*

Profil

Thomas V. Lytken Larsen og Jeppe Fogtmann blogger om et nyt syn på integrationsdebatten. De trækker på deres erfaringer fra Center for Positiv Integrations rådgivningscenter på Nørrebro i København. Målet er en oplyst og løsningsorienteret debat, hvor fokus er på det konstruktive.

Baggrund:

Thomas (cand.jur.) og Jeppe (cand.scient.pol.) og er hhv. formand og bestyrelsesmedlem i Center for Positiv Integration (CePI). CePI er en tænketank med et rådgivningscenter på Nørrebro.

Andet:

Sted:

Nørrebro

Website:

Besøg

Positiv integration (arkiv)

Det handler om mennesker, ikke giftgrunde

Dato: 3. november, 2010

Emner:

70 kommentarer

 

 

I sidste uge satte CePI ghettoer på dagsordenen ved at se lidt nærmere på begrebet. Dette indlæg vil handle om, hvordan vi taler om visse boligområder, og hvorfor det har betydning for løsningen på problemerne.

Ghettoproblematikken har i disse uger en central plads i mediernes nyhedsdækning. Et eksempel er JP’s eget temasite ”Ghettoland”, som samler alle artikler og kommentarer om udsatte boligområder. Sitet præges af overskrifter som ”De svageste skal betale ghettogildet” og ”Sådan skal ghettoerne bekæmpes”, der leder tankerne hen på, at de mennesker, som udgør essensen af boligområderne, er en uvelkommen udgift og nogle, der ligefrem skal bekæmpes.

Også fra regeringens side har der været en tendens til at tale grimt om andre menneskers hjem. Statsministeren omtalte for eksempel visse boligområder som ”sorte pletter” i sin åbningstale i Folketinget. Tonen bidrager nok ikke positivt i forhold til følelsen af udstødelse, nedværdigelse og ikke at høre til. Og det gavner heller ikke de sociale indsatser, som allerede eksisterer i områderne.

Der er uden tvivl nogle problemer i disse områder, som skal afdækkes og løses, men det er altså menneskers hjem, der er tale om, og ikke en giftgrund, som skal renses op.

Den dårlige og nedsættende omtale af de nu 29 boligområder støder også beboerne. En afdelingsformand for et af områderne i Københavnsområdet skriver i et debatindlæg til Politiken.dk d. 25. oktober:
”Jeg har aldrig oplevet udøvelse af sharialovgivning, imamvælde eller parallelsamfund. Det er rigtigt, at vi har vores andel af sociale problemer, utilpassede unge, kriminalitet og hærværk. Det har vi nu, og det havde vi før, vi fik danskere af anden etnisk herkomst. Men jeg kan slet ikke genkende det skræmmebillede af mit boligområde, der er blevet pisket op i offentligheden i de seneste uger.” Se her.

Der skal en social indsats til. Ikke en nedrivningsindsats eller (endnu) et korstog mod islam. Det er bare sværere at gribe fat om den sociale indsats for regeringen, fordi problemerne bunder i en forfejlet integrationspolitik og en strategi om at holde nytilkomne danskere på et eksistensminimum med lave sociale ydelser. De sidste ni års politik har betydet, at der er mange svage beboere, som har svært ved at klare hverdagen og ikke har overskud til at tage sig af deres egne børn og unge, der overlades til socialisering på gaden.

Men det er ikke disse problemer, som præger overskrifterne i debatten. I stedet får Dansk Folkeparti lov at komme ud med budskaber om, at paraboler er medskyldige i problemerne og bør forbydes i visse områder. Lignende forslag, dog imod vestlige kanaler, er tidligere forsøgt gennemført i meget lidt demokratiske lande som Iran. Det siger lidt om den totalitære tankegang bag forslaget – og om mediedækningen af det.

Heldigvis findes der også journalister, som bevæger sig ud i boligområderne og giver beboerne en stemme. Og så kan læserne få et indblik i, hvorfor tonen i debatten påvirker mulighederne for at bryde de dårlige mønstre. En ung mand fra Mjølnerparken sagde i sidste uge til Nørrebro/Nordvest Bladet:

”Alt for mange af os har prøvet at få et nej, når vi søger job, fordi vi kommer fra Mjølnerparken. Vi er ligesom alle andre unge, men vi har ikke de samme muligheder, fordi vi bor her. Vi vil gerne have et arbejde, gå i skole og få en uddannelse, så vi kan blive klogere. Men det bliver ødelagt af de mennesker, der altid taler dårligt om Mjølnerparken.”

