*

Profil

Mikael Jalving dyrker politiske skandaler fortrinsvis i Danmark og Sverige og retter skytset mod både genier og fjolser. Indimellem læser han tilmed en bog og roser regelmæssigt de forkerte. Bestyrer Jalvings Historietime på Radio24syv og bruger fritiden på sin familie og sin racercykel

Baggrund:

Historiker og kommunikationsrådgiver

Andet:

Forfatter til bl.a. Absolut Sverige (2011/svensk 2012), Mig og Muhammed (2010) og Magt og ret (2007)

Sted:

Bag en Dell Vostro på Rådhuspladsen

Website:

Besøg

Mikael Jalving

Kvinder der vil styre alle andre

Dato: 8. juni, 2011

Emner: , , , , , , , , , , ,

182 kommentarer

 

 

Hvad stiller man op imod idioterne? Spørgsmålet er ligeså gammelt som universelt, og løsningen, den blafrer i vinden.

Ekstra svært bliver det naturligvis, hvis idioterne – som i H.C. Andersens eventyr – er klædt ud som de kloge. Så bliver det for alvor indviklet.

I Sverige, som vedbliver at interessere mig, fordi meningsdannelsen derovre er så ekstremt konsensuspræget, bliver man nemt viklet ind i den ene søforklaring efter den anden.

Søforklaringerne kommer som dovne dønninger skabt af de teorier, søforklaringerne er afhængige af. De kloge og indbildske skrider nemlig helst frem ved hjælp af en teori. Teorien skifter med moden, i hak, spring, mere eller mindre vilkårligt. Er man uopmærksom et kort øjeblik, så kan teorien, der før lyste alting op, være pist borte og afløst af en ny.

Hvem kan i dag f.eks. huske den teori, der gik under navnet freds- og konfliktforskning?

Jeg kan desværre godt. De var der alle vegne, bestemt også i Danmark, anført af disse – som regel usoignerede – historikere, politologer og sociologer fra Roskilde Universitetscenter og omegn med æg i skægget og hø i ørerne. De gik imod den “forældede” interesse for krig og krævede, at udenrigspolitik blev ført i en helt ny ånd. F.eks. ved tilpasning til Sovjetunionen, hvor freds- og konfliktforskning som bekendt også stod øverst på den officielle dagsorden.

I dag er den officielle dagorden i Sverige en anden end dengang, understreger Tanja Bergkvist, svensk ph.d. i matematik. Ifølge hende er kønsforskning dagens førende teori og fremmeste dogme. Men modsat hvad kønsforskningens talskvinder prædiker, fører den ikke til ligestilling mellem kønnene, men derimod til uligestilling – samt til en masse sludder og vrøvl på universiteterne.

Tanja Bergkvist er ifølge eget udsagn oppe imod en hel fordummelsesindustri, og kampen kæmper hun på sin blog. Her udstiller hun tidens dårskab, sådan som hun ser den: Et fordummende kønsvanvid driver gennem det svenske samfund og truer med at underminere den almindelige sunde fornuft og gøre snart sagt alting til et kønspolitisk spørgsmål.

Se, det lyder jo interessant, så jeg ringede til Tanja Bergkvist og spurgte, om hun ikke overdriver lidt?

Nej da, kønsperspektivet må og skal fremhæves i al forskning og inden for alle videnskabsområder. Sverige har et særligt Nationalt Sekretariat for Kønsforskning – grundlagt i 1998 – hvis opgave står beskrevet i forfatningen. Her hedder det, at sekretariatet skal skabe overblik over kønsforskningen i Sverige ved ‘udredningsarbejde, meningsdannelse og informationsspredning og aktivt fremme spredningen af dens resultater, analysere behovet for kønsforskning inden for alle videnskabsområder og arbejde for en øget viden om kønsforskningens og kønsperspektivets betydning.’

Det lyder som volapyk. Hvad betyder det i praksis?

Det betyder f.eks., at vi har kønscoacher, kønskonsulter, kønspiloter, kønsambassadører og kønsstrateger i snart sagt alle myndigheder og på alle arbejdspladser i landet. Sveriges borgerlige regering har indtil videre bevilget 225 mio. kr. til JÄMI (Jämställdhetsintegrering i staten, dvs. ligestilling i staten, mj), og den såkaldte støttefunktion skal udvikles af kønsforskere. Man sender kønseksperter, også kaldet ‘procesledere’, ud for at uddanne kommunal- og regionschefer i ‘kønsbevidsthed’, mens der fra arbejdspladserne klages over, at kønsperspektivet tager tid og kræfter fra den egentlige arbejdsindsats.

Samtidig har Videnskabsrådet siden 2007 finansieret tre såkaldte kønscentre i Sverige, hvor tanken er, at pengene skal munde ud i et stort, transnationalt og transdisciplinært videnscentrum for kønsforskning. Her skal man studere spørgsmål som f.eks. fysik og køn, didaktik og køn, neurologi og køn, bioetik og køn, demokrati og køn, følelser og køn – for slet ikke at snakke om specialer såsom ‘køn, seksualitet og global forandring’ eller ‘dekonstruktion af hegemonisk mandlighed.’

Hvad er din forklaring på, at det er blevet sådan i Sverige?

Man har kort sagt haft held med at overbevise politikerne om, at kønsanalyser er nødvendige for den fortsatte udvikling inden for alle andre videnskabsområder, inklusive naturvidenskaberne. Kønsforskerne har, hvis jeg må anvende et stærkt ord, infiltreret hele den akademiske verden.

Tanja Bergkvist tøver ikke med at give sin beskrivelse endnu en stramning:

Faktisk er det ikke bare den akademiske verden, men hele uddannelsessystemet, som rammes af kønsvanviddet. Der findes utallige eksempler; det seneste fra Frejaskolen i Gnesta (i Södermanland, mj), hvor kommunens ‘ligestillingsstrateg’ samarbejdede med lærerkorpset om undervisningen i bl.a. seksuallære. Herefter kunne man i Dagens Nyheter læse skolens matematik- og naturfagslærere bedyre, at undervisningen i anatomi fremover skulle foregår ‘neutralt.’

Tanja Bergkvist citerer lærerne fra avisen:

‘Vi vil bort fra metaforer, såsom at spermatoser er aktive, og æg er passive i befrugtningen, eller at mænds og kvinders kønsorganer er komplementære. Denne slags beskrivelser tjener kun til at forstærke de traditionelle kønsnormer og hetero-normen.’

Tanja Bergkvist lader citatet tale for sig selv. Så jeg spørger, om det ikke er rimeligt, at kønsforskere gerne vil diverse kønsstereotyper til livs i det svenske samfund?

Man taler meget om kønsroller och kønsstereotyper, men når man ser på den reelle målsætning, så er der tale om omvendte kønsstereotyper. I statens offentlige udredninger om ligestilling i de små klasser, ser man, at opgaven med at ‘modvirke traditionelle kønsroller’ kolliderer med formidlingen af en kulturarv fra en generation til næste generation. Følgen er, at man mange steder bytter rundt på mænd og kvinder i eventyrerne. Når f.eks. eventyret om Rødhætte fortælles i de små klasser, så er ulven og jægeren pludselig kvinder. Andre skoler har valgt helt at fjerne eventyr, der udtrykker aktivitet på mænds vegne og passivitet på kvinders vegne. Samtidig indkøber skolerne ny litteratur, hvor drenge er de passive og pigerne de aktive – uden at det lader til at være et problem. Hele denne omvendte verden begynder allerede i vuggestuen, hvor pædagogerne arbejder på at ‘kønsafkode’ legetøjet. Men hvem er det egentlig, der siger, at leg med biler er mere værd end leg med dukker? Det er jo kønsforskerne selv.

Kønsforskerne har selve det mandlige som norm, det er hos dem, man møder foragt for det, der anses for at være traditionelt kvindelige sysler. Det paradoksale er dog, at den mandlige adfærd er forkastelig, når den udøves af mænd, men er efterstræbelsesværdig for kvinder.

Mænd skal være kvinder – og kvinder mænd…

Det typiske i den svenske kønsrolledebat er i hvert fald, at det, der siges at være en fælde for kvinder, f.eks. at gå hjemme med deres små børn, altid siges at være berigende for manden. Det vil gavne hans personlige udvikling osv. Modsat for kvinden. Hun har ikke godt af at gå hjemme, idet hun bliver et offer for de patriarkalske strukturer. Man kan sammenfatte det med, at kønsforskningen efterstræber omvendte kønsroller. I stedet for de gamle stereotyper får vi blot nogle nye stereotyper. Kønsforskerne tror, at de har løsningen på alle samfundsproblemer.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:14

Ja, de svenskere.

Forbud mod at drikke alkohol på arbejdspladsen, de første til at køre med lys på bilerne - i dagtimerne.

Og nu kønsforskning.

Hvad bliver det næste?

En eller anden burde skrive en bog om de svenskere.

niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:15

Og jeg glemte helt - forbud mod at slå sine børn.

John Jensen, Kolding | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:21

Ifølge den allerhøjeste sandhed - EU - er kønsforskelle en social konstruktion. Det er altså kunstigt at kvinder foretrækker omsorgsjob, og mænd foretrækker skabende job.

Det kræver kun kort tids læsning af Lissabontraktatens Artikel 50, for at forstå hvor let man kommer ud af sådan noget vanvid på kun 2 år. Af andre videnskabelige mærkværdigheder der forsvandt kan man nævne:

Istiden i 1970′erne.
Ozonhullet.
Statsbankerotten fordi vi ikke fik Euro.
Olien der ville være brugt op i 1990.
Jernet der ville være væk i 1995.
Aluminium der ville være væk i 1990.
Skovdøden.
Havstigningen.

Har man lyst til at læse extremt vrøvl og vås, og monumentale fejlslutninger tidligt i materielet der sender det hele ud af en tangent, skal man læse en Ph.D afhandling forfattet af en 30-40 årig kvindelig forsker indenfor humaniora. Helst fra RUC, her er der nonsensgaranti.

Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:22

“Ekstra svært bliver det naturligvis, hvis idioterne – som i H.C. Andersens eventyr – er klædt ud som de kloge.”

Du mener, som når DR eller et dagblad rapporterer “ekspert i brødkrummetydning udtaler………”

Hold nu op, du ved godt at der har aldrig været flere intelligente mennesker end nu og genierne sprøjtes jo ud i hobetal fra universiteterne. Hvordan kan du sætte spørgsmålstegn ved værdien af akademia? Måske din læge kan henvise dit til noget autoritetsopbyggende terapi så du ikke går hen og bliver dysfunktionel.

Situationen i Sverige er bedst tjent med at blive forbigået i resignerende tavshed. Vi KAN virkelig ikke absorbere flere absurditeter, grænsen er nået.

K laursen, odense | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:28

.. og kun forbud mod købesex ikke salgssex, som er såkaldt forfølgelse af “svage” selvom den ældgamle købelov beskytter svage behovstrængende mod stærke og agressivt handlende.

Slig ting kan man få tiden til at gå med på en Ph.D, som sågao sættes op som politiske mål for et forstærket arbejdsmarked.

Sikkerhedsord: funny

Iben Grønholt, Århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:31

Der er ikke noget at komme efter i den svenske kønsracisme.

Svenske kvinder tænker med pikken. Længere er den vel ikke? Øh, nårh jo, sådan een har de heller ikke.

Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:32

BTW, i forgårs var der et dagblad der havde udnævnt en specialestuderende ved et dansk universitet til “Yemen-ekspert”, vist nok i anledning af at de i Yemen er begyndt at slås om det vand der ikke længere er der. Som seriøst dagblad kan man anno 2011 naturligvis ikke rapportere om vandmangel i Mellemøsten uden at der må en “ekspert” på banen.

Men hvorfor overhovedet ulejlige sig med at uddanne journalister, når man blot kan spørge en “ekspert”? Er det ikke snart på tide at få lukket journalist uddannelsen og istedet bruge pengene på en statslig ekspert uddannelse? Statsautoriseret ekspert!!!! Yep, det spiller!

Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:41

“Statsbankerotten fordi vi ikke fik Euro.”

Tålmodighed, min ven! Dog bliver årsagen statslig gældsætning og konkurrenceevnetab, ikke DKK!

Far Jensen 2, 6101 N | Skrevet: 8. jun 11 kl. 12:57

I Sverige undertrykker man stadigvæk en reel indvandrer-debat.
Problemerne forsvinder desværre ikke ved at feje dem ind under gulvtæppet! Men svenskerne om det !
Problemet i DK er:
De kulturradikale i alle afskygninger, eks. på Politiken, Information, DR,
RUC, forfattere og det berygtede hylekor på Chr.borg, (Auken-fløj, SF, Radigale, Enhedslisten),
der mener at have det rigtige, humanistiske svar på alle spørgsmål, og som ikke tåler at blive talt imod!
- Desværre umuliggæør de kulturradikale en reel debat om f.eks. de tiltagende udlændingeproblemer !!

Eyvind Dekaa, søborg | Skrevet: 8. jun 11 kl. 13:44

Tanja er Sveriges skarpeste debattør!
Læs hendes blog - det rene guld!
http://tanjabergkvist.wordpress.com/

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 13:56

Jeg hader den slags kønsslagsmål, lige så meget, som jeg hadede, at mine forældre skændtes, før de til sidst blev skilt.

Men de findes jo. Det ser ud til, at en regering dannet af oppostionspartierne - og Det Radikale Venstre vil efterligne Sveriges forbud mod at besøge prostituerede kvinder.

Så vidt, jeg har forstået, så er det lovligt at besøge mandlige prostituerede i Sverige, for at gøre det svenske hykleri fuldendt…

Desuden er antallet af voldtægter i Sverige steget voldsomt, efter at det blev forbudt at besøge kvindelige prostituerede.

Det har intet med reel ligestilling at gøre, for disse såkaldte feminister mener åbenbart, at kvindelige prostituerede ikke er selvstændige væsner, der har ret til frit at vælge erhverv.

Og endnu mere hyklerisk, så er den indirekte konklusion, at kvindelige prostituerede ALDRIG har ansvar for deres egen seksualitet.

Disse såkaldte feminister giver altså i praksis mandekønnet den totale magt over kvinders seksualitet…

Måske skulle vi genåbne de kellerske anstalter?

Såkaldt “moralsk åndssvage” mænd blev sendt til Livø og såkaldt moralask åndsvage kvinder blev sendt til Sprogø.

Kvinderne var ofte blot smådumme, let asociale og promiskuøse.

Det vil jo være oplagt, at genåbne lejrene på Livø og Sprogø, når vi skal genopdrage de moralsk åndssvage mandlige prostitutionskunder, der ikke kan indse, at de er voldtægtsforbrydere, og de moralsk åndssvage, kvindelige prostituerede, der selv har valgt erhvervet og ikke vil forlade det, fordi de ikke kan indse, at de frivilligt lader sig udsætte for serievoldtægter.

Niels Pedersen, Odense | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:00

der kan nu siges meget om de Svensker…men det du beskriver her må da være noget du har glemt at sætte ind 1 April…

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:01

Feminismen bliver sandsynligvis Vestens og Danmarks undergang.

For med feminismen er fulgt kønsforskningen, klimahysteriet, DRs manipulation, indvandringen, EU, den elendige økonomi, den dalende velfærd og den stigende kriminalitet mv. Og dermed kursen mod afgrunden.

Det lyder måske umiddelbart som det rene sludder. Men pas nu på.

Med feminismen er også fulgt mændenes deroute. Hvor det under sorte ideologier er kvinderne der er til grin, er det under røde ideologier mændene.

Feminisme er i virkeligheden kommunisme. Forklædt som kvindekamp, humanisme, organiseret omsorg samt kamp mod alt det grimme i verden: mændene, nationalstaterne, ytringsfriheden, de ægte demokratier, de faste principper, indfødsretten, familiens enhed, hjemmets fred, retsstaten og den kristne kulturarv.

Feministerne fremstiller sig selv som de gode kvinder der kæmper for retfærdighed mv. Men det gør de ikke. De er blot kommunismens nyttige idioter.

De normale, søde, venlige og fornuftige kvinder er hverken feminister, rødstrømper eller mandehadere. Og som regel ser de også bedre ud. :)

Mændene er, generelt sagt, blevet nedværdiget efter at en sværm af feminister er kommet ind på mange poster i samfundet. Så mange, at man kan sige at de har sejret ad helvede til. Dårligt.

I årtier har feministerne, i damebladene og mange andre steder, rakket ned på mændene, familien og forsørgerrollen, på forældrene, husmødrene og på de hjemmeværende børn. (de burde være på en institution) En hetz der har sat sine spor.

Politiserende kvinder er ikke nogen ubetinget fordel for et samfund. For de svækker samfundet. Fylder det med pladderhumanisme plus globalistisk næstekærlighed plus radikale “visioner” plus endnu mere pladderhumanisme.

Og så konspirerer de mod mændene. De kan simpelt hen ikke lade være.

Og se på de fremturende politiske kvinder. Næsten alle er de kortsynede, lunefulde, underfrankerede, agressive og uden overblik. Og uden jordforbindelse.

Se på den jelvedske hønsegård med Marianne, Zenia, Bay og hvad de allesammen hedder. Se på de kvindelige ministre. Se på kvinderne i familiebureaukratiet. Hør på visse kvindelige journalister i DR og TV. Osv., osv.

Kvinder i almindelighed er et fint folkefærd. Men de politiserende kvinder, uha uha. Fra Connie Hedeslag over ferie-Lene til Stampe, Støjberg og Skrigeskinken osv. er det den rene ynk.

Kvinderne har ellers skullet forestille at give det politiske liv et “løft”. I stedet har de skrabet bunden og gravet civilisationens grav.

