter netop ikke Folketingets medlemmer til at stemme på en bestemt måde eller for en bestemt lov. En traktat kan kun indgås med respekt af et lands forfatning og der behøves ikke at være taget eksplicit forbehold i traktatindgåelsesdokumentet for at sikre dette!

Upassende ? Klag over indlæg

 
K. Jørgensen, Århus C | Skrevet: 20. dec 11 kl. 14:47

…og så har Venstre (og Karsten L) netop stemt FOR at tildele 1700 palæstinensiske fupflygtning dansk statsborgerskab.(http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2011/12/20/121048.htm)
Forrædderiet mod det danske folk fortsætter.
Hvornår har vi fået nok?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 20. dec 11 kl. 15:24

Venstre stemte for loven. Kan hykleriet på nogen måde blive større, Karsten Lauritzen?

I det mindste er S, SF og R da ærlige og konsekvente - mens EL er lovligt undskyldt - men du og resten af Venstre ikke kan fælles fodslag imellem det, du siger (der skal være grænser for konventioner) og det, som du gør (stemmer for et lovforslag, hvor der ellers var en mulighed for at sætte grænser for konventioner).

Upassende ? Klag over indlæg

 
K. Jørgensen, Århus C | Skrevet: 20. dec 11 kl. 16:34

Karsten Lauritzen:

som Thomas Larsen ganske rigtigt konstaterer er du en kæmpe hykler.

Du er iht. grundloven ALENE bundet af personlig overbevisning når du skal stemme i folketingssalen.

På den baggrund kan vi konstatere, at al din snak i ovennævnte artikel ikke var andet end jeg forventede af dig: varm luft og skåltaler.

DU har netop stemt FOR tildelingen af statsborgerskab til 1700 pal-arabere, som vi, med al de kendskab og erfaring vi har med disse typer, kan forvente vil blive en kæmpe belastning for det danske folk i al fremtid.
DU, Karsten Lauritzen, har netop stemt FOR, at nuværende/fremtidige voldsmænd/voldstægstforbrydere/mordere/sociale bedragere uhindret kan fortsætte deres virke i Danmark og nyde godt af frugten af det danske folks virke.
På den baggrund, vad synes du så vi skal tænke om sådan en som dig Karsten Lauritzen?

Upassende ? Klag over indlæg

 
K. Jørgensen, Århus C | Skrevet: 20. dec 11 kl. 16:36

der sneg sig lige et par “tyrkfejl” ind i forrige indlæg.
Sådan kan det gå, når blodet koger af raseri og det forræderi vi bliver udsat for

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Lintrup, 3600 | Skrevet: 20. dec 11 kl. 17:04

Kan man andet end brække sig over disse hændervridende, defaitistiske borgerlige politikere, som gerne kritiserer den førte udlændingepolitik, men er for fine til at tage tævene for at gøre noget ved det - og derfor alligevel altid stemmer ja til indvandrere - kriminelle eller ej ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
poul johansen, 3500 værløse | Skrevet: 20. dec 11 kl. 18:04

Hold da op. efter at have læst denne tråd bliver jeg helt bims. Er det en udskrift fra DFs gruppemøde. Hadsk tale så svovlet driver ned af skærmen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Iversen, Hørning | Skrevet: 20. dec 11 kl. 19:48

@Karsten Lauritzen
Tak Karsten. når vi har folk som dig i folketinget kan det ikke gå helt galt, forsæt det gode arbejde.

Det kan simpelthen ikke passe at personer, som den araber der brød ind i min lejlighed og truede mig på livet med en pistol, kan få dansk statsborgerskab. Nu står det ham frit at forsætte sin kriminelle løbebane uden at kunne risikere at komme til Sandholm lejren og hygge sig med madpakke penge.

