Profil

Psykolog og forfatter Nicolai Sennels undersøger på sin blog mødet mellem vestlig og muslimsk kultur og mulighederne for succesfuld integration i Danmark.

Baggrund:
Nicolai Sennels er uddannet cand. psyk. aut. Som psykolog har han i en årrække arbejdet med kriminelle muslimer på Sønderbro, en sikret institution for kriminelle unge i Københavns Kommune.

I 2008 delte han sine erfaringer fra sit terapeutiske arbejde på integrationskonferencen ”Mangfoldighed og tryghed i byen”. Han valgte at forlade sin stilling, da kommunen gav ham mundkurv på med begrundelsen, at hans konklusioner var i strid med kommunens værdigrundlag.

Andet:
Nicolai Sennels har efterfølgende udgivet bogen "Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune".

I bogen giver han et bud på en psykologisk profil for den muslimske kultur, og fremlægger på den baggrund en række behandlingsmetoder rettet mod klienter af muslimsk ophav.

Sted:
København

Website:
Besøg


Grøndalsvej 3
8260 Viby J
Tlf: 87 38 38 38

Blogchef
Agnete Stoffregen

Blogredaktør
Tage Clausen

Internetredaktør
Jørgen Schultz-Nielsen

Ansv. redaktør
Jørn Mikkelsen

Udgiver
JP/Politikens Hus A/S

Kontakt jp.dk
Tip os - send pressemeddelelse

Netannoncer
Tlf: 33 30 80 06 eller
Tlf: 33 30 80 07

Hvis du vil vide mere
Blog om Morgenavisen
Jyllands-Posten

Tip      Print    RSS    Del    

Kulturkløften (arkiv)

Skrevet af Nicolai Sennels

3. Verdenskrig: Sådan bliver den

Dato: d. 29.11.09, 13:06
Af: Nicolai Sennels
Emner:

Kulturkløften.

Dette er ikke en skræmmehistorie. Dette er ikke sådan, jeg håber tingene udvikler sig. Dette er sådan jeg tror, fremtiden bliver.

Weekendavisen 27/11 omtaler mit blogindlæg om 3. Verdenskrig, som jeg postede her på JP 22/11. Indlægget fik flere end 300 kommentarer med på vejen, og tilsammen med den efterfølgende medieomtaler giver er det god grund til at uddybe.

Før jeg går videre skal jeg fortælle, at frygten for en voldelig konflikt mellem den muslimske verden og Vesten er helt almindelig. Ifølge en Gallup-undersøgelse foretaget for World Economic Forum citeret i rapporten “Islam and the West: Annual report on the state of Dialogue” tror op mod halvdelen af befolkningen på, at denne konflikt slet ikke kan undgås. Selvom mange mener, at det kun er et spørgsmål om tid, førend en sådan verdensomspændende konflikt bryder ud, er det formentligt de færreste, som har en idé om, hvordan den rent faktisk kommer til at se ud - og hvordan den bliver oplevet af den enkelte.

På baggrund af den indsigt jeg har fået i det muslimske miljø gennem mit psykologiske arbejde med over hundrede voldelige og radikale muslimer, vil jeg her komme med et bud på, hvordan konflikten vil udvikle sig fremover.

Eftersom det er mit næstsidste blogindlæg, giver jeg den bare gas - det bliver langt…:

Etniske spændinger

Det er i dag klart, at integrationen af muslimer er ikke lykkedes i det tilstrækkelige omfang, og intet tyder på, at udviklingen vil vende. Tværtimod. De mennesker, som sidst i forrige århundrede kæmpede forgæves mod at åbne grænserne for mennesker fra den muslimske verden, har fået ret i stort set alt hvad de advarede imod: Drivende grupper af voldelige muslimer; langsom kvælning af velfærdssamfundets økonomi og tryghed; terror; lovløse parallelsamfund; truende islamister der skriger foran vores regeringsbygninger; institutioner, folkeskoler, hospitaler og sindssygehospitaler, kommuner, plejehjm, offentlige lønninger, politi og fængsler osv., som bukker økonomisk og mandskabsmæssigt under for muslimers manglende evne og vilje til at optage danske og vestlige kulturnormer i sig.

Men det er kun spidsen af isbjerget - det er fortid og nutid. For de etniske spændinger i Europas store byer stiger stadigvæk, og lovløse muslimske områder knopskyder i snesevis af europæiske byer hvert år. Det eneste, som truer verdens fremgang mere end de stadigt flere konflikter mellem muslimer og os andre, er formentligt overbefolkning.

3. Verdenskrig bliver ikke en konventionel krig, hvor lande slås på tværs af grænser. Det bliver en krig mellem muslimer og ikke-muslimer i vores egne byer. Der vil ikke være fronte, hvor civile kan leve relativt trygt og uberørt af kampenes gru, hvis bare de holder sig i sikker afstand fra krigshandlingerne - for de vil ske på vores egne gader og stræder. Utrygheden og faren vil derfor ramme den enkelt langt hårdere.

Integrationen har tabt, men hvem vinder? Vestlige magter aldrig har vundet en krig mod guerillastyrker - hverken i Vietnam, Afghanistan, Irak eller andre steder. Skulle vores sekulære, humanistiske og demokratiske system komme ud som sejrsherre, er der desværre stor risiko for, at vi vil have gået på kompromis med vores egen humanisme, menneskerettigheder og demokratiske værdier. Sådan er vi mennesker: Vender man det blinde øje til problemerne, fordi man ikke vil se dem i øjnene eller håber at de løser sig selv - så risikerer man at overreagere, når endelig tålmodigheden slipper op. Må guderne forbyde det, men vi har måske ikke haft den sidste krystalnat i vor tid.

Muslimsk kontrollerede områder

Modstanden mod ikke-islamiske autoriteter så som politi, brandvæsen, ambulancefolk og landets love er stigende.

Flere steder i Vesteuropa har man i dag såkaldte no-go zoner. Her advares ikke-muslimer mod at skilte med ikke-muslimske religiøse symboler og ikke-islamiske autoriteter bliver jævnligt stenet ud. Frankrig har 751 officielle no-go zoner, som er kendetegnet ved, at franske myndigheder har mistet autoriteten og kontrollen. I England har man lignende tilstande. Også lille Danmark har i dag muslimsk dominerede områder, hvor politiet er nødt til at alliere sig med imamer og udvise passivitet overfor åbenlys kriminalitet, hvis ikke de skal risikere at provokere til optøjer og vold. Det samme gør sig gældende i flere områder i Holland, Belgien, Tyskland osv. I Malmø, hvor 25 procent af befolkningen er muslimer er brandvæsnet nødt til at bære skudsikre veste, beskyttende masker og armere deres køretøjer, når de rykker ud til de muslimsk dominerede områder.

Fox News: Kort filmreportage fra Malmø:


YouTube Direkt

Fremtiden bliver, at landene mister kontrollen og magten fuldstændigt i disse områder. Vi vil på den måde ende med en lang række Gaza-striber rundt om i Europa, som ligger i konstant voldelig konflikt med deres ikke-muslimske omgivelser. Danskerne vil opleve det som daglige nyheder om væbnede kampe mellem muslimer og politiet; at de nogle gange skal køre en omvej, fordi området på vej til arbejde er spærret eller usikkert; at vi selv eller vores nære venner eller familiemedlemmer oplever konflikten på egen krop (brand i boligkvarteret, bombetrusler i området, fysiske trusler, bank, hærværk på egendommen osv.); periodevis varemangel i supermarkedet, fordi lastbilerne med varer ikke kan komme frem eller er blevet røvet; arbejdsløshed, dårlig løn og væsentligt nedsat offentlig service, fordi uroen skaber økonomisk krise; vrede, afmagt og omklamrende utryghed.

Disse selvudråbte muslimske mini-stater vil have deres egen tre-deling af magten: 1) Koranen og imamer som den lovgivende magt. 2) Imamer, bandeledere og familieoverhoveder som den dømmende magt. 3) Almindelige troende og menige bandemedlemmer vil udøve den sociale kontrol, patruljering og afstraffelse. Områderne vil være ligeså fattige på penge og rige på børn og radikale muslimer, som de palæstinensiske områder. Størstedelen af økonomien vil bestå af donationer fra islamiske landes oliepenge (den planlagte moske i Københavns Nordvest-kvarter financieres f.eks. fra Saudiarabien) og - ligesom i dag - staten.

Europa har i dag hundredvis af muslimske områder, som er næsten hermetisk lukket for landets vestlige kultur og hvor kriminalitet, offermentaliteten, radikale strømninger og modstanden mod det omgivende samfund vokser år efter år.

Borgerkrig

Disse muslimske områder vil opleve presset om integration som et angreb på deres muslimske kultur og religion: “Hvorfor må vi ikke leve som vi vil? Tror I, at jeres danske kultur med druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod og dårlige bodegaer er bedre end vores? I skal ikke prøve at tage vores kultur og religion fra os. Vi er vokset op i Danmark og Danmark er vores land ligeså meget som det er jeres!” Myndigheders indblanding og politiets patruljering opfattes som provokation, racisme, chikane, hetz og arrogance - hvilket giver kraft til offermentaliteten, som i muslimsk kultur er en legal grund til aggression og hævn.

Eksempel: I Oslo går muslimer amok over en fredelig demonstration til fordel for Israel:


YouTube DirektMuslimer amok i Oslo

Men en ting er, når stater mister kontrollen over områder inden for landets egne grænser. En anden er, når konflikter mellem disse områder og deres omgivelser begynder at blusse op. En uheldig anholdelse; øget politipatruljering i området; en ny Muhammed-tegning; stramninger i udlændingelovgivningen; dansk deltagelse i krige i muslimske lande; fængslinger af imamer eller bandeledere - er alle eksempler på, hvad der vil kunne blive dråben.

Dråben der får får radikale imamer, bandeledere og den alminelige folkestemning i de muslimske områder til at koge over. Hævnangreb på politistationer; retsbygninger, infrastruktur eller andre symboler på statens magt; en håndgranat på Strøget; systematiske trusler, chikane og mord/mordforsøg på politifolk, politikere og islam-kritikere, soldater eller deres pårørende; afbrænding af bydele - og selvfølgelig det vi alle frygter: Terrorbomber.

Vi så det i vinterferien 2008, hvor det første muslimske oprør i Danmark så dagens lys. Hundredvis af påsatte brande og stening af det tilildende politi og brandvæsen - fordi muslimerne på Nørrebro følte sig hetzet af politiets øgede patruljering, en lidt for grov anholdelse af en ældre muslimsk mand tæt på Blågaards Plads og genoptrykningen af Muhammed-tegningerne et par dage efter.

Som psykolog talte jeg i øvrigt med en del af de sigtede brandstiftere, så jeg har et godt indblik i den kulturelle og religiøse motivation for de voldsomme optøjer (læs mere om episoden i min bog “Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.“).

Uge 7 2008 bliver ikke det sidste muslimske oprør i Danmarkshistorien. Den stigende indvandrerkriminalitet, de stadigt flere våben på gadeplan og den stadigt større kulturkløft mellem de muslimske områder og det danske Danmark er en sikker garanti for, at det bliver heller ikke det mindste. Når det sker igen, og politiet ruller pigtråden ud, staten erklærer periodisk undtagelsestilstand og hæren må hentes ind til at kompencere for politiets udsultede resurser, kaldes det for borgerkrig.

En negativ spiral af gengældelsesangreb, gidseltagning og generelt ukontrolabel uro vil kendetegne både store og mindre byer, hvor der findes muslimske områder. Statens økonomi, aktiemarkedet, velfærdssamfundet og trygheden vil blive slået til ukendelighed.

Det største problem er: Det vil ikke stoppe.

Tværtimod vil det eskalere mere og mere. En af grundene er, at man i muslimsk kultur har svært ved at have lighed og forskellighed på samme tid. Vi ser især dette kulturpsykologiske træk i måden, mange muslimer betragter ikke-muslimer på og i måden, forskellen mellem kvinder og mænd udmøntes på. Man er enten over eller under: Man kan være ens og ligeværdig, man kan være forskellig og uligeværdig - men man kan ikke være forskellig OG ligeværdig. Mange muslimer oplever sig i dag som værende under Danmark og danskerne - og de længes efter at komme ud af den rolle. Skulle Danmark en dag blive muslimsk, vil danskerne af samme grund blive set som mindre værd. Grundlæggeren af det Muslimske Broderskab, Sheikh Hassan al-Banna udtrykker denne enten/eller-tankegang helt klart: Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret.

Hvis du vil have et billede af disse tilstande, så se denne korte nyhedsreportage fra Malmø:

[youtube 94Wyrxj7qvg Fox reportage om muslimske Malmø]

Danske områder

Ligesom de muslimsk kontrollerede områder, vil der opstå ikke-muslimske områder, hvor danskere og ikke-muslimske indvandrere laver boligområder omgivet af sikkerhedshegn, kameraer og komplicerede låsesystemer. En nutidigt eksempel er Hejredalskollegiet, som ligger klods op af den muslimske ghetto Gellerupparken i Århus: “Det tre meter høje hegn er forsynet med pigtråd, og de studerende skal bruge nøglekort med kode for at komme ind, så området bliver helt aflukket. … Det blev sat op i december 2007 for at forhindre indbrud efter at panserglas, vagter, hunde og videoovervågning, havde været forsøgt - uden effekt.”

Disse områder vil på sigt oprette deres egne private børnehaver og skoler, som drives af beboerne. Muligheden for at arbejde via computere osv. mindsker beboernes behov for at gå uden for hegnet. Vi vil også se, hvordan utrygheden ved at forlade de sikre områder, økonomisk krise og ustabile forsyninger vil få stadigt flere vil udnytte deres haver, altaner og tage til at dyrke deres egne grøntsager osv. Den ydre trussel vil styrke sammenholdet indadtil: Lysten til at lære sin nabo at kende, værdsættelse af venskaber og fællesskab øges.

Misundelse, vrede og den selvretfærdige lyst til at stjæle fra de rige vil gøre de sikre områder til et yndet mål for muslimske bander og andre mindre succesfulde borgere. Behovet for sikkerhed vil gøre sikkerhedsfirmaer til en guldrandet forretning. Beboere vil i stigende grad skulle løbe den risiko, der er forbundet med at bidrage til patruljeringen i deres egne nabolag.

Filmklip: Muslimer i Frankrig hærger forstæderne med borgerkrigslignende tilstande:


YouTube DirektMuslimer laver borgerkrigslignende tilstande i Frankrig

Selvtægtsgrupper og militser

Vi vil se stadigt flere selvtægtsgrupper blandt danskerne. Det vil være en blandet flok, men de vil alle være motiveret af ønsket om ”gøre noget!”. Graden af henholdsvis politisk indsigt og parathed til at bruge vold vil variere.

a) De fredelige borgerinitiativer bliver de tilfælde, hvor man i et kvarter på eget initiativ opretter nabofællesskab, hvor man beslutter sig for at bidrage til politiets patruljering ved selv at “gå runder” sammen med et par naboer. Disse grupper vil være lovlige. Hvorvidt de vil bruge våben, som i dag er ulovelige, vil være vil vise sig – for våbenloven vil uden tvivl blive diskuteret stadigt heftigere i takt med, at befolkningens tryghed falder.

b) Andre initiativer vil være mere aggressive. Disse selvtægtsgrupper vil primært bestå af unge mænd – men sikkert også en enkelt ekstra rå kvinde hist og her – som dyrker styrketræning og træner kampsport mod hinanden hjemme i haven eller gården. Det vil være almindeligt, at de patruljerer med våben og begår hærværk mod moskeer og muslimske forretninger. Politiet vil være efter dem, men efterhånden som politiets resurser bliver mere knappe, og den menige politimand oplever, at selvtægtsgrupperne er på ”hans side”, vil de kunne operere mere frit. Italien, som har overvældende problemer med kriminelle indvandrere, har længe haft ulovlige italienske selvtægtsgrupper. Disse grupper er nu blevet lovliggjort af regeringen, fordi politiet ikke kan magte opgaven - også selvom militæret allerede er sat ind.

c) Endelig vil der dannes egentlige paramilitære styrker, som bruger skydevåben og som ikke blot patruljerer, men aktivt opsøger deres fjende. Man vil komme til at se voldsomme skyderier i tæt bebyggede områder mellem disse styrker og de muslimske grupper. Det sker faktisk allerede i dag, hvor både indvandrerbanderne og danske grupper som AK81 hverver deres medlemmer ved at slå på racistiske toner - og ikke med lovning om penge. Begge lejre vil blive større, udvikle deres taktik og blive tungere bevæbnet (ulovligt våbensalg er en anden business, som vil vokse i lille Dannevang).

Det er kun et spørgsmål om et par år, førend fanatiske muslimer finder sammen og lave deres egne grupper, som beder før kamp, laver bagholdsangreb på patruljerende politi i ghettoerne i Ishøj, Kalundborg, Ålborg, Holbæk, Odense, Ikast, Århus, København, Brønshøj. Med andre ord: Den ideologi, som i dag dyrkes af voldelige muslimer i Irak og Afghanistan i dag, er kommet til Danmark. Det er kun et spørgsmål om tid, førend vi hører nyhedsoplæserne fortælle om en “ubehagelig udvikling i bandekrigen”…

Hæren og Hjemmeværnet sættes ind

Politiets resurser vil blive udsultet: Stress, dårlig økonomi og mandskabsmangel vil køre politiet ud på et sidespor, hvor de ikke længere magter de stigende udfordringer. Man vil derfor være nødt til at se sig om efter permanente forstærkninger. Allerede de næste par år suppleres Danmarks politistyrke permanent med 300 flere betjente, som bl.a. skal bruges til at bekæmpe de muslimske bander (såkaldte “indvandrerbander”). En nylig undersøgelse fra Københavns Kommune viser, at disse bande vil få 700 nye medlemmer hver år! På sigt har politiet ikke en jordisk chance for at dæmme for kriminaliteten blandt muslimer uden hjælp. Hæren vil derfor blive inddraget i arbejdet, og ligesom man er begyndt at bruge Hjemmeværnet i kampen mod voldelige muslimer i Afghanistan, vil de også blive brugt mere aktivt herhjemme - som støtte til politiet.

Allerede i dag har kommuner med mange muslimer ansat private vagtværn til at bevogte indkøbscentre, stationer og pladser (en stor del af de ansatte er også muslimer - fordi erfaringen viser, at muslimer har svært ved at respektere ikke-muslimer). Det vil vi se mere af. Hjemmeværnet vil blive inddraget mere - formentligt i samarbejde med politiet som ved klimatopmødet COP 15 i december 2009 (politiet tager hjemmeværnsfolk med på patruljer, til adgangskontrol og visitation af personer og biler osv.). Jeg har i øvrigt selv været i det hjemmeværnskompagni, som leverede HJV-soldater til Afghanistan sidste år: Flotte unge veltrænede kvinder og mænd med solidt humør, fast selvtillid, gode håndtryk og ærligt blik i øjnene.

De store slag

Intet land kan bestå, hvis det har områder med mere eller mindre selvstyre, som opfører sig aggressivt mod landets love og indbyggere. Derfor vil de vestlige lande - enten koordineret eller efter eget temperament - på et tidspunkt være nødt til at tage et opgør med de muslimske områder:

Politikerne vil beordre politiet og hæren til at gå ind i områderne og anholde sigtede personer, destruere samlingssteder for kriminelle og potentielle terrorister og tømme området for våben osv. Det er ganske enkelt uundgåeligt: En stat kan ikke holde til at have deres eget lille Waziristan med magtfulde fanatiske imamer, lagre af våben og terrorbomber, terrorister og kæmpe organiserede grupper af voldsmænd. Og våben er der masser af: “Knap 1.000 unge er under våben og registreret som organiseret kriminelle hos Rigspolitiet. Man kan formentlig gange det tal med ti, hvis man vil vide, hvor mange disse organiseret kriminelle kan trække på.

Det vil blive voldsomt.

Forestil dig, hvad der vil ske, hvis politiet og Skat i morgen beslutter at gennemtrevle hele Nørrebro for våben, hælervarer, narko, illegale indvandrere og økonomisk svindel. Der vil blive et ramaskrig blandt muslimer i hele Danmark. Anklagerne om hetz, racisme, chikane og provokationer vil eksplodere. Sms-kæderne vil fistre gennem luften og modstanden vil blive væbnet med våben, afbrændinger, voldelige demonstrationer og gengældelsesangreb på offentlige bygninger. Radikale imamer - og dem har vi mange af i Danmark - vil fyre op under retorikken, og moskeerne vil ikke længere kun være forbeholdt bøn: De vil fungere som samlingssteder for imamer og deres tilhørere, hvor der fra prædikestolen vil fyge et uvejr af skældsord mod Danmark og danskerne. Ligesom i århundrederne før nu, vil de muslimske samlingssteder, moskeerne, vil blive brugt som samlingssteder for muslimer med voldelige hensigter.

Hizb uth Tahrir (alias: Hit med Shariaen) i København

Hizb uth Tahrir (alias: Hit med Shariaen) i København

Forestil dig så, hvis politikerne venter 10-15 år med at gribe ind overfor kriminaliteten i disse områder?

Så vil det blive MEGET voldsomt. De muslimske optøjer i uge 7 2008, rydningen af pusherstreet på Christiania og Ungdomshuset på Jagtvej vil ligne rene børnefødselsdage til sammenligning.

Udfaldet af en sådan operation kan blive to ting:

1) Enten vil den danske stat vælge at kæmpe kampene til ende - uanset antallet af døde og sårede og de samfundsmæssige og økonomiske omkostninger. Antallet af muslimer, som til den tid vil blive sigtet for kriminalitet i forbindelse med konflikten, vil være enorm. Fængsler vil ikke være nok - og hvor skal man så sætte folk hen? I lejre? På en øde ø? Sende dem til flygtningelejre i og omkring Mellemøsten? Eller lade dem gå fri eller tage deres fængselsdom i turnuser? Personligt tror jeg, at vestlige lande vil gå sammen om at opkøbe områder (formenligt ikke i Vesten), hvor kriminelle og radikale muslimer vil blive deporteret til.

2) Staten trækker sig af hensyn til det stigende antal døde og sårede, de økonomiske konsekvenser osv. Forhandlinger med imamer og bandeledere vil kunne give en stakket frist. Men varig fred vil være umulig - som Sheikh Hassan al-Banna og jeg er enige om, så er det “islams natur at dominere, ikke at blive domineret.“: Muslimske områder finder sig ikke på sigt i at leve under et ikke-islamisk herredømme.

De muslimske lande kommer ind i konflikten

Både officielle og uofficielle muslimske organisationer i muslimske lande vil selvfølgelig følge angrebene på de muslimske områder i højeste alarmberedskab. Solidariteten blandt muslimer er stor - også på tværs af landegrænser. Hellige krigere, våben, penge, viden og moralsk støtte vil flyde til de store muslimske områder i Europa. På samme måde vil muslimske lande forsøge at lægge pres på de vestlige styrer gennem lobby-arbejde, mediekrig og økonomiske og politiske sanktioner - og ved at true om fysiske angreb på vestlige interesser både i og udenfor Vesten.

Til den tid er Europa kun skyggen af sig selv. De menneskeskelige og samfundsmæssige værdier vi forsøger at forsvarer, vil vi selv være i færd med at nedbryde. Som sagt: Kigger man væk fra et alvorligt problem i alt for lang tid, vil man på et tidspunkt overreagere og være nødt til at gøre ting, man havde lovet sig selv ikke at gøre, for at rette op på problemet.

Velfærdssamfundet med dets sociale sikkerhed vil være væk. Folk som mangler penge, mad og husly må forlade sig på almindelige menneskers godgørenhed. Skoler, hospitaler, offentlig administration vil kun fungere nødtørftigt. Arbejdsløsheden vil eksplodere, og det samme vil vreden, frygten og frustrationerne - alt sammen ting, som ødelægger menneskers livskvalitet.

Alle vestlige lande, som har mere end et par procent muslimer, vil have konstant uro og utryghed, og krigsretorikken mellem den muslimske verden og Vesten vil øges. Det er den sådan set allerede i mange muslimske lande - og moskeer i vestlige lande. Op mod halvdelen af befolkningen i vestlige lande tror ikke, at denne voldelige konflikt kan undgåes. Men modsat fanatiske muslimer, så ønsker vi den ikke. Men skulle konflikten være uundgåelig, så hellere før end senere.

Opdatering 29/11: Et par links er blevet rettet, et enkelt slettet - og jeg har rettet oplysninger om Gallup-undersøgelsen til: Gallup-undersøgelse foretaget for World Economic Forum citeret i rapporten “Islam and the West: Annual report on the state of Dialogue“.Kommentarer
G. Borchorst, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 13:30

Jeg gruer for mine efterkommere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
jens sørensen, silkeborg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 13:43

På Nørrebro i Kbhn. skal man nu betale indvandrerbanderne beskyttelsespenge, jvf. dr’s textTV dags dato.
Man kunne passende gå i gang med at anholde dem allesammen på stedet. Det ligner for fanden da ikke noget, at man skulle lægge under for den slags.
Deres hærgen burde for længst have affødt modforanstaltninger fra lovens håndhævere, men intet bliver gjort.
Intet under at disse sjakaler får blod på tanden, når det politi, som skulle beskytte os, kryber sammen i angst og bæven for den slags utøj.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Sjøberg, Padborg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 13:48

@Nicolai Sennels

“Folk som mangler penge, mad og husly må forlade sig på almindelige menneskers godgørenhed.”

Dit “game over” scenarie forudsætter, at landmanden pløjer, sår og høster uden at være påvirket af den “kommende borgerkrig”.

Ryger staten ned, så ryger fødevaresikkerheden med og selv de mest hårdføre indbyggere kan kun overleve i 3 uger uden Netto’s bugnende hylder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Rune H, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 13:53

Sennels virker som en meget forviret og bange mand som er på et personlig hævntogt.
Tænk JP ligger navn til det vrøvl og at dets læsere ukritisk klapper i hænderne er uhyggeligt.

Argumentationen og kilde martrialet er ganske enkelt for dårlig. Tanken om, at muslimer har en skjult dagsorden der handler om at ødelægge det samfund som de og deres børn skal vokse op i, bunder i en højreekstremistisk konspirationsteori.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 13:55

Kære Senels.

Det burde man havde indset for mange, mange år siden. ISLAM ER EN KRIG - Allahs krig mod menneskeheden - og den stopper ALDRIG!!!!!!

Se: 1400 års krigen af Hedegaard&Camre. 2009.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Hansen, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 13:58

Hold nu kæft Rune H og forhold dig til bolden i stedet for manden.

Havde muslimerne i Jugoslavien en fælles dagsorden?? Gu havde de ej, men da der blev grebet til våben valgte man side uanet at man havde boet ved siden af sine kristne nabo i 20 år. Der er en ekstrem samhørighed muslimerne imellem. Så der er ikke brug for en fælles dagsorden. Historien har lært os, at de nok skal vælge deres muslimske brødre (Libanon, Jugoslavien, Indien, Malaysia, Nigeria).

Latterligt at hive den traver frem fra den siden…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:01

Hvor mange en by har vi ikke tilintetgjort, der var mere magtfulde end din by… (Sura, 47.23)
Her kommer så opskriften på Jihad.
”Så længe den muslimske befolkningsandel forbliver på ca. 1 % i et given land, vil de blive betragtet som en fredselskende minoritet og ikke som en trussel mod nogen:
USA-1 % muslimer.
Australien- 1,5 muslimer.
Canada 1,9 %
Kina – 2 % muslimer.
Italien – 1,5 % muslimer.
Norge – 1,8 % muslimer.
Ved 2 og 3 % begynder de at hverve tilhænger blandt andre etniske minoriteter og utilfredse grupper herunder stor rekruttering i fængsler og gadebander:
Danmark – 2 % muslimer
Tyskland – 3,7 % muslimer
Storbritannien – 2,7 % muslimer
Spanien – 4 % muslimer
Thailand – 4,6 % muslimer
Fra 5 % og opefter udøver de en i forhold til deres procentvise andel af befolkningen en overdreven indflydelse.
De kræver indførelse af halal (ren efter islamisk standart) madvare, hvorved muslimer sikres jobs i tilberedelsen af madvarer. De øger presset på supermarkedskæder om at have det på hylderne – fulgt af trusler, hvis de ikke makker ret.(USA)
Frankrig – 8 % muslimer
Filippinerne – 5 % muslimer
Sverige – 5 % muslimer
Schweiz – 4,3 % muslimer
Holland – 5,5 % muslimer
Trinidad & Tobago – 5,8 % muslimer
På dette stade vil de arbejde på at få den hedenske regering til at tillade dem at regere sig selv under Sharia, den islamiske lov. Islams endelige mål er ikke at konverter verden, men at etabler Sharia lov over hele verden.
Når muslimerne når 10 % af befolkningen vi de øge lovløsheden som et middel til at klage over deres forhold ( Paris – bilafbrændinger). Enhver ikke – muslimsk handling, der krænker islam, vil medføre opstand og trusler:
(Amsterdam – Muhammed tegninger).
Guyana – 10 % muslimer
Indien – 13,4 % muslimer
Israel – 16 % muslimer
Kenya – 10 % muslimer
Rusland – 10 – 15 % muslimer
Ved 20 % kan man forvente optøjer opstået ud af ingen ting, der dannes jihad – militser, der forekommer sporadiske myrderier og kirker og synagoger nedbrændes. ( Så længe muslimerne ikke har magten, vil de altid føle sig forurettet. Mange muslimers reaktion over for mennesker, der viser dem islams grimme modermærke, er heftige negative. Hvis de ikke truer med fysisk vold, så truer de verbalt)
Etiopien – 32,8 % muslimer
Ved 40 % opleves omfattende massakrer, evindelige terrorangreb og vedvarende milits – krigshandlinger:
Bosnien – 40 % muslimer
Chad – 53,1 % muslimer
Libanon – 59,7 % muslimer
Fra 60 % kan man forvente uhæmmet forfølgelse af ikke – troende og tilhænger af andre religioner, sporadisk etnisk udrensninger (folkemord), anvendelse af Sharia lov som et våben og jizya – den skat, der på lægges vantro:
Albanien – 70 % muslimer
Malaysia – 60,4 % muslimer
Qatar – 77,5 % muslimer
Sudan – 70 % muslimer
Efter 80 % kan man forvente statsdirigeret etniske udrensninger og folkemord fx Indonesien.
(man husker det Tyrkiske folkedrab i Armenien 1915-1917.)
Bangladesh – 83 % muslimer
Egypten – 90 % muslimer
Gaza – 98,7 % muslimer
Indonesien – 86,1 % muslimer
Iran – 98 % muslimer
Irak – 97 % muslimer
Jordan – 92 % muslimer
Marokko – 98,7 % muslimer
Pakistan – 97 % muslimer
Palæstina – 99 % muslimer
Syrien – 90 % muslimer
Tajikistan – 90 % muslimer
Tyrkiet – 99,8 % muslimer
Forenede Arabiske Emirater – 96 % muslimer
100 % indvarsler Dar – es – Salaam – det islamiske Freds Hus, der skal forstille, at være fred fordi alle er muslimer:
Afghanistan – 100 % muslimer
Saudi Arabien – 100 % muslimer
Somalia – 100 % muslimer
Yemen – 100 % muslimer
Det er selvfølgelig ikke tilfældet. For at tilfredsstille deres blodtørst begynder muslimerne derfor at myrde hinanden af forskellige årsager:
Fx Fahta og Hamas, som nu myrder hinanden på Vestbredden og i Gaza. Allahs vold og terror stopper ALDRIG. Siden den 11. september 2001. har der været 11.490. dødelige terrorangreb.
”Før jeg var ni havde jeg lært den grundlæggende kanon for arabisk liv. Det var mig mod min bror; min bror og jeg mod vores far, min familie mod mine fætre og klanen; klanen mod stammen; og stammen mod verden, og os alle sammen mod de vantro”. ( Leon Uris – The Haj).
Det er værd at bemærke, at i mange, mange lande såsom Frankrig er den muslimske befolkning centreret omkring ghettoer, der er baseret på deres etnicitet. Muslimer integrer sig ikke i det større samfund. Derfor udøver de mere end deres procentandel af hele nationen burde tilsige. Kilde CIA: The World Fact Book.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:03

PS.Rapporten er skrevet for ca. 10 år siden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Hansen, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:03

Og gider ikke høre folk tale om konspirationsteorier og sådan noget fis. Det er stråmandsargumentet over dem alle, der bare handler om at underminere Sennels. Kig nu for helvede på hvad man sagde i 80′erne og 90′erne, alt er jo sket, ikke sandt? Vi har pt. lavintensistetskrig i de større byer. Det handler om at kunne forudsige fremtidige begivenheder ved at se på hvor det hele peger hen. Og det peger hen på et rædselssamfund a la Libanon. Tro mig, Sennels er et sandshedsvidne. Dette indlæg vil om 10-20 år stå som et bevis om, at nogen trods alt kunne overskue, hvad der sker i Europa pt. Folk har haft alle muligheder for gennemskue hvad der sker lige nu, men typer som Rune H, er selvhadende ignoranter, der ønsker kalifater over alt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Rune H, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:06

Jan Hansen. At du sammenligner Balkans historier med den danske siger vel mere om dig. Det er to forskellige kontekster. Verden er ikke så sort hvid som den sennels snakker om.
1400års krigen, det svare vel til at man lære om jøderne ved kun at læse goebbels. Hvis man ikke er kilde kritisk så kan det jo være ligemeget..

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:09

Balkans historie er naturligt ret forskelligt fra resten af Europa, for det meste af området har været under islamisk styre i omkring 500 år.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Adam Samulesen, 2900 Hellerup | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:10

Senels overfladiske tilgang til tingene viser hvor mentalt ustabilt mandne er.

Alle og enhver ved at hvis de muslimske landes realitet ændrer sig fra diktatoriske regimer som Danmark støtter op om, så vil flertallet rejse tilbage igen.

Så Sennels glemmer bevidst i sit ubeskrivelige had at forklare, at den primære årsag til at muslimer er kommet til Europa er primært vestens kolonialisering og støtte til despotiske regimer. De muslimske landes ledere hader islam ligesåmeget som Sennels og det er deres fællestræk. Den dag man lader de muslimske befolkninger bestemme deres eget system og har frihed til at vælge den leder de nu ønsker, så vil udviklingen blive positiv med et system der vil overgå mange vestlige lande.

I den muslimske verden har de jo enorme olie, gas og natur resourcer som vil gøre dem uafhængig hvis der var et oprindeligt lederskab. Derfor er det langt ude og tro at muslimer bor i Danmark fordi de elsker det åh så dejlige land. Faktum er at vesten er opløst med pædofili, incest, lykkepiller og mange andre inhumane sygedomme som ingen er stolt af, foruden Sennel og hans pedantiske slæng.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tweets that mention JP Blogs: Kulturkløften -- Topsy.com , | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:13

[...] This post was mentioned on Twitter by Danmark Bag Facaden and Danmark Bag Facaden, Danmark Bag Facaden. Danmark Bag Facaden said: 3. Verdenskrig: Sådan bliver den http://ff.im/-caq95 [...]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Hansen, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:18

Vågn da op Rune H, du har ikke råd til at være kildekritisk om 10-20 år. Sennels og jeg skal nok få ret. Og husk himlen er mere glad for en omvendt synder end…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kaare Frank, Brørup | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:21

Deprimerende læsning en regntræt Søndag……..men uden tvivl er det ganske korrekt,det du er kommet frem til.
Ulykkeligt er det ant man ikke lyttede lidt mere til Glistrup og lidt mindre til Gammeltoft-Hansen tilbage i 80′erene.Jeg er ikke i tvivl om at disse scenariere du sætter op vil blive virkelighed indenfor de næste 30 år……..Til den tid har jeg nok ikke lang tid tilbage,men jeg er bekymret på min datter’s vegne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:21

Rune H, København.
Hvor dum har man lov, at være???
Er du blind eller er du på stoffer?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:29

@ Flemming Rose

Det er MEGET sørgeligt, at dette er Sennels næstsidste Blog-indlæg. Prøv at få ham til at fortsætte. Hvis det IKKE kan lade sig gøre, så må du finde een med mindst samme mod, som Sennels. Ellers var hele din kamp for VORES yttringsfrihed forgæves.