Kvindepartiet de radigale/radikale er det mest landsskadelige nogensinde. Hvad det har påført danskerne af idioti, ulykker og udgifter er katastrofalt, og burde føre til massevis af sager om umyndiggørelse, forvaring eller straf.

Mænd kan også være nogle idioter. Det må indrømmes. Og de har været ufatteligt dumme og naive mht. “kvindesagen” og “kødgryderne”.

Hvorfor vi i dag har et land med alt for mange feminiserede vatnisser og tøffelhelte. Mænd der er frataget eller selv har afleveret deres værdighed og position til et kvindesegment som foragter dem.

Og næste kapitel i den sørgelige saga om rødstrømpernes sejrsgang og fædrelandets deroute, kan blive at de danske “tabermænd”, som kun er på tålt ophold mange steder, også bliver smidt ud af deres land. Ud i mørket og ud på historiens losseplads.

Kommunisme er ikke noget at spøge med, om den så forklæder sig nok så meget som kvindesag, klimaredning, sød forståelse og global humanisme mv.

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:08

Det svenske kjønnsvanvidd kom det først virkelig fart i, da min landsmanninne Eva Lundgren blev ansatt som professor i sociologi og kannibalisme ved Uppsala universitet, efter at norske universiteter gav hende den kolde skulder.

Lundgrens mannshat ytrer seg blant annet i påstander om, at svenske menn til stadighet myrder høygravide kvinner, rundt omkring i de svenske skoger, hvorefter mennene fortærer fostrene.

Det svenske politi kjenner ikke til èt tilfelle av disse myrderier. Dette affiserer ikke Lundgren eller den svenske feministmenighet det aller minste.

Jeg notererer meg Niels Hansens tilfredshet med denne galskap.

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:08

KVINDESCHAUVINISME og Journalistisk Venstreparti:

Citat fra bloggen: “Det paradoksale er dog, at den mandlige adfærd er forkastelig, når den udøves af mænd, men er efterstræbelsesværdig for kvinder.”

Dette udtrykker bare en af de måder hvorpå kvindeschauvinismen kommer til udtryk.

Et andet eksempel:
Journalistisk Venstreparti skriver stort set KUN om kvinder, hvad de føler og vil og alt vinklet med kvinders øjne. F.eks. har mænd rekord i selvmord men dette tier Journalistisk Venstrepari ihjel. Hvis det var omvent (dvs. at kvinder havde rekord i selvmord) ville dette stå på alle mediernes forsider og der ville være masser af interviews med “eksperter” og der vil afsættes 3 cifrede million beløb på finansloven.

Mænd kønsdiskrimineres fortsat i forældremyndighedssager og bopælsretssager når det skal bestemmes hos HVEM børnene skal bo efter en skilsmisse. Journalistisk Venstreparti tier også dette ihjel. Var det omvendt ville vi få ørene tudet fulde af ord som “kønsdiskriminering”.

Journalistisk Venstreparti har BESTEMT at følgende grupper er ofre:
1) Vestlige kvinder
2) Muslimer
3) Venstrefløjsekstremister

Vedr.:
1) Journalistisk Venstreparti skriver KUN om kvinder og om hvor hårdt de har det og deres problemer, mens der KUN skrives kritik af de lovlydige Vestlige mænd. Det gælder i alle artikler lige fra emner som par-forhold/ægteskab til sundhed hvor der KUN er fokus på en sygdom i medierne HVIS den rammer flere kvinder end mænd. F.eks. brystkraft kampagnen for en del år siden. Samtidig var der 0% fokus på prostatakræft da denne jo kun rammer mænd.

2) og 3) Journalistisk Venstreparti beskytter KUN muslimer og venstrefløjen under neutrale ord i krimi-nyheder. F.eks. tryller de Arabisk bande om til “bande” samtidig med at de IKKE tryller Østeuropæisk bande om til “bande”. Venstrefløjsekstremister der ødelagde for million beløb da de besatte Sømine depotet blev beskytte under “de unge”/”aktivister”. Ville højrefløjen også kunne have opnået beskyttelse under neutrale ord hvis de havde besat en bygning og hærget? Eller ville der stå de havde “tilknytning til højrefløjen”/”højreekstremister”?

Journalistisk Venstreparti er således blevet et RØDT PROPAGANDA PARTI i alle aviser og TV nyhedskanaler i Danmark, Sverige osv.. Og det er pga. dem at man i Sverige nu poster 3 cifrede million beløb hvert år ud i “kønsprojekter” der KUN er tilformål at give bedrestilling til Vestlige kvinder og diskriminere vestlige mænd. Dette siger man selvfølgelig ikke direkte. Istedet for kalder man det for ligestilling. Men siden hvornår har kønsdiskriminering af vestlige mænd været lig ligestilling???

Shhhhh……. dette spørgsmål må vi ikke stille. Og bare rolig… Journalistisk Venstreparti skal nok sørge for der IKKE kommer fokus på dette spørgsmål.

Opskriften er:

KUN kritiske artikler om vestlige mænd.
KUN offer artikler om Vestlige kvinder.
KUN omtale af vestlige kvinders ønsker og følelser og ingen artikler der spørger mænd om deres liv og livsforhold.

Journalistisk Venstreparti er svaret på alle spørgsmålene i bloggen ovenfor.

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:10

Nu handler det jo ikke om at man at man ikke tror at prostituerede kvinder kan være selvstændige individer. Men signalværdien er det der er det store problem. Jeg synes det er ækelt at sende et signal til piger og kvinder i verden at det er ok at man står til rådighed for liderlige mænd der ønsker at få noget på den dumme mod lidt betaling. At piger og kvinder skal sælge deres krop til mænd for en times tid og ellers så bare sprede ben dagen lang for fremmede liderlige mænd, og at kvinder generelt bare er fis…huller for mænd.
Der sker meget udnyttelse her fordi det - fra kvindens side - ikke er gensidig sex og fordi årsagen bag udelukkende er økonomi. Det kan ikke være rigtigt at den ene del af befolkningen skal onanere i den anden del. Derudover kommer at der i prostitutionsmiljøet ofte er en høj rate af voldtægter og overfald, nogle mandlige kunder kender ikke deres grænse i det her miljø for hvad de må og ikke må gøre ved disse kvinder. Mange af kunderne nægter desuden at bruge kondom. og der er lavet adskillige rapporter der viser at prostitutoonsjobbet medfører alvorlige psykiske mén.

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:11

Rettet udgave:

RØD FEMINISME TRUER HELE EUROPA…..

Feminismen bliver sandsynligvis Vestens og Danmarks undergang.

For med feminismen er fulgt pladderhumanismen, hetzen mod familierne, den voksende ledighed, kønsforskningen, klimahysteriet, DRs manipulation, indvandringen, EU, den elendige økonomi, den dalende velfærd og den stigende kriminalitet mv. Og dermed kursen mod afgrunden.

Det lyder måske umiddelbart som det rene sludder. Men pas nu på.

Med feminismen er også fulgt mændenes deroute. Hvor det under sorte ideologier er kvinderne der er til grin, er det under røde ideologier mændene.

Feminisme er i virkeligheden kommunisme. Forklædt som kvindekamp, humanisme, organiseret omsorg samt kamp mod alt det grimme i verden: mændene, nationalstaterne, ytringsfriheden, de ægte demokratier, de faste principper, indfødsretten, familiens enhed, hjemmets fred, retsstaten og den kristne kulturarv.

Feministerne fremstiller sig selv som de gode kvinder der kæmper for retfærdighed mv. Men det gør de ikke. De er blot kommunismens nyttige idioter.

De normale, søde, venlige og fornuftige kvinder er hverken feminister, rødstrømper eller mandehadere. Og som regel ser de også bedre ud. :)

Mændene er, generelt sagt, blevet nedværdiget efter at en sværm af feminister er kommet ind på mange poster i samfundet. Så mange, at man kan sige at de har sejret ad helvede til. Dårligt.

I årtier har feministerne, i damebladene og mange andre steder, rakket ned på mændene, familien og forsørgerrollen, på forældrene, husmødrene og på de hjemmeværende børn. (de burde være på en institution) En hetz der har sat sine spor og som har haft mange negative konsekvenser for især mændene og børnene.

Politiserende kvinder er ikke nogen ubetinget fordel for et samfund. For de svækker samfundet. Fylder det med pladderhumanisme plus globalistisk næstekærlighed plus radikale “visioner” plus endnu mere pladderhumanisme.

Og så konspirerer de mod mændene. De kan simpelt hen ikke lade være.

Og se på de fremturende politiske kvinder. Næsten alle er de kortsynede, lunefulde, underfrankerede, agressive og uden overblik. Og uden jordforbindelse.

Se på den jelvedske hønsegård med Marianne, Zenia, Bay og hvad de allesammen hedder. Se på de kvindelige ministre. Se på kvinderne i familiebureaukratiet. Hør på visse kvindelige journalister i DR og TV. Osv., osv.

Kvinder i almindelighed er et fint folkefærd. Men de politiserende kvinder, uha uha. Fra Connie Hedeslag over ferie-Lene til Stampe, Støjberg og Skrigeskinken osv. er det den rene ynk.

Kvinderne har ellers skullet forestille at give det politiske liv et “løft”. I stedet har de skrabet bunden og gravet civilisationens grav.

Kvindepartiet de radigale/radikale er det mest landsskadelige nogensinde. Hvad det har påført danskerne af idioti, ulykker og udgifter er katastrofalt, og burde føre til massevis af sager om umyndiggørelse, forvaring eller straf.

Mænd kan også være nogle idioter. Det må indrømmes. Og de har været ufatteligt dumme og naive mht. “kvindesagen” og “kødgryderne”.

Hvorfor vi i dag har et land med alt for mange feminiserede vatnisser og tøffelhelte. Mænd der er frataget eller selv har afleveret deres værdighed og position til et kvindesegment som foragter dem.

Og næste kapitel i den sørgelige saga om rødstrømpernes sejrsgang og fædrelandets deroute, kan blive at de danske “tabermænd”, som kun er på tålt ophold mange steder, også bliver smidt ud af deres land. Ud i mørket og ud på historiens losseplads.

Kommunisme er ikke noget at spøge med, om den så forklæder sig nok så meget som kvindesag, klimaredning, sød forståelse og global humanisme mv.

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:15

@Jens Hansen: du taler om at flest mænd begår selvmord? Hvad vil du gøre ved det? Indføre selvmordskvoter for kvinder?

Mht forældremyndighed kan jeg fortælle dig at over 90% af par der bliver skilt i DK i dag får delt/fælles forældremynidughed, så der er ikke hold i det du skriver - det er ren propaganda.

Mht brystkræft versus prostatakræft: i årevis har man forsket, brugt penge og haft fokus på hjerteproblemer hos mænd. Så har det i mellemtiden vist at det rammer kvinder oftere og at flere kvinder end mænd dør af hjerteproblemer, men man har bare lige glemt at forske i det, fordi man har lagt vægt på mænds hjerteproblemer.

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:18

Hvem er det som kæmper imod Danmarks omdannelse til en ny DDR stat, til en BIG-MOTHER-STAT, til en rød bananstat, til et fallitbo, en galeanstalt og en slagmark? Det er næsten kun mænd. Og nærmest ingen af de politiserende kvinder.

Politiske kvinder er kortsynede og selvcentrerede.

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:31

Ak ja… here we goes again…

Kvindeschauvinistiske udtalelser som: “du taler om at flest mænd begår selvmord? Hvad vil du gøre ved det? Indføre selvmordskvoter for kvinder?”

taler vist for sig selv. Mit fokus er på Journalistisk Venstreparti som totalt tier mænds problemr ihjel. Kvindeschauvinister der i sagens natur går ind for bedrestilling til kvinder (og IKKE ligestilling) synes selvfølgelig at denne forskelsbehandling er helt ok. Der er ikke noget nyt her.

BOPÆLSRETTEN tildeles som oftest kvinden. Og her taler vi om sager hvor BEGGE forældre er erklæret egnede. Dette er ren kønsdiskriminering af mænd. Igen er det manden der undertrykkes og tvinges til at betale, mens morderen får barnet og pengene fra faderen. Hun vil altså gerne have pengene men ikke manden.

I årevis har man forsket i hjertesygdomme og dette er for begge køn. Man kan ofte blive i tvivl om kvindeschauvinister overhovedet har et hjerte (har de?) men hvis man antager de har så er forskningen OGSÅ til gavn for dem. Da det før var flest mænd der døde af hjerteproblemer så var der efter sigende blandt operationsudstyret mere udstyr til store hjerter (mænds) end til små hjerter (kvinders). Men da kvinderne begyndte at overtage mænds livsstilsvaner begyndte de også at få hjerteproblemer og komme op ved siden af mændene i dødelighed pga. hjertet. Og først HER lavede man en iøvrigt dybt kvindeschauvinistisk kampagne som hed noget i retning af “Hvis du får en hjertesygdom så ønsk du var en mand.”. Kvinder lever længere end mænd og der forskes IKKE i hvordan man kan forlænge mænds liv. Men hvis man gjorde kunne man jo lave en ligeså kønsschauvinistisk slogen: “Hvis du vil leve længere så ønsk du var en kvinde”. Men når nej… man laver jo KUN kampagner med et kønsschauvinistisk slogan og med offentlige støtte kroner hvis de KUN er til gavn for kvinder.

Jesper Jacobsen, Kbh sv | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:36

En sten kan ikke flyve, mor Karen kan ikke flyve…, ergo er mor Karen en sten. Dette strålende eksempel på akademisk sludder blev leveret af Holberg for flere hundrede år siden…
Den kære Erasmus Montanus var skam lærd og havde gået på et fint universitet, men manden var dum som et hul i jorden og hans viden ganske ubrugelig…

Når man nu læser denne blog sidder jeg og tænker over hvor lidt meneneskeheden har flyttet sig i de mellemliggende århundreder.

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:37

@Jens Hansen: kvinden får pengene fra faderen (man er vel ikke så nærig at man ikke vil betale til sit eget afkom) hvis kvinden har barnet fast boende hos sig idet det betyder at hun har den tungeste forsørgerbyrde.

Kvinder lever længere end mænd bla fordi de er dygtigere til at gå til læge, hurtigere til at mærke symptomer, passer bedre på sig selv ved at dyrke mere motion og spiser langt sundere - så i stedet for at være sur på kvinderne fordi de så lever længere så kunne I mænd jo lære noget af dette. Man har desuden brugt millioner af penge gennem tiden på kampagner for netop at få mænd til at gå hurtigere til læge hvis de er syge, spise sundere samt dyrke mere motion. Mænd har også før i tiden stået for langt det meste af smøg- og sprut forbruget - men det er i din verden sikkert også kvindernes skyd!

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:47

Læs: skyld

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:49

Anne. Det er blot endnu et eksempel, på dine fordomsbaserede ideer om, hvad det vil sige at være mand eller kvinde.

Det er langt fra alle kvinder, der gode til at passe på deres helbred selv.

Det er f.eks. kvindelige KOL-patienter, der har sværest ved at holde op med ryge. Men det er jo nomk deres mænds skyld.

Du kan ikke se det selv, men du er en parodi på en mandschauvenist.

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:52

Here we goes again…

Den der har barnet boende har selvfølgelig også den største udgift, selvom den der ikke har stadig er nødt til at indrette et barneværelse med tilbehør men altså UDEN at få nogen penge udefra.

Men en rigtig kvindeschauvinist vil naturligvis glemme en mellemregning her. Nemlig at vi taler om sager hvor begge er erkleret egnede og hvor BEGGE søger om at få bopælsrettet. Her kønsdiskrimineres faderen og tvinges til at betale PGA. KØNSDISKRIMINERING.

Der er stor forskel på om det er pga. kønsdiskriminering at man tvinges til at betale.

Man kan selvfølgelig godt prøve at skjule denne kønsdiskriminering med et sætning som “man er vel ikke så nærig at man ikke vil betale til sit eget afkom”. Det hele bygger altså på en dyb uretfærdighed og kønsdiskriminering som starter i kommunen/statsamtet hvor der er flertal af kvinder blandt de magtfulde beslutningstagere. Magtfuldebeslutningstagere som sidder hårdt på flæsket og bestemmer en skæbne for mange mænd som driver dem ud i selvmord. Hvilken magt siger jeg bare. En magt der er langt større end en direktørs som dør i en tidlig alder fordi han/(hun) knokler sig ihjel.

Der er aldrig lavet mandeschauvinistiske kampagner MOD kvinder og FOR mænd. Men der er lavet kvindeschauvinistiske kampagner MOD mænd og FOR kvinder:
- Brystkræftkampagnen
- Hjertekampagnen (med det svinske udtryk: Hvis du for en hjertesygdom så ønsk du var en kvinde).

At der hist og her har været lidt DEBAT om at få mænd til at spise sundere det er ikke det samme som en MILLION kampagne som de to ovennævnte.

Pga. Journalistisk Venstreparti og deres vinkling i nyhederne i hele Danmaek, Sverige mv. kan kvindeschauvinismen leve i bedste velgående.

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:55

Rettelse:

- Hjertekampagnen (med det svinske udtryk: Hvis du for en hjertesygdom så ønsk du var en mand).

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:55

Anne.

Hvad skal vi gøre ved de 2-3000 danske kvinder, der selv har valgt at sælge sex, og som ikke er kan indse, at du har ret i, at de lader sig voldtage systematisk?

Skal vi genåbne kvindelejren for “moralsk åndssvage” kvinder på Sprogø?

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:04

@Jakob: tilsyneladende følger du ikke med i hvad der foregår i virkelighedens verden. Det er en FACT at kvinder er bedre til at passe på sig selv. I årevis har mænd røget og drukket mere end kvinderne, kvinder spiser mere frugt og grønt end mænd, kvinder dyrker mere motion og kvinder går mere til læge. Du kan læse dette i diverse medier, der er snakket om det utallige gange på tv, du kan spørge en hvilken som helst læge, diætist, du kan læse mere info på Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og meget meget mere.