At tale nedsættende er ikke vejen frem, hvis de udsatte boligområders beboere skal have mulighed for at påvirke udviklingen. Hvor er inddragelsen af de mennesker, det her handler om? De kan ikke genkende sig selv i det billede, der tegnes – altså er der nok noget galt med tegningen. Politikken på området bør afspejle sig i beboernes egne italesættelser af problemerne, ikke kun i de dårlige eksempler og misforståede fordomme om det nogle vil kalde ghettoer.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Center for Dansk Frihed, Kbh. | Skrevet: 3. nov 10 kl. 10:36

Netop; det er tonen, ikke indholdet, det drejer sig om. Hvis vi blot holder en god, anstændig og humanistisk tone (samtidig med at vi holder os for øjne, ører og mund), så er der ingen problemer; skriver: ingen problemer.

Hvordan synes I det går i f.eks. det inkluderende og indvandringsglade Sverige; det officielle Sverige holder om nogen, en endog meget god tone. Alligevel findes der kæmpe-(”såkaldte ™”)-ghettoer, fyldt med bål, brand og kriminalitet. Hvorfor, bloggere; hvis ikke det er tonen? Hvad er det så? Hvad med bl.a. ham Ranunkel, som i flere år holdt en “god tone” i Voldsmose?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kaj Hansen, horsens | Skrevet: 3. nov 10 kl. 11:33

Alderdomshjem var ikke god tone så de blev omdøbt til Geriatriske Afdelinger.

Forsorgshjem var ikke god tone så de blev omdøbt til Væresteder.

Indvandrerbander var ikke god tone så de blev omdøbt til “De unge”

Bistandshjælp var ikke god tone så det blev til kontanthjælp.

Tyrkere, Pakistaner, Somaliere var ikke god tone så det blev til mennesker af anden etnisk oprindelse.

Skab et billede

Hold jer for øjnene
Hold jer for ørene
Hold jer for munden
Hvad har I nu skabt?
I kan nu tænke over hvordan det I hver for sig har skabt ser ud inde i jeres hoved.

Sådan nu har vi skabt den politisk korrekte verden og alt ondt er forsvundet.

De Tre Aber er skytsengle. Ifølge japanske folkesagn hedder abberne Mizaru (blind), Kikazaru (døv) og Iwazaru (stum). Legenden går, at for mange århundreder siden forseglede gode troldmænd den mørke chi (negativ energi) i aberne, således at menneskeheden aldrig vil se, høre, ej heller tale om dårligdomme og ønske hinanden ondt.

De Tre Aber levendegører en gammel tradition, som kan føres helt tilbage til det 7. århundrede og som også indgik i Vadja kulturen. Hver abe er en guddommelig budbringer af de tre sandheder: Hør intet ondt, se intet ondt og tal intet ondt. Vadjaerne mente, at hvis man ikke hører, ikke ser eller ikke taler ondt, vil vi selv bliver beskyttet imod al dårl

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 3. nov 10 kl. 12:12

@Jeppe Fogtmann og Thomas V. Lytken Larsen

OPRINDELSEN TIL GHETTO PROBLEMET.

De økonomiske forskelle betyder, at der er forskel på, hvor godt (dyrt) folk har råd til at bo. Dertil kommer, at det at bo godt ikke kun har at gøre med boligens indre, men også med dens ydre omgivelser.

Det er alt andet lige bedre at bo, hvor der er færrest sociale problemer, og hvor man står på lige fod med naboerne. Derfor har de økonomiske forskelle en indbygget tendens til også at give sig udslag i en boligmæssig stratifikation.

De velstillede vil samle sig i deres egne områder, som er afgrænset mod andre af en økonomisk mur; og de dårligst stillede vil samle sig dér, hvor ingen, der har råd til at bo andre steder, vil bo.

Den samme selviskhed som gør, at det er utopisk at tro, at vi helt kan udjævne det økonomiske hierarki, gør også, når der er frihed til at vælge bosted, at boligområderne bliver stratificeret. Det er en naturlig deduktion, som sociologerne kan bekræfte empirisk. De veletablerede samles for sig, og de fattige for sig.

På den baggrund får asyl- og indvandringspolitikken en ny dimension. Når folk der har fået asyl eller opholdsret, skal integreres, og altså have en bolig, hvor kommer de så til at bo?

