*

Profil

Mikael Jalving dyrker politiske skandaler fortrinsvis i Danmark og Sverige og retter skytset mod både genier og fjolser. Indimellem læser han tilmed en bog og roser regelmæssigt de forkerte. Bestyrer Jalvings Historietime på Radio24syv og bruger fritiden på sin familie og sin racercykel

Baggrund:

Historiker og kommunikationsrådgiver

Andet:

Forfatter til bl.a. Absolut Sverige (2011/svensk 2012), Mig og Muhammed (2010) og Magt og ret (2007)

Sted:

Bag en Dell Vostro på Rådhuspladsen

Website:

Besøg

Mikael Jalving

Adam Smith i dag

Dato: 1. juni, 2011

Emner: , , , , , , , , ,

22 kommentarer

 

 

I en tid, hvor riget fattes hænder og folk, der – modsat SF – ikke knokler for at bevare folkepension og efterløn, er det godt at vide, at også den usynlige hånd – Adam Smiths elegante metafor for markedets evne til at skabe velstand og vækst for mennesker i alle aldre – bliver anerkendt for det, den kan.

Det sker takket være en lille flok ildsjæle, der genopliver selskabet og tidsskriftet Libertas. Netop nu, hvor dansk økonomi indleder sin lange vej ind i recessionens vintermørke uden nogen som helst udsigt til bedring, genopstår Libertas med et symposion på Christiansborg på lørdag om den ofte så misforståede skotske oplysningstænker og hans aktuelle betydning.

Ikke at det vil gøre nogen nævneværdig forskel i forhold til rigets tilstand al den stund, at miraklernes tid nok er forbi, men det er altid godt at have noget at læse i og nogle at mødes med, selv når det går ned ad bakke, eller måske især når det går ned ad bakke – ældre numre af tidsskriftet downloades her.

Samtidig uddeler de trodsige sjæle søreme årets Adam Smith-pris. Prisen går til en dansker eller udlænding, der i tale, skrift eller handling har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at fremme det frie samfund og det frie marked. Årets prismodtager er historiker og journalist Bent Blüdnikow, som får prisen for sin årelange og ofte miskrediterede indsats for større erkendelse af især venstreradikalismens forbrydelser og forgreninger i det etablerede samfund.

Bludnikow er mig bekendt ikke ligefrem økonomisk liberalist, men en borgerligt sindet og arg modstander af alle totalitære styreformer, og tildelingen flugter således med tidligere prismodtagere som bl.a. Henning Fonsmark (1991), Bent Jensen (2000), Flemming Juncker (2001) og David Gress (2003).

Pointen er nemlig, at man ikke behøver være liberalist i snæver økonomisk forstand for at være beslægtet med Adam Smith.

Det kan man forvisse sig om i den sidste nye biografi af Adam Smith, skrevet af vor tids nok største kender af den berømte skotte, historikeren Nicholas Phillipson fra universitetet i Edinburgh. I Adam Smith: An Enlightened Life genfortæller han historien om Adam Smith og den kulturhistoriske sammenhæng, hans tanker opstod i – i og omkring Glasgow og Edinburgh i udkanten af Europa, og vi føres forbi forgængerne og heltene Hutcheson og Hume, modstanderne Mandeville og Rousseau og får en på alle måder velunderbygget fortolkning af protagonistens to hovedværker Theory of Moral Sentiments (1759) og The Wealth of Nations (1776).

Det er her værd at lægge mærke til, at Smith var moralfilosof, før han blev økonom og økonomihistoriker. Smith var følelsernes mand, før han blev finansernes mand. Hans teori om de moralske følelser, der er indlejret i det enkelte menneske, og som får os til at søge selskab med og knytte bånd til andre mennesker, ja, til at imitere dem og se op til dem, foregreb beskrivelsen af årsagerne til nationernes velstand og alt det, vi plejer at forbinde med liberalismens bannerfører.

Smith, langt mere systematisk anlagt end sit store idol og sin gode ven David Hume, ville bringe system i vores grundlæggende sociale, moralske, intellektuelle og retoriske natur, i sig selv en kolossal opgave, som aldrig blev fuldendt, ikke bare fordi Smith døde i en alder af 62 år, før hans nåede at færdiggøre flere bind, men også – lad os blot indrømme det – fordi det er umuligt.