Punktum.

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:04

Anne kaldte prostitution for betalt voldtægt i Berlingskes prostitutionsdebat “skal prostitution forbydes”, og afviste dermed SFI´s undersøgelse, der viste, at det store flertal af etnisk danske prostituerede ikke ville forlade erhvervet, og ikke var blevet tvunget til at sælge sex.

Hendes motto må være: Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta.

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:17

@Jakob: det er voldtægt i langt de fleste tilfælde fordi det ikke er gensidigt, fordi årsagen bag udelukkende er økonomi, fordi mænd der har pengene til at betale tit udnytter og går til kvinder der er fattige og prostituerer sig for at overleve, det er kvinder der har et misbrug og det er kvinder der er handlede. Jeg tror ikke på at kvinder af egen fri vilje elsker at sprede ben dagen lang for fremmede liderlige mænd, ikke uden at det i hvert fald har en seriøs psykisk konsekvens hos dem. Og så er der jo signalværdien i det. At den ene halvdel af befolkningen onanere i den anden. At kvinder er mænds fi—huller. Men du synes jo det er helt ok at kvinder er til salg præcis som et par sko eller en taske. Smukt og sympatisk træk du har der…

Poul Købke, Helsingør | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:18

Mon ikke det handler om ,at kvinderne vil ha magten og gode job på universiteterne?
Det er jo ganske menneskeligt.
Må jeg bruge ordet menneskeligt?

ulla henna, nn | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:22

Anne, jeg googlede lidt på dine påstande, og du har vist ret i at mænd ryger marginalt oftere end kvinder, tilgengæld er de mere fysisk aktive http://fpn.dk/liv/krop_valvare/article2037085.ece.Du har sikkert også ret i at de går oftere til lægen, men det er vel ikke ubetinget et gode for samfundsøkonomien…?.Under alle omstændigheder er den primære grund i forskellen i levealder biologisk(genetiske forskelle mellem mænd og kvinder), og pga mænds generelt mere fysisk nedsliden arbejde.

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:30

Anne. Du foragter åbenbart kvindelige prostituerede ,lige så meget som Anne-Grethe Bjarup Riis tilsyneladende gør.

Hun kaldte prostituerede kaldte også kvindelige prostituerede for f….huller, som du gør, i en debat om prostitution, hvor hun gik totalt amok overfor en (kvindelig) repræsentant for danske prostituerede…

Tre uddrag fra artiklen “Ulykkelig, udenlandsk og til salg på gaden” fra dagens udgave af Berlingske:

“Samlet set nuancerer SFIs kortlægning den ofte polemiske debat om den lykkelige luder kontra den stakkels luder, mener Jens Kofod. Sagen er, at nogle grupper tilsyneladende trives som prostitueret, mens andre mistrives voldsomt. Undersøgelsen viser eksempelvis, at mens kun 33 procent af de kvindelige escort- og klinikprostituerede ønsker at stoppe, vil 94 procent af kvinderne på gaden ud af livet som prostitueret.”

“Derimod kan kortlægningen ikke fastslå, i hvilket omfang de udenlandske kvinder er handlede eller tvinges til at trække. Og i de interview, der er lavet i forbindelse med kortlægningen, fremgår det, at de kvinder ikke i samme omfang har de tunge alkohol- og narkotikamisbrug, som kendetegner de danske gadeprostituerede.

»Flere udenlandske gadeprostituerede har ligefrem fortalt os, at de opfatter sig selv som business women og skal starte deres egen forretning, når de kommer hjem,« siger Jens Kofod.”

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:32

Rettelse:

Hun kaldte også kvindelige prostituerede for f….huller, som du gør, i en debat om prostitution, hvor hun gik totalt amok overfor en (kvindelig) repræsentant for danske prostituerede…

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:34

Flertallet af de danske prostituerede kan skyde genvej i livet fordi de FRIVILLIGT kan tilvælge at tjene en timeløn der er mange gange større end den en mand må nøjes med i Netto.

Hvis vi har en arbejdsløs mand og kvinde uden uddannelse så ser valgmulighederne sådanne ud:

1) KVINDE:
A) Dagpenge/kontanthjælp + sort prostituitionsarbejde
B) Dagpenge/kontanthjælp alene
C) Et Nettojob eller lignende.

1) MAND:
A) Dagpenge/kontanthjælp alene
B) Et Nettojob eller lignende.

(PS. der er ikke noget galt med et Netto job)

Kvinden har altså flere valgmuligheder end mænd. Måske også derfor at der er flere hjemløse mænd end kvinder?

Så det køn (kvinder) der har mest at vælge imellem er også det køn som Journalistisk Venstreparti tildele offerrollen og al sympatien og dermed pengene på finansloven.

Der er over 30000 flere mænd end kvinder blandt 15-59 årige. Så kvinder kan vælge og vrage (og endda samtidig få offerrollen og de tilhørende penge).
Hvis nu det var omvent… dvs. at der var over 30000 flere kvinder end mænd mellem 15-59 årige ville det mon så være kvinderne der istedet valfartede til prostituerede?
Og ville journalistisk Venstreparti så også give offerrolle til mændene?

Eller vill Journalistisk VEnstreparti istedet lave sympatiinterviews med enlige og ensomme kvinder der hulkende fortæller at de føler sig udnyttet fordi de ikke kan finde en mand og derfor må betale sig for 15 minutters sexuelt og socialt nærvær med det modsatte køn?

Hvorfor har Journalistisk Venstreparti i dagens JP, Berlingske mv. IKKE interviewet mænd som er kede af at de er i overskud og ikke kan få kvinde og derfor er nødt til at betale sig til sex/samvær med det modsatte køn?

Hvorfor har Journalistisk VEnstreparti ikke lavet masser af artikler om folk der mener at mænd udnyttes når de modtager penge for at levere sæd (sæddoner)? At mænd sælger en del af deres krop (sæden) for penge og “Kvinder der hader mænd” kan købe sig til et barn uden at skulle leve sammen med manden?

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:38

Jakob: Jeg er ikke Anne-Grethe og jeg er ikke gået totalt amok på en eller anden repræsentant i en eller anden debat - men jeg er enig med hende bortset fra det.

Og bild du bare dig selv ind hvad du vil - whatever makes you sleep through the night.

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:47

Anne.

Du mangler endnu at argumentere for, hvorfor du mener, ar danske prostituerede er f….huller, der ikke selv er klar over, at de bliver voldtaget.

Hvad skal samfundet dog gøre ved disse ubevidste, stakkels, frivilligt prostituerede kvinder, der ikke er klar over, at de bliver voldtaget?

Internere dem på Sprogø, som tidligere?

Dine indbildninger er ikke uskyldige.

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:48

@Jens Hansen: mænd udnyttes ikke når de donerer sæd. Mænd står i kø for at levere sæd, og de skal ikke dyrke sex med nogen eller stå på gaden i minusgrader og vente på en fremmed der tager dem hen til et hotel.

At mænd er i overskud/at der er flere mænd end kvinder giver ikke mænd ret til at gå til en stakkels luder får at få noget på den dumme. Det er ikke deres menneskeret. Der er da masser af andre i DK der er single. Så må de klare den selv med deres højre hånd, eller gå på dating.dk eller andet. Den eneste der fortæller dem at de er direkte nødt til at betale en kvinde for sex er deres egen penis. De tænker typisk mere med underlivet end med hjernen.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:49

Ikke engang i den tilstundende agurketid vil det kunne trække en overskrift, at de nordiske lande er stærkt matriarkalske. Men det er selvfølgelig meget rart at få lidt ord på de bagvedliggende antagelser og menneskesyn - noget der i sin nedkogte grundsubstans kan summeres op i retning af: ”du er mand og dermed et undertrykkende svin” eller ”du er kvinde og dermed en undertrykt engel”.

Det tjener dog svenskerne til ære, at de så åbenlyst udstiller hysteriet. Man kommer helt til at tænke på statuer af Lenin eller Saddam Hussein: så ufejlbarlige, så gode, så heroiske, så urokkelige (næsten da, viste det sig) – og så åbenlyst latterligt selvforherligende.

Her i landet består det åbenlyst latterlige mest i et sammenrend af feministiske fundamentalister, som fra tid til anden tilkæmper sig plads i næstbedste sendetid (primært DR2 ved 22.30-tiden) – og da til almindelig moro for seere med et blot lidt bredere perspektiv på tilværelsen.

Men det er faktisk også værre. For de selv samme antagelser om kønnenes polarisering i positiv og negativ hersker jo også her til lands, i noget nær samme omfang som hinsidan. Uantastet og sandt med sekterisk styrke og uden svenskernes behov for at opretholde myten ved hjælp af et sandt KGB af kønscoacher, kønsstrateger og kønsdit og –dat.

nils bøjden, taastrup | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:56

@ulla henna

Kvinder går oftere til lægen end mænd, da kvinder er klasser mere hypokondriske end mænd. Sæt en betaling på lægebesøg, ligesom tandlæge, og ligesom kvindekampens tilsyneladende front nr. 1, Sverige. Men det vil nok bare føre til at mænd går endnu sjældnere til lægen, da mænd er notorisk mere nærige.

Men jeg glæder mig stadigvæk til den dag da en af ligestillingsdæmonerne (XX) vil kræve færre kvinder optaget på læge, tandlæge, jurist, jordemoder og skolelærer uddannelserne (og en del andre uddannelser).

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 15:59

Ups…

Det var ikke en repræsentant for danske sexarbejdere, som Anne-Grethe Bjarup Riis gik amok overfor, men Linda Henriksen - folketingskandidat for Det radikale Venstre.

Bjarup-Riis er fast klummeskribent i Ekstra Bladet, der -ligesonm de andre aviser i avissamarbejdet mellem EB, JP og Politiken - ville gå nedenom og hjem uden EB’s prostitutionsannoncer.

Anne J, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:01

@Nils Bøjden: men hvis der er færre kvinder der må blive lærere, hvem skal så lære børnene noget i skolen, for mændene gider jo ikke? Skal mændene så tvinges på seminariet?

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:13

Stil højere krav til lærernes faglige færdigheder og tag evalutionen af indlæringen alvorligt på ALLE planer - f.eks,. ved at indføre optagelsesprøver til alle uddannelser, ud over folkeskolen.

Herunder læreruddannelsen…

Og lad opdragelsen primært være forældrenes ansvar.

Så kan jeg næsten garantere dig, at langt flere mænd vil undervise folkeskoleelever, samt at langt flere drenge vil tage en videregående uddannelse, OG at samfundets produktivitet vil stige.

u. mortensen, virum | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:17

@Jakob Schmidt-Rasmussen

“Det var ikke en repræsentant for danske sexarbejdere, som Anne-Grethe Bjarup Riis gik amok overfor, men Linda Henriksen - folketingskandidat for Det radikale Venstre.”

Jo, det var en repræsentant for danske sexarbejdere - Susan Møller:

http://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:29

Hvis man mener at en kvinde der frivilligt har valgt at blive prostitueret fordi hun ikke vil nøjes med de valgmuligheder mandekønnet har (Netto job, kontanthjælp mv.) er offer, så er sæddonere da lige så meget ofre.

Om man dyrker sex eller ej med en anden er da lige meget. Anne J for det jo til at fremstå at det at dyrke sex er en krænkelse. Det er KUN en krænkelse hvis der er tale om voldelig tvang eller trusler om vold. At en kvinde har økonomiske problemer kan ikke bruges som argument for at det er tvang. For hun kan jo bare lade være lige som de mange mænd der også har økonomiske problemer, men ikke har muligheden for en timeløn uden skattebetaling på 1000-2000 kr.

Desuden er flertallet af ludere ikke stakler. De dårligt stillede mænd som ikke kan tjene lette og lovlige penge ligesom kvinder kan har det værre. Kvinder kan jo bare lade være med at vælge den lette løsning og NØJES med de muligheder mænd har.

u. mortensen, virum | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:36

Kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop (har feministerne ikke kæmpet for det iøvrigt?) Også til at sælge sex. Det skal feministiske nypurianske venstreorienterede hattedamer (m/k) ikke bestemme …

Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:44

Måske skulle man blive maskulinist?

Jeg tror, jeg skriver en maskulinistisk bestseller: “Manden, der ville være uskyldig”!

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:48

Det er typisk for rødstrømper at de aldrig mangler ord, og at de kan udspy masser af nedladende meninger og fordomme om mændene.

Således fortæller Anne J os at mændene ikke gider undervise. Og iflg. Anne J er der ikke det som mændene ikke kan finde ud af, men som en stat ledet af politiske kvinder sagtens kan finde ud af. Mænd er kort sagt ubegavede i forhold til de kloge koner.

Hvis man gad kunne man pille Anne Js skriblerier fuldstændig fra hinanden i ni af ti tilfælde, fordi det i ni af ti tilfælde er overfladiske “rødstrømpesandheder”.

Havde det ikke været for mændene, havde vi stadig levet i stenalderen. Kvindernes bidrag til udviklingen fra 2000 år fvt. til 2000 år efter er som et lille pust i sivet i forhold til en orkan.

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:49

Det ville klede Anne J. om hun lot en og annen sympatierklæring om de mannlige prostituerede også falle. Disse har jo intet kvinneligt kjønnsorgan at byde på, og må følgelig finne seg i, at penetrenes i den trangere åpning.

I Sverige er det således, at av 100 menn kjøper over 90 (92-93) aldrig sex, mens hver tredje homosexuelle mann gjør dette mere eller mindre regelmessigt. Altså en dramatisk forskjell. Men at påpeke dette i Sverige, medfører øyeblikkelige anklager om homofobi.

Det ville også klede Anne J. om hun iblant talede om den kvinnelige sexturisme, eksempelvis i de vestafrikanske land. De halvgamle vestlige kvinner der kjøper sex av lutfattige unge, sorte menn, er da like så foraktelige som de vestlige, mannlige sexturister, der besøker land som eksempelvis Thailand.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 8. jun 11 kl. 16:53

Nu vi er samlet til en snak om kvinders bedrestilling:

Jeg har efterhånden mange gange og i forskellige sammenhænge (senest overfor journalister fra JP) forsøgt at spørge til det rimelige i, at mænd får barberet formuer af sin pensionsopsparing til fordel for kvinder. Det sker i ATP-ordningen, og det sker i de mange obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

Der overføres på den konto milliardbeløb fra danske mænd til danske kvinder - noget som vi ufatteligt sjældent hører kvinder klynke over – eller for den sags skyld mænd.

Fænomenet hænger sammen med, at mænd lever rundt regnet tre år kortere end kvinder. Dette er en biologisk betinget kendsgerning, som i større eller mindre omfang også gør sig gældende alle andre steder på kloden. Men det er også en kendsgerning, som matriarkatet ikke kan anerkende.

For ville den logiske konsekvens ikke være, at mænd fik fordelt sin pensionsopsparing ud på MÆNDS forventede restlevetid, mens kvinder fik fordelt pensionen ud på KVINDERS forventede restlevetid? Med det til følge, at mænd fik en højere ÅRLIG pension end kvinder, eftersom opsparingen jo skal forbruges over et kortere antal år?

Men næh nej, kvinder skal da ikke have en lavere ÅRLIG pension end mænd, vel? Altså laver vi i stedet et vejet gennemsnit af mænds og kvinders levetid og beregner både mænds og kvinders ÅRLIGE pension ud fra det.

Eftersom det har vist sig lige så umuligt ved lovdekret at feminisere mænds levealder som at indføre medvind på cykelstierne, så er resultatet, at der nødvendigvis må overføres betydelige beløb fra mænds opsparinger til kvinders for at opretholde princippet om lige store årlige pensioner.

Men vi mænd kan da også bare lade være med at være sådan nogle skvat, ikke?

Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 17:07

@Kim Olesen, Horsens: Du har ret. Men vi høre ikke noget om det du skriver pga. Journalistisk Venstreparti som beskrevet i:
Jens Hansen, århus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 14:08

Det røde Journalistisk Venstreparti som dækker alt lige fra JP til DR HAR allerede bestemt hvem der er ofre når de laver deres nyhedsvinkling og fra- og til-sortere nyheder.

Svend Børgesen, Karup | Skrevet: 8. jun 11 kl. 17:08

Skandinavien er et samtalekøkken. Vatpikken er jaget ud, og flakker rundt derude i mørket. Tilbage er hyænen og afkommet.

Glad Nationaldag och intervju på Jyllandspostens blogg mm « Tanja Bergkvists Blog , | Skrevet: 8. jun 11 kl. 17:23

[...] Mikael Jalving har publicerat en intervju med mig på sin blogg på Jyllandsposten – LÄS DEN HÄR! [...]

P Andersen, Kbhvn | Skrevet: 8. jun 11 kl. 17:29

Som det siges og forklares krystalklart kl. 14.11 så er den vestlige verdens mænd mere eller mindre til grin. Fordi deres lefleri for kvotekvinderne og bedrestillingskvinderne har malet mændene op i en krog, hvor de kun kan lade sig håne og ydmyge.

Det skal nok passe at mændenes svækkelse etc. og pladderhumanisternes fremgang er netop det der har åbnet op for den multi-kulti invasion der er i gang.

Maria Due, Aarhus | Skrevet: 8. jun 11 kl. 17:40

Ja, fordi de har ladet kvindernes omsorgsgener få alt for frie tøjler. De omfatter jo efterhånden hele verden, og ve den, der ytrer sig imod denne forskruede afart af neurotisk perfektonisme.