Det er i bund og grund godt at Danmark prøver at redde hele verden, men hvem passer på danskerne imens ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Dan Jensen, Holstebro | Skrevet: 21. dec 11 kl. 06:28

Overskriften “grænser for menneskerettigheder” siger det hele !! Bare det at man kan skrive det viser alt om Karstens menneskesyn; menneskets rettigeheder skal begrænses !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Struve Nielsen, Roskilde | Skrevet: 21. dec 11 kl. 11:25

Kære Karsten
Jeg vil gerne anbefale dig at læse Uffe Ellemands meget fine blog om Vaclav Havel på Berlingskes hjemmeside. Ellemann kæmpede på Danmarks vegne for de rettigheder, Havel ikke havde. Det er skammeligt, at du forsøger at undergrave menneskerettigheder, endda i Danmark.

Upassende ? Klag over indlæg

 
ulla jørgensen, struer | Skrevet: 21. dec 11 kl. 12:39

Det smukke ord “Menneskerettigheder” skal da ikke misbruges. Jo, mennesket har rettigheder og staten skal stå vagt om dem. Men samme stat har da også pligt til at beskytte landets borgere, når borgernes rettigheder er truede. Når fx tilkomne udgør en klar trussel. Og så skal statens politikere forsvare den grundlov, der beskytter os borgere. Det er ikke tilfældet nu. Og kære Karsten, hvad har I gjort for at beskytte os borgere, mens I sad i regering???
Det kan ikke gå for hurtigt med at opsige de konventioner. De er og vil være en tikkende bombe under Europa.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Olsen, Roskilde | Skrevet: 21. dec 11 kl. 18:50

Lad mig starte med at rette en fejl i Karsten Lauritsens indlæg. Det er kun de som er født som statsløse i Danmark, som har et særligt krav i henhold til nævnte FN-konvention.

Lad mig derefter nævne, at mange af de 36 sager er opsamling efter mange års konventionsbrud i Danmark. Hvis DK havde levet op til sit ansvar var de blevet tildelt statsborgerskab senest da de blev 18 år. Mange lande vælger faktisk tildeling af statsborgerskab ved fødslen i sådanne sager.

Lad mig endelig nævne at statsløse i sagens natur ikke kan udvises, men bliver i Danmark. Måske bliver de få som har været kriminelle endda opmuntret til bedre borgere ved at få statsborgerskab.

Har du tænkt over hvordan du ville have det hvis du var født uden statsborgerskab og dit opholdsland syltede ansøgninger om statsborgerskab?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 22. dec 11 kl. 10:44

Så valgte Karsten Lauritzen og Venstre alligevel at falde til patten, og stemme for loven om Dansk statsborgerskab til disse 1700 statsløse. Og det til trods for, at de udmærket vidste, at der var dybt kriminelle mennekser balndt disse 1700, ja, sågar en person PET anser som en fare for rigets sikkerhed.

Venstre ved du IKKE hvor du har.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV | Skrevet: 22. dec 11 kl. 10:56

VENSTRE: Partiet der siger ét og gør noget andet…

Det kan man da kalde en “helgardering”!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Hansen, Valby | Skrevet: 22. dec 11 kl. 17:53

Omkring statsborgerskab forholder det sig sådan, at man i de fleste lande i dag tildeler dette efter ”blod”. Et barn får således sin mors og evt. også sin fars statsborgerskab, hvis de er forskellige. For børn født af immigranter medfører det det uhensigtsmæssige forhold, at de er statsborgere i et andet land end det, hvor de er født og vokset op.

Derfor havde vi i Danmark fra tiden omkring enevældens ophør og helt frem til 1999 den simple og fornuftige ordning, at såfremt barnet stadig boede i Danmark på sin 18-års fødselsdag, så blev det automatisk dansk statsborger ved at afgive erklæring.

Man kan derfor sige, at frem til 1999 havde FN´s statsløsekonvention sådan set ikke ret meget betydning, da alle dansk-fødte børn havde rettigheder, der var mere vidtgående end dem i konventionen, uanset om deres forældre havde et andet statsborgerskab end dansk eller intet statsborgerskab (statsløse).

