*

Profil

Morten Messerschmidt blogger om europæiske forhold og Danmark set fra Bruxelles.

Baggrund:

Morten Messerschmidt er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet og har været medlem af Dansk Folkeparti siden 1997.

Han blev valgt til Folketinget i 2005 og til Europa-Parlamentet i 2009.

Andet:

Sted:

Bruxelles/Danmark

Website:

Besøg

Emneord:

Morten Messerschmidt

Euro, devaluering og hvorfor EU tager fejl

Dato: 28. januar, 2012

Emner:

161 kommentarer

 

 

Under den til tider ophedede debat om euroen indgår debatten for og imod devaluering. Gang på gang hører man tilhængerne af den fælles valuta tale med skiftevis vrede og ængstelse i stemmen imod devaluering. Som om det er noget særligt ondt, at en valuta daler – eller stiger – i værdi, advarer de mod, hvordan denne mekanisme indeholder selve kimen til det anarkistiske, asociale Europa, som af al kraft må indgås. Det er pudsigt at se, hvordan selv markedsorienterede har opgivet tanken om, at valutaer må variere i værdi i forhold til hinanden. Politisk besluttede priser kendes ellers kun fra marxismens sorte tidsalder. Men sådan er det i euroen, hvor politikerne har besluttet sig for præcis den værdi, som spanske pesetas, danske kroner, græske drachma og tyske d-mark skulle have over for euroen.

Ved afskaffelsen af de nationale valutaer, afskaffedes som det naturligste i verden også markedskræfterne. Fra da af var det slut med at lade kursen bevæge sig. Lad os se lidt på den historiske baggrund for denne beslutning. Forud for euroens indførelse var udsvingene nemlig markante. Det viser en opgørelse, som jeg netop har fået fra Kommissionen (Annex til spørgsmål 011430-2011). Her er de 17 euro-landes tidligere valutaer udregnet fra 1980 og frem i forhold til euroen som fixeret valuta. Tag for eksempel den portugisiske escudos. Fra 1986, hvor Portugal blev medlem af EU, til 2000, faldt den portugisiske valuta med 36 % over for eurokursen. I 2000 kostede en euro 200 escudos. I 1986 kostede den 147. Det tilsvarende ses for Italien, der har været medlem af EF lige fra starten. I 1980 kostede en euro 1189 lira, mens man i 2000 måtte betale 1936 lira – en stigning på 62 %. Helt galt er det naturligvis i Grækenland, som blev medlem i 1981. Dengang kostede en euro 59 drachma. I 2000 var prisen steget med 569 % til 336 drachma.

Hvad skyldtes disse udsving? Siden 1979 havde slangensamarbejdet jo sigtet efter at holde landenes valutaer sammen. Hvordan kunne da disse markante udsving alligevel ske? Svaret er enkelt – landes økonomiske formåen er forskellig. Og derved vender vi tilbage til spørgsmål om devaluering. For er det særligt ondt, at en valuta falder i værdi, hvis landets konkurrenceevne falder? Eller er det ikke blot naturligt for en markedsøkonomi, at værdifastsættelsen af et produkt – i dette tilfælde et lands konkurrenceevne – stiger og daler i forhold til andre lande, der måtte være stærkere og bedre? Naturligvis.

Også her kan vi sende en uvenlig tanke til 70ernes hovedløse, økonomiske politik. Herudaf er frygten for devalueringer opstået. Men én ting er, når politikerne bruger muligheden for at nedskrive en valuta som et politisk værktøj til at korrigere for forkerte beslutninger. Noget andet er det at lade markedet afgøre, hvad varens pris skal være værd. Det sidste anvender vi med tilslutning fra alle andre grene end de marxistiske på enhver anden prisfastsættelse – blot ikke valuta. Her har EU’s magthavere nemlig besluttet sig for, at bytteforholdet mellem den græske, finske, tyske, franske m.fl. produktion for al evighed skal ligge fast i en for snart 10 år siden fastsat valutanøgle.

For 10 år siden advarede jeg mod at tro, at de bevægelser, som havde kendetegnet valutabevægelserne i de foregående år, uden videre ville forsvinde, fordi man indførte euro. Man rystede på hovedet og sagde, at den slags var der skam styr på – man havde jo vækst- og stabilitetspagten. Siden opstod bare to problemer. For det første gad ingen af eurolandene overholde vækst- og stabilitetspagten. Det har man nu indset og overtager derfor landenes ret til at føre finanspolitik. For det andet var pagten slet ikke tilstrækkelig, da den alene satte krav til den offentlige del af økonomien. Det sidste har de stadig til gode at indse i Bruxelles.

Men egentlig er det meget enkelt. Et lands offentlige underskud er ikke nogen væsentlig indikator for landets økonomi. Reelt er det kun udtryk for landets vilje eller evne til at opkræve skatter og siger ikke ret meget om landets økonomi eller om de forhold, der i perioden forud for euroen fik kurserne til at stige og falde. Forholdet kan illustreres ved et lille tankeeksperiment. Vi, tænker os to nationer, som begge er uden stat og således uden offentlig sektor. Ergo kan de heller ikke have nogen offentlig gæld. Den ene stat formår dette til trods at lave effektive regler for arbejdsmarked, opbygge et stærkt produktionsapparat og holde lønomkostningerne nede. I den anden stat strides parterne om ejerskabet, hvilket lammer landet af strejker, arbejdsmarkedet sander til og elendigheden breder sig. Begge disse to nationer overholder vækst- og stabilitetspagten med bravour. Men bør værdien af deres produktion være den samme? Bør de to landes valutaer have samme værdi? I euro-samarbejdet er svaret ja. I enhver anden virkelighed (!) er svaret nej!

Naturligvis kan to vidt forskellige økonomier ikke have samme valutakurs. Det veldrevne lands kurs vil stige, mens det dårligt drevne lands valuta vil falde. Alligevel overholder de begge EU’s krav. Her har vi i en nøddeskal euroens problem. Eurolandenes økonomier er nemlig vidt forskellige. Er man i tvivl, skal man ikke se på landenes offentlige underskud – men på betalingsbalancen. Sidste år havde Tyskland et overskud på 6 %. Italien havde underskud på 4 %, Spanien på 4,4 % og Grækenland på 10,2 %.

Det er der ikke noget underligt i. For de økonomiske forhold – lønudviklingen, effektiviteten i skatteopkrævningen, accepten af korruption, tilbagetrækningsalderen osv. – varierer voldsomt landene imellem. Det har de altid gjort. Der er intet nyt i, at man i Sydeuropa trækker sig tilbage tidligere, arbejder mindre, betaler mindre i skat og i højere grad kan bestikke sig til myndighedsafgørelser. Sådan har det været i århundreder. Og som følge heraf er landenes valuta faldet i værdi over for hinanden. Naturligvis skulle en tysk d-mark ikke koste det samme som en spansk pesetas, hvis tyskerne er 10 % mere effektive. Det nye efter euroens indførelse har været, at landene ikke længere kunne korrigere for denne forskel. Det var ikke længere muligt for de sydeuropæiske lande at falde i valutakurs. For de havde ingen valuta!

Og her kommer vi til det centrale. For betyder fraværet af valutaer så, at forskellene bare forsvinder? Naturligvis ikke. Det betyder, at landene mister konkurreceevne. Værdien af deres produktion bliver mindre og prisen på varen (valutaen) bliver relativt dyrere. At lade sin valuta falde i værdi, er ikke rart – det giver mindre købekraft i forhold til alle andre lande. Men alternativet er værre? Her gennemføres devalueringen nemlig internt. Det er, hvad grækerne, italienerne osv. oplever i øjeblikket. Når græske pensionister og offentligt ansatte går 25 % ned i løn, er det devaluering – det økonomiske styrkeforhold udlignes. Devalueringen foretages bare internt og ikke som vi er vandt til eksternt, valutarisk. Men mon ikke den græske sygeplejerske, lærer eller buschauffør hellere ville have ladet dracmaer nedskrive med 25 % end have lønnen beskåret tilsvarende? Med en devaluering er det trods alt kun varerne fra andre lande, der bliver dyrere. Men den nedskæring, de nu påtvinges – i øvrigt af en regering, de ikke selv har valgt – forringer deres købekraft også overfor græsk producerede varer. Og effekten på økonomien er lang tid om at virke.

Hvor en valutanedskrivning har øjeblikkelig effekt på konkurrenceevnen og således på evnen til at afsætte sine varer, har den interne devaluering lange udsigter. Island illustrerer det. Landet var i 2008 på det økonomiske sammenbruds rand. Hvad gjorde man? Fulgte man eu-kuren og insisterede på fastkurs over euroen? Nej, man lod sin valuta flyde – nedad. Og i dag er landet tættere på at være ude af krisen end noget euroland. Man har gang i eksporten, har styr på økonomien og folk i arbejde. Hvem kan opdrive så meget som en eneste græker, der ikke ville bytte med en islænding???

Snakken om devaluering som fanden selv er derfor ikke bare forkert; det er dybt skadeligt. Og det kan alene retfærdiggøres ud fra et kynisk ønske om at fastholde den valuta, som har lagt Sydeuropa i ruin. Kun i et valutafællesskab, hvor produktionsfaktorerne og arbejdskraften flytter frit – som eksempelvis i USA – giver det mening at binde forskellige staters økonomier fast i et valutasamarbejde. Det er ikke en tilfældighed, at såvel ERMI- som slange-samarbejdet i Europa faldt fra hinanden. Lande uden central styring kan ikke have fælles valuta. Derfor er der pt. kun een af to muligheder for euroen. Man kan fratage eurolandene retten til selv at bestemme deres finanspolitik og lade alt styre fra Bruxelles/Berlin. Her til morgen foreslog Tyskland, at EU’s finanskommissær skulle styre den græske finanspolitik. Han har også den fordel ikke at være valgt – hverken af grækerne eller nogen andre. Ikke overraskende afviste grækerne den model. Ikke for meget at forvente fra et land, der trods alt opfandt demokratiet. Og lad mig spå, at de fleste europæere vil afvise at lade sig underlægge en centralt styret finanslov – hvis de ellers blev spurgt. Det efterlader os med den anden mulighed – nemlig at opgive euroen. Måtte jeg i al stilfærdighed anbefale det sidste…

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Ulrik Hermann, Grenaa | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:10

Fremragende artikel Messerschmidt. Hvorfor er du egentlig medlem af Dansk Folkeparti og ikke Liberal Alliance, for den udemærkede liberale økonomiske fornuft du argumenterer så fint for har nok lidt bedre grobund i Liberal Alliance end i Dansk Folkeparti, der absolut ikke er liberalt i den hjemlige økonomiske politik.

Upassende ? Klag over indlæg

 
O. Dürr Jensen, Herning | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:17

Vel talt, Messerschmidt! Af alle disse årsager - og mange flere - er EU en umulighed og tæt på at være i strid med almindelige menneskerettigheder. Projektet er jo livsfarligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:23

@ Børge R. Jensen

Alene ved at skrive indlægget, modsiger du dig selv…

Vel talt MM!

Måtte EU gå under.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henning F. Jensen, 6100 H. | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:23

@ M. Messerschmidt

Du har vist glemt en vis Anker Jørgensens ustandselige devalueringer som økonomisk middel -
op gennem 1970-erne –
danskerne og nationen blev fattigere og fattigere,
renten på et tidspunkt 21,5%
- og en vis finansminister Heinesen, der advarede om den økonomiske afgrund ….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Eiler Jensen, Odense | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:24

…sådan kan det siges med enkle ord ! Tak for endnu et lærerigt og virkelig godt indlæg Morten. Vi har snart brug for dig herhjemme. Der er ikke mange andre tilbage i landspolitik, som formår at lægge tingene rigtigt frem endsige gennemføre dem politisk. Ud af EU, ud af bindingen til EUROen. Jo før jo bedre. Lad os få demokratiet og retten til at vælge tilbage.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Dreyer, Dragør | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:24

I Frankrig havde man i ca. 10 år omkring tresserne en egen løsning på valutakursen.
Det var med ny-francen.

Overfor udlandet havde man Ny Franc, som gennem lange tider stod i en ca. værdi af 1,40 DKR.

Men internt i Frankrig brugte man gammel francen.

Det virker i dag lidt absurd, men det virkede ganske godt i perioden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Erichsen, Sydals | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:31

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvilken politik de øvrige lande i EU skal følge, men den danske fastkurspolitik er en klar succes. Jeg husker de evindelige devalueringer og den deraf følgende inflation, der totalt udhulede enhvar opsparing herunder også pensioner. At Euroen i sin nuværende konstruktion er et misfoster bekræftes af, at Jaques Delors, som var en af skaberne ikke vil vedkende sig fadderskabet. Jeg mener derfor også at danskerne traf en rigtig beslutning ved at afvise tilslutning til den. At Sverige har haft succes med at sparke væksten igang med en devaluering betyder ikke at dette også ville ske i Danmark. Hvad euroen angår må deltagerne selv rydde op.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:37

Joh det er selvfølgelig særligt rart, at leve af andre menneskers penge/arbejde. hvilket lige nøjagtig er det inflation og devaluering går ud på.

Hr. Messerschmidt: Målet er sågu ikke arbejde i sig selv, men derimod indtægter.

At vi alle kan få rigeligt at rive i, hvis blot vi vil accepterer, at det er lokumspapir vi får udbetalt i løn - det er åbenbart - Men ærlig talt; jeg vil gerne takke nej.

Ps.

Nævn mig een eneste politiker der pt. kan tillade sig at udtale sig om ansvarlig økonomi - Nej vel!

Særligt påfaldene er det dog, at Messerschmidt nævner 70′ernes hovedløse, økonomiske politik.
Turde man i den forbindelse gøre Hr. Messerschmidt opmærksom på, at VKO er overgået til historieskrivningen som den regering/støtteparti der - uden sidestykke - har leveret den mest uansvarlige økonomiske politik nogensinde.

Men det faktum synes hele tiden, ja nærmest sytematisk, at forbigå de ansvarliges opmærksomhed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jesper Hansen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:50

@ David Belden

Spot on

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:01

@David Belden

Hvorfor bliver både du og egentlig ikke smidt ud for at forplumre og spamme en blog med ligegyldige opgylp.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karsten Sørensen, Struer | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:05

MM som statsminister !!!! Altid lige i skabet, sidder det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:19

Angående Island og landets hurtige økonomiske tilbagevending må man ikke glemme at Islands vælgere har hele to gange været så kløgtige at stemme nej til at blive gældsslaver,for de internationale banksters.
Island har noget så eksotisk for et Vestligt “demokrati” i præsident Olafur Ragnar Grimsson,idet han prøver faktisk at varetage befolkningens interesser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Martin K, 8600 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:21

Messerschmidt’en flyver lavt og angriber pamperne og teknokraterne med facts og stærke argumenter så det er en fryd!

