*

Profil

Christel Schaldemose kaster kommentarer efter forbrugernes ve, vel og ret, danskernes sundhed, forvokset landbrugsstøtte og meget mere.

Baggrund:

Christel Schaldemose er socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet siden 2006.

I Parlamentet arbejder hun med forbruger-, sundheds- og landbrugspolitik.

Tidligere sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Uddannet historiker.

Andet:

Gift med Ib og mor til tre drenge.

Sted:

Frederiksberg og Bruxelles

Website:

Besøg

Bredside fra Bruxelles

Er det formynderisk at ville udvide folks valg?

Dato: 18. april, 2011

Emner: , , ,

51 kommentarer

 

 

JP bragte i sidste uge interessante artikler om, hvordan fedme skader vores hjerne, giver os diabetes 2, hjertekarsygdomme og kræft.

I samme stund var og er Lars Løkke & co. ved at reformere efterlønnen. De burde inddrage fedme i diskussionen. Prisen for efterlønnen og fedme er nemlig den samme: 15-16 mia.

Jeg er klar over, at reformen skal sikre arbejdende hænder. Men hvorfor skal det at passe på fællesskabets penge kun handle om pensionsalder? Hvorfor diskuterer vi ikke sygdom og fedme? Nye tal viser jo, at hver anden dansker er overvægtig.

Svært at træffe sunde valg
I sidste uge udgav jeg debatbogen FoodFight.eu sammen med Benny Engelbrecht. Vi foreslår, at folk skal have lettere ved at forstå, hvad der er sundt. Fakta er nemlig, at det er svært at gennemskue, hvad der gemmer sig i - især forarbejdede - madvarer.

Og virksomheder holder sig ikke altid til sandheden. I sidste uge kom det frem, at slikfirmaet Malaco i årevis har markedsført sine Truly-poser med ” 30 % mindre sukker” uden dokumentation for påstanden. Hvordan kan vi forbrugere tro andet, end at slikket er sundere?

Benny og jeg vil ikke indskrænke folks valgfrihed. Tværtimod vil vi udvide den. Det kræver blandt andet, at vi laver regler for, hvad industrien må putte i og skrive på varerne.

Men selvfølgelig ved vi, at strammere regler ikke kan gøre det alene. Der skal også en holdningsændring til: Vi danskere skal tænke mere over madens kvalitet, og vi skal lære vores børn, hvor kødet og grøntsagerne kommer fra.

Vores budskab er faldet især Liberal Alliance for brystet; formynderiske kalder de os.

Men egentlig undrer anklagerne mig. Vi vil ikke bestemme, hvad folk skal spise. Vi vil bare gøre det lettere for dem at forstå, hvad de spiser, så de nemmere kan træffe de valg, de egentlig ønsker.

Otte ud af ti danskere siger, at de gerne vil leve sundere. Er det formynderisk at ville udvide folks reelle valg? Ja, jeg spørger bare.

Politikere bør også tænke på borgernes sundhed
For at vende tilbage til udgangspunktet for denne blog: Jeg ærgrer mig over, at Lars Løkke ikke bekymrer sig om, hvordan folk har det, mens de er i arbejde.

Der er lige så mange penge i at holde folk sunde og arbejdsduelige, som der er i at presse dem til at arbejde til, de er godt op i 70′erne.

Men hvor efterlønsreformen skal give virksomhederne mulighed for mere arbejdskraft, så vil sundhedstiltag gavne borgernes velbefindende. Og det er måske at gå for vidt for en liberal statsminister…?

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Merete Hansen, Tisvilde | Skrevet: 18. apr 11 kl. 09:47

at forestille sig, at tykke mennesker ikke ved, hvad de bliver tykke af, er dog for mærkeligt. Jeg kender en del rigtig tykke, og alle har fuldstændig check på, hvor meget fedt, kalorier o.s.v. der er i al mad. Der ER mærkning i forvejen, og du fratager al ansvar for det enkelte menneske.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 6100DK | Skrevet: 18. apr 11 kl. 09:51

Det er rigtigt at der puttes alt for mange skadelige tilsætningsstoffer i maden. Men da EU styres af lobbyister, koncerner, monopoler og særinteresser, skal vi nok forvente at mange madvarers kvalitet vil blive endnu ringere fremover.

Se også under blog tv2.dk f.jensenh

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 18. apr 11 kl. 10:14

Borgerne skal selvfølgelig kunne regne med varedeklarationerne og de skal også angive hvor sund varen er.

LA kan man ikke regne med.
LA er det kapitalistiske oligarki.
LA fremmer kun de erhvervsinteresser som sponsorer partiet.

Hvad med at stoppe landbrugsstøtten. Det vil spare staten en masse mia. og frigøre 150.000 jobs med en arbejdskraft i sin bedste alder.

Efterlønnen vil kun tvangsuskrive demotiverede 60+ årige oldinge, som ikke vil øge nogen produktivitet.
Det er ikke den mest effektive vej at gå med tvang.

Rød stue er jo lige så idiotiske.
Rød stue vil slå et hul i statskassen på 52,5 mia. kr. til 75.000 nye planøkonomisk underskudsgivende jobs. Det er ikke holdbart i længden.

Kom igen Christiansborg med holdbar velstand, oplysende sundhed og optjent velfærd

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter simonsen, 8450 hammel | Skrevet: 18. apr 11 kl. 10:16

At hveranden Dansker er overvægtig og fede koster staten ca 16 milliarder.
Dette problem kommer vi aldrig til livs eftersom industrien fodrer Danskerne m.f. med usundt og næringsfattigt mad produceret for profittens skyld.
Hvad folk putter i munden er industrien ligeglade med bare de får kontoen fyldt op .
At der så sidder politikere der tillader denne form for “vandrygt” af befolkningen er yders beklageligt , men de kan åbenbart intet gøre ved denne storindusri som styrer dem og ikke omvendt.
Man har derimod mandat til at betale for folks dårlige vaner i form af fedmeoperation på statens regning . Så kan folk jo bare æde løs og lade det offentlige stå med problemet bagerfter.
En virkelig stor synder er f.x COCA COLA , hvorfor forbyder man ikke dette syge produkt der er skyld i unges overvægt i stor stil !!!
Man burde sætte momsen ned eller helt afskaffe den på sunde og fornuftige fødevarer , det kan i sidste ende spare milliarder på sundhedsvæsenet og give folk en bedre livskvalitet . Men hellere lade folk æde sig ihjeld end miste på momsindtægten.
M3en fra politisk hold er der ingen interesse i at forhindre folk i at indtage giftige tilsætningsstoffer og usunde fødevarer , man focuserer udelukkende på indtægter til den slunkne statskasse og lader 5 og 7 være lige .
Fremtidens sundhedsudgifter ser politikerne desværre stort på .