Må jeg foreslå et samarbejde med Sapphos, som næsten kan måle sig med Sennels mod og engagement.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:35

@ Nicolai Sennels

Kan du slet ikke overtales til at fortsætte? Jeg vil savne dine blogindlæg, som jeg læser hver gang.

Til et anden af dine blog-indlæg har jeg lavet følgende indlæg, som vel kan beskrive situationen, hvis borgerkrigen tabes:

Libanon er et skrækeksempel på hvordan et kristent åbent land, som tog imod palæstinensiske flygtninge, i dag er ved at gå i opløsning. Hizbollah og Syrien styrer efterhånden landet.

Se på Cypern. Nordcypern var tidligere den fremgangsrige græske del af øen, og den sydlige tyrkiske den tilbagestående. På få årtier er det lykkedes tyrkerne at køre Nord ned, og det er lykkedes grækerne ved flid og opfindsomhed at få Syd til at blomstre. Hvorfor?

En fællesnævner falder i øjnene: Islam. Det er bevisligt svært at leve i det 21 århundrede når ens leveregler er 1.400 år gamle.

Hvis nogen kan fortælle mig hvor den fredelige muslimske indvandring er sket, så ville jeg blive meget glad, for så kunne vi ALLE lære noget!

Upassende ? Klag over indlæg

 
John Wenzel, 2400 | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:36

Tak, endnu engang, Nicolai Sennels. Det er djævelsk uhyggeligt, sådan at få sat ord på den fremtid, som logisk venter os. Jeg er helt og aldeles overbevist om, at du stort set har ret i dine uhyggelige scenarier. Dine ord bekræfter alt for godt min egen objektive frygt for fremtiden. Hvor politisk ukorrekt og afskyeligt det end er for os alle - at skulle forholde os til sådan en virkelighed og alle synlige kendsgerninger - så er det uomgængeligt, at vi får sat ord på det onde og vores fjender. De mennesker og den ideologi, som ikke vil os det godt. Som har det mål at omstyrte vor kultur, folkestyre og demokrati. I en umenneskelig, fascistisk og politisk ideologis navn, Islam. Endnu er vi vor egen værste fjende - jvf. de sædvanlige politisk bekvemmelige indlæg, som vi nu kommer til at læse i dette blog-indlæg. Fra de velmenende og dumgode.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:36

Sennels har ret i at de etniske spændinger vil fortsætte og forstærkes fremover i takt med at de muslimske fødemaskiner producerer nye og større horder af koransoldater i vore samfund.

Ghettoerne vil videreudvikle sig til de facto parallelsamfund i endnu højere grad end nu. Kravene om selvstyre, sharia og ikke-indblanding vil vokse. Politi og redningvæsen vil på sigt nægte at operere i enklaverne af sikkerhedsmæssige årsager. Den indfødte befolkning vil nægte at betale gildet og slutteligt vil vi blive nødsaget til at tage en militær konfrontation for at erobre områderne tilbage. Demokratiet vil i situationen blive sat midlertidigt ud af kraft via nødretstilstand.

Anskaf bare forsvarsvåben nu. De bliver nødvendige, for som Sennels er inde på bliver det en kamp på liv og død (forhåbentlig til sidste muslim og ikke sidste dansker).

Da jeg anser konflikten for uundgåelig vil jeg tilslutte mig Sennels hellere før end senere - ud fra en betragtning om at muslimerne bliver stærkere for hver dag, vi venter.

Fakta er at vi har været i krig med islam gennem 1400 år - og stadig er det.

Og som Jan Hansen er inde på vil muslimerne i den situation hænge sammen som ærtehalm. Det er deres levevis, som vi kommer til at bekæmpe. Og den har de til fælles uanset politisk ståsted - ligesom vi har.

Dem og os er et faktum; det burde politikerne forholde sig til, mens vi stadig har overmagten.

Olie kan købes for dyrt og kyllinger og pumper sælges for dyrt. :-(

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:40

Man kan kun give Nicolai Sennels ret i hans dystre spådomme. Man skal nærmest have skyklapper på, for ikke at se skriften på væggen. Hvordan står det til i Frankrig, Tyskland for ikke at tale om England,”berigelsen” af muslimer har afstedkommet enorme problemer, og det bliver endnu værre - desværre .

Man kan undre sig over, at politikerne på “rævefarmen” uden mandat fra vælgerne, kan ændre et land med en homogen befolkning - med nogenlunde de samme værdinormer - til et multietnisk samfund.Og det er jo ejendommeligt, at dem der ikke kan få nok af denne “berigelse”, som regel også er dem der stiller sig op som dommere overfor andre med en anden mening, er dem der er mest intolerante! Deres slogan “de nye er en ven du ikke har mødt endnu”.
Propaganda er at sparke andre, og selv sige “av”. Vores hjemlige 5.kolonnefolk kommer fra det samme miljø som dem der stillede sig op og forsvarede kommunisternes grusomheder på anderledes tænkende, og priste despoter som Pol Pot, Castro, Honnecker og Mao.I dag vil disse 5. kolonne og socialistiske klakører ikke acceptere at mange danskere nærer frygt for fremtiden. Vi hører at “nu er nok nok” og “det er flovt at være dansker”. De skal ikke være flove på mine vegne. Hvis man er racist og pinlig at høre på, fordi man råber vagt i gevær, så er jeg s´gu stolt over at være racist.

Men nu er det tidspunkt kommet, hvor hver enkelt dansker må stille sig selv dette spørgsmål, om vi der tilhører den danske ur-befolkning, skal blive ved med at finde os i at være en malkeko fra de stedse flere udefrakommende, overvejende af muslimsk observans. Vi må snart tage sagen i egen hånd, når vi er belemret med useriøse og opportunistiske politikere. Hvor er de politikere henne, der har været årsag til denne ulyksalighed? Dyb dyb tavshed på parnasset og “ræveborgen”.

Vi er vidne om bedrag på vores sociale systemer fra herboende muslimer, samtidig ringeagter de samfundet, og når det passer knægtene, så “fyrer” man lige op i nogle bydele, og myndighederne står magtesløse.

Det er snart sådan, at vi indfødte skal undskylde og forklare os overfor muslimen, eller gå meget stille med dørene og bøje nakken. Der er noget himmelråbende galt, og det har der været i mange år. Man har været dialog orienteret i stedet for konsekvens og hurtig handling. Min søn skal ikke passes op og trues med tæsk af en flok uregerlige tyrkere fra Den Anatolske Højslette, fordi han ikke havde penge på sig. Jeg vil ikke finde mig i, at jeg på mit biblioteks læsesal på det groveste og uden grund bliver chikaneret af 4-6 muslimske knægte med udtryk som “min storebror kommer og fucker dig, eller det der er værre.

Det er da tankevækkende, at andre folkeslag kan komme til landet, uden at lave balade, belaste systemet, kræve og kræve og så også vil have respekt. Men en stor del af muslimerne er tilsyneladende udstyret med et gen, der gør dem evigt utilpassede, og det uanset hvor de slår sig ned. Muslimerne er lig med ufred, ufordragelighed og krigslignende tilstande, de ligger altid i splid med deres omgivelser. Har man set fred og frihed, fordragelighed og demokrati hvor muslimerne og profetens grønne banner vajer! NEJ

Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Dialog « Snaphanen , | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:42

[...] 3. Verdenskrig bliver ikke en konventionel krig, hvor lande slås på tværs af grænser. Det bliver en krig mellem muslimer og ikke-muslimer i vores egne byer. Der vil ikke være fronte, hvor civile kan leve relativt trygt og uberørt af kampenes gru, hvis bare de holder sig i sikker afstand fra krigshandlingerne – for de vil ske på vores egne gader og stræder. Utrygheden og faren vil derfor ramme den enkelt langt hårdere. [...] Nicolai Sennels: 3. Verdenskrig: Sådan bliver den [...]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:43

Kære Nicolai Sennels.
Tusind tak for de mange gode indlæg fra dig.
Allahs det levende helvede venter vores børn.
PS. jeg gir´en gravøl.
MVH. Allan Hansen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:44

Uha.

Det var triste og chokerende nyheder.

Sennels forlader Jyllands Posten.

Og det imens 3. verdenskrig står for døren.

Hvem skal nu råbe “ulven kommer” igen og igen.

Sennels, har du overvejet, hvad det er du gør.

Risikerer vi ikke at blive taget på sengen når du ikke længere er på JP med dine daglige advarsler.

Har du fået arbejde siden at du forlader os. Er det ikke noget egoistisk og overilet bare at forlade din post.

Du er jo en standhaftig person.
Selvom en hæderlig og borgerlig avis som Weekendavisen har kritiseret dig og JP groft og nederdrægtigt, ved vi som følger dig på bloggen at du er et sandhedsvidne.
Ubestikkelig, sanddru, lader aldrig personlige hændelser og nederlag påvirke dine blogs.

Og hvad med alle dine rabiate proselytter som sender indlæg til dine blogs. Der er godt nok ikke så mange af dem. Måske ca. 15.
Lader du bare disse uselvstændige, frygtsomme stakler i stikken.

Nogen gange kunne man godt nok få en skummel mistanke om at disse individer i virkeligheden er dine patienter.
Er du sikker på, at de kan undvære din daglige therapi.

Det er godt at du giver den og os gas her inden du forlader os.

Vi kan ikke advares ofte nok om den uhyggelige fare som truer os.

Du virker dog selv upåvirket af farerne. Tager endog et arbejde. Selvom et arbejde vel er det sidste som man tænker på i denne uhyggelige situation.

Men tak fordi at du har advaret os så utrætteligt.

Politiet, militæret, hjemmeværnet, søværnet, folketinget, domstolene, kommunerne, pædagoerne, PET, FET har fuldstændig svigtet deres opgave og sovet i timen. Ikke en eneste advarsel har lydt fra disse kanter.

Kun du var vågen Sennels, sammen med DF, Dansk Front, HA, Nazi Jonni. I kan aldrig takkes nok.
Skam få dem som ikke tager jer alvorligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arild Ejsing, Allerød | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:45

Rune H.

Det virker ikke særlig smart, når man, ved selve det at kaste sig ud i en dabat, så eklatant røber, at man ikke har den fjerneste anelse om, hvad man råber op om, men bare råber. Der er hverken tale om skjulte dagsordener eller konspirationsteorier. Sennels bygger sin teori på kendskab til Koranen, hvor hele grundlaget er nedfældet. En muslims liv er viet til indholdet af denne bog, som skal følges, hvis man fortsat vil anses for at være muslim. Kan der næres tvivl om det, vil det i allerhøjeste grad også være tvivlsomt, om muslimen vil opnå sit livs mål, som er at ende i Paradis. Helvedes evige pinsler vil mest sandsynligt vente.
Den risiko vil ikke mange muslimer løbe, og da vi lige så lidt vil være under muslimsk kontrol og nåde, så er det svært, for ikke at sige umuligt, at se anden fremtid end den, Sennels søger at levendegøre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
rasmus petersen, kbh nv | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:49

Efter den her gang racistiske ævl er det da helt tydeligt hvorfor kbh komune fyrede Nicolai Sennels. De kunne jo lige så godt have hyret Jonni Hansen fra greve som integrationskonsulent. Sennels er jo blevet skræmt som et lille barn af sit tidligere arbejde med en gruppe afstumpede kriminelle. Han overføre nu sin paranoide holdninger i JP, der her åbenbart vil lægge navn til en pæn beskrivelse af ” endlösung” for muslimerne. Jeg synes det er trist at JP bruger spalteplads på patetiske mennesker som Nicolai Sennels . Her er jo et indlæg der burde blive sendt i skraldespanden eller i ytringsfrihedens navn så i form af pamfletter fra DNSB.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anders Riber, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:57

Jeg gruer for mine kolleger. Tænk, skal du forestille dig psykolog - sådan en som skulle være i stand til at se tingene fra flere perspektiver?

Citat: “Intet land kan bestå, hvis det har områder med mere eller mindre selvstyre, som opfører sig aggressivt mod landets love og indbyggere. Derfor vil de vestlige lande - enten koordineret eller efter eget temperament - på et tidspunkt være nødt til at tage et opgør med de muslimske områder:”

Du sætter lige lighedstegn mellem muslimske områder og områder som opfører sig aggressivt mod landets love og indbyggere. Er det overlagt?

Mener du selv at du er fair over for muslimer generelt? - for mig ligner det at det er ‘deres’ skyld det hele og det er op til ‘os’ at tage et opgør med denne uvorne knægt af en samfundsnasser. Er det sådan det skal forstås?

Dit indlæg her er nærmere et skridt på vej mod en selvopfyldende profeti, se bl.a. følgende indlæg om terrorismens største næringskilde: os angstfulde etnisk-korrekte danskere, som italesætter al muslimsk under ét bredt tag:

http://politiken.dk/debat/signatur/article822406.ece

A. Riber
cand.psych.stud

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tildy Wetterüng, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 14:57

Kære Sennels, tak for dit bud på en mulig fremtid. Det virker meget realistisk og sandsynligt. Desværre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Kosovo, hvor helt samme mønster forekom. Etnisk udrensning i de muslimsk dominerede områder. Bagholdsangreb og mord på politiet. Helt samme mønster. Underklassen/middelklassen skal gøre sig klart, at kun de rigeste kan få plads i gated communities eller på færgen til sikkerhed. Ingen vil komme dem til undsætning.

(Kære JP, det ville været tosset ikke at gøre Sennels til fast blogger. Kulturkløften er jeres mest populære blog.)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:00

Rasmus Petersen,Kbh Nv.
Tag en tude kiks.
Er du på stoffer eller hva´

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:04

FRIHED - er ikke noget man BARE har!!!
Frihed er noget man har måtte kæmpe for.!!!
Sådan er det stadig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Burde, Ashkelon | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:05

Det, Sennels her beskriver er en mulig udgave af fremtiden . Desvaerre er den langt fra at vaere den vaerst taenkelige udgave af fremtiden.
I Sennels-fremtiden begynder der at vaere kaotiske tilstande PAA ET MEGET TIDLIGT TIDSPUNKT ;men hva’ nu hvis der ikke sker noget videre indtil procenten af muslimer i befolkningen er stor nok til at de kan vaere den agoerende faktor i den demokratiske process ?
Det er denne udvikling der nu foregaar i Tyrkiet , efter 3 generationer med sekulaert demokrati (mer eller mindre)
Hvor lang er der igen foer Tyrkiet stolt vil erklaere sig som en teokratisk styret sharia lovgivet og magthungrende nation ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:14

Desværre et særdeles realistisk scenarie Sennels der lister op for udviklingen i Europa. Trist at JP ikke længere kan finde plads til hans blog-indlæg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:19

@Sennels

Du har som sædvanligt ret i det du skriver, ét hundrede procent ret!

Kulturberigelsen er er total katatstrofe. Det er umuligt at påstå andet. Alligevel fortsætter cirka 85% af danskerne med at stemme for endnu mere kulturberigelse. Danskerne er åbenbart kollektivt suicidale, men hvorfor ikke lade dem være det? Mange har gennem de sidste 30-40 år forsøgt at advare danskerne, men danskerne vil ikke høre.

Ergo, lad dog danskerne gå under og red dig selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Adnan S, 2450 Kbh | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:19

Sennels, jeg har et spørgsmål til dig. Hvad siger du til, at vi f. eks. tyrker vender tilbage til Tyrkiet, når økonomien bliver bedre dernede. Der er mange inkl Economist og CIA der forudsiger at Tyrkiet bliver en af verdens største økonomier.
Grunden til at vi tyrker og kurder er kommet til Europa som fremmedarbejder var et spørgsmål om økonomi og ikke religions anliggender.
Hvordan vil din 3. verdenskrig starte når millioner af muslimske tyrker vender tilbage.
Jeg overvejer seriøst at droppe min statsborgerskab og vende tilbage.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:19

@ Anders Riber, Århus

Uden at være stud.psyk. kan JEG faktisk se, at Sennels frygt er velbegrundet:

JP d.d. “Du bor i vores distrikt.”

Med de ord fik en forretningsdrivende besked fra en bande fra Blågårds Plads om, at hun skulle betale beskyttelsespenge, skriver Berlingske Tidende.

En SM-klinik på Nørrebro er en blandt flere forretninger rundt om i København, der er blevet afkrævet beskyttelsespenge af indvandrerbander.

Betal ad libitum
- De bruger dig som en dankortautomat, og der er ikke spor beskyttelse i det. Står de en aften og skal i byen, så må du betale. Ad libitum. Det var også derfor, at de ikke nævnte noget beløb, men jeg har ikke lyst til at være deres dankortautomat, fortæller ejeren til avisen.

Drengene fra Blågårds Plads på Nørrebro ringede på døren mandag 21. september med beskeden om, at hun har sin forretning i deres distrikt og derfor måtte betale. Men klinikken har overvågningskamera og den afslørende film er afleveret til politiet

Og i Schweiz, hvor Genevekonvetionen blev til, har man fået nok:

Nej til Minareter

Både valgstedsmålinger og de første resultater af folkeafstemningen tyder på, at minareter fremover vil være forbudt i alpelandet, rapporterer schweizisk tv, efter at valgstederne lukkede klokken 12.00.

Schweizisk tv betragter det som “en kæmpe overraskelse”, at forslaget fra det højrepopulistiske Schweizisk Folkeparti (SVP) ser ud til at blive vedtaget.

Flere og flere siger “Nok er nok”. Nu må muslimerne integrere sig og annerkende det samfund, som de er flyttet til, eller finde et godt muslimsk land hvor deres kultur passer bedre.

Jeg er selv udvandrer, og jeg ville aldrig drømme om at flytte til et muslimsk land. Jeg ville jo aldrig kunne integrere mig selv i en kultur der var mig så fremmed.

Som indvandrer bør man følge det internationale råd: When in Rome do like the Romans. Eller på dansk: skik følge eller land fly.

Hvor var problemet med de muslimnske indvandrere, hvis de fulgte disse enkle råd?

Men så længe, så mange, giver muslimerne ret i, at det er Danmark, som skal ændre sig for at muslimerne kan integreres, så bliver det kun værre og værre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Rune H, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:21

At sammenligne Danmark med Tyrkiet er endnu et tegn på desperat argumentation, som kendtegner dem med manglende forståelse for virkligheden. Denne kamp om virkligheden er blevet mere og mere desperat i gennem de sidste 10 år.

´´Disse selvudråbte muslimske mini-stater vil have deres egen tre-deling af magten: 1) Koranen og imamer som den lovgivende magt. 2) Imamer, bandeledere og familieoverhoveder som den dømmende magt´´

Imamer og Bandleder har ingenting til fælles. Man skal være meget ubegavede for at tro på denne konspirationsteori.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Nicolai Sennels , | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:23

@ Adnan S, 2450 Kbh | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:19

Jeg tror ikke på, at “millioner af muslimske tyrker vender tilbage.” til Tyrkiet.

Mvh
Nicolai

Upassende ? Klag over indlæg

 
lis j, l | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:23

UTROLIGt DÅRLIGT KARMA.. må guderne være barmhjertige over for dig og DFere og ikke sende jer i expendable…
Godt du stopper JP kunne få en sag på nakken ..

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:30

@ Adnan S, 2450 Kbh

Ingen muslimske lande har fred, frihed og fremgang, som kan måles med vestens kristne / jødiske kultur.

Erdogan i Tyrkiet har fået gennemført at elever fra Koranskoler har samme adgang til universiteter, som andre elever i Tyrkiet.

Tyrkiet, og resten af den muslimske verden, mangeler en oplysningstid, hvor det blev muligt at stille spørgsmålstegn ved alt. Ikke mindst religionen.

Se på Tyrkiet. Tyrkiet bliver jo mindre og mindre sekulært, og mere og mere islamisk. Tyrkerne har jo selv valgt et islamisk styre ved Erdogans parti.

Som Erdogan sagde i det tyrkiske Parlament:

Minareterne er vores spyd, kuplerne hvores hjælme og moskeerne vores kaserner i kampen imod de vantro.

Og OIC med det tyrkiske formandsskab raser imod yttringsfriheden (Husk hvilken avis du skriver i).

Dertil kommer de mange penge som Danmark kunne spare hvis man ikke skulle betale til den muslimske indvandring til forsørgelse. Anslået 30 - 35 milliarder kroner om året.

Tænk hvor meget velfærd og udvikling man kunne få for de penge.

Så stop konspirationsteorierne og se, at du ikke kan nævnte bere eet muslimsk land som lever i fred, frihed og fremgang. Slet ikke Tyrkiet som har en selvvalgt retning imod Islam.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:43

Du sætter lige lighedstegn mellem muslimske områder og områder som opfører sig aggressivt mod landets love og indbyggere.

Som i de ca. 700 ‘Zones Urbanes Sensibles’ (bemærk den politisk korrekte omskrivning) i Frankrig?

Lad os undersøge det lidt nærmere:

Ex-Jugoslavien - ja
Afghanistan - ja
Indonesien - ja
Thailand - ja
Malaysia - ja
Frankrig - ja
England - ja
Israel - ja
Indien - ja
Philippinerne - ja
Cypern - ja
Tjetjenien - ja

I lande med muslimsk flertal ser man systematisk chikane, etniske udrensninger eller endda folkemord mod den ikke-muslimske del af befolkningen:

Irak - ja
Pakistan - ja
Egypten - ja
Tyrkiet - ja
Kosovo - ja

Det kan være svært at identificere årsagen præcist. Men der er en klar tendens til at konflikter mellem muslimer og ikke-muslimer bliver blodige.

Upassende ? Klag over indlæg

 
kaj Hansen, horsens | Skrevet: 29. nov 09 kl. 15:47

Værnemagerne har travlt herinde og deres våben er ikke argumenter men had og retorik som den feudale lovreligon de hylder også bygger på.
Men hvis værmemager eller dhimmier om i vil tror at islam vil skåne jer tager i fejl i er blot at betragte som nyttige idioter.
Vi så dem under 2 verdenskrig og vi så dem under den kolde krig, hvor folk som Lasse Budtz, var sikker på at kommunisterne ville vinde og så var det med at komme til Moskva og slikke dem op af ryggen.
Vi ser dem nu igen her under den islamiske invasion af vesten.
I starten hed det at den lille grønthandler nede på hjørnet var en kulturberigelse, nu er det selve islam der er kulturberigelsen og der findes ikke det man ikke vil gøre for at please denne middelaldersorte lovreligion der dræber sine egne døtre.
Krigen kommer, den er faktisk igang rundt i europa. England og sverige har overgivet sig. Tyskland tør ikke gøre noget for ikke at få smidt nazikortet i hovedet.
Det bliver en meget ond krig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:09

Jeg har gang på gang klart påvist og uimodsagt afsløret Df-segmentets grove og systematiske løgne i deres racistiske hetz mod muslimer.

Nogle gange er disse løgne imidlertid så idiotiske, at de nærmer sig det ufrivilligt komiske.

Derfor fortjener følgende eksempel fra Michel Jalvings blog ” jihad fra fængslet” større udbredelse:

Jens Hansen, Gentofte, en af Df-segmentets trofaste, skriver:

“De er rablende sindsyge derovre på de tågede øer. Nu har man i den Skotske by Dundee besluttet, at alle referencer til julen skal skippes i det offentlige rum. I stedet vil man nu afholde en offneltig fejring af “Dundee Winter Light Night”:

//www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/scotland/article6915061.ece

Gad vide hvem der i Dundee kunne blive krænkede over man fejrer jul?? Siden man har valgt at forbyde det??”

Vi forstår den elegante hentydning: det er selvfølgelig muslimerne i Dundee ( af hvilke der er 3000) som forhindrer de 150000 kristne indbyggere at fejre jul offentligt!!!

Slår vi imidlertid op på Byrådets egen hjemmeside, finder vi følgende:

“Dundee’s Christmas festivities begin this year with the Winter Light Night

27 November 2009 - Dundee City Centre

Welcome to Dundee’s Winter Light Night - an evening of celebration and discovery to which everyone is invited. Prepare to be dazzled by a visual feast which mixes music, lighting shows and stunning audiovisual displays against a backdrop of street art, performances and story telling.

There is something for everyone at Winter Light Night: see the city’s Christmas Lights for the first time, watch the children’s faces as they meet Sparky the Robot and the Christmas Fairy, discover something new about Dundee, do a spot of Christmas Shopping or just take in the sights and sounds. Some of the retailers are offering special discounts on the night.

og så et udpluk at åbningsprogrammet:

6.00pm
Church Bells
Listen to the church bells ringing out across the city centre - the signal that Dundee is about to start celebrating.

.30pm
Torchlight Procession
Watch the spectacle of the Torchlight Procession as it threads through Dundee’s streets lighting up the city. Watch out for Santa along with bright sparks from local scout…
6.30pm
Claypotts Castle School Signing Choir
Enjoy a performance by deaf and hearing children from Claypotts Primary School as they sign well-known Christmas carols together.

Location: level 2, Overgate

6.45pm
Dundee Junior Showtime
Local singing, drama and dance group will perform Christmas songs and songs from popular musicals.

Location: Food Court, 3rd Floor, Wellgate Shopping Centre

6.45pm
Candlelit Meditative Music - Cantiones Sacrae
Meditative choral music sung a’cappella by Tayside’s premier Renaissance ensemble. ( http://www.cantiones.ifastnet.com/)

7.00pm
Dorwin School of Dance
Young performers from Dorwin Stage School show us their Modern Dance steps and perform Christmas songs and baton twirl

7.25pm
Candlelit Meditative Music - St Paul’s Cathedral Choir
Reflective choral music sung a’cappella by choristers from the cathedral (http://www.stpaulscathedraldundee.org/)

/www.dundee.com/winter-light-night.html

Vi har her: Julebelysning,Julemand, julefe, kirkeklokker, julesalmer, kristen kirkemusik.

Vi gentager lige Df-segmentets grove og latterlige løgn:

” Nu har man i den Skotske by Dundee besluttet, at alle referencer til julen skal skippes i det offentlige rum.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Andersen, 2720 Vanløse | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:16

Der bliver flere og flere muslimer for hver dag i alle vestlige lande, og problemerne bliver flere og flere. Kun de største tåber kan ikke se, i hvilken retning det går.

Lad os ikke bebrejde muslimerne noget. Vi danskere har selv stemt på de politikere, der har åbnet grænserne på vi gab. Nu og fremover vil vi ligge som vi har redt. Desuden er vi jo underlagt EU, hvis politisk korrekte overherredømme vil gå over i historien som en pendant til Hitlers Neuropa og Stalins sovjetiske imperium.

Erik Scavenius sagde engang, at sandheden først går op for danskerne, når de står med ryggen mod muren. Han manglede at tilføje, at det så er for sent.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:18

Allan Hansen:

”Før jeg var ni havde jeg lært den grundlæggende kanon for arabisk liv. Det var mig mod min bror; min bror og jeg mod vores far, min familie mod mine fætre og klanen; klanen mod stammen; og stammen mod verden, og os alle sammen mod de vantro”. ( Leon Uris – The Haj).

Allan Hansen er ikke engang klar over, at Leon Uris er en JØDISK forfattter!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:24

Det er meget almindeligt, at muslimer som Adnan truer med at rejse, underforstået at de bilder sig ind, at de er uundværlige, og at det vil være værst for os, hvis vi en dag står og mangler dem i produktionsapparatet.

Den slags trusler har jeg hørt mange af i Oslo, og der er der desværre noget om snakken. Men ikke her. Som nationaløkonomen Nina Smith udtalte for snart mange år siden, kan indvandring ikke løse vore problemer, for den udgør selv problemet.

Desværre bliver de.

Der vil blive tale om religionskrige, der samtidig er borgerkrige, og værre kan det ikke blive. Europa har en lang tradition for den slags krige. Hos os var Grevens Fejde den sidste religionskrig og borgerkrig, og dernæst fik vi Reformationen i 1536 og blev over tid lutheranere, omend man ikke skal regne med, at folk holdt op med at være katolske i hovederne på en gang. Læs om Grevens Fejde, det var et voldsomt kapitel i vor historie. Siden tog vi mod huguenotter, der flygtede fra Frankrig.

Jeg mener, at vi har fat i den lange ende, hvis vi vil, for økonomi er den krumtap, som udviklingen og overlevelsen drejer om.

De muslimske parallelsamfund kan sættes på sultekur og stilles overfor fordringer, som ingen ville vove i dag, og som vil få alle menneskeretsfanatikere til at gå i koma. Kassen kan smækkes i, og familier kan udvises, hvis de ikke vil assimileres og fortsætter med at belaste samfundet.

Min kongstanke er, at islam helt bør forbydes, for jeg mener i virkeligheden, at det er den eneste vej, der vil føre til fred. Vi ville aldrig friviligt have ladet os overrende af nazister, og dog lader vi os overrende af folkefærd, hvis ideolog er om muligt mere barbarisk end nazismen.

Vi kan også meget hurtigt nå frem til forbud mod udrejse for muslimer, eller forbud mod indrejse for den sags skyld, når de vender “hjem” til os.

Vi kan sætte endnu mere fokus på pengetransaktioner til og fra landet, når disse sigter på at holde parallelsamfund oven vande eller mistænkes for at kunne misbruges til jihad og moskeer m.m. Og vi kan strippe alle burkaer i lufthavne og andre steder, hvor rejsende færdes.

Men vi vil da sikkert få bykvarterer, der er indhegnede og beskyttede, og for os der bor landligt, vil det kunne blive et spørgsmål om tid, om vi tør fortsætte med det. Der sælges allerede alarmsystemer i store mængder, men nogen større tryghed giver de ikke.

Jeg glemmer ikke, da vi for mere end tyve år siden ankom til et hotel på St. Thomas, hvor hotelværelserne var små huse, der lå i et landskab med kunstige søer, palmer, frangipani og plumeria. Indgangen til dette paradis gik via et højt elektrisk hegn og svært bevæbnede uniformerede vagter.

Man vænner sig næsten til det, men på den anden side er det noget af en illusion, at man skulle kunne beskytte sig blot nogenlunde, for frømænd kunne have entret paradiset så nemt som ingenting, og raketter kan sagtens fyres over hegn.

Alt tyder i øjeblikket på, at folk vil fordele sig på mindst to fronter efter religion/kultur, hvad enten de ønsker det eller ej. Vi vil blive tvunget til at vælge side.

Det kan tænkes, at nogle muslimer vil begynde at kritisere deres egne og af hensyn til sig selv vil bidrage til at imødegå de utrygge tider, vi er på vej ud i. Men foreløbig er der intet, der peger i den retning.

Jeg forestiller mig, at mange af Sennels scenarier kan blive til virkelighed indenfor de næste 5-10 år, og når ondt skal være, ser jeg hellere en katastrofe meget snart, der kan ruske op i befolkningen og få politikere og EU til at reagere. Det er langt værre med den glidende opløsning og demoralisering, som vi i øjeblikket er vidner til.

Start med at opsige jeres tv-licens, så bliver I fri for at høre Per Larsen og Co. kværne løs om “de unge”. Og lad os i det mindste glæde os over, at Svejts siger nej til minareter. Hvem stiller forslag om det samme i Danmark? Moskeer kan bygges uden at være forsynet med symbolske bajonetter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:25

Niels Jørgensen:

“Så stop konspirationsteorierne og se, at du ikke kan nævnte bere eet muslimsk land som lever i fred, frihed og fremgang. Slet ikke Tyrkiet som har en selvvalgt retning imod Islam.”

Din påstand er fuldstændigt latterlig.

Wikipedia, Tyrkiets økonomi:

Siden den økonomiske krise i 2001 og reformer igangsat af finansministeren, Kemal Derviş, er inflationen faldet til et etcifret tal, tilliden blandt investorer og de udenlandske investeringer er steget, og arbejdsløsheden er faldet. IMF forudser en 6% inflationsrate for Tyrkiet i 2008.[66] Tyrkiet har gradvist åbnet sine markeder gennem økonomiske reformer ved at reducere regeringens kontrol med udenlandshandel og investering fra udlandet samt privatiseringen af offentligt ejede industrier, og liberaliseringen af mange sektorer til private eller udenlandske deltagere er fortsat trods fortsatte politiske debatter herom.[67]

BNP voksede fra 2002 til 2007 i gennemsnit 7,4 %,[68][69] hvilket gjorde Tyrkiet til en af de hurtigst voksende økonomier i verden i perioden. Verdensbanken forudser en 5,4 % BNP-vækstrate for Tyrkiet i 2008.[70] Tyrkiets økonomi er ikke længere domineret af traditionel landbrugsaktivitet i de landlige egne, men mere af en stærk dynamisk industriel fremgang i de store byer, mest koncentreret i de vestlige provinser, sammen med en udviklet servicesektor. I 2007 stod landbruget for 8,9 % af BNP, mens den industrielle sektor stod for 30,8 % og servicesektoren for 59,3 %.[71]
Turistindustrien har oplevet stor vækst i de sidste tyve år og udgør en vigtig del af økonomien. I 2007 var der 27.214.988 besøgende i landet, som bidrog med 18,5 milliarder amerikanske dollars til Tyrkiets indtægter.[72]

Etox er et tyrkisk sportsvognsmærke, baseret i Ankara
Andre vigtige sektorer i den tyrkiske økonomi er bankvæsen, byggesektoren, hvidevarer, elektronik, tekstil, olieraffinering, petrokemiske produkter, mad, minedrift, jern og stål, maskinindustri og automobilindustri. Tyrkiet har en stor og voksende automobilindustri, som producerede 1.024.987 køretøjer i 2006,[73] hvilket placerer landet som den 6. største automobilproducent i Europa det år efter Tyskland (5.819.614), Frankrig (3.174.260), Spanien (2.770.435), Storbritannien (1.648.388) og Italien (1.211.594).[74] Tyrkiet er også et af de førende lande inden for skibsbygning og var i 2007 placeret som nummer 4 i verden (efter Kina, Sydkorea og Japan) opgjort efter antallet af bestilte skibe og også nummer 4 i verden (efter Italien, USA og Canada) opgjort i antallet af bestilte megayachter.[75]
I de senere år er den høje inflation kommet under kontrol, og der er indført en ny valuta, nye tyrkiske Lira, den 1. januar 2005, for at manifestere de økonomiske reformer og slette sporene efter en ustabil økonomi.[76] D. 1. januar 2009 blev den nye tyrkiske Lira omdøbt til at hedde tyrkiske Lira ligesom den gamle valuta, og der introduceredes nye sedler og mønter. Som resultat af fortsatte økonomiske reformer er inflationen faldet til 8,2 % i 2005, og arbejdsløshedsraten til 10,3 %.[77] I 2004 blev det estimeret, at 46,2 % af befolkningens disponible indkomst gik til de højestlønnede 20 % af lønmodtagerne, mens de lavestlønnede 20 % fik 6%.[78]

Esenboğa International Airport i Ankara
Tyrkiet har benyttet en toldunion mellem EU og Tyrkiet underskrevet i 1995 til at øge sin industrielle produktion til eksport, mens landet samtidig har nydt godt af investeringer i landet fra EU-landene.[79] I 2005 opgjordes eksporten til 73,5 milliarder amerikanske dollars, mens importen samlet set opgjordes til 116,8 milliarder dollars, med stigninger på henholdsvis 16,3 % og 19,7 % sammenlignet med 2004.[80] I 2006 udgjorde eksporten 85,8 milliarder USD, hvilket betød en stigning på 16,8 % i forhold til 2005.[81] I 2007 nåede eksporten 115,3 milliarder USD[71] (største eksportaftagere: Tyskland 11,2 %, Storbritannien 8 %, Italien 6,95 %, Frankrig 5,6 %, Spanien 4,3 %, USA 3,88 %; total EU-eksport 56,5 %.) Dog truedes betalingsbalancen af den samtidigt større import på omkring 162,1 milliarder USD[71] (største importpartnere: Rusland 13,8 %, Tyskland 10,3 %, Kina 7,8 %, Italien 6 %, USA 4,8 %, Frankrig 4,6 %, Iran 3,9 %, Storbritannien 3,2 %; total EU-import 40,4 %; total Asien-import 27 %).[82][83]
Efter år med en lave direkte udenlandske investeringer tiltrak Tyrkiet 21,9 milliarder USD på den konto i 2007 og forventes at tiltrække endnu mere i de følgende år.[84] En række store privatiseringer, stabilitet baseret på begyndelsen på Tyrkiets optagelsesforhandlinger til EU, stærk og stabil vækst samt strukturelle ændringer i bank-, detail- og telekommunikationssektorerne har alt sammen bidraget til dennne stigning.[67]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:41

Læs “A god who hate,, som er skrevet af den Syriske-amerikanske psykolog og forfatter Wafa Sultan

Wafa Sultan er selv af muslimsk oprindelse så hun er nnaturligvis også en racist, som ikke ved hvad hun taler om og stemmer på DF.
Wafa Sultan har flere gange været i Danmark bl.a. som gæst i TRYKKEFRIHEDSSELSKABET - se Wafa Sultan gi´den gas på Youtube.
læs også: Why We want to KILL YOU. Bogen er skrevet den tidligere PLO terrorist Walid Shoebat, som i dag er konverteret til kristendommen og bor på en hemmelig adresse i USA. Bogen kan købes her. http://www.shoebat.com
Læs også ” det store bedrag,, som burde hedde den store løgn myten om det Palæstinensiske folk af Ramon Bennett 2005.
Så bliver man nok lidt kloger!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
kaj Hansen, horsens | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:41

Your comment is awaiting moderation.
i skal da ikke anklage Sennels for at favorisere hans støtter, da det jg gjorde i mit indlæg var at bakke ham op i hans synspunkter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 29. nov 09 kl. 16:49

Fra Freedom House om Tyrkiet:

Vold:
Violence continued in the southeast in 2008. Kurdish separatists in the region had fought a 15-year guerrilla war against government forces until 1999, when rebel leader Abdullah Ocalan was captured. His Kurdish Workers Party (PKK) abandoned its ceasefire in 2004, and there are regular casualties among guerrillas, government forces, and occasionally civilians. In what critics claimed was a populist move with little military value, Turkish forces attacked PKK fighters based in northern Iraq in late 2007 and 2008.