Niels Pedersen, Odense | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:04

@Anne J, København:
hvem skal så lære børnene noget i skolen, for mændene gider jo ikke? Skal mændene så tvinges på seminariet?
Overhoved ikke..jeg er helt enig..og..

Hvis der ikke er dygtige/kloge kvinder nok hvad skal de så i diverse bestyrelser ?

Der er en fantastisk misundelse fra kvinderne overfor mænd.

Hvorfor kan de ikke bare indse at vi er forskellige.
Det er opbygget i vores gener gennem de sidste 100.000 år.

Vi er bare bedre til at være skaffedyr, tage store beslutninger og stort ansvar. Vi respektere(uden og ønske at overtage)det som kvinder nu engang er bedst til nemlig at få de indre linier familien og alt det nære til at hænge sammen.

Det er synd for de mange kvinder der via pres udefra skal leve op til mandeidealer når det de helse vil er at få et deltidsjob mand og børn.

Det er synd for alle de mænd som pga. politisk korrekthed lader sig tryne ind i en eller anden underdanig holdning.

Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:06

Hvorfor overhovedet spilde tiden på at diskutere med betonfeminister som Anne J, der helt åbenlyst har mistet enhver fornuftsbetonet tanke og virkelighedsfornemmelse?

H. Jørgensen, Odense | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:21

F1, hvor har du ret (med mindre det var ironisk ment). Det er sørgeligt som det er blevet, at mænd nu er sådanne latterlige feminine skvat idag der pynter sig med creme i hårets stritfrisure, sågar sminker sig med smør i hele fjæset som en anden Bubber eller Sidney Lee. Nogle værre kvindelystrene dukker er de blevet, dybt til grin var de før blevet sparket ud af klasselokalet havde drenge set så vattet og barnlige ud for 20-30 år siden. Fri os for mere af den samfundsskadelige feminisme/kommunisme, man brækker sig over dens tyranniske selvglæde med tøser som Zenia og lille Johanne i front. Vorherre på lokum et skingert rend, selv gammelkommunisten Sohn vi risikerer at få som minister med mindre befolkningen vågner op i tide, virker i udpræget grad yderst feminin med en malplaceret kapitalistisk solmani - måske hans måde at undskylde for berlinmurens skyggesider.

h albeck, 5700 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:29

Jeg er heldigvis gift med en kvinde , der er modsætningen til Anne J.
Fornuftig , sød og indstillet på at vi begge yder efter bedste evne om at få et rimeligt godt liv.
Hvor vi hver især får en glæde ud af at gøre livet så behagelig som muligt for den anden.
Hvor må det være trælst at skulle leve sammen med en person som Anne J - m/k.
Hvis det drejer sig om en mand (hvad det nok ikke gør) må det godt nok være hårdt.
Heldigvis er de et ganske lille mindretal blandt kvinder , men farlige da de er så ekstremt aggressive.
Lad os bekæmpe dem hvor vi finder dem!
De ødelægger livet , ikke blot for mænd , men også for kvinder.
ps. Afskaffelse af uni-sex pensioner kunne passende være et sted at begynde.Rent tyveri.

Peter Kleinbæk, skive | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:38

Anne J

Du udspyr argumenter efter en kedelig propaganda metode, der kun tjener at få manden til at fremstå som en eller anden liderlig maskine, som voldtager. Plat og useriøst. Nu skal jeg istedet bevise at det er dig der begår voldtægt - på samme propagandistiske måde som du bruger.

Jeg kan jo på samme måde postulere “Mænd der går til prostituerede”, er ulykkelige med deres kvinder, så derfor er det hverken mændenes eller de prostitueredes skyld - det er i virkeligheden dig som kvinde der har skylden - I kan ikke holde på jeres mænd og derfor, hvis din mand går til en prostitueret, så skal du anklages for voldtægt, du er nemmelig den ultimative synder i det her.

Den prostituerede er derimod en ventil for, at din mand ikke går helt amok, fordi du ikke kan holde ham lykkelig, så hun gør en god gerning og en forretning samtidig. Hvis hun gør det af ulykke er det din skyld, for du kan ikke sørge for at holde mændene væk.

Hvis du ingen mand har er du også skyldig, for havde du og du kunne håndtere ham, ville han ikke gå til en prostitueret. Men hvis han nu ikke gider dig eller du ikke vil have nogen mand, så er du direkte med til at lave støtte prostitution - så hvis alverdens - nej jeg tror jeg nøjes med at sige, Skandinaviens kvinder var mere attraktive at have et liv med, så havde i ikke al det kvababelse over prostitution - I havde jo afskaffet det - udkonkurreret dem. Det er dog ikke lykkedes indenfor vores nuværende tidsregning - men måske gør det for dig - måske ikke så nemt, for så skulle du måske til at ændre livssyn og finde andre syndebukke end “liderlige mænd”. Pænt ord - typisk, sådan at svine folks seksualitet til - og vi mænd holder bare kæft, vi ved godt det er testeron der har “æren” for vores drift ( i din terminologi “skylden” og vi ved godt, at ihvertfald Skandinaviske kvinder ikke fatter hvad sexlyst er - hvad skulle de også med den - den tager de prostituerede jo sig af.

Du må have fundet et begreb der hedder økonomisk voldtægt og hvis det begreb findes, hvad kaldes det så, hvis kvinden er udstyret med det her “shoppingen” der giver anledning til familieskænderi når hun kommer hjem fra lørdagsshopping. Er det økonomisk voldtægt på familien.

Skal vi ikke være enige om, at debattere seriøst, istedetfor at smide rundt med propaganda og tendentiøs argumentation ?

Peter Jensen, Silkeborg | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:56

Kønskampen skaber kun tabere. Energien kan bruges bedre. Kvinderne elsker at være på arbejdsmarkedet, de kan ikke få nok - følgelig skal vi tage beslutninger i hjemmene. Vi mænd skal lære at stille krav til dem, de skriger på modspil.

Anton Schulz, 6240 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:58

Hun: Du hører aldrig efter, hvad jeg siger! Han: Prøv at sige noget fornuftigt ! Kodeord: Hesa

Anton Schulz, 6240 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 18:59

Sorry! Kodeord: Hejsa

Tanja Bergkvist, Stockholm | Skrevet: 8. jun 11 kl. 19:17

Har ni sett det här - en rektor för en svensk högskola, ytsedd av Sveriges regering 2010, vill genusanpassa fysikämnet. Inte bara gensuanspassa, utan modifiera hela vetenskapens grundvalar för att texten i skolböckerna ska bli “jämställd”. Detta, mina vänner, är äkta svenskt genusvansinne. Citat ur rapport till Skolverket och rekommenderad läsning till blivande fysiklärare: http://www.skolverket.se/publikationer?id=590

* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

* ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

* ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

* ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

* ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

Se mer: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/05/21/konsensuskultur-och-genusfysik/

Tanja Bergkvist, Stockholm | Skrevet: 8. jun 11 kl. 19:27

Skolan. Den svenska analysen. Varför underpresterar pojkar? SOU 2009:64 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/94/34/1994d30d.pdf

Sid 220: ”Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation” (observera – i innehållet).

Sid 237 under rubriken ”Underprestation som effekt av sociala konstruktioner av manlighet i skolan” kan vi läsa följande: ”Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd) ser skapande och försvar för hegemonisk maskulinitet som en avgörande mekanism. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan… I avsnittet ovan har jag försökt föra samman några olika förklaringar till pojkars underprestationer som alla [obs: alla!] utgår ifrån att det är maskulinitet/manlig identitet i sig som är boven i dramat. En gemensam utgångspunkt är att social genusordning har avgörande betydelse för pojkars underprestationer i skolan”

Sid 240: ”I sin analys av svenska pojkars underprestationer i dag knyter Björnsson an till den engelska forskningen och konstaterar sammanfattningsvis det som också beskrivits i föregående avsnitt: Om man tar skolarbetet på allvar riskerar man som pojke att »få sin heterosexualitet i frågasatt «.”

Jag var i inbjuden att diskutera det här i Riksdagen förra året http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/

Jag har ju själv undervisat studenter i tio år vid olika universitet ända sedan doktorandtiden, så det är ju en katastrof att se den här utvecklingen. Problemet är inte att pojkar underpresterar utan att ALLA undrepresterar, som PISA 2009 visade ( http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/12/07/svenskt-morker-pisa ). Och guess what, Anna Ekström som är ansvarig för rapporten från 2009 blev just nu utsedd till generaldirektör för, just det - SKOLVERKET. Hon hävdade under paneldebatten, när jag cirerat ovanstående, att hon “står bakom varje ord i rapporten”. Så nu vet vi hur kunskapsbristerna slka åtgärdas i svensk skola, men queerteoretisk postkolonial feminism.

peter simonsen, 8450 hammel | Skrevet: 8. jun 11 kl. 19:48

Anna J Kbh: Dit synspunkt ang glædespiger er helt ud i hampen . Der er ikke tale om voldtægt men en forretningsaftale med et bestemt mål for øje .
Du fremstår som en gammel sur tante med al for bred en r.. til at forstå problematikken .
Sagen er den at mænd er fra Mars og Kvinder fra Venus .
Kan du princippielt se forskel fra en halvgammel skaldet direktør med 5 mil i indtægt der gifter sig med en 25 årig skønhed for at hun kan få det i livet hun stræber efter ved at ligge på ryggen for en ny sportsvogn , dyre kjoler , dyre smykker , minkpels , hvad kalder du det er hun en ” ludder” eller hvad ????????
For mig at se har hun blot skiftet flisen ud med en luxusmadras ,indtil hun har fået hængerøv m.m. , så bliver hun omgående skiftet ud med en ny model af yngre årgang.
Lille Anne , sådan har det altid været og er endnu mange steder , hvorfor er du så forarget over det ??? Du hører måske ikke til den yngre model mere og har mistet muligheden som andre bruger ????
Desværre er kvinder langt mere manipulerende end de fleste går og tror.

Tanja Bergkvist, Stockholm | Skrevet: 8. jun 11 kl. 20:30

Genusperspektiv på använt kärnbränsle - bara i Sverige :-)

För två år sedan presenterade Svensk Kärnbränslehantering AB en rapport med genusperspektiv på kärnbränslehanteringen. Två genusvetare skrev en 16-sidig bilaga http://www.skb.se/upload/publications/pdf/%C3%85rsbok.Bilaga_9.10webb.pdf till årsrapporten, med titeln: ”Könskonstruktioner, föreställningar om kön och riskupplevelse – en reflektion kring betydelsen av kön gällande attityder till ett slutförvar för använt kärnbränsle.” Vad sägs om följande djupa insikt kring genusperspektiv på hanteringen av använt kärnbränsle:

* ”Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart”.

I en intervju hävdar genusvetarna som står bakom rapporten att det faktum att kvinnor är aningen mindre positivt inställda till förvaringen av kärnbränsle än män är (även om den största skillnaden i synsätt enligt rapporten är mellan olika geografiska områden) ”därför att riskerna är undersökta ur ett manligt perspektiv”! Är riskerna inte undersökta ur ett vetenskapligt perspektiv?

Och så det här, oslagbart: ”Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen, medan kvinnor tränas i motsatsen nämligen att uttrycka och kommunicera oro över potentiell fara. Kvinnor tränas därmed till att internalisera maktordningen och värderingen av upplevd risk, där internaliseringen leder till att risk förläggs inom den egna personen/den egna kroppen. Den feminina träningen att internalisera och förlägga händelser som känslor i kroppen leder oöverskådlighet av konsekvenser av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den maskulina träningen i att förlägga händelser och känslor utanför det egna jaget, leder till att det som kan betraktas som oöverskådlighet kan kännas hanterbart. Det som, så att säga, riskerar att hända, händer någon annanstans än i den egna kroppen.”

Frågan som inställer sig är: kan denna genusbilaga ses som ett bevis för att företagsledningen exponerats för det använda kärnbränslet? Vad säger det i så fall om deras metoder för hantering av det radioaktiva avfallet? Dags att se över rutinerna!

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/10/genusaspekter-pa-slutforvaringen-av-anvant-karnbransle/

Tanja Bergkvist, Stockholm | Skrevet: 8. jun 11 kl. 20:31

Pär Ström levererar dagliga rapporter från media i genusSverige: http://genusnytt.wordpress.com/

bjarne jørgensen, svendborg | Skrevet: 8. jun 11 kl. 20:32

@ Niels Hansen, Kgs. Lyngby
Af en svensker at være skriver du nydeligt dansk. Det skyldes måske, at du kun er åndelig svensker?
I så fald håber jeg for dine omgivelser, at din sygdom ikke smitter.
God Bedring!

R. Bejstrup, Odense C | Skrevet: 8. jun 11 kl. 21:00

Selvfølgelig skal prostitution være lovlig og et arbejde på lige fod med alle andre job,og da alle kvinder uanset uddannelse kan udføre dette arbejde, burde det ikke være noget problem når de via jobcentret bliver henvist til massageklinikker og gadehjørner.Nogle vil nok tjene mere end andre, men det kan ikke være en gyldig grund til at nægte at udføre dette samfundnyttige job,og bør medføre karantæne med det samme.Og det vil sikkert give jubel i mangt et mandshjerte ,når konen får anvist sin egen flise og datteren efter moden overvejelse vælger denne karrieremulighed.Det er jo virkelig et kvidejob hvor man har med mennesker at gøre og kan få udløsning for sit omsorgsgen.

Lars Busk, Kbhvn | Skrevet: 8. jun 11 kl. 21:02

Det står sløjt til med Nobelpriser til kvindelige forskere.
Man kan vel forvente, at dette forhold snart ændrer sig, da disse pristagere udpeges af Det Svenske Akademis Nobelkomite.

Det var en slem streg i regningen, at Penkowa skred i svinget

H. Jørgensen, Odense | Skrevet: 8. jun 11 kl. 21:09

Kvinder er vist idag det største tabu at kritisere offenligt, mere end islam eller noget andet, det er næsten på højde med - eller værre end - at være racist nu at sige noget negativt om kvinder. Men det er jo en foregøglet ny-religiøs hellig status, en feminin diktatorisk beslutning der ikke svare til virkeligheden. Der er kommet en uskreven regel åbenbart at kvinder er fredet for al kritik, uanset hvor korrekt den end måtte være, og det selvom det dårlige ved kønnet jo langt overgår de gode træk. Måske derfor det er fy-fy at sige noget negativt, man ønsker ikke så gerne kendsgerningerne frem og maskerer dem hellere, om det er udseendet eller talentet så skal alle uomtvisteligt vise forståelse og enighed som var der lovmæssigt intet at påtale. Der er jo desværre bare så meget forkert i de valgte dame prioriteringer, såsom at shoppe og bruge enorme spildte summer på make-up, tøj, sko, osv. Som børn bør de tie, men det bliver jo nok svært at opnå.

Tanja Bergkvist, Stockholm | Skrevet: 8. jun 11 kl. 21:17

Trumpeten som genussymbol - ett framtida Nobelpris i sikte? http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd Det var efter det här jag startade min blogg förresten :-) På tal om Nobelpris, Andre Geims tal i 5 minuter för den som missat: http://blip.tv/vintergatan/andre-geims-tal-4547469

Självklart kommer det att bli fler kvinnliga Nobelpristagare, det är ju en tidsfråga, jag tror 2/3 av svenska studenter är kvinnor, men det tarju tid tills 50% av professorerna är det. Gensuforskarna hänvisar alltid till att det är fler kvin nliga studenter men färre andel kvinnliga professorer, utan att förstå att de som idag är professorer studerade för några decennier sedan när det inte var kvinnlig majoritet bland studenterna. bara inte Nobelkommittén bli genusinfiltrerad…

Tanja Bergkvist, Stockholm | Skrevet: 8. jun 11 kl. 21:17

Ett framtidsscenario: http://blip.tv/vintergatan/svensk-parodi-4133552

Kaj Hansen, Horsens | Skrevet: 8. jun 11 kl. 22:53

Sverige er et meget underligt land.^^

Der kørte tidligere idag et tekstbånd i bunden ad en fjernsynsudsendelse, der advarede folk mod at rejse til sverige såfremt de havde problemer med insekter….det tekstbånd burde have haft flere advarsler.

carsten lindorf, holbæk | Skrevet: 8. jun 11 kl. 22:57

Kvindesagen okay. men et modspil er nødvendigt. mænd må stå ved sin mandighed, hvis de kan finde den. Jeg mener det er en kæmpe historisk fejltagelse!. F.eks for 50 år siden var der 2 års militær værnepligt for mænd, og i dette perspektiv synes jeg det er fatalt at kvinder ikke har skullet består afgangs-eksamen på husholdningsskole. Lære at lave mad, holde et hjem, bare 3 måneder f.eks. Så jeg mener skredet eller udviklingen ligger længere tilbage end man gængs forstår. Dette kræver et modspil, og jeg tror desværre det tar længere tid end vi imiddelbart tror at få fundet eller genhentet dele af fortidens mandsfigur/rolle.

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 8. jun 11 kl. 23:29

Tanja Bergkvist……..

Du har ret. Der vil komme en kvoteordning så at 80% af alle nobélpriser skal gå til kvinder.

Karsten Aaaen, Kolding | Skrevet: 8. jun 11 kl. 23:41

I Danmark og i Sverige skal vi lære at skelne mellem sex og gender (køn). Sex (på engelsk) er fysiske udtryksformer, de fysiske forskelle på mænd og kvinder. Gender er de forventninger, samfundet og andre, f.eks. forældre, lærere, bedsteforældre, kammerater mm. har til hhvs. pigers og drenges opførsel.

Og mht. fysik er det altså sådan, at i f.eks. Italien er der mange flere kvinder (end mænd) som læser fysik; I Italien er fysik nærmest et filosofisk sag, mens det heroppe i Norden nærmest er sådan et tradionelt ‘hårdt’ fag med fokus på faglighed, dvs. på formler mm.