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 18. apr 11 kl. 10:29

@ Christel Schaldemose

Hvad er prisen for fordummede, naive, følgagtige, svigagtige. løgnagtige og/eller uvidende politikere, som det vrimler med på Borgen?

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, HK | Skrevet: 18. apr 11 kl. 10:34

Christel, hvorfor skulle jeg tro på dig denne gang?

Du anfører, som dokumentation, at en artikel i JP endegyldigt beviser, at forkert (for fed) kost fører til alskens lidelser. (lad os for argumentets skyld se bort fra alkohol, tobak, sukker, manglende fysisk aktivitet osv).

Den tænkende del af befolkningen kender godt problemet og dets løsning. Og de kan selv tage hånd om det. Ingen grund til, at du eller andre blander sig.

Hvis i absolut skal blande jer, så er løsningen ikke regulering af fedt. Løsningen er, at den ikke tænkende del af befolkningen udstyres med de fornødne redskaber til at tænke selv. Dette er et problem, der har følgende løsning:

Drop al undervisning i diverse projektopgaver, holdningsbearbejdning, rundkredspædagogik osv.

I stedet undervises der i følgende: gramatik, regning, engelsk, kinesisk(mandarin), historie, fysik og husgerning/sløjd.

På de lidt højere trin udvides med kemi og matematik.

I en tidligere post fra din hånd skrev du, at du ville læse en artikel, omhandlende kvælstof og Redfield balancen. Har du lavet lektien?

I fald du har og hvis du har forstået indholdet (og den underliggende kemi), så er du nu klar over, at du ikke kan regulere kvaliteten af vandmiljøet ved, at regulere hvor meget kvælstof der bruges som gødning på det dyrkede land. Ikke desto mindre så har vi her i Riget gennem de sidste 25 år, hældt milliarder af ressourcer i netop det projekt.

Nu vil du så hælder nye milliarder i et tilsvarende projekt.

Regulere vi befolknings kost indtag, specielt fedt indtaget, så vil et sang-ri-la af folkesundhed åbenbares for vore øjne. Er jeres påstand.

Ærlig talt, har jeres religiøse idioti / hattedameri ingen bund?

——-

30% mindre sukker.

Skraldemænd, malersvende, daglejere, taxachauffører, partikelfysikere og andre normalt begavede ved godt hvad det betyder:

30% mindre end andre tilsvarende produkter og/eller 30% mindre end i forrige batch af produktionen. I øvrigt skal oplysningen, hvis relevant kontrolleres.

Alternativt begavede, så som politikere, humanister, hattedamer og skolelærer, mener tilsyneladende det er en opfordring til, at fremstille noget lovgivning, som igen vil kræve, at deres venner og familie ansættes i det offentlige som kontrollanter af samme lovgivning.

——

Eller handler hele setuppet i virkeligheden om, at udplyndre og kontrollere befolkningen, med henblik på personlig vinding?

kodeord: funny, but not.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 18. apr 11 kl. 10:37

@ peter simonsen, 8450 hammel
OECD fraråder lavere moms på udvalgte varer, da det er meget bureakratisk og dyrt at administrere. I stedet bør den danske moms normaliseres ned på europæisk niveau. Det vil faktisk medføre mere velstand og velfærd fordi den høje danske moms virker skævvridende. Noget af fortjenesten herved kan man så bruge på oplysning om folkesundhed.

Men tror du Christiansborg og deres bureaukrati kan se fornuften i det? aldrig, fordi det vil fratage politikerne magt, som gives tilbage til borgerne og det er ikke lige sådan de elitære politkere tænker folkeligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
John Larsen, Århus C | Skrevet: 18. apr 11 kl. 11:02

“Er det formynderisk at ville udvide folks valg?”

Ja, når du gør det gennem formynderi er det at acceptere som et axiom at det er formynderisk!

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter simonsen, 8450 hammel | Skrevet: 18. apr 11 kl. 11:10

K Laursen , Odense : Jeg tror ikke på statistik og OECD , men er så naiv at tro på sund fornuft.
Jeg taler ikke for reduceret moms , men en afskaffelse på sunde fødevarer til gavn for hele befolkningen .
Fornylig så jeg på TV at en læge fik 16.000.- om dagen for at fedmeoperere ,pengene var sikkrt giver bedre ud på anden vis , f.x. fornuftig levevis og fjernelse at farlige og skadelige fødevarer .
Man ak og ve , politikere er et småttænkende indskrænket folkefærd der kun tænker på deres magt og deres egen stol i folketinget og EU til stor skade for befolkningerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 18. apr 11 kl. 11:27

@ peter simonsen, 8450 hammel
Jeg tror heller ikke på alt fra OECD, men på statistik analyseret rigtigt og sund fornuft. Man kan selvfølgelig ikke definere hvad der er sundt og derpå fratrække al moms! Det er en utopi! Man kan i stedet lade borgerne bestemme mere og Christiansborg mindre, det er holbart på sigt, men det er jo fristende at lade politikerne lave en “retfærdig” lov mere.

Nej den høje danske moms bør normaliseres ned på europæisk niveau for derved at sætte danskerne i stand til selv - gennem lige vilkår - at styre og forbedre udviklingen og det gøres langt mere holbart uden om det elitære, bureaukratiske og ufolkelige Christiansborg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, HK | Skrevet: 18. apr 11 kl. 11:28

Har et indlæg hængende. Hvorfor?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Jensen, Odense | Skrevet: 18. apr 11 kl. 11:37

Det er pr. definition formynderisk hver gang nye love og regler vedtages. Det er en måde at fjerne beslutning og ansvar fra individet. Uanset om formålet er nok så ædelt.
Dog kan det være nødvendigt at afværge de besynderlige EU regler ved hjælp af dansk lovgivning, skønt det store flertal af danske politikere helhjertet går ind for fuld topstyring fra EU imperiet. Prøv dog gerne fra politisk hold at rette jeres tidligere fejl.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Rasmussen, Århus | Skrevet: 18. apr 11 kl. 11:48

Det er da selvfølgelig forkasteligt hvis virksomhederne ikke deklarerer varerne korrekt og det er da ikke forkasteligt at oplyse folk, hvis man bare lader være med at være formydneriske. Så jeg er faktisk enig med Christel Schaldemose!
Det nummer som bondepartiet Venstre og Karen “Madpakke” Ellemann var ved at lave med at de ville tvinge forældrene til at købe madpakke til deres børn var derimod formynderisk!