Mindretalsrettigheder:
A party can be shut down if its program is not in agreement with the constitution, and this criterion is broadly interpreted. As many as 50 DTP members were arrested in 2007 for pro-Kurdish activities, and some were convicted; the DTP leader is currently in jail, and prominent member Leyla Zana was again sentenced to prison at the end of 2008.

Korruption og pressefrihed:
In 2008, outlets owned by media mogul Aydin Dogan accused Erdogan of involvement in a scandal involving the misuse of funds at a charity called Lighthouse. The prime minister in turn accused Dogan of retaliating for the government’s refusal to grant business favors he had sought and called for a boycott of his publications, and the national broadcasting authority controversially ordered the closure of 11 unlicensed Dogan television channels.

Det hører til den historie, at regeringen har slået tilbage mod Dogan med et skattekrav i milliardklassen, nok til fuldstændigt at ruinere mediehuset.

Ytringsfrihed:
The right to free expression is guaranteed in the constitution, but legal impediments to press freedom remain. A 2006 antiterrorism law reintroduced jail sentences for journalists, and Article 301 of the 2004 revised penal code includes tight restrictions, allowing journalists and others to be prosecuted for discussing subjects such as the division of Cyprus and the 1915 mass killings of Armenians by Turks.

Frihed på Internet:
The internet is subject to the same censorship policies that apply to other media, and a bill passed in May 2007 allows the state to block access to sites deemed to insult Ataturk or whose content includes criminal activities. This law was used to block access repeatedly to the video-sharing website YouTube and several other websites in 2008.

Kvinders ligestilling:
The amended constitution grants women full equality before the law, but the World Economic Forum ranked Turkey 121 out of 128 countries surveyed in its 2007 Global Gender Gap Index.

Rettigheder for seksuelle minoriteter:
A 2008 Human Rights Watch report found that gay and transgender people in Turkey face “endemic abuses,” including violence, and a local report found widespread discrimination, especially in the workplace.

Freedom House giver Tyrkiet en del 101. plads for pressefrihed, Journalister uden Grænser en delt 122. plads. I begge tilfælde er der tale om dramatiske fald, 15-20 pladser årligt.

Det er kun økonomisk set, Tyrkiet er et rimeligt frit land.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:01

Til: Nicolai Sennels. (1-2)

GODT INDLÆG, MEN DU VIGER AF PÅ DEN VIGTIGSTE FAKTOR.

Du synger en masse om hvordan det så, ser, og kommer
til at se ud, uden du på et eneste tidspunkt (og har
aldrig gjort det), at vende dig mod DE SOM HAR SELVE
HOVEDANSVARET i hele denne åre lange problematik.

Denne gennemgående undvigelse fra din side, har jeg
kommenteret adskillige gange, og vil følge dig til
dørs med, da løse efterrationaliseringer ikke er nok

Hvad er så årsagen: Ja muslimerne, den sku vidst være
fesset ind. Men hvad er årsagen spørger jeg igen ?.

Huh.. Ikke noget som ringer ???… Du har lige stolpe
og ned (atter igen), beskrevet historikken, før, nu,
og kommende, uden på et eneste tidspunkt, at ville
forholde dig til de reelt skyldige, nemlig politiker
-ne, & nej, drop det, DF er en medskyldende part her.

DF, har ikke udvist andet end potensløs retorik, som
man KUN har kunnet overleve på, i kræft af de naives
harceleringer imod netop racistiske, onde DF, etc.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:01

Til: Nicolai Sennels. (2-2)

Hør en mand som Wilders åbne kæften, i øvrigt helt
lige-ud-af-landevejen almen logik, men hvilken er i
VOLDSOM kontrast til potensløse DF´s, PLANLAGTE
strammer-retorik hist og pist, hvorpå man så glemmer
alt om det, for så dyrke velfærds-vælger-opkøb. FUCK.

Og igen, hvem er det om nogen anden, som har fordyret
bistands, indvlide, førtids, og pensionisterne = DF.
Hvem er det som lægger beslag på 3 af 4 ovennævnte ?.

Udstil dog forhelvede problemets ophav i stedet..

Åhh ja.. Du tror sgu da ikke befolkningen i disse
kommende tilstande, bare står og ser til, og lader
sorte primitive horder, flå DK helt fra hinanden vel.

Neej da, her vil man storme Christiansborg, sådan at
vi ONCE AND FOR ALL, kan få ryddet op i butikken..

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:17

@ peter kocsis, holte

Det glæder mig at se, at Tyrkiet kan klare sig uden EU.

Hvis Tykiet for en samarbejdsaftale, så kan Tyrkiet fortsætte sin vej imod Islam. En vej, som et stort flertal af tyrkerne ønsker.

Har du lagt mærke til, at tyrkerne i EU, er blandt de mindst integrerede indvandrere?

Har du lagt mærke til at Erdogan kræver et tyrkisk universitet i Tyskland, og at han fortsat ønsker at tyrkerne i Tyskland - uanset statsborgerskab - skal anse ham for deres leder.

Har du lagt mærke til, at Tyrkiet udsender statansatte imamer til de Europæiske lande, hvorimod kristne kirker chikaneres i Tyrkiet.

At Tyrkiet at besat det nordlige Cypern, som derefter sank ned i armod illustrere tyrkisk indflydelse. Det sydlige Cypern, som under tyrkiske ledelse var tilbagestående, blomstrer nu under græsk administration.

At Tyrkiet har ladet 10-tusinder fra den anatolske højsltte immigrere til Nordcypern viser hvor lidt EU kan stole på Tyrkiet.

Det er da også pinligt at Erdogam udvandrede fra et pressemøde fordi der var en journalist fra en kurdisk TV-station tilstede. Er det fordi han ikke kan argumentere at han i EU-parlamentet holdt sin tale imod yttringsfrihede,

Og hvis du vil se Tyrkiets sande hensigter, så orienteringen imod OIC. Og senest støtten til Hamas.

Selv folkemordet på halvanden million kristne armenere vil Tyrkiet ikke tage ansvaret for. Hvor ynkeligt.

Tyrkiet er IKKE europæisk hverken geografisk, kulturelt eller mentalt. Når man læser de tyrkiske engelssprogede aviser bliver man yderligere bekræftet.

Jeg ser i hvert fald een fordel ved Lissabontraktaten: Med 1 million underskrifter kan EU’s befolkning kræve en folkeafstemning. Jeg tror den første kommer om Tyrkiets optagelse i EU. Med det klare nej slipper de uduelige EU-politikere for selv at erkende fejlen ved at starte forhandlingerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:19

sennels

»Jeg kan ikke lide islam og alle, som mener at islam bør have en plads i verden. Jeg bryder mig heller ikke om de negative konsekvenser, som muslimsk indvandring har ført med sig. Men jeg hader ikke alle muslimer. Obama er en af dem, jeg ikke bryder mig om, og som jeg mener er blandt de mange, som burde rejse hjem, hvor han kommer fra.« (Sennels’ kommentar til blog-indlæg på: Amerikanske perspektiver; JP.dk, 12.”

Den store kommentator og islamekspert Sennels tror, at Obama er muslim!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:27

@ Christian Toffini, lyngby

Jeg er selv indvandrer, og har integreret mig selv: Sprog, kultur, venner, naboer etc. Jeg betaler også en hel del skat og ligger aldrig samfundet til last.

Jeg er ikke kriminel, ikke på overførselsindkomst, jeg respekterer kulturen og de mange nye finesser i hvordan man opfører sig. Jeg holder virkelig af mit nye hjemland, og jeg viser det for mine nye landsmænd.

Kan det være derfor at der ikke en modstang overhovedet imod danskere her i landet?

Jeg har gentagene gange spurgt om nogen kan nævne eet land hvor den muslimske indvandring IKKE har givet ufred og problemer.

Hvis du kan nævne landet kan vi ALLE lære meget. Hvis IKKE, så må altså addressere problemet ved dets rette navn: Islam.

For eller var der vel tilsvarende problemer med jøder, chilenere, vietnamesere m.fl.

Stop bortforklaringerne og kom frem på banen med løsninger på de helt åbenbare problemer. Ellers er dine yttringer - hvor berrettigede de end er (Voltaire) - hykleri.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:32

Det går meget, meget, meget dårligt med Tyrkiets forhandlinger med EU, for det ligger tungt med menneskerettighederne i Tyrkiet,og det burde EU sandelig havde forudset. Det havde ikke været for meget forlangt.

Som man kunne læse i JP forleden, er depressionen i Bruxelles ikke til at overse. Det går ikke godt i den føderale stat, og det er ikke tilfældigt, at EU’s første præsident er imod Tyrkiets optagelse.

At vælge en sådan præsident er et klart signal til Tyrkiet og langt mere end en påmindelse om at leve bedre op til betingelserne for at blive medlem. Det opfattes som en fornærmelse, og det vidste man på forhånd.

I stedet vender Tyrkiet sig mod Iran og spiller dobbeltspil.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:33

Henrik Clausen, Brabrand

Vi er fuldstændigt enige om at tyrkiet på mange måder halter bagefter, men pointen er, at der i det indlæg jeg reagerede på var det islam, der blev påstået at være årsagen til alle onder, men samtlige de punkter du anfører har jo intetsomhelst har med religion at gøre,men er resultatet af den reaktionære og nationalistiske SEKULÆRE lovgivning, som Erdogans regering på mange punkter allerede har gjort op med.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:34

Peter Kocsis

Ud af denne beskrivelse du kommer med er der så ikke en del der tyder på at Tyrkiet faktisk er sårbar overfor det de vestlige lande handlemåder ?

For det er jo ikke de arabisk-islamiske lande der er de primære handelspartnere ?

Bortset fra dette er det uhyre trist at Sennels stopper med at blogge her på JP.

ROSE

Få dog skabt plads til både Sennels og Uhrskov Jensen.

Vi har brug for Sennels´direkte måde at skrive på, da der er rigeligt med bloggere der ikke tør kalde en spade for spade !

Vi må efterhånden være kommet så langt at vi kan få gravlagt den politisk korrekte måde at beskrive virkeligheden på.

Den giver hele tiden mindelser om Komiske Ali / Bagdad Bob der sidder for åben skærm og fortælle alverden at amerikanerne overhovedet ikke er i nærheden af Bagdad - samtidig med kan TV-seerne opleve amerikanske militærkøretøjer køre forbi i baggrunden !

Men den smilende og på det nærmeste muntre Ali/Bob valgte at lade som om virkeligheden ikke eksisterede, så han fortsatte med at fortælle om de fantastiske sejre Saddams soldater kæmpede sig til over Koalitionsstyrkerne og specielt da amerikanerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:40

Niels Jørgensen

“Tyrkiet er IKKE europæisk hverken geografisk, kulturelt eller mentalt. Når man læser de tyrkiske engelssprogede aviser bliver man yderligere bekræftet.”

Nej, Tyrkiet har en rig og frugtbar BLANDINGSKULTUR so de fleste andre moderne stater:

wiki:

Tyrkiet har en meget forskelligartet kultur som er en blanding af flere elementer fra Oğuz Turkic, anatolsk, osmannisk (som selv var en fortsættelse af både græsk-romersk og islamisk kultur) og vestlig kultur og traditioner, som begyndte med vestliggørelsen af det osmanniske rige og stadig fortsætter den dag i dag. Denne blanding opstod oprindeligt som et resultat af mødet mellem tyrkere og deres kultur og folk fra de folkeslag som de mødte på vejen under den tyrkiske vandring fra Centralasien til Vesten.[104][105] Da Tyrkiet vellykket ændrede sig fra det religionsbaserede tidligere Osmanniske Rige til en moderne nationalstat med en stærk adskillelse af stat og religion, fulgte en stigning i de de kunstneriske udtryksformer. I løbet af republikkens første år investerede regeringen en stor mængde ressourcer i finere kunst; såsom museer, teatre, operahuse og arkitektur. Fordi forskellige historiske faktorer spiller en vigtig rolle i defineringen af den tyrkiske identitet, er tyrkisk kultur et produkt af en indsats for at være “moderne” og vestlig kombineret med en følelse af nødvendigheden af at vedligeholde traditionelle religiøse og historiske værdier.[104]
Tyrkisk musik og litteratur danner gode eksempler på en sådanne blanding af kulturelle indflydelser, som var et resultat af samspillet mellem det Osmanniske Rige og den islamiske verden sammen med Europa, hvilket dermed bidrog til en blanding af tyrkiske, islamiske og europæiske traditioner i det moderne Tyrkiets musikalske og litterære værker.[106] Tyrkisk litteratur blev kraftigt påvirket af persisk og arabisk litteratur under det meste af den Osmanniske æra, selvom virkningerne fra litterære traditioner fra både Europa og det tyrkiske folk blev tydeligere hen mod Rigets ende, specielt efter Tanzimat. Blandingen af kulturel indflydelse er for eksempel dramatiseret i form af de “nye symboler [på] kulturers sammenstød og sammenfletning” som afbilledes i værker af Orhan Pamuk, vinder af Nobelprisen i litteratur i 2006.[107]
Arkitektoniske elementer fundet i Tyrkiet vidner også om den unikke blanding af traditioner som har påvirket regionen gennem århundreder. Udover de traditionelle byzantinske elementer som er synlige i flere dele af Tyrkiet, kan der også findes mange artefakter fra den sene osmanniske arkitektur, med dens specielle blanding af lokale og islamiske traditioner rundt omkring i landet såvel som i mange tidligere territorier kontrolleret af det Osmanniske Rige. Sinan betragtes generelt som den største arkitekt indenfor den klassiske periode af osmannisk arkitektur. Siden det 18. århundrede er tyrkisk arkitektur i stigende grad blevet påvirket af vestlig byggestil, og dette kan specielt ses i Istanbul hvor bygninger såsom Sultan Ahmed-moskeen og Dolmabahçepaladset kan ses i kontrast til flere moderne skyskrabere, som alle repræsenterer forskellige traditioner.[108]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:41

@Christian Toffini, lyngby

“Åhh ja.. Du tror sgu da ikke befolkningen i disse
kommende tilstande, bare står og ser til, og lader
sorte primitive horder, flå DK helt fra hinanden vel. Neej da, her vil man storme Christiansborg, sådan at vi ONCE AND FOR ALL, kan få ryddet op i butikken”

- sådan noget sludder og vrøvl! Hvor ser du tegn på, at danskerne er ved at have fået nok??? Der er da så godt som INGEN danskere, som tør, kan eller vil sætte sig fysisk til modværge. 85% af danskerne stemmer endda fortsat på partier, som mere eller mindre åbent arbejder for YDERLIGERE kulturberigelse! Der kommer stadig tusindevis kulturberigere ind i Danmark hvert år, og dem der allerede er her, producerer lige nu, i dette øjeblik, nye generationer af kulturberigere!

Danskerne vil, kan og tør ikke gøre det der skal gøres. Så simpelt er det.

Næh, kammerat Toffini, hvis du vil dit eget bedste, så lader du danskerne sejle deres egen sø, og bruger i stedet din tid og energi på at redde dit eget skind.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:46

Til: Niels Jørgensen.

Du ber mig stoppe bortforklaringerne.. ?.

At påpege hvordan efterrationaliseringerne alene ikke
er løsningen, men at gå direkte efter politikernes
evige passivitet, herunder DF´s løse retorik, er ikke
, og kan aldrig blive til bortforklaring.

Hvad angår MIN løsningsmodel, som jeg op til flere X
har givet udtryk for, så går den ud på at få gjort
op med den ikke befolknings rep. slapper-standard,
som ad åre, har fået lov at institutionere sig.

Midlet hertil, er at man etablere et tværgående sam
-menarbejde, de indvandrekritiske partier og org.
imellem, og opbygger en multi org. med egen TV kanal
, og informationsvirksomhed.

Alle disse isolerede lommer, bestående af velkendt
retorik (uanset dens rigtighed), flytter bare zero.

Og lad mig da slutte med en gentagelse.. Gu pokker
er DF et farligt parti, da mange lulles ind i den
misforstået opfattelse, at DF tager hånd om sagerne.

Gu´ gør de da ej.. Det eneste dette landsskadelige
velfærds-vælger-opkøbs-part har mestret, er at få
gjort de muslimske befolk.grupper ENDNU DYERERE.

Hertil deres evige leflen for øvrige tabere, og de
ældre, skønt landet er ved at drukne i disse = DK´s
sidste rest af konkurrenceevne fordamper.. Åh ak.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:49

Niels Jørgensen

“Selv folkemordet på halvanden million kristne armenere vil Tyrkiet ikke tage ansvaret for. Hvor ynkeligt.”

At Tyrkiet benægter holocaust på armenerne, er jeg enig med dig i, er et skændsel uden lige,men sålænge Israel også benægter ,at der fandt en holocaust sted mod armenerne ,og sålænge vestlige statsledere som Bush, Blear og andre ikke omtaler det som en holocaust eller folkemord ,men som en ” tragisk katastrofe” eller lignende , som om det var en slags naturkatastrofe ,så har Tyrkiet jo let ved at afvise det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 29. nov 09 kl. 17:54

Vivi Andersen.

“Ud af denne beskrivelse du kommer med er der så ikke en del der tyder på at Tyrkiet faktisk er sårbar overfor det de vestlige lande handlemåder ?

For det er jo ikke de arabisk-islamiske lande der er de primære handelspartnere ?”

Hvid du mener at Tyrkiet gør sig afhængig af de vestlige lande derved har du helt ret- og her er vores store chance for at påvirke Tyrkiet i den rigtige retning, inden vi optager landet i EU.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:02

Til: peter kocsis.

Du siger: Påvirke Tyrkiet, og inden vi tager dem
ind i EU..

Ha ha.. som før sagt, så lever du i en komplet
virkelighedsafsondret verden, drænet for enhver
logisk tanke.. ak ak

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:03

@ peter kocsis, holte

Om Wikipedia. Har du lagt mærke til at næsten alle artikler er skrevet af folk, som har en positiv holdning til det pågældende emne. Og det er da fint, når man altså husker vinklen på artiklerne.

Den Store Danske Enceclypædi er meget kritisk til mange ting. Ofte på grænsen til uligevægtige.

Tyrkiet bevæger sig mere og mere væk fra Atatürks seculære samfund. Tyrkerne ønsker simpelthen at leve med islamisk. Og det må man da respektere.

Men se så Tyrkiets argumenter hver gang de naive EU-forhandlerne dog manner sig lidt op og forsvarer den europæiske jødisk / kristne kultur : EU er kristen klub.

Tyrkiet motiv til at komme med i EU er den samme som tyrkernes til at udvandre til EU: Bliv forsørget medens du fortsat lever som en rettroende muslim.

Derfor foreslår flere og flere: Giv Tyrkiet priviligeret partnerskab. Så kan Tyrkiet fortsætte sin islamiske vandring medens EU kan forsætte udviklingen, som startede med Oplysningstiden.

Bemærk, jeg benytter kun udtalelser fra tyrkere, herunder Erdogan og OIC’s præsident, når jeg synes at vi hellere skulle leve i fred og fordragelighed hver for sig.

I næsten alle danske terrorsager har der været en tyrk indblandet. Er det fordi tyrkerne er blevet europæiske? Tyrkerne i Danmark, som i resten af EU, er klemt imellem den moderne udvikling i Vesten og ønsket om at leve efter Koranens 1.400 år gamle forskrifter.

Helt ned til vandrøret i toilettet i stedet for toliletpapir! For nu at give et basalt men vigtigt eksempel på at tyrkerne fortsat et stykke vej at gå.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:20

@ Christian Toffini, lyngby

Kan du hjælpe mig med at nævne et europæisk land, hvor den muslimske indvandring ikke har giver ufred og problemer.

Tror du virkelig at Dansk Folkeparti har ansvaret for at muslimer ikke kan integreres i EU?

Hvorfor må vi ikke kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade uden at blive angrebet for islamofobi?

For når problemerne altovervejende kommer fra de muslimske indvandrere, så går problemet ikke væk ved fortielse.

Har du nogensinde set en muslim skrive om hvordan muslimer kan integreres i det danske samfund og være med til betale for velfærdssamfundet?

Ja har du set muslimern fra udlandet (De læser jo JP hver dag), som anviser veje til fredelig sameksistens?

Den som ikke er del af løsningen er en del af problemet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Jensen, Fredericia | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:21

Sørgeligt at Sennels stopper. Håber at se ham på andre blogs.
Det beskrevne scenarie er desværre alt for realistisk, I som ikke kan se det, burde droppe skyklapperne og forholde jer til den skræmmende virkelighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mikkel Christensen, Wavendon | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:28

Som sædvanligt er der talrige uklarheder og analytiske tilsnigelser i hr. Sennels indlæg. I det følgende skal jeg primært koncentrere mig om Sennels citatskik. Vi bort fra Sennels obligate henvisning til sin egen erfaring som psykolog. En erfaring læseren ikke har en jordisk chance for at bedømme kvaliteten af.

For det første er det ikke en Gallup-undersøgelse Sennels henviser til. Det er en rapport lavet for World Economic Forum i et partnerskab, hvor blandt andet Gallup indgår. Desuden hedder det i forskerteamets tekst, at ”majorities in populations around the world believe that violent conflict between the west and the muslim world cannot be avoided”. Det er ikke det samme, som at “halvdelen af befolkningen tror på..”. Og hvilken befolkning henviser egentlig Sennels til?
Rapporten undersøger 21 lande heriblandt ikke Tyskland, England og Frankrig, som der ellers hentes eksempler fra længere nede i artiklen.
Uklarhederne mht til denne undersøgelse er dog småting sammenlignet med den referencepraksis, Sennels benytter i resten af artiklen.
Den næste note, Sennels bruger til at underbygge sit indlæg er et link til 3.verdenskrig, der leder en til en artikel om Durban II, hvor Naser Khader citeres. Der står intet om 3.verdenskrig.
Klikker man på den næste reference om de 751 officielle no-go-zoner, kommer man til en artikel på Daniel Pipes hjemmeside. Pipes er kendt som særdeles Islam-kritisk og understøtter således Sennels pointe. Det burde man naturligvis gøre opmærksom på. Samtidig kan man tvivle legitimiteten i at lade Pipes artikel stå som garant for at konkludere, at man i Frankrig har mistet kontrol og autoritet
Referencen bag linket England viser sig at være en artikel baseret på en kritik af Bishop Nazir-Ali, en kristen biskop. Det fremgår ikke af artiklens, at man i England har mistet kontrol og autoritet, som Sennels skriver.
Referencen til 25 procent af Malmø er muslimer er fra CBN (Christian Broadcasting Network) og citerer blandt andet Lars Hedegaard. Hedegaard er formand i Trykkefrihedsselskabet, hvor Sennels har trykt den bog, han henviser til længere nede i sit indlæg. Referencen til CBN er endnu en underbyggelse af Sennels argumenter med støtte fra en partisk artikel.
Henvisningen til at brandmænd i Malmø må bære skudsikre veste er en henvisning til en artikel på hjemmesiden Vled Tepes, hvis agenda indleder med at sammenligne Islam med nazisme og de kommunistiske systemer. Igen ikke ligefrem en saglig henvisning, men et partisk indlæg.
Referencen til tredeling af magten leder læseren til Folketingets Børne- og Ungdomsportal, hvilket er et af de få tilfælde, hvor man får valuta for pengene, selvom man vel som voksen læser godt kunne tænke sig lidt mere substans.
Noten til den planlagte moske i København viser til en artikel, hvor blandt andre Klaus Bondam tager stilling til projektet. Det er godt nok penge fra Iran, det drejer sig om og altså ikke Saudi Arabien, som Sennels taler om.
Referencen Druk, narko og nøgne piger leder til siden islaminfo.dk, der ”ønsker at formidle regulær vidensinformation”. En temmelig tyk pleonasme for en side, der klandrer den et muslimsk opråb for at rydde Nørrebro for danskere for at være ”skrevet på dårligt dansk”. Det er ikke muligt umiddelbart at tjekke validiteten af artiklens udsagn. Hjemmesiden er sponsoreret af foreningen foreningen til værn om Grundloven af 1953, dansk kultur, ytringsfrihed og demokrati. Igen en reference til et partsindlæg.
Linket bag muslimsk kultur er en legal grund er til en af Sennels egne indlæg. Linket er dødt.
Det samme gælder næste link.
Referencen infrastruktur viser os til siden altermedia.info den danske version af en portal, der bekender sig til revolutionær nationalisme. Igen ikke den mest troværdige kilde.
Vinterferien 2008 refererer til en artikel om ildspåsætteler på Nørrebro. Sennels kalder det det første muslimske oprør i Danmark. Politiets Flemming Steen Munch citeres i artiklen for at medierne tegner et overdrevet billede og at ”det ihvertald ikke er det billede, vi oplever”. I tilfældet Sennels, må han sige at have ret.
Næste reference er til Sennels egen hjemmeside og anmeldelser af hans bog.
Følger man linket ved ”trygheden vil blive slået til ukendelighed” kommer man til en artikel i Politiken. Den handler om at folk ikke tør anmelde kriminalitet. Per Larsen citeres for at mene, at tallene er for høje. Og desuden konkluderes det, at ”generelt er borgerne meget trygge”. Ellers er der tale om en forholdsvis saglig henvisning.
Det er Islams natur at dominere. Er en henvisning til en artikel om Hassan al-Banna. Han er naturligvis ikke ene om at definere Islam.
Hejredalskollegiet henviser til en artikel i Århus Stiftstidende. Der er ganske rigtigt blevet sat et hegn op i december 2007.
Næste link er igen dødt og til Sennels’ egen blog.
Næste reference tryghed falder leder til et kort over tryghed i København. Jeg kan ikke læse kilden. Københavns Kommune måske. I alle tilfælde skal der vel mindst to kort fra forskellige perioder til, før man kan konkludere, at trygheden falder.
Visse grupper er lovliggjort af regeringen, hedder næste link. Det er til et initiativ i Italien, der refereres til. Det fremgår ikke af artiklen, om der er tale om muslimske indvandrere, som Sennels fastslår.
Ulovligt våbensalg-linket har ikke noget at gøre, med den sammenhæng, Sennels sætter det ind i. Det er vel tvivsomt, om AK81 eller andre bander udelukkende køber våben på hjemmesiden skudsikkerveste.dk eller i Calle Grenz-shop?
300 flere betjente henviser til Berlingske og en artikel om forsøget på at rette op på politireformen.
Linket til de 700 flere i indvandrerbander er til en JP artikel, om at 700 står på spring. Det vil sige 700, der er på vej over i en kriminel løbebane. Men det betyder ikke, de bliver en del af banderne, som Sennels skriver.
At man er begyndt at bruge Hjemmeværnet til at bekæmpe ”voldelige muslimer” underbygges med et link til Hjemmeværnets hjemmeside. Der står intet om kampen mod voldelige muslimer.
At muslimer har svært ved at respektere ikke muslimer underbygges ved at referere til en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti.
Waziristan er en henvisning til Wikipedia.
Næste link om de 1000 bevæbnede unge er dødt.
Linket om de mange radikale imamer, vi har i Danmark er dødt. Igen til Sennels egen blog.
At moskeen bruges som samlingssted for muslimer med voldelige hensigter er en reference til en ”islamkritisk bog”. Igen et partsindlæg.
Islams natur er at dominere ikke at dominere er igen en reference til Hassan al-Banna. Se ovenfor.
Solidariteten blandt muslimer er stor, er en henvisning til Wikipedia og begrebet Ummah. Det understøtter ikke Sennels tale om hellige krigere, våben etc.
Op mod halvdelen af befolkningen tror ikke, en voldelig konflikt kan undgås er igen et dødt link til Sennels egen blog.

Opsummerende er Sennels henvisninger af uhyre tvivlsom kvalitet. Når de ikke er til hans egen journalistiske produktion, er de til indlæg, der støtter samme fortolkning. Sennels henviser sjældent til artikler eller indlæg, der på nogen substantiel måde giver læseren adgang til at tjekke hans oplysninger og de deraf afledte konklusioner. Hvis han gør, er henvisningerne ofte vinklet temmelig skarpt for at passe ind i Sennels indlæg. I andre er hans læsning så tendentiøs, at man mistænker skribenten for bevidst at vildlede for at styrke sin tese om en 3. verdenskrig.
Sennels citatskik er bestemt for viderekommende, men ikke synderligt imponerende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:30

@ peter kocsis, holte

ALLE folkemord skal fordømmes og de ansvarlige retsforfølges.

Også serbernes imod de ca. 7.000 muslimer.

Hvis ikke disse døde skal være helt forgæves, så ønsker jeg at vi lærer af historien.

I Samual P. Huntingtons bog “Clash of Civilizations” kunne man allerede ane begyndelsen til enden.

Derfor frygter de fleste en balkanisering af løsningen. Helt tråd med Sennels blogindlæg.

Muslimerne og vi må gøre op med os selv, om vi vil leve fredeligt sammen, eller og vi skal leve hver for sig, respektere hinandens forskelligheder.

Men i Europa må det være et rimeligt kravt, at det skrev på baggrund af den kultur, som skabte den fremgang, som musliner i milliontal til forlade deres muslimske lande, for at slå sig ned i Europa.

Som velintegreret indvandrer forstår jeg ikke at det kan være så svært at forstå.

Som jeg så bag på en autocamper i USA:

America love it, or get the hell out of here.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:54

Der er efterhånden ikke meget, der overrasker mig i dette spørgsmål. Jeg kan huske, da Glistrup debatterede med Rushy Rachid i fjernsynet for mange år siden. Glistrup udtrykte noget, som fik mig til at tænke, at nu rablede det virkelig for manden. Den senere udvikling har vist, at det ikke rablede for Glistup, men at det var mig, som ikke havde sat mig ind i stoffet. Jeg tænkte virkelig, at det, han sagde, simpelt hen var langt ude. Nu var han heller ikke særlig taktisk, især tidspunktet taget i betragtning.

Han brugte vist ikke ordene taqia eller kitman, men det er for mig i dag tydeligt, at det var det, han sigtede til. Endvidere udtrykte han det, som Hassan Al-Banna med andre ord sagde: ” “Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret.”

Jeg mente, at der ikke fandtes en stor gruppe mennesker med en sådan tankegang. Selvfølgelig ud fra den antagelse, at vi alle er mennesker, og at forskellen mellem os ikke er så stor. Som Sting sang: The Russians love their children too”.

Men man må sige, at religion, ismer og kultur er meget bestemmende for tankegang, og ikke blot er overbygning til de materielle betingelser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:01

Hvis I googler Demokratiske Muslimers forsømte hjemmeside og følger linket til den ny blog, kommer I frem til foreningens holdning.

Læs og døm selv, men her er nogle eksempler på talsmandens indlæg, som længe har stået og samlet støv.

“I kampen om at have facitlisten på de danske værdier vender DF blikket mod en idyllisk Morten Korch utopi med smørgule værdier og røde jordbær, mens regeringen på den anden side har sat et ‘dansk’ foran hver enkel af de globale menneskerettigheder. Den ene fuldstændig upåvirket af, at det korckske idyl blev begravet ca. samtidig med, at Danmark stoppede med at være et konservativt småindustriland. Og den anden lykkelig ignorant overfor, at de internationale menneskerettigheder netop brillerer ved at være kulturuafhængige og dermed også universelle.”

N.B. Den hånlige bemærkning “konservativt småindustriland”. Dette er en person fra den store verden, der nedladende bider efter den hånd, som har givet brødet.

…..

“Kulturkampen buldrer som aldrig før i Danmark. Der er ikke en ende for de kulturer, som vi vil ikke vil finde os i. Og der er ikke grænser for alt det, som skyldes ’de andres’ kultur. Det er blevet en skinbarlig sandhed i Danmark, at indvandrernes kultur skaber kriminelle unge, undertrykte kvinder og aggressive mænd med onde hensigter og store skæg.”

Ja, det er den skinbarlige sandhed, men den er åbenbart ilde hørt, og dansk kritik tåles ikke.

……

“…begge dele uforeneligt med den fredsommelige og hyggelige danske selvopfattelse. De nultolerante er ikke intolerante men handlekraftige mennesker, som tør at sætte foden ned og gøre op med konsekvensløsheden. Ellers løber de ’fejlkulturelle’ og deres middelalderlige vaner de danske værdier over ende. Der er ikke meget diskussion om, hvordan de to former for manglende tolerance nu engang adskiller sig fra hinanden. Og det er hellere ikke til diskussion, hvorvidt kultur nu også er det rådne æble, som fordærver det danske paradis.”