Phillipson bringer Smith til live via hans tekster. Fordi kildematerialet om ham er så begrænset – han brændte det meste af sin korrespondance og lader til at have været en temmelig menneskesky universitetsprofessor, som boede det meste af sit liv hjemme hos mor – må vi nøjes med de skrifter, mors dreng efterlod sig. Men de er til gengæld også rasende interessante.

Smith afviste de fleste af sin samtids dogmer om moral, politik og historie. Smith var ikonoklast, rebel, oprører af mindst samme kaliber som Karl Marx og med en noget anden holdbarhed.

Ikke alene i de to nævnte hovedværker, men så sandelig også med sine forelæsninger ved Glasgow University om retsvidenskab, retorik og æstetik, hvis indhold vi kun kender fra studenterreferater. Det øjeblik Adam Smith stod på podiet eller sad ved sit skrivebord og kommunikerede til sit publikum blev han forvandlet til en anden langt mere levende og ilter mand.

F.eks. da han imødegik Rousseau, den feterede og fejrede mestertænker, ved at skære ham ned til, at hans tanker om den menneskelige begyndelse, dvs. naturtilstanden, var lutter romantik, mens hans afbildning af fortsættelsen, dvs. samfundstilstanden, var banal.

Adam Smith var optimist og en stor ven af alle former for fremskridt, men havde et sikkert blik for fremskridtets fælder, industrialiseringens inhumane sider, borgerkrigens nærvær og arbejdsetikkens nødvendighed, og hans analyse af, hvordan vores medfødte og kultiverede empati og indlevelsesevne i et splitsekund kunne forvandle sig til en alt for menneskelig udryddelsesevne, rummer indsigter, vi normalt forbinder med moderne socialpsykologi.

Skal man sige det kort, og det skal man jo på en blog, så var Adam Smiths måske mest centrale budskab, at den sociale orden går forud for den politiske orden. Den politiske orden, dvs. institutioner, regler, regeringer osv., er dybt afhængig af de sociale bånd og den medborgerlige tillid, der eksisterer i det pågældende samfund. Det før-politiske kommer ikke overraskende før det politiske.

Dermed også antydet, at Smith lader sig læse som en konservativ tænker i lige så høj grad som en liberalistisk tænker, hvilket alt andet lige må gøre ham interessant for flere i dag.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 1. jun 11 kl. 16:41

Ikke for evig og altid at skulle blande muslimer ind i debatten, men det forholder sig nu engang sådan, at sammenhængskraften i det danske samfund er ved at krakelere pga. den bevidste undergravelse af vores kulturnormer, som de muslimske indvandrere og deres efterkommere i parallelsamfundene udøver. - Og som de får lov til uantastet at udøve!

Det samme gælder i Sverige, Holland, England, Tyskland og Frankrig, så det er hele den europæiske kultur, der er under opløsning som følge af kulturfremmedes indvandring.

Adam Smith hævder, at den sociale orden er en forudsætning for den politiske orden. I lyset af de ovennævnte, bevidste forsøg på at destabilisere de europæiske samfund ser det slemt ud for den politiske orden i landene.

I Danmark er den nuværende valgkamp et godt eksempel på uordenen. Vi stilles over for valget mellem to “løsninger” på samfundets store problemer, men ingen af løsningerne er tilstrækkelige, når nøgterne, faglige synsvinkler anlægges. Det tør partierne dog ikke erkende. Ønsket om magt overskygger hensynet til landets ve og vel.

Christian Richadt, københavn | Skrevet: 1. jun 11 kl. 17:00

Det er måske værd at bemærke, at når nu Hume og Smith kaldes liberalister og konservative, skal det tages med et gran salt, ihverfald set med datidens øjne. Begge de herrer, som var medstiftere af “the Poker Club”, som ikke hed poker fordi de spillede poker, men fordi poker er en pæn omskrivning for sværdet eller sylen, var arge modstandere af England og allierede sig derfor mentalt med (ikke London) men med Frankrig og især Holland.
Derfor var medlemmerne af the poker club nærmest en slags mental frihedskæmperbevægelse, hvilket har sin egen ironi, når man tænker på, hvad de bliver taget til indtægt for idag.

Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 1. jun 11 kl. 17:06

Ifølge en gammel politisk vits, ville to til enhver tid tilfældige VSere repræsentere mindst tre parti-fraktioner.

Sådan kunne VS sikkert få lidt til at se ud af meget og reel opløsning kunne fremstå som “progressivt”.

Det samme synes at gøre sig gældende for en lille gruppe af “nationalkonservative/nationalliberale”. Har man to af dem, repræsenterer de mindst 3 tilsyneladende uafhængige debatforeninger som Libertas, Liberator, Nomos, Dansk Kultur, Modersmålskredsen, Critique, Konservativ Reaktion (blot for at nævne nogen af dem), foruden en skov af personlige hjemmesider der gerne skal tage sig ud af mere end som så (f.eks. Kulturkritik)

Denne nærmest totale atomisering af - nogen gange velmente, nogen gange simpelthen misforstået “borgerlige” - er et stadig mere sørgeligt syn og udstiller at borgerligheden i dagens Danmark er i opløsning.

-I bund og grund et trist syn.

P Christensen, Kbh | Skrevet: 1. jun 11 kl. 17:29

“Pointen er nemlig, at man ikke behøver være liberalist i snæver økonomisk forstand for at være beslægtet med Adam Smith”.
Nemlig. Man kan således udmærket erklære sig som liberalist, men i praksis udøve venstreorienteret planøkonomi.
Bedste eksempel er VKOLA´s netop vedtagne håndværkerfradrag.

Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 1. jun 11 kl. 17:58

@ P Christensen

Velkommen til den ideologiløse politik.
Det handler om personen, ikke ideologien.

Det er netop pointen i atomiseringen af den politiske debat: Sålænge du er din egen debatklub/fraktion, har du altid ret. Herefter, drejer det hele sig om personlig karisma, ikke ideologi.

Dansk politik i det eenogtyvende århundrede…
Kan jeg blive inviteret med i “Vild med Dans”?…

Morten Dreyer, Dragør | Skrevet: 1. jun 11 kl. 18:00

Axel Artke, Vejle Øst har en replik på den indvandring, som plager Europa med en gradvis opløsning af sammenhængskraften, som er forudsætningen for et rigt samfund.

Men jeg vil da lige slå et slag for det lille essay ved navn “Staten”, som blev skrevet af den franske nationaløkonom Frederic Bastiát omkring 1848.

Han satte et etikette på socialisternes statsopfattelse:
Staten er den store illusion, at alle kan leve på andres bekostning.

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 1. jun 11 kl. 18:55

Det er “pudsigt” med de radikale. De foregiver eller påstår at være et ansvarligt parti med en fornuftig, afbalanceret og bæredygtig økonomisk politik. F.eks. hykler de løs om at der er saglige argumenter for diverse forringelser, afskaffelse af efterlønnen, forringelse af dagpengene osv.

SAMTIDIG fører de en indvandringspolitik der påfører danskerne astronomiske og voksende MILLIARD-UDGIFTER, mere kriminalitet og løbende forringelser af velfærden.

Sandheden er at det radikale feministparti fuldstændig har mistet jordforbindelsen, ligesom de er komplet ligeglade med det danske folks vé og vel.

Margrethe Vestager, Zenia Stampe og Marianne Jelved og hvad de allesammen hedder, bør boycottes af vælgerne.

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 1. jun 11 kl. 19:58

Sidst Danmark var besat, mødte besætterne alvorlig modstand. Frihedskæmpere gik i aktion, og viljen til modstand gav sig udslag i hundredvis og tusindvis af dramatiske hændelser.

Nu er en ny besættelse i gang, dirigeret og iscenesat af radikale kredse.

Men denne gang er viljen til modstand nærmest lig nul. Ikke fordi det ville være godt med dramatisk eller væbnet modstand, slet ikke.