Upassende ? Klag over indlæg

 
H Christensen, København | Skrevet: 18. apr 11 kl. 12:09

@peter simonsen
Enhver har sit frie valg til at vælge hvilke og i særdeleshed i hvor stor mængde madvarer man ønsker at konsumere.
Og at du fremhæver en bestemt læskedrik, og ikke andre fedende ting som eks. Danmarks nationalret stegt flæsk med persillesovs. Siger ikke så lidt om både din intelligens og politiske ståsted.
ENHVER FORM FOR ADFÆRDSREGULERENDE LOVGIVNING ER DIREKTE ULÆKKER STATSKONTROL. Som ikke hører hjemme i Danmark, men kan anvendes steder hvor store dele af befolkningen hverken kan læse eller skrive.
JEG KAN SELV AFGØRE HVAD JEG ØNSKER AT SPISE, DRIKKE, RYGE OSV. TAK

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 18. apr 11 kl. 12:29

Tykke mennesker ved godt, hvad de bliver tykke af og de bliver ikke mindre tykke af at læse statestikker og blive belært af akademikere med et perfekt BMI.

Med alt den bedrevidenhed på medborgernes bekostning, som venstrefløjen står for, risikerer vi bare det modsatte, at folk inklusive mig selv, gør det modsatte i protest og fordi fedt og kød, bare smager bedre end grøntsager uanset hvor meget diætister og fedforskrækkede kvinder siger uhmm, det er så lækkert!

Nej tak! Til bedrevidende akademiske kvinder og ja tak til god mad i afmålte mængder! Så tror jeg glæden ved at være medborger, vil blive meget større

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren N, Aalborg | Skrevet: 18. apr 11 kl. 12:49

Hvor mange er i tvivl om hvorvidt en pose slik er sundt eller ej? uagtet at der står 30% mindre sukker. Findes der mon rent faktisk nogen, der køber samme pose slik i den tro at det kan gøre det ud for dagens ration af grønt?

Næppe!

Lad os nu ikke gøre danskerne dummere end de er - Vi ved udmærket hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Skulle der findes nogle der ikke kan hitte ud af at skelne Malaco-mix fra broccoli, vil de næppe kunne tyde en mere detaljeret liste over energifordeling og tilsætningsstoffer i fødevarerne.

Det er på tide at folk tager ansvar for deres egen sundhed - hvis de altså vil leve sundt! Vil man det, findes der utallige hyldemeter læsestof, hundredevis af timers tv-programmer, internet-fora, vægt-tabs-foreninger og hvad ved jeg.. nej; Danskerne har MASSER af muligheder for at begynde at leve sundt - men sig det som det er - der er mange der vælger IKKE at gøre det. Fint nok - dem om det. Men vi kan ikke lovgive os til mere sundhed ved at tvinge producenter til at skrive tydeligere på deres produkter omkring hvad der er i.. Selv om det står med meterhøje typer, lukker folk jo øjnene for det alligevel.

Hvorfor kaster I jer ikke over sundheds-industrien i stedet, med al deres klamme markedsføring.. de utallige (mere eller mindre virkningsløse) kure, forherligelsen af blå-bær med deres høje indhold af anti-oxidanter - uagtet at kroppen ikke optager disse antioxidanter fra maden.

Nå nej - det er jo jeres levebrød at fortælle os andre hvordan vi skal leve..

Det er da trist at så mange er overvægtige, jeg så da gerne at flere motionerede og spiste sundere, men det skal komme gennem holdningsændringer, ikke gennem mere eller mindre tåbelige love.

Upassende ? Klag over indlæg

 
P Larsen, København | Skrevet: 18. apr 11 kl. 12:59

Fantastisk

Jeg bliver altid så glad når socialister toner rent flag:

“Benny og jeg vil ikke indskrænke folks valgfrihed. Tværtimod vil vi udvide den. Det kræver blandt andet, at vi laver regler for, hvad industrien må putte i og skrive på varerne.”

Strålende, og hvem kommer så til at betale for den fordyrelse af produkterne ?

Den grundlæggende tanke bag alt det her er, borgerne er ikke bare borger, de er pengemaskiner der skatteindbetaler, derfor skal vi nok bestemme for dig, så vi maksimerer dine skatteindbetalinger.

For at omskrive et gammelt digt: Først kom de efter de Rygerne, jeg gjorde ingenting, så kom de efter de fede og jeg gjorde ingenting

Nu kommer de efter mig, og der er ingen til at hjælpe mig.

Magen til totalitær venstrefløjstænkning skal man da lede længe efter, tænk på det på valgdagen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
T.T. Hammerlund, 2300 | Skrevet: 18. apr 11 kl. 14:47

Kære Christel.
Det er fint hvis du vil fjerne gift fra vores mad.
Men du og Engelbrecht er relgiøst frelste, og kører en hetz mod de fede. I nedgør fede mennesker til at være dumme. Lyt dog til Thyra Frank der hele sit liv har kæmpet mod overvægt, og mener at mennesker skal have lov til at ryge drikke, æde og elske sig ihjel uden indblanding. Jeg tror at Thyras livskraft er 100 gange større end smukke slanke velmenene, omklamrende politikere. Der er ingen mennesker der ønsker at blive fede, og ingen er blevet det med vilje. Undersøgelser viser at man ikke altid kender årsagen til fedme. Jeg kender en hel hær af fede 70-årige der har arbejdet i 40 år og stadig har det godt. Vi har alle brug for viden, men fri os for statslig kontrol. Lad os dog være i fred.Tak.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kaj Hansen, Horsens | Skrevet: 18. apr 11 kl. 15:15

Kan vi da ikke slippe for jer socialisters omklamring!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen S, 9000 | Skrevet: 18. apr 11 kl. 22:30

Christel hvad gør du for at skabe en sundere livstil hos andre? Jeg kan forstå du har skrevet en bog, det kan være man skal læse den. Men ærlig talt så er jeg bange for det blot er en tale for mere statstyring. Hvilke områder har statstyring rent faktisk gavnet den alm. dansker? Det er som om der har været nogle gyldne år, hvor folk rigtigt har festet for pengene og nu sidder vi nye tilbage med høje skatter, og en gæld der siger spar2 som staten har stiftet på vores vejne. Jeg er træt af at høre om hvor godt statstyring er, det er enten en direkte løgn, eller så ved folk ikke bedre. Derfor siger jeg, indtil videre, nej tak til mere statslig regulering af mit og andres liv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B Fisker, 5610 | Skrevet: 18. apr 11 kl. 23:34

Enig medKaj Hansen og Steffen S.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Raahauge, Hobro | Skrevet: 19. apr 11 kl. 09:34

Når Schaldemose og andre politikere skal argumentere for deres ønske om at opdrage og kontrollere befolkningen i alle detaljer, sker det som regel ved at problematisere selv de mest banale ting i vores liv. I dette tilfælde skal vores 100.000 forskellige fødevarer hver især tilsyneladende gøres til et videnskabeligt projekt og forsynes med rødt, gult eller grønt stoplys. Hver eneste “dom” skal selvfølgelig kunne dokumenteres, så der efterfølgende kan argumenteres med producenten, et helt ufatteligt bureaukrati, der kun kan gennemføres ved ansættelse af en sværm af eksperter og bureaukrater.