Mere hån. Råddenskaben kommer fra os selv. Et typisk muslimsk synspunkt.

…….

“Tendensen er, at i takt med at kultur gøres til gidsel i et politisk værdidrama, sker der en absolut etnificering og kulturficering af individet. ”Muslimske mænd er voldelige, fordi Islam er en voldelig og undertrykkende religion!” - men så er vi for så vidt tavse om, hvorfor danske mænd så er voldelige. ”Islam gør unge muslimer til radikale Hizb-Ut-Tahrir groupies!” - uden at vi så kan forklare, hvorfor unge danskere bliver nazister? Mens alt søges forklaret ud fra kultur, når det gælder muslimer, tyer man til et arsenal af nuancerede forklaringer fra samfundets ansvar til omsorgssvigt, når samme tendenser blandt ikke-muslimer skal forklares.”

Tænk!

….

“Muslimer former ikke en massiv, kampklar og kulturorienteret fælles front”

Så vis det! Vi har nu i mange år råbt og skreget på at få beviser for det.

….

“den konstante kulturfiksering er ikke kun en fejldiagnose. Det er også med til at skabe unaturlige skillelinjer, som reelt stopper den integration, vi alle råber så kraftigt op om.”

Der fik du den, Margrethe Vestager.

…..

“Og et SFI-projekt viser, at muslimske kvinders ringe arbejdsmarkedstilknytning også skyldes mangel på tætte netværk i form af forældre og bedsteforældre, som kan aflaste ved sygdom og andre situationer.”

Mon skribenten nogensinde har nedladt sig til at gøre sig tanker om, hvordan den slags overkommes i danske familier?

….

Skrevet af Sally Khallash Bengtsen, som er “talsperson” for Demokratiske Muslimer, og som præsenterer sig som værende futurist og ansat i en rådgivende branche. Vi må håbe, at den ikke har med integration at gøre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:04

@Peter Kocsis
Underligt, men måske symptomatisk, at du glemte i din oplistning at nævne at Tyrkiet var Kristent i omkring 1000 år (Konstantinobel længere), og blev erobret, derefter tvangsomvendt, af “fredens religion”.
Eller det finder du måske helt uvæsentligt. Ligeledes synes du at glemme at i Attatyrk’s revolotion indgik at indskrænke religionens, islams, indflydelse og magt. Nok meget klogt.
En magt der nu synes at snige sig tilbage. Nok ikke klogt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Rune H, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:06

Tyrkiet har sin egen historie som man kan studere hvis man har lyst. Alt den snak om tyrkiet er ikke relevant i dette sammenhæng.

Sennels griber ud efter fragmenter af historie eller problemstillinger som ofte er taget ud af Kontekst. Alt dette vrøvl
som for det meste bunder i frygt og uvidenhed gavner kun Højre ekstremister og Hizb ut-Tahrir, desvære.

Det er ofte dem som ikke er i stand til at forstå den verden de lever i, som falder for et verdens billed der er sort hvidt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob CT, Sjælland | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:08

En gennemarbejdet, velargumenteret artikel med en logisk konklusion.
Desværre er størstedelen af den danske befolkning villig til at bilde sig selv ind, at virkeligheden kan fornægtes og tales væk. Advarslerne har været der igennem mange år, og nu er tiden forpasset, hvor man kunne håbe på en fredelig fremtid.
Ak ak Danmark, hvorfor har alle selvhaderne haft held med i løbet af en enkelt generation at ødelægge hvad så mange før os har bygget op… ?

Tak for alle dine gode indlæg Sennels. Håber at du vil være en hyppig debatør også fremover!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Rasmussen, århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:16

Helt enig med Sennels. Som altid er de sædvanlige gammelkommunister og bistandsklienter fra Enhedslisten og SF uenige. De har jo altid haft en forkærlighed for totalitære regimer og diktatorer. Heldigvis er Enhedslisten under spærregrænsen i den sidste Gallupundersøgelse. Gad vide hvor mange penge Enhedslisten fik samlet ind til de terrororganisationer som de lagde hjemmeside til?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:17

Rune H.

Hvis du mener, at noget er taget ud af kontekst, må du forklare, hvordan det er taget ud af kontekst, og hvad konteksten er ?

Jeg har læst dine tre indlæg. Jeg synes ikke, de er særlig præcise eller underbyggede.

Upassende ? Klag over indlæg

 
P Larsen, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:17

Nicolai Sennels,10:36 (Magtfulde imamer, DEL 3: Forrykte fatwa’er)

Dejligt indlæg, befriende klart som så ofte før…
Fedt, at “de rigtige”… dem med foden på speederen.. sender dig mails og kigger med fra sidelinien.

Tak for håb… om frihed med vinden i håret .. også i morgen.. Nicolai…. du er nødt til at blive her…

Arne Jørgensen, Marslev, 12:48 (Magtfulde imamer, DEL 3: Forrykte fatwa’er)

Tak for et skønt indlæg og citater:

“citat: André Glücksmann, anset fransk venstreintellektuel, filosof, forfatter : Islam er den mest latterlige religion af alle, men også langt den farligste. Ebbe Kløvedal Reich: Hvis Muhammed er reinkarnation af nogen, må det være Luciffer.”

Niels B. Larsen, Svenstrup J, kl. 12:52 (Magtfulde imamer, DEL 3: Forrykte fatwa’er)

“Hvis islam er fredens religion foretrækker jeg krig til hver en tid.”

Hold kæft.. det er godt sagt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:24

Jeg fornemmer, at JP ryster lidt på hånden efter kritikken i Weekendavisen. Jeg har læst den. Her tænker jeg, at hvis man gennemgik tonen på Rune Engelbrechts blog, kunne man også finde mange artigheder, hvad angår tone og hadefulde udladninger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:33

Apropos venstrefløjen er det interessant, hvem der modtager Irans Mahmoud Ahmadinejad med åbne arme. Venezuelas Hugo Chaves og Bolivias Evo Morales efter princippet: Min fjendes fjende er min ven (og forbundsfælle ?). Forholder det sig på samme måde med Enhedslisten i forhold til ekstremistiske muslimer ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
P Larsen, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:34

Steffen Nielsen, Kbh NV, 18:54

Tak for at erindre om Glistrup… og nej han var ikke ude på at være diplomat… han var provokatør af format.. a la Jens Jørgen Thorsen…

Glistrup var intelligent som få og belæst… han vidste, hvad han talte om! Den politiske korrekthed kvalte ham…. det kunne ligne en slags justitsmord.

I folks øjne er han blevet udråbt af medierne til at være “Danmarks største racist”… Det er skandaløst!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:53

Min ven ex-muslim Ma Khan http://www.islam-watch.org har denne bemærkning. , , De har ingen ide om hvad det vil sige at være en sand muslim og skamfuldt det er for en moderne civiliseret samvittighed. Hvis de bliver gjort klar over Islams sande natur vil de i stort tal forlade dennebarbariske og de-humaniserende kult. Islam vil blive kondemeret og ende på den historiens affaldsbunke, hvor den altid har hørt til.

At skamme muslimerne væk fra Islam

Af Bill Warner

Da jeg læste MA Khan’s nye bog [http://www.amazon.com/Islamic-Jihad-Conversion-Imperialism-
Slavery/dp/1440118469/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1248112450&sr=1-1]
Islamic Jihad, blev jeg slået af to ting, den høje kvalitet af hans lærdom og en opdukkende historisk trend.

Khan er fast forankret i lærdommens fundamentalistiske skole.
Han accepterer ikke meninger, men baserer sit arbejde på den islamiske doktrin om jihad og dens historiske virkning på civilisationen, med fokus på ødelæggelsen af Indien. Han undersøger og dokumenterer to lidet kendte områder - sufi’erne og slavebindingen af hinduerne.

Det fremragende i hans bog er en del af et historisk mønster. Da Islam angreb os d. 11. september 2001 var vi ikke forberedt på krig. Vore intellektuelle var dhimmier uden rygrad og betalt af Saudierne og det Muslimske Broderskab, og resultatet heraf var at de var apologeter (”undskyldere” o.a.) og ude af stand til at forsvare vor civilisation.

Men, som en af de mere bemærkelsesværdige historiske begivenheder blev en ny type intellektuel draget ind i studiet af Islam. Øvede kritiske og videnskabelige tænkere, som var amatører i området Islam, frembragte en rigdom af fremragende bøger og artikler. De nye islam-lærde var motiveret af kendsgerninger og tog Islams krigs-udfordring op. Khan’s Islamic Jihad er et fremragende intellektuelt våben.

BW: Velkommen mr. Khan. Fortæl os om Deres motiv for at skrive bogen.
Khan: Tak Bill, for denne lejlighed til at dele mine tanker om de farer, som den progressive verden står overfor fra islamisk genopvågnen og om, hvordan vi kan imødegå dem.
Det, vi er vidne til i dag, i muslimske lande som Pakistan, Afghanistan, Irak, Somalia, and Sudan etc. er talibanisering eller saudiisering af samfundene, dvs. etableringen af sharia på alle livets og samfundets områder. I andre muslimske lande samler der sig krav om det samme. På få årtier vil hele denislamiske verdens ansigt ændre sig fundamentalt.

Denne transformation synes uundgåelig for øjeblikket. Men vores hovedbekymring er den vantro verden, specielt den vestlige. Den indfødte befolkning i Europa er faldende på grund af lav fødselsrate, altimens muslimerne formerer sig uhæmmet.

I UK stiger den muslimske befolkning 10 gange hurtigere end resten. Tendensen må være nogenlunde den samme i andre vesteuropæiske lande. Og hvad fører det til? Ved midten af dette århundrede vil muslimerne være den største religiøse gruppe i Europa. Og hvad vil der ske under disse omstændigheder? Vi kan let gætte.

Tag Pakistan som eksempel: ved valgene støtter kun 10% af pakistanierne de partier, der vil indføre sharia-regime. Se nu på Storbritannien: nogle og 40 % af muslimerne støtter sharia-regime, med kun 37% imod. Jeg tror at disse tal er en del forvredne, fordi muslimer ikke siger sandheden. Ikke desto mindre betyder disse tal at der er en meget større brøkdel blandt de muslimer, der bor i vesten, som elsker sharia, sammenlignet med med dem, der bor i islamiske lande som Pakistan eller Afghanistan.
Medmindre de vestlige muslimers mentalitet ændrer sig drastisk i de kommende årtier, hvilket er usandsynligt, vil talibaniseringen af Europa være en uundgåelig realitet ved midten af århundredet, og det vil uden tvivl sprede sig til Nordmamerika, Rusland og Indien.

Vi ved hvad sharia betyder for den civiliserede menneskehed. Vi har set det i Saudi Arabien, vi så det i Afghanistan under Taliban; vi ser det i de talibaniserede områder af Pakistan. Vi ved helt klart at kvindernes skæbne - muslimer eller ej - vil blive værre. Behandlingen af ikke-muslimer er rædselsvækkende og uderst ydmygende under sharia-regime. Det sker i de taliban-besatte områder i Pakistan. Hinduer og shikh’er underkastes ydmygende jizya, som er en voldsomt diskriminerende skat som skal betales for ikke-muslimers sikkerhed for liv og ejendom i en islamisk stat (Koranen 9:29).

Taliban [http://www.outlookindia.com/article.aspx?240378] angreb sikh-samfundet i Orakzai fordi det ikke kunne betale den forlangte jizya, dræbte nændene, tog deres hjem og ejendom i besiddelse, og tog kvinder og børn som slaver i overensstemmelse med koranens befalinger (33.26) og Muhammeds eksempel på hvordan han behandlede den jødiske stamme Banu Quraiza
[M.A. Khan, Islamic Jihad, p47-49].

Tusinder af hinduer er allerede flyttet til Indien i de seneste måneder for at undslippe fra talibanernes undertrykkelse. Det, der står på spil i dag, er helt åbenbart talibaniseringen af hele kloden - dvs. etableringen af overhøjheden af Koranen og Sunnaen (dvs. sharia) globalt - hvilket er et centralt krav i Koranen (2:193), 8:39) og Islams ultimative mål. Og det vil være den værste ulykke, som nogensinde er overgået menneskeheden.

Derfor burde det at undgå verdens talibanisering, hvilket for øjeblikket synes umuligt at undslippe, medmindre der sker noget drastisk, være den allerstørste og centrale interesse for hele den civiliserede menneskehed, som jeg ser det. I min bog anstrenger jeg mig for at få hele verden både den muslimske og den ikke-muslimske, til at forstå hvad Jihad, vor tids svøbe, virkelig betyder for vores fremtid og til at tage virkelig forholdsregler for at bekæmpe den.

BW: Hvordan mener du, vi skal udkæmpe det slag?

Khan: I de forløbne år ar mange kloge og komplicerede forholdsregler blevet forsøgt og bliver forsøgt endnu: den globale krig mod terror, regime-ændring i Afghanistan og Irak for at sprede frihed, demokrati og modernitet, og anstrengelser for at engagere og samarbejde med såkaldt moderne muslimerfor at vinde hjerter og sind i et bredere muslimsk samfund osv. Men intet har virket. Siden 9/11 angrebene i USA er antallet af jihadister i form af talrige radikale islamistiske grupper rundt i verden vokset exponentielt. Og overalt bliver den muslimske mentalitet i stigende grad radikaliseret, også i vesten.

Der er også mange initiativer blandt såkaldt moderate muslimer for at reformere islam. Mange af disse muslimer skaber sig gode karrierer under dække af disse fup-reformkampagner. Men forsøg på reform er også prøvet indenfor kristendommen, reformer som basalt består i at gå tilbage til roden, til oprindelsen af religionen gør det blot værre i Islams tilfælde. En ægte og succesrig anstrengelse på at reformere Islam blev gjort af den brilliante saudiske lærde Abdul Wahhab (1703-91) efter Martin Luthers (1483-1546) mønster.

Det blev wahhabismens fødsel, den islamiske svøbe, der konfronterer os i dag. Forsøg på at refomere bort fra orthodoxiet dvs. efter rationelle og humanistiske retningslinjer har været forsøgt af enkelte magtfunde islamiske herskere, namlig Baghdad kalifferne al-Mamun, al-Mutassim and al-Wathik (813-847), samt Akbar den Great i Indien. De ver de største monarker i verden i deres tid og hensynsløst diktatoriske.

Men skønt de udvirkede visse positive forandringer i deres regeringstid vendte alt tilbage til det gamle efter at de forsvandt fra scenen. Islamisk orthodoxi slog igen med større brutalitet og gru i hvert tilfælde.

Forsøg på reformation har således forværret situationen eller er slået fejl. Ethvart nyt forsøg på at reformere Islam i dag er meningsløst fordi muslimerne er ved at blive veluddannede og kan selv læse koranen, som er bevet oversat til atte de større sprog. De er ikke mindre begavede end “reformatorerne”, og kan forstå hvad versene i Koranen virkelig betyder. Reformation i den moderne uddannelses tidsalder er en meningsløs øvelse og dømt til at slå fejl.

Noget, som måske kunne virke,noget, som ikke har været forsøgt, er hvad jeg personligt kalder
at “skamme muslimerne væk fra Islam”. Islam er en grufuld og skammelig ideologi, som slet ikkepasser til den civiliserede verden. Men de fleste muslimer, som er genenmsnitlige menneskelige væsener, ved ikke hvad der faktisk står i Koranen og i Sunnaen, De har aldrig kritisk analyseret.

De har ingen ide om hvad det vil sige at være en sand muslim og skamfuldt det er for en moderne civiliseret samvittighed. Hvis de bliver gjort klar over Islams sande natur vil de i stort tal forlade dennebarbariske og de-humaniserende kult. Islam vil blive kondemeret og ende på den historiens affaldsbunke, hvor den altid har hørt til.

Det er den eneste forholdsregel, der endnu ikke er prøvet. Og det er præcis hvad jeg har forsøgt på min Website, islam-watch.org http://www.islam-watch.org/iw-new/index.php (founded November 2005): “Telling the Truth about Islam”. Og min bog, Islamic Jihad, er også en udstrækning af det forsøg. Jeg har overbevisende tegn på at det kan virke.

BW: Vil du nærmere beskrive skamning af muslimer, og hvordan det virker?

Khan: Hvis du ser nærmere på Islams historie opdager du at islamisk orthodoxi er meget modstandsdygtigt på grund af sin enorme understøttelse i den voldelige jihad. Som jeg allerede har uddybet, så følges ethvert forsøg på at reformere islam af voldsom, rasende reaktion.

Fra det 19. århundrede og fremefter udvirkede de europæiske kolonialmagter væsentlige og betydningsfulde ændringer i den islamiske verden, såsom lighed mellem religionerne, frigørelse af slaverne, ideen om verdsliggørelse, fremskridtstro og modernitet. Men efter at kolonimagterne trak sig ud, bliver alle disse positive forandringer væltet omkuld. Menneskeheden trues nu af det islamiske orthodoxi og dets jihad i et omfang som historien aldrig har kendt.

Det, disse faktorer fortæller os, er at forsøg på at reformere og sækularisere Islam ikke alene er dømt til at mislykkes, men også at dens (islams o.a.) overlevelse i nogen form vil vise sig at være en ulykke for menneskeheden. Derfor må de, som nærer omsorg for vores progressive og moderne civilisation, forstå denne kritiske faktor, når de har med Islam at gøre.

Vi har sandsynligvis endnu tid til at redde menneskeheden fra den islams svøbe, som nu svinges over os, uanset hvilke skader vi måtte lide undervejs, men vi vil ikke mere få den mulighed, hvis Islam får en chance til at slå til. Så behovet her og nu er at brække ryggen på Islam én gang for alle. Og her kommer ideen om at “skamme muslimerne ud af Islam” i spil. Det vi behøver er at diskreditere Islam helt og aldeles, helt ned til cellers og atomers niveau. Det er ikke særlig vanskeligt. Bare at fortælle sandheden om Islam er nok.

Jeg har allerede nævnt at “Islam er en grufuld og skammelig ideologi, som ikke passer til den civiliserede verden”. Sagen er at de færreste muslimer har nogen anelse om hvad det vil sige at være en sand muslim. De fleste af dem, særlig udenfor den arabiske verden, er uvidende om Islam. Meget få af dem læser Islams grundlæggende tekster med den rette indsigt og forståelse.

Det, de ved om Islam, er noget de har hørt under opvæksten. Og når de lever deres liv, er de under enorm indflydense fra kafir-verdenen (kafir=”vantro” o.a.), som omgiver dem, fra medierne, fra alle de goder, kafir-verdenen bringer dem. Samtidig forbliver de underbevidst indoktrinerede med kardinalpunkterne i Islams tanker, nemlig:
1. Islam er en fuldkommen anvisning på hvordan man skal leve,
2. Islam er den fuldkomne religion, og Muhammed var det ideelle menneske for alle tider. Derfor er begge (såvel Islam som Muhammed o.a.) hævet over spørgsmål og kritik.
3. Kun muslimer er bestemt for Guds frelse, og:
4. Islam vil til slut dominere hele verden, dvs. alle mennesker vil til sidst en dag blive muslimer.

Denne underbevidste indoktrinering af det såkaldt moderate eller liberale muslimske flertal spiller lige i hænderne på extremisterne. Når extremisterne larmer op, fordi profeten er blevet bagtalt eller udsat for blasfemi eller fordi Islam er blevet fornærmet, så er jo begge, i deres forestillingsverden perfekte og hævet over at man peger fingre ad dem. Derfor slutter man op om extremisternes orgiastiske raseri. Vi har set det i kontroversen omkring Salmas Rushdies Sataniske Vers og for ret nylig over tryknigen af muhammed-tegningerne i en dansk avis eller pave Benedicts kommentar om Muhammed.

Jeg tror at den såkaldt moderate variant af muslimer let kan adskilles fra Islam. Det vi skal gøre er at sige den sandhed at Islam ikke er en “fredens religion”, sådan som man populært hører, men en barbarisk, inhuman og uciviliseret kult; at Muhammed ikke var en ædel, en fuldkommen mand for alle tider, men at han var en brutal plyndringsmand og massemorder, lysten efter magt, rigdom og sex; at han var en sex-galning med pædofile tilbøjeligheder rettet mod et barn, bare seks år gammelt, da han var i 50′erne og ikke langt fra døden. At Islam, som grundlagt af profeten Muhammed er en barbarisk institution for imperialisme, tvungen omvendelse og slaveri og sex-concubinage (ret uoversætteligt! o.a.). Som Islam beskrives i sine hellige tekster er den endda mere rædselsvækkende end dette.

Det, vi skal, er at holde Koranens tekster, de profetiske traditioner og biografierne og Islams historie, nøgent op for muslimernes øjne og op for hele verden. Det vil være tilstrækkeligt til at skamme muslimerne væk fra Islam.

Hvorfor vil det virke? Lad mig begynde med mit eget eksempel. Jeg var en af de liberal/moderate muslimer. Da 9/11 indtraf følte jeg at angrebet var ganske retfærdiggjort på grund af USA’s uretfærdige politik overfor palæstinenserne. Jeg bør nævne at jeg var heldig, fordi jeg allerede var involveret i nogle internet-grupper som var kritiske overfor Islam.

Men efter 9/11 -angrebene, da kritisk analyse af Islam, Koranen og hadith’erne blomstrede voldsomt op, blev jeg i nogen tid forsvarer af Islam. Jeg blev gennem tre år ved med at stritte imod at kigge nøjere på Islams grundlæggende tekster, Koranen, Sunnah’en og Muhammeds biografier. Men endelig læste jeg dem og jeg blev rystet i min grundvold og frustreret over mig selv. Jeg skammede mig, fordi Koranen faktisk er en håndbog i betingelsesløs krigsførelse mod ikke-muslimer. Muhammed var et af de mest horrible, hvis da ikke det allerværste menneskevæsen i menneskehedens historie. Og jeg, som gennem mere end 35 år af mit liv havde troet at Islam var den mest fuldkomne og fredelige religion, en perfekt anvisning på at leve livet!

For en muslim er den vanskeligste ting i verden at forlade (i originalteksten står “living”, men det giver ikke mening, så jeg antager at det er en slåfejl, og at der skulle stå “leaving” o.a.) Islam, og det var det også i mit tilfælde. Først da jeg læste Islams grundlæggende tekst og forstod dens sandhed kunne jeg forlade Islam med lethed. Hvis jeg ikke havde læst disse tekster, kunne jeg ikke have oparbejdet modet til at forlade Islam trods alle de forfærdelige ting, som muslimske jihadister fortsatte med at begå, uanset hvor hårdt kritikerne angreb disse fanatikere.

Ligesom jeg forlader mange muslimer (nu) Islam efter at have læst min website islam-watch.org, og faithfreedom.org og andre websites, som fokuserer på kritik af Islam på grundlag af dens fundamenter: Koranen, Sunnah’en og profeten Muhammed. Endog nogle potentielle selvmordsbombere iblandt. Jeg har vidnesbyrd fra muslimer, som anså sig selv for at være “muslimer for livet” blot for få måneder siden, som mente at de aldrig ville forlade Islam, denne allermest fuldbyrdende tro.

Men efter at have læst min bog, som grundlæggende afslører jihads sande natur i modsætning til hvordan den forstås populært, nemlig som en fredelig kamp mod selvet, mod synden, for udryddelsen af fattigdom, for menneskerettigheder, for kvinders rettigheder osv. fandt de ud af at hele deres liv, som havde hvilet på en løgn, var blevet slået i stykker. Deres tro på Islam var slået i stykker.

Så udfordringen foran os består i at blotlægge fundamenterne for den islamiske tro, medens disse såkaldte moderate/liberale muslimer ser det og få dem til at læse Islams fundamentale tekster. Når de først én gang gør det, så vil flertallet af dem opdage at deres tro på Islam er splintret. Det er dér, der begynder: Islams kollaps som et sandslot. Menneskeheden vil være reddet fra dens evige rædsler én gang for alle.

BW: Der er blevet fortalt mange sandheder om Islam siden 9/11. Men indtil nu har det ikke virket; vi er ikke i gang med at vinde slaget. Hvad mener du, der skal gøres?
Khan: Det er fuldstændig rigtigt: Der er fremkommet en masse litteratur, særlig i form af bøger, som fortæller sandheden om Islam. Men man må tage i betragtning at der er udkommet en langt større mængde litteratur, som sælger løgne om Islam. Lad mig understrege at for at “skamme muslimer ud af Islam” har vi brug for bøger og litteratur, som fokuserer på Koranen, Sunnah’en og Islams historie.

Bøger som Ibn Warraq’s “Why I Am Not A Muslim”, Andrew Bostom’s “Legacy of Jihad”, Dr. Ali Sina’s “Understanding Muhammad”, og vel også min “”Islamic Jihad”. Med undtagelse af Ibn Warraq’s og Bostom’s bøger har meget få af disse dybdeborende bøger haft succes. De færreste af disse bøger bliver publiceret fra kendte forlag, fordi man er bange for muslimske protester. De bliver tit publiceret på eget forlag og opnår kun ringe opmærksomhed. Den vigtigste faktor af alle er at kun meget få muslimer, som generelt har meget dårlige bogkøbs- og læsevaner, køber den slags bøger.

Derfor har bøgerne, som fortæller sandheden om Islam, kun meget ringe effekt på vor primære målgruppe, muslimerne. Modsat de bøger som fortæller løgnene om Islam og som produceres i langt større omfang og som medierne ivrigt promoverer. De bøger som bliver købt af de fleste muslimer og ikke-muslimer. Så i det store og hele bliver virkninen af de bøger, der fortæller sandheden, nullificeret af dem, der fortæller løgne.

Og når det gælder nyhedsmedierne, som muslimer læser i stor udstrækning: der er sandheden stort set fraværende. Lyveriet er helt overvejende og overvældende. Vores main stream medier (MSM) baseres på løgne og falsk tale når det gælder dækningen af Islam. Og af den smule sandhed, der måtte komme frem, er meget lidt fokuseret på Islams grundlæggende tekster og doktriner

MSM er de værste skyldige, de største medskyldige i den radikale Islams succes. De er de mest ivrige til at cirkulere budskaber i form af lydbånd og video o.lign. fra Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri og andre topledere fra al-Qaeda og radikale topledere og ideologer.
Og at skaffe disse budskaber frem til et muslimsk publikum, som giver husly til potentielle rekrutter, er afgørende for den succes, som den radikale islamiske dagsorden skrider frem med. Samtidig frafiltrerer MSM strengt de få stemmer som prøver at focusere deres kritik på Islams grundlag, kritik som kunne tjene til at oplyse både muslimer og ikke-muslimer om Islam og til at skamme muslimerne væk fra Islam. Det samme gælder internettet. Det har spillet en enorm rolle for al-Qaedas og ligesindede radikale islamiske gruppers succes med at popularisere deres voldelige ærinde og rekruttere folk. Ihvorvel de, der fortæller sandheden, har haft en vis succes der hvor de kan sprede deres budskaber forholdsvis frit, så er der kun få sådanne websites, med en begrænset læserskare, overfor en syndflod af af pro-islamiske og militante websites. Og værst af alt, de websites, der fortæller sandheden forbydes/fordømmes i de fleste islamiske lande, og endda i vesten. For eksempel har de fleste uddannelsesinstitutioner i Australien fordømt alle sandheds-fortællende websites, nemlig blandt andre faithfreedom.org, thereligionofpeace.com, jihadwatch.org, islam-watch.org, islammonitor.org og kategoriseret dem som hade-sites, (”hate-sites”).
Så det er klart nok hvorfor vi ikke gør nogen væsentlige fremskridt med vore anstrengelser for at udbrede sandheden. Hvordan det slag ender vil nok, tror jeg, blive bestemt af medierne. Vi må forstå at investering at hundreder af milliarder dollars årligt til at styrke vores efterretningstjenester, opstramning af sikkerheden og krig mod terror - de går til spilde. Nogle af disse foranstaltninger virker desuden direkte modsat deres hensigt, ved at fremhjælpe radikaliseringen i det muslimske sind over forskellige klagepunkter. Og det bevirker selvfølgelig tab af liv og ejendom på begge sider. I medierne kan vi undgå denne trussel med en lille brøkden af investeringen og med meget mindre tab af liv og ejendom. Slaget kan med lethed vindes. Muslimerne kan ignorere den støj, der kommer fra sandheds-sigerne, der ofte diskrediteres som et lille mindretal af muslim-hadende islamofober, i nogle få negligible og lidet kendte websites, men de kan ikke ignorere the Main Stream Media.
Når sandheds-sigerne får lejlighed til at afsløre de fundamentale, hellige tekster i MSM og vise hvor grufuld og barbarisk en kult, Islam er, vil muslimer på alle niveau’er være tvunget til at forsvare deres tro ved at se grundigt på disse tekster. Ethvert forsøg på at forsvare Islam vil føre til at de lærer om det snavs og den umenneskelighed, som bor i Islams inderste.
Vi har mere end nok af overbevisende beviser til at bekræfte at det såkaldt fredelige flertal af moderate/liberale muslimer vil begynde at forlade Islam en masse, skamfulde, frustrerede og vrede over hvad de troet på hele deres liv. Vestens problem ville være løst på et årti eller to, med Islams sammenbrud. Det kan jeg forsikre dig om!
Herfra ville løsningen på det islamiske problem i resten af verden, de muslimske lande indbefattet, snart kunne begynde.
Faktum er at islamisterne har enorme fordele fremfor sandheds-fortællerne i hvert af slagets aspekter. Sandheds-fortællerne udkæmper denne strid mod tårnhøje odds; deres modparter har årlige investeringer på milliarder af dollars mod nul på deres side; islamisterne har næsten hele slagmarken i medierne på deres side, og det er den afgørende slagmark i denne kamp.
Jer erkender at der kun er en ringe chance for at dette overhovedet ændres. Dette slags fremtid forbliver enormt kraftigt vægtet til fordel for den islamiske side lige nu. Talibaniseringen af kloden forbliver en uundgåelig mulighed, medmindre omstændighederne ændres drastisk, måske skrækindjagende forfærdeligt.
BW: Tak for at du har oplyst os, mr. Khan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bill Warner
[http://www.politicalislam.com/blog/shaming-the-muslims-out-of-islam/]
Permalink
copyright (c) CBSX, LLC
[http://www.politicalislam.com/] politicalislam.com Use and distribute
as you wish; do not edit and give us credit.

This message was sent by: Political Islam . com, Suite 500
3212 West End Av

Upassende ? Klag over indlæg

 
Rune H, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:55

Steffen Nielsen
Der er ikke kun en kontekst, der er flere. Kontekst betyder sammenhæng. Sennels blander hennelser og begivenheder sammen så de passer i hans billed af muslimerne og deres tanker. Det går galt fra starten af:

´´På baggrund af den indsigt jeg har fået i det muslimske miljø gennem mit psykologiske arbejde med over hundrede voldelige og radikale muslimer, vil jeg her komme med et bud på, hvordan konflikten vil udvikle sig fremover´´

Den baggrund gør ikke en mand til ekspert i muslimer og Islamismer(Der er ikke kun en).

Det er set før at problemer som er komplekse og som kræver en længere forklaring bliver misbrugt(symbolpolitik). Dette misbrug løser ikke de problemer som er virklige. Det er de sidste 8års politik med regeringen og danskfolkeparti et bevis på. Problemerne er blevet støre.

Derfor må Sennels og andre ligesindet overveje om det verdens billed de deler måske ikke er det rigtige for Danmark. Vi skulle nødig blive en mini udgave af 30ernes Nazi Tyskland blot fordi vi ikke kan løse vores probler på den rigtige måde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:58

@Rune H.

Nej tyrkiets histore er nettop ikke irrelevant i denne sammenhæng.
Den endte med at blive Balkans historie, og trods de gode menneskers ihærdige modstand gennem århundreder endte det alligevel med det vi har oplevet på det seneste.
Og ja, for nu at tage alle proteterne om serbiske overgreb på forkant, de gjorde også, og måske de værste overgreb. Og det var både, dumt fejt, unødvendigt og utilgiveligt.
Men hvorfor tror du at det samme ikke vil kunne ske her? Det kan det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 29. nov 09 kl. 19:59

Til dem der syntes at et multietnisk samfund er en velsignelse, så tag dette ad notam:

Tyrkiets nuværende premierminister Recep Tayip Erdogan har sagt: “Der er ikke to slags islam, islam er en, og den er koranen”, Jyllands-Posten 02.06.2008 s.12.
Samme person har udtalt: “Der findes ikke moderat eller ikke moderat islam. Islam er islam, basta! og samme herre fortsætter: “-al amoralsk opførsel kommer fra vesten,” Weekend-Avisen/Bøger s.6,nr.29, 2008.

Hvis godhedsindustriens medløbere og politikerne havde gidet at læse på deres lektie og gjort hjemmearbejdet omhyggeligt, så står der i Koranen:
“Ikke at slutte venskab med jøder og kristne” (Sura 5,51), Dræb de vantro, hvor som helst I finder dem” (Sura 2,191), “I, der tror! bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse!” (Sura9,123), “Dræb afgudsdyrkerne, hvor end I finder dem”, (Sura 9,5).

Under muslimernes demonstrationer kan man på deres paroler læse følgende: “Europa, du kommer til at betale,” “Slagt dem der spotter islam,” “Halshug dem, der fornærmer islam,” “Slå dem ihjel, der krænker islam,” og under urolighederne med tegningerne lød det:
“Knus danskernes hoveder,drik deres blod,”
“Ødelæg Danmark, og få danskerne til at krybe i støvet,”
Ødelæg deres fæstninger, jævn deres bygninger med jorden, og omdan deres jord til blod. Antænd en brand, som ikke kan slukkes.”

Og islam skal være en fredens og mildhedens religion, og jeg er kejser af Kina.

Og hvordan står det til med de kristne mindretal i de muslimske. De er udsat for førfølgelse, hærværk, mord og andet uvæsen, bare se på Ægypten (kopterne), Tyrkiet (armenierne), Algeriet (berberne), Irak (kaldæisk kristne, Iran (bahaierne).

Der er ingen der skal komme til os, og belære os om menneskerettigheder og tolerance. En ting er der rigeligt af i den muslimske verden, og det er had, had og atter had mod anderledes tænkende, især vesterlændinge. De hiver tilsyneladende deres mishagsytringer op fra hadets kar, der syntes at være uden bund.
Der er lysår mellem skandinavisk/nordeuropæisk tankegang og normsæt, og muslimernes, der betragter Koranen som eneste rettesnor i alle livets forhold, givet dem af gud selv.

Den islamiske verden lever under en lovtrælddom, og islam er ikke en religion i gængs forstand.

Et gammelt dansk ord siger: “Skik følge eller land fly”. Når man har “gæstebud”, er det værten, der bestemmer når festen er forbi. Gæster der tiltager sig rettigheder, er besættere, så enkelt er det. Man burde for bestandigt udelukke den evindelige fredsforstyrrer, MUSLIMEN.

Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:03

Rune H.

“Det er de sidste 8års politik med regeringen og danskfolkeparti et bevis på. Problemerne er blevet støre.”