Men at man end ikke kan snøvle sig sammen til små stilfærdige protester, til noget folkeoplysning, til opstart af et nyt parti, til igangsættelse af en demokrati-bevægelse, til møder og arrangementer med foredrag og debat, til udsendelse af bøger og blade mv., til iværksættelse af en kampagne for ægte og direkte demokrati, osv., det er da en folkelig falliterklæring.

Ja, ok, der har været en smule mumlen i krogene, og lidt blade hist og pist, men stort set har 9 af 10 eller 19 af 20 danskere snorkboblet, mens undergravningen og ødelæggelsen af landet og fremtiden, foregik for næsen af dem.

Kunne eller ville de ikke se det?

Et demokrati er jo en illusion hvis borgerne ikke deltager.

Et folkestyre uden folket er en tom kulisse.

Men det er dertil vi er kommet.

C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 1. jun 11 kl. 20:08

Det er velkendt, at Venstre bygger på både økonomisk liberalisme og konservativ kultur. Det var baggrunden for den daværende landbokultur.

Desværre for bønderne viste det sig, at man ikke i længden kunne være både liberal og konservativ, og i løbet af 1960 erne slog frisætningen også igennem hos bønderne og ødelagde den daværende landbokultur, så de få tilbageværende landmænd i dag er højt industrialiserede fødevareproducenter uden kulturel ballast.

Liberalismen har tilsvarende udviklet sig siden Adam Smiths dage, og i repræsenteres liberalismen typisk af åndløse materialister som Ole Birk Olesen og Anders Samuelsen.

At drømmere som Libertas uddeler en Adam Smith-pris er da meget sødt, men det har ingen betydning. Det var måske mere i overensstemmelse med tidens ånd at uddele en David Ricardo-pris.

Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 1. jun 11 kl. 21:19

@ Morgen Dreyer, Dragør

Og -?

Peter Kurrild-Klitgaard, Danmark | Skrevet: 1. jun 11 kl. 21:23

Fornemt, Mikael. Og tak for det.

PS. Gamle Flemming Juncker ville dog nok have frabedt sig den implikation, der ligger i sætningen, hvori der indgår “… ikke ligefrem økonomisk liberalist …” ;-)

Bedste hilsner,

Kurrild

S Alak, Valby | Skrevet: 1. jun 11 kl. 21:40

F.Jensen@

Fnis… Alvorlig modstand??
Tusindevis dramatiske hændelser på det tyskerne kaldte “flødeskumsfronten”.
Masser af samarbejdsvillige, der gladeligt afsatte deres varer til soldater betalt af clearingskontoen. Hitlers kanariefugl i bur blev Danmark kaldt.
Har du læst noget om emnet???
Nix, helt klart ikke!!!!

Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 1. jun 11 kl. 21:47

Liberalismen er i dag den mest udbredte trosretning i Danmark, og Adam Smith er profeten. Selvom meget er ændret, er grundlaget det samme som i mange andre trosretningeer.

Man taler ikke mere om en gud og hans uendelige kærlighed til os arme syndere, men om “den usynlige hånd” uendelige effektivitet, der skal tilbedes dagligt, hvis frelse/rigdom skal nås.

Hånden styrer udbud og efterspørgsel og sørger for, at det regner retfærdigt dvs. efter fortjeneste på både rige og fattige. Halelulja. Vor Hånd er stor.

Os - de vantro - der tilbeder viden og bekæmper dyrkelsen af Hånden, har selv bedt om straffen. I vort ansigts sved skal vi æde vort brød - uden adgang til de himmelske supermarkeder hinsides - og helt uden mulighed for efterløn her på jorden.

k laursen, odense | Skrevet: 1. jun 11 kl. 22:03

Adam Smith ville have hadet LA for sit ultra-liberale højre-pluralistiske reaktionære ufolkelige spin-demokrati.

Lyttede til folketingets afslutnings debat og hørte de banale LA-politikere tale om at tilrække udenlandske investeringe med simpel laveste skat som en idiotisk primitiv købmand - men hvad ved også en ung højskole-nørd om økonomi - ingenting som om det han taler om i folketinget. LOL. God save the Queen. Gud bevare Danmark for Christiansborg er en børnehave.