Dette kan kun betales over skatten eller øgede priser på varerne, og vil blive endnu et eksempel på en helt unødvendig fordyrelse af dagligsagen, der forholdsmæssigt i øvrigt især vil ramme mindre niche fødevarer.I stedet for at bruge pengene på et bureaukratisk apparat vil borgerne sikkert hellere selv kunne disponere dem på at købe noget, der er ekstra lækkert og sundt.

Men endnu værre end fordyrelsen er den tanke, der ligger bag, nemlig at vi allesammen er så ubegavede, at vi skal bruge offentlige, mentale krykker til stort set alle private valg her i livet.

Det er slemt nok som voksent menneske ustandselig at skulle opdrages på af bedrevidende politikere. Men det er dobbelt ydmygende, når det oven i købet er finansieret af egne skattebetalinger. Vi trænger i den grad til et organiseret opgør med denne tænkning og samtidigt en støtte til de politikere, der aktivt vil afvikle opdragende bureaukrati og i stedet bruge pengene på ydelser, som befolkningen efterspørger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
charlotte prip, Copenhagen | Skrevet: 19. apr 11 kl. 10:05

Hvis jeg har forstået flertallet af ovenstående indlæg ret, så vil viikke finde os i styring og omklamring fra det statslige apparat, da vi er frie selvstændigt tænkende væsener, som ihvertfald har styr på hvad der feder og er usundt! Så retten til frit at vælge om vi vil ryge, drikke, og/eller æde os ihjel er der ingen der skal pille ved!
Jeg er forsåvidt enig. Faktisk helt enig i at den frie ukrænkelige ret til selv at vælge er en absolut nødvendighed i et frit demokratisk samfundt…. men det betyder selvfølgeligt også, at jeg er ligeså indædt fortaler for, at KONSEKVENSERNE af de valg man foretager må man også selv bære! Hvorfor skal jeg være med til via skattekroner at betale milliarder til et sundhedsvæsen, som er ved at bukke under for presset fra de såkaldte livsstils-sygdomme? Hvis folk vælger at drikke eller æde sig direkte ind på hospitalsgangen så skal de vel også tage konsekvensen, og betale mere end de, som har taget et andet og sundere valg - eller hvad….? Eller det er måske et dumt spørgsmål… fra en kvindelig akademiker med et normalt BMI.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 19. apr 11 kl. 10:24

@ charlotte prip

Hvorfor skal jeg være med til via skattekroner at betale milliarder til et sundhedsvæsen, som er ved at bukke under for presset fra de såkaldte livsstils-sygdomme?

Af nøjagtig samme årsag, som jeg skal tvinges til at betale for din behandling, hvis du får brystkræft på trods af at have levet efter alle sundhedsguruers velmente råd i årevis: fordi du er dansk statsborger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
H Christensen, København | Skrevet: 19. apr 11 kl. 10:26

@charlotte prip, Copenhagen
Jeg forstår godt dit synspunkt, men med mindre at egenbetaling gælder for alle, er dit synspunkt en glidebane.
Vi ved alle at Afrika har den højeste forekomst af AIDS, skal man så selv betale for behandling hvis man har knaldet en Afrikaner og været så uheldig at få AIDS???

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 19. apr 11 kl. 13:50

@ Charlotte Prip

“Hvis folk vælger at drikke eller æde sig direkte ind på hospitalsgangen så skal de vel også tage konsekvensen, og betale mere end de, som har taget et andet og sundere valg - eller hvad….? Eller det er måske et dumt spørgsmål… fra en kvindelig akademiker med et normalt BMI”

Spørgsmålet er overhovedet ikke dumt, spørgsmålet er om du vil deltage i samfundet eller ej? De mennesker som du udpeger som en ekstra udgift for samfundet, har jo været med til at betale din uddannelse og de betaler såmænd også, hvis du får en sportsskade eller en anden dyr sygdom som kræft.

Når du nu går så meget op i valg og konsekvenser, skal folk også straffes, hvis de vælger at arbejde som ufaglærte istedet for at tage en akademisk grad. Det koster jo samfundet millioner?

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, liverpool | Skrevet: 19. apr 11 kl. 14:22

Hæ vedrørende, at fabrikanten skulle lyve om sukker indholdet i sit produkt, har en af kommentatorerne på 180grader.dk undersøgt sagen.

Hans skriver:

“Desværr er det den skatteyderfinansierede Schaldemose, der lyver lodret.

Malaco lavede i 2007 en ny slikserie, Malaco Truly med 33% mindre sukkerindshold, og det skrev Malaco på poserne. Det er nemlig sandt.

Hvis ellers den læseudfordrede Schaldemose gad at undersøge forholdene i “Den Virkelige Verden®”, hvor ingen hvid EU-kvinde nogensinde sætter sine ben, kunne hun se, at de gammelkendte Malaco sliktyper indeholdt 66g sukker/100g, og at 33% af 66 g er 22 g. Hun ville også kunne se, at Malaco Truly har et sukkerindhold på ca. 42 g/100g. Så Malaco har reduceret mere end 33%. Det skriver Malaco på poserne.

Det er sandheden, og Schaldemose lyver.

Det skal vi huske, hver gang hun - evt. i ledtog med Dagens Benny - skriver om noget, hun som historieuddannet heller ikke har forstand på.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren N, Aalborg | Skrevet: 19. apr 11 kl. 14:48

Hans Hansen, Liverpool: Schaldemose skriver jo ikke direkte at Malaco lyver.. hun sætter dem bare i samme sætning som udsagnet “virksomheder holder sig ikke altid til sandheden”.. og i samme sætning som hun klandrer Malaco for ikke at dokumentere at de har brugt mindre sukker (hvilket de jo åbenbart har), lader hun selv være med at dokumentere sin påstand.

Men hun ligger så tæt op af falsk anklage som man overhovedet kan komme, uden at brænde fingrene ganske slemt.

Useriøst Christel!

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, liverpool | Skrevet: 19. apr 11 kl. 15:25

Søren N,

Så er det jo herligt denne diskussion foregår netop i blogmediet.