Den argumentation havde været relevant, hvis vi havde at gøre med en isoleret dansk problematik. Men som linkene til begivenheder i Paris, Oslo og Malmø indikerer, er der her tale om en international problematik, der oven i købet rækker meget længere end Europa.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Købke, Helsingør | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:05

Det mærkelige er, at der i snart 25 år har været en ny faktor i dansk politik hos dem, jeg vil kalde almindelige partier.
SOC,SF og de Radikale.
Disse partier vil mig det ondt.
De vil os det ondt.
Har aldrig forstået hvorfor.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:07

@ Steffen Nielsen, Kbh NV

Godt set om Politiken. Berlingske kunne også have plukket lignende udsagn på Søren Pinds Blog i anledning af Jønkes Sjakal Manifest.

Det var dengang mange undrede sig over at det kunne komme så vidt at man var (delvist) enige med Jønke.

@ Maria Due, Århus

Og jeg som troede, at Demokratiske Muslimer kunne være en del af løsningen! Det var virkelig en øjenåbner. Tak for det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:08

@ Adnan S

Hvorfor vente?

Hvorfor rejser I muslimer ikke bare? I er enormt dyre i drift. :-(

Vi vil bestemt ikke savne jeres ideologi eller jer.

Dertil har I lavet for meget ballade, hærværk, vold og kriminalitet. :-(

Et stort tillykke til Schweiz. Landet viser vejen. :-)

Næste skridt må ære at forbyde islam som terror- og krigsopviglende ideologi.

Her i landet er der næppe tvivl om at med mennesker med det nødvendige mod og mandshjerte i retssystemet vil islam kunne forbydes under henvisning til Grundloven.

@ peter kocsis

Det er da glimrende, hvis økonomien er så god i Tyrkiet, som du fremfører. Så må landet kunne opfylde sine forpligtelser overfor det hav af tyrkere, som bor i Europa og hente dem hjem. Vi skal nok kippe med Dannebrog når flyene letter. Og fælde en enkelt glædeståre. De kan hilse i det tyrkiske diktatur.

Heldigvis oplever Tyrkiet tilbageskridt i forhold til at blive medlem af EU. Flere og flere politikere taler frit fra leveren og siger klart nej til tyrkisk medlemskab. Landet kommer aldrig ind i varmen.

Påvirke Tyrkiet inden de kommer ind i varmen? :-( Vi vil sgutte ha’ dem ind. NO WAY!

Jeg vil tilslutte mig koret om at Sennels og Uhrskov er essentielle bloggere, som vi vil have svært ved at undvære.

Der er brug for folk, som kan og vil åbne munden mod idiotiet i de herskende kredse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens K, århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:21

Jeg håber at Sennels vil fortsætte det gode og oplysende arbejde. Ellers vil venstrefløjen sørge for at vores fredelige del af verdenen vil blive ødelagt af racistiske grupper af kriminelle muslimer. Venstrefløjen lukker jo alt stemmekvæg ind uanset hvor mange lidelser og krænkelser af menneskerettighederne det vil resultere i.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:39

Dear Hansen, Thank for your email intended for Wafa Sultan and Ayaan Hirsi Ali. We do not have close connection with these big shots. You may find Ayaan’s email at the American Enterprise Institute website. Thanking you. MA Khan– Editor, Islam-watch.orgM.D., U.S.A.

Upassende ? Klag over indlæg

 
michael thiesen, københavn | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:50

@ Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:08
“Hvorfor rejser I muslimer ikke bare? I er enormt dyre i drift.”

Niels, det samme kan man sige om jyderne - I er også enormt dyre i drift. Se bare på udligningsordningen, hvor pengene fosser fra øst til vest. Hvornår rejser I - I er enormt dyre i drift?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 20:56

@ michael thiesen, københavn

Hver indvandrer fra ikke-vestlige lande koster 2 millioner kroner.

Hvor mange synes du at vi har råd til.

S-SF-R vil jo give hummanitært ophold hvis man har født et barn i Danmark, selv om man er afvist som asylansøger.

Tror du seriøst at det ikke vil få indflydelse på flygtningestrømmen.

Når nu du kommer ind på skatebetalinger: Hvor meget betaler du i skat?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:02

@Mikkel Christensen.
Sikken en smøre! men hvor vil du egentlig hen med den, andet end forsøge at diskreditere manden? og den slags er ringe.

Vi der ikke bor i Wavendon, og følger bare lidt med i nyhederne ikke bare i Danevang, men også i resten af verden, genkender essensen af Sennels analyse og scenarie alt for godt.
Vi genkender den fra historien, og vi lidt ældre blev undervist i historie, og nogle af os kan huske den, og læser mere fra tid til anden.
Og vi genkender den fra snakken folk og folk imellem. Og “bønder og godtfolkes” sunde fornuft har ofte været noget på forkant med hvad “de der fine køv’havnere” mente.
Den kløgt var stor nok til at afvise både kommunisme og nazisme, og hvorfor skulle det ikke også gå sådan denne gang?
At “folket” siger nok er nok, og får politikerne op af stolen, mener jeg.
Hvis ikke er Sennels scenarie nok desværre meget realistisk.
Hart du glemt eller ikke hørt om eks 1943, så slå det op.

Upassende ? Klag over indlæg

 
michael thiesen, københavn | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:03

Niels, i modsætning til dig (?) betaler jeg skat i Danmmark. Hvor meget jeg betaler rager ikke dig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:07

“Og et SFI-projekt viser, at muslimske kvinders ringe arbejdsmarkedstilknytning også skyldes mangel på tætte netværk i form af forældre og bedsteforældre, som kan aflaste ved sygdom og andre situationer.”

“Mon skribenten nogensinde har nedladt sig til at gøre sig tanker om, hvordan den slags overkommes i danske familier?”

Marie Due hvor har du ret, danskere er jo ikke noget der er værd at snakke om, og at de kan være udsat for det samme pres som andre grupper har slet ingen betydning.

Gud hvor har jeg tit stået alene med mange problemer, ingen familie der kunne række en hjælpende hånd når lokummet gik i brand. Hvis jeg klagede fik jeg bare et næsvist svar at jeg selv havde valgt. Vi har ALDRIG fået nogen hjælp til noget, men de nye eksotiske immigranter bliver hjulpet i hoved og r… Først skulle vi klare den for os selv dernæst skal vi betale så de nye kan få hjælp til så at sige alt, nogle af os betalte for os selv og nu betaliver vi for dem der føler sig bedre end os, og det med regeringens velsignelse. Jeg venter bare på opgøret på den anden side af Atlanter Havet (Nordamerika).

Blev inviteret herover af Canada, nu kommer de sejlende fra alle befængte lande og har ingen papirer med, der kommer de værste røverhistorier ud om at nogle har boet her i årevis og rejser så hjem og kæmper i deres hjemlande. Ny ladning tamiler hertil for nylig. Vi mangler ledere der kan og tør sige og gøre noget ved det i alle vestlige lande.

Vestlige ledere er ikke ledere de er follower, de venter alle på en anden tør gøre noget. Tænk hvis de skulle blive upopulære hos indvandrerne, så mister de jo størsteparten af deres stemmebase.

Same old,s same old all over the West.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:10

Ebbe Kløvedal Reich var inde på noget som andre også- både dengang han levede, samt senere - har forsøgt at få diskussioner igang om.

Men det er som om folk bliver skræmt alene ved tanken om at sætte islam i forbindelse med det Luciferiske - hvis man kan sige det sådan.

At islam står for det modsatte af hvad eksempelvis Jesus står for kan ingen, der har sat sig en smule ind i Islam, undgå at erfare.

Så koblingen mellem Lucifer og Islam, som Ebbe Reich Kløvedal mente at finde, er ikke helt ved siden af.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:12

Nicolai Sennels har i dansk debat fungeret som det nødvendige enzym, der sætter nødvendige demokratiske debatprocesser igang. Tak for indsatsen - og håber ikke at det bliver nødvendigt at anmode PET om døgnovervågning og beskyttelse, hr. Sennels…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Martin Jensen, Espergærde | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:14

michael thiesen, københavn,

Naturligvis er der mere aktivitet i hovedstadsområdet. Kommer det bag på dig? Sov du i geografitimerne?

Jylland er en del af Danmark. Danmarks hovedstad er København. Jeg er jyde. Min hovedstad er København.

I øvrigt burde du og andre dumsmarte københavnere undersøge, hvor meget de jyder, der bor i Danmarks hovedstad bidrager til den positive hovedstadsrelaterede økonomi. Et sådant studie gør det funklende klart, at jyder - ud over at besidde en uproportionel stor andel af lederposterne i hovedstaden - bidrager uforholdsmæssigt meget til hovedstadsområdets økonomi.

Måske skulle du overveje at bakke lidt op omkring de danskere, der holder liv i både “dit påståede København” og den del af Danmark, der ikke lever højt på den aktivitet en hovedstad altid er eksponent for.

Uanset i hvilken hovedstad, du kigger på lønstatistikker, vil du lære, at lønniveauet altid er højt, sammenlignet med den resterende del af landet.

Wake up - din arrogance beror på en uvidenhed!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:20

Nicolai Sennels

Jeg tror ikke, at du får tilbudt en stilling i det offentlige lige med det samme. :-)

Men det kan måske også være det samme, noget langt mere spændende kan vise sig ude i det mindre trygge og langt mere pulserende, hvor modet skal være større for at begå sig. Og velkommen skal du være!

Da min søn havde forsvaret sit afsluttende projekt på uni, var han ret opkørt. Han havde skændtes med censor i overværelse af en større forsamling, og karakteren blev ikke, hvad han og hans vejleder havde troet.

Det var den ene af de to gange, hvor Junior appellerede til sin mor om trøst, og jeg lyttede og brød ud i et højt grin, da han afslutningsvis sagde: “Nu får jeg aldrig et job”.

“Ork jo”, sagde jeg, for du har noget i dig selv, som ikke hænger på træerne.

Det varede da heller ikke mere end nogle få uger, så havde han et fint job, og han har aldrig haft andet end lederjobs og har altid tilbud fra heádhunterfirmaer, sommetider op mod en snes af gangen.

Det hører med til historien, at junior kort efter sit “Waterloo” læste en bog, som censor havde skrevet, og der opdagede han, at noget af hans projekt var citeret som censors egne betragtninger, og at det netop var det, de havde skændtes om. Censor var end ikke stor nok til at give ham ret, beklage og bede om at citere det.

Jeg føler mig også ret sikker på, at du vil få ret i mange af dine betragtninger, og at der inden føje tid bliver trængsel på vejen til Canosssa. Men jeg håber da ikke, at det går, som du skriver. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
michael thiesen, københavn | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:23

martin Jensen - flot indlæg og meget veldokumenteret. I følge dig er det jyderne der både holder Jylland og resten af DK kørende - København inklusiv. Jeg er dig evigt taknemmelig for at du på denne måde yder kunstigt åndedræt til hovedstaden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:25

rettelse: “bede om at måtte citere det.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob E, by | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:32

Sennel - du forstår ikke demokrati - men jeg kan fortælle dig at du er den største trussel - du er ikke en tøddel bedre en nazisterne i 1930erne - faktisk er du meget meget værre, da du burde have lært noget af historien. Nazibøddel med ekstra ondskab - det er dig Sennel.

Upassende ? Klag over indlæg

 
K Nielsen, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:34

Teksten er skrevet, nu er det på tide at gøre noget !

Find en grønthandler der ikke har muslimske bagmænd.

Hallalslagteren, skal ikke have kroner i kassen !

Bekvæmmelighederne som pizzariaer og kioskerne. No-go.

Lad være med at købe velsignet fjerkæ, og andet der har muslimske værdier på hænderne.

Gift dig ikke med en muslim, der bliver en helvedes ballade.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mikkel Christensen, Wavendon | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:44

@ Jens Larsen, Vildbjerg

Jeg forsøger ikke at diskreditere Sennels, men påvise at han ikke har noget grundlag for sine udtalelser at dømme efter hans yderst sparsomme og tynde kildegrundlag. Det er ikke et personangreb at gennemgå mandens kilder og deres validitet. Det er ganske almindelig kildekritik.
Og at jeg tilfældigvis skriver fra Wavendon bør vel ikke diskreditere mit indlæg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:48

Wikipedia er en totalt ubrugelig kilde, når det handler om at give et sandfærdigt billede af forholdene i Tyrkiet. Der vil altid være nogen, der går ind og piller ved teksten, så kritiske passager bliver relativiseret, overdøvet eller smidt ud.

At end ikke Danmark har anerkendt folkemordet på armenierne er pinligt.

Tyrkiet er verdens mest tyrkiske land - men ikke europæisk. Israel er mere europæisk end Tyrkiet, og kunne ligesom Cypern godt optages i en ‘Europæisk’ Union.

Tyrkiet har i øvrigt ikke engang ophævet besættelsen af Cypern…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Frede Fup, Totalteatret | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:58

Det kan da ikke passe, at JyllandPesten tager Sennels af plakaten her lige før, at hans stort opsatte forestilling om 3. verdenskrig har verdenspremiere. Vi er rigtig mange, der glæder os rigtig meget til den forestilling.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Hansen, Sønderborg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:13

Hej Nicolai

Tak !, Dette indlæg er et af de bedste ever i DK!.

Du har pt. nok støtte fra ½delen af Danmarks befolkning, men det vil stige.

( tænk lidt over dette JP )

Politisk salon fähigkeit ( som vi siger i sønderjylland ), burde være en diciplin for indvandrene, men som Sennels ganske rigtigt beskriver ‘offersyndromet’ så er det nu vendt om til at det er os som værtsland der har fejlet.

Det er en ommer !

Nej, alle der ikke kan lide at være i DK kan frit rejse hjem til et sted hvor man ikke skal bøvle med danske vantro.

Jeg har arbejdet i Saudi Arabien, der har man som udlænding en negativ retsbeskyttelse, bevisbyrden er altid på din side. Men man kan frit gå hen på den store plads og se folk få hugget hænder af, få pisk til de segner og værre….

Hvor er amnesty international, er det nemmere at angribe den danske rets sikkerhed ?

Nej, det stinker af at man bekymrer sig om det man tør gøre noget ved.

FØJ

Håber du fortsætter Nicolai.

God vind

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:15

Undskyld jeg afbryder - men prøv lige, at se på dagens indlæg af Hans Erling Jensen, TV2 blog Her. http://blog.tv2.dk/hanserlingjensen/entry350486.html

Et meget skarpsindigt indlæg;så det vender vi tilbage til!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens peterson, dk | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:18

Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:20

Kan du hjælpe mig med at nævne et europæisk land, hvor den muslimske indvandring ikke har giver ufred og problemer.

du har spurgt dette spm ca 100000000 gange, og du fik intet svar, men du får lov til at spørge igen og igen
————–

Tror du virkelig at Dansk Folkeparti har ansvaret for at muslimer ikke kan integreres i EU?

DF er det bedste parti i hele verden, alle dets medlemmer er højuddannde, alle er eksperter, og ingen af dem kan lide krig, tager sennels som eksempel
———————

Hvorfor må vi ikke kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade uden at blive angrebet for islamofobi?

jo, det må vi da godt, DU er en skovl og en spade -:)
———————-

For når problemerne altovervejende kommer fra de muslimske indvandrere, så går problemet ikke væk ved fortielse.

bliv ved med at tale tale tale
———-

Har du nogensinde set en muslim skrive om hvordan muslimer kan integreres i det danske samfund og være med til betale for velfærdssamfundet?

hahahahahahahahahahahaha, hvis en muslim skriver noget som ikke tilfredsstille dansk fjolse parti, så bliver muslimen beskyldt som islamist etc
———–

Ja har du set muslimern fra udlandet (De læser jo JP hver dag), som anviser veje til fredelig sameksistens?

Det er jo DF som altid anviser veje til fredelig sameksistens, er det ikke nok ?
———–

Den som ikke er del af løsningen er en del af problemet.

lige præcis , df er altid en del af løsning, når det drejer sig om muslimer, DF’er er eksperter i islam.
_________________________________________

Jeg forventer ikke svar fra dig, sov godt der hvor du befinder dig !!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:19

@ michael thiesen

Nu er danskerne som bekendt bundet gennem et århundredlangt skæbnefællesskab og derfor solidariske med hinanden.

Det fællesskab har muslimerne ikke del i - og får det aldrig. Desuden er de en katastrofal underskudsforretning.

Desuden betaler landet udenfor Djævleøen vist rigeligt til diverse teatre, politikere, konferencer og andet i københavnsområdet. Men det vil I måske gerne selv betale fuldt ud? :-(

I øvrigt betaler min datter, som bor i København, skat nok til at underholde 4-5 sociale københavnertabere.

@ Adnan S

I 2008 var dansk BNP 1740 mia. kr. Det svarer til ca. US$ 63.500 for hver indbygger i landet. Tyrkiet er håbløst bagud. :-)

@ K Nielsen

Det er en selvfølge at muslimske forretninger boycottes. Man hjælper vel ikke fjenden?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tør Man Give sit navn?, Randers | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:21

Jeg har ikke børn - det er nok godt. Jeg havde forventet at være død, inden de beskrevne problemer var opstået, men det er nok ikke tilfældet. Det eneste spørgsmål er, om der findes enkelte 2. g’ere der foretrækker vesten frem for østen? Det gør det nok ikke, men man kan da håbe.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens peterson, dk | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:23

Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:48

manden skriver

“Wikipedia er en totalt ubrugelig kilde….”

Er det kun dine kilde som er brugelig ??

Kan du nævne de kilde som DF tror på (udover DF’s elektronisk bibel) ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens peterson, dk | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:28

psykopaten sennels skriver

“Weekendavisen 27/11 omtaler mit blogindlæg om 3. Verdenskrig, som jeg postede her på JP 22/11. Indlægget fik flere end 300 kommentarer med på vejen……!
————-

over 300 kommentarer, hahahahah, ca. 90% af de 300 fra 7 forskellige DF’er,
————
DF’er elsker at prale, men det hele er varm luft.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:29

Adnan S skrev:

“Det ville være ekstra dejligt hvis Schweizerne også stemte for at rige olie sheiker ikke investerede deres olie milliarder i schweiziske banker, så de investerede i deres egne lande. Schweiz ville gå bankerot med det samme.”

Svejtserne var fuldstændig klar over, at oliesheikerne kunne finde på at trække deres penge ud af de svejtsiske banker. Alligevel stemte de, som de gjorde, og det vil sige ekstra meget i det land.

Svejs går ikke bankerot, det er nærmere oliesheikerne, der har et problem, når vi nu får lagt vor energiforsyning om. Så rejser alle slavearbejderne hjem, og sheikerne flytter til Ritz og Claridge i Paris og London, mens trofællerne derhjemme synker ned på et niveau i nærhenden af stenalderen. Stor artikel energikilder i dagens JP.

Kære Ms. Beaver

Jeg har heller aldrig haft støttepædagoger, men jævnligt været på Herrens mark og ikke anet, hvad jeg skulle gøre. Heldigvis havde jeg nær sagt, for man lærer jo at klare sig og udvikler selvrespekt, så at man ikke behøver at forlange rezzzzzpekt af andre, mens man vrider sig i selvmedlidenhed.

Dette skal ikke forstås, som om jeg ikke er rede til at hjælpe mennesker i nød, jeg er blot dødtræt af den endeløse kræven og utaknemmelighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:33

@ Jacob E, by, det vi har lært af historien, er sådan set hugget i granit i den europæiske menneskerettighedskonvention og omhandler det faktum, at enhver europæisk stat under domstolsprøvelse, har garanteret enhver hverværende borger fuldkommen religionsfrihed, ud fra den dyrtkøbte erkendelse, at vi i Europa opererer med den opfattelse, at mennesker fødes lige og frie.

Ingen borger er efter 1948 tvangsindrullerede i religiøse forestillinger hverken fra fødslen, eller fra selveste undfangelsen der gør der umuligt, at foretage omvalg på ethvert givent tidspunkt. Det gælder naturligvis også for islazistiske, tvangsindrullerede koransoldater at de kan desserterer fra deres erklærede kasernekultur, når som helst. Og det endog med statsgaranti!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:36

Tillykke til Flemming Rose og Morgenavisen Jyllands-Posten (JP) for med sædvanlig omhu at have stabt nok en flok selvbestaltede martyrer.

Denne omgang er omtrent lige så fortjente som den forrige. Og som ved forrige omgang, ser det på kommentarlisten ud til at ende i en resolution om at buykotte etniske forretninger, drevet mestendels af indvandrere som er velintegrerede i det danske samfund. (Sidste gang fik de ifølge en JP artikel en omsætningsnedgang på godt 50%).

You must be proud

Upassende ? Klag over indlæg

 
hansen hansen, kolding | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:40

Er det ikke i Tyrkiet Pia K. har sommerhus?
Man kan mane en krig frem, og det er du godt igang med at gøre Sennels.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Malie Jürgens, Hvidovre | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:46

Trist at Sennels stopper.
Denne blog har jeg læst dagligt uden at kommentere.
Kulturkløften er der jo! Jeg ser/hører dagligt disse “berigelser” udfolde sig, senest for en uge siden. Ved sengetid kan jeg høre at der er “uenigheder” mellem et par unge mennnesker ude ved min havedør. Ude i min gårdhave blev jeg vidne til noget meget udansk.
En meget aggressiv ung mand truede en yngre kvinde (16-18 år) med fråde om munden at hun skulle med hjem, det ville hun ikke (for I slår mig jo bare).

Han kastede hende hen af jorden og sparkede løs på hendes krop.

Det var bare for meget, så jeg råbte: Nu stopper du!

Den unge mand så sig forvildet omkring og fik øje på mig. Den pause benyttede pigen til at rejse sig og prøve at løbe væk, jeg kunne se hun havde smerter i maven/underlivet. Den unge mand sagde at en gammel dansk luder bare skulle blande sig udenom.
Hans søster skulle med hjem.
Hvilken kulturberigelse!

Det er ikke den første ubehagelige oplevelse for mig,jeg har boet i dette område i 16 år og har oplevet flere ubehagelige tilråb gennem tiden.

Sennels…du skal bare fortsætte “kulturkløften”.

Jeg kan da ikke være den eneste som ser at “berigelsen” er en katastrofe.

Min nabo er muslim og et værre “gavhoved”, råben og skrigen fra morgen til aften,ja….det er manden der overskrider med nogle decibel dagligt. Det er en pestilens.

Beslutningen er taget for et par måneder siden, jeg vil flytte tilbage til Jylland hvor de besindige er født. Men det bliver ude i det “mørke” Jylland hvor der er langt mellem muslimerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bitten-Kirsti Nielsen, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:48

Denne blog har været ventilen for megen frustration og tristesse, men også leverandøren af en omfattende viden, som har fået stærke mennesker til at udveksle synspunkter (på trods af snot fra spam’ere).

Men lad os så sige, at JP nu ryster på hånden, som det blev nævnt ovenfor, og at ordre vil komme udefra for at få kvalt debatten (bliv ikke forbavset, det har man forsøgt i Frankrig), så kan en én gang erhvervet indsigt aldrig rulles tilbage til nulpunktet, og et stigende pres kan ikke kvæles. En trykkoger har sin egen lov.

Og mens vi sidder her og tager verden alvorligt, træder de nye stjerner i dansk politik frem og lader sig fejre i projektørlys, som kom de fra en anden planet. Hvor grotesk.

Åh jo, det er netop her, hunden ligger begravet sagt ultra kort.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:49

Kurt Dejgaard

Arla har aldrig tidligere solgt så meget i Mellemøsten som nu.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bitten-Kirsti Nielsen, København | Skrevet: 29. nov 09 kl. 22:56

Nå, så kom spam’erne endelig på banen også i denne udgave. Ja, ja, det væsentlige nåede heldigvis at blive sagt forinden.

god nat!

Upassende ? Klag over indlæg

 
William Jansen, Nivå | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:01

For de, som interesserer sig for fremtidsforskning/vilde gæt, så anbefaler jeg Chuck Klostermanns essayistiske bud på det 21. århundredes historie. Klostermann er ikke bange for at trække nogen langt ude linier, som virker fjernt fra d. 28. November 2009.

Lad jer ikke skæmme af at han allerede har taget fejl m.h.t resultatet af sidste års amerikanske præsidentvalg. Det er ikke detaljerne, som er interessante.

http://www.esquire.com/features/chuck-klostermans-america/brief-history-21st-century-1008

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Prins, København V | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:04

Konflikten bliver ikke indledt af os. Det er derfor den ikke er kommet endnu.

Den kommer, når vi ikke længere kan vinde den.

Det véd jeg, for jeg har læst verdenshistorie siden jeg var 7 år gammel - og allerede dengang undrede det tydelige, evigt gentagne mønster mig. Den, der vil krig, venter. Det samme gør den, der ikke vil krig. Og dét er det vanvittige!

- - -

Bitten-Kirsti Nielsen - du lyder rar.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Malie Jürgens, Hvidovre | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:05

Maria Due… arla var også en af de største landsforræddere under den såkaldte muhammedkrise.
Jeg har ikke købt noget arla-fremstillet siden.
Alt jeg køber bliver checket på fødevarestyrelsens
hjemmeside, hvis arla ejer eller er medejer lader jeg varen ligge på hylden.
Så …ja arla har selvfølgeligt solgt mere i de muslimske lande efter deres forrædderiske knæfald for muslimerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:05

Maria Due, Århus

”Nicolai Sennels

Jeg tror ikke, at du får tilbudt en stilling i det offentlige lige med det samme”.

Det tror jeg heller ikke! Og skulle det ske, så vil det pågældende sted meget snart få et uoverstigeligt forklaringsproblem!

Men et rengøringsjob kan komme på tale. Det forudsagde jeg allerede i det første blok-indlæg!

Er det ikke rigtigt, rengøringsassistent Nicolai Sennels?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:08

@ michael thiesen, københavn

Når du kaster med sten skal du ikke bo i et glashus. Du du kritiserer jyderne må du også selv stå frem og sige at du et aktiv for det danske samfund. (Skat-Sociale ydelser, boligsikring etc.)

Jeg betaler faktisk meget i skat til Danmark og mit nye hjemland. Og før jeg forlod Danmark endnu mere. Jeg modtog aldrig sociale ydelser; men betalte rigtig meget i skat.

Når du ikke vil fortælle hvor meget du betaler i skat, kan du så ærligt sige, at du yder mere end nyder? Bare lige for at forstå hvor du vil hen.

P.S. Jeg er sjællænder

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:13

Nicolai Sennels kan når som helst få job i min virksomhed. Bjørn Holmskjolds gudslegitimerede nedladenhed skal Sennels ikke lide under. Dhimmier er vi trods alt ikke helt - endnu, Holmskjold! Ethvert headhunter-firma vil endog kunne gøre dygtigt brug af Sennels fremragende kendskab til islazistisk kultur, og med held kunne fraråde enhver arbejdsgiver, nogensinde at ansætte en medarbejder med islazistisk forankring. Vi skulle jo nødigt, på dansk grund, have USA’nske tilstande, hvor veluddannede og dygtige medarbejdere pludselig allivevel kommer i tanke om, at de jo først og fremmest er muslimer! Senest da en psykiater skyder med skarpt mod egne kammerater på basen. Forinden da en oversergent fordeler flest mulige afsikrede håndgranater i teltene, hvor kammeraterne ligger og sover - i Irak!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:19

Tillad mig at bringe dette skarpsindige indlæg af Hans Erling Jensen - hvorfor? det vender vi tilbage til - men sov lige engang på dette indlæg:Søndag, 29. november 2009 kl. 22:00 / dovenskab, dumhed, idioter, islam, jihad, muslimer, religion, ytringsfrihed
Hvorfor muslimer hører til verdens fattigste….0 kommentarer | Rapportér/anmeld | Send til en ven
“Vi er et folk, som ikke arbejder”
Imam forklarer åbenhjertigt, hvorfor muslimer hører til verdens fattigste
De muslimske indbyggere i det sydlige Thailand føler sig diskrimineret, fordi den provins, de bor i, er landets fattigste.

De muslimske indbyggere i det vestlige Kina føler sig diskrimineret, fordi den provins, de bor i, er landets fattigste.

De muslimske indbyggere i det sydlige Filippinerne føler sig diskrimineret, fordi den provins, de bor i, er landets fattigste.

De muslimske indbyggere i Serbiens sydlige provins Kosovo følte sig diskrimineret, fordi den provins, de bor i, er Serbiens fattigste. (Nu har de med USA’s hjælp løsrevet sig fra Serbien, men det er de ikke blevet rigere af).

Albanien, som er det land i Europa, der har den største muslimske befolkningsandel, er samtidig Europas fattigste.

Indien blev i 1947 delt i en muslimsk del (Pakistan og Bangla Desh) og en hinduistiske del (Indien). I dag er den muslimske del samtidig den fattigste del.

I Europa inklusive Danmark er de områder, muslimske indvandrere har slået sig ned i, landenes fattigste.

Hvordan kan det være, at muslimer altid befinder sig i verdens fattigste egne?

Hvordan kan det være, at et land som Saudi Arabien, som rummer enorme olierigdomme, befinder sig helt nede på en 43. plads målt på bruttonationalprodukt per indbygger? (CIA Factbook)

Det giver en arabisk imam en præcis forklaring på i en fredagsprædiken, som kan ses i tekstet udgave på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk

Hans prædiken bringes nedenfor i dansk oversættelse.

Vi bruger tog og fly, men de er ikke vore tog eller fly. Vesterlændingene fremstiller dem og eksporterer dem til os. Det er sandt nok, vi kan købe de mest fantastiske ting i verden, til vore hjem og til os selv. Vort folk kan købe de mest luksuriøse biler, Rolls-Royce, eller Mercedes 500 eller 700 - med alle former for luksus. Vi ejer dem, men vi fremstiller dem ikke. Vi fremstiller ikke så meget som en enkelt skrue i nogen af disse biler. Andre gør det for os.

Indkomsten i hele den arabiske verden inklusive de olieproducerende lande når ikke op på niveau med et europæisk land som f.eks. Spanien - for slet ikke at nævne lande som Tyskland, Frankrig, England eller Italien. Bare Spanien, som ligger i bunden blandt de industrialiserede europæiske lande, - ikke et eneste arabisk land når op på højde med Spanien. Hvordan kan det være?

Fordi vi ikke arbejder. Og hvis vi arbejder, så gør vi det ikke professionelt.

I et arabisk land blev der lavet en undersøgelse af, hvor lang tid den gennemsnitlige offentligt ansatte bruger på at arbejde. Gennemsnittet var 27 minutter per dag.

27 minutter. Resten af dagen drikker han kaffe eller læser avis eller går ærinder her og der. Kun ganske få mennesker arbejder. Resten gør ikke.

I midten af 1970′erne var jeg i Tyskland. Vi ankom om morgenen. Jeg spurgte den mand, som kørte mig fra lufthavnen, hvordan det kunne være, at gaderne var tomme. Hvordan kunne det være, at der ikke var masser af mennesker i gaderne, som der er i vore lande?

Han svarede: folk er på arbejde. Efter kl. 7 om aftenen kørte han mig til hotellet, og jeg så, at gaderne var tomme. Jeg spurgte: hvad foregår der? Gaderne er tomme igen!

Han svarede, at nu er folk kommet hjem fra arbejde. Nu er de trætte, så nu ønsker de kun at spise deres aftensmad og se tv-nyhederne. Og så går de i seng.

For tidligt næste morgen skal de op og arbejde hårdt igen.

De pendler i mere end en time frem og tilbage fra arbejde. Bortset fra en times frokostpause, arbejder de hele tiden.

Vi er et folk, som ikke arbejder. Hvordan skal vi kunne udvikle os, hvis vi ikke arbejder? Og når vi endelig arbejder, gør vi det ikke professionelt. Vi bliver ved med at sige: tag det roligt, senere, senere. Islam lærer os, at vi skal gøre tingene professionelt. At gøre tingene professionelt er en religiøs pligt. Profeten sagde, at Allah gav os besked på at beskæftige os med alt. Han gav os besked på at være nøjagtige og professionelle. Alt skal gøres professionelt. Hvis du dræber, så gør det professionelt, og hvis du slagter, så gør det med dygtighed. Selv når man dræber, skal man gøre det ordentligt.

Desværre beskæftiger vi os hverken med militær eller civil produktion. Vi importerer alt, fra nåle til raketter. Sådan er det hos os. Vi har indtil nu ikke fremstillet en eneste motor i vore arabiske lande. Vi samler dele, men har ingen rigtig fremstillingsvirksomhed. Indien har fremstillet en bil og endda en flyvemaskine. Vi går stadig rundt i ring. Som en okse, der trækker en kværn eller et vandhjul, indtil den er tilbage, hvor den startede.

Hvordan er det kommet dertil, at den zionistiske bande overgår os, selvom de er så få? De har overgået os i kraft af viden, i kraft af teknologi, og i kraft af styrke. Den har overgået os i kraft af arbejde. Vi kunne se ørkenen foran os, men vi gjorde ikke noget ved den. Men da de overtog den, skabte de ørkenen om til en grøn oase.

Hvordan skal en nation, som ikke arbejder, kunne udvikle sig?!

endnu ingen stemmer!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Stine Søndergård, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:20

Underholdningsværdien på denne “lødige” debat når uanede højder, når hele to debattører i samme tråd føler behov for at fortælle om deres børns fortræffeligheder:
Maria Dues dygtige søn, der - naturligvis helt objektivt beskrevet - blev snydt af en (formentlig venstreorienteret) censor til sin eksamen, men alligevel blev til noget rigtigt stort - og Niels B. Larsens mindst lige så dygtige datter, der tjener styrtende med penge og forsørger en håndfuld sociale tabere.
Kan man ræsonnere, at når man bliver gammel nok, hedder det ikke længere “Min far er stærkere end din!!” - men “Mit barn er mere succesrigt end dit!!”??
I er underholdende - dét skal I have!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Malie Jürgens, Hvidovre | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:21

Adnan S…drop du bare dit danske statsborgerskab og ryk til tyrkiet,du har jo dobbelt statsborgerskab, uanset hvor du blev født har du jo altid dit tyrkiske at falde tilbage på,så du kan ikke blive statsløs. God rejse!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:22

Sennels nærmer sig efterhånden sagens kerne, men man må give Mikkel Christensen delvist ret i at dokumentationen til tider halter.

Det centrale er den sætning Glistrup blev §266b-dømt for: “… man har slet ikke fortalt, hvad muhamedanismen er for en
verdensforbrydelse.” Det var i 1997 på TV3 i debat med Rushy Rachid.

For at dokumentere sandheden i udsagnet i alle detaljer skrev Peter Neerup Buhl i samarbejde med Glistrup bogen Retssagen Mod Islamlobbyen fra 1999. Den kan hjemhentes fra http://www.glistrup.com (og fra uriasposten.dk og dendanskeforening.dk). Her en smagsprøve fra djihad-kapitlet:

citat start

Meget kan man sige om
muhamedanerne, men gå-på-mod mangler de ikke. Det bekræftes også af
sharia-loven, ifølge hvilken det er enhver muhamedansk statsleders pligt én
gang om året at organisere et felttog mod de vantros territorium. Og den
moderne iranske ayatollah Taleqani (død 1979) understreger, at “krig er
naturlig og instinktiv, og mennesket kan ikke leve uden den”. En fuldkommen
religion anerkender ifølge Taleqani, “i modsætning til kristendommen,
krigsførelsens nødvendighed.” Kristendommen proklamerer “overfladisk, at der
ikke må være krig” (Jihad and Shahadat s. 53). Den muhamedanske Tradition
siger omvendt, at “Sværd er nøglerne til Paradis”, at “Ham der kæmper så
Guds ord kan sejre, er på Guds vej”, og at “Ham der drager sit sværd på Guds
vej, har svoret troskab til Gud” (Lewis 1987, bd. 1 s. 210f). I sin De
religiøse ideers historie (bd. 3 s. 73) konstaterer Mircea Eliade med rette
om muhamedanismens opfattelse generelt, at den “stadige og totale krig er
nødvendig for at omvende hele verden”.