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 1. jun 11 kl. 22:45

S. Alak………..

Alt er jo relativt, og alt kan der vendes op og ned på. Jeg har nok læst mere historie end du har. Du har da ret i at det var meget bedre at være tysk soldat i Danmark end ved østfronten, der var det rene helvede. Men omvendt, i forhold til idag hvor nærmest ingen løfter en finger, var der alvorligt kæmpende frihedskæmpere den gang, og hundredvis af strejker og sabotage-aktioner. Så dit fnis er lidt malplaceret.

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 1. jun 11 kl. 22:55

Hvor mange læser med her??

Man kan godt få indtryk af at det ikke er mange.

På blogs rundt omkring (ikke JPs) er der tællere, så man kan se hvor mange besøgende der er.

JP kunne måske få flere annoncører og læsere ved at sætte tællere på. For tit er debatten sløv, fordi mange ikke gider skrive noget som måske kun læses af ganske få.

Hvis læsertallet svarer til Lilleby Tidendes oplag på 75 eksemplarer, er det jo nærmest tidsspilde med disse debatter.

C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 1. jun 11 kl. 23:00

@ F1 JensenH

Der er IKKE ret mange, der læser med her. Specielt ikke på denne blog.

Hvis du vil i kontakt med flere læsere, skal du skrive på EB eller BT og måske også på Berlingske og Politiken.

Christian Richadt, københavn | Skrevet: 2. jun 11 kl. 03:04

Nej der er givervis ikke mange, der læser denne her blog - og jeg forstår det godt nu.

Karl Erik Jensen, Silkeborg | Skrevet: 2. jun 11 kl. 08:44

Det er på tide at den skotske oplysningstradition bliver vedre belyst og dermed får sin plads i filosofihistorien og i den almindelige debat. Adam Smith, David Hume og Adam Ferguson - samt andre mindre kende - er af uransalige årsager holdt mere eller mindre ude af den traditionelle filosofiske debat. I stedet er debatten blevet domineret af Rosseausk sværmeri og tysk mystisk historiefilosofi (via Marx).

Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 2. jun 11 kl. 09:26

Adam Smith var faktisk en forløber for socialismen uden at være socialist.

Hans Wealth of Nations igangsatte - med forsinkelse - de omfattende sociale reformer, som tog fart i midten af det 19. århundredes England, som på den tid var industrialiseringes front runner.

Socialisterne burde hylde ham som deres helt.

Ole Mikkelsen, 7100 | Skrevet: 2. jun 11 kl. 11:43

Libertas minder mig nu mest af alt om en lille indspist klike af ungkommunister, der isoleret fra den virkelige verden tror man kan genoplive revolutionsromantikken fra 1917. En nyreligiøs bevægelse, mest af alt, hvis hovedtese er ‘dem og os’.

Ib Christensen, 8920 Randers NV | Skrevet: 2. jun 11 kl. 23:06

Adam Smith opfandt også jordrentelæren, d.v.s. erkendelsen af, at jorden er en begrænset ressource og derfor har en naturgiven og samfundsskabt merværdi. Derimod er a r b e j d e t kilden til al rigdom og grundlaget for samfundsholdholdningen, ifølge Smith. Adam Smith var drevet af social indignation. Det bør de stokkonservative folk i Libertas, inkl. Michael Jalving, tænke lidt over…

Seneste kommentarer

Sami Sami skriver
06.05.14 04:19
Vrøvl. Slesvigerne ville netop ikke løsrives fra Danmark, de ville vedblive at være danskere, som de havde været siden 6-700 tallet med grænse Læs mere
Peter Krogsten skriver
21.04.14 14:08
Kristina Jessen Hansen Næh, eneste forskel er at i en diktaturstat ved du at du ikke kan vælge hvem du vil have. Her stemmer du på dem partierne Læs mere
Kristina Hansen skriver
20.04.14 13:16
Så flyt til en diktaturstat. Så slipper du for Læs mere
D Marcelino skriver
17.04.14 20:18
Jeg har altid sagt, at ingen poltikere bør bestride et embede uden forudgående undersøgelse af seks uafhængige psykiatrikere og seks uafhængige Læs mere

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her