Men Morten, bliv nu voksen og kom væk fra pensionist-partiet. Du er langt mere liberal end dit socialistiske partitilhørsforhold indikerer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Petersen, 3230 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:34

Hørt.. Morten M. som statsminister. Det er indlysende at befolkningernes ve og vel aldrig har været og aldrig bliver EUSSR-elitens mål. Målet for dem er alene magten for magtens skyld. Så kan de leve et luksusliv fjernt fra masserne som bare er skaffedyr.

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:35

@Viktor Berg

Man kan klandre VKO for mange ting,men at ikke at have ført en ansvarlig økonomisk politik er ikke ikke en af dem.

De de tiltrådte i 2001 var den offentlige gæld på 650 milliarder kr.I april 2008 var den nedbragt til nul.
Faktisk en af de eneste ting de gjorde godt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter bramstrup, århus | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:39

men det er nu dejligt ar projectet eu snart lukker og slukker. så får politikerne og alle andre mulighed for at koncentrere sig om udvikling og tjene penge.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter bramstrup, århus | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:42

ja for f….. morten kom nu over til alliancen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Andrè Kjær, 8220 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:55

Morten Messersmith.

Du er en flyvemaskine,en kampmaskine. Start dit eget parti. Få os ud af EU. Så kan du om nogen indføre enevælden og nedlægge 179 arbejdspladser.

Kom nu!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
David Belden, Herlev | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:59

Me 179?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:00

Som jeg mange gange tidligere har skrevet er der faktisk kun een kur for at aendre paa det misk-mask
euroen er. Lad den forsvinde snarere foer end senere. Uheldgvis holder Kina Euroen kunstigt oppe, de har saa meget investeret i Euros at for hver point Euroen falder taber de millioner i vaerdi,saa de kan ikke tillade at euroen falder, derfor den helt forkerte kurs i forhold til Sterling Pounds og Dollars. Men spoergsmaalet er hvorlaenge kan Kina klare det. I hundredevis af byer i Kina er der bygged Stadions, lejlighedskomplekser etc.
etc. som ingen har raad til at benytte eller bebo,
hvorfor det staar tomt og det hele er lavet paa laante penge. Hvis det hele skulle betales ville Kina idag vaere i samme klemme som Graekenland.
Lad Euroen forsvinde, saa aendrer hele det financielle marked sig meget hurtigt til det bedre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Sven Nielsen, Parnu, Estland | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:06

Kære Morten Messerschmidt, De skriver som om en devaluering af EURO-en først er på vej. Ved De da ikke, at EURO-en sidste år de facto blev devalueret med 15%? EURO-en rasler ned i værdi for hver dag, der går.

Desværre for os, der er tvunget til at leve med EURO som omgangsbar pengeenhed, kan EURO end ikke bruges til andet nyttigt formål den dag, den ikke accepteres af banker og forretninger med.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Hartling, Almunecar | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:23

Fremragende og enkel analyse Morten. Min eneste kritik går på, at hvis EU følger dit råd, så vil monsteret nok overleve. Og det var jo ikke meningen. ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:29

@ Bergner Frederiksen

At sidde i United Snakes og belære om andre landes økonomiske problemer,ville svare til at Nord Korea belære Syd Korea om succesrig økonomisk politik.Sådan lidt malplaceret.Jeg ved om du er bekendt med Ben Shalom Bernankes afsindige pengetrykkeri.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Larsen, Karlslunde | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:35

MM, jeg er ca 3/4 enig, men den interne devaluering i Grækenland m.fl. fungerer ikke, fordi ingen vil gå ned i løn. På økonom-engelsk kalder man det ’sticky prices’. Et andet centralt begreb er ‘optimalt valutaområde’. Det er du inde på i sidste afsnit, men jeg er ikke enig i dine to mulige løsninger på eurokrisen. Jeg ser tre muligheder; Tyskland betaler Sydeuropas gæld, Tyskland får så meget inflation at Sydeuropa kan genvinde konkurrenceevnen ved skarp priskontrol og budgetpolitik eller Sydeuropa går bankerot. Jeg tror godt vi kan udelukke nr.1 og til dels også nr. 2…

Upassende ? Klag over indlæg

 
kaj hansen, Horsens | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:45

En valuta skal afspejle den indre værdi i det område den dækker. (altså fra grækenland til tyskland)

De der vil påstå den kan det har intet fattet.

Morten som sædvanlig…og snart som en af de få herhjemme skærer du det knivskarpt ud.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Madsen, 2920 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:47

Kære Morten,
Jeg håber ikke, Du forlader DF til fordel for LA, som efter min mening er og bliver det Radikale Venstre Light. Du skriver: “Og lad mig spå, at de fleste europæere vil afvise at lade sig underlægge en centralt styret finanslov – hvis de ellers blev spurgt.” Desværre viste sidste valg, at der er et solidt flertal, bestående af V, K, R, S, SF og EL, der gerne vil underkaste sig Bruxelles (eller Strasbourg, afhængigt af årstiden).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens E. Hansen, Esbjerg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 19:54

Uden i øvrigt at kommentere på euro’en - så er devalueringer en dårlig ide, fordi man skaber bedre konkurrenceevne for sit eget land på naboens bekostning. En devaluering betyder, at man ikke behøver at foretage strukturelle reformer (lige nu, ihvertfald), og man stiller med en devaluering nabolandende dårligere - også selv om de har en bedre konkurrenceevne. Så hvis man kan lide “beggar thy neighbour” metoden, så er devaluering lige sagen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kirsten Erritsø, Vejle | Skrevet: 28. jan 12 kl. 20:23

Lad grækerne få Drakmeren tilbage. En devalueret Drakmer, vil gøre Grækenland til et attrativt turistland. Grækerne kan bevare selvstændigheden, skabe flere arbejdspladser og få en bedre økonomi.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Thorhauge, 8600 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 20:29

Et centralt punkt i kampen om euroen er, den fælles eurokurs er for lav for de effektive Nordstater/Tyskland og for høj for de mindre effektive Sydstater. Nordstaterne skovler penge ind, og Sydstaterne bliver langsomt kvalt. Når Nordstaterne i øjeblikket betaler enorme summer for at beholde Sydstaterne i EURO’en, er det nok også fordi, at EURO-kursen uden Sydstaterne ville stige som et raket og slå Nordstaternes eksport/økonomi i stykker.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bitten-Kirsti Nielsen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 20:46

MM God forklaring. Tak for det. Herligt, når nogen engang imellem gider ridse tingene klart op

At kunne lade sin valuta flyde betyder selvfølgelig ikke, at man/DK straks skal devaluere, som det frygtes længere oppe.

Ja, “kom hjem, kom hjem tra-la-la”, kære Morten og start dit eget parti. Heller ikke jeg kan se det oplagte i, at du tilhører DF. I øvrigt hælder pgs¨jeg mere og mere til LA, så gør nu noget ved sagen.

med danske hilsner

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Torp, Sakskøbing | Skrevet: 28. jan 12 kl. 20:46

Mange ser vist lidt for snævert på værdien af Euroen og den danske krone, for faktisk bliver de hele tiden kraftigt devalueret i forhold til omverdenen! Verden er jo ikke bare USA, bemærk hvor meget disse valutaer er faldt overfor f.eks. den australske dollar, som er meget stærk. For bare 24 måneder siden kunne man købe en AU$ for kr. 3,78, nu koster den ca. kr. 6,00, det er da et kæmpe stort fald?

Upassende ? Klag over indlæg

 
g kaiser, midrand | Skrevet: 28. jan 12 kl. 21:37

I ser alle ud til at have glemt gorillaen i vaerelset.
Guld.
Der er intet der saa tydeligt afspejler fiat penges vaerdi forringelse som maalt imod guld.
I tider med stats kriminalitet og sanktioneret udhuling af almindelige menneskers opsparinger, forsikringer og pensioner, vil guld kunne beskytte imod alvorlige tab.
Sammenlignet med guld har den danske krone halveret sin vaerdi paa ca 4 aar. Over de sidste 10 aar har kronen tabt 75 % af sin vaerdi. Blot siden nytaar har kronen tabt 10% imod guld.
Klarere kan det naeppe siges, i bliver snydt saa vandet driver.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Flemming Rickfors, 4873 Væggerløse | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:27

Ved afskaffelsen af de nationale valutaer, afskaffedes som det naturligste i verden også markedskræfterne……..

Morten, du har naturligvis helt ret, men jeg er nu ikke overbevist om at det er således mørkemændene i EU ser på sagen. Jeg tror Merkozy og EU parlamentet følger opskriften fra Platon (Politeia, Bog II: 376e-383) om hvordan man i sin perfekte republik må begrænse friheden (økonomisk, i tale osv.) således at der kun gengives én fortolkning af fortiden, og derfor kun én (halv) sandhed. Dette muliggør herefter én fortolkning af fortiden, hvorfor den sande og rette vej for fremtiden anvises.

Gudernes udvalgte; Dan Jørgensen og Jens Rohde, anfører nu at EU parlamentet vil begrænse kreditvurderingsselskabernes rettigheder til at give os deres meninger, ret eller vrang. Græsk skal tilsyneladende erstattes af tysk udi de athenske gader og stræder. Og én valuta må nødvendigvis betyde én regering, ét land og ét folk. Det var bare rækkefølgen i implementeringen Uffe-generationen fik galt i halsen, ikke fordi de ikke var klar over det, men fordi de teknisk ikke kunne omgå de europæiske folkeslag som de egentlig helst ville have gjort det, havde de haft muligheden.

For mange år siden på Handelshøjskolen havde vi en dygtig lektor i nationaløkonomi. Vi kunne jo kalde ham for Jens. Han vidste alt om EMS, ECU centralkurser, bilaterale pariteter, udsvingsmarginer, divergensindikatoren og kreditarrangementerne for at holde festen kørende. Danmark havde et minimalt problem med helt fantastisk store underskud på Betalingsbalancens løbende poster; faktisk så store at der altid i november/december var udtalt nervøsitet om vi nu kunne finansiere vort overforbrug gennem yderligere stiftelse af udlandsgæld. Jens mente, storgrinende, at løsningen var enkel. Man skulle bare lade være med at opgøre underskuddet for Danmark, da medlemslandene i EMS systemet havde et samlet overskud med omverdenen.

Merkozy og EU parlamentet er, så vidt jeg kan se, helt indforstået med at gennemføre Jens’ løsning for Danmarks underskudsproblematik. Det kræver bare at ”markedskræfterne” reguleres til kun at følge Merkozy’s forståelsen for sandheden. Clubmed, og hele Øst-Europa er et problem derhen at de umuliggør den ensretning af sandheden der ønskes for at nå endemålet om én skatteudskrivende europæiske regering med én hær der har sæde et eller andet sted i det centrale Europa. Den græske befolknings nutid og fremtid er en sekundær betragtning. Det tror jeg selv den mest religiøse EU-fanatiker vil vedstå sig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Steengaard, København . | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:53

Devaluering af euro`en ! Under ingen omstændigheder landene i EU må lære at stille næring efter tæring , og derudover skal man lære mere om alvoren for betydningen `RETTIDIG OMHU` især i økonomisk øjemed !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Zeki Laurent Sadic, 4340 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 23:12

Andrè Kjær

Spændende tanke - at opløse vores demokrati og indsætte Messerschmidt som diktator.

Jeg forstår godt at der er folk, der lader sig forføre af intelligente retorikere som Messerschmidt. Men med det menneskesyn som han desværre slæber rundt med - og som han deler med sine trosfæller i Bruxelles, det nyfascistiske Lega Nord - så tror jeg ikke det er en særlig god idé. Verdenshistorien har vist hvor galt det kan gå.

Men fair nok at hele 20% af DF’s vælgere ønsker at opløse demokratiet i Danmark til fordel for et diktatur baseret på den form for nationalisme som Europa vel efterhånden har fået nok af:
politiken.dk/politik/ECE1308027/hver-niende-dansker-er-aaben-for-diktatur-i-danmark/

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 23:27

Politisk besluttede priser er da i hoej grad det man har soegt at opnaa ved standardiseringen af bla. agurker.

Jeg skriver bla. fordi der er ogsaa andre aarsager nemlig det, at man saaledes kan faa forbrugeren til at betale en hoejere pris for paenere agurker vs. at spare pengene op og faa en mindre koen agurk.

Jeg mener at have laest, at medlemskontigentet i EU medbestemmes af et lands samlede handel, saa paa denne maade kan EU jo faa tilfoert/suget flere penge til sig!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bo Torp Pedersen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 23:39

Kan man ikke finde argumenter, kan man åbenbart stadigvæk beskylde dem, man er uenig med, for at være ‘fascister’. Sådan har det været siden ‘68.
Bortset fra det, savner vi jo helt præmisserne for den undersøgelse, som Analyse Danmark if. anførte Politiken artikel fra 14/6 2011 har gennemført.
Desuden skulle man betænke muligheden for en lav sandhedsværdi i de angreb, som EU-systemet p.t. fører mod Ungarn, jf. de utrolige forvrængninger og løgne der blev markedsført om den beskedne kontrol ved en del af den danske landegrænse, som den fhv. regering vedtog sammen med DF.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Højlund, Kjellerup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 00:14

God analyse og fin forklaring, - tak for det.

Flere ting står lidt uklart i kommentarerne, hvilket er unfair overfor MMs klare analyse:

1) Valutaernes kurs (og guldets med) er altid relativ i forhold til andre valutaer. Der er ingen absolut målestok, - en valutakurs er altid en øjeblikkelig pris på den bagvedliggende værdi, altså landets samlede økonomiske og politiske formåen, udmålt i en vilkårlig anden valuta, hvis kurs er underlagt samme mekanisme. Alt flyder, med andre ord.

2) MM skriver ganske rigtigt, at devalueringer, der dækker over dårlig politik, er noget skidt. Det var tilfældet under Anker Jørgensen, hvor de nødvendige reformer ikke blev gennemført. Derfor holder flere kommentarers advarsler mod devalueringer ikke.

3) Liberal Alliances totale forvirring angående det nationale forhindrer naturligvis MM i at skifte parti. Bliv heller i DF og fortsæt forsøget på at lære dem noget om økonomi!