Til udførelse af farlige operationer i den hellige krig kan muhamedanere
melde sig til “martyriet”. Herved tænkes på selvmordsaktioner, som vil sikre
direkte adgang til Himlen. Der meldte sig ifølge Taheri (1987) i Iran et
stort tal personer, som søgte martyriet, men unge mænd fra fattige familier
med mange børn blev foretrukket. I 1981 tiltrak en kampagne med mottoet “Giv
et barn til Imamen” mere end én million frivillige i Iran. En særlig gruppe
martyrer er de såkaldte blod-brude, dvs. jomfruer, som har besluttet sig at
“omfavne” døden for at hævne en tidligere martyr (nemlig Hussein, som faldt
på slagmarken år 680).

citat slut

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:25

jeg sluttede et tidligere indlæg ret impulsivt med en henvisning til 1943.
Er det ikke noget i den retning vi lige har set i Svejts? Hr Menigmand har fået nok, og er kommet til orde.
Det vil, tror jeg optimistiskt, også ske her før elle siden, og igen optimistiskt, før vi når til Sennels senarie.

Og en minaret i København burde være lige så utænkeligt som en kirke i Saudi, og en nær Roskilde Domkirke så umuligt som en kirke i Mekka.

Men for at det kan ske må også vi der nøjes med lidt skriblerier og småsnak op på dubberne og protestere så det batter.

Jo, for at stoppe evt unødige indlæg, jeg ved godt at der er kirker i nogle muslimske lande, men de er rester af menigheder fra før de blev overrendt. Og de har det alle he.. hårdt.

Og nej det vil ikke have noget med indskrænkning af trosfriheden at gøre, men med bevarelse af kulturarv, bylandskab mm.

Tak iøvrigt til Sennels indsatsen, vil bive savnet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:27

Torben Petersen, Hornslet

Så kan jeg fortælle dig, at arbejdsgiverne generelt er meget glade for deres muslimske medarbejdere. For de lider nemlig ikke af de curling-forvente opvækstproblemer, som rigtig mange dansker lider af. Og som gør dem til en meget ustabil arbejdskraft.

I øvrigt var jeg ikke klar over, at du havde et rengøringsfirma!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:31

@ Stine Søndergård efterlader - som jeg ser det - et udmærket facebookbilled, hvor hun langt fra kysten på et fladvandet badestrandsområde, sidder på nakken af en mandsperson, iført dansk strandtraditionelle gevandter som bikinitop og tilhørende underdel. Billedet er valgt så tilpas omhyggeligt, så man ikke klart kan se hvordan hun ser ud. Hun er ung, klæber til Villy Søvndal der gerne ser flere kulturberigende totalitarister herhjemme og ser i det hele taget ud til at morer sig kosteligt i den danske sommer. Det bliver rigtigt morsomt at se Stine Søndergård, den dag der hvizzler pistolkugler om ørerne på hende, fordi hun ikke er tækkeligt klædt, i overenstemmelse med islazismens regler for kvindelig dresscode…For den dag kommer,l hvis man skal tro trådens hæderkronede islazismefrontsoldat Bjørn Holmskjold.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens peterson, dk | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:38

Søren Banjomus, Skillema-dinke-dinke-du | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:28

Tak du, din kommentar er den bedste synes jeg.

Når sennels forsvinder, hvor skal de hjernevaskede df’s netterrister samles ?

Håber at JurinP beholde den der psykopat (sennels).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Murhamret Talebanjomus, Nørrebul | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:44

Når klokken bliver mange, kommer der mange sjove indlæg, fra folk som burde gå i seng.
Godnat.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Stine Søndergård, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:49

Torben Petersen: Sikke en fantasi, du har - ikke, at det er nyt for mig, men din beskrivelse af mig i bikinitop er omtrent så langt fra virkeligheden som Sennels´ og dine fremtidsvisioner.
Ham mandspersonen, du for dit indre øje ser mig siddende på - ser han godt ud? Og kan man se mine strækmærker, eller forsvinder de mon med tiden?
(Jeg kunne også spørge, hvad der får dig til at tænke på bikiniklædte kvinder, når jeg kommenterer underholdningsværdien af to debattørers pralerier - hm, hvad ville Freud udlede? )

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:49

@ Holmskjold har ret: Arbejdsgivere er generelt glade for dumme medarbejdere der fuldkommen ureflekterede gør det som ‘chefen’ beordrer. Sådan må det jo være med kasernekulturelt indoktrinerede hængerøve. Og den går sådan set også rent hjem…indtil de står med et betydende job en dag, og pludseligt finder ud af, at de trods alt alligevel er mest muslim. Gad vide om Grundfos, der jo netop har doneret 500.000 kroner til en krigs- og folkeretsforbryder, er overbefængt med islazistisk arbejdskraft, eller kunne uheldet være forårsaget af en ambition om at sælge pumper i Iran? I øvrigt foreslog jeg Sennels at finde job i et headhunter-firma - fordi de dumme jobs jeg kan tilbyde alligevel allerede i vid udstrækning er bemandede…Hos mig bliver folk hverken læger, ingeniørere eller ariktekter der vil bygge moskéer. Og det afholder naturlivis en hel del fra at søge…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:50

Ja, her er et mere fra spiegelonline. For lidt siden var vi oppe på, at 79 pct. stemte for at forbyde minareter.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,664135,00.html

Danskere kan også stemme!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Adnan S, Kbh | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:50

Niels B. Larsen,

Man kan opgøre BNP på to måder; BNP (officielle vekselkurs) eller BNP i købekraftsparitet. Du har valgt at tage den første og så divideret dem med befolkningstallet der giver en indkomst per indbygger svarende til 63.500 dollar hvilket giver lidt over 300.000 dkk per inbygger i 2008. Problemet med den officeille vekselkurs er at den ikke tager hensyn til købekraften.Jeg ved ikke om du hørt BigMac indekset der står for hvor mange timer du skal arbejde for at kunne købe en bimgmac i hvert respektivt land. En nation’s BNP i købekraftsparitet er summen værdien af alle varer og tjenesteydelser, der produceres i landet, værdiansættes til priser, der er fremherskende i USA. Dette er den foranstaltning, de fleste økonomer foretrækker, når man ser på per indbygger velfærd, og når man sammenligner levevilkår eller brug af ressourcer på tværs af landene. BNP i købekraftsparitet for Dk i 2008 var så 204,1 milliarder dollars, hvilket giver 37.000 dollar per indbygger hvilket svarer til omkr. 200.000 dkk. Mens det for Tyrkiets vedkommende er 11.900 dollari år 2008, det tal forventer man til at blive 20.000 dollar ved 2020. Jeg tror hvis det sker vil mange herboende tyrker herunder mig flytte tilbage, fordi der er ingen grund til at være i et fremmed land når man kan klare sig fornuftigt i sit eget hjemland.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:57

Torben Petersen, Hornslet.

Du forstod mit vink med en vognstang, men det var åbenbart ikke alle beskåret. Det har nok noget med rønnebær at gøre, og at skoene klemmer. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Frederik W. Jensen, Svaneke | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:57

hans hansen, kolding;

“Man kan mane en krig frem, og det er du godt igang med at gøre Sennels”

jah! ligesom det jo var Kaj Munk der begyndte den 2′den Verdenskrig.

Tak Sennels! og alle i Andre som her har bevist, at der stadig findes mange retskafne og hæderlige Danskere.

“Do not go gentle into the darkness of the night;
Rage, Rage against the dying of the Light”!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:58

@ Stine Søndergård kan ikke vide, at jeg stort set altid tænker på kvinder. Indtil flere gange i timen, såmænd…Men jeg har sådan set bare googlet dit navn og din oplyste forankring i det østjyske, og fundet noget der kunne minde om dig på facebookbilledet. Undskyld hvis du i virkeligheden er langt grimmere, end den skildrede billedbeskrivelse! Så burde du måske alligevel overveje den af Bjørn Holmskjold foretrukne burka?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Malie Jürgens, Hvidovre | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:59

Jens Peterson…hvorfor læser du JP og Sennels blog hvis du mener den er urinal? Har du slibrige tilbøjeligheder siden du er nødt til at læse og kommentere Sennels blog? Endnu lever vi i et frit land, så du kan bare springe let og elegant henover det som du synes er “urinalt”.
Er man DF’er fordi man ikke er begejstret for kulturberigelsen? Ser ud til at du lider af nogle forfærdelige fordomme. Et godt råd som er gratis: søg psykologbistand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:05

@ Maria Due…Naturligvis stemmer vi da herhjemme om de tvangsindrullerede udkommanderede koralsoldaternes errigerede machosymboler i det fælles offentlige rum! Hvad ellers? Havde vi ikke stemt om nazisymbolerne herhjemme, hvis vi var blevet spurgt?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anja Jensen, Rønne | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:14

Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 29. nov 09 kl. 23:58

“Stine Søndergård ! Så burde du måske alligevel overveje den af Bjørn Holmskjold foretrukne burka?

-

HAHAHAHAHA…det var dagens griner :D

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anja Jensen, Rønne | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:20

Nicolai Sennels

Ja det er godt nok scary , men sandt. Tænke sig at der stadigvæk er naive nyttige idioter i dette land der forsvarer Islam. Det posetive er dog at de bliver færre, men det er nok for sent, toget er kørt og man burde have kendt sin besøgelsestid.

Jeg tænker selfølgelig meget på mine børn, og ved snart ikke om man tør ømske sig børnebørn om 10 år.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Stine Søndergård, Århus | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:31

Torben Petersen: Wow - du har simpelthen foretaget seriøs, dybdegående research på Facebook? Er det i tilsvarende lødige medier, du og dine finder “dokumentation” for jeres fælles sag? Så forstår jeg pludselig alting meget bedre.
Maria Due: Din moderlige opmuntring til Sennels var ikke vanskelig at forstå. Mener du oprigtigt, den var spidsfindig - og at man nødvendigvis må lide af misundelse, når man har svært ved at forstå behovet for at udbasunere sønnikes fænomenale evner i en debat om kulturkløft?
Til jer begge: “Fjenden”, i dette tilfælde mig, er naturligvis en bikiniklædt ungmø. Nå nej - det var hun så ikke - men så er hun i hvert fald GRIM og har ubegavede børn, som ikke har succes i livet.
Ak ja. Det er ikke kun Sennels, der lider af et stereotypt verdenssyn.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:35

Forresten er jeg træt af alle de fjolser, der snakker om nazisme. I må virkelig holde meget af den naragtige ideologi - eller måske kender I ikke til andet?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:36

@ holger danske.
Vær venlig at ha’ lidt respekt for det nave. Kendte i jeres historie ville i vide at Holger Danske faldt i kamp mod muslimerne i Spanien. Og i ville vide at Holger Danske Gruppen, kæmpede mod en nazistisk besættelses magt.
Men i har det åbenbart noget svært med hvad nazisme er.
Det der er tale om her er endnu ikke en besættelses magt, men en religion/ideologi der har som et af sine mål at overtage herredømmet hvorend den trænger frem. Men det har i måske ikke opdaget eller gidet sætte sig ind i endnu.
Foreslår i slår dem op.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Esmaralda Klyttendorph, København | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:37

Malie Jürgens: Jeg har mange lignende ‘udanske’ oplevelser. I denne uge oplevede jeg nydanskere chikanere et homoseksuelt par på gaden. Jeg stod parat til at fare ned og hjælpe dem, da jeg ikke ville acceptere den slags i mit kvarter. Selvom ‘hyænerne’ var meget hånlige og aggressive så slap parret væk. Men fra hvad jeg kunne vurdere, var de millimeter fra et meget brutalt overfald. Disse ‘hyæner’ var nu så ophidsede af mødet med homoseksuelle, at de begyndte at angribe tilfælde folk på gaden. Det første offer var en sort pige på cykel, som de råbte “nigger” efter, imens de kastede kanonslag. Hun slap heldigvis også væk. I deres blodrus, begyndte de så at løbe ud foran biler på gaden, og når de stoppede, så angreb de bilen og spyttede på vinduerne… Hvis nogen stadig omtaler multikulturen som en “berigelse”, så ved de ikke hvad de taler om!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens peterson, dk | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:38

Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:35

skriver “Forresten er jeg træt …”

så skrub dog af, du får 100.000 dkr.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Petersen, Hornslet | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:51

@ Henrik Ræder Clausen

Jeg tror oprigtigt ikke, at ret mange her i tråden har gidet læse eksempelvis bogen “Halvmåne og hagekors”, der sidste år udkom på dansk. Den lænker på baggrund af nyligt åbnede tyske arkiver, Stormuftien af Jerusalem uløseligt sammen med naziregimet i deres fælles bestræbelser på ‘Die Endløsung’ i det engelske mandatområde kaldet Palæstina.

Det var faktisk kun heldige taktiske engelske manøvrer og uforudset vejrlig der gjorde en afvisning af General Rommels pansrede divisioners fremtrængen mulig. SS-enhederne og utallige islazister var parate til at gennemføre den totale udryddelse af samtlige jøder i hele regionen! På dette historiske grundlag, hviler oprettelsen af Israel og etableringen af dets erklærede modsætning, kaldet Det muslimske Broderskab! Læs linket her:

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/halvmaane_hagekors.htm

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:53

Anja Jensen, Rønne

” HAHAHAHAHA…det var dagens griner”

Ja, det grinagtige er, at jeg aldrig har forholdt mig til burkaen!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 00:56

Jeg har desværre ikke læst “Halvmåne og Hagekors” fra Informations forlag - men har læst Icon of Evil, der handler om det samme, men er kortere og lettere læst.

Vigtig dokumentation, også for alle, der gerne vil forstå Hamas’ motivation.

Hvis en af de nazi-råbende narrehatte virkelig stikker mig 100.000 gode, danske kroner, smutter jeg gerne hen til en anden tråd - eller går i seng, det er vist på tide…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 01:05

Esmeralda, du er langtfra den eneste, der har haft et af disse møder med Sjakalerne. Den opførsel er der ingen grund til at vi finder os i. Sidst, jeg var ude for det, var ’sjakalerne’ i øvrigt af et bredt udvalg af etniciteter - det handler om opførsel, og er en måde at true folk. Men lader man sig ikke skræmme, falder de hurtigt ned igen.

Selvforsvar, f.eks. Krav Maga, er godt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 30. nov 09 kl. 01:09

Stine Søndergaard

Du er måske en anelse misundelig ?

Min ældste søn er F-16 pilot, min datter er dyrlæge og min yngste søn økonom.

Glimrende bidragere til det danske samfund alle 3 hvilket jeg, deres mor, er meget taknemmlig over.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tredje Verdenskrig | SAJDET , | Skrevet: 30. nov 09 kl. 01:17

[...] Sennels blog [...]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 01:49

Torben Petersen, Hornslet

Du er så ubegavet, at skal du have et arbejde, så må du selv skabe dig et! Firmaerne i dag er meget opmærksomme på hvem de ansætter. For er der nogen de ikke ønske at ansætte, så er det narcissistiske ubegavelser. Og altså det bundskrab, som blev konsekvensen af curling-forældrenes overbeskyttende adfærd. Og disse typer er pænt repræsenteret her. Til de, som ukritisk er faldet på hale over Nicolai Sennels krigsliderlighed, skal man være meget opmærksom på dette curling-problem. For man leger i den grad med en ild, der ikke er svækket af opvæksten, som ikke snakker fanden et øre af, men som har det, som de danske mænd ikke længere ved hvad er… en helt igennem solid maskulinitet. Der kulturmæssigt i voldsomhed rækker langt længere, end nogen dansk maskulinitet!

Afstedkommer denne letsindige legen med ilden, at det konkret skulle komme til kamp, så kan I være helt sikker på, at Nicolai Sennels og lignende kludedukker ikke er dem, der står i front. For de vil grundet deres stærke angstneuroser være dem, der står helt bagerst, og vil være de første, der stikker af. For de skal helt sikkert ikke selv nyde noget. Og hvorfor skulle de det, hvis de i stedet kan få hoben til få ”nydelsen” at føle?

Nicolai Sennels prøver med det han skriver, at overdrive konsekvenserne af en sådan kamp. Men i realiteten underdriver han dem i uforstand. Her vil man blive slemt overrasket. For der er væsentlige og afgørende faktorer, der slet ikke er taget højde for.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Stine Søndergård, Århus | Skrevet: 30. nov 09 kl. 01:54

Åh gud - Vivi Andersen - du falder i med begge ben!
Det er selvfølgelig vanvittigt interessant at læse, hvad du og andre debattørers børn beskæftiger sig med - hvorfor ikke lave en hel debattråd udelukkende om dette sindsoprivende emne?
Jeg medgiver dig, at det er opsigtsvækkende, at dine børn har taget så krævende uddannelser al den stund, deres mor ikke har åndsevner til at forestille sig, at den, der ikke praler, ikke nødvendigvis må lide af misundelse. Du kunne eksempelvis læse mit forrige indlæg, lixtallet er ikke foruroligende højt.

Sidder I forældre til voksne børn virkelig også og praler af disse i den virkelige verden? Og sker det, at folks blikke begynder at flakke, når I opremser deres dyder og fortræffeligheder?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:13

Ja, det var saa den anden sidste blog fra Sennels.

Endnu en DF’r glider ud i arbejdsloesheden.
Med sit arbejde hos JP havde Sennels ellers bevist den gamle sandhed, at den der vil have et job ogsaa kan finde det.

Men vi maa saa glaede os over alle de gode nyheder.

Af aviserne fremgaar det at stadig flere med muslimsk baggrund gennemfoerer uddannelser og kommer i arbejde. Resultaterne er endog bedre end for etniske danskere.

Og det meldes i aviserne at virksomhederne holder paa deres muslimske medarbejdere. Selv i krisetider.

Men der er ogsaa mindre positive ting.

DF segmentet i Danmark udgoer nu ca. 12 %. Selv om de ikke alle er lige saa rabiate som Sennels proselytter, er det alligevel dybt problematisk.

Disse utilpassede, ikke integrerbare, oftes arbejdsloese, kvaerulantiske, efter egen mening forsmaaede DF’r, udgoer over en halv million mennesker.
Noget af en doedvaegt for et lille land som danmark at traekkes med.

Og det samtidig med at landet naermer sig bunden af EU okonomisk.
Noget af en udvikling for et land som for kort tid siden kunne koebe hele verden. Det naaede vi ikke. Resten af verden ville vel ogsaa betakke sig for at blive koebt af Danmark.

Saa hvorledes skal DF doedvaegten financeres i et land som naermer sig afgrunden?
Det bliver svaert.
Ingen har dog endnu sat tal paa hvad dette DF segment vil koste Danmark aarligt.

Der er dog ogsaa gode nyheder, hvad angaar DF segmentet.

Marie Due skriver, at hendes datter paa trods af en venstresnoet modvillig censor gennemfoerte 9. klasse.

Niels B. Larsen beretter med stolthed at hans datter i Koebenhavn tjener saa mange penge, at hun kan underholde 5 arbejdsloese bistandsklienter fra DF segmentet.

To lysende eksempler paa at den negative arv blandt DF’erne kan brydes. Og det allerede hos anden generations DF’ere.

Vi hoerer gerne beretninger om andre positive udviklinger i DF miljoet her paa JP.

Traed frem. Uanset hvor smaa og ubetydelige fremskridtene maatte forekomme, boer de frem i lyset. Ogsaa for DF segmentets egen skyld.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian toffini, lyngby | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:13

Til: Johannes Wachtman.

Jeg er faktisk enig med dig..

Magen til nosseløst folkefærd, skal man længe efter.

Den generelle Dansker, er mis-kendt for sin evige
labrador-filosofi, i det man STRAKS lægger sig ned,
og blotter halsen, i håbet om modparten trækker sig.

Men glemmer du ikke noget Hr. Wachtman ?.

Se din egen forståelige frustration, min, og andres,
& hold det så op imod, at det naturligvis ikke kræver
4,9 mio. Danskere, at storme Christiansborg.

Næe Hr. Wachtman, det kræver imellem 15, og
25.000 fast besluttede borgere, and that´s it.

Vi kan også godt fordoble antallet, og sige 50.000.
Hell no, lad os lave en yderligere X 2 = 100.000 stk.

Og så er det jeg spørger.. Er der, el. rettere vil
der være 15, el. 100.000 af sådanne fast besluttede
borgere når denne krig måtte bryde ud.. Naturligvis.

KDet var altså hverken sluder eller vrøvl herfra.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:26

@Bjørn H.
Er du nu sikker på du har tænkt det rigtigt igennem?
Jeg mener historien, der vel logisk efter din tro kan ses som guds tale, viser vel at kløgt og vid vinder over blind tro og høje råb?
Og den viser vel også at at slå hånden af den der gir’ en føde er uklogt?
Og at det er enda meget uklogt at angribe de der er meget stærkere end en selv?
Og at det er meget uklogt at tirre en tyr, uanset den kan synes venlig?
Eller er der noget jeg, med min middelmådige IQ, har misforstået?
Hvis ja må du meget undskylde ulejligheden

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:26

Esmaralda Klyttendorph, København

Kære Esmaralda - Tusind tak for dit indlæg!!
Tak “fordi,, den slags indlæg høre (man) folket ellers aldrig om. Jeg forstår din afmargt og fusstration. Thank U. 4 telling the storie.
Love U. Keep smiling. MVH. Allan Hansen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:36

JP tidligere idag. “Minaretforbud kan skabe vrede herhjemme Offentliggjort 29.11.09 kl. 22:07”

Religionsforsker Tim Jensen mener “Det her kan føre til boykot af schweiziske varer,”

Mit tidlige nytårsfortsæt er at købe så mange schweiziske varer som jeg kan opdrive her i Canada, starting tomorrow.

Ikke mere Arla eller Grundfoss her siden Muhammedtegninger krisen.

@ Nicolai Sennels

lyder Schweitz ikke indbydende? Jeg har fulgt dine blogs og synes som mange andre du har gjort hvad du kunne for at informere de “blinde”, “døve” og uvidende om hvad der sker, ikke bare i Danmark men i hele Vesten, men som vi siger her; you can lead a horse to water but you cannot make him drink.

Held og lykke med det nye der venter dig, og godt nytår.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:36

Stine Søndergård, Århus

”Åh gud - Vivi Andersen - du falder i med begge ben!”

Ja, det gør de jo, de forældre, hvor titler er mere væsentlig, end de menneskelige kvaliteter. Det røber overfladiskhed, som den sociale arv uforfalsket sender videre til børnene. Der på grund af de overfladiske forældre, intet psykisk selvværd fik. Men blev påduttet en forventning om, at de skulle blive til noget, som kunne gøre mor stolt. Det efterlever børnene efter bedste evne. Men de slæber stadig rundt med en oplevelse af, at de overfladisk måske nok er blevet til noget udadtil, men de føler sig stadige tomme indadtil. Da psykologien på den måde peger både fremad og bagud, kan konkluderes, at Vivi Andersen en overflade uden indhold.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Yagmur Sahin, Ballerup | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:41

vivi andersen

Det er flot at dine børn har klaret sig så godt. Men når du nu en dag havner på plejehjem tror jeg dine holdninger vil ændre sig når du bliver efterladt til total ensomhed af dine egne unger ;)

Desuden kommer du også til at koste samfundet en masse penge, hvilket din børn skal slide for, ved siden af alle de arbejdsdygtige her i blandt grønthandleren, skolelæren, pizaria ejeren, politibetjenten osv…….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian toffini, lyngby | Skrevet: 30. nov 09 kl. 02:49

Til: Niels Jørgensen.

Nej, naturligvis kan jeg ikke oplyse dig noget vest
-land, hvor musl. fungere, for det findes bare ikke.

Nej, det er ikke DF´s skyld, at EU har lukket horder
af primitivt fungerende, muslimske borgere ind i EU.

Hvad jeg sagde var, at DF er et farligt parti, fordi
partiet snyder deres vælgere (hvis den forstås bedre)

I fuckhoveder, sidder der og får kærlige følelser, så
snart i ser en debat med en DFér, imens al den løse
retorik sluges råt, uden i kan regne den ud.. åh ak

DF, holder jer i skak, da i sætter al jeres lid til
dette på alle de andre områder, landsskadelige parti.

Kom.. fortæl mig hvilke VIRKELIGE tiltag DF, har
begået igennem 8,5 år.. Kan du det, nej du ka ikke.

Hvad man derimod kan konstatere, er at DF, ubetinget,
år efter år, har øget de off. subsidier til alle sam
-fundstaberne, herunder førtidspensionerne.

Og igen igen, hvem er det som beslaglægger også DEN
den offentlige kasse.. huh ?.. Yes baby, muslimerne.

Jeg er desværre bange for, at sagen er så primitivt
simpel, at i kun reflektere på de naives evige sang
om racistiske, onde, og dumme DF, hvorved i lulles
YDERLIGERE ind i denne mærkværdige forestilling.

Verden vil bedrages, og det bliver den så.. ak ak.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Yagmur Sahin, Ballerup | Skrevet: 30. nov 09 kl. 03:04

Hr Sennels

Det er ærgeligt at du forlader JP. Her kunne vi idet mindste holde styr på din racistiske, islamofobiske vrangforestillinger du ytrer dig med. Hvis du kommer et andet sted hen er jeg bange for at der ikke vil være nogen at holde dig i ørene …..

Dit indlæg er somsædvanligt indledt med en skizofreni verden:

“hvor du udover din journalisme tilegner dig til en fortaler for den vestlige kultur/regions overlevelse :) Det skal du ha en medalje for,,,, jeg tror du har set for mange hollywood film med chuck norris…”

Derudover er dit indlæg spækket med vrangforestillinger der bunder i Samuel Huntington “clash of civilisations” hvilket du er stærk tilhænger af. Jeg kender dine holdninger. Og sikk et paradoks at du bagefter siger at du ikke håber at det kommer derhen,,,, men rent faktisk ønsker du at det skal komme så langt til at vesten og islam går på totterne af hinanden.

Desuden hr. Nicolai Sennep og til din forbundsfæller, så er jeg bedøvende ligeglad om hvad i tænker om islam og muslimer og indvandre. Jeg ligesom mange andre prøver ihærdigt og deltage i den arbejdsdeling der er i samfundet og er optimistisk med hensyn til Danmark vil BESTÅ trods højre drejede kegler som dig står imellem.

Hr . Sennels alt det jeg har læst fra dig stammer fra et nazi tyskland der var i framgang før hitler kom til magten. Så din kilde er fundet, derfor kommer dine holdninger ikke bag på mig. Dengang var det JØDER nu er det MUSLIMER.

Dog er jeg bange for din fortid som viking og dine højredrejet holdninger en dag udmønter sig til at du bliver DEPARMENTSCHEF FOR MUSLIMSKE GASKAMRE.
Den barbarisme ligger i dine gener VIA VIKINGERNE med lidt NAZI strejfene holdninger vil den blive moden, hvis DF og Dansk front kommer til magten en skønne dag.

Jeg ønsker dig hermed held og lykke, for det har du enormt brug for ;)

Desuden tror jeg at du skal opsøge en psykolog for dine grimme holdninger og hvem ved måske kan du blive helbredt for islamofobi og vende tilbage til samfundet med en rationel tankegang og en konstruktiv tilgang til virkligheden altså den rigtige ikke den du har brygget hos Dansk front eller DF.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Yagmur Sahin, Ballerup | Skrevet: 30. nov 09 kl. 03:19

Hr Toffie fee fra Lyngby

Det er en myte som dig og din Jugend venner har forestillinger om. Selv har jeg haft en købmand og grønt/blomsterhandel og betalt alt for meget skat til at kegler som dig og hr Niels B larsen fra svenstrup kan få råd til at købe deres grønne tuborg og pølse i svøb samtidig med at skrive deres fedtbefængte meninger her på bloggen via penge fra det offentlige. Og frækt nok kan du med de penge få råd til at købe adgang til internet samt finansiere din ACER bærebare pc.

Kom til fornuft hr Toffie feee og se sandheden i øjnene. I dag er de fleste invandre en dynamisk arbejdskraft der med til at bidrage til dette samfund.

Desuden betaler min mor og far stadigvæk skat og er tæt på 60 års alderen men er selvstændige og har betalt skat i ca. 37 år fra de kom hertil.

Min Far er Civilingenør fra DTU DTH og har blandt andet en ekstra universitetsuddannelse på baggagen fra tyrkiet. Så vogn op til virkligheden se omkring sygehusene, kig på plejehjem blot få eksempler på hvordan arbejdsmarkedet ser ud idag.

Det kan være at du kan lære noget og komme igang med at bidrage til samfundet…. i stedet for alt det toffie feee du spiser betalt af flittige skatteyder….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 30. nov 09 kl. 05:52

Yagmur Sahin

Næe du, den opskrift følger vi ikke her i familien !

Heller ikke den modsatte, nemlig den islamiske hvor forældrenes alderdom ligger tungt på deres børn !

Vi har nemlig fundet frem til noget der kaldes et bofællesskab, et Oldekolle.

Forøvrigt er det da en usædvanlig grim måde du skriver til Toffini på !

Hvad er dit problem ?

Noget tyder på det er dig, der burde gå igang med en lærerpoces.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 30. nov 09 kl. 05:53

Selvf…. en læreproces.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 30. nov 09 kl. 06:00

Stine Søndergaard

Du tager nu en smule fejl, Stine, idet jeg fluks gravede et lille hul til dig som du var så venlig at hoppede i .

Tak for det!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian toffini, lyngby | Skrevet: 30. nov 09 kl. 06:10

Til: Yagmur Sahin. (1-2)

Ha ha, For det første ved du ikke hvad jeg og andre
laver, så hvorfor spille smart på en illusion ?.

How ever, hvad jeg angår, har jeg igennem de sidste
7 måneder, arb. på at starte egen virksomhed, en i DK
, og en anden i England, med salg til 5 EU lande.
Og nej, jeg lever AF EGNE PENGE..´

Mine indlægs skæve tider, skyldes den simple årsag,
at jeg ofte er nødtil at synkronisere min tid med
østen, da mine to søde små agenter er vågne der.

Men tilbage til emnet.. Hvad DIN historie angår, og
som i øvrigt kan være det rene luft, så er det et
over dok. faktum, at muslimerne (som helhed), er et
ABSOLUT onde, på praktisk talt samtlige niveauer.

Du taler om muslimernes arbejdsfrekvens, uden at ken
-de til selv de mest basale tal herfor. Skammeligt.

Det kan derfor oplyses, at før opsvinget, stod godt
” 57 P R O C E N T ” af musl. uden for arb.markedet.

Selv da opsvinget var på sit højeste, & alt som kunne
og gå, blev smidt i job, lå muslimernes frekvens, på
fortsat på ufattelige godt ” 47 P R O C E N T “.

I dag, efter krisen er sat ind, sir logikken mig,
at den MINDST må være: ” 52 - 54 P R O C E N T “.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian toffini, lyngby | Skrevet: 30. nov 09 kl. 06:10

Til: Yagmur Sahin. (2-2)

Kun romaerne, når vi taler ikke muslimer, overgår
den syge, samfundsnedbrydende statistik Hr. Sahin.

Ud over de mange off. subsidier som den musl. befolk.
gruppe dræner samfundet for, har nationalbanken bl.a.
regnet ud, at alene i mistede skatteindtægter pga.
musl. dovenskab, uduelighed, og fattige evner, så
koster det Danmark rundt regnet 37 mia. kroner pr år.

Tillæg her de off. subsidier, hvor DF, bl.a. har øget
førtidspensionsraten, som dit broderfolk, tager sig
ekseptionelt særligt godt af.. Så kom ikke her du.

Så tror da fanden vi kan se dit broderfolk, vade
rundt på gaden kl. 14 om eftermidagen, år efter år.

Du taler også om udd. niveauet.. Ha ha, jamen igen er
det da fint din far, og måske du selv, som kun få,
har kunne finde ud af det, men det ændre nu ikke ved,
at ustyrlig mange med musl. baggrund, går ud af
skolen som analfabeter, for derpå også at bekoste.

Imens jeg sidder her & typer ind, kan jeg lige skimte
din sidste linje, bestående af tre ord, og som lyder:

“Betalt af flittige skatteyder”

Ja, lige netop.. de IKKE muslimske skatteYdere, er
tvunget til at betale til de muslimske primitive
horder, (ovennævnt beskrevet), og hvilken ulykke
gentager sig synkront i samtlige af vestens lande.

Tillæg her, alt fra inst. og bilafbrændinger, & alt
det andet lort som dit broderfolk står for og er.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 30. nov 09 kl. 07:03

@ Adnan S

Da jeg er uddannet økonom behøver du ikke belære mig om økonomiske opgørelser.

fordi der er ingen grund til at være i et fremmed land når man kan klare sig fornuftigt i sit eget hjemland

Når der tales om muslimer, er jeg fuldstændig enig. De - og vi andre - har bestemt størst gavn af at de bliver i egne mørkelande.

Jeg har naturligvis givet min modstand mod islamiske brægetårne til kende på Der Spiegel.

Den slags gør sig bedst i mørkelandene i Mellemøsten - og det til overflod. På den mest forfærdelige vis forstærket af højttalere, så hyleriet kan høres på flere kilometers afstand til stor gene for mentalt normale mennesker:-(

@ Henrik Clausen

Mon ikke de, der hyler op om nazisme i forbindelse med modstanden mod totalitærideologien fra mørkelandene netop ikke kender noget til den ideologi?

@ Yagmur Sahin

Blot til orientering: jeg foretrækker mexikansk øl og spiser ikke hakket kød i anden form end dansk bøf.

Desuden foretrækker jeg HP fremfor Acer. :-)

Men det er da rart at der efter dine oplysninger tilsyneladende er enkelte muslimer, som ikke er ren belastning for samfundet. Det er ellers normalen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 30. nov 09 kl. 07:03

Til: Johannes Wachtman

Har svaret dig tidl. men indlægget er blevet slettet,
så vil du har´ svaret, så spørg Sennels.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Zeki Laurent Sadic, Tølløse | Skrevet: 30. nov 09 kl. 07:31

Ha ha!

Sennels starter sin sædvanlige Goebbels-inspirerede hatespeak med sætningen “Dette er ikke en skræmmehistorie.”

Vær sikker på én ting: Når der indledes på den måde (der kunne også have stået “Nu er jeg ikke racist, men…”) så er det der kommer efterfølgende én lang svada som bekræfter at det der indledningsvis forsøges talt imod er PRÆCIST hvad der står.

For hvorfor ellers behovet for at indlede på den måde? Hvis hr. Sennels ved at det ikke er en “skræmmehistorie” hvorfor så behovet for at nævne at det ikke er?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Bille, Frankrig | Skrevet: 30. nov 09 kl. 08:52

Jeg undrer mig over, at nok især arabere ofte er så kulturelt dysfunktionelle. Her i byen er der en stor social bebyggelse kaldet La Gabelle (lokalt omtalt, også af indbyggerne, som La Poubelle, affaldsspanden). Kommunen ønskede at renovere de efterhånden nedslidte ejendomme med nyt bad, køkken, altaner osv. Det har man måttet opgive på grund af sabotage, hærværk og chikane. Altså beboerne, der kunne få forbedret deres lokalmiljø, de saboterer selv dette arbejde. De forhindrer forbedringer i deres eget område. Utroligt og for mig uforståeligt. Man vil hellere bo i slum.