Mht. eventyr må de altså anses for værende fortalt symbolsk, dvs. de skal tolkes. Og ofte, som i Tornerose, møder kvinden ubevidst den hun skal giftes med som følge at et aktivt tilvalg (hun går f.eks. ud i en skov). Og mht. de eventyr, vi kender, må jeg (som dansklærer) sige, at mange af de oprindelige folkelige eventyr har stærke, handlekraftige kvinder i dem. Men se, de her aspekter af eventyrerne tonede Brd. Grimm ned,
da de drog ud og indsamlede dem i 1800-tallets Tyskland.

Mht. sex og prostitution, ja så kaldte feministern, f.eks. Fay Weldon, ægteskabet for prostitution, fordi manden gav kvinden alt, og kvinden spredte benene. Det er muligvis noget andet i dag; situationen kan have ændret sig. Dertil kommer, at mange også glemmer, at rigtig mange kvinder faktisk nyder sex i dag, og nogle kvinder faktisk også nyder at have sex med to eller tre mænd på en gang. Ligesom nogle kvinder har sex hver dag, men ikke nødvendigvis med den samme mand. Forstået på den måde, at de her kvinder scorer en ny mand hver dag eller hver anden dag.

Mht. sygdomme er det jo (desværre) sådan, at nogle sygdomme opfattes som værende maskuline og andre som feminine, depressioner f.eks. opfattes som noget kun kvinder får, mens hjerteanfald opfattes som noget kun mænd får. Og er det ikke vigtigt at rokke ved de antagelser?

leif mikkelsen, århus | Skrevet: 9. jun 11 kl. 00:01

@Anne J, København | 8. jun 11 kl. 14:37
Hej Anne J. Du skriver til Jens Hansen:
“@Jens Hansen:
Kvinder lever længere end mænd bla fordi de er dygtigere til at gå til læge, hurtigere til at mærke symptomer, passer bedre på sig selv ved at dyrke mere motion og spiser langt sundere - så i stedet for at være sur på kvinderne fordi de så lever længere så kunne I mænd jo lære noget af dette.”

Jeg prøver lige din logik af:
Der er flere mænd end kvinder i bestyrelserne i aktieselskaber. Så i stedet for at være sure på mændene, så kunne I kvinder jo lære noget af dette. Undskyld genbrugen af dine viise ord.

leif mikkelsen, århus | Skrevet: 9. jun 11 kl. 00:14

Jeg har ikke prøvet det - nej, jeg har ej! Men:

Mænd kan være noget så praktiske og søgende målet. Ønsker en enlig/ensom mand at have sex med en kvinde, kan han vælge mellem følgende:

1) Gå på bar e.l., finde en tiltalende kvinde at tale med, servere drinks m.v. for for mange hundrede kroner og - måske! - tilbringe (noget af) natten med denne kvinde. Måske!!!

2) Lave en forretningsmæssig aftale med en kvinde, der mod en betaling på mange hundrede kroner - med sikkerhed - stiller sig til rådighed. Med sikkerhed!!!

Jeg vil ikke stille mig afvisende over for, at kvindernes kamp for at gøre mænds køb af prostituerede til noget kriminelt er endnu et middel til at få styr på manden. Så længe manden har muligheden for at få afløb for sine drifter andetsteds, ja så kan kvinden ikke rigtigt styre manden. Hvis/når det også bliver kriminelt i Danmark, kan kvinder, hvis mænd alligevel falder i fælden, forlange skilsmisse og (igen) komme til at spille favoritrollen som offer.

Jens Hansen, Odense | Skrevet: 9. jun 11 kl. 00:47

Kvinder der vil styre alle andre.
Skriver Jalving bittert.

Bør Jalving ikke gå i en form for terapi.
Med alle de tvangstanker som han går rundt med.

Jens Hansen, Odense | Skrevet: 9. jun 11 kl. 00:49

Kvinder der vil styre alle andre.
Skriver Jalving bittert.

Bør Jalving ikke gå i en form for terapi.

Med alle de tvangstanker som han går rundt med.

Jens Buhl, Kbh. | Skrevet: 9. jun 11 kl. 01:04

@Jens Hansen, Odense

Du vrøvler og du er træls at høre på - som sædvanlig.
Tvangstanker? Hvem har lært dig så langt et ord?
Det er jo hele 3 stavelser.

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 07:44

Feministikonet Doris Lessing mottok 88 år gammel Nobelprisen i litteratur (2007). Hun avviste imidlertid at tilstedevære ved utdelingen i Stockholm, med henvisning til sviktende helse.

Formodentlig var der mere enn helsen, som motiverede Lessings uteblivelse. Denne gamle og kloke kvinne har lenge vært godt orienteret om hvilket statsfeministisk galehus Sverige har utviklet seg til at bli - og hun har intet annet enn forakt til overs for denne demonisering av menn og fedre, og helliggjørelse av kvinner og mødre.

I et intervju med SVT, opptaget i Lessings leilighet i London, efterat pristildelingen var blitt kjent, uttrykte hun i utvetydige ordelag at den hets mot menn og fedre, som vestverdens feministaktivister de seneste decennier har bedrevet, byr hende meget imot.

Det menneskesyn og den kjønnsracisme denne aktivisme representerer, tar altså det aldrende feministikon med forakt avstand fra. Her har Anne J. ett og annet at lære, i sin nevrotiske aversjon mot alt mannligt.

Det hører med til historien, at ikonet ikke kun har distanseret seg fra mannsfiendtligheten som livsanskuelse, men også fra kommunismen. Som bekjent var Lessing overbevist kommunist på 50- og 60-tallet, en villfarelse hun i dag betrakter som sin aller største.

At der fremdeles finnes individer iblant oss, som Doris Lessing, burde være egnet til at berolige. Men hun er gammel, og vil om en tid ikke lenger finnes og kunne heve sin røst mot genushysteriske galeanstalter som Sverige.

Lessing sogner til de sjeldne eksemplarer av menneskeslekten, der evner at revidere sine oppfattninger. Som uten forbehold uttaler, at de tok feil.

Arvid H, Faaborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 07:52

Hvis man vil være fri for at blive tyranniseret af sådanne kvinder, kan man bare påstå, at man som muslim må følge sin egen kulturs påbud.

Så må de finde sig i hvad som helst, da de ellers må stemples som racister, der kræver assimilation.

Peter Jensen, Silkeborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 07:59

Kvinder vil kontrollere. De går imod vores ideal om frihed. Det er der kæden springer af.

Esbern Arnakke, Odense | Skrevet: 9. jun 11 kl. 08:06

Kvinder opfatter typisk sig selv som mere gode, åbne og tolerante end mænd. At landet en dag kan blive overtaget af muslimer er efter deres mening noget overspændt pjat, “de er da så søde”, vil de sige. De kan slet ikke se så langt frem, og de er sikkert også lige glade. For dem er fremskridt i kvindernes rettigheder langt vigtigere.

Det vil blive det sidste søm til mor Danmarks ligkiste.

Se http://www.dandebat.dk/feminisme.htm

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 9. jun 11 kl. 08:12

SUPERLÆSNING HVIS DE VIL VIDE MERE…..

Hvis man vil vide mere om hvordan millioner og atter millioner af mennesker, på meget smertefulde og tragiske måder, kan blive ofre for rendyrket politisk vanvid og ondskab, fra totalplyndring og statsfeminisme til miljøgalskab, organiseret børnemishandling og massemorderisk kommunisme mv., så bør man læse et par bøger af Steen Steensen, en fremragende dansk forfatter, som har skrevet nogle fantastisk oplysende bøger om dansk politik og danske rævepelse. Læs f.eks. “Demokratiets rødder” og “Problemet med de intellektuelle”. Kan findes på Google.

Man kan også læse “Parkinsons lov”, en morsom og interessant lille bog, og ellers er der en verdenshistorie skrevet af en berømt englænder, Paul Johnson. Den er udgivet på dansk.

Læser man disse bøger bliver både oplyst og underholdt. De er blændende skrevet, og deres afsløringer er vidtrækkende. Og indirekte tegner de et billede af hvordan danskerne i årtier er blevet holdt tykt for nar på alle mulige måder.

F1 JensenH, 8000 | Skrevet: 9. jun 11 kl. 08:14

Læs iøvrigt under kl. 14.11 i går……….

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:16

En af årsagerne til at statsfeminismen mv. i Sverige er gået helt amok, og at den snigende og camouflerede kommunisme i Danmark har fået så meget magt, er ganske givet den politiske korrekthed der har ensrettet og kvalt meget af debatten, så at kritiske synspunkter ofte forhindres i at få plads i den offentlige debat.

Lige et par friske eksempler på noget der er eller ligner, ja, da ordet måske ikke må skrives her, nøjes jeg med at anføre at det begynder med ce, så er der ns, og til sidst ur.

1: Hvorfor er DRs satireprogram der bl.a. lavede sjov med en statsministers oplæsning af godnathistorier, nedlagt?

2: På den radikale Manu Sareens blog skrev jeg et par kritiske bemærkninger om hvordan menneskerettighederne bruges til at ophæve danskernes indfødsret mv.

Indlægget kom på, men blev kort efter slettet. Rendyrket radikal cen…øh politisk korrekthed. Og MS har da heller ikke villet svare på hvorfor det saglige indlæg blev slettet.

Anders Villumsen, Falun Sverige | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:20

Jakob Schmidt-Rasmussen

“Så vidt, jeg har forstået, så er det lovligt at besøge mandlige prostituerede i Sverige, for at gøre det svenske hykleri fuldendt…”

Nej det er lige forbudt, men politiet og politikerne er pisse ligeglade. Det ingår ikke i “mends vold mod kvinner” som loven er til for at modvirke. At det er flere unge mend end kvinner der er prostituerede er også lige meget. Og kvindelige köbere er heller ikke noget att lede efter. Når kvinder tar på sexrejse til Gambia er det “sol- og danserejse”. Närmest lidt spändende med kvinder der udlever sin seksualitet.

Der er meget bizzart i svensk politik og samfund, når man som dansker ser det lidt fra siden. Har boet her siden 70-erne. Men det kan også siges om Danmark. Det er let at blive hjemmeblind.

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:30

Esbern Arnakke……..

Ja, er det ikke morsomt. Feministerne kæmper for kvinders overhøjhed SAMTIDIG med at de slås for at de kan komme ind under den muslimske undertrykkelse.

De vil have kvinderne så højt op som muligt, op mod solen og lyset, og SAMTIDIG arbejder de på at få dem ned under gulvbrædderne, ned i mørket.

Man skal nok være udstyret med en radikal eller Marianne Jelvedsk forstand for at kunne se det smarte og fornuftige i denne dobbelt-strategi.

Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:39

F. Jensen spørger:

“Hvorfor er DRs satireprogram der bl.a. lavede sjov med en statsministers oplæsning af godnathistorier, nedlagt?”

Svar:

Fordi DR forventer, at Helle Thorning Schmidt sammen med SF og de Radikale vinder det næste valg, og så bliver der ikke noget at grine af…

Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:45

Når man har læst denne blog og alle kommentarer, kan det ikke undre, at der stadig udkæmpes bitre køns- og ligestillingskampe.

Det handler åbenbart stadig om mænds og kvinders magtstilling indbyrdes og i samfundet, hvilket resulterer i, at de fleste parforhold ender med en skilsmisse.

Hold dog op med at tale så grimt til og om hinanden og prøv i stedet for at finde en balance, der respekterer hinandens forskellighed og ret til ligeværdige muligheder, uden at presse forældede normer og fordomme ned over hovedet på hinanden.

Offerrollen klæder hverken mænd eller kvinder, så drop den og begynd at samarbejde til fælles bedste.

Tiderne er heldigvis forandret siden dengang, hvor manden var skaffedyret (bestemt ikke altid en misundelsesværdig rolle) og kvinden var hjemmets enevældige hersker (der gjorde hende slavebundet afhængig af mandens indkomst), og uanset, om man kan lide det eller ej, så er der intet, der kan ændre på det faktum - kvinden har fået stemmeret og er blevet selvforsørgende.

Så find jeres nye roller, som faktisk burde være en fordel for begge parter, hvis ellers I kunne holde op med at kæmpe for at fastholde nogle forældede og årtusindårige gamle kønsrollemønstre: Manden bliver da ikke mindre maskulin af at anerkende kvindens ligestilling og -berettigelse og kvinden bliver da ikke mindre selvstændig af at feminin på den gode, gammeldaws måde.

Begynd at samarbejde til glæde for alle parter - ikke mindst for de børn, som I på egoistisk vis sætter i verden uden at tage et voksent ansvar for dem.

kodeord: fest

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:52

Rettelse:

og kvinden bliver da ikke mindre selvstændig af at VÆRE feminin på den gode, gammeldaws måde.

Allan Thunø, Kastrup | Skrevet: 9. jun 11 kl. 09:57

leif mikkelsen, århus | Skrevet: 9. jun 11 kl. 00:01

@Anne J, København | 8. jun 11 kl. 14:37
Hej Anne J. Du skriver til Jens Hansen:
“@Jens Hansen:
” Kvinder lever længere end mænd bla fordi de er dygtigere til at gå til læge, hurtigere til at mærke symptomer, passer bedre på sig selv ved at dyrke mere motion og spiser langt sundere - så i stedet for at være sur på kvinderne fordi de så lever længere så kunne I mænd jo lære noget af dette.”

Kvinder lever længere end mænd. Fordi de ikke har koner.

Anne J, København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 10:04

@Allan Thunø: ja men så må I jo lade være med at få koner hvis I vil leve lige så længe som os. Men det vil I jo heller ikke - for I kan ikke undvære os:)

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 10:14

JP har idag en glimrende kronik om arbejdet for kvinders ligestilling i nordafrikanske og arabiske lande.

Den burde være pligtlæsning.

Anne J, København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 10:16

Utroligt hvad man skal høre for og beskyldes for af folk herinde fordi man er imod prostitution.
Jeg mener stadig at prostitution er betalt voldtægt. Det er udnyttelse af kvinder der dagen lang spreder ben for fremmede mænd for at tjene nogle skillinger. Men det hele skal åbenbart handle om den menneskeret mænd har mht at få sex og i stedet for at forsøge at få det ved at finde en kæreste så skal de så have ret og krav på at finde en luder og købe hendes krop for en times tid. Jeg synes det er et frygteligt signal at sende ud til verden at mænd har ret til at få opfyldt dette behov (i stedet for selv at klare den med højre hånd) så derfor skal vi da endelig have flere piger på gaden for mænd skal da endelig ikke mangle noget fi…

Jeg synes det er frygteligt at piger og kvinder på den måde kan være til salg som en sko eller en taske. Det er at sparke kvinder flere hundrede år tilbage. Gad godt vide hvad de der er for selv ville sige hvis deres egen datter var prostitueret.

Det er moderne slaveri hvor man ejer en anden (dog kun for en lille stund). Det er ikke gensidigt og der ligger kun økonomiske grunde bag.

Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 10:44

@Anne J

Men det hele skal åbenbart handle om den menneskeret mænd har mht at få sex

Det argument har jeg aldrig hørt fremført. I hvert fald ikke seriøst. Og jeg skal da også lede langt i menneskerettighedserklæringen for at finde den artikel, der omhandler mænds ret til sex.

Men det er typisk for “din fløj”. I kan lide at fremtrylle stråmænd og så brænde dem af. Reel diskussion og ærlig forståelse for modparten har trange kår.

Anne J. Jeg tror langt de fleste kvinder ikke vil bryde sig om at have en fremmed mand liggende prustende over sig. Du er helt sikkert en af dem. Og det kan jeg godt forstå. Men jeg kan heller ikke forstå, at nogen kan holde ud at være folkeskolelærer, og om jeg fatter, at nogen kan holde ud at skifte ble på gamle mennesker.

Men sådan er vi så forskellige. Mit store problem med dit synspunkt, det er, at du ophøjer din egen sandhed til at være gældende for alle andre.

Hvad giver dig denne ret?

Anne J, København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:00

@Thomas Larsen: sammenligner du det at være folkeskolelærer eller hjemmehjælper med en prostituerets arbejde? Står en folkeskolelærer på gaden og sælger sig selv? Som lærer eller hjemmehjælper skal du ikke knalde med nogen, du risikerer ikke kunder der ikke vil bruge kondom, du risikerer ikke graviditet eller kønssygdomme i det job. Du møder ikke nogle fremmede der giver dig nogle penge og så til gengæld ejer de din krop den næste times tid. Der er heller ikke skrevet rapporter hvori der står skrevet at der foregår en del voldtægter i hjemmehjælper eller lærermiljøet. Som lærer eller hjemmehjælper står du ikke på gaden eller sidder på en klinik og er til salg som et stykke kød eller en sko. Du skal pleje og passe ældre eller undervise og uddanne børn, ikke stå til rådighed for at dække mænds behov og lade dem onanere i dig. Så det kan ikke helt sammenlignes.

Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:01

@Jesper Jacobsen
“Når man nu læser denne blog sidder jeg og tænker over hvor lidt meneneskeheden har flyttet sig i de mellemliggende århundreder.”
Jamen laes dog biblen som har flere tusinde aar paa bagen. Der kan du finde beskrivelser af den menneskelige adfaerd som foregaar den dag i dag.
Kunne det taenkes der er nogle nedarvede egenskaber som gentages generation efter generation.
Problemet er at roed stue tror, jeg gentager TROR, at vi mennesker kan skabe det ideale menneske og at vi kan se bort fra vores nedarvede egenskaber, og at der er forskel i to koens nedarvede egenskaber.
Roed stue er en flok lallende amatoerer som er totalt blottet for almindelig sund fornuft. Deres “viden” er baseret paa ammestuesnak og droemmerier om idealsamfundet og idealmennesket.
Det er jo derfor at de hele tiden maa skifte tema, naar de finder ud af at deres fabuleringer ikke duer.
Deres fantasi er der ingen mangel paa, men det halter med erkendelse af realiteterne.

u. mortensen, virum | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:19

I USA tordner mange religiøse mod den frie abort og kalder det for mord. I Danmark har vi feminister og folk som Anne J., der mener at prostitution er voldtægt. Begge grupper vil tage den frie vilje fra kvinder - retten til selv at bestemme over deres krop. Håber bare ikke at disse ekstremister får politisk magt …

A. Bille, København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:35

@u mortensen: nej du tager fejl. For det første vil jeg lige sige at jeg er 100% FOR fri abort. Der er ingen tvivl om det. For det andet er du en af de (mænd?) der stadig tror at de prostituerede gør det åh så frivilligt alle sammen. Det er noget I mænd bilder jer ind så I kan sove bedre om natten eller holde den dårlige samvittighed for døren. Tror du virkelig at så mange kvinder rundt omkring i verden nyder at stå til rådighed for fremmede liderlige mænd dag ud og dag ind? At sprede ben dagen lang for mænd de slet ikke kender og ikke aner noget som helst om? At de synes det er fedt at være til salg som et stykke kød? Er du klar over at der er en høj rate af overgreb og voldtægter i det arbejdsmiljø? Mange af disse kvinder har netop ikke den frie vilje, eller bestemmer over deres egen krop, de gør det for at overleve, fordi de har en slem fortid bag sig, er handlede, har en bagmand der ånder dem i nakken, har et misbrug osv. osv. Du er bare SÅ NAIV.

Allan Thunø, Kastrup | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:45

Anne J, København

Kvinder er altid ekstremt opsatte på at lave om på manden, så han kan honorere deres, noget diffuse, opfattelse af ‘drømmemanden’. Hvis det så lykkes, så dropper de ham. For nu er han jo ikke længere den mand de forelskede sig i.

Jeg har haft mange koner. Når de bliver lidt for smarte, dominerende og for styrende, så bliver de fyret. Der kommer altid en sporvogn og en pige til.

u. mortensen, virum | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:48

@A. Bille, København

jeg ved ikke om du er klar over, at SFI har udgivet en rapport om prostitution i Danmark. Den giver langt mere nuanceret billede af prostitution end folk som dig og Anne J. sikkeret gerne vil høre. Prøv at søg noget mere viden, du kan trænge til det - det er dig der er naiv og fordomsfuld …

kodenavn: skole

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:50

Legg merke til Anne J. og hendes vedblivende fortielse av, at hver tredje prostituered i vestverden faktisk er en mann.

Denne kjensgjerning rager ikke dette menneske, der rubricerer kjøp av sex som voldtekt, det ringeste. Menn voldtas efter denne definisjon av homoseksuelle menn, der kjøper sex, likesom halvgamle, avdankede vestlige kvinner, der kjøper sex av lutfattige, unge afrikanske menn, begår voldtekt.

Når skal aktivister som Anne J. slutte at fortie og nyansere sine aversjoner?

Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:52

@Anne J

Forstå nu min pointe. Jeg sammenligner ikke prostituerede med lærere. Jeg siger kun: “hvordan kan du afgøre, hvordan det enkelte menneske tjener til dagen og vejen? Hvordan kan du bruge din egen moral og egne normer som evigt gældende for, hvordan andre mennesker skal leve deres liv?”

Du kan ikke forestille dig at have en prustende fremmed mand over dig. Men hvordan kan du da vide, at alle andre piger har det på præcis samme måde som dig?

Jeg synes snarere, at vi skulle gå en helt anden vej, når det kommer til prostitution, således at vi kan få gjort noget ved de, indrømmet, alvorlige problemer, der er ved erhvervet.

Tillade fagforeninger og A-kasser eksempelvis. Eller forbyde gadeprostitution, således at prostitutionen begrænses til eskort + klinikker, hvor flere undersøgelser peger på, at pigerne har det langt bedre end de gade-prostituerede, både når det gælder sundhed og sikkerhed.

A. Bille, København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:53

@U mortensen: prøv at tage ned på den lokale Reden og hør kvindernes historier dernede. Prøv at se nogle af de mange domkumentarer der er lavet om kidnappede indiske piger der er fangede på bordeller, eller prostituerede i Sydafrika og deres historie om bla hiv og aids. Har du været i Thailand for nylig? De drenge og piger der står på gaden der, er ikke én dag over 16.
Hvis jeg er fordumsfuld fordi jeg mener det er en skændsel at kvinder kan være til salg som et stykke kød for at opfylde mænds behov, så er jeg gladeligt fordomsfuld.

Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:54

@A. Bille

For det andet er du en af de (mænd?) der stadig tror at de prostituerede gør det åh så frivilligt alle sammen.

Igen en stråmand. Hvem har påstået, at “alle” gør det frivilligt? Vil du påstå, at der ikke er mange piger, der faktisk gør det frivilligt?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:55

@Hanna Egedius: niks - hver tredje prostituerede PÅ GADEN er ikke en mand, det er ca 2 procent ud af 100 og det er dem på gaden der har de dårligste vilkår. Så om igen, du.
Ps. jeg ved ikke hvad du regner med, men jeg fortier aldrig. Hvornår fortier du egentlig selv?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:57

@Allan Thunø: jamen tillykke med det. Du lyder som en dejlig sympatisk man, kan da godt forstå pigerne sikkert flokkes om dig……..

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:58

Læs: mand

u. mortensen, virum | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:58

@A. Bille, København

Du roder det hele sammen. Prøv at læs om SFIs undersøgelse. Den påpeger netop, at der er stor forskel på gadeprostitution og kvinder der arbejder på klinik…

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:06

@Thomas: som sagt: jeg er dybt imod at piger og kvinder skal kunne være til salg som en taske eller et stykke kød. Jeg synes det er en dybt forurolignende signal at sende videre til fremtidens piger og kvinder. Jeg synes det er en skændsel at man tager så meget hensyn til mænds behov at piger og kvinder skal være placeret på gader og klinikker så halvdelen af befolkningen kan få lov at onanere i den anden. Jeg synes det er et ækelt signal at sende til en ung fyr at i stedet for at prøve at finde en kæreste der også vil ham, så kan han jo tage ned og dytte en luder for et beløb. Det er at eje en anden person. Du køber en andens krop for et stykke tid - det er slaveri. Så er der alle følgerne som psykiske følger, voldtægter, overgreb, mænd der ikke vil bruge kondom, mænd der har kone og børn derhjemme som måske smitter konen, mænd der ikke kender grænsen for hvad de må gøre ved denne købte pige. Så er der kvinderne der er handlede, har bagnænd, har et misbrug, gør det for at overleve, kommer fra en ulykkelig fortid osv.

Jeg er ikke hellig, jeg er ikke kristen, jeg har en dejlig (mand) kæreste som jeg har levet sammen med længe, men jeg støtter ikke dette forkvaklede kvindesyn og jeg synes det er at sparke kvinder hundredvis af år tilbage at de bare er fi…huller.

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:07

@A. Bille

Du skriver kl. 11:35 at du er 100% for fri abort, altså for kvinnens frie rett til at avlive ufødte barn.

Det var da et vakkert og humanistisk trekk ved deg, din entusiasme vedrørende dette med at døde ufødte barn. Jeg formoder at du med misunnelse skuer mot Sverige, der ufødte barn avlives helt frem til den 21. svangerskapsuke. I Tyskland blev nylig en 21 uker gammel pike reddet og lever nu som kuvøsebarn.

Jeg er likeglad med religionen, men denne systematiske avlivning av ufødte barn opplever jeg som dypt problematisk.

Og hvorfor er ikke også mannen gitt rett til fri abort? Han skal riktignok ikke føde frem barnet, men han skal de neste 18 år svare økonomisk for dets tilblivelse.

Til sist - når skal du, i likhet med Anne J., makte at ta til deg det faktum, at de mannlige prostiturede utgjør en tredjedel av vestverdens selgere av sex?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:22

@Hanna: Kvindens skal selv bestemme om abort eller ej, ikke manden af den udelukkende årsag at det er kvindens krop og fosteret er en del af kvindens krop. Hvis mænd kunne blive gravide skulle de da også have lov til at træffe beslutningen selv. Det er kvindens valg, ikke mandens. Så må han jo sørge for at bruge kondom. Når man får en abort i de uger du nævner så er det ikke et ufødt BARN man dræber, men et FOSTER.

Hvis kvinden ikke ønsker barnet mener du så seriøst at det ville være bedre for barnet at blive født ind i en verden hvor den er uønsket fra start af? Mener du seriøst det? For de fleste børn ville nok selv vælge at deres mor rent faktisk gad have dem. Og hvad hvis en kvinde er blevet voldtaget og gravid? Må hun så heller ikke få en abort? Eller hvis hun er incestoffer? Eller narkoman? Skal kvinder tvangsindlægges i ni måneders graviditet og tvangsføde ders børn? Mener du det er langt bedre?

Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:39

@Anne J

Det er at eje en anden person. Du køber en andens krop for et stykke tid - det er slaveri.

Nu bruger du igen din egen moral og dine egne normer. Lad være med det. Når man hører prostituerede tale (og ja - jeg lytter faktisk til, hvad de siger), så er der ikke tale om, at kunderne “køber kvindens krop”. Nej - der er tale om en specifik service i et afmålt tidsrum. That’s it.

Endvidere, når man hører prostituerede og deres kunder tale (igen - det lytter jeg også efter), så er magtforholdet lige omvendt. Det er ofte kunderne, der er de underlegne i forholdet.

Jeg ved godt, at der er mange problemer med vold og voldtægt i miljøet. Men det er ikke et generelt problem - men er i overvejende grad koncentreret om gade-prostitutionen. Hvorfor så ikke fokusere på præcis det - og så forsøge at skabe ordnede og sikre forhold for de kvinder, der har valgt erhvervet?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:53

@Thomas Larsen: Fordi jeg ikke kan acceptere et samfund hvor det er helt i orden at mænd kan bruge kvinder på gader og på klinikker som et stykke kød de lige kan få deres livsnødvendige udløsning i. Jeg synes det er et forkvaklet kvindesyn, det er at sparke kvinder flere hundrede år tilbage. Det er ikke en menneskeret at ville have sex. Mænd må klare den selv eller finde en kæreste, det ER altså at købe en anden person for en times tid.

Der er jo også narkohandlere der selv har valgt deres erhverv, nemlig at sælge narko til folk der ønsker at købe det, men derfor er det jo alligevel ikke lovligt.

Jens Hansen, århus | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:55

Det er næsten ikke hver at kommentere på Anne J’s fordrejelser af sandheden. Men hun skriver:

“Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:55

@Hanna Egedius: niks - hver tredje prostituerede PÅ GADEN er ikke en mand,…”

Men det som Hanne Egedius faktisk skriver er følgende:

“Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 11:50

Legg merke til Anne J. og hendes vedblivende fortielse av, at hver tredje prostituered i vestverden faktisk er en mann.”

Hallo, Hallo Anne J.. Hanna Egedius skriver altså IKKE om gade-prostituerede men om prostituerede generelt. Derfor kan du IKKE påstå at Hanna’s påstand er falsk ved at udvælge en LILLE UNDERGRUPPE indenfor prostituerede.

Få dine skolepenge igen og ta’ et matematik kursus. Eller bare et kursus i IKKE at manipulere.

Har du været i lære hos Journalistisk Venstreparti som også stort set KUN skriver om vestlige kvinder og hvad de føler osv.? Samtidig med at du stort set INTET skriver om vestlige mænds livsvilkår på trods af at Vestlige mænd har rekord i selvmord. Måske mener kvindeschauvinister og de røde Journalistisk Venstreparti at mænds liv er mindre værd end kvinders liv?

Jens Hansen, århus | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:57

Rettelse:

Samtidig med at de (det røde Journalistisk Venstreparti) stort set INTET…

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:00

@Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 12:22

Ditt svar vedrørende drap på 21 uker gamle ufødte barn, hvilket tillates i Sverige, med at det er snakk om fostre og ikke barn, avdekker et rystende syn på menneskeverdet - især når man nu, som i Tyskland, har lykkes redde et barn, født i den 21. uke.

Fosteret, selv fem måneder gamle ufødte barn, er altså i din optik kun en blindtarm eller noe lignende, der er blitt fjernet!

Kvinnen besitter nest inntil hele arsenalet av prevensjonsmidler, deriblant dagen-derefter-piller. Like fullt er det mannens manglende bruk av kondom du hefter deg ved, hva gjelder de uønskede svangerskap.

Den dag menn tilnærmelsesvis tilbys det samme utvalg av preventiver, først da kan man sidestille deres ansvar med kvinnens.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:06

@Hanna Egedius: en kvinde kan jo blive gravid ved et uheld, det kan fx være voldtægt. Nu kan en kvinde faktisk også blive gravid selvom hun bruger prævention. P-piller er ikke 100 procent beskyttende og et kondom kan gå i stykker. Du svarede aldrig på mit spørgsmål: Synes du seriøst det ville være bedre for barnet (her taler vi om barnets tarv) at blive født ind i en verden hvor moderen slet ikke ønsker det? At det er uønsket fra start? For jeg tror da nok de fleste børn helst vil have en mor der også vil have dem. Vil du
tvangsindlægge disse kvinder og lade dem tvansgføde? Hvilke børn tror du det ville blive til?

Svar dog i stedet for at tale uden om.

Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:07

@Anne J

Hvorfor lytter du slet ikke til, hvad de prostituerede, der er i branchen frivilligt, selv siger? Er de bare dumme - og du meget klogere end dem?

Der er ikke tale om, at de ser sig selv som et “stykke kød som man onanerer ind i”. Der er ikke tale om, at de “sælger deres krop” og er “slaver”.

Nej - de sælger en service. Og manden er ofte den underlegne part i forholdet.

Så sammenligner du prostitution med narkohandel. Suk! Kan du slet ikke se forskel? Hvem “skader” den prostituerede ud over sig selv?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:10

@Jens Hansen: hvorfor taler du pludselig om selvmord? Hvad vil du have jeg skal gøre ved mænds høje selvmordsrate? Indføre kvindeselvmordskvoter?

Og drop alt det der røde-snak, vi har haft en borgerlig regering (med mandligt flertal) i et årti nu, hvad har de gjort?

Og jeg ved godt hvad Hanna skrev, jeg påpeger bare at livet som gadeprostitueret er der hvor det er hårdest og hvor de har de ringeste vilkår og at der her kun er 2 procent der er mænd (derfor går jeg op i kvinderne på gaden og ikke mændene).
Jeg har ikke misforstået noget, det er dig der ikke kan læse i din arrighed.

Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:19

@ Anne J.

“Kvinden skal selv bestemme om abort eller ej”

og

“Hvis kvinden ikke ønsker barnet mener du så seriøst at det ville være bedre for barnet at blive født ind i en verden hvor den er uønsket fra start af?”

Hvad så, hvis ungen er uønsket af faderen? Eller det betyder måske ikke noget?

Hvor er mandens ligestilling på det område?

“Fordi jeg ikke kan acceptere et samfund hvor det er helt i orden at mænd kan bruge kvinder på gader og på klinikker som et stykke kød de lige kan få deres livsnødvendige udløsning i.”

Nej. Du kan ikke lide tanken om at både mænd og kvinder selv kan bestemme over deres liv i de tilfælde, hvor deres livsførelse ikke er efter din bog. Så enkel er problemstillingen.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:26

@Niels B. Larsen: nej det betyder ikke noget, for det er kvindens krop. Punktum. Ville du ikke også selv foretrække at kunne få lov at bestemme over din egen krop? No uterus - no opinion! Basta. Punktum. Og hvor er jeg bare lykkelig for at du heldigvis ikke har noget at skulle have sagt og at vi har fri abort her i landet.

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:49

@Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:06

Til det svar du efterlyser:

Jovisst, jeg gir deg da rett i dette med at bli født inn i en verden, der man ikke er ønsket, er et dårligt utgangspunkt. Men hvorfor er det blitt således, altså at så mange ufødte ikke er ønsket?

Dette du nevner, om graviditeter efter voldtekt og incest, er da unntakstilfeller, og hvor kun de mest rabiate, religiøse fundamentalister fordømmer abort. Mitt anliggende er de unødige aborter, og skal da hovedskylden igjen legges på mannen, som fremdeles kun har dette kondom for hånden, som preventivt middel?

Om du likestiller kjøp av sex med voldtekt, kunne det da ikke være på sin plass, at spørre hvordan du stiller deg til de utbredte tvangsekteskap blant muslimer, der i realiteten betyr at leve som permanent voldtatt?

Er det således, Anne J., at du tier om disse realiteter, utifra en frykt for at bli rubriceret som islamofob? På samme måte som du tier om de mannlige prostituerede, for ikke at risikere bli mistenkt for homofobi?

Svarene blåser i vinden.

Jens Hansen, århus | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:55

@Anne J: Du påstår at det ikke er sandt det som Hanne Egedius skrev om at hver 3. prostituerede i Vesten er en mand ved at du udvælger en LILLE undergruppe blandt de prostituerede. Men Hanne Egedius taler ikke om en undergruppe men det samlede antal. Når du skriver “Niks” er det en afvisning. Så du havde i høj grad misforstået noget… eller også forsøgte du at manipulere bevidst og håbede at ingen ville opdage det.

Hvis du læser min rettelse 12:57 så skriver jeg “de” istedet for “du”. Det var Journalistisk Venstreparti jeg referede til når jeg skriver at de kun skriver om kvinder og hvad de vil og føler og har det selvom det er mænd der har rekord i selvmord. Så nej jeg vil bestemt IKKE ønske at du skulle prøve at hjælpe de selvmordstruede mænd. Ulven skal ikke vogte gæs.