I øvrigt: Hvornår begynder vi at føre den seriøse diskussion om, hvad vi vil, når EU braser sammen, eller når DK vælger at trække sig?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bitten-Kirsti Nielsen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 00:48

Messerschmidt,

Har du gjort dig tanker om følgerne for DK af et EU sammenbrud? Lad os få nogle bud. Jeg så gerne en idé storm om dette spørgsmål.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mogens Rasmussen, Ehnen | Skrevet: 29. jan 12 kl. 01:51

Stort set enig med MM der er dog større problemer end lige Grækenland. En ting er at Grækenland kan få deres egen valuta ok MEN hvad med de penge som de har lånt af de andre lande. Hvis de skal eftergives denne gæld så tror jeg såvel Tyskland, Frankrig og Italien også får store problemer. Mange af de store banker bliver så nationaliseret da man ikke kan leve med at de går ned. Så hvis euroen skal væk i nogle lande burde det nok gælde alle landene, hvilket måske på sigt vil være den bedste løsning. Så må det enkelte land selv stå til ansvar for deres egen økonomi. Alternativet er Det forenede Europa. Hvilket nok ikke er lige for p.t. selv om Kommisionen ser ud til at arbejde for en sådan løsning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tony Sorensen, Bon Repos | Skrevet: 29. jan 12 kl. 02:05

Zeki Laurent Sadic, 4340 |
Jeg forstår dine argumenter, MM som statsminister vil omgående gåre dine prutter kolde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Benny Mortensen, Arden | Skrevet: 29. jan 12 kl. 02:41

Devaluering er og har altid været som at p…. i bukserne. Det varmer kortvarigt. At fremhæve Island er det samme som at opfordre til at låne en masse penge og ikke betale dem tilbage. Island levede over evne i mange år for lånte penge. Da regningen skulle betales, kunne de ikke og ville ikke betale de lånte penge tilbage. Se det er virkeligt et land at fremhæve!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 03:07

Til alle Jer der fremfører at devalueringer er en dårlig løsning - læs nu for dælen 4. afsnit af MMs lange indlæg, hvor han jo netop tager afstand til devaluering som en snup-tags-løsning til at dække over dårlige (eller manglende) politiske beslutninger. Anker J. brugte devauleringer til at dække over den daværende Socialdemokratiske regerings på enhver måde håbløse politik. Det har INTET at gøre med at låde markedet fastsætte prisen.

Hvis Danmark ønskede at devaluere nu (og hvorfor skulle man dog det?) så ville det kun være muligt på en måde…. massiv udpumpning af nytrykte penge for at skabe inflation. Renten er allerede helt i bund, så man kan ikke p.t. i Danmark devaluere via en sænkning af indlånsrenten, som jo er den normale måde at gøre det på.

Det er jo ikke Danmark der p.t. har behov for en devaluering….. det er Grækenland, Portugal, Spanien og Italien der despereat har brug for at få genoprettet deres konkurrenceevne relativt til især Tyskland. EUs kloge hovedet kan lave alle de gældssaneringsaftaler og hjælpepakker de orker - pengene vil fortsætte med at strømme ud af Grækenland og de øvrige Middelhavslande og derfor vil disee lande igen og igen rammes af de samme problemer….. permanent handelsbalanceunderskud og sønderbombet konkurrenceevne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Hardinger, hornbæk | Skrevet: 29. jan 12 kl. 04:00

DFs usmagelige menneskesyn står ofte i vejen for at man overhovedet lytter til nogetsomhelst der kommer fra den fløj. Derfor er det, for undertegnede, forbløffende at læse så fornuftige betragtninger fra MM. Det må være logisk at men ved at fjerne landenes mulighed for at “regulere” økonomien med deres lands valuta, enten ved en upopulær devaluering, eller ved alm. valutahandel-prisfastsætning, skæv-vrider man hele den internationale handel. Da jeg for 6 måneder siden på facebook foreslog at DK slap den benhårde kobling til euroen var de fleste der svarede ret ophidsede over dette. Men jeg mener at Danmark står over for en krise som først lige er gået igang med at vise sit grimme ansigt. Og at fjerne Danmarks mulighed for at regulere kronens styrke overfor vores vigtigste samarbejdspartnere forekommer mig dumt. Lige så dumt som når den nuværende regering mener at DK skal gå med ind i div. redningsmanøvrer vedr. euroen. DK har jo besluttet IKKE at være med i det virkeligt dårlige projekt som det desværre viste sig at det var, skruet sammen af blinde og døve eurokrater. Og hvad angår Grækenland, deres turisme og olivenhøst reddes først hvis de får drachmer tilbage og således kan halvere prislejet. Den reddes ikke af at tyskerne skal redde deres bagdel i al evighed….Og trist for de franske banker som har ret meget i klemme i Greece….life is tough!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Petersen, Humlebæk | Skrevet: 29. jan 12 kl. 05:04

Bravo Morten. En artikel der skærer facts ud i panserpap! Jeg er 100% enig i alt. Navnlig omkring forholdet offentlig budgetunderskud som nu er den magiske trylleformular, man vil bilde folk ind, kan redde euroen. Men budgetunderskud siger nemlig ikke 1 meter om et lands økonomiske sundhedstilstand, det gør derimod betalingsbalancen.

Euroen kan virke, ingen tvivl om det. Men kun ved et forenede europæiske stater a la USA. Og det er der vel ingen, lige pt, der trods alt tror på ….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 29. jan 12 kl. 05:43

Sossen Dan Jørgensen havde en helt korrekt indvending mod Messerschmidts anvisning om at Grækenland bare skal genindføre drakmen og devaluere den. Nemlig at landets gæld er i euro og ikke kan betales på den måde.

Generelt kan man sige at der ikke findes genveje udenom budgetdisciplin. Bruges devalueringsredskabet eller seddelpressen, som er to variationer af samme pengepolitik, fører det til stagflation i landet. I den situation er det rigtigt beskrevet at devalueringer er at tisse i bukserne for at holde varmen.

For at tydeliggøre kan man overveje hvad der ville ske, hvis en dansk kommune på fallitens rand indførte sin egen valuta. Det ville naturligvis ikke løse de reelle økonomiske problemer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter bramstrup, århus | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:00

“EU” sad but funny

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:10

Morten Messerschmidt har igen skrevet et glimrende indlæg. Han er en af de få lys i en skare af formørkede politikere.

Det er naturligvis løgn at EU-utopisterne nu bilder os ind at vi blot skal overlade budgetpolitikken til Bruxelles / Berlin, så er den ged barberet. For det hjælper ingenting at lave budgetstramninger i Spanien, Italien, Portugal og Grækenland.

Disse lande er stadig ikke i stand til at konkurrere med Tyskland. Og derfor vil de blive ved med at sende arbejdspladser til Tyskland. Så bliver der underskud på budgettet igen, og man kan stramme endnu mere og sådan kan man fortsætte.

Så selv om man nu laver en budget-union, hvor budgetterne er overladt til Berlin, løser det ingenting. Man er nødt til at rette ALLE sine politiker ind efter Berlin. Det gælder arbejdsmarkedspolitik, det gælder uddannelsespolitik og alt andet. Alt skal ensrettes med Berlin. Og først når Europa bliver et uniformt Tyskland, er disse områder i stand til at konkurrere.

Det tyske 1000-års rige bliver realiseret, bare uden nazismen.

Det samme gælder i øvrigt for Danmark. Vi tager fejl, hvis vi tror det er Kina der er vores store konkurrent mht. arbejdspladser. De danske arbejdspladser bliver i høj grad flyttet til Tyskland, som er vores eget lille regionale Kina.

Dårlig som muligheden er, har en devaluering altid været den måde middelhavslandene kunne være med i konkurrencen med Tyskland. Og ja der er ulemper ved en devaluering, men ulemperne ved mønt-union er meget større.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:12

hmmmm… Der er åbenbar visse ord man ikke må bruge. Så ryger man i JP’s rigide filter. Jeg prøver at sætte en * i ordet for at se om jeg kommer igennem.

Morten Messerschmidt har igen skrevet et glimrende indlæg. Han er en af de få lys i en skare af formørkede politikere.

Det er naturligvis løgn at EU-utopisterne nu bilder os ind at vi blot skal overlade budgetpolitikken til Bruxelles / Berlin, så er den ged barberet. For det hjælper ingenting at lave budgetstramninger i Spanien, Italien, Portugal og Grækenland.

Disse lande er stadig ikke i stand til at konkurrere med Tyskland. Og derfor vil de blive ved med at sende arbejdspladser til Tyskland. Så bliver der underskud på budgettet igen, og man kan stramme endnu mere og sådan kan man fortsætte.

Så selv om man nu laver en budget-union, hvor budgetterne er overladt til Berlin, løser det ingenting. Man er nødt til at rette ALLE sine politiker ind efter Berlin. Det gælder arbejdsmarkedspolitik, det gælder uddannelsespolitik og alt andet. Alt skal ensrettes med Berlin. Og først når Europa bliver et uniformt Tyskland, er disse områder i stand til at konkurrere.

Det tyske 1000-års rige bliver realiseret, bare uden na*ismen.

Det samme gælder i øvrigt for Danmark. Vi tager fejl, hvis vi tror det er Kina der er vores store konkurrent mht. arbejdspladser. De danske arbejdspladser bliver i høj grad flyttet til Tyskland, som er vores eget lille regionale Kina.

Dårlig som muligheden er, har en devaluering altid været den måde middelhavslandene kunne være med i konkurrencen med Tyskland. Og ja der er ulemper ved en devaluering, men ulemperne ved mønt-union er meget større.

Upassende ? Klag over indlæg

 
H. Knudsen, Ballerup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:32

@Morten Messerschmidt.
Et langt indlæg, men på ingen måde for langt; det var nødvendigt for at komme ordentligt omkring emnet. Tak for en god analyse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lasse Dam, 2300 København S | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:52

Morten - el frendo mio - glimrende indlæg…har du sendt kopi til tåben Dan Jørgensen og til varmluftkanonen Rohde????? disse elitære EU narrehatte arbejder ikke for os danskere….venligst start et parti der definitivt går imod EU…venligst kom med alternative ideer om hvordan vi skal gøre uden EU-….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kenneth Hansen, Otterup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:05

Utopia har fået sin egen fantasi økonomi, som er et bindemiddel til diktatorernes Eurabia (EU).

Et helt og aldelels ulovligt, udemokratisk og korrupt system er bygget op af især franske slyngler og britterne undrer sig i deres grundvold over, at tyskerne går forrest i den strækmarch.

Was tum teufel ist loss, Frau Merkel?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kirsten Iskov, 2200 Kbh.N. | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:28

Kære Morten.

Det glæder mig ,at du GIDDER gøre vor ellers oplyste verden her i DK og i EU den ulejlighed ,at fortælle os alle der er nogenlunde vågne ,at Unionens endemål er ,at UMYNDIGGØRE de stater i EU der frivilligt melder sig ind i den.

Den måde man UMYNDIGGØRE en person på er jo ved bla,at tage dets egen økonomiske selvbestemmelsesret fra det / personen.

Sådan vil det også gå med Grækenland ,hvis de siger JA TAK til Tysklands fremstrakte hånd. Da vil de være bondefanget i deres egen Nation, uden nogen reel egen mulighed for ,at kunne kæmpe sig ud af deres økonomiske krise.

DETTE ER UHYGGELIGT , at Tyskland kan finde på sådan en svinestreg, som det jo er.
GODT DU I AL FALD ER VÅGEN, og IKKE HALVDØD, som de fleste politikkere åbenbart må være.
K.Iskov.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Otto Kjærgaard, 3670 Veksø | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:31

Modstandere af devalueringer kan henvise til mange katastrofale fortilfælde. Devalueringer kan ikke erstatte en fornuftig økonomisk politik, men devalueringer er oftest blevet brugt for at lappe på manglende økonomisk ansvarlighed. De er der er dog også nogle få eksempler at devalueringer har gået hånd i hånd med økonomisk ansvarlighed, her har devalueringerne hjulpet landene til at genoprette konkurenceevnen, et eksempel er Sverige. Devalueringer er ikke tryllestøv, der genopretter økonomien, men man bør ikke afvise det under alle omstændigheder. Det kunne være en hjælp for Grækenland forudsat de iøvrigt ville handle ansvarligt. Dansk konkurrenceevne er også ramt, her kunne kombinationen en meget (benhård) stram offentlig udgiftspolitik, nul lønstigninger, kombineret med skattelettelser og en devaluering også være værd at overveje.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:55

Efter tålmodigt at have gennemgået kommentarene på Morten’s blog, må jeg konstatere at ingen i dette forum er i stand til seriøst at modargumentere Morten.

Naturligvis for Morten har helt ret.

Og jeg må med forfærdelse læse at Morten modtager opfordringer til at melde sig ind i Liberal Arrog… øøhh Allicance.

Det håber (og tror) jeg naturligvis Morten vil overhøre. Det kan godt være deres økonomiske politik er ansvarlig nok, men deres indvandringspolitik er dybt dybt uansvarlig. Hvem husker ikke Gitte “skinger” Seebergs “nok-er-nok” tale?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:59

Bør Jylland og København have samme valuta?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Daniel Hoogland, Narbonne Frankrig | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:06

Du lyder mere af en plattenslager end som en makroøkonom, Messerschmidt. Er din forkærlighed for devaluering måske afkommet af det Islandske forbillede?
I 1981 beslutte øfolket elegant at slå 2 0′er fra deres elskede mønt, efterfølgeren af intet mindre en den Danske Rigsdaler. Se, det kalder jeg devaluering der batter. I USA må de rige stater betale udligningsafgifter for at forsørge de fattige stater. I Tyskland betaler Baden Würtenberg og Bayern for Meckelenburg Vorpommern og Brandenburg. Ingen som ser noget problem i det, dér
i allefald. Hvis Danmark (Kronen er 100% låst i forhold til €) tjener store penge i Portugal, Grækenland og Spanien, kán der være, at det har en pris. Overlad økonomien til de som har forstand på det, konsentrer du dig heller om Dannebrog, Kongehus, Folkekirken og Burkaforbud.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Nils Hansen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:17

Man har ikke devalueret i Sverige i nyere tid, men for 20 år siden opgav man sin fastkurspolitik og siden har kursen på SEK flydt frit.

Det er to forskellige ting at devaluere og at lade flyde og dermed eventuelt tabe i værdi. Det de fleste kalder devaluering er i virkeligheden depreciering, hvor markedskræfterne virker.

Devaluering Anker Jørgensen-style og det nuværende euro-samarbejde er i princippet det samme: Man sætter en kunstig værdi på valutaen for at opnå en kortsigtet effekt. Tilsidst bryder skidtet sammen.

Jeg forstår ikke, hvorfor det skulle være så skrækkeligt, hvis nogle lande træder ud af euroen - hele piigs-kødranden fx. Den første valutaslange afgik ved en stille død, da ubalancerne blev for store, og ingen brød ud i hysterisk gråd af den grund. Nu er det åbenbart jordens undergang, hvis nogen skulle få nye pengesedler.