Christel kan bare tilføje noget dokumentation for påstanden. Billeder af indholddeklarationen på omtalte produkt, et link til en undersøgelse af spørgsmålet (30% mindre sukker) eller hvad ved jeg.

Mon ikke Christel eller Benny dukker op med en tilføjelse i løbet af påsken?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christel Schaldemose, Frederiksberg | Skrevet: 19. apr 11 kl. 18:42

Som altid mange interessante indlæg til mine blogs. Tak for de mange kommentarer. Jeg vil her og nu bare kommentere to ting:
1. Malaco Leaf erkender at man ikke kan bevise, at Malaco Truly serien indeholdt mindre sukker end andre producenters slik. Derfor ændrede man emballagen fra 2011, så slikposerne ikke længere praler med det lavere sukkerindhold. Hmm det er da efter min opfattelse, en erkendelse af fejlagtig markedsføring. Der dog - respekt for det - er ændret. Men jo kun fordi Aktie Forbrugere tog sagen op. Eksemplet kommer fra en Politiken artikel om emnet. http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1252870/slikkaempe-faar-paatale-for-falsk-reklame/.
2. Hvad er det, der får mange til at frygte de tiltag, Benny og jeg foreslår? Vi udvider, vi indskrænker ikke folks valg. Hvorfor er det så svært at acceptere, at rigtigt mange danskere faktisk gerne vil have lettere ved at tage et sundt valg i verdagen? Hvorfor så ikke give den hjælpende hånd, når det ikke ødelægger det for andre. Når det nu ikke ødelægger det for jer, der ikke ønsker hjælpen. Jeg er ikke efter fede mennesker. Men jeg er sikker på, at de fleste gerne vil undgå sygdomme. Og fedme forøger risikoen for diabetes, cancer, hjerte-karsygdomme og nye tal tyder endda på at det forøger risikoen for infektioner og demens. Hvorfor skal vi ikke hjælpe dem, der gerne vil undgå disse skavanker? Det gør vi ikke idag. Og dem der gerne fortsat vil være fede, de skal være velkomne til at være det. Ja, de fleste ved godt at chipsen i store mængder ikke er sundt. Men det er sværere at gennemskue om den færdige tomatsuppe er sund eller ej. Det er her, jeg gerne vil lette valget og gøre det mere gennemskueligt. Hvorfor: nogle af jer læser mine budskaber, som om jeg vil genere jer. Tro det hvis I vil. Men sandheden er, at jeg faktisk kerer mig om mine medmennesker. Kald det formynderi, ok med mig. Jeg ser det ikke som formynderi, jeg ser det som min politikerpligt at gøre en indsats for de mange mange borgere, der gerne vil have en hånd til at kunne gennemskue madjunglen i supermarkedet. Og det kan endda gøres uden at indskrænke valgfriheden, for de der ikke vil have hjælpen. Jeg gentager: jeg vil ikke bestemme hvad der skal lægges i indkøbskurven eller puttes i munden. Men jeg vil gerne gøre det nemmere for forbrugerne at gennemskue hvad der er sundt og hvad der ikke er, af de mange mange valgmuligheder vi møder dagligt. Og her er det ikke alle producenter, der er lige hjælpsomme. Derfor er der brug for regulering.

Upassende ? Klag over indlæg

 
marie uldal, malmø | Skrevet: 20. apr 11 kl. 01:04

“Tykke mennesker ved godt, hvad de bliver tykke af og de bliver ikke mindre tykke af at læse statestikker og blive belært af akademikere med et perfekt BMI” skrev Merete fra Tisvilde.

Nej Merete, det er desværre ikke helt rigtigt!

Mange tykke mennesker ved nemlig ikke hvad de bliver tykke af og de forstår helt enkelt ikke hvorfor de bliver tykke. Mange mennesker bruger uanede mængder af energi på at tabe sig uden nogensinde at lykkes. Det er ikke så enkelt som man måske umiddelbart skulle tro.

I stedet for at komme med en alenlang klamamse her vil jeg henvise til et par ganske udemærkede links, som jeg selv med stor fornøjelse ofte læser - de er begge svenske eftersom svenskerne er meget længere fremme i debatten om sund kost og fedme end danskerne - og så skal jeg måske lige for en god ordens skyld nævne at jeg selv i mange år hørte til “de tykke”, men de sidste 8 år har jeg hørt til “de smalle” simpelthen ved at undgå alt sukker og i stedet spise FEDT!

http://www.lchf.se
http://www.kostdoktorn.se

Christel; du har fuldstændig ret - det handler om oplysing. Jo mere man ved - jo bedre kan man træffe fornuftige valg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 20. apr 11 kl. 08:42

Lad mig slå det fast en gang for alle, så vi ikke længere diskuterer i øst og vest, det handler IKKE om mere oplysning til masserne.

Dem som kan læse og forstå oplysninger, er udemærket klar over, hvad der skal til for at tabe sig. De er enten tynde eller også har de taget et bevidst valg om, at røde bøffer og rødvin engang imellem vil sætte sig som ekstra kilo på sidebenene og måske prioriterer de familien højere end motion efter en lang arbejdsdag.

Det der generer mig er, at bedrevidenheden og godheden på andre menneskers/medborgeres bekostning ingen grænse vil tage fra venstrefløjen. Hvad er det, der får disse primært kvinder, men også nogle mænd til, at tro sig så meget klogere på livet end de millioner af medborgere der lever livet hver dag?

Det drejer sig om en kortslutning af rang at konkludere, at folk har brug for hjælp, hvis de ikke er tynde? Der er en stor andel af os medborgere, som kan træffe bedvidste valg ud fra givne forudsætning og for at sætte tingene på spidsen kan en person sagtens være tynd og usund i modsætning til overvægtig og sund, så hvor vil I hen med Jeres helse korstog?

Den stakkels gruppe, som der bliver henvist til, gang på gang, som er ude af stand til, at læse en varedekleration, som tror McD sælger slankemad og at Coca Cola er en del af kostpyramiden. Den grupper er, ja, uden for pædagogisk rækkevidde og bør tages i hånden, men de udgør en forsvindende lille minoritet, som i forvejen ikke tilegner sig ny viden, som den øvrige del af befolkningen. Skal vi andre bevidste, handlekraftige vidensborgere trækkes ned på niveau med de absolut tykkeste og dårligst uddannede i samfundet, er det, det som venstrefløjen vil have?

Tag dem i hånden som ikke kan finde ud af det, men lad være med, at gøre det til et stort samfundsmæssigt problem, at få mennesker ikke kan læse en varedekleration.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren N, Aalborg | Skrevet: 20. apr 11 kl. 08:57

Hej Christel,

Først: Dejligt at du ikke lave hit’n run blogs som så mange andre, og rent faktisk følger op på nogle ting der bliver skrevet.