For så vidt de ikke har særlige midler, men skal begynde med at leve på sociale ydelser, så kommer de ikke til at fordeles ligeligt; så kommer de derimod til at bo i de områder, hvor de fattige bor. Det må i hvert fald gælde så længe de endnu ikke er rigtigt integrerede, og altså så længe de er mest fremmedartede og vanskeligst at kommunikere med.

Konsekvensen af dette bliver, at den fortrolighed, som har sine uudtalte forudsætninger i en fælles kultur, svækkes i de områder, hvor de socialt svageste i forvejen bor. Man får naboer, som kommer med andre skikke og fremmede sprog, og som man derfor (alt andet lige) umiddelbart har vanskeligere ved at kommunikere med.

Man hviler ikke i de samme omgangsformer og forventninger; og man kan derfor ikke optræde med samme frie umiddelbarhed. Det, som man troede var ironi, bliver pludselig opfattet som en fornærmelse. Svækkelsen af fortroligheden og dermed tilliden behøver ikke at være forbundet med en følelse af bedreværd; den er blot et simpelt udtryk for, at kultur har konsekvenser.

Hvis man bor i et sådant område og ikke bryder sig om den udvikling, hvad kan man så gøre?

Har man mulighed for det, kan man flytte væk: til et af de miljøer, hvor de mere velstillede bor, og hvor de fremmede først kan få plads, når de har nået en højere grad af integration. Statistikken kan fortælle, at det er en velbetrådt vej. Hvis man derimod befinder sig længere nede på den økonomiske rangstige, så er den mulighed lukket.

Har man da nogen anden mulighed for at udtrykke sin utilfredshed?

Så længe demokratiet også er for fattige, så har man. For så kan man reagere politisk. Så kan man vise sin utilfredshed ved i den demokratiske dialog at gå ind for at asylretten og indvandringen begrænses.

Når man gør det, så udviser man en vis grad af selviskhed; man kæmper for det man er bundet til. Men det er ikke en selviskhed, som er værre end den, som udvises af dem, som løser deres personlige problem ved at flytte til mere velstillede boligområder.

Det er i det hele taget ikke en selviskhed, som er værre end den som gør, at politisk hjælpsomhed nødvendigvis må foregå under den forudsætning, at man bevarer sin plads i det økonomiske hierarki. Tværtimod er det ganske den samme selviskhed, der giver sig udtryk i det ene og i det andet. Det er samme selvcentrerede mekanik som gør, at velstillede flytter sammen i særlige boligkvarterer, som også gør, at fattige protesterer mod “fremmede”. Der er ingen grund til at se mere moralsk fordømmende på det sidste end på det første.

Sagen er, at det er de fattige og dårligst stillede, der bærer en uforholdsmæssig stor byrde, når “de fremmede” skal integreres. Og således bliver det, når den politiske hjælpsomhed ydes under forudsætning af, at man bevarer sin plads i det økonomiske hierarki, og når dette hierarki giver så også giver sig udtryk i et skole- og bolighierarki.

Da er en liberal holdning til asyl- og indvandringspolitik ikke uden videre ligefrem proportional med personlig godhed. Selv om mange af fortalerne for en sådan politik indbilder sig dette. Da kan man ikke sige, at den velstillede, der bor blandt ligestillede, og som går ind for en liberal fremmedpolitik, moralsk er bedre end den dårligt stillede, som går imod en sådan politik, men som først og fremmest kommer til at bære de negative konsekvenser af den i sin dagligdag.

Følgelig kan man heller ikke slutte, at hvis to velstillede, der begge bor blandt ligestillede, adskiller sig deri, at den ene går ind for en liberal indvandringspolitik, mens den anden går imod, så er den første moralsk set bedre end den anden.

Det kan være, at den første kun mener, hvad han mener, fordi han ikke selv personligt skal bære de direkte og negative konsekvenser; og det kan være, at den anden erkender, at netop det, at han har valgt at bo, hvor han bor (i stedet for i enkel ligefremhed at bruge sit overskud til at hjælpe de nødlidende, som han jo udmærket kender eksistensen af), tyder på, at han ikke er berettiget til at stille større moralske krav til andre, end han stiller til sig selv.

I så fald viser den anden den relativt største moralske modenhed, fordi han i al ydmyghed erkender, at man bør være varsom med at stille større moralske krav til andre end til sig selv. Snarere end den første er det den anden, der i sit hjerte forstår, hvor vanskeligt det er for en kamel at gå igennem et nåleøje.

Løsningen på problemet er ganske enkelt, at flygtninge- og indvandringspolitikken indrettes efter hvor mange fremmede vi faktuelt kan integrere