Hvorfor er det sådan? Fordi euroen er skabt med henblik på at fremkalde den nuværende krise, der skal bruges som påskud til yderligere politisk integration.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:22

Betalingsbalancen er noget politikerne bare skal ignorere. Der skal holdes orden i eget hus, som for politikernes vedkommende er de offentlige finanser.

Socialisterne tænker måske at med et årligt dansk overskud på 100 mia. kr på betalingsbalancen, så kan den private sektor sagtens beskattes med den sum ekstra, så statens underskud på 100 mia kr. bliver elimineret.

Den logik kunne måske bruges for 60 år siden, dengang en valutacentral styrede al udenrigshandel. Siden de sidste valutarestriktioner blev ophævet i 1985 kan valutaindtjenerne frit placere midlerne i andre lande, selv om virksomheden har hovedsæde i Danmark. Begynder man at brandbeskatte, kan Mærsk og andre let flytte til et skattely. Virksomhedernes danske sindelag vil så være eneste værn mod et økonomisk kollaps i hele landet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:22

I 70′erne devaluerede Anker Jørgensen’s regeringer den danske krone løbende fordi hans socialistiske økonomi ikke var effektiv - men det hjalp bare ikke danskerne og Danmark et hak. Dansk konkurrenceevne og arbejdsløshed blev alligevel forværret.

Devalueringer var ingen brugbar løsning for Danmark dengang i 70′erne.

Den driftsøkonomisk uforstandige elitære ufolkelige spin-pluralisme og Christiansborg’s teknokrati snører og tørrer de ligeledes driftsøkonomisk uforstandige folkevalgte jurister, kommunalansatte, højskolefolk, kuglestødere, mm.

De ufolkelige politiske dilettanter dominirerer og ødelægger økonomien med deres demagogi og plattenslageri.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Palle Graversgaard, Bredebro | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:22

EU har skabt rammerne for fred og velstand i snart en menneskealder.

De to verdenskrige i sidste århundrede taler deres eget sprog.

Det indre marked er en gevinst for medlemslandene. Ingen toldere. Fri konkurrence, et stort hjemmearbejde.

Udfordringen er bl.a. Den kunstigt lave pris på den kinesiske valuta og de ulige vilkår i konkurrencen med de kinesiske arbejdere. Det hindrer at Sydeuropa kan opretholde en konkurrencedygtig tekstilindustri, skibsbygning osv.

Globaliseringen er udfordringen, så længe den ikke sker på frie markedsvilkår.

SRSF-regeringens kommende skattereform tager netop sigte på at forbedre Danmarks lønkonkurrence-evne ved at sikre ro om lønningerne ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Måske Danmark også kan bevare industriarbejdspladser for ufaglærte i fremtiden ved denne rettidige omhu.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lone Bergholdt, 9600 Aars | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:26

Tak Morten for endnu en fremragende analyse. Projektet EU er på alle måder en synkende skude.Fortsæt endelig dit arbejde. Ingen regering tør åbenbart spørge vælgerne om EU-projektet. Du er virkelig en politisk éner. Af hjertet TAK…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:28

Nils Hansen, København

Den første valutaslange afgik ved en stille død, da ubalancerne blev for store, og ingen brød ud i hysterisk gråd af den grund. Nu er det åbenbart jordens undergang, hvis nogen skulle få nye pengesedler.

Hvorfor er det sådan? Fordi euroen er skabt med henblik på at fremkalde den nuværende krise, der skal bruges som påskud til yderligere politisk integration.

Det er vist meget præcist formuleret.
Vel brølt.

Euro møntunionen er modstrid med alle økonomiske “naturlove”. Den er kun holdt kunstigt i live ved politisk vilje, og omkostningerne ved dette er nu ved at være indlysende for alle.

Selvom EU-bureaukraterne forsøger at fortsatte strategien med at skjule omkostningerne. F.eks. har der været typiske EU-forslag fremme at det skulle forbydes at rate visse lande.

hu-hej hvor det går.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:29

EURO’en er allerede en flydende valuta som markedskræfterne afgør værdien af.

Jylland kan vel træde ud af den danske valuta union, som Grækenland kan udtræde af EURO’en.

Grækenland kan devaluere men det løser bare ikke deres grundlæggende økonomiske problemer.

En devaluering er en kortsigtet juridisk finte, men det løser bare ikke nogen økonomiske problemer på sigt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:13

k laursen kan selvfølgelig med sindsro (som altid) ignoreres. Hans indslag er mere underholdende end oplysende. Men jeg er ikke i tvivl om at manden selv tror på at han har fat i en vigtig pointe. I hvert fald har han skrevet mindst to indlæg med samme indhold.

til k laursen: Jylland og Købenahavn har en høj grad af uniformitet. Der gælder samme arbejdsmarkedspolitik, samme uddannelsespolitik, samme overenskomster osv. Derfor er de velegnet til at dele samme mønt. Dette er ikke tilfældet for Tysklad og Grækenland.

Sikkerhedsord: Funny

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:27

@kaj hansen

Hvem har udnævnt dig til udsteder af økonomiske naturlove ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Simonsen, Aabenraa | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:28

Devaluering indebærer at manglende evner til at styre egen økonomi tørres af på samhandelspartnerne, - der så også bliver nødt til at devaluere. Erfaringer fra 1930 krisen samt Anker Jørgensen perioden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:37

Per Hagemann, Rudkøbing: “Sossen Dan Jørgensen havde en helt korrekt indvending mod Messerschmidts anvisning om at Grækenland bare skal genindføre drakmen og devaluere den. Nemlig at landets gæld er i euro og ikke kan betales på den måde.”

Det er en ligegyldig betragtning…. har du ikke bemærket at Grækenland reelt allerede er bankerot og at man forhandler om gældnedskrivning. Hvis ikke Grækenlands handelsbalance bliver positiv så bliver gælden aldrig tilbagebetalt uanset hvad….. euro eller drachmer er i dén forbindelse ét fedt.

Pointen er at med genindførelse af drachmer og en gedigen devaluering har Grækenland en lille chance for at handelsbalancen går i plus….. med euro som betalingsmiddel vil det aldrig ske…… aldrig!!! 16pct af pengemængden forsvandt fra Grækenland sidste år pga. handelsbalanceunderskud og kapitalflugt. 5-6 år mere som 2011 og så er der ikke én eneste euro tilbage i Grækenkland….. hvad skal grækerne så betale med indbyrdes, Per? Genindfører man drachmer løser man også problemet med de rige grækeres kapitaleksport…. drachmer vil nemlig kun være gyldigt betalingsmiddel i Grækenland så der vil ikke være megen idé i at flytte dem ud af landet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:48

#Daniel Hoogland: “I 1981 beslutte øfolket elegant at slå 2 0′er fra deres elskede mønt. Se, det kalder jeg devaluering der batter.”

Måske det er dig der burde undlade at kloge dig på økonomi. At fjerne to 0´er har INTET med en devalering at gøre. Det kaldes en valutareform…. een valuta afløses af en anden i forholdet 1:100, 1:1000 eller mere. Bl.a. Brasilien har haft et hav af sådanne reformer indtil man for nogle år siden fik styr på inflationen.

Så dit råd til MM falder tungt tilbage på dig selv. MM har faktisk pænt styr på begreberne…. i modsætning til mange af de “eksperter” der ellers benyttes i offentligheden til at dække over regeringers økonomiske uforstand… for ikke at sige uansvarlighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Martin Hansen, Nørresundby | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:59

>>k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:59

Bør Jylland og København have samme valuta?<<

Jooh. Vi kan da godt forsøge at fjerne de Jyske Uganda Dollars, men det bliver dælme svært. Måske med en skatte medarbejder pr. 2 jyder kan det lade sig gøre, men ellers tror jeg ikke det kommer til at ske. Sort økonomi er integreret i Jylland på et for Folketinget fuldstændig uforståeligt niveau.

Upassende ? Klag over indlæg

 
René Laursen, 4400 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:01

Fantastisk Morten!
Det er en fryd at læse dine argumenter og jeg kan høre på dig i timevis når du giver dem tørt på i Bruxelles.
Fortsæt det gode arbejde!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:05

#k.laursen: “Jylland kan vel træde ud af den danske valuta union, som Grækenland kan udtræde af EURO’en.”

Kun hvis Jylland bliver selvstændigt. Internt i DK eksisterer det der kaldes en “transferunion”. Fattige områder støttes af de rigere områder gennem en overførsel af midler. Hvis man skal nævne et godt eksempel på områder der vælger at opsplitte et valutaområde så falder delingen af Tjekkoslovakiet lige for. Tjekkiet og Slovakiet har idag forskellige valutaer (Tjekkiet holder fast i den tjekkiske krone, Slovakiet har valgt euroen), men de har også 100% politisk autonomi relativt til hinanden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anton Schulz, Løgumkloster | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:06

@k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:59
I forlængelse af MMs gennemgående tese, i hvilken jeg er enig, er dit spørgsmål faktisk relevant. Det er nemlig ikke valutaen, som definerer et folk eller nation, om man vil. Derimod der det de kulturelle fællesnævnere (normer), og i den henseende er forskellen imellem Kbh og Jylland efterhånden så udtalt, at dit spørgsmål er relevant.

Upassende ? Klag over indlæg

 
jaen pedersen, 3400 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:21

Det var da godt at vi var nogle der sagde nej til Euroen, lad nu Grækenland komme tilbage til sin gamle valuta, så vil turisterne ganske hurtigt komme tilbage, Spanien, Italien og Portugal vil dermed miste indtægt, men det bliver de blot klogere af , lidt efter lidt. Et igen meget flor indlæg af Hr Messersmidt, totalt sandt alt sammen

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hvorfor spærres der for kom mentarer, igen og igen?, er y-friheden død og borte | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:59

Noget har taget overhånd. Selv harmløse indlæg spærres. Selv halve linjer spærres. Hvorfor?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 14:00

Vil Langeland kunne genrejse sin økonomi med egen valuta?

Grækenland bliver snart smidt ud af EURO’en og vil grækerne da få løst sine økonomiske problemer med egen valuta?

Nej, devaluering er kun en kortsigtet juridisk finte, der gør alle grækerne fattigere på engang inklusiv den græske stat, som da kun kan spare sig ud af krisen dvs. ved endnu engang at gøre grækerne fattigere - en dårlig cyklus der bider sig selv i halen.

Nationernes EU har spillet fallit. Og Grækenland bliver det første land, der bliver smidt ud af EURO-en i en politisk styrket EURO, som er bomstærk, markedsreguleret og bliver endnu stærkere derved.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hvorfor spærres der for kom mentarer, igen og igen?, er y-friheden død og borte | Skrevet: 29. jan 12 kl. 14:01

Et sagligt indlæg om centralisering er væk nu. Hvad er meningen? Det er sygt som tingene fungerer her.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Højlund, Kjellerup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 14:07

Palle Graversgaard, Bredebro | Skrevet: 29. jan 12 kl. 11:22
“EU har skabt rammerne for fred og velstand i snart en menneskealder.
De to verdenskrige i sidste århundrede taler deres eget sprog.”

Spar os nu for den gamle traver. De fredelige tilstande i VEST Europa skyldes NATO, ikke EF, som det hed dengang. Og EF kunne slet ikke nosse sig sammen til noget som helst, da det gik løs på Balkan i slut 90-erne. Igen USA og NATO, der skulle rage kastanierne ud af ilden.

EU er en Walking Dead, - jo før det braser sammen, jo bedre. Men hvad der så skal ske, - se det er interessant!

Upassende ? Klag over indlæg

 
John Knudsen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:19

@Morten Messerschmidt. Du har ret i alt du skriver, men dine argumenter bider ikke på dine opponenter. De styres ikke længere af sund fornuft, men af ideologi/tro, ærekærhed og dumstædighed. Dine opponenter har gennem årtier udbredt sig om EU’s lyksaligheder, og de kan ikke bare opgive drømmen. De er fangne af deres egen højstemte retorik, og de skulle tabe deres ære, troværdighed og i mange tilfælde levebrød, hvis de offentligt indrømmede, at alt hvad de havde troet på og drømt om, bare er ét stort mareridt. Så de vil fortsætte til den bitre ende. Uanset hvad du siger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Valutakurser » Blog Archive » Nyheter om valutakurs 1, | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:27

[...] om valutakurs #1 January 29, 2012, 2:23 pm Euro, devaluering og hvorfor EU tager fejl – Jyllands-Posten – blogs.jp.dk 01/28/2012 Euro, devaluering og hvorfor EU tager fejlJyllands-PostenNaturligvis [...]

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:36

Du godeste hvor er jeg træt af politikere/magthavere som livslangt hæver en løn der ofte ligger lysår væk fra deres evner og i særdeleshed deres resultater. Og som så oven i købet frasiger sig ethvert ansvar for alle samfundets genvordigheder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
mogens eriksen, 4500 nyk.sj. | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:40

Tak til Morten Messerschmidt for endnu en klar og logisk udredning.

Der er virkeligt syre i den knægt,- og jeg tilslutter mig til den gruppe af kommentatorerne, som hævder at han er alt for god til det nuværende udvandede og slappe-DF.

Man kunne jo selvfølgelig også håbe på at en kommende oprensning i partitoppen, med en stramning og tilbagevending til de oprindelige idealer, ville kunne bevare Morten i partiet.

Et kommende oprør indefra, er nok mere realistisk end at Morten starter et helt nyt parti.

På med vanten Morten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:50

“Men mon ikke den græske sygeplejerske, lærer eller buschauffør hellere ville have ladet dracmaer nedskrive med 25 % end have lønnen beskåret tilsvarende?”

Næh, jeg tror at sygeplejersken ville have foretrukket, at korrupte politikere ikke var stukket af med pengekassen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henning F. Jensen, 6100 H. | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:09

Grækerne kan vælge mellem pest - eller kolera!

Hvad enten man kalder det intern devaluering med stort fald i den enkelte grækers indkomst -
eller udtræden af euroen med kæmpe prisstigninger til følge - ja, nettovirkningen bliver den samme!

- M. Messerschmidt til Cirkus Lib. Alliance?
Hvad mon marionetdukken Samuelsen og den sovende kuglestøder siger til den mulighed?!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:12

#Jens Torp: “Mange ser vist lidt for snævert på værdien af Euroen og den danske krone, for faktisk bliver de hele tiden kraftigt devalueret i forhold til omverdenen!”