Dernæst: Jeg frygter personligt ingen tiltag - men der er efter min mening *rigeligt* information på tomatsupper. Hvis man ikke forstår at læse en almindelig indholdsdeklaration og den - efter min mening - ikke vanskelige tabel over energiindhold på varerne, så har man selv et problem, ikke producenten. Men det kræver som ved så mange andre ting i livet, at man tager ansvar for eget liv og levned! Marie Uldal ovenfor har gjort det (uden hjælp fra EU formoder jeg), og nu åbenbart meget mere glad - det er da dejligt! Hun fandt oplysningerne i Sverige.. jeg mener bare man kan bruge sin sunde fornuft. Men så længe nogle ikke vil det, kæmper I altså forgæves dernede i Bruxelles.

Hvad nu hvis I får jeres ønsker igennem, og det om 5 år viser sig ikke at have hjulpet på gennemsnits BMI’et i Danmark? Så må det igen være producenternes skyld, og de skal endnu engang have tommelskruerne på? Jeg syntes det lugter af symptombehandling, og ikke af forebyggelse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Sebastian Leth, Galten | Skrevet: 20. apr 11 kl. 10:52

“Kald det formynderi, ok med mig. Jeg ser det ikke som formynderi, jeg ser det som min politikerpligt at gøre en indsats for de mange mange borgere, der gerne vil have en hånd til at kunne gennemskue madjunglen i supermarkedet.”

De redskaber har folk allerede i forvejen… du “ser det ikke som formynderi”, men alligevel vil du gennem tvang sørge for at vi dumme, tykke mennesker ikke selv behøver at tænke.

Derved er du med til at fremme den proces, som i de seneste år har frataget borgerne stort set alt personligt ansvar.

Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J. Hansen, rødekro | Skrevet: 20. apr 11 kl. 19:55

Hvis nu bare madam Skraldemose kunne starte med små skridt: Opsøge sine partikammerater herhjemme og i Eu (evt helikopter-Dan) og sætte disse på skrump. Sit eget BMI burde hun også få undersøgt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, HK | Skrevet: 22. apr 11 kl. 14:06

Jeg har været på felt undersøgelse på den lokale tankstation.

Resultatet er ikke helt i Malaco favør. Energi indholdet i deres “truly” er ca 15% mindre end tilsvarende produkter, deres eget inclusive, hvorfor de ikke bør reklamere med 30% mindre sukker uanset det er næsten korrekt.

Det ændre bare ikke ved, at deres “truely” er korrekt indholds deklareret, og at sagens sammenhæng kan gennemskues af enhver halvbegavet, der har modtaget 9 års primær skolegang, hvis altså skolegangen havde holdt mål med skolens indholds deklarering.

Så Christel, indsats området er ikke advarselstrekanter eller kering for dine medmennesker, men derimod at du stiller krav til undervisningen i primærskolen.

Her vil jeg anbefale dig, at du arbejder for, at primærskolen løsrives fra politikere og overlades til lærer og forældre. En god begyndelse vil være, at der skære 25% i bevillingerne, således at undervisning i bongotromme og “rundkreds hvad nu” sløjfes.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Birgitte B., Værløse | Skrevet: 24. apr 11 kl. 03:22

Nu er jeg selv fed - og det kan jeg bl.a. takke nogle “dejlige lykkepiller” for, der gav tvangstanker om selvmord, overspisning (pga stress) og medfølgende 2 års sengeligning til følge. Når man først er kommet over en vis vægt er det så godt som umuligt at tabe sig igen. Jeg er fucking træt af at blive nedgjort og set på med foragt pga min vægt. Jeg er lige så meget værd som alle andre mennesker og enhver der ser ned på fede mennesker har vist et problem med sig selv. Som om vi skader/støder jer blot ved vores eksistens. Fy for pokker - en ækel intolerance. Racisme er yt - fatbashing er in.

Ja, fedme koster. Til gengæld dør vi tidligere. Demens koster også en bondegård - som tynde bliver til en dag - og det gør sportsskader også - og alkoholikere - og ludomaner og direktører for banker og DSB. Og?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Birgitte B., Værløse | Skrevet: 24. apr 11 kl. 03:23

Nu er jeg selv fed - og det kan jeg bl.a. takke nogle “dejlige lykkepiller” for, der gav tvangstanker om selvmord, overspisning (pga stress) og medfølgende 2 års sengeligning til følge. Når man først er kommet over en vis vægt er det så godt som umuligt at tabe sig igen. Jeg er hamrende træt af at blive nedgjort og set på med foragt pga min vægt. Jeg er lige så meget værd som alle andre mennesker og enhver der ser ned på fede mennesker har vist et problem med sig selv. Som om vi skader/støder jer blot ved vores eksistens. Fy for pokker - en ækel intolerance. Racisme er yt - fatbashing er in.

Ja, fedme koster. Til gengæld dør vi tidligere. Demens koster også en bondegård - som tynde bliver til en dag - og det gør sportsskader også - og alkoholikere - og ludomaner og direktører for banker og DSB. Og?

Upassende ? Klag over indlæg

 
P Aagaard, Frb | Skrevet: 24. apr 11 kl. 06:39

Kunne godt tænke mig at få ét - bare ét - bud fra alle jer som taler om formynderi og socialistiske overgreb på, hvad I vil gøre ved problemet: danskernes levealder er blandt den vestlige verdens laveste; danskerne bliver federe og federe. I stedet for at forsvare jeres egen ret til at æde jer ihjel og ultimativt blive en belastning for samfundet, har I så andre løsningsforslag end bare at blive ved med at fremture i jeres egen (selv)fedme? Kage til folket måske?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 24. apr 11 kl. 07:09

Jo mindre politikerne blander sig, jo bedre går det som regel.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, 8410 | Skrevet: 24. apr 11 kl. 23:07

@P Aagaard, Frb

Ja! Det har vi, fordi vi netop IKKE æder os ihjel, og da vi er tænkende mennesker, kunne vi så let som ingenting ombringe os selv, selvom politikerne valgte at forbyde det.

Af andre gode råd kan nævnes 1) lær kostpyramiden, 2) lær at læse en varedeklaration, 3) dyrk masser af motion, 4) Spis varieret, i afmålte mængder, og lad være med at lytte til ensporede fanatikere, der tror de ved bedre end dig.

Ovenstående er mit bud på, hvad der kan gøres mod fedmen.