Det er slet ikke den borgerlige regering jeg snakker om. Det er KUN Journalistisk Venstreparti jeg snakker om. Med Journalistisk Venstreparti’s røde propaganda vil enhver regering hurtigt tabe hvis de førte borgerlig politik.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 9. jun 11 kl. 13:58

Anne J., du kører rundt i de samme udgydelser igen og igen. Dine udfald er ikke blot hadske og kønsfascistiske men også fulde af mangel på respekt for kvinder, som har et andet syn på emnet end dig.

Ingen modstandere af forbud mod købesex postulerer, at alle prostituerede i denne verden er frivillige – tværtimod. Men i din tilgang er der åbenlyst ikke plads til et nuanceret syn på tingene: ALLE prostituerede er ofre, alle mandlige kunder er, i bedste fald, tankeløse torsk. Skulle der endelig findes en enkelt lykkelig luder, så er hun enten psykisk syg eller svært ramt af falsk bevidsthed.

Hvorfor er det så svært for dig og ligesindede at acceptere andre kvinders selvstændige og velovervejede valg? Hvorfor er det så påtrængende for jer at blande jer i noget, som grundlæggende set ikke har det fjerneste at gøre med jeres egne liv? Med hvilken ret agerer du Gud i moralske anliggender?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:01

@Kim Olesen: ja du har ret. Jeg synes mænd der går til luder er nogle torsk.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:06

@Hanna: ih hvor du vrøvler og du ved ingenting om mig. Hvad sker for din snak om homofobi? Jeg kan ikke sige andet end jeg har intet imod homoseksuelle, absolut intet, husk på jeg er jo rød, tilhører rød stue og alt det der… Mht tvangsægteskaber er jeg fuldstændig enig, det er en daglig voldtægt.

Arvid H, Faaborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:26

I den vestlige kultur fravælger den selvbevidste og selvbestemmende kvinde i stort omfang at få børn, fordi belastningen hærger hendes krop og hindrer hendes karriere og hendes personlige frihed.

Hver kvinde skal i gennemsnit have 2,11 barn for at opretholde befolkningsmængden.
Men eksempelvis i EU ligger alle lande lavere end det.
De sydeuropæiske lande er helt nede på 1,3 barn.

Man kan således hævde, at kvindernes ligeberettigelse destabiliserer vor kultur, der er under hurtig afvikling.
I de sydeuropæiske lande vil den oprindelige etnisk europæiske befolkning være faldet til en fjerdedel i løbet af ca tre generationer.

Vi må importere muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika for at få tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden, siger eksperterne.
En iøjnefaldende forskel på den vestlige kultur og den islamiske er kvindens stilling.

I den islamiske kultur er kvinder ikke selvbestemmende.
De får typisk mere end 2,11 barn hver, så deres befolkningsmængde stiger i en sådan grad, at de sagtens kan kompensere for de manglende mennesker i Europa.

Men naturligvis vil den europæiske kultur dermed forsvinde og afløses af den islamiske, hvis udviklingen fortsætter.
De selvbevidste og selvbestemmende kvinder i den vestlige kultur efterlader deres nære kvindelige efterkommere en tilværelse som slaver.

Islam vil med fuld ret fastslå, at den europæiske kultur ikke kunne overleve, fordi kvinderne fik for mange rettigheder.
Den dør til frihed vil være smækket i for fremtiden.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:33

Niels B. Larsen spørger (kl. 13.19): ”Hvad så, hvis ungen er uønsket af faderen? Eller det betyder måske ikke noget?”

Anne J. svarer: ”nej det betyder ikke noget, for det er kvindens krop. Punktum.”

Mere tydeligt kan man næsten ikke udstille det matriarkalske tyranni. Manden sat totalt uden for indflydelse. Selve overskriften på bloggen kan ikke aktualiseres bedre.

Paradoksalt nok yder Anne J. dermed også et bidrag til prostitutionens positivside. Der er nemlig kun højrehånden, andre mænd samt prostituerede tilbage at ty til, hvis man som mand ikke vil risikere at blive fanget i forsørgerfælden, hvor kvinden – jf. Anne J.’s ræsonnement – har suveræn bestemmelsesret over konsekvensen af et bristet kondom.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:37

@Arvid: hvor er du bare frygtelig at høre på. ‘Kvinderne fik for mange rettigheder og det bliver Europas undergang?’ Ved du hvad, kvinder SKAL have rettigheder og de skal have ligeså mange som mænd. Vi lever i 2011 ikke i middelalderen din gamle hulemand.
I islam er kvinder primært fødemaskiner og det skal de selvfølgelig ikke være, det får du heller ikke de vestlige kvinder til at blive.
For det andet kan man ligeså godt tale for at det er egoistisk at få for mange børn.
For det tredjde er der mange andre årsager til at kvinder i vesten får færre børn, det kan være ting som finanskriser, økonomisk usikkerhed og at manden ikke vil have børn (jeg kender SÅ mange kvinder der vil have børn, men hvor det er manden der ikke vil).
Desuden er det da klart hvis nogle kvinder foretrækker en uddannelse og karriere først, således at de ikke skal være afhængige af en mands indkomst.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:41

@Kim Olsen: jeg gad godt høre din mening hvis det var omvendt - hvis en anden kvinde skulle kunne bestemme over din krop og beslutninger vedrørende din krop, så havde piben nok en anden lyd..

Nu er det bare sådan at det er kvinder der bliver gravide og dermed er det også deres ‘privilegie’/valg om de vil have abort eller ej, ikke mandens da det er hendes krop! Det har intet med matriakalsk tyranni at gøre, men en simpel rettighed for kvinden.

JP Redaktionen , | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:58

Kære læsere. Vi har desværre været nødt til at slette nogle kommentarer. Vi beder alle om at holde en god tone og undgå personangreb i debatten. Læs mere om vores regler her: http://multimedia.jp.dk/static/jp/opinion/regler.html. Fortsat god debat. Med venlig hilsen redaktionen.

Arvid H, Faaborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:59

Anne J., København

Vor kulturen skal kunne reproducere sig selv, ellers er den blot en historisk parantes uden blivende værdi.

Jeg har intet imod en løsning, hvor kvinders rettigheder respekteres, hvis man kan finde en sådan.

Men der skal findes en løsning, hvis videre diskussion om kvinders rolle i samfundet skal have interesse.

Eller for den sags skyld før andre spørgsmål vedrørende den vestlige kultur er værd at beskæftige sig med.

Overfladiske tralala-svar underminerer bare respekten for den, der ytrer sig.
Pop-stars hører hjemme i TV-underholdningen.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:06

@Arvid: øhm…hvor kommer pop-stars ind i billedet?
Desuden stiger fødselstallet alerede igen i mange vestlige lande. Finanskrisen og økonomisk usikkerhed er en af grundene til at det var faldet. Men som sagt, det er op til kvinder selv, de er ikke fødemaskiner og jeg kan godt forstå de fokuserer på uddannelse, karriere og egne ambitioner, noget mænd har gjort i hundredvis af år.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:14

Anne J.: men altså ikke en simpel rettighed for manden, om han vil tvangsindskrives til 18 års forsørgerpligt? Og det kalder du ikke tyranni?

Men i øvrigt ville jeg da blive beæret, hvis en kvinde ville tilbyde mig penge for sex. Så kunne jeg jo tage stilling til, om jeg ville tage mod tilbuddet - præcis som frivillige prostituerede også kan det.

ulla henna, nn | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:18

“Der er ingen tvivl om, at pengene er den primære årsag til, at kvinderne går ind i prostitution, men det er meget overraskende, at der i høj grad også er en seksuel motivation”

http://videnskab.dk/kultur-samfund/prostituerede-gor-det-sex-og-penge

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:19

@Kim Olesen: nej det kalder jeg ikke tyranni, det er en rettighed kvinden har pga hendes anatomi og fordi det er hendes krop (en rettighed mænd også har været med til at give os). Man kan beskytte sig, men kvinden kan selvfølgelig godt blive gravid og hvis kvinden vil have barnet, kan hun klare det selv (det er der mange kvinder der gør i dag), eller også må manden leve op til sit ansvar i stedet for at tude.

Ja én kvinde, men jeg taler om masser af fremmede mennesker hver eneste dag, hele ugen, hele måneden, hele året, ikke om én person. De kvinder får aldrig et normalt forhold til sex, til mænd eller til deres eget selvværd.

Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:22

@Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 14:06

Jeg har forståelse for, at du har en travel eftermiddag, og forsøker svare motdebattanter efter evne.

Så er vi altså enige om tvangsekteskap og hva dette innebærer. Men mitt svar til deg, vedrørende ditt manglende engasjement for de mannlige prostituerede, har da intet med at du skulle være homofob. Tvert imot.

Jeg skriver da bevisligen, at jeg tolker ditt manglende engasjement som et uttrykk for frykt for at bli stemplet som homofob, om du skulle oppfattes som en person, der ikke unner homoseksuelle menn at kjøpe sex.

Prinsippfasthet er en mangelvare. Om du med samme vrede hadde fordømt alle de halvgamle, homoseksuelle menn, der kjøper sex av ynglinger, som du fordømmer mannen der kjøper sex av en kvinne, ville din prinsippfasthet ha berettiget den helt store applaus.

Men denne prinsippfasthet besitter du ikke.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:23

@F1Jensen: Du går helt i selvsving. Bemærkelsesværdigt at du kalder andre for smålige og indskrænkede, du har tilsyneladende ikke læst dine egne kommentarer.
Men det jeg ville sige var egentlig bare at jeg kan godt forstå hvis din kommentar er blevet slettet, du går over gevind nogle gange og jeg har læst flere af dine personangreb mod andre på andre medier…Måske er det derfor, kunne det tænkes…?

ulla henna, nn | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:24

”Altså, jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at det også var for pengene, men jeg nyder sexen [...] Så ja, altså for jeg tror ikke, man kan holde til det her [...], hvis man ikke også nyder det, man har med kunderne.(…) Man kan jo sagtens have lyst til masser af sex, uden at der er noget i det. Og det kan jeg jo ikke bare gå ud og sige: ’Prøv og hør her, jeg har bare super meget lyst til masser af sex med forskellige mennesker’.”

http://videnskab.dk/kultur-samfund/prostituerede-gor-det-sex-og-penge

F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:25

Men visse ting her foregår altså på måder der er en fornærmelse mod sund fornuft, mod debattørerne og læserne og Jalving.

Der er tale om en så ubegavet sletning/redigering at ytringsfriheden forhånes, hvorfor jeg nu stopper. Der må være en grænse for hvad man skal finde sig i.

Thomas H., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:26

Det er lidt misvisende, at forordningen om kønsforskningssekretariatet skulle være en del af forfatningen. Den er bare en del af “Svensk författningssamling”, som er det svenske lovkatalog, svarende til det danske Retsinformation.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:29

Anne J., hvor mange prostituerede har du egentlig selv talt med, siden du med så stor sikkerhed kan udtale dig om deres selvværd?

Og kan vi måske blive enige om, at en mand i dette land kan blive tvunget til at betale børnepenge i 18 år - også selv om det er til et barn, som han ikke selv har ønsket? Hvordan ville det lyde, hvis man tvang en kvinde til at udføre slavearbejde i 18 år, tror du?

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:35

@Kim Olesen: Nu kommer der måske ikke et barn ud af det hvis man beskytter sig. For det andet er det ikke slavearbejde at betale børnepenge til sit eget (om end uønskede) afkom. Sådan er det at være forsørger og at leve op til sit ansvar.

Arvid H, Faaborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:36

Anne J. København

Det er dog forbavsende, så indædt du dyrker dig selv.
Selvom det medfører kollektivt selvmord, er du ganske uberørt og vifter reelle problemer væk, som var de fluer, hvis de forstyrrer din selvopfattelse, dine rettigheder og dit verdensbillede.

Omtrent som en stiknarkoman, der nikker ligegyldigt, når hun oplyses om konsekvenserne af sin vane.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:44

@Arvid: seriøst hvor ser du alt det henne ud fra min kommentar som jeg har skrevet til før? Hvor kommer alt det der fra?
Jeg skrev blot at fødselstallet var ved at stige igen og at det havde været faldet bla pga finanskrisen.
Så skrev jeg at vestlige kvinder går mere op i karriere, ambitioner og uddannelser end før og det da er fint da de gerne ville kunne forsørge sig selv og være uafhængige. Og at de ikke skal være fødemaskiner hvis de ikke selv vil det. Kollektivt selvmord eller ej. Vil du da tvangsbefrugte dem eller hvad?

Hvor gør disse udtalelser mig til en stiknarkoman, selvdyrkende? Hvor?

læs dog hvad jeg skriver kære mand.

K Hansen, 8000 | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:55

Det tager kun et sekund at slette et indlæg, som en debattør måske har brugt en halv eller hel time på at skrive. Det virker meget respektløst at “man” uden videre sletter massevis af indlæg, og det under alle mulige påskud. Der er tilsyneladende nogle oversarte eller overkloge personer der mener at indslag skal slettes ved mindste anledning.

Nu har jeg læst rigtig mange af F1 Jensens indlæg, og har ALDRIG observeret bare eet der ikke var skrevet i en saglig eller sober tone. Kan godt forstå at han er blevet knotten over at et svar/ indlæg til den ret provokerende Anne J. uden videre er blevet slettet.

Man må håbe at Jalving kan sørge for at det bliver sat på igen, for F1 Jensen er en af de bedste debattører, og det vil være meget ærgerligt hvis han mister lysten til at være med.

Tilliden til debatten på denne avis kan også blive meget lille, hvis man er alt for emsig med diverse foranstaltninger. Det burde ikke være svært at forstå. Mange har givet udtryk for deres irritation og ærgrelse over den nærgående styring, så måske det er på tide at j og p begynder at se lidt på sin egen opførsel overfor publikum. Og hvad med at indskrænke listen over forbudte ord en smule!)

(Det var sandelig hurtigt I fik slettet et par kritiske linjer rettet mod jeres overnidkære “aktiviteter”)

Allan Thunø, Kastrup | Skrevet: 9. jun 11 kl. 15:59

Anne J., København |

Det er altid et problem når nogen er forarget på andres vegne. Især når ‘andre’ helst er fri for den, i mange tilfælde, malplacerede støtte.

Godhed er ofte det rene ondskab.
Det kan kolde hjerner ej forstå.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 16:00

@K Hansen: jeg har også læst masser af FJensens kommentarer, også på blogs på andre medier, og imodsætning til dig kan jeg godt forstå nogle af dem er blevet slettet. Det er ikke alle hans kommentarer der er saglige, jeg har læst et par af hans kommntarer før de blev slettet og det var uden relevans og kun rene personangreb.

Arvid H, Faaborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 16:01

Anne J. København

Du skriver det jo selv:

“de ikke skal være fødemaskiner hvis de ikke selv vil det. Kollektivt selvmord eller ej.”

Du værdisætter noget i kulturen over kulturens overlevelse.
Da det værdifulde helt indlysende er dømt til at dø med kulturen, er din prioritering meningsløs.

Du er nødt til at finde en løsning, hvor kulturen med sikkerhed kan reproducere sig, selvom kvinderne har så mange rettigheder som muligt.

Ellers vil dine nære kvindelige efterkommere skulle leve i muslimernes kvindefjendske kultur.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 16:05

@Allan Thunø: ok, men det er et endnu større problem at kvinder bog piger sælger deres krop som et stykke kød for at mænd kan få dækket et behov de åbenbart mener er deres menneskeret og som de kunne klare ved at få en kæreste eller med deres højre hånd. Det er også et større problem at disse miljøer er præget af overfald og voldtægt, at disse kvinder aldrig får et normalt forhold til sex og mænd. Det er endvidere et problem at man sender det signal ud til andre piger og kvinder at man kan få et job hvor man spreder ben dagen lang for fuldstændig fremmede mænd. Er det et erhverv du sagtens selv kunne se din mor, søster, datter I?
Malplaceret? I don’t think so.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 16:07

@Arvid: aha, så du VIL altså tvangsbefrugte kvinder. What a wonderful world, siger jeg bare.

Bare rolig, vores kultur går ikke under foreløbig, vi klarer den nok lidt endnu.

Anne J., København | Skrevet: 9. jun 11 kl. 16:18

Nå jeg smutter inden jeg får seriøse skrivekramper. Pas på derude i verden, vogt jer for de frygtelige menneskerkvinder som mig der er imod sexkøb..

Karsten Sørensen, Silkeborg | Skrevet: 9. jun 11 kl. 20:22

Farvel Anne J.

Skulle du ikke være smuttet endnu, så vid, at kvinder der modtager penge og anden underhold af mænd bare har at lægge sig og lade stå til, eller strutte med enden og ditto. For ellers kan de sku selv klare sig. Og det er sådan det er, uanset om det er direkte aftalt eller ved ægteskab. Find dig en lokal imam, så skal han nok få dig til at indse din naturlige rolle. Hyg dig!

K Hansen, 8000 | Skrevet: 9. jun 11 kl. 20:53

Man lader alle Anne Js negative kommentarer og udsagn om mænd stå, men sletter så F1 Jensens svar til Anne J, selvom det garanteret har været mådeholdent i sin udformning.

Men det er vel noget med søstersolidaritet.

Den ene rødstrømpe hjælper den anden.

Og den fri debat? Den skrotter vi da bare.

Kim H, Kbhvn | Skrevet: 9. jun 11 kl. 21:04

Hvad med Jalving?

Nå, han er da bare reduceret til statist på sin egen blog, hvor kvinder bestemmer debattens udformning og indhold, og frasorterer alt der ikke er kvindepolitisk korrekt.