Nu er det jo internt indenfor Eurozonen at der er kæmpe ubalancer, problemer med handelsbalanceunderskud og pengestrømme, der konsekvent flyder fra syd mod nord. Da man ikke har en transferunion indenfor Eurozonen - og man formentlig heller ikke kan etablere en transferunnion indenfor en overkommelig fremtid - ja så kan man kun rette op på ubalancerne gennem justeringer af valutakurserne internt i Eurozonen. De græske Euro (der formentlig snart omdøbes til Drachmer) må og skal justeres ned i værdi relativt til de øvrige landes Euro. Portugal vil også snart få desperat brug for en tilbagevenden til Escudos.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:15

Det er ren overtro at forskelle i rigdom og økonomisk ansvarlighed mellem lande automatisk får en valutaunion til at bryde sammen. Det bliver først problematisk for valutaen, hvis lande forhindres i at gå statsbankerot ved at trykke flere penge, så tilliden til valutaen forsvinder.

CFA-franc har i årevis været brugt i 8 vestafrikanske og 6 centralafrikanske lande med vidt forskellig økonomi. Formentlig har der i årenes løb været nogle statsbankerotter i de mest korrupte af landene, men det har ingen betydning for valutaen.

Ved at have sin egen valuta kan et fallittruet land måske få en stakket frist ved at trykke penge, så kursen på valutaen falder, men har landet udlandsgæld skal den erlægges i fremmed valuta og går derfor alligevel konkurs uanset hvor flittigt der devalueres eller trykkes penge.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:19

@Henning F. Jensen

Jeg skal garantere dig for, at LA har lige så lidt til overs for pøblen som Hr. Messerschmidt.

I den forstand er det måske derfor rigtigt, når nogle kommentatorer anfører, at Messerschmidt lige så godt kan melde sig ind i LA.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:40

@ Kim Goltermann
EU’s social fonde har gennem mange år fungeret som transferunion mellem rige og fattige land regioner.

Bl.a pga. store tilskud EU’s socialfonde gennem 90′erne lykkedes det Irland at rejse sit BNP væsentligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:47

#Per Hagemann: Nu er CFA-franc et dårligt eksempel på valutaunion, al den stund at CFA-franc´ens værdi (målt i forhold til Euro) er garanteret af en ikke-deltagende part, nemlig den franske stat. Det svarer mere til den situation man har i en del lande, hvor US dollars er accepteret som hel- eller halv-officiel møntfod. At 10 lande benytter US dollars som hovedbetalingsmiddel gør jo ikke at der eksisterer en formel valutaunion mellem disse lande.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:53

Gældsryttere plæderer ALTID for inflation og devaluering.

Så hver gang en politiker fremfører ønske om at konfiskere andre menneskers købekraft, skal man nøje undersøge hvor megen gæld og/eller fast ejendom disse mennesker kan hype henholdsvis ned og op i værdi, ved at gøre penge værdiløse.

Hvad har f.eks. Messerschmidt scoret ved at konvertere den Danske krone til Danske Lire?

I hvert fald er det så rigeligt belyst hvor meget den Græske elite vil score på at genindføre Drachmer.

Hr. Messerschmidt vi er nogle der IKKE falder for dit åbenlyse og griske newspeak…

Men har du noget at tilføje, eller hvis du evner at tilbagevise mine argumenter, så er du velkommen. Start eventuelt med at fortælle læserne hvor meget du selv har scoret i forbindelse med, at den Danske krone er devalueret til ingenting.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:55

#k laursen: EU’s sociale fonde er lige så lidt en transferunion som vestens ulandsbistand udgør en transferunion. Der er blot tale om udviklingsbistand internt i EU - der iøvrigt udgør en forsvindende lille andel af Europas BNP

En transferunion indebærer fælles hæftelse for al gæld - det ses jo også i Danmark, hvor kommuner der kommer i håbløst uføre sættes under administration - men til gengæld hæfter staten så for kommunernes gæld.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ivan Broe, Herlev | Skrevet: 29. jan 12 kl. 17:15

Messerschmidt. Du bliver i DF. Om ikke andet, så fordi du er den eneste fornuftige danske stemme i EU-parlamentet. I Liberal Alliance har du ikke mulighed for at blive genvalgt. Det har du i DF.

Og dine analyser er som altid knivskarpe, afslørende og fantastisk logiske.

Det ses især i det forhold, at dine modstandere nu må ty til EU som et “fredens projekt”. Som det sidste bolværk for denne konstruktion, der ikke har folkelig opbakning nogensteder.

Hvem tror på, at de gamle fredsforstyrere, England, Tyskland og Frankrig i dag ville gå i krig med hinanden - også uden et EU.

Frankrig og England har begge både atom- og brintbomber.

De gamle europæiske krige - fra 100 årskrigen (Jeanne D’arc) over Louis d. XIV, gennem Napoleon til Bismarck og Hitler - var ikke folkenes krige. Det var magthavernes krige.

Der er ikke nogen europæer; hvadenten EU eksisterer eller ej, der hader andre europæere.

Argumentet om, at EU bevarer en slags fred er det mest søgte argument, som jeg nogensinde har mødt.

Hvad der er endnu værre er, at illusionen opretholdes af en lyshåret statsminister, der som formand for EU i sin tiltrædelsestale i EU-parlamentet sagde:

“…jeg er først og fremmest europæer, for mine børns skyld…”

Den får lige lov til at stå et øjeblik; mens vi andre så kan spekulere på, om hun dog totalt har afskrevet sin danske oprindelse…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Petersen, 3230 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 17:19

He-he, hvor er nu alle de der højt og larmende fortalte om alle de ulyksaligheder danmark ville komme ud for hvis vi stemte nej til øvroen ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 17:56

#Viktor Berg: “I hvert fald er det så rigeligt belyst hvor meget den Græske elite vil score på at genindføre Drachmer.”

Jeg løste vist ikke lige den analyse du referer til, så kan du ikke berige os andre med et resumé?

Mig bekendt har den græske elite forlængst flyttet deres likvide midler til London og lignende steder, hvor de nu står i sikre papirer eller nyindkøbte ejendomme. Det tog ér kørt….. pengene ér ude af landet og der er reelt ingen mulighed for at komme efter det.

Til gengæld har en stor del af den græske elite - hvordan man nu end definerer det - stadig ejendomme i Grækenland. Og de vil da netop tabe ved at deres ejendomme fremover prissattes i devaluerede græske Drachmer, så jeg forstår ikke helt udsagnet om at eliten ville vinde.

Faktisk er elitens ejndommene i Grækenland eneste reelle mulighed for at den græske stat kan få i hvert fald en smule skat ud af eliten - nemlig vis man indførte et moderne (ubestikkeligt) ejendomsbeskatningssystem og så opkrævede en høj sats fra alle de attraktive ejendomme. Indkomstskat kan ma jo ikke opkræve…. det er alt for nemt at unddrage sig. Især for den græske elite, for hvem indkomstbeskatning altid har været et stort set ukendt fænomen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Daniel Hoogland, Narbonne Frankrig | Skrevet: 29. jan 12 kl. 18:05

@Kim Golterman gud for en omgang rethorik du da fyrer af….
I 70′erne var inflationen i Island på mellem 10-15%
med et snit på 14…
I begyndelse af 80′erne gallopperede den til 60% !
Derfor måtte man ty til den dristige “cut” som beskrevet. En katastrophe for alle som havde engagementer I Island, inklusive Islanderne selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
hr j trick, 4200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 18:24

Det er da utroligt så længe EU er om at fatte at Danskerne ikke vil være med til suverenitesafgivelse. VKO regeringen har ført en ansvarlig politik, skal den så straffes økonomisk af EU? Helle thorning-schmidt virker noget indspist i EU og er parat til både at afgive suverenitet og smide andre EU landes gæld over på danske skuldre. De lande var lige så økonomisk uansvarlige før de blev medlem af EU. Det og mange andre ting har EU aldrig kunne styre. Men krumme agurker og andre ligegyldigheder som lige så godt kan administreres af selvstændige uafhængige lande med et fælles sammarbejde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Uffe Withen, Rønnede | Skrevet: 29. jan 12 kl. 18:55

Tak til Morten Messerschmidt for endnu et meget fint indlæg i Euro-debatten. De Sydeuropæiske lande er slet ikke modne til at være med i et fast valutaarbejde. Lad dem få deres “frihed” til at devaluere tilbage. Er som mange af dem, der har givet deres kommentar her på bloggen helt enig i, at det hele bryder sammen. Det bliver ikke morsomt, men nødvendigt. Har lagt champagnen på køl. Det må så betyde et folketingsvalg, hvor alle “jubeleuropæerne” må ryge ud. Dem kan vi da ikke have tillid til mere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 29. jan 12 kl. 19:32

Et par kommentarer til Kim Goltermann.

Tilliden til en valuta afgøres ikke af økonomien blandt brugerne af valutaen. Det handler udelukkende om tillid til den institution, der udsteder valutaen. Altså kan alle kommunerne, staten og indbyggere i Danmark godt gå rabundus uden at det påvirker værdien af den danske krone, hvis bare Nationalbanken har orden i sagerne.

Om en valuta falder eller stiger i værdi kan udstederen også ret let dirigere, hvis centralbanken kan modstå markedsspekulanter. I Danmark har vi vist aldrig haft fri kursdannelse på kronen. Efter tiden med guldstandard og Bretton-Woods faste kurser kom kronen med i Valutaslangen og andre EU-samarbejder, og er nu bundet til euroen.

Til Morten Messerschmidts eksempel med to lande uden en stat, så vil der selvfølgelig ikke forekomme statsbankerot hverken i det velstående eller det forarmede land. Hvis det er lykkedes private i det forarmede land at få kreditter i udlandet til at finansiere et betalingsbalanceunderskud, så hænger kreditorerne på gælden, hvis den ikke kan betales. Altså det samme som når den græske stat går fallit.

Islandske banker kunne ikke betale deres forpligtelser, og helt fjollet ville den islandske stat betale de private bankers udlandsgæld, men det blev vist forpurret ved en folkeafstemning. Havde den islandske nationalbank været mere uafhængig kunne den bedre have sikret tilliden til den islandske krone, så det ikke havde været nødvendigt at afnotere valutaen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jesper Hansen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 19:35

Tog “EKSPERTERNE” fejl da vi skulle stemme om EUROEN? JA!

Tog “EKSPERTERNE” fejl om “DET ARABISKE FORÅR”? JA!

Er Morten Messerschmidt “EKSPERT”? NEJ!

TAK til Morten Messerschmidt fordi han bruger sin sunde fornuft og IKKE lader sig imponere af disse såkaldte “eksperter” og EU-teknokrater - derfor blev han EU-valgets suveræne topscorer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
per Nielsen, Thorning | Skrevet: 29. jan 12 kl. 19:44

Til H J Trick,.
Ja for dælen hvor var det ansvarligt at øge de off. udgifter i beskrivelig grad samt totalt undlade at rundbarberer selvsamme off. udgifter, da krisen ramte samt lave en ordentlig reel skatte reform med fokus på topskatten.

Godt symboliseret af LLR idag. Venstre går ikke nødvendigvis ind for skattelettelser. Der er ligeså meget liberal i Vesntre og ræverøde DF, på det økonomiske område, som der er hund i hundemad.

Hvis det er fornuftig politik, at aflevere et budgetteret underskud på 85-90 mia, så vil jeg da nødig se ufornuftig politik.

At rød legestue er endnu mere ufornuftig, det kan da aldrig blive en undskyldning

kodeord: fest ja for lånte penge, som de færre og færre skaffedyr kan få lov at betale

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 29. jan 12 kl. 19:45

Dan Christensen 2770.
USA trykker mange flere penge end de burde, men een af aarsagerne er at USA ogsaa understoetter Europa. Laeg maerke til at hver gang noget er ved at gaa galt rent financielt tyr pengene over i dollars, hvor de er betydeligt sikrere end i Europa. Hvad Hitler ikke kunne opnaa i krig, proever Merkel at opnaa financielt og vil sidde paa hele magten i EU. DET KAN VAERE MEGET FARLIGT. ???

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bitten-Kirsti Nielsen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:05

“Krisen er kunstigt skabt” noteres det længere oppe i spalten, og jeg har nu hørt det flere gange på min vej.

Hvordan? Hvis MM ikke vil besvare spørgsmål - og det har han tilsyneladende ikke for vane at gøre - kunne en anden blandt de økonomikyndige her i spalten måske belære os de mindre lærde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:36

@Kim Goltermann

Fast ejendom i Grækenland falder ikke i værdi, fordi man indfører en lokal valuta. Den faste ejendom i udlandet vil derimod kunne omsættes til “uendelig” mange Græske lire.

Upassende ? Klag over indlæg

 
A Nielsen, 9400 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 21:02

Fremragende beskrivelse M.M.
Gad vide hvor længe EUSSR overlever?
Tørre tårer græd Tøk….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Christensen, Svendborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 21:24

Det er utroligt som MM evner at udnytte sin position som medlem af EU parlamentet til at drive indenrigspolitik uden møde nogen form for “modstand” fra politikere eller presse. Opbakningen fra JP.s læsere, der næppe - som den overvejende del af befolkningen - evner at gennemskue problemstillingen viser tydeligt, at MM er en folkeforfører i “svøb” !

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 21:46

Bergner Frederiksen:
Kunne du give mig et eneste eksempel på hvordan USA understøtter Europa.Tror du labber for meget for meget i dig af de plutokratiske og zionistiske medier over there.Som også i stor grad bliver papegøjet af danske medier som JP/Politiken.

USA har en gæld der nu overstiger 100% af BNP.Det er tæt ved den næstværste i eurozonen,Italien og de prøver da at gøre noget ved det.I USA går det lige den modsatte vej.Grækenland er selvfølgelig en tabt sag.

Mit eget udgangspunkt er at enhver form for gældsætning burde totalforbydes,og burde indskrives i landets grundlov.Er der underskud,skæres der automatisk ned,kun syge og de ægte svage går fri.

Angående Tyskland,det er vil kun naturligt at dem der gør tingene rigtigt sidder for enden af bordet.Dit synspunkt her er helt i tråd med socialisterne,bla.den ubehallige fhv.EU-boss,den franske socialist Delors som
er ude med lignende synspunkter,bare udtrykt på en mere diplomatisk måde.