For nylig spillede Algeriet en fodboldkamp et eller andet sted ude i verden, som de tabte. Det havde intet med Frankrig at gøre. Alligevel reagerede unge araberdrenge på tabet med at brænde havnen af i Marseilles. Hvad er det for en kultur, der producerer den adfærd?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 30. nov 09 kl. 08:54

Hvis alle islamiske regimer blev regeret af sindssyge despoter, som Ahmedinejad, ville tredje verdenskrig være nærmest uundgåelig.

For ifølge shiamuslimsk mytologi skal muslimer indlede den sidste, apokalyptiske krig mod alle vantro, når den “skjulte” imam er kommet frem fra sin såkaldte okkultaion.

Og Ahmedinejad har adskillige gange mere end antydet, at han bilder sig ind, at han er i direkte kontakt med den skjulte imam.

Men præsteskabet har afvist Ahmedinejads fablerier om den skjulte imam, og et i det mindste meget stort mindretal af den iranske befolkning - især kvinderne er mildest trætte af det ineffektive, antidemokratiske og kvindefjendske regime, og vil ikke være til at lokke med til en ny krig mod Israel - da slet ikke en atomkrig.

Men det er et faktum, at Iran for et par dage siden truede med at sende missiler mod tel Aviv, og kun et par uger siden, at Saudi Arabien gav israel lov til at starte et luftangreb på Iran fra Riyadh.

Et angreb på det antisemitiske og fascistiske iranske regime vil nok ikke udløse en egentlig krig; det gjorde Israels angreb på syriske atomfaciliteter for et par måneder siden jo ikke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 30. nov 09 kl. 09:03

De problemer som alle Europas etniske befolkninger står overfor, kan billedligt beskrives således:
EN ENLIG SEJLBÅD ER UDE PÅ HAVET, BEFOLKET AF EUROPÆISKE KRISTNE, DA BLIVER EN FLOK SKIBBRUDNE MUSLIMER TAGET OM BORD. MEDENS DE KRISTNE ER BESKÆFTIGET MED AT BETJENE FARTØJET, SÅ ER MUSLIMERNE I GANG MED AT PLYNDRE PROVIANTKAMMERET OG BORE SKIBET I SÆNK.

Det er i bogstaveligste forstand det, de gør i dagens europæiske lande, hvor de får bevilget opholdstilladelse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Crass Børsting, Holstebro | Skrevet: 30. nov 09 kl. 09:36

Onkel Glistrups ytringer lød rabiate, ekstremistiske, halvt forrykte i de fleste danskes ører dengang for 20-25 år siden.

Hvem fik ret - Glistrup eller de pæne, anstændige danskere? Hvor står vi i dag, og hvor vil vi stå om 10-15 år?

Et endnu vigtigere spørgsmål: Hvad vil vi (danskere) sige til vores børn og børnebørn, når vores land står i flammer? Hvor var vi, hvad gjorde vi, mens katastrofen endnu kunne afværges?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 10:10

@Niels B.:

Klart. Alle dem, der kaster om sig med navne som Goebbels, Himmler etc., har hverken sat sig ind i nationalsocialismens onde natur eller lighedspunkter i politisk islam - herunder jødehad.

Det er for ringe, at de ikke har andet at bidrage med end at påkalde den slags spøgelser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 10:25

Det er ærgerligt, at selv muslimer, som synes integrerede, arbejder og betaler skat ikke kan se problemet med den muslimske indvandring til forsørgelse.

Hvis danskere i mit nye hjemland var på forsørgelse, stærkt overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne, kvindevold, multiretarderede børn (Indgifte fra fætter/kusine-ægteskaber)og havde mange funktionelle analfabeter brundet ringe interesse for det boglige, så ville jeg skrive læserbreve i de lokale aviser med opfordring til blive integreret eller at tage hjem til Danmark.

De fleste tænker på Schweiz som et meget stabilt land, selv om det består af 3 forskellige kulturer. Nu har man sagt nej til de muslimske symboler med stort flertal. Hvorfor?

Dette burde være et wake up call for alle muslimer i Europa. Når selv Schweitz har fået nok, så vil flere også begynde at løse problemerne med den muslimske indvandring til forsørgelse.

Giver den klare afstemning i Schweitz en “Ketchup-Effekt”?

Hvis jeg var indvandrer, på forsørgelse, i Danmark, så ville jeg tagte mig gevaldigt sammen og lytte til Kennedys gamle tale:

Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig; men spørg hvad du kan gøre for dit land.

Og lidt vejledning i yttringsfriheden til et par tyrkiske skribenter.

Det er forståeligt når I ikke kan forvante yttringsfriheden uden at være nedladende. Jeres ministerpræsident Erdogan er jo em arg modstander af yttringsfriheden.

Men prøv at skrive pænt, ellers stempler I jer selv som ikke-demokrater. Og når I ved at der i jeres familier og bladt jeres tyrkiske venner en uforholdsmæssigt mange på evig forsørgelse, så fortæl dem om Kennedy tale.

Så bliver man lige så integreret som jeg er i mit nye land.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 10:36

Hvorfor dæmonisere Dansk Folkeparti. Hvem kan have noget imod 3 af partiets vigtigste mærkesager?:

Stop indvandringen til forsørgelse

Stop EU indflydelse på ting, som bedst løses af nationalstaterne

En ordentlig behandling af de ældre, som byggede vores land op.

Hvis velfærdssamfundet skal overleve, så bliver man nødt til at se på hvad SR-regeringernes Indvandrings-Tsunami koster. Anslået 30 - 35 milliarder kroner om året.

Det vil derfor ikke være urealistisk at opbremsningen - kun opbremsning - sparer ca. 5 milliarder kroner om året.

Hvis der igen bliver åbnet for indvandringen til forsørgelse, hvor skal penge så kommer fra?

Øgede skatter (Danmark har allerede førstepladsen i skattetryk)?

Nedskæringer på Skoler, Pensioner, Sundhedssektoren etc.

Hvis man vil have mere eller mindre fri indvandring, så må man komme til lommerne eller acceptere dramatiske nedskæringer.

51% af alle unge i Mellemøsten, 50% af mange tyrkiske landsbyer og 70% af alle pakistanere vil gerne til Vesten. Hvor mange skal Danmark tage? Og hvem skal betale?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:01

Niels Jørgensen
Ja,-og når så de kommer fra deres underudviklede lande, hvor næsten intet fungerer, og bliver vartet op fra dag et i Danmark, så skal vi lægge øre til deres evindelige krævementalitet og utilfredshed med de vestlige samfund. Hvor er konteksten? De sidder fast i deres egne klicheér som “ofre”, de skulle hellere se at få hænderne op af lommen og armene ud fra kroppen, i stedet for deres utidige brok.

Velfærd + penge kommer som bekendt ikke af sig selv. Hvorfor skal den etniske dansker arbejde og arbejde, for at forsørge de evigt utilfredse muslimer. Hvis de ikke kan lide vores samfund, hvorfor smutter de så ikke igen? Hvorfor vælger de ikke overførelsesindkomsten fra? Hvordan kan man som muslim modtage penge fra en såkaldt “vantro”, det er mig ubegribeligt.
Hvis man er utilfreds med sit oprindelige hjemland, så forstår jeg ikke hvorfor man så med al magt, prøver at indføre de samme dårligdomme som man påberåber sig flygtet fra. Svar udbedes?

Man må nok se i øjnene, at muslimer kan ikke omgås andre mennesker, uden at skabe splid og utilfredshed omkring sig, og så påstå at andre er racister, der ikke deler deres forkvaklede holdninger, der bunder i en “religion” der har stået i stampe de sidste 1400 år.

Det eneste muslimerne i de vestlige lande har i overflod, det er deres ubændige had til alt vestligt. Det må ikke være sjovt at have det sådan. Det er ligesom et lille barn “der vil have og have”, får man det ikke, så begynder råberiet, vorherre bevares.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leif Sørensen, Valby | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:09

Thomas Mann skrev:
“Toleranz wird zu einem Verbrechen, wenn man dem Bösen mir ihr begegnet.” (Tolerance bliver til en forbrydelse, hvis man møder det onde med det).

Koranen er en af de mest ondskabsfulde hate speech bøger, der er skrevet.
Islam skal derfor ikke mødes med tolerance, men de troende muslimer skal opfordres til at få sig et reality check - lige som de kristnes reformation.

Thomas Mann skrev ligeledes:
“Krig er blot kujonernes flugt fra fredens problemer”.
Da de islamiske ledere netop ikke forholder sig til fredens problemer, er Verden dømt til en stadig strøm af krige p.g.a. det snæversyn, islam lægger ud over ca. 1,5 mia. af vores medmennesker.

Nu havde vi ellers lige fået uskadeliggjort religion i Europa, og så importerer vi sådan noget formørket ondskab som islam.

Gad vide hvor mange af EU-landenes ledere, der aflønnes af arabiske petro-dollars?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:13

Min næste ferie går til schweiz. Ingen tvivl om det. Samtidig skal jeg have undersøgt hvilke Schweiziske produkter man kan købe her i Danmark. glirmende at der nu omsider er en Europæisk befolkning, der sætter hælene i overfor den tiltagende islamisering af de Europæiske samfund.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mikkel Christensen, Wavendon | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:22

@ Per Hagemann, Rudkøbing

“men man må give Mikkel Christensen delvist ret i at dokumentationen til tider halter”

Jeg takker, men det er meget forsigtigt formuleret af hr. Hagemann.
Det ville vaere mere rimeligt at sige, at dokumentationen konsekvent halter. Der er simpelthen ikke belaeg for Sennels paastande.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JP Blogs: Kulturkløften , | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:26

[...] 3. Verdenskrig - sådan bliver den (29/11 2009) Magtfulde imamer, DEL 3: Forrykte fatwa’er (27/11 2009) [...]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Herdis N Thomsen, Bryrup | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:47

Nicolai Selles - videoklippene taler for sig selv! Din opfølgende tekst underbygger forståelsen - ellers skulle man være mere, end blot døv eller blind!

Fremtidssenariet? Det er så svært at spå - specielt om fremtiden! Som èn klog og visionær mand engang sagde! Alt tyder på, at der bliver en `kamp´ - den er jo allerede igang!

Får islam en Oplysningstid og en Reformation af Koranen? Sådan sammenlignet med vores oplysnings -kamp i Europa? Hvem og hvilke lærde inden for islam kan, tør og vil det? Skal det være Irans Mohammad Khatami, der springer ud som reformator? Så ville han virkelig fortjene en pris!!

Stadigvæk synes jeg, det er flovt, at de mange `moderate´muslimer, som skulle være her i landet, ikke kommer på banen og udtrykker afsky for det der sker nu!? Er de for eller imod demokratiet? Ønsker de sharia? Eller hvad søren vil de? De har jo også ytringsfrihed - brug den!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik wickmann, Byrum | Skrevet: 30. nov 09 kl. 11:54

Vesten har vundet guerrillakrige.

Pershing i filipinerne, England i Malaysia

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 12:01

Jens Larsen, Vildbjerg

”Bjørn H. Er du nu sikker på du har tænkt det rigtigt igennem?”

Det er jeg helt sikker på! Først samler man alle aktuelle brikker, så sætter man dem sammen, så at alle brikkerne ligger rigtig i forhold til hinanden, hvorved billedet bliver en helhed. Præcist som med et puslespil. Det handler nemlig om system-tænkning, baseret på konsekvente naturlovmæssigheder. Der på helt samme måde er faste systemer, hvor alle brikker passer sammen.

”Jeg mener historien, der vel logisk efter din tro kan ses som guds tale, viser vel at kløgt og vid vinder over blind tro og høje råb?

Hvad angår: ”kløgt og vid”, så gælder samme princip… at der skal komme et helstøbt ”billede” ud af det. Er billedet ikke helstøbt, så gør der sig ikke en ”kløgt og vid” gældende. Påstår man det modsatte, så røber man blot, at man reelt ikke ved hvad man taler om. Hvorfor det billede, man så forsøger at fremmane, bliver en manipulering af virkeligheden.

”Og den viser vel også at slå hånden af den der gir’ en føde er uklogt?”

Nej! Det viser blot, at dén reelt er i stand til at klare sig selv, og selv kan finde sin føde.

”Og at det er endda meget uklogt at angribe de der er meget stærkere end en selv?”

Ja! Det ville være uklogt, dersom den, der angribes, reelt er den stærkeste. Men er det ikke tilfældet, da er det klogt nok. Den vestlige verden har endnu ikke lært dette princip at kende. For de tager konsekvent og hele tiden udgangspunkt i et selvskabt billede af virkeligheden. Hvorfor de i konsekvens heraf hele tiden løber panden mod den reelle virkelighed.

”Og at det er meget uklogt at tirre en tyr, uanset den kan synes venlig?”

Den ko kommer meget galt af sted, dersom den i sit selvbillede tror, at den er en tyr! Jfr. ovennævnte.

”Eller er der noget jeg, med min middelmådige IQ, har misforstået?”

Kan du udlede betydningen af det jeg skriver, da er din IQ ikke middelmådig!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ulla Hillingsen, Svendborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 12:19

Nicolai Sennels formodninger om en 3. verdenskrig er et uskønt sammenrod af clairvoyance, astrologi og tendentiøs og dubiøs anvendelse af noget, der skal se ud som brugbare præmisser for en konklusion.

Nicolai Sennels blogbedrifter er ved at være en belastning for Jyllands-Posten, fordi han med sine yderligtgående postulater tiltrækker alt med ultraisme som kendetegn – og det kan blive for meget, selv for J-P.

De uundgåelige associationer fra Sennels blogs til propagandamaskiner i demokratibekæmpende regimer er for belastende.

Fritz Hansson skrev den 26. nov. 09.
“Uden at sætte lighedstegn mellem den antimuslimske ‘krig’ og nazisme er der mange ligheder i de propagandaudbrud, der tages i anvendelse.
Påstanden (den DF’ske) om et folkefællesskab og om et skæbnefællesskab har en tydelig parallel i Goebbels’ propaganda.
Den her på debatten ofte sete nedvurdering af de demokratisk valgte politikere som dumme, feje, ‘politisk korrekte’ og bange har ligeledes en tydelig parallel til den propaganda, der blev brugt i Tyskland som forberedelse til nazisternes valgsejr.”

Herefter fulgte en lang række citater (http://blogs.jp.dk/kulturkloeften/2009/11/25/magtfulde-imamer-del-1-muslimers-4-statsmagt/)

Bemærk: Der er ikke tale om sammenfald i substansen, men om sammenfald i metoderne.

Det gav ikke anledning til kommentarer fra den her på debatten herskende klasse, som består af Sennels’ klakører – og denne uelegante undvigelse fra det ubehagelige er da forståeligt.
Det må være særdeles ubehagelig læsning for ‘vennerne’.

PS: Dette indlæg er (også) en del af en mental hygiejnisk terapi – og det er da helt legitimt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 12:27

Jeg skal klart købe noget schweitzerost :)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 12:34

Her er lidt mere guf til alle de nazi-fikserede venstrefløjsere:

Om Amin Al Husseini

Han må være en mand efter jeres smag!

Upassende ? Klag over indlæg

 

Martin Jensen, Espergærde | Skrevet: 30. nov 09 kl. 12:43

Nikolai Sennels,

Tak for et realistisk bud på fremtiden - kun ved at blive bevidste om hvordan tingene forholder sig, kan man reagere fornuftigt og forhåbentligt ikke overilet.

Arne von Kappelgaard, Herlev,

“Hvorfor skal den etniske dansker arbejde og arbejde, for at forsørge de evigt utilfredse muslimer. Hvis de ikke kan lide vores samfund, hvorfor smutter de så ikke igen? Hvorfor vælger de ikke overførelsesindkomsten fra? Hvordan kan man som muslim modtage penge fra en såkaldt “vantro”, det er mig ubegribeligt.”

Svaret er meget enkelt:

Du, jeg og resten af den europæiske urbefolkning er en del af muslimernes løsning på bl.a. “pengeproblemet” (herunder vand, og olieproblemet).

Som forklaret af Robert Spencer (grundlægger af Jihad Watch og forfatter til bl.a. “The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades)”) i Trykkefrihedsselskabet i år, er de såkaldte “dhimmiers” (muslimsk kategorisering af ikke-muslimer / “vantro”) eksistensberettigelse i samfundet netop at være skattebetalere. Man kan altså betale sig fra at blive slået ihjel eller forpint som resultat af ens “urenhed”. Sikken barmhjertighed at blive mødt med i sit eget gavmilde land!

Det bedste empiriske eksempel på europæisk jord er muslimernes besættelse af Spanien, hvor netop (nogle af) spanierne fik lov til at overleve mod betaling af høje skatter. Det er for nyligt blevet dokumenteret, at Danmark har verdens højeste skattetryk, så selvfølgelig er vi en magnet, uanset hvor meget vi er hadede og ses ned på i vores eget land.

Endvidere skal det siges, at dhimmiestatus ligger lige under de rettroende (så det kunne være værre), bl.a. fordi denne lavere “kaste”, som vi påståes at tilhøre, har en funktion. På tredjepladsen kommer den “gruppering”, der bare bliver slået ihjel, fordi de ingen funktion har. Så kan ikke betale så meget i skat, og er man ovenikøbet orienteret mod eksempelvis østens, mystiske, okkulte, farlige religioner el. livsfilosofier, eks. buddhisme, ja så ser det enddog meget sort ud for ens fremtid. Kristne har trods alt tradition for at være kapable skattebetalere.

Lad mig supplere med, at det nu, ifølge div. nyheder er konstateret, at danske butiksejere flere steder på Nørrebro skal betale “beskyttelsespenge” (beløbet definerer opkræveren). Disse metoder benyttes som bekendt i primitive samfundstyper. Men sammen med optrapninger i skyderier, vold m.v. kan indførselen af ordningen vedr. beskyttelsespenge ses som en slags forskudsskat, indtil muslimerne, uanset etnicitet, har magt nok til at skabe en mere stabilt incoming cash flow.

Hvor er alle de påståede moderate muslimer, der gør oprør mod den sindsyge psykopati, der hersker blandt deres (halv) ledere? Er disse moderate muslimer for svage og underkastede til at åbne munden? Jeg har noteret at en enkelt eller to gør det, men dem regner jeg ikke med, da de kun kan bande, tale nedladende og virke truende i deres verbale adfærd p.g.a. fraværet af en demokratisk tradition i deres kredse. Stand-up og tag ansvar i eller uden for Danmark!

Hvis man ikke er del af løsningen, er man en del af problemet. Korrekt citeret N.J.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 12:45

@ Ulla Hillingsen, Svendborg

Giver den nyere historie for Libanon og Cypern ikke anledning til eftertanke? (Se mit tidligere indlæg)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Hansen, Århus | Skrevet: 30. nov 09 kl. 13:10

Vi er gefundenes fressen som man siger…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 13:27

@Bjørn H. Ja nu har vi jo ikke allesammen lige mange brikker at flytte med, har jeg hørt.
Og jeg havde da også problemermed den der stod “kløgt og vid” på, for den ramlede hele tiden ind i den med din “altmægtige”.
Samme med de andre, skulle de passe med din “almægtige”, måtte uklogt væk.
Men der var en anden brik der ville passe, den med “erkendelse” og så passede det.
Erkendelse bl af brikken med din “almægtige”, hører hjemme i pladen med røverhistorier, så passer det altsammen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Martin Jensen, Espergærde | Skrevet: 30. nov 09 kl. 13:34

Ulla Hillingsen, Svendborg,

“De uundgåelige associationer fra Sennels blogs til propagandamaskiner i demokratibekæmpende regimer er for belastende.”

Du tager grueligt fejl.

Vedr. propaganda:

“For nazismen var propagandaens centrale rolle ekstensiv brug af masse-medier og følelsesmæssige effekter som et middel til at opnå total kontrol over menneskers holdninger og sympatier, og som et middel til at sikre herskabet over befolkningen.” (Wikipedia)

Netop denne propaganda benyttes inden for den politiske ideologi, retssamfundet, kønsrollesystemet, systemet og “religionen” islam. Og så naturligvis på Politiken.

Det er for nemt at sige: “Det går ufatteligt godt”. Netop denne virkelighedsflugt er roden til de problemer, vi står med i dag. Når man kigger væk for længe, vil der opstå større og mere uoverskuelige problemer. Når man håndterer ting fornuftigt og i tide, er der god mulighed for forberedelse og positive beslutninger.

Om du tror på scenariet eller ej, er det alt andet lige ekstremt væsentligt og konstruktivt at diskutere, hvor de skibe, der ER sat i søen, er på vej hen, og hvilken havn, der mangler de varer, som er lastet på de skibe, der IKKE blev sat i søen. Dette sker ikke i en politisk korrekt, selvfed, multikulturel, dialogsøgende “Radikal” debat. Det sker gennem direkte og ærlig tale og debat. Præcis som på Søren Kierkegaards tid.

Vedr. dine og andres fabuleren om nazisme, er det tydeligt, at I end ikke har gidet at læse en definition af nazisme og begrebets historiske kontekst. Det tager 5 min. på Wikipedia, som fortæller lidt af historien.

“En af de vigtigste årsager til nazismens ekstreme antisemitisme skal findes i Hitlers ønske om at holde den germanske race ren for fremmed påvirkning. Ud fra sine social-darwinistiske opfattelser var han bange for, at den oprindelige germanske race ville miste sine kvaliteter, hvis den blev blandet op med andre racer. Hele nazismens racelære havde som et centralt element, at man mente at visse dyder, evner og egenskaber var racemæssigt betinget. En jøde var et listigt, forræderisk og grådigt menneske, fordi det lå til den jødiske race.”

Intet i ovenstående citat har at gøre med værdikampen for demokrati og frihed og dermed værdikampen mod det forstokkede islam.

Prøv at se billedet klart:

Skift “jøder” ud med “dhimmier” - se, at der en “marginaliseret gruppe”, som skal betale, og som er syndebuk (heldigvis udgør den “marginaliserede gruppe” stadig en majoritet i Danmark og EU)

Skift navnet på manipulatoren, krigspsykopaten og morderen “Hitler” ud med “Muhammed”

Skift den nationalsocialistisk baserede fællesskabsidé ud med en islamisk gudsfrygtig fællesskabsidé

Se ligheden i regeldyrkelsen, regelfanatismen, patriarkalismen, hierarkidyrkelsen, magtliderligheden

Se at en totalitær ideologi (anti-demokratisk) er en totalitær ideologi, uanset om den er politisk, socialt eller religiøst begrundet.

Herefter ser du forskellen på et islamisk samfund og et demokratisk samfund.

Og så kan du og resten af rød blok spørge jer selv, hvilket samfund I vil have? Og til selvrandsagelse, hvilket samfund I har skabt til jeres og vores børn, fordi jeres latterlige 60´er værdier, LSD og rygehjerner ikke kunne fokusere og holde det danske værdigrundlag i hævd.

Et frit samfund hvor mennesker taler, tror, tænker, føler, elsker og drømmer, som de vil eller et ufrit samfund baseret på regelfanatisme og evt. undtagelser fra regler, hvis man er heldig at opleve nåde?

Det er ikke menneskerne, der er problemet, det er primært ideologien, de tror på og lever efter (fordi de ligger under for deres uduelige ledere), fordi denne ideologi undertrykker stortset alt, hvad vi står for her i Danmark.

Hvorfor vil du betale til det og for det?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Pedersen, København | Skrevet: 30. nov 09 kl. 13:45

Du er sindssyg Nicolai Sennels…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 13:47

Jens Larsen, Vildbjerg

” Bjørn H. Ja nu har vi jo ikke allesammen lige mange brikker at flytte med, har jeg hørt.”

I det væsentligste, jo! Det er et spørgsmål om at ville bruge dem. Læser du de mange indlæg over tid, kan du udpege alle de, som har en fastlåst tænkning. Dette gør, at deres mange andre ”brikker” slet ikke udnyttes. Derfor fremstår det de skriver, som om de ikke har ret mange ”brikker” at flytte med.

”Og jeg havde da også problemer med den der stod “kløgt og vid” på, for den ramlede hele tiden ind i den med din “altmægtige. Samme med de andre, skulle de passe med din “almægtige”, måtte uklogt væk. Men der var en anden brik der ville passe, den med “erkendelse” og så passede det.”.

Den almægtige, som jeg forholder mig til, at den almægtige natur, som alle er underlagt. Den almægtige Gud skal derfor forstås i forhold til den almægtige natur, han skabte, og som mennesket er underlagt på alle leder og kanter. Derfor er den klog, som erkender dette, og den uklog, som fornægter det!

”Erkendelse bl af brikken med din “almægtige”, hører hjemme i pladen med røverhistorier, så passer det altsammen.”

Se! Her skal du nu til at aktivere de øvrige ”brikker”!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 13:55

Michael Pedersen, København

”Du er sindssyg Nicolai Sennels…”

Forståelsen af en sådan udmelding forudsætter, at pågældende har sygdomserkendelse. Er en sådan ikke til stede, da vil den sindssyge vedblivende se verdens som sindssyg, og sig selv som normal. Pågældende lever med andre ord i en psykotisk verden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:00

@ Michael Pedersen, København

Når du uden at argumenterer udgyder mishagsyttringer, så tænk på hvis vi var forsamlet i eet rum, og ikke lod andre argumentere for deres holdninger?

Hvis du ikke bare kan antyde hvordan problemerne med den muslimske indvandring (for det er vel enige om er et problem), så bør du i hvert fald ikke gå efter manden. Og hvis du ike kan få øje på bolden, så hører du måske slet ikke hjemme i en dannet diskussion.

Og mit yndlingscitat: Den, som ikke er en del af løsningen, er en del af problemet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Kristiansen, Glostrup | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:15

Diverse muslimer skal være så hjertense velkomne her i landet.
Altså lige så snart at vi(vesterlændinge) mand som kvinde kan bevæge os frit i Saudi Arabien/Parkistan etc i shorts & t-shirt og uhindret drikke en øl i en offentlig park og besøge en KIRKE i nabolaget.
Dvs lad os give dem de rettigheder her, som vi nyder der…
Ingen moske
Ingen tørklæde
Ingen Koran
etc
etc

Upassende ? Klag over indlæg

 
Martin Jensen, Espergærde | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:18

Bjørn Holmskjold, Skanderborg,

”Du er sindssyg Nicolai Sennels…”

“Forståelsen af en sådan udmelding forudsætter, at pågældende har sygdomserkendelse. Er en sådan ikke til stede, da vil den sindssyge vedblivende se verdens som sindssyg, og sig selv som normal. Pågældende lever med andre ord i en psykotisk verden.”

Det lyder, som om du véd, hvad du taler om, og hvis du så bakkes op af din gud, ja så er harmonien jo fuldendt i dit eget lille religiøse, gudsstyrede univers!

Når man ikke evner at gå efter bolden og argumenterne slipper op, så må man jo gå efter personen, synes din logik at være!

Hæv lige barrieren for saglighed - selvom det ord nok har en mærkelig betydning i dit mystiske, religiøse univers?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:28

Martin Jensen, Espergærde

“Når man ikke evner at gå efter bolden og argumenterne slipper op, så må man jo gå efter personen”

Det er rigtig! Eller en hel befolkningsgruppe! Men forvent ikke, at Nicolai Sennels har nogen forståelse for det. For han dribler jo netop udenom bolden… Og det i en sådan grad, at han har fået det røde kort!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Hansen, Torremolinos | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:30

Først og fremmeste tak til Hans Erling Jensen for den fremragende artikel.( TV2 blog)

Ayaan Hirsi Ali har i sin bog “Jeg anklager,, 2005 gjort os opmærksom på, at kvindeundertrykkelse er den alt afgørende
grund til fattigdom i den muslimske verden og pointen er da også klar og tydelig - for når halvdelen af samfundet ikke deltager i
samfunds opbygningen, så må det naturligvis give bagslag både økonomisk og mentalt.

En anden del af forklaringen finder vi i det forhold, at muslimerne altid har ernæret sig af plyndringstogter, landevejsrøveri, sørøveri og slavehandel ( Se: 1400 års krigen af Hedegaard&Camre 2009.)

Muslimerne skabte aldrig en ager kultur på samme måde, som den jødiske og kristne kultur i Mellemøsten. Det har omdannet den muslimske verden til en gold ørken af ufrugtbar jord.

I 1683 stod tyrkerne - og dermed islam - i det sydlige Europa foran Wien. Europa, der var svækket gennem religionskrige, var nær kommet under islams herredømme. Så havde der ikke eksisteret noget kristen Vesten.

Som bekendt lykkes det for europæerne, at samle en fælles front og sætte tyrkerne på porten. Da havde den islamiske militærmaskine
tromlet frem over alt i verden lige siden røverhøvdingen, stammekrigeren og slavehandleren Muhammeds tid.
Men siden 1683 var det endelig slut med de muslimske plyndringstogter for da var Vesten blevet for strække både militært og teknologisk og det fik det islamski rige til at falde sammen, som et korthus.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:34

@ Bjørn H. Jo se det var nettop det der var mit problem,. Ikke at vi alle er underlagt denne verdens luner, for det er vi.
Men det med at din “almægtige” når han nu, som du siger, har skabt alting, er så bovlam at han må forlade sig på menneskelig dårskab for at sætte sig igennem, kan jeg ikke få til at passe.
Og er det ikke dårskab at tro: “jeg kender sandheden, Jeg har ret!”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Casper borgerligbums.wordpress.com, Kbh K | Skrevet: 30. nov 09 kl. 14:39

Jeg tror faktisk ikke at scenariet bliver til virkelighed i Danmark, men måske i andre europæiske lande.

Danmark har jo - på trods af hvad der ævles om i aviser - en relativt god integration. De fleste indvandrere synes alt for godt om Danmark til at de ville ønske at lave borgerkrig. Skellet går ikke så meget mellem muslimer og ikke-muslimer, men snarere mellem velintegrerede og ikke-integrerede. Der er en restgruppe af radikale eller vrede muslimer, men det kan man ikke gøre så meget ved. Dem skal vi ikke prøve at imødekomme, men give klar besked.

Danmark er heller ikke traditionelt præget af racisme - i modsætning til f.eks. Frankrig.

Vi kan takke den frie debat og bl.a. Dansk Folkeparti og Venstre for at situationen i Danmark er bedre end i vore nabolande. Vi har mere styr på det.

Men det er absolut nødvendigt at man fortsat fører en stram politik, at man udviser kriminelle elementer, og flere af de demokratiske muslimer bør stå frem og sige deres mening.

Jeg undrer mig i øvrigt over at JP fyrer Nicola Sennels, der for tiden er den mest debatskabende skribent på JP.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Martin Jensen, Espergærde | Skrevet: 30. nov 09 kl. 15:06

Casper borgerligbums.wordpress.com, Kbh K,

Enig - og i øvrigt håber jeg, at du har ret (desværre tvivler jeg). Det er ret så energikrævende at beskæftige sig med “worst case” (specielt når worst case er realistisk), dog ekstremt vigtigt i enhver seriøs analyse og debat. Nogen skal ind imellem råbe “ulven kommer”, før der bliver skabt brugbare løsninger og heftig debat.

Sandheden er ilde hørt, og den frie debat har trange kår - anderledes kan jeg ikke tolke afbrydelsen af samarbejdet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 15:36

Casper BorgerligBums rammer hovedet på sømmet. Jeg tror også, vi har en god chance for at der ikke går ‘Libanon’ i netop Danmark, for vi har konfronteret nogle af de centrale problemer - og får nu endda mulighed for at sende nogle af de værste islamistiske propagandister hjem til de lande, de egentlig hører til i.

Men der bliver en del ballade, før det her er overstået…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 15:45

@ Bjørn Holmskjold, Skanderborg

Var det muligt at få at vide hvilke af Sennels videoklip og andre oplysninger, som du mener er forkerte.

Det må være muligt at argumentere på en værdig måde.

Hvis du mener at en hel befolkningsgruppe uretfærdigt lægges for had, så nævn lige nogen fra den befolkningsgruppe, som selv griber ind overfor de voksende problemer med denne befolkningsgruppe.

Eller kan du helle ikke se nogen problemer med indvandringen af denne befolkningsgruppe?

Kan du heller ikke se et problem i at denne befolkningsgruppe koster samfundet 30 - 35 milliarder kroner om året fordi den ikke kan klare sig selv.

Kan du forklare de bevislige og statistisk påviselige problemer:

Stor overrepræsentation på overførselsindkomst, i kriminalitetstatistikkerne, i multiretarderede børn på grund af fætter/kusine ægteskaber, i kvindevold og ophold på kvindekrisecentre, i generelt begrundet vold herunder mord.

Stor underrepræsentation på arbejdmarkedet, i foreningslivet, i kulturlivet, i ligeberettigelse for piger og drenge og i debatten: “Hvordan bliver vi integreret og et aktiv for det danske samfund”.

Ja har du her i JP set een eneste fra denne befolkningsgruppe, som udtaler sig postivt om Danmark og danskerne og vores kultur?

Sandheden er jo, at overalt i Europa er der kæmpeproblemer med denne befolkningsgruppe. Eller har jeg overset et land.

Schweitz nej til minareter er jo et klart signal om at Europa er ved at sige:

NOK ER NOK

Så få dog begyndt jeres integration før det er for sent.

P.S. Jeg er selv indvandrer og deltager på alle niveauer i mit nye land, hvis kultur jeg holder meget af. Måske er derfor at jeg ikke havde større problemer med at blive integreret.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johan Eriksson, Malmö | Skrevet: 30. nov 09 kl. 17:29

Sennels har gjort det igen ! Lysande!!!!!

Det är så här det kommer att gå…om islamisterna och vänstern själva få bestämma, som de har fått göra hittills.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 30. nov 09 kl. 17:40

Martin Jensen, Espergærde

Tak, men jeg havde håbet på et svar fra en muslim, lidt naivt måske.
Mange danskere har allerede påtaget sig dhimmi atituden. Og det der er sket i Blågårdsgade (”beskyttelsespenge”), er en forsmag på det der venter os, nemlig “jizya” (skat) som dhimmier skal betale for ikke at blive slagtet.

Vil slutte af med et citat fra “Islamisk trosretning”-undervisningsbog i en del danske moskeer: “Som muslim skal man ikke følge danske love, der modstrider Koranen, da de er lavet af Kuffar (vantro).” Så er stilen ligesom lagt, man vil ikke integreres, og dem der måske gerne vil, får store vanskeligheder.

Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 30. nov 09 kl. 18:33

Jens Hansen Vildbjerg.

Bjørn Holmskjold har fundet de vises sten og har dermed fået et kald om gå ud i verden - via sin pc - og missionere for Hitzb-ut-Tahrir, så at den gemene hob kan blive oplyst

Og hvofor nu lige HuT, spørger nogen, og det er der gode grunde til.

Jo, BH fik engang at vide af et medlem af denne højst tvivlsomme sekt, der ønsker at udrydde demokrati, menneskerettigheder osv. osv., at hans synspunkter er sammenfaldende med HuT’s

Det tror BH på, og mange forespørgelser om hans syn på Koranen er blevet afvist her på JP Blogs, fordi BH meddeler, at han slet ikke har behov for at læse Koranen. Han tror på, hvad han har fået fortalt.

Det må vi så leve med, og det går trods alt, selv om vækkelsesindlæggene er mange og lange og den medfølgelde hate speech tiltagende.

Der er efterhånden ikke grænser for, hvilke psykiske sygdomme, Bjørnen har spottet hos os andre, og jeg er endda blevet kaldt en dum gås, hvilket jeg er glad for, da gæs er sådan skønne symboler i den antikke græsk-romerske og den keltiske mytologi og desuden spændende fugle. Bare tænk på Niels Holgersens rejse gennem Sverige. Hvem der havde været med der. :-)

…..