Avisen går ind for ytringsfrihed. Men kun sin egen.

Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 9. jun 11 kl. 22:06

@ Anne J.

Jo. Jeg vil da gerne kunne bestemme over egen krop.

Og tegnebog.

Vil en kvinde have et barn og faderen siger nej - så må hun sgu selv opfostre ungen.

Du er ikke blot betonfeminist; du er også kønsfascist.

Jeg forstår udmærket at mænd tager til Thailand, hvis du er eksponent for kvinderne i den yngre generation herhjemme.

For så er I da godt nok komplet ukvindelige, ucharmerende og uudholdelige.

C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 9. jun 11 kl. 22:36

Rigtige mænd føler ikke deres kønsidentitet truet af frigjorte kvinder.

Derfor er Jalving ikke en rigtig mand.

poul argus, frb | Skrevet: 9. jun 11 kl. 23:19

- Idag har kvinderne taget magten, og de unge mænd kommer på krisecenter.

- Danske mænd er opfostret til at blive nogle skvat - Grunden er nok, at fra start til slut, børnehaver og skole, har de kun set kvnder, for mændene vil ikke være lærer og pedagogger.

Kim H, Kbhvn | Skrevet: 9. jun 11 kl. 23:21

Ja, der er hverken hovede eller hale på avisens behandling af debattørernes indlæg. Har selv to bekendte der ikke gider være med mere. De har oplevet at lange indlæg er blevet slettet fordi et enkelt ord eller en enkelt sætning ikke lige er faldet i slette-damens smag, og så er det hele blevet slettet. Selvom avisens regler var overholdt.

Og så skriver man hyklerisk: Kære læsere. Kære? Og vi har “desværre” været nødt til osv.

De værste vildskud skal naturligvis luges ud. Men alt for tit virker det som om det er en bornert og hyste*risk gammeljomfru der har travlt med at demonstrere sin mangel på dømmekraft.

Redigering? Nej, stu*pi*di*tet og fræ*k*hed i små sko.

Kim H, Kbhvn | Skrevet: 9. jun 11 kl. 23:40

Som Poul Argus og Niels B. Larsen udtrykker det:

Mænd er blevet nogle skvat, efter at de er blevet opdraget af udelukkende kvinder.

Og de moderne danske kvinder bliver mere og mere ukvindelige, ucharmerende og uudholdelige.

Eller som F1 Jensen siger: feministerne og pladderhumanisterne bliver Vestens og civilisationens undergang.

Og nu skal mændenes debat så være styret af et par kvinder der hader eller foragter mænd og fri debat.

Man burde vel egentlig skrive en klage til avisens øverste ledelse.

Det her er jo komplet til grin. Nå, men måske det kan være ligemeget. Der er vel ikke mange tilbage, der gider være med længere. Læserskaren er vel kun på 1oo eller 2oo personer.

Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 10. jun 11 kl. 00:45

Deadline torsdag aften var en sand lækkerbidsken.

Først den selvfede Per Nyholm, der var ganske tæt på at erklære sig som tilhænger af den stærke mand, der kunne sætte den uregerlige, uopdragne pøbel på plads.

Og så nyheden fra Europarådet: køn er kun en social konstruktion. Sikke dog en aften. Tænk at skulle sige, at Sørine Godtfredsen var et fyrtårn midt i al det akademiske, opstyltede bavl.

P Nielsen, 80000 | Skrevet: 10. jun 11 kl. 02:07

Vedrørende sletningen af kommentar til Anne J, så kan den eneste årsag til sletningen næsten kun være at der i kommentaren var en vis kritik af feminismen, og en påvisning af dens parløb med kommunismen, og endelig et afsnit om en række overgreb og mafiøse forbrydelser begået mod den danske befolkning.

Hvorfor har slettedamen så travlt med at slette et sådant indlæg? Er slettedamen feminist eller kommunist? Og hvorfor sletter man som rasende på nogle blogs og nogle tidspunkter, mens man på andre blogs og andre tidspunkter lader nærmest alt blive stående.

Der er tale om en vilkårlighed som er nærmest grotesk. Og meget andet fungerer dårligt her.

Nu er vi flere der har fået nok, så vi dropper stort set videre deltagelse i dette her cirkus, hvor debatten igen og igen afbrydes og saboteres af det useriøse/fjogede filter og den fjottede slettedame, med en masse tidsspilde tilfølge.

Farvel og ingen tak.

P Nielsen, 80000 | Skrevet: 10. jun 11 kl. 02:23

Ja, som det siges højere oppe, så er det umuligt at finde ud af hvad der må skrives og hvad ikke, for redigeringen, filtreringen og sletningen er så vilkårlig og slingrende, at man let kan komme til at tænke på en døddrukken spiritusbilist der kører rundt på må og få og i zig-zag.

Som det står skrevet, det er ikke redigering, men stu¤pi¤di¤tet og fræ¤k¤hed i små sko.

P Nielsen, 80000 | Skrevet: 10. jun 11 kl. 02:30

Jalving spørger: Hvad stiller vi op med idioterne? Eller dem som er forklædt som kloge, men ikke er det.

Svaret kunne evt. være at man fyrer så mange af dem som muligt. Helst inden de når at gøre for meget skade.

Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 10. jun 11 kl. 09:29

I foelge Nudansk ordbog betegnes mymfomani som sygelig staerk koensdrift hos kvinder.
Saa ifoelge ordbogen var Marilyn Monroe, Jane Fonda og mange andre saerdeles seksuelt aktive kvinder syge i hovedet.
Det er maaske derfor at de efterhaanden udtoerrede feminister er blevet saa forargede og snerpede over at der er kvinder som har et stoerre behov for sex end andre.
I oevrigt er det pudsigt at disse roedstoemper som i sine unge dage gik ind for fri sex og abort nu er blevet saa jomfrunalske paa deres aeldre dage.
Er det fordi de er misundelige paa maend som i langt hoere grad bevarer potensen.

Kim Olesen, Horsens | Skrevet: 10. jun 11 kl. 10:35

@Thomas Larsen: jeg så også sidste del af Deadline i aftes og må absolut give dig ret i, at det var underholdning i topklasse. Køn er ren social konstruktion, nemlig ja. Endnu engang kan man så glæde sig over den mangfoldighed af indsatser, som velfærdsstaten yder – denne gang personificeret ved en kvindelig lektor på RUC.

Derude kan hun – formedelst skatteudgifter på næppe langt fra den hele årlige million per snude – sidde og pille i kønsforskningen sammen med blandt andet prototypen på den korrekt socialt konstruerede mand, ”mandeforskeren” Kenneth Reinicke.

Der synes at løbe en rød tråd gennem Big Sister-samfundets udgiftsposter: vis at du er svag, og vi skal hurtigst muligt få dig på den grønne gren.

Det gjaldt kvinderne – og målet er her nået i en grad, så det er ufatteligt.

Det gjaldt de handicappede, hvis organisationer i dag er så stærke, at de har råd til at få folk med målebånd til at rende rundt på fuldt funktionsdygtige menneskers parceller og politianmelde dem for for høje dørtrin.

Det gælder en kunststøtte, som bruger millioner på en udstilling i Venedig, hvor 13 af de 15 udstillende kunstnere er udlændinge uden videre tilknytning til Danmark.

Man begynder efterhånden at fatte sympati for langskæggede gamle mænd med et sydstatsflag på bagsmækken af Harley’en og en t-shirt med en tegning af Capitol Hill placeret oven på en stabel dynamitstænger.

Leif Knudsen, 2950 | Skrevet: 10. jun 11 kl. 10:43

Når Nordkorea kollapser er Sverige det sidste stalinistiske samfund i verden.

JensF -, Kbh. | Skrevet: 10. jun 11 kl. 10:45

“… nej det betyder ikke noget, for det er kvindens krop. Punktum. Ville du ikke også selv foretrække at kunne få lov at bestemme over din egen krop?” skriver Anne J om mænds rettigheder mht abort af de fostre, de har været med til at skabe.

Kvinder skal altså ifølge Anne bestemme over deres egen krop.

Der er så lige en kategori af kvinder, der ifølge Anne er undtaget: Prostituerede skal ikke selv have lov at bestemme over deres egen krop. Den skal Anne nemlig bestemme over.

Svend Børgesen, Karup | Skrevet: 10. jun 11 kl. 11:08

Trist at JP i den grad har ladet sig lede i den politisk korrekte retning af venstrefløjens debattører og udsigten til et ræverødt kabinet.

Debatten kan slet ikke undvære debattører som F1 JensenH, 8000DK, der gør ind i substansen og diskuterer den, i stedet før som det sædvanlige røde hylekor, der bare hyler og skriger af blogejeren, og som aldrig kommer med noget, der kan minde om analyse af sagen.

Venstrefløjen er åbenbart meget utilfreds med, at den ikke længere har totalt monopol på at fremsætte meninger – at den ikke længere kan bremse alt det, der ikke passer den. Det har vi jo set med Sass Larsens dybt foruroligende udtalelser. Der er ikke tvivl om, at en rent rød regering vil begrænse ytringsfriheden, og andet af samme skuffe, og så meget vigtigere er det for den ”frie presse”, som JP, journalistisk venstrepartis overherredømme til trods, burde tilhøre.

Selv ovre under ”Durst” slettes aldeles upolitiske og harmløse indlæg. Jeg opfordrer JPs slettedame til at læse indlæggene før hun, på rød opfordring, sletter dem. Kom tilbage I debattører, der kan tænke selv, og tag kampen op med brølaberne.

Vagn Qvistgaard, Aalborg | Skrevet: 10. jun 11 kl. 12:34

Forsøg på maskulinisering af kvinder og feminisering af mænd er forsøgt før af rødstrømper. Drengene fik dukker (som de skød eller hængte) og pigerne fik biler (som de parkerede foran dukkehuset). Den bløde mands epoke.

At den slags tåbeligheder er dødsdømt kræver ellers ikke megen observationsevne.

Jesper J, Kbh sv | Skrevet: 10. jun 11 kl. 12:50

@Anne J og andre rødstrømper

De fleste her på bloggen har nok fanget din holdning til prostitution. At det aldtrig er en mulighed for dig personligt er dit suveræne valg som mennesker, jeg er naturligvis ikke tilhænger af handlede kvinder.
Når det så er sagt hvorfor kan du ikke bare indse eller i det mindste respejktere at andre kvinder og mænd har en anden holdning til prostitution ?
Hvem er du at dømme og bestemme på andres vegne ?
Når det kommer til abort er du med garanti tilhænger af at kvinden suverænt bestemmer over sin egen krop, hvorfor må hun så ikke selv vægle at sprede ben for penge ?
Du har din ret til at lade være med at sprede ben, lad det blive ved det ! En kvinde sagde for mange år siden at ens kone er den dyreste luder man nogensinde får…

Hvis vi nu skal vende tingene lidt om og sætte sagen på spidsen, er det så ikke køns diskreminerende at kvinder har så meget lettere ved at få betaling for sex end mlnd ?

Hvorfor foreslås der ikke kvoter for flere mandlige pædagoger og sygeplejesker ? Det er da lige så lant ude som kvoter for bestyrrelses medlemmer etc.

thomas b. johansen, 8000, århus c | Skrevet: 10. jun 11 kl. 12:52

Anne J: “nej det kalder jeg ikke tyranni, det er en rettighed kvinden har pga hendes anatomi og fordi det er hendes krop (en rettighed mænd også har været med til at give os)”.

Ok, så kvinder skal qua deres anatomi have særrettigheder. Det er også helt i orden, hvis mænd også kan få særrettigheder affødt af vores særegne egenskaber.

Disse egenskaber kommer du faktisk indirekte ind på ved at fremhæve kvindens fornemme egenskab til at passe på sig selv, som jo nok bunder i, at kvinder er bedre til at lytte til kroppens signaler end mænd. Hvilket jo skyldes kvindens, gennem årtusinder, nedarvede evne til at lægge mærke til de små detaljer. Noget som kommer sig af, at kvinden, i 99,9% af den tid mennesket i den udforming vi kender idag, har brugt sin tid i hjemmet ved børnene og lokalstammmen/samfundet. I den sammenhæng har det været en tvingende nødvendighed for kvinden at fokusere på de helt små ting for at give børnene den bedste start på livet. Kvindens historiske livsverden rummer selvfølgelig ligeså mange aspekter som mandens, forskellen er bare at kvindens verden faktisk set altid har været meget, meget mindre end mandens, hvis verden i princippet har været uden for hjemmet.

Det betyder, at manden og kvinden vi kender i dag har vidt forskellige, nedarvede nærmest diametralt modstatte karakteristika. Altså kvinden kan se de små ting(fx kroppens små signaler), og manden kan se tingene i et større perspektiv for at skære det ud i pap. Hvis vi vil skabe det perfekte samfund er vi nødt til at udnytte mandens såvel som kvindens kvaliteter. Hvilket desværre ikke er tilfældet i dag, og vi lever derfor efterhånden i samfund, som vores demokrati nok i grunden snarere minder om et totalitært styre, hvor kun de få, som er ude af stand til at se tingene i et større perspektiv, mener, at vi som vælgere har indflydelse på dagens “danske” politik.

Hvis denne udvikling skal vendes, kunne man starte med at ophæve karaktergennemsnittet som optagelseskrav ved de videregående uddannelser og istedet lade optagelsen afhænge af mundtlige karakteruafhængige prøver. På den måde vil man tilgodese det maskuline køn, som er bedre til at bevare hovedet koldt i pressede situationer. I modsætning til idag hvor uddannelsessystemet tilgodeser kvindekønnet.

Men en ændring af uddannelsessystemet kommer desværre ikke på tale(med mindre der sker noget meget drastisk), da magthaverne har brug for uselvstændige individer, som med en en uddannelse i hånden er blevet bildt ind, at de er lige det modsatte.

G Sørensen, 9700 | Skrevet: 10. jun 11 kl. 12:59

Helt slemt bliver det når også kvinder vil gøre sig til herre over naturen. Jeg har spekuleret meget over hvilket årstal man tænker på, når man vil tvinge naturen til at stå stille et bestemt sted. For eksempel vil man holde Lille Vildmose fast. Den må ikke udtørre. Skal den være våd, som for 500 år siden? Skal den være som i naturfanatikernes barndom? Eller hvad?

Man vil hindre dyrelivet til at udbrede sig til et bestemt område! Der må ikke komme fremmede arter ind i vort område? Skal det være som for 500 år siden eller må der ske udvikling?

Det er meget forvirrende. Men der må stå kvinder bag, når der bruges resurser, mange resurser, på noget sådant. Der var også Skjern Å der ville bugte sig - det måtte den ikke. Hvad var resultatet. Er det legalt at betragte naturen, som en fjende, der skal bekæmpes og forandres. Man tager midler fra andre meget vigtigere ting. Naturen skal man indrette sig efter og tænke sig meget om, hvis man griber ind og forandrer. At ville gøre sig til herre over naturen, er, at ville være Gud.

Cavatus Carlson, Linköping | Skrevet: 10. jun 11 kl. 22:58

Sverige är ett land som är mycket illa ute. Jag försöker publicera lägesrapporter på min engelskspråkiga blogg. Välkomna! http://www.cavatus.wordpress.com

Johannes Mella, Bergen | Skrevet: 11. jun 11 kl. 11:43

@Anne J.

Til informasjon så er det ikke korrekt at kvinner er like utsatt for hjerte og karsykdommer som menn. De fleste kvinner dør av dette når de er gamle (over 70) mens mange menn får hjerte og karsykdommer i 50 årene. Go red for women etc er feministisk vinklede kampanjer uten hold i virkeligheten. Nylig viste en stor undersøkelse fra Umeå i Nord Sverige at kvinner og menn har de samme symptomer, får samme behandling etc. Se følgende side for henvisning til undersøkelsen:http://stadatyttre.blogspot.com/2011/03/kvinnor-och-man-har-samma-sympton-vid.html

Indrek Rossi, Stockholm | Skrevet: 16. jun 11 kl. 14:38

Jag bor i Sverige. Men jag tycker att detta gäller SKANDINAVISKA kvinnor generellt:

De är inte kvinnor längre! De var det för 50 år sedan JA! Men idag är de bara “män utan penis”

Mina föräldrar är från Estland, och jag har sett länderna paralellt de senaste 15 åren…

Man får en CHOCK när man kliver av båten från Tallin till Stockholm! - kvinnor som snusar, är tatuerade överallt, pratar som män, gestikulerar som män - till och med GÅR som män!

Jag har varit ihop med en danska och en svenska - båda dessa kvinnor var som män (nej de var inte trassexuella) - skandinaviska kvinnor lagar inte mat, de städar inte och de tvättar inte - DELAR på allt - könsneutralt och rättvist! Medan männen förväntas va hemma och amma barnen hälften av tiden!

Skandinaviska kvinnor FINNS inte längre!

R.I.P.

Seneste kommentarer

Sami Sami skriver
06.05.14 04:19
Vrøvl. Slesvigerne ville netop ikke løsrives fra Danmark, de ville vedblive at være danskere, som de havde været siden 6-700 tallet med grænse Læs mere
Peter Krogsten skriver
21.04.14 14:08
Kristina Jessen Hansen Næh, eneste forskel er at i en diktaturstat ved du at du ikke kan vælge hvem du vil have. Her stemmer du på dem partierne Læs mere
Kristina Hansen skriver
20.04.14 13:16
Så flyt til en diktaturstat. Så slipper du for Læs mere
D Marcelino skriver
17.04.14 20:18
Jeg har altid sagt, at ingen poltikere bør bestride et embede uden forudgående undersøgelse af seks uafhængige psykiatrikere og seks uafhængige Læs mere

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her