Kalorieindtag > forbrænding = fedme

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, HK | Skrevet: 24. apr 11 kl. 23:51

Aagaard,

Jeg er allered kommet med et forslag ovenfor, nemlig undervisning. Helt præcist undervisning i husgerning og naturfag. For at være endnu mere præcis, så skal ungerne i husgerning også lære, at fremstille slik, herunder de vingummier der er Christels udgangspunkt. Lidt mere overordnet, at planlægge en kostsammensætning og ikke mindst mængde, hvilket altså indbefatter slik.

Uanset hvilke tiltag af tvangsmæssig art du og Christel forestiller jer, så vil de ikke hjælpe en dyt, hvis problemet er mangel på grundlæggende viden.

Omvendt, hvis den grundlæggende viden er på plads, så er der næppe et behov for regulering. Med mindre altså, at det der ønskes simpelthen er, at statuere at politikere/samfundet har ret til at bestemme, hvad vi spiser. Jeg mistænker, at Christels og dit ærinde reelt er dette.

Hvis der blev ført en politik som fremmede, at grundlæggende viden og færdigheder, var primær skolens vigtigste område, så ville det have den side effekt, at kritisk stilling tagen, herunder kritisk stilling tagen til hvad man putter i munden, var almindeligt behersket.

Også ville der ikke være noget almindeligt problem med fedme.

Desværre så er ikke bare primærskolen, men hele undervisnings systemet befolket af funktionærer, som qua de er marxistisk skolet, ikke alene er ude af stand til opbygge elevernes evne til selvstændig tænkning, men tillige ser det som deres fornemste opgave, at spolere denne evne.

Som et menneske tænker, sådan er det. Den der ikke tænker selv er dømt til at lade sig lede af andres tænkning (fx Marx’) og vil dermed reducere sig selv til et dyr, der blot udføre (fx stiller op som bøddel i en afghansk KZ-lejer, som Frank Aaen gjorde), hvad det har fået besked på af andre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
t. petersen, 2920 | Skrevet: 25. apr 11 kl. 00:04

@Hans Hansen

Ingen har været mere kritisk overfor industrien end Marx. Er vores skolebørn i dag for ukritiske kan det kun skyldes at de ikke bliver madet nok med Marx!

Upassende ? Klag over indlæg

 
hans hansen, HK | Skrevet: 25. apr 11 kl. 01:28

Marx leverede i sine få lyse øjeblikke nogle udemærkede analyser af 1860 ernes england.

Kritisk analyse læres ikke ved at læse kritiske analyser, men ved at udfører dem selv. Her kan husgerning ikke anbefales nok som studie og undervisnings objekt.

Og nej. Marx har ikke bidraget med noget vigtigt.

Den materielle analyse er opfundet tusindvis af år tidligere, ideen om udbytning er allerede i den almindelige forståelse misforstået.

Angående “udbytning” så er det kun noget der kan foregå i forhold til natur materialer. Alt det andet, såsom arbejdeskraft er blot bytning. Urimelig bytte forhold er skam reelt eksisterende, men løsningen er ikke, at den ene eller anden part er overlegen, men lov og orden. Hvad vi mangler på dette punkt er tredeling af magten. Hvilket som bekendt netop, per definetion, ikke er tilfældet under et marxistisk inspireret styrer, som fx det vi har i Neuropa pt.

Så poderne skal ikke mades med Marx, men med mad de selv har tilberedt, ikke mindst regnet på mht energi indhold osv. Dermed vil de blive i stand til selv, at klæde Marx og alle mulige andre falske profeter af til skindet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
t. petersen, 2920 | Skrevet: 25. apr 11 kl. 12:06

@Hans Hansen

Ligesom engelsk tekst læres ved at læse engelsk tekst, så læres kritisk analyde ved at læse kritisk analyse.

Marx analyserede ikke blot sin samtid, men også enhver forudgående samfundsformation. Marx har i høj grad bidraget med vigtige analyser, og hele det 20. århundrede stod i Marx’ tegn. Både i form af Marx selv, den vulgærmarxistiske marx-leninisme og den småborgerlige socialdemokratisme.

At den materielle analyse er opfundet i antikken ændrer ikke ved at det er Adam smith, der opstiller arbejdsværdilæren og at Marx på genial vis bruger denne til at illustrere essensen i den kapitalistiske produktionsmåde. Den analyse holder den dag i dag.

Dine misforståede ideer om Marx’ statsløse samfund og EU skal jeg lade ukommenterede.

Poderne skal naturligvis mades med Marx - kun herigennem lærer de at gennemskue svindlen i det kapitalistiske samfunds fødevareproduktion, og begribe det fornuftige i at lave mad selv ;0]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Hansen, København Ø | Skrevet: 25. apr 11 kl. 15:56

@Christel Schaldemose
“Da Aktive Forbrugere lavede sin anmeldelse, var reglerne, at slikket skulle sammenlignes med andre af Malaco Leafs egne produkter. Men kort tid efter blev reglerne ændret, så slikket nu skulle sammenlignes med andre producenters søde sager. Og det voldte tilsyneladende firmaet problemer.”

Citatet er taget fra den artikel du henviser til og forklarer, hvorfor Malaco ikke kunne bevise, at der var 30 % mindre sukker i sit nye produkt. Som så ofte før er der altså tale om et juridisk spørgsmål. Hvis jeg spiser to dage hos dig og den første dag får mad, der indeholder 60 gram sukker og den næste dag får mad, der indeholder 40 gram sukker vil du vel give mig ret i, at det indeholder ungefähr 30 % mindre sukker?
At juraen så ændrer sig, så du skal sammenligne med naboens mad - der forresten laves på en anden måde og i en anden sammensætning - ændrer vel ikke på det faktum, at der var 30 % mindre sukker i maden på dag 2; blot har du svært ved at bevise det nu! Så medmindre det er den juridiske diskussion du søger, så er kan du ikke bruge det argument til at sige svare andet end “selvfølgelig er det det” til dit spørgsmål: “Hvordan kan vi forbrugere tro andet, end at slikket er sundere?”
I øvrigt er det et klogt ordvalg du benytter: “sundere” - ikke sundt, for du vil vel ikke påstå at nogen vidende som uvidende forbrugere kan være i tvivl om sliks placering i madpyramiden?

Mit (og tilsyneladene mange andre kommentatorers) problem er, at løsningen for jer altid er mere bureaukrati - denne gang overfor virksomhederne.
Din påstand er, at fødevarer er en jungle og du har da ret, for snart skal man være uddannet biokemiker, for at kunne manøvrere gennem oplysningerne på pakken. Hvad er det sket med “Hvis du ikke vil være tyk, så lad være med at spise slik”? At spise sundt handler ikke om at kunne læse sukkerindholdet på en pakke slik, men om at have en vane, hvor man i reglen går uden om slikket.