FN´s statsløsekonvention havde dog betydning i de (få) tilfælde, hvor barnet var født i Danmark men herefter havde haft en del af sin opvækst i andre lande, hvorefter barnet så var kommet tilbage til Danmark igen, før det fyldte 18 år.

I 1999 fratog Nyrupregeringen muligheden for at opnå dansk statsborgerskab ved erklæring for dem, der var dømt for grov kriminalitet. Og i 2004 fratog VKO den mulighed for alle andre end nordiske statsborgere. Så som noget helt nyt og historisk set unikt skulle man altså fra 2004 (og i mindre grad 1999) gøre sig ”fortjent” til at blive dansk statsborger, selvom man havde levet hele sit liv her i landet. Hvis man altså vel at mærke var så uheldig, at ens forældre var udlændinge.

Og det er klart, at i forhold til den helt nye måde at anskue statsborgerskab på, som VKO dermed indførte i 2004, der passer FN´s statsløsekonvention ikke særlig godt. Og det er vel også derfor, at Bertel Haarder gav sine embedsmænd ordre om at bryde den, hvilket en undersøgelseskommission som bekendt nu skal kigge nærmere på.

Spørgsmålet er derfor, om ikke vi kan og bør se Venstres kampagne imod Statsløsekonventionen som et udtryk for den gode gamle taktik, der hedder, at ”det bedste forsvar er et angreb?” I og med at Venstre har brudt konventionen, da partiet sad i regering, har Venstre jo således en meget klar interesse i at få skabt et indtryk af, at konventionen er ”urimelig” eller ”forældet”.

Det er ikke anderledes end, at en person, der er blevet snuppet i at køre for stærkt, selvfølgelig også gerne vil have drejet opmærksomheden over på, om hastighedsgrænsen nu også er rimelig…..

Og her må jeg altså sige helt klart, at der intet som helst urimeligt eller ”uholdbart” er i, at også kriminelle naturligvis skal have statsborgerskab i det land, hvor de er født og har boet hele deres liv. At dette overhovedet kan være til diskussion og ikke bare bliver affejet af det store flertal med en overbærende hovedrysten, viser hvor meget hele udlændingedebatten i Danmark er kørt af sporet de sidste 10 år.

De synspunkter, som Karsten Lauritzen giver udtryk for i starten af sit indlæg, stammer fra den alleryderste ekstreme højrefløj. Men takket være de sidste 10 års værdiskred i dansk politik er de blevet gjort til noget, der af mange helt fejlagtigt opfattes som almindelige mainstream synspunkter og måske endda ”sund fornuft”.

Men der er intet som helst ”sund fornuft” eller ”mainstream” over at ville nægte fundamentale rettigheder til borgere, der er født i Danmark og har boet her hele deres liv, eller at ville deportere disse borgere til de lande, som deres forældre eller bedsteforældre i sin tid kom fra. Dette er tværtimod højreekstreme synspunkter, som ligger meget tæt på den fascisme og nazisme, der hærgede Europa i perioden 1933-1945.

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

Karsten Jensen. Jeg synes, at du skal gøre det samme som din våbenbror Kristian Jensen: Luk din blog Læs mere
Lars Hansen skriver
01.12.13 09:03
Adriano Viterbo, Det er i princippet ikke forskelligt, og despekten for ret og rimelighed er såmænd slem nok med hensyn til parkeringsbøder eller Læs mere
Peter Norgaard skriver
01.12.13 03:43
måske bødens størrelse kan sætte venskaber og familie forhold på prøve når ejeren skal ud og lege politimand for at få bøden dækket. i den Læs mere
Kaj Jensen skriver
30.11.13 22:33
Den mest uigennemtænkt behandling af bilejere en hån mod den danske grundlov,om igen Bødskov Læs mere
Adriano Viterbo skriver
30.11.13 20:00
Hvorfor skulle være forskellige end at få en parkeringsbøde? Ingen spørger om hvem har parkeret Læs mere

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her