Om du kan lide at høre det eller ej,så er dollarens dage som international reservevaluta ved at være talte.Inden for de sidste par uger aftalte Japan og Kina at afgøre deres handel i Yen og Yuan.Kina og Rusland vedtog det samme for få måneder siden.Og så sent som sidste Fredag aftalte Indien at betale Iran for olieleveringer i guld.Og det er akkurat lige hvad der er brug for,en ny guldstandard,og ikke div. fantomvalutaer,hvor enorme summer bliver “skabt” ved at trykke på en knap.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:22

#Daniel Hoogland, Narbonne Frankrig: “gud for en omgang rethorik du da fyrer af…”

Min retoriske stil er da sagen uvedkommende, faktum er at en pengeombytning, hvor man fjerner 2-3 0´er ved indførelse af en ny møntfod INTET har med devaluering at gøre. Man gør det jo netop fordi der forudgående løbende har været høj inflation. Brasilien havde i mange år en årlig inflation tæt på 1000%. Det betød så bare at man circa hvert 3. år introducerede en ny møntfod, der var 1000X så meget værd som den gamle. Frankrig fjernede iøvrigt også to 0´er ved inførelse af NyFranc´en sidst i 50erne. Sådan er der så meget…. men devaluering er det altså ikke!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Flemming Rickfors, 4873 Væggerløse | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:29

@Niels Christensen, Svendborg ….

EU politik er da intet uden rendyrket Indenrigspolitik. Det er vel netop en hjørnesten i Morten’s retorik.

@dan christensen, 2770 ….

Helt tilbage i slutningen af 1980′erne sad jeg med til bords da det blev besluttet at USA ikke skulle udstede gæld i anden valuta end sin egen (det var dengang Japan skulle overtage verden og forsøgte sig med at presse USA til at udstede yen-obligationer). USA har derfor ingen udlandsgæld, og kan derfor altid svare sin gældsforpligtelser. Det er alene et spørgsmål om inflations-turboen, der afgør smerten, hvor og hvornår. Der er et par skarpe sving endnu, men kun en tåbe afskriver Amerika. Er du uenig så short markedet med alt hvad du kan.

@Viktor Berg, 8200

Hvad jeg tror Kim Goltermann mener med at de græske ejendomsbesiddere i Grækenland vil tabe på deres ejendommme ved en tilbagevenden til Drachmer er translationsrisikoen. Hvis det gamle regnskab blev opgjort i Euro og fremover skal gøres i en afregningsenhed af mindre værdi, så opstår et teknisk tab på aktivet, der alene kommer til udtryk hvis ejendommen sælges og midlerne omvekles til fremmed valuta. I praksis vil der nok ske det at man begynder at handle fast ejendom i kontanter, fortrinsvis US$ og den nye Euro-enhed. Det gør det nemmere af vaske midlerne uden for de græske (tyske) skattemyndigheders søgelys, og hjælper med at holde styr på en evt. inflationsrisiko i den nyligt indførte afregningsenhed. Det virker fortrinligt i mange lande.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:36

Dan Christensen, 2770.
USA har fornylig givet mange hundrede millioner til EU da ECB kassen var ved at vaere tom, bl.a. derfor trykkes der alt formange penge her i USA. Men det er altid USA der kommer til hjaelp. Du har aldrig hoert at det er gaaet den anden vej. Jeg er fuldstaendig enig med dig i at gaeldssaetning burde forbydes, bl.a. derfor er det meget noedvendigt at vi slipper af med Obama, der har brugt flere penge end samtlige tidligere Presidenter tilsammen, lige fra Washington og op til Bush. Om du kan lide at hoere det eller ej, saa garanterer jeg dig at Euroen forsvinder foer Dollaren.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:38

#Viktor Berg: “Fast ejendom i Grækenland falder ikke i værdi, fordi man indfører en lokal valuta.”

I dette tilfælde, hvor man forventer en markant devaluering af den nye valuta relativt til Euro vil ejendomspriserne (opgjort i Euro) med garanti falde ret markant. Alle grækere der har deres indtægt i den nye valuta vil jo få deres rådighedsbeløb (igen opgjort i Euro) kraftigt reduceret, så ejendomspriserne vil falde tilsvarende medmindre der kommer et massivt ryk-ind af udenlandske købere.

Iøvrigt er det da fint hvis folk (grækere, formoder jeg) med fast ejendom uden for Grækenland vælger at sælge, veksle pengene til Drachmer og investere enten i fast ejendom eller virksomheder i Grækenland. Det er præcis hvad Grækenland har brug for.

Store dele af græsk erhvervsliv er iflg. The Economist p.t. til salg for en slik. Dét nuværende prisniveau er under forudsætning at Grækenland fortsætter i Euroen og altså fortsat vil have en sønderbombet konkurrenceevne.

Indførelse af Drachmer efterfulgt af en markant devaluering for at rette op på 10års konkurrenceevnetab vil gøre græske virksomheder mere interessante som investeringsmulighed. Nu - med fortsat græsk Euro-medlemskab - er der ingen der vil røre græske virksomhederne med en ildtang.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Andersen, Slagelse | Skrevet: 29. jan 12 kl. 23:23

Bergner USA skriver…..
Hvad Hitler ikke kunne opnaa i krig, proever Merkel at opnaa financielt og vil sidde paa hele magten i EU. DET KAN VAERE MEGET FARLIGT. ???

Bergner, er det noget du ved eller gätter du lidt?

At sidde i guds eget land og raabe op om noget det kunne ligne imperialisme, er vel mest af alt lidt grinagtigt.

Mon ikke at du og dine, skulle faa samlet de sidste stumper sammen af The Promised Land, för du igen kommer med den slags sindsyge sammenligninger.

Indtil da, kan vi hygge os med tanken om hvor finanskrisen startede……Lehmann Brothers, Fanny May/Freddie Mac og et fundständig ukontrolleret finansmarked.

Upassende ? Klag over indlæg

 
ole hansen, rødovre | Skrevet: 30. jan 12 kl. 00:28

Du er bestemt ikke dum MM.Fantastisk indlæg.
Det kan nok summes op til. Hvad har f.eks Grækenland fået ud af EUROen.
De fik i en periode adgang til billige lån.
Nu har de meget meget dyre lån og ikke mulighed for at
devaluere, så nu har de kun downsiden.
Flot, og iøvrigt har ingen råd til at tage derned på ferie fordi det er alt for dyrt dernede. La dem dog komme ud af EUROen og devaluere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
hasse gårde-askmose, helsingør | Skrevet: 30. jan 12 kl. 00:52

“”"For 10 år siden advarede jeg mod at tro, at de bevægelser, som havde kendetegnet valutabevægelserne i de foregående år, uden videre ville forsvinde, fordi man indførte euro.”"”"

Bare vi alle er eller havde været ligeså kloge som Messerschmidt….. i en alder af 21.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Iversen, kolding | Skrevet: 30. jan 12 kl. 01:18

Michael Hardinger, hornbæk

At du orker at starte dit indlæg med den typiske røde retorik og en moralsk overlegenhed som man ellers kun finder hos de radikale, fortæller jo mere om dig end det faktum at du måske enda godt kan se fornuften i MM´s artikkel.

Desuden ved enhver der har læst lidt økonomi jo at han rammer hovedet på sømmet, EU er kollos på lerfødder pga af dens økonomiske konstruktion. Så det faktum at du giver ham ret eller ej er vel lige så ligegyldig som din indledende kommentar er triviel og forudsigelig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Andersen, 2900 | Skrevet: 30. jan 12 kl. 01:37

Godt at Messerschmidt har set lyset - problemet er det har alle de øvrige ikke, og der er ikke tegn i horisonen at dette vil ske. Dels fordi man forsøger at holde alle euro-lande i euroen, for at undgå at tabe ansigt eller af frygt for en domino effekt.

Få ved reelt hvad der sker når/hvis Grækenland går ud af euroen - med denne frygt tør man ikke gøre det eneste mulige - lade de svage få egen valuta tilbage. En devaluering af euroen kan være en løsning for en tid, men snart vil forholdet mellem de omkringliggende lande slå igennem - Grækenland mf vil stadig være i en stærk valuta ift Nord Europa.

Den glidende devaluering igangsat af den nye leder for ECB er nu nået halvvejs, spørgsmålet er om man vil få lov til at devaluere euroen yderligere - dette er en valutakrig.

Men bare rolig - de fri markedskræfter vil sørge for de svage kommer ud af euroen hvis ikke EU selv kan finde ud af det.

Indførelse af Toinskat kan være med til at fremme en konkurslignende situation i Europa, og dermed gennemtvinge løsningen - vi må håbe de bliver ved med at bryde alle regler for hvad man fornuftigt kan foretage sig i en “virksomhed”, og dermed fremskynde processen mod en tvangsløsning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
hasse gårde-askmose, helsingør | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:09

Det er utroligt, at så mang af debatdeltagerne kan være tilhængere af de fri markedskræfter.

Men det er måske samme effekt, som gør sig gældende i mange vælgerforeninger: Tlhængerne kommer og klapper af deres egne fortræffeligheder. Især når Frelseren kommer/udtaler sig.

Sammenbruddet i den amerikanske økonomi skyldtes de frie markedskræfter. Eller ” de kloge ta’r røven på de mindre kloge”. Og da det så gik galt blev mange af plattenslagerne og svindlerne ansat i Obamas administration.

Nej jeg tro ikke på de uhæmmede fri markedskræfter og
nej jeg tro ikke på EU’s uhæmmede indflydelse.

Men i modsætn8ing til Messetschmidt og mange i denne tråd, har jeg IKKE set lyset

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:14

Bitten-Kirsti Nielsen, København

Krisen:

Anders Fogh Rasmussen lavede mulighed for, at landmaend kunne koebe land langt fra gaardene og at de kunne koebe ubegraensede maengde jord til. Dette skruede priserne paa jord op. Dette begyndte at smitte af paa huspriserne ogsaa, at alt andet steg. Nogle greb chancen, feks. to ejere af huse, der byttede huse med hinanden, altsaa fortalte bankerne at de havde koebere til husene til hoeje priser, alt for hoeje priser. Dette gav mulighed for store fortjenester naar de solgte dem til een de kendte, som 3. mand, der saa kunne gaa konkurs eller koere kaeden videre med selv at finde en mand der ville bytte med ham, ligesom foerste gang osv. Paa et tidspkt. ville kaeden springe og en mand ville gaa konkurs, dette kunne tages vare paa af de tidl. ejere, der kunne kompencere denne, sort, for hans tab.
Der er mange aspekter af krisen, men dette er nogle…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:15

Naa ja, glemte jeg at skrive, at det hele er Anders Fogh Rasmussens skyld, det var derfor han ville vaek fra Danmark og faa sig en stor privat haer til at beskytte sig?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:18

#Per Hagemann, Rudkøbing: “Altså kan alle kommunerne, staten og indbyggere i Danmark godt gå rabundus uden at det påvirker værdien af den danske krone, hvis bare Nationalbanken har orden i sagerne.”

En nydelig omgang skrivebordsteori, der ingen gang har i virkelighedens verden. Ka’ være at Nationalbanken er formel udsteder, men det sker “ved lov” som det hedder…. og den lov er givet af staten! I sidste ende er det tilliden til staten der er afgørende, da staten er den reelle pengeudsteder. Det er da også det vi ser markederne reagere på…. har staten styr på finanserne og den økonomiske politik så har markedet også tillid til den valuta som staten udsteder med Nationalbanken som formel mellemmand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:20

Det er ogsaa agurkerne EU oensker at hoejne prisniveauet paa, sagen om ikke tilladelse af krumme agurker, der er aarsag til krisen.

Kunstigt at skrue priserne op paa varer, som lige agurker kun er det goer, at prislejet hoejnes over markedsvaerdien og skaber faked’ omsaetning, hvilket giver EU aarsag til, at kunne faa hoejere indtaegter af medlemslandendes bidrag.
Jo, jo, hvem kan?
Eu kan, hive penge ud af den agurkehungrende mand og wo’man’…