Men i formynderisk stil - og god, velmenende tro, det anerkender jeg - vil du hellere gøre systemet mere bureaukratisk, mere dyrt og endnu mere forvirrende at manøvrere i, for forbrugere såvel som virksomheder.

Kunne løsningen for én gangs skyld ikke være, at gå til nældens rod fremfor at større bureakrati: forbrugerne med dårlige vaner! Det ville spare alle os med bedre eller gode vaner, for en masse penge…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Vejmand, New York | Skrevet: 25. apr 11 kl. 23:22

Christel Schaldemose,

Du erkender end ikke hvad resten af os ved. EU lovede, at gøre Europa 30% bedre (mindst!) uden at have nogen dokumentation for det. Nu sidder vi tilbage med et fedt EU bureakrati, som unødvendigt suger penge ud af statens blod- og karsystem, og skader dens sundhed.

Europa kan ikke finde ud af noget af virkelig betydning samlet. Kun småfnidderi som dine slikregler slipper igennem, fordi de fleste er ret så ligeglade med dem.

Hvad med at EU fandt ud af, at selv løse krisen i Libyen uden USAs indblanding? Jeres væbnede styrker ligner Keystone Cops når de bliver indsat (Kosovo, Libyen), også når det brænder i jeres egen baghave.

Når der kommer 20,000 flygtninge fra Tunesien til Italien, som så skadefro begynder at sende dem videre til Frankrig, truer Frankrig med, at melde sig ud af Schengenaftalen.

Når PIGS landene, med Grækenland i spidsen, er ved at gå bankerot, fosser i penge ned over disse elendigt ledede lande, som end ikke holdt sig til EU reglerne. De stakkels Slovakker, som i gennemsnit tjener 1/3 af hvad Grækerne gør, tvinges til at give penge til et land der er rigere end sig selv. Imens griner Briterne, Danskerne, Tjekkerne, m.fl. højlydt af dem, fordi de var smarte nok til ikke at indføre Euroen.

I der arbejder for EU syr kejserens nye klæder, mens i i kor råber “apres nous la deluge” og “lad dem spise kage” (eller slik). Du spilder din tid på hvad der en gang var en god ide, som er løbet fuldstændigt grassat, og derfor vil bryde sammen indenfor en meget overskuelig fremtid.

Beskæftig du dig bare med slikregler….

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter larsen, Åbyhøj | Skrevet: 26. apr 11 kl. 00:35

I Danmark elsker man at bruge skatter og afgifter som adfærds kontrollerende redskab…det er ihvertfald undskyldning for den hæmningsløse skatte opkrævning..

Så lad os få vægt afgift ! alle der overskrider den norminelle grænse får sat deres skatteprocent op med 1 % per 3 kilos overvægt…iøvrigt rimeligt da de overbelaster vores sygehuse..tvinger sygehuse til at købe helt unødvendigt udstyr..kraner og lignede så patienter kan lyttes ind og ud af sengene. uhyggeligt. det er ikke samfundets skyld det er deres egen skyld…det drejer sig om at ansvarliggøre !

så vil disse mennesker som er ligeglade med sig selv og omverden vågne op !

Dispensation til overvægt som er sygdoms betonet gives ! Resten betal ved kasse et !

Upassende ? Klag over indlæg

 
finn rasmussen, ry | Skrevet: 26. apr 11 kl. 17:51

der er ikke mange ting jeg giver jens v m . ret i, men hans syn på EU er ok.
luk butikken hurtigst muligt.
smut hjem til danmark, og lad de andre sejle i egen sø. lordet går snart fallit og hvad så med din pension, og alle dine skattefrie tilskud ????
jo, kom hjem lille christel, kom hjem. så ødelægger du heller ikke mere.!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kaj Hansen, Horsens | Skrevet: 29. apr 11 kl. 21:52

Citat: Er det formynderisk at ville udvide folks valg?

JA JA

Ja for dælen - jeg ved ikke hvordan socialister som du er indrettet indeni men hvorfor mener du at ….AT DU…skal bestemme hvordan JEG skal leve midt liv..når du ikke engang kan finde ud af at leve dit eget???

Upassende ? Klag over indlæg

 
Max Hyldebrandt, Værløse | Skrevet: 3. maj 11 kl. 11:03

Kære Christel,

jeg har meget sympati for dit ønske om at øge fødevaresikkerheden og forbrugerbeskyttelsen. Det afgørende er imidlertid at de regler I udvikler, er ens for alle virksomheder. Dit debat oplæg og dine eksempler tyder på en vis bias mod bestemte virksomhedstyper og produkter. Er det rigtigt?

Mht. mærkning osv. tror jeg, I undervurderer forbrugerne og overvurderer værdien af information. Det er min tese, at hvis folk havde råd, ville de også spise sundere. Det mest virkningsfulde ville derfor være at reducere skatter og afgifter på fødevarer for at fremme sundere livsstil. Det er f.eks. muligt under de eksiterende regler at have differentieret moms.

Jeg bryder mig personligt ikke om at blive påduttet bestemte værdier, f.eks. gennem mærkning, sådan som Jeres bog lægger op til, og slet ikke fra staten. Jeg tror, man skal lade folk tænke selv. Vi er i informationstidsalderen og der er masser af information til stede, som er nemt og gratis at komme til.

Men tak for debatbogen, det er godt at se, at I er så engagerede!

Mvh
Max

PS Fantastisk måde du får inddraget efterlønnen i dit indlæg; det har da krævet lidt ekstra kreativitet, hva’? ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

Jens Sørensen skriver
30.10.13 11:29
Har tidligere med det gode forsøgt at få kineserne ud af Tibet - uden held. Måske vi skulle sende frømandskorpset.., selv om det jo mere er i Læs mere
Bjarne Jakobsen skriver
29.10.13 23:45
En overordentlig spændende indfaldsvinkel. Hvorfor bliver du ikke nogle år i Kina og fortæller den, hvordan den skal skæres? Vi vil Læs mere
Mogens Justesen skriver
29.10.13 23:21
Jeg er helt enig i Kaj Hansens og Niels B. Larsens indlysende pointer. Man kan vel godt tillade sig at være lidt skadefro og sige: Det var du selv Læs mere
Kaj Hansen skriver
29.10.13 18:26
Hvad med den nye Mørklægningslov og de 4 spidser i dit eget parti der vil nægte Rigsrevisionen adgang til at se hvad man har gang i?? Start der Læs mere
Niels B. Larsen skriver
29.10.13 16:52
Hvad med at sikre ytringsfriheden her i landet først - bl. a. ved at skrotte §266b. Det forekommer vigtigere end at sikre kinesernes Læs mere

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her