Til Frederik W. Jensen, Svaneke.

På Nicolai Sennels sidste tråd har jeg gjort brug af dit citat af Dylan Thomas. Jeg var en gang i den lille walisiske by, som især er knyttet til hans navn - Laugharne - og så hans berømte bådhus.

Citatet er lige i øjet, for det handler jo om, at man skal kæmpe til det sidste for det, man har kært,og dette er blevet citeret ganske tit i debatten.

Lad os håbe, at den “Black Swan”, som vi venter på, snart vil vise sig. Kurt Westergaards tegning var en anden sort svane og forløber for det jordskred, som vi har så stærkt brug for. Måske bliver svejtsernes nej til minareter den næste.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 19:29

@Marie Due

Skriver du lige en linje til mig på henrik@fangorn.dk?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 19:35

@Maria Due. 18:33
Jeg hedder nu Larsen, men ligemeget. Ja han er en speciel oplevelse, og egentligt skulle man vel lade hans vildfarelser i fred. Men mon ikke han søger et modspil, så jeg gir ham lidt, i det lønlige håb at bare et enkelt ord vil trænge ind.

Har fulgt dine indlæg den sidste tid, og været noget benovet over dit vid viden og skrivekraft.
Og så er jeg en fan af Bob Dylan (og af Tom Lear),og husker eks indimellem, når jeg er på vej for langt ud, dette af Dylan, “Eat your pride before it becomes poisonous”.
Og jeg vil som du savne Sennels ligefremhed og mod, så tror vi er ca på linje.

Upassende ? Klag over indlæg

 
tommy nagel, 5953 Tranekær | Skrevet: 30. nov 09 kl. 20:48

Bjørn Holmskjold.
Jeg finder dit nedsættende syn på rengøringsjobbet, særdeles usympatisk. Hvordan har du erhvervet dig det?
Hilsen tommy

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Andersen, Århus | Skrevet: 30. nov 09 kl. 21:07

Til Nicolai Sennels

Du skriver” Vi vil på den måde ende med en lang række Gaza-striber rundt om i Europa, som ligger i konstant voldelig konflikt med deres ikke-muslimske omgivelser”

svar: Du glemmer at hvis vi skal sammenligne dit scenarie med Israel Palæstina konflikten er det jo netop ashkenazi jøderne som er indvandrerne og palæstinenserne som er den oprindelige befolkning. Derfor er meget af din argumentation præget af fejlslutninger. Nu hvor du er universitetsuddannet må du have haft metode og derfor lært om kausalitet og om hvad der kommer først i tid. I 1920 boede der kun 30.000 ashkenai jøder i Palæstina som var kommet dertil som flygtninge fra østeuropa og pludselig 27 år senere i 1947 var de nu 4 millioner ashkenazi jøder og oprettede deres egen jødiske stat i det muslimsk- kristne palæstina. Det ville svare til at muslimerne i Danmark pludselig opretter deres egen mulimske stat i Danmark og fordriver danskerne til langeland. Palæstinensernes modstandskamp mod ahkenazi jøderne kan sammenlignes med danskernes kamp mod en muslimsk stat på dansk jord i dit scenarie. Du er helt gal på den og du ved det godt, men du ved også at hvis du kritiserer Israel vil du med det samme blive beskyldt for antisemitisme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 30. nov 09 kl. 21:13

@ Holmskjold

Du svarer Martin Henriksen i Espergærde med at Sennels ved hvordan man går efter bolden, at han går efter en hel befolkningsgruppe og derfor et smidt ud af JP.

Se det ved du jo for det første intet om. For det andet er du jo selv ekspert på området, som ses af følgende klip fra for ganske nylig fra din hånd:

“Skal jeg fortælle det til een enfoldighed, som er født og opvokset i en cementeret baggård i en kælderlejlighed uden kontakt med omverden….?”

Det var dit svar til en debattør på klimapoker debatten, der holdt dig lidt op på dine udtalelser og gerne ville have noget dokumentation til dine påstande om ting du selv havde oplevet.

Her er en anden godbid:
“For hvad ved du reelt om andet og mere, end hvad der står af tal på dit skattekort?”

Svar til en anden i klimadebatten der synes at eftersom han skulle financiere det, ville han godt vide lidt om den videnskabelige baggrund.

Den har du åbenbart, for lige inden skrev du:
“Nu er jeg ikke skatterådgiver, men freudiansk-darwinist, som ikke er en kult, men er betegnede for en ophøjet naturvidenskabelig og meget fundamentalistisk forståelse af helheden. Så selv med din trækprocent, og det endda før fradrag, kan du nok forstå, at du kommer intellektuelt til kort.”
Selvfortståelsen fejler ikke noget. Synd du ikke har noget at have den i.

Det er sådan du gør når du bliver klemt, en tackling bagfra i knæhøjde og perfide personangreb, krydret med psykiske diagnoser. Jeg kan kun opfordre til at ignorere dig. Du er debatspammer alle vegne, og ikke et minut værd at spilde tid på. Nu har jeg gjort det, men det er absolut sidste gang det sker.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tony Sorensen, Bon Repos | Skrevet: 30. nov 09 kl. 21:16

Jens Hansen, Odense
Du kommer til at savne Sennels blog, men du er vel velkomme på Johanne Nielsens blog

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 21:33

Det ville svare til at muslimerne i Danmark pludselig opretter deres egen mulimske stat i Danmark og fordriver danskerne til langeland.

Konspiratorisk, jødehadende vrøvl…

Jøderne kom stille og roligt til landet, der dengang var ganske øde og uproduktivt. De købte op og gav sig til at dræne sumpene, overrisle ørkenen og gøre landet så produktivt, at arabere i stort tal fandt arbejde og udkomme i det jødiske samfund. Det gik fint.

Men da araberne overfaldt den nye start Israel, fik de mange af araberne til at flygte fra det udmærkede land. Lige så mange jøder flygtede i den anden retning - uden at skabe et varigt flygtningeproblem.

Araberne laver ballade, jøderne arbejder. Hvorfor hader folk egentlig stadig jøder..?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tony Sorensen, Bon Repos | Skrevet: 30. nov 09 kl. 21:34

Yagmur Sahin
Min Far er Civilingenør fra DTU DTH og har blandt andet en ekstra universitetsuddannelse på baggagen fra tyrkiet.

En tyrkisk universittsuddannelse, kan du bruge som WC papir, den godkendes ikke i civiliserede lande. Jeg formoder at civilingeniøren skriver bedre dansk end dig. ALT hvad Sennels skriver er rigtigt fra Atil Z

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 30. nov 09 kl. 21:52

Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:03

@ peter kocsis, holte

“Om Wikipedia. Har du lagt mærke til at næsten alle artikler er skrevet af folk, som har en positiv holdning til det pågældende emne. Og det er da fint, når man altså husker vinklen på artiklerne.”

Er artiklen om nazisme også skrevet af folk med positiv holdning til emnet?

hvis du mener at Wikipedias omtale af Tyrkiets blomstrende økonomi er usandfærdig, hvorfor tilbageviser du ikke påstanden konkret,især da wiki er yderst omhyggelig med at anføre sine kilder?

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:01

Jens larsen

“Underligt, men måske symptomatisk, at du glemte i din oplistning at nævne at Tyrkiet var Kristent i omkring 1000 år (Konstantinobel længere), og blev erobret, derefter tvangsomvendt, af “fredens religion”.

Og Tyrkiet (ligesom Danmark) var hedensk i 10000 år, før det blev erobret og tvangsomvendt af “kærlighedens religion,” kristendommen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:07

Mikkel Christensen, Wavendon | Skrevet: 29. nov 09 kl. 18:28
“Som sædvanligt er der talrige uklarheder og analytiske tilsnigelser i hr. Sennels indlæg.”

Mange tak for en fremragende analyse af Sennels univers, der består af et paranoidt selvbekræftende ekkorum.

At hans konklusioner nærmer sig sindsygdom, kan bedst ses af, at han tror atr Obama er muslim, samtidigt mener han at muslimer ikke kan integreres .

Ergo må han mene, at USA’s president ikke er integreret!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:10

@ Bjørn Holmskjold, Skanderborg

Vi er flere, som har gennemskuet dig!

Når du mangler argumenter laver du frispark og går efter manden.

Eller også bliver du tavs!

Denne diskussion om Islamismen minder mig om de samme ørkenvandringer om Kommunismen.

Når venstrefløjen ikke havde argumenter blev de truende eller bortforklarede problemerne i Sovjetunionen med at det var en anden form for kommunisme, som man gik ind for.

Når man ser påp hvad vi betaler i EU til de østeuropæiske lande og hvor langt de stadigvæk er bagud. Så var det godt at Kommunismen ikke vandt i Danmark.

Men hvem skal genoprette Danmark eller Vesten hvis vi først har fået Islamiske tilstande. Har nogen hørt om et Islamisk land med fred, frihed og fremgang?

Sporene fra det tidligere kristne Libanon, som tog imod palæstinenserne efter at de arabiske hære havde forsøgt at udslette Israel.

Eller Cypern, hvor den tyrkiske besættelse af Nordcypern har bragt de besatte områder mange år tilbage.

Og senere hvor palæstinenserne har gørt Gaza i sænk efter at 7-8.000 israelere forlod området. Jeg gav personligt penge til projekter, som købte pumper m.m. fra israelerne og gav det til palæstinenserne så at de kunne fortsætte gartnerierne. Nu er det affyringsramper for raketter ind over det sydlige Israel.

I det sydlige Israel blomstrer ørkenen after at de 7-8.000 israelere fra Gaza nu har slået sig ned der.
Jeg har nu støttet opførelsen af beskyttelsesrum i byen Sderot, hvor befolkningen kun har 14 sekunder til at søge ly når alarmen lyder.

Dette mest som kommentar og information til dem som skrev om de små Gaza’er rundt omkring i Europa.

Måtte Islam få en oplysningstid, en reformation, en Ghandi…

Men så længe det at oversætte Koranen fra arabisk til lokalsproget er kætterisk, så er det svært at se lyspunkter.

Og hvor skal inspirationen komme fra? Hvert år oversættes der lige så mange bøger til spansk, som der er oversat til arabisk i hele verdenshistorien! Suk!

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:13

Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 29. nov 09 kl. 21:48
“Wikipedia er en totalt ubrugelig kilde, når det handler om at give et sandfærdigt billede af forholdene i Tyrkiet. Der vil altid være nogen, der går ind og piller ved teksten, så kritiske passager bliver relativiseret, overdøvet eller smidt ud.”

“hvis du mener at Wikipedias omtale af Tyrkiets blomstrende økonomi er usandfærdig, hvorfor tilbageviser du ikke påstanden konkret,især da wiki er yderst omhyggelig med at anføre sine kilder?”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Janus Skovgaard, Tilst | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:16

Kære Sennels
Tak for din fremskrivning, som jeg desværre tror, du har ret i. Det undrer mig dog en smule, når du flere gange skriver, at vi vil komme til at gøre vold på vore principper i den fremtidige overlevelseskamp. Hvad mener du? Når uskyldige mennesker bliver angrebet, og det er en kamp på liv og død, så er det ikke umoralsk at forsvare sig.

Det er klart, at der gælder andre regler, når det netop er en overlevelseskamp, der er tale om. Selvforsvar eller nødværge, kald det hvad du vil. Det kan aldrig være umoralsk eller i strid med humanitære principper at beskytte vores samfund og dermed vores børns fremtid.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:20

@Peter Koscis, 22:01
Rigtigt. Og vi har holdt fat i det bedste i den, og lagt til og trukket fra efterhånden som vor viden og erkendelse er øget.
For kristendom er en indstillinget til verden og livet, ikke en manual der skal, skal, følges.
For der gives ikke en manual til livet, det skal leves.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:31

Henrik clausen

“Jøderne kom stille og roligt til landet, der dengang var ganske øde og uproduktivt. De købte op og gav sig til at dræne sumpene, overrisle ørkenen og gøre landet så produktivt, at arabere i stort tal fandt arbejde og udkomme i det jødiske samfund. Det gik fint.”

HAHA endnu engang den gode gamle opslidte myte om folket uden land der kom til landet uden folk…

Her er befolkningsfordelingen i dit ” øde” land…

“I 1914 var der 84.000 jøder i Palæstina - immigrantandelen ukendt - og ca. 710.000 palæstinensere. I løbet af krigen forlod mange jøder landet. Kun 57.000 - 8% af befolkningen - var tilbage i 1917. Højst halvdelen af dem var immigranter eller efterkommere af immigranter. “

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. nov 09 kl. 22:42

Kocsis, Wikipedias fakta om Tyrkiets økonomi er ikke falske, de er vildledende. De leder opmærksomheden væk fra at ytringsfrihed, demokrati og mindretalsrettigheder elimineres.

Den slags er både du og EU-eliten naturligvis fløjtende ligeglad med.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 30. nov 09 kl. 23:06

@ peter kocsis, holte

Hvem sagde dette, i dansk oversættelse, i det tyrkiske parlament?: “Minareterne er vores spyd, kuplerne er vores hjælme og moskeerne er vores kaserner i kampen imod de vantro”.

Hvem har krævet at EU begrænser yttringsfriheden i en tale i Europaparlamentet?

Hvem indførte kønsadskilte strande i en større by i mellemøsten?

Hvem udvandrede far et pressemøde fordi der var en journalist, som vedkommende ikke brød sig om?

Hvem har for nyligt forsvaret Hamas aktiviteter i Gaza? Hvor utroligt det end lyder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 30. nov 09 kl. 23:51

@ Niels Jørgensen

Hvis du vil belære andre, skulle du nok prøve at få lidt mere styr på dine facts.

De fremførte ord, stammer fra et digt af den nationalistiske sen-ottomanske poet Ziya Gokalp. De blev reciteret af den nuværende tyrkiske premierminister Recep Tayyip Erdoğan, ved en demonstration i Istanbul, mens han var borgmester i byen. De blev ikke fremsat i det tyrkiske parlament (som Erdogan ikke var medlem af i 1998) og citatet indeholder iøvrigt ikke ordene “i kampen mod de vantro”. Dem har du selv fundet på eller også videreciterer du fra een som har tilføjet dem.

Oplæsningen af linierne fra digtet var en bevidst provokation mod den tyrkiske forfatningsdomstol som, med forfatningen i hånd, slår politisk ned på alt hvad har tiltræk til at blande religion og politik.

Prøven stod i om forfatningsdomstolen også ville gribe ind, hvis religion ikke blev skrevet ind i en politisk tale, som så, men derimod var - netop - recitering af et uddrag af et digt (som ikke i sig selv er forbudt).

Erdogan skulle snart finde ud af at forfatningsdomstolen var ligeglad med at det var et digt. Det var stadig forbudt at bruge digtets islamiske indhold, offentligt, af en politiker. Erdogan røg i spjældet i 4 måneder og det parti han repræsenterede, blev tvangslukket.

(Begge dele, fortjent, hvis nogen spørger til min personlige mening).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 30. nov 09 kl. 23:58

@Peter kocsis
Overså en meget væsentlig fejl i dit indlæg i mit svar 22:20

Hverken Danmark eller Tyrkiet blev tvangsomvendt til kærlighedens religion. Den blev missioneret fredeligt, og accepteret fredeligt.

Og med den var eks slaveriet væk fra Europa og Tyrkiet til “fredens religion” kom masende.
Du har hørt om muslimske slavetugter i europa i 15-1700 tallet.

Og jo, du behøver ikke belære mig om slaver fra Vest Afrika, det var en skændsel, og blev fordømt kraftigt af kærlighedens religion.
Men også i den var “fredens religion” med, og i den i Øst Afrika var kun den med.

Men det vidste du jo nok godt i forvejen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 1. dec 09 kl. 00:12

@ Jens Larsen

Citat:
“Og med den var eks slaveriet væk fra Europa og Tyrkiet til “fredens religion” kom masende.”

Kommentar:
Nej, det er faktisk en skrøne at slaveriet ikke fandtes i det kristne Europa.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 00:21

@Kurt Dejgaard
Det må du underbygge, please

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Chr, Frederiksberg C | Skrevet: 1. dec 09 kl. 00:59

@Klyttendorph:

“Malie Jürgens: Jeg har mange lignende ‘udanske’ oplevelser … “Hvis nogen stadig omtaler multikulturen som en “berigelse”, så ved de ikke hvad de taler om!”

Jeg kan også supplere med nogen historier om den såkaldte kulturberigelse. Fx når man i sin tid frekventerede de københavnske dansesteder, så kunne der stå to unge indvandrerfyre og danse med hinanden ude på dansegulvet. Tydeligvis ude på ballade, så begyndte den ene indvandrerfyr bevidst at skubbe den anden baglæns ind i andre mere “normale” dansende par ude på gulvet, bare for at provokere. Har oplevet det flere gange. Mærkelig adfærd - er det en mentalitet de lærer derhjemme, eller hur ? Og det var endda i tiden før flere diskoteker og lign. begynde at tage deres “forholdsregler”. Det ser ikke ud til at problemerne just er blevet mindre siden da - de er nærmere ekskaleret.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 1. dec 09 kl. 01:05

@ Jens Larsen (I)

Der er for saa vidt myriader af kilder.
Du kan tage Wikipedia for hvad det er. Kan du ikke li’ den, kan du benytte dens referencer til at gaa nærmere ind i emnet. F.eks.
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_and_slavery

“Although Catholic clergy, religious orders and even popes owned slaves, Catholic teaching began to turn towards the abolition of slavery beginning in 1435 and culminating in three major pronouncements against slavery by Pope Paul III in 1537″

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 1. dec 09 kl. 01:08

@ Jens Larsen (II)

Derudover kan du proeve den her, for det lidt bredere perspektiv:
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_medieval_Europe

Ellers, er det jo et definitionsspørgsmål. Hvad det hjemlige Danmark angår, så var stavnsbåndet i realiteten slaveri (bortset fra at de implicerede bønder ikke kunne handles og selv bestemte hvem de giftede sig med). Op til attenhundredetallet var slaveri også noget man kunne dømmes til ved retten. Men det fandtes også på dansk grund, senere. Når min farfar i hans lokalhistoriske værk (”Sønder Omme Sogn”) beskriver fra sognerådets protokoller fra anden halvdel af attenhundredetallet hvordan børn såvel som voksne i sognets fattighus blev solgt lokalt på auktion til højstbydende, for år ad gangen eller længere (Det blev af sognerådet ført til protokols både hvem køberne var og hvad prisen var), så kan du tage det til troende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 1. dec 09 kl. 01:37

Tony Sorensen

Jo, jeg laeser lejlighedsvis Johanne Nielsens blog.

Og jeg kommer ikke til at savne Sennels blog.

Jeg synes dog, at JP optraeder mindre sympatisk.

Foerst bruger man Sennels i Deres antimuslimske DF felttog. Sennels lod sig dog villigt bruge.

Saa kasserer man ham som et stykke affald. Som man gjorde med KW.

Stueren bliver denne tidligere nazivenlige avis aldrig.

Men man kan vel ogsaa have synes at Sennels blogs ingen berettigelse havde.
Han havde en menighed paa ca. 15 rabiate DF’er som fantasiloest, frygtsomt og ubehjaelpsomt gentog sig selv i en uendelighed.
Udstillede sig selv saa det var en ynk. Men dog underholdende i al sin stupititet. For os som saa till fra sidelinien.

Hvorfor JP fra begyndelsen ville laegge navn og plads til dette rabiate nonsens er en gaade.

Men til sidst blev prestigetabet vel for meget. Selv for JP.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 01:43

@Kurt dejgaard. OK skulle nok have holdt mig fra det emne, det ender med at blive meget kompliceret.
Jeg kender de wiki henvisningen du giver, og de er ikke helt skæve, den med den katolske kirke (jeg er ikke katolik), svarer nu ikke helt til det jeg iøvrigt mener at vide. Som jeg har fprstået det var langt den overvejende del af gejstligheden fra meget tidligt mod slaveri. But things take time.
Det væsentlige i denne sammenhæng må dog, i min regnebog være at slaveri er uforenelig med ånden og læren i NT (modsat i Koranen).
Og et par ord om Danmark. Stavsbåndet var ikke slaveri, de var ikke retsløse, etc, og at få en gård i fæste var for mange en anerkendelse. At de alle hellere ville være selvejere og tog chancen da de fik den, også i min familie, er en anden sag.
Og hverken tiende eller hoveriarbejde var slaveri, det var skat.
Og mht fattiggårde, arbejdshuse, galejslaver etc, er vel kun at sige at, nej der var ingen førtidspension, fjernsyn i fængslerne etc dengang. Tiderne skifter and good for that.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 01:48

Niels Jørgensen, Bedarieux

”Vi er flere, som har gennemskuet dig!”

Hvor overraskende! Jeg skjuler intet, pakker intet ind og mener, hvad jeg skriver!

Så hvor svært kan det så være? Men du har måske lige fået briller?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 1. dec 09 kl. 01:51

@ Jens Larsen

“Tiderne skifter and good for that”

Osse i Den grad! :-D

Alle skrøners ophav er jo nok den evige historie om “de gode gamle dage”.
Jeg tror sgu aldrig rigtig der har været nogen “Gode gamle dage”!

Jeg trækker mig for idag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 02:06

Jens Larsen, Vildbjerg

”Og er det ikke dårskab at tro: “jeg kender sandheden, Jeg har ret!”

Naturligvis vil det være det i det omfang, at konklusionerne ikke kunne holde vand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 02:13

Niels Jørgensen, Bedarieux

”Var det muligt at få at vide hvilke af Sennels videoklip og andre oplysninger, som du mener er forkerte.”

Det er sammensætning af oplysningerne, valget af ord og begreber, den ensrettede nedvurdering og lignende der tilsammen tegner et manipulerende billede af virkeligheden i almindelighed og af muslimerne i særdeleshed.

Det er måske ikke noget, som du har bemærket dig?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 02:38

@Bjørn H. Det er sandt nok, men det gir mig lidt problemer. For hvordan kan man nu vide at de gør det? holder vand mener jeg.
Logisk resonement dur ikke for det vil være afhængig af forudsætningerne, og “videnskabelig metode”, heller ikke, for jfr den kan man kun sandsynliggøre at noget ikke kan være sandt.
Hvad er det lige du ved, der er forbigået andre dødelige?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 02:53

Maria Due, Århus | Skrevet: 30. nov 09 kl. 18:33

”Jens Hansen Vildbjerg.

Bjørn Holmskjold har fundet de vises sten og har dermed fået et kald om gå ud i verden - via sin pc - og missionere for Hitzb-ut-Tahrir, så at den gemene hob kan blive oplyst

Og hvofor nu lige HuT, spørger nogen, og det er der gode grunde til.

Jo, BH fik engang at vide af et medlem af denne højst tvivlsomme sekt, der ønsker at udrydde demokrati, menneskerettigheder osv. osv., at hans synspunkter er sammenfaldende med HuT’s
Det tror BH på, og mange forespørgelser om hans syn på Koranen er blevet afvist her på JP Blogs, fordi BH meddeler, at han slet ikke har behov for at læse Koranen. Han tror på, hvad han har fået fortalt.”

Det er så sådan, du har forstå det. Her er så den rigtige udlægning:

Brev til en muslim

Jeg forstår det du siger ved at have læst koranen. For jeg er muslim! Men med det du siger, da er du mere muslim end jeg. Og jeg har endog læst koranen!

Af Bjørn Holmskjold, Flix.dk, 2007-06-10

Det var faktisk en muslim, der første gang spurgte mig, om jeg var muslim. Vi var forinden faldet i snak, og drøftede især den vestlige samfundsudvikling (læs: afvikling).

I den forbindelse gjorde jeg mine kontante synspunkter gældende omkring årsagerne til det psykiske forfald, som er så kendetegnende de vestlige lande. Samt naturligvis også de mange og meget alvorlige konsekvenser, som disse psykiske afvigelser ville få for den hele verden, dersom man ikke får stoppet vanviddet.

Da jeg på et tidspunkt måtte trække vejret, kom så det for mig overraskende spørgsmål, om jeg var muslim. Hvilket jeg jo så ikke mente jeg var, men derimod freudiansk-darwinist.

Men som han så sagde, - ”Jeg forstår godt det du siger, selv om du siger det på en ganske anden måde, end jeg har lært det. For jeg forstår det du siger ved at have læst koranen. For jeg er muslim! Men med det du siger, da er du mere muslim end jeg. Og jeg har endog læst koranen!”

Spørgsmålet var overraskende al den stund, at jeg på det tidspunkt slet ikke havde medtaget Gud i min tænkning. Samt naturligvis det forhold, som den pågældende muslim havde sagt, at han forstod disse naturlovmæssige fortolkninger jeg tog udgangspunkt i, men med udgangspunkt i koranen. De to tilsyneladende modsatrettede forståelser af skaberværket, den religiøse og den naturvidenskabelige, var måske slet ikke så modsatrettede, som mange gerne ville de skulle være?

Om jeg ved at rettolke naturens lovmæssigheder da bliver at betragte som muslim, da falder det mig på ingen måde svært at være muslim. Således argumenterer jeg allerede for islam, og det stort set hver eneste dag. Men min definition af det at være muslim må nødvendigvis så også afspejle mit udgangspunkt. Nemlig den forståelse af Gud, som han lader komme til udtryk i de naturlove, som alt og alle er underlagte. Anderledes kan det jo ikke være.

Er definitionen blandt muslimer, at Gud skabte mennesket i overensstemmelse med de naturlovmæssigheder, som vi påviseligt er underlagte, da skabte han alt i sammenhæng med hinanden. Hvorfor man ved at forstå dette, da også med lethed vil begribe sammenhængene i alt han skabte. Og man vil efterfølgende med lethed opdage enhver afvigelse herfra. Netop derfor ligger Guds budskab til mennesket fastnaglet til skaberværket, og kan med lethed udledes af enhver, der blot kender til naturens naturlighed. Derved bliver det symbolske træ i Edens Have netop den prøvelse, som islam tillægger træet. For prøvelsen er netop at kunne udlede Guds vilje ud af den naturlighed han skabte. Symboliseret ved træet i Edens Have.

Da det netop er denne prøvelse mennesket skal overkomme at forstå, da er sandsynligheden for at Gud har haft en mere eller mindre direkte kontakt med mennesket så meget desto mere meget lille. For vi er fra vi fødes til vi dør omgivet af alt det, som vi har at forstå Guds vilje ud fra. Tankevækkende er det da også, at profeterne i overleveringerne altid søger væk fra det menneskelige, og mod det uberørte naturlige, idet de derved føler sig nærmere Gud og hans naturlighed. Bjerget er da her symboliserende den ophøjet tænkning, som netop skal være ophøjet det primitive, da det er forudsætningen for at forstå Guds vilje. Bjerget betinger så at sige, at man oplever det hele lidt fra oven, og på god afstand af de pulserende menneskelige faktorer. Denne frihed, der herved opnås, præger i den grad tænkningen og forståelsen af skaberværket.

Dog skal man vare sig mod at blive så ”høj” af sin tænkning, at man i selvsving ophøjer eller overfortolker alt man har tænkt i misforstået respekt for Gud. For da vil forståelsen af helheden fravigende den ufravigelige naturlighed, som jo netop er væsentlig at forstå i sin helt rene form . Men det kan være svært, de psykologiske lovmæssigheder (de menneskelige faktorer) taget i betragtning. Men jo netop derfor er træet ikke blot en ubetydelig prøvelse, som mennesket skal bestå, men er derimod en afgørende prøvelse. For mennesket skal jo bevise overfor Gud, at de har forstået hans vilje med mennesket, og dermed også deres egen rolle i forhold til bevarelsen af skaberværket, og den naturlighed, som skaberværket er indeholdende.

Forstår man ikke det, da har man intet forstået!

En prøvelse, som de vantro end ikke er tæt på at forstå. Og det til trods for deres tilsyneladende store indsigt i naturens lovmæssigheder. Og som muslimerne i den stadig mere global (læs: afvigende) verden dårligt nok selv ved, hvordan de skal forholde sig til.

De eneste muslimer, jeg ser handle i overensstemmelse med Guds vilje, er de fundamentalistiske muslimer. Men som de alt for mange moderate muslimer selv tror, handler i modstrid med Guds vilje. Det er faktisk de, som i deres vildfarelse tror sådan, som ikke har forstået deres Gud, og da slet ikke Hans vilje!

Min definition af at være muslim er naturligvis helt i overensstemmelse med den, som Gud, med sine ufravigelige naturlovmæssigheder, selv signalerer er den eneste definition. En muslim er da først muslim af Guds nåde, når denne agerer indenfor den forståelse og de afgrænsninger, som Guds vilje vil en muslim skal agere indenfor. Nemlig med udgangspunkt i en meget fundamentalistisk forståelse af Guds vilje.

Man må derfor ikke tillægge Gud noget, som er i uoverensstemmelse med naturens ufravigelige love. Man vil eksempelvis ikke, som de vantro kristne påstår, kunne elske sin næste, som sig selv, dersom man med sine vantro handlinger har fået de psykiske lovmæssigheder imod sig. For dén vil for altid have mistet evnen til at elske sig selv…. men også alle mulige andre. Herunder sine egne børn! Dén er til gengæld nu med sin psykisk afvigende adfærd blevet en reel trussel mod den naturlige evne til kærlighed. Som Gud gav mennesket som udgangspunkt. Der er derfor også en fatwa i form af en ubetinget dødsdom for de afvigende at udlede af de af Gud skabte naturlovmæssigheder.

I den kristne bibel er denne fatwa direkte formuleret. Hvor Gud siger til Adam, at dersom han spiser af Kundskabets Træ på godt og ondt….. Da SKAL han dø!

Da denne tekst til fulde bekræftes af naturens lovmæssigheder, da er der ingen tvivl om, at det er Guds vilje, at de vantro skal dø!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 03:02

tommy nagel, 5953 Tranekær

” Jeg finder dit nedsættende syn på rengøringsjobbet, særdeles usympatisk. Hvordan har du erhvervet dig det?”

Nu oplevelser jeg egentlig ikke, at du overhovedet kender til, hvornår noget er nedsættende. Ej heller her. For et rengøringsjob er et udmærket arbejde for mange. Det kræver eksempelvis ikke en psykologuddannelse. Uagtet, at de tilsyneladende kan trækkes i en automat nu om dage!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 1. dec 09 kl. 03:20

Hans Jensen, Hellerup

”Du svarer Martin Henriksen i Espergærde med at Sennels ved hvordan man går efter bolden, at han går efter en hel befolkningsgruppe og derfor et smidt ud af JP.

Se det ved du jo for det første intet om. For det andet er du jo selv ekspert på området, som ses af følgende klip fra for ganske nylig fra din hånd:

“Skal jeg fortælle det til een enfoldighed, som er født og opvokset i en cementeret baggård i en kælderlejlighed uden kontakt med omverden….?”

Det var dit svar til en debattør på klimapoker debatten, der holdt dig lidt op på dine udtalelser og gerne ville have noget dokumentation til dine påstande om ting du selv havde oplevet.”

Ja, jeg indrømmer, at der står meget skrevet mellem linierne til den pågældende. Han bad ikke om dokumentation for noget, som han havde forudsætninger for at forstå, men nærmere om et kursus i biologi. Et fagområde som tydeligvis slet ikke har hans interesse. Hvilket jeg så gør gældende.

” Her er en anden godbid:
“For hvad ved du reelt om andet og mere, end hvad der står af tal på dit skattekort?”

Det er jo et reelt spørgsmål!

” Det er sådan du gør når du bliver klemt, en tackling bagfra i knæhøjde og perfide personangreb, krydret med psykiske diagnoser. Jeg kan kun opfordre til at ignorere dig. Du er debatspammer alle vegne, og ikke et minut værd at spilde tid på. Nu har jeg gjort det, men det er absolut sidste gang det sker.

Havde de pågældende nu været muslimer, så vil du have elsket mig. Så nu er jeg nødt til at fortælle dig… at du er en dobbeltmoralsk hykler!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 1. dec 09 kl. 10:39

Efterfølgende blev Erdogan lukket ud to måneder før tiden, for nu havde man jo vist hårdhed. Straffen udelukkede ham egentlig fra at stille op til parlamentsvalg og blive premierminister - men en hurtig lovændring gjorde det muligt alligevel. Hvad Erdogan sagde var (i engelsk oversættelse):

Mosques are our barracks,
domes our helmets,
minarets our bayonets,
believers our soldiers.
This holy army guards my religion.
Almighty our journey is our destiny,
the end is martyrdom.

Interessant nok er det ikke originalen, der lyder:

Holding my rifle in my hand, keeping my faith in my heart I wish two things: The faith and the homeland My home is the army, my sovereign is the Sultan Strengthen my Sultan, Almighty Give him long life, Almighty Our journey is our victory, the end is martrydom..

Erdogan har ændret betydeligt på verset. Han fortsatte med at recitere originaludgaven, men undlod bemærkelsesværdigt nok dette vers, der roser Tyrkiets hær:

Commander and lieutenant are our fathers Sergeant and corporal are our brothers In rank and file, it is our law Let the army be perfect, Almighty Let the banner be dominant, Almighty..

Der er en lang artikel om det på Eurozine.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jørgensen, Bedarieux | Skrevet: 1. dec 09 kl. 10:52

@ Kurt Dejgaard, Montreal

Jeg beklager at jeg åbenbart har benyttet et forkert citat. Det ærgrer mig, for selv om det ikke var med vilje, så skal man jo hverken lægge til eller trække fra når man citerer. Jeg vil ved hjælp af din replik sikre mig at jeg får kilden med næste gang.

Jeg har nu bevist valgt at undgå “men…” i min næste sætning. Derfor er jeg glad for, at du trods min fejl, er enig i at Erdogan vælger den islamistiske vej. Den tyrkiske valglov sikrer Erdogans islamistiske parti så stort et flertal i parlamentet at man også kan ændre forfatningen.

Tyrkerne har derfor demokratisk valgt den islamistiske linje. Og det må alle respektere. Derfor er det vel ikke for meget forlangt at Tyrkiet respekterer at vi i Vesten ønsker at videreføre vores udvikling efter oplysningstiden, reformationen o.s.v.

Upassende ? Klag over indlæg

 
S Karlsen, Spjaldtrup | Skrevet: 1. dec 09 kl. 11:39

@Bjørn Holmskjold
“Om jeg ved at rettolke naturens lovmæssigheder da bliver at betragte som muslim, da falder det mig på ingen måde svært at være muslim.” og “Dog skal man vare sig mod at blive så ”høj” af sin tænkning, at man i selvsving ophøjer eller overfortolker alt man har tænkt i misforstået respekt for Gud.”
Bliv ved :-) Jeg har simpelthen ikke moret mig så meget, siden dengang vi trak vod efter svigermor i mergelgraven i Skanderborg. Please; fortsæt det gode og oplysende stykke historie om altings forunderlighed. Det er jo også åndelig føde til en vis styrmand ;-)

(Hov, hvorfor er kodeordet: blokeret? ;-))

Mvh. og go’ jul, Bjørn (håber det er OK at vi er dus?).

Upassende ? Klag over indlæg

 

Annonce:Arkiv
Alle artikler, fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne side, stammer fra Jyllands-Posten. Jyllands-Posten har ophavsretten, jf. lov om ophavsret. Læs mere
Jyllands-Posten, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, +45 87 38 38 38. Kontakt: http://jp.dk/kontakt/