Upassende ? Klag over indlæg

 
g kaiser, midrand | Skrevet: 30. jan 12 kl. 03:26

Der er ingen tvivl om at USA understoetter ECB med swaps. Altsaa at den ene fallerede enhed usteder “laan” som de ikke har midlerne til at udskrive, til den anden fallerede enhed, som ikke har midlerne til at “laane” endnu mindre til at “betale tilbage”.
Med andre, og mere passende ord, snyd og bedrag. Disse “midler” bruges saa af IMF og ECB til at koebe statspapirer i Graekenland, Italien, Frankrig etc, og det holder i oejeblikket “liv” i liget. Politikerne kommer saa og haevder at renten er faldende for disse lande, og at det er et godt tegn.
Det boer vaere klart for enhver, at dette er fiktion i hoejeste potens, alle “laan” er synsbedrag og kun et udtryk for at monetere krisen. MAO der bliver trykt penge ud af den blaa luft! Vi har set det foer og resultatet har altid vaeret det samme, et sammenbrud af penge, en stigning af inflation og delvis eller total financiel udradering af hovedsageligt sparere, pensionister og andre paa fast indkomst. Der er ikke mange der fatter hvad der er i vente og endnu faerre har truffet de noedvendige forholdsregler.
I dette hav af svindel,bedrag og forblaending, hoerer vi de beroligende ord fra politikerne som med alle midler forsoeger at bibeholde status quo. Det er blot umuligt, ikke svaert, men umuligt.! Der er ikke nogen loesning for en oekonomi som kollapser pga sammenbrud af et gaeldsfinancieret boom. Og det er hvad vi har haft i de sidste 40 aar. Stigende vaekst som har vaeret mulig pga af en stoerre og stoerre gaeldssaetning af individer og stater. Folk har forhaandsforbrugt kommende velstand, og konsumeret fremtidig indtjening. Foer eller siden ender saadan en fest, det er en naturlov. Var det ikke tilfaeldet, kunne vi jo blot trykke saa mange penge som muligt og vi ville alle blive rigere. Jeg tror at alle fatter at dette virker ikke. Det kniber bare med at foelge traaden naar folk bevidst proever at forblaende og lyver mens de kigger dig lige ind i oejene.
Hvad der goer denne krise mere alvorlig end andre tidligere tiltag er, at verden skaaret over een kam paa nuvaerende tidspunkt er gaaet fallit. Der er ikke laengere noget eller nogen som kan overtage alle disse laane forpligtigelser, hvilket jo dybest set er, hvad papir penge bestaar af. Penge er jo et udtryk for potentielt arbejde. At jeg vil acceptere 100 kroner fra dig er kun fordi jeg regner med at koebmanden vil acceptere dem fra mig. Naar foerst koebmanden finder ud af at der pludselig er mange flere penge i cirkulation end han regner med, saa er det sikkert osse gaaet op for mig, og jeg vil pludselig have mere for det samme, og det vil alle andre osse, og saa ruller lavinen. Maaske langsomt i begyndelsen men hurtigere med tiden. Og den kan ikke laengere stoppes.
Vi er blevet vaennet til denne udvikling, og er altid blevet fortalt at det er naturligt og godt med lidt inflation. Hvad det goer er, at opsparinger og pensioner udhules og musene tvinges ud i karusellerne bare for at holde liv og lemmer sammen. Inflationen er i oejeblikket relativt lav, idet de nytrykte penge fra staternes side erstatter dem, som traekkes ud af systemet af private over hele verden som afbetaler laan og kredit. Pga af fractional reserve, saa er der maaske 10 eller 20 gange saa mange penge i omloeb, som der er reelle vaerdier for, idet hver krone indsat i systemet geares mange gange i form af meget hoejere udlaan, hvor kun en del Fraktion) sidder som garanti for laanene. Naar denne pyramide skrumper, saa virker denne fraktionering af penge indlaan med modsat kraft og penge fosser ud af systemet meget hurtigere netop pga den samme gearing der nu virker i bakgear.
Nytrykte penge bliver saa skovlet ind i systemet af staterne til bankerne og bliver tvunget paa skuldrende af skatteyderne som statsgaranteret indskud. Alt dette foregaar i stigende grad paa internationalt plan, hvor amerikansk pengetrykning udvander vaerdier over hele verden, inkluderet raavare priserne, og tvinger alle ind en cirkel af devalueringer og valuta krige. Eller konkurrence devalueringer/pengetrykning om i vil.
Der er kun guld, som er en endelig og definitiv stopper af gaeld, idet det ikke er et udtryk for lovet (potentielt)arbejde i fremtiden, men et udtryk for arbejde der allerede ER GJORT. Dette er tilfaeldet med fysisk guld. Det guld du holder i haanden har kostet maaske 8000 kroner i dagens kroner at faa ud af jorden og i den endelige form (moent eller barre) du nu holder i haanden. De penge ER betalt, og resultatet er nu i din haand. Stiger arbejdsloennen til det dobbelte, og diesel ligesaa, saa stiger vaerdien af guld i din haand automatisk, idet alle ingredienserne kraevet i at faa een ny tilsvarende moent i den anden haand er fordoblet, og siden der ikke er nogen forskel mellem den nye og den gamle moent, og der ikke er nogen forringelse af guld med tiden (det svinder ikke, det ruster ikke)saa har guldet opretholdt sin vaerdi, selv om det ser ud som om vaerdien er fordoblet. For almindelige mennesker er dette svaert at forstaa, fordi man har forsoegt at latterliggoere guld og folk som sparer i guld, men dybest set bunder det i manglende uddannelse og propaganda. For guld kraever disciplin, det kan ikke bare trykkes, man kan ikke bare lave “lidt mere” i en snaever vending, og det binder banker og politikere til at foere et balanceret budget. Man kan ikke “bare lige” lave en fiks lille loesning, som hurtigt bliver til lidt flere, lidt stoerre fikse loesninger, som eventuelt ender i komplet kapitualtion, som er hvad vi har i vente.
Guld bliver derfor haardnakket latterliggjort, specielt af eliten, netop fordi det automatisk saetter en stopper for ders planer om at lave skaffedyr ud af os alle.
Men et er, ultimativt, en redning for folk som fortvivlet forsoeger at spare i reelle vaerdier. Det er den eneste form for rede penge, det eneste som central bankerne ikke kan manipulere.
Det er derfor den eneste mulighed for at spare og bibeholde ens opsparing i denne kamp om vaerdier i papir penge. Naar du ser en stigende guldpris, saa er det faktisk ikke guldet der stiger. Det er vaerdien af dine papir penge, din opsparing, dine forsikringer og din pension der forsvinder!
Giv ikke bankerne og politikerne disse kort paa haanden, spar op i guld.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Hullevad, Horsens | Skrevet: 30. jan 12 kl. 10:51

Skarp analyse Morten! g kaiser har ret i at der foregår et kapløb blandt centralbankerne om hvem der kan udhule værdien af valutaen hurtigst muligt. Vel at mærke uden at der er nogen der opdager det. Det er den måde man kan betale gælden tilbage på. Amerikanerne vil IKKE betale mere i skat, så der er ikke nogen anden løsning for dem. Club Med kan ikke spare sig ud af deres store gæld. Så vil deres økonomier bryde sammen og det vil blive straffet ved stemmeurnerne!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lillian Madsen, Hjørring | Skrevet: 30. jan 12 kl. 11:20

Godt forklaret Morten M.Man sidder mere chokeret tilbage, end man var i forvejen over denne utroligt løgnagtige omgang med fantasifostret EU. Euroen skal altså med regeringschefernes vold og magtbrynde fastholdes, koste hvad det vil. Det de har hittet på skal gennemføres, og man begriber ikke, at man ikke for længst har indset, hvilken vej det går, Vi så det i 72, for at stemme “ja” p.gr.a. flæskepriserne, det var meget kortsigtet. Se hvad landbruget sidder i af gældsfælder i dagens DK trods tilskud i millionvis af kroner!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torkel Sprove, Lille Skensved | Skrevet: 30. jan 12 kl. 12:59

M.M., Du må snarest muligt udgive din nationaløkonomi på tryk og sende et eksemplar til vor såkaldte statsminister. Hun har - efter hvad der oplyses - læst et eller andet på universitetet, men det er jo oplagt, at hun ikke har fattet en brik af det. Netop nu er hun ved at sælge yderligere ud af danske værdier - i sin iver efter at rage endnu mere magt til sig blandt de EU-gale mennesker i Bruxelles. Hvem stopper hende? hun er jo på randen af landsforræderi.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Hansen, Esbjerg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 15:47

Tænk i så ung en alder at tro sig så omniscient, at der ikke synes at være mulighed for at blive klogere - men det skal nu nok passe: Meget tyder på, at det maksimale niveau er nået, og det er ikke noget at råbe hurra for!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 30. jan 12 kl. 16:04

#Peter Hansen: “Tænk i så ung en alder at tro sig så omniscient”

Tja, sådan er det jo, der er nogle der er klogere end andre. De der ikke rigitg har noget at bidrage med intellektuelt henfalder så ofte til at skyde på budbringeren istedet for at tage stilling til budskabet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 30. jan 12 kl. 17:25

Flemming Rickfors overser noget, når han påpeger at al statsgæld i USA er i dollar og skriver:
“USA har derfor ingen udlandsgæld, og kan derfor altid svare sin gældsforpligtelser”.

Dels er den federale bank i USA uafhængig af staten, hvorfor staten ikke frit kan få banken til at trykke penge. Dels er det ret umuligt for USA at køre med balanceret budget de nærmeste år, medmindre militæret nedlægges, og ingen vil jo fremover udlåne penge til en stat, som afvikler sin gæld i egen valuta ved at lade seddelpressen køre.

Kinas forslag om en neutral verdensvaluta i verdenshandlen bekæmper USA med alle midler, fordi dollaren jo så vil miste sin dominerende stilling som reservevaluta. Men det vil jo nok ske i alle tilfælde, så det ville være klogest af USA frivilligt at gå med til en international valuta.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Pedersen, 7800 Skive | Skrevet: 30. jan 12 kl. 17:32

Tak for en glimrende analyse/fremstilling af eurosamarbejdets massive vanskeligheder Morten Messerschmidt.

Så vil jeg også gerne gøre det klart for visse tilsyneladende læsehæmmede at MS IKKE taler for at anvende kunstige devalueringer som et finansielt instrument. Tværtimod!

Og at et land gennemfører en valutareform for at ændre møntfodens pålydende værdi (for eksempel af Frankrig i 1950′erne gjorde værdien af en franc 100 gange mere værd) har absolut intet med en devaluering at gøre. Det eneste man reelt ændrer er kort sagt at “man skal regne med mindre tal” efter valutareformen. Island har gjort det, Italien, Tyrkiet og mange andre givetvis også. Det pågældende land bliver hverken rigere eller fattigere og udlændinge der har værdier i den pågældende valuta bliver heller ikke hverken rigere eller fattigere.

Men endnu en gang Morten Messerschmidt - tak!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hagemann, Rudkøbing | Skrevet: 30. jan 12 kl. 17:40

Gældskrisen i Europa kunne løses ved at kreditorerne bærer tabene.

Problemet for Frankrig og Tyskland er dog at nogle af deres største banker, herunder Kommerzbank, må lukke hvis de store sydeuropæiske lande går statsbankerot.

Efter indførelsen af euro i år 2000 lod disse banker sig forlede til at investere i statsobligationer fra de sydlige euro-lande, fordi der ikke længere var en valutakursrisiko ved sådanne investeringer. Desuden lovede staterne at holde sig under 3% af BNP i årligt underskud. Den regel brød Frankrig og Tyskland med det samme, så måske er det frygt for søgsmål, som får Tyskland og Frankrig til at gøre alt nu for at afværge formelle statsbankerotter, selv om Grækenlands stat i realiteten allerede er under konkursbehandling.

Upassende ? Klag over indlæg

 
lis nielsen, ringkjøbing | Skrevet: 30. jan 12 kl. 18:14

Jeg er så træt af EU og alt deres lort. Lad dog danskerne stemme, om de vil afgive den sidste procent selvstændighed til “Deutschland über alles”.

De sidste mange år har Danmark ikke haft ordentlige politikere, når lige undtages DF.

Thulesen Dahl og Messerschmidt ville drive det vidt, hvis de fik magt, som de har AGT!

Morten bliv ved at være som nu. Det må da gå op for “dansken”, at alt det “lort”, der er lavet siden 1972 har kostet Danmark så meget, at vi ikke kan kende vort land mere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bitten-Kirsti Nielsen, København | Skrevet: 30. jan 12 kl. 19:39

Carsten Nielsen, Viborg

Mange tak.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Nielsen, København | Skrevet: 30. jan 12 kl. 19:47

Det er næsten utroligt, men iflg. pressen bakker V og K nu op om Helles plan om at sende astronomiske milliardbeløb ned til Bruxelles, til støtte for den euro-sump som Grækenland, Spanien og Portugal osv. er ved at synke ned i. Dvs. Helle, Vestager, Løkke og Barfod mv. bakker hinanden op for i enighed at plukke skatteyderne endnu grundigere, samtidig med at velfærden og især sundhedssektoren skæres endnu mere ned.

Har Løkke og Barfod slet ingen situationsfornemmelse og slet ingenting til overs for deres egne borgere og vælgere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Eigil Andersen, Randers SV | Skrevet: 30. jan 12 kl. 20:25

Det er rigtg godt gået Morten M.
Du kan og tør sige det der skal siges pt.
Bliv ved med det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Uffe Lindum, 8300 Odder | Skrevet: 30. jan 12 kl. 20:38

Morten Messerschmidt har det ligesom Hitler: læser en masse, men bruger kun det, der matcher hans fordomme (Prof. Ian Kershaw: Hitler. Biografi).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Caroc, Charlottenlund | Skrevet: 30. jan 12 kl. 22:21

Devaluering af en valuta betyder at eksporten styrkes, medens import og folks opsparinger får det svært. Det arbejdende folk burde se en fordel i at beholde arbejdspladser, selvom importvarer bliver dyrere. Hvorimod folk med mange sparepenge ser sin interesse i fastholdt vekselkurs og bibeholdte priser på importvarer. Sverige devaluerede med stor succes omkring 1990. Deres eksport steg UDEN at lønningerne fik lov at stige også. Morten har absolut ret.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. jan 12 kl. 23:44

Devalueringerne foregår allerede i samtlige store valutaer - og netop derfor er fænomenet nærmest usynligt. Desværre har det de kendte effekter i form af udhuling af lønninger, flytning af penge fra de flittige til de snedige, og generel magtoverførsel fra arbejdere og iværksættere til bankfolk og politikere.

En tilbagevenden til ærlige penge er en forudsætning for at vi - om en del år - kan lægge krisen bag o.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Clausen, Brabrand | Skrevet: 30. jan 12 kl. 23:48

Det er næsten utroligt, men iflg. pressen bakker V og K nu op om Helles plan om at sende astronomiske milliardbeløb ned til Bruxelles.

Venner hjælper venner. Det er ikke for ingenting at vores Kære Ledere mødes så ofte til topmøder, Bilderbergmøder og andre træf, hvor de kan ‘koordinere’ deres synspunkter indbyrdes og enes om, at folkelige krav om Folkeafstemninger og lignende er aldeles urimeligt spild af tid og endda risikable.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Nielsen, København | Skrevet: 31. jan 12 kl. 03:54

Europas stater, Danmark og Israel har det tilfælles at de er lande og kulturer der er tr u e t på eksistensen.

I Israel har de problemet med Irans atom-oprustning tæt inde på livet, for hvis Iran får opstillet raketter med ultimativ sprængkraft, må Israel fremover se undergangen i øjnene, og kan komme til at leve med den viden, at hele landet kan gå under i flammer i løbet af minutter eller sekunder. Og i Israel er man da også helt bevidst om den voksende fare.

Men i Europa og Danmark sover man tornerose søvn overfor de voksende tr us ler. De er ganske vist ikke helt så håndgribelige eller umiddelbare, men om landes ødelæggelse sker på få sekunder eller få år, er set i det store perspektiv en smule underordnet.
For en national undergang eller apokalypse er under alle omstændigheder en yderst ubehagelig og sørgelig begivenhed.

Måske europæerne/danskerne skulle se at vågne op og indsé at deres situation ikke er så meget forskellig fra Israels. Også her hos os kan der blive tale om en udslettelse af kulturen og civilisationen.

Tru sl er ne mod Europa/Danmark er mere komplicerede og sammensatte end tru sl er ne mod Israel, men der er alligevel grund til at tage dem særdeles alvorligt.

For mange europæere og danskere har udviklingen allerede været skæbnesvanger og meget bitter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Viktor Berg, 8200 | Skrevet: 31. jan 12 kl. 07:40

@Henrik Clausen

V,K,O eller S,R SF,EL. Det er eet fedt. Vi får nøjagtig den samme pakke uanset.

Det bliver ikke anderledes før den almindelige Dansker vågner op og kræver demokratiet genindført. De politiske “valg” vi har nu, er blot iscenesat via skuespil og teatertorden. Et pseudodemokrati i dets værste form.

Nb.
En meget stor del af skylden har naturligvis medierne, som efterhånden ikke er andet end een stor farce. Findes der overhovedet journalister mere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup | Skrevet: 31. jan 12 kl. 08:11

Nu har politikerne så skrevet under på ikke at overskride lånerammen med mere end ½% af BNP.

Hvornår skriver de under på ikke at ville opkræve mere end 35% i skat?

Den underskrift ville være mere rimelig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
R Engholm, 8600 | Skrevet: 31. jan 12 kl. 08:21

EU(Frankrig og Tyskland) har taget røven på grækerne.De har fået foræret en masse billige Euroer (pga en alt for billig vekslekurs i forhold til drachmer) som de har øslet væk på tyske og franske vare.For en stor del for lånte penge.
De har bygget nye boliger og købt biler og nu kan de ikke betale gælden.
Så nu er der kun 2 muligheder:Den europæiske skatteborger må betale gælden eller grækerne må gå over til en stærkt devalueret drachme.
I sidste tilfælde er det udlånerne der mister deres penge.I første tilfælde er det EUs borgere der mister pengene.
Hvad når turen kommer til Italien , Spanien osv?
EUen er en håbløs konstruktion.
Udadtil (udenfor Europa) duer den heller ikke.Den er alt for stærk i forhold til dollar og yaun.
Derfor har Grækenland heller ikke gang i deres væsentlige erhverv:turismen.Kineserne og amerikanerne bliver væk.Tyskland bestemmer Euroens kurs udadtil så grækerne er prisgivet.
Euroen er et planøkonomisk projekt i stil med DDR.Utroligt at EUs økonomer ikke er klogere end en flok aber i zoologisk have.De følger alle den store leder.
Det er kun det helt frie marked der kan skabe balance mellem ulige lande og give den flittige løn efter fortjeneste.
Grækerne lever af sol og retsina.Tyskerne lever af disciplin og arbejde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
R Engholm, 8600 | Skrevet: 31. jan 12 kl. 08:37

PS
Grækenland lider ekstra under EUs multikulturelle projekt.
Som et udpræget turistland er det vigtigt at det bevarer et nationalt særpræg der kan tiltrække turister.
Dette særpræg forsvinder stille og roligt med EUs ensretning - sørgelig udvikling.
EU er helt igennem et misfoster.
Den tåbelige begrundelse at EU hindrer krig er bare for letkøbt.
Nu får vi istedet ødelagte nationalstater, smadrede økonomier og borgerkrige.
Grækenland venter vold og plyndringer når de erklæres statsbankerot.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peder Kruse, Vinderup | Skrevet: 31. jan 12 kl. 10:32

Har demokratiet stadig en betydning for Danmark ?

På eu oplysningen har jeg fundet følgende beskrivelse af vores euro forbehold:

Danmark har bevaret kronen og Nationalbankens beføjelser, men står uden for den fælles mønt og de organer, der træffer beslutninger om pengepolitik i EU.

“…og de organer, der træffer beslutninger om pengepolitik i eu”

Dette forbehold er ikke kun et forbehold Danmark har i forhold til eu. Det er også en pagt, de danske borgere har stemt ja til over for vores politikere. Vi står uden for de organer, der træffer beslutninger om pengepolitik i eu. Hvis et flertal i folketinget bestemmer sig for at se fuldstændigt bort fra dette faktum og tilslutter sig dette nye pengepolitiske organ i eu uden folkeafstemning, er vores demokrati og vores grundlov bare sat fuldstændig ud af kraft. Jeg er da ligeglad med de juridiske fiflerier, som regeringen bestiller, når vi kommer til afgørelsen om at tilslutte Danmark euro-pagten. Det må absolut få konsekvenser, om ikke nu, så i den ikke så fjerne fremtid. Det er ganske simpelt ikke lovligt - og slet, slet ikke demokratisk. Vi har på ingen måde givet politikerne mandat til at føre nogen som helst pengepolitisk kompetance fra folketinget ned til eu. Det sagde vi faktisk nej og nej til. Dette her går jo langt videre end udskiftningen til euro. Hvor ofte har vi ikke fået stukket følgende argument ud af euro-fanatikerne: “Vi kan lige så godt udskifte kronen med euroen. Vores pengepolitik bliver alligevel ført, som om vi havde euro.” Det her tiltag er blot den næste salami-skive hen mod euro i Danmark. Vi må blot håbe finansverdenen fortsat ser bort fra det faktum.

Stemmer venstre ja til det ? Stemmer de konservative ja til det ? Stemmer liberal alliance ja til det ? Er eu-liderligheden virkelig så stor, at partierne vil fastlåse fremtidige regeringer på et regelsæt, som i dag måske ser rimelig ud, men husk, at i morgen er der atter en dag.

Godnat, og tak for demokratiet, så længe det varede.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Nielsen, København | Skrevet: 31. jan 12 kl. 11:03

“Tak for demokratiet, så længe det varede”, skriver Peder Kruse.

Og han har jo ret i at vores demokrati ikke er hvad det har været.

Men et folkestyre kræver jo folkets medvirken og nærværelse. Og så længe danskerne er nærmest fuldstændig passive, apatiske og åndsfraværende mht. til at deltage, fordi de tror at demokrati, velfærd, frihed og tryghed og en god økonomi er en selvfølge, så længe vil de blive skubbet længere og længere ud i afmagten, kulden og mørket.

For hvorfor skulle partierne tage hensyn til en befolkning der nøjes med at se tv eller spille computerspil eller læse romaner, mens huset brænder og deres samfund smuldrer væk omkring dem?

Danskerne har reduceret sig selv til stemmekvæg og malkekvæg, og bare de får valgflæsk klasket på bordet hvert fjerde år, er de tilfredse. Og så kan politikerne jo roligt fremture.

Skal de græske tilstande undgås, kræver det en demokratisk indsats. Men 98-99% af danskerne vil hellere sidde i sofaen og slappe af med noget tom underholdning og billigt tv-bras.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 31. jan 12 kl. 12:08

#Uffe Lindum, 8300 Odder

Og således bekræfter Uffe Lindum at Godwin´s lov endnu engang viser sig at være 100% korrekt.

“As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.” In other words, Godwin observed that, given enough time, in any online discussion — regardless of topic or scope — someone inevitably criticizes some point made in the discussion by comparing it to beliefs held by Hitler and the Nazis.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 31. jan 12 kl. 12:13

#Henrik Clausen “Devalueringerne foregår allerede i samtlige store valutaer”

Dette er en umulighed i praksis. SAMTLIGE store valutaer kan ikke devalueres, da devaluering netop er en værditilpasning relateret til værdien af andre betydende valutaer. Jeg tror du forveksler orden devaluering og inflation.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 1. feb 12 kl. 11:04

At Helle TS, Løkke og Barfod samt Vestager, Jelved og Stampe osv. nu er parate til at sende mellem 40 og 80 MILLIARDER kroner ned til Bruxelles der så kan solde pengene væk på Sydeuropa og diverse bureaukrati m.m., kan vel kaldes et af de største mandatsvig nogensinde. I en situation hvor skadestuer, hospitaler, sengepladser og akut-beredskaber mv. nedlægges på stribe, pga. påstået pengemangel.

Er der ingen forskel på V, K, S og R?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren R, Aarhus | Skrevet: 1. feb 12 kl. 11:16

MM !

+1

Upassende ? Klag over indlæg

 
JP Redaktionen , | Skrevet: 1. feb 12 kl. 13:10

Velkommen til nye læsere. Anonyme indlæg slettes, angiv for- og efternavn. Læs mere om vores regler her: http://multimedia.jp.dk/static/jp/opinion/regler Fortsat god debat. Med venlig hilsen redaktionen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Erik Søndergård, Odense | Skrevet: 1. feb 12 kl. 13:19

Euroen er EU,s største problem lige nu.

Se link til Dansk Kultur Debat: http://www.danskkulturdebat.dk

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bent Per, Amager | Skrevet: 1. feb 12 kl. 14:40

Messerschmidt har RET igen!
Den man er intelligent!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Nielsen, Skjern | Skrevet: 1. feb 12 kl. 16:44

Devalueringer gør det meget dyrere for virksomheder og efterfølgende for borgerne også. Alle transaktioner bliver bare meget meget dyrere.
Men MM har bare lyst til at spille smart. Han ER en landsbytosse og nationalromantiker og har ALDRIG HAFT ET ÆRLIGT ARBEJDE.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Olesen, Roslev | Skrevet: 1. feb 12 kl. 18:35

Joh MM ridser en masse historik op, men jeg er uenig i hans tese !
Devalueringer er blot markedesmaesig regulering af forskelle i konkurenceevne haevdes det. I en verden der ikke var fuldstaendigt oversvoemmet i fiktive pyramide/matador penge ville det maaske vaere rigtigt, men i den verden vi lever i nu findes der naermest uendeligt meget fiktiv spekulationskapital, saa det er spekaltioner og boersmanipulationer der bestemmer dagsordenen. Denne kapital har behov for stoerst mulige udsving for at snylte mest muligt paa systemet. Det vil paa det naermeste umuliggoere enhver erhvervsudvikling.
Derfor er droemmen om en rolig og afbalanceret tilretning af mange smaa valutaer en umulighed, og derfor er euroen noedvendig - ligesom den af euroen dikterede budgetdiciplin paa laengere sigt vil styrke Europa.
Det er let at hade EU - nogen skal jo have skylden for egen ulykkke - men trovaerdige alternativer er endnu ikke set !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Nvrissen, Århus | Skrevet: 3. feb 12 kl. 00:28

@Hans Nielsen undlad venligst at kommentere på økonomiske problemstillinger, når du ikke har den nødvendige indsigt… Det er så sørgeligt for en debat når politisk farvede folk, hovedløst kaster sig ind i debatten, blot for at kaste mudder.

En Devaluering vil IKKE gøre det dyrere for virksomheder… De vil tværtimod få øget salg grundet den nye vekselkurs.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Nvrissen, Århus | Skrevet: 3. feb 12 kl. 00:38

@Christian Olesen
“saa det er spekaltioner og boersmanipulationer der bestemmer dagsordenen….Derfor er droemmen om en rolig og afbalanceret tilretning af mange smaa valutaer en umulighed, og derfor er euroen noedvendig”

Der er talrige eksempler i europa, på valutaer som klarer sig glimrende udenfor euroen, hvilket modbeviser dit, noget dystre billede, af finansverdenen.
Hvordan du kan kæde ordet “nødvendighed” på noget så forfejlet som euroen, er mig en gåde

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Olesen, Roslev | Skrevet: 4. feb 12 kl. 09:16

@Morten Nvrissen
Her er en hurtig lille “gaade”
Hvem af disse tre har stoerst kapital til at nedbryde samfund med ? (og hvem har i oevrigt interessen)
1. Hver enkelt lille nationalbank/skatteydere i Europa ?
2. Det vaerdiproducerende europaeiske erhvervsliv ?
3. Finansmafiaen (anfoert af det dybt kriminelle Wall Street og saamaend inklusive vore egne pensionfonde) ?
Hvis det skulle lykkes dig at loese denne “gaade” vil du ogsaa have svaret paa hvorfor en faelles europaeisk moentfod er en noedvendighed, og hvorfor dine “talrige eksempler paa valutaer der klarer sig glimrende” ikke laengere er gyldig !
Euroen i sin nuvaerende form er dog et fejlskud !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Nvrissen, Århus | Skrevet: 4. feb 12 kl. 16:08

@Christian Olesen.
Jeg forstår ikke helt dit argument, med at kapital skulle nedbryde samfund og hvis du tror “finansmafiaen” handler ud fra fælles interesser, er du helt gal på den… Jeg tror faktisk det er mere retvisende, at se dem som direkte konkurrenter (du kan evt læst Warren buffets biografi, hvis du ikke tror mig)

Et lands valutakurs er, som Morten Messerschmidt meget fyldest beskriver, konkurrenceevnen sammenlignet med andre lande.
Dermed også sagt at en finansieringsinstition ikke kan nedbryde et land… Konkurrenter vil tjene profit på at genskabe markedsbalancen for valutakursen

Upassende ? Klag over indlæg

 
jan Schiermacher, Helsingør | Skrevet: 4. feb 12 kl. 19:56

Måske hører han netop ikke til bland de radikale kloner i LA, det ville da være et eklatant spild af resurser at få ham derover .

Næ du gør det glimrende hvor du er MM, i det efterhånden eneste parti der synes at kære sig om Danmark, Danskerne og deres arv, den økonomiske del af partiernes fixfax-erier er jo kun en del af dette Europæiske politiker forræderi !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Nielsen, Frederiksberg | Skrevet: 6. feb 12 kl. 11:54

Liberal Alliance er jo for EU og euroen, så det er vist ikke så heldigt et match.

Nej, bliv endelig i Dansk Folkeparti. Du og partiet er efterhånden de eneste i dansk politik, der synes at have bare lidt føling med virkeligheden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 6. feb 12 kl. 13:31

To kommentarer:

1. Bliv endelig i DF, Morten Messerschmidt, men sørg for, at partiet udstyres med en nationaløkonomisk politik. Den mangler i høj grad, men vil kunne føre partiet til tops, hvis den tilvejebringes. DF ville da fra at være et nicheparti kunne blive et regeringsbærende parti.

2. Der skal skelnes mellem Euro og EU. Euroen kom til verden, fordi Frankrig krævede det som betaling for tysk genforening (D-Marken ville ellers blive for stærk). Euroen var med andre ord en rent politisk konstruktion uden markedsmæssig nødvendighed. EU i betydningen ”Fællesmarked” eller ”Indre marked” er derimod nødvendig - ikke mindst for et lille land som Danmark. Det betyder imidlertid, at EU skal føres tilbage til det, det var engang: EF. Den politiske unionsoverbygning skal fjernes, og de europæiske lande gives mulighed for at udvikle sig på de præmisser, de altid har anvendt, nemlig gennem indbyrdes konkurrence og inspiration. Kun derved kan Europa igen komme til at hamle op med de globale spillere: USA og BRIKS.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jan Andersen, 2900 | Skrevet: 6. feb 12 kl. 20:05

@ Axel Artke ad 2) samt g kaiser´s glimrende indlæg.

Prøv at forklar dette til Marianne Jelved, Merchel, Connie Hedegaard, Jens Rohde mf. - det kan man jo ikke, de er humanister og autodidakte uden reel faglig baggrund i emnet.

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

skriver
30.05.14 00:06
Intet svar Læs mere
skriver
19.05.14 17:57
Vanvid. Det er til at falde i krampegråd over. Milliarder til sindssyge muhamedanske krigstossers våbenkøb. Selv om det er forfærdeligt at læse Læs mere
skriver
14.05.14 09:30
Hej Morten. Sidder lige med et spørgsmål som er svært at besvare via google: Hvad koster din egen EP-valgkampagne - og hvem Læs mere
skriver
07.05.14 07:46
skriver
07.05.14 07:45
EU bør Læs mere

Arkiv

juni 2014  (1)

maj 2014  (14)

april 2014  (30)

marts 2014  (19)

februar 2014  (5)

januar 2014  (7)

december 2013  (6)

november 2013  (2)

oktober 2013  (9)

september 2013  (5)

august 2013  (3)

juli 2013  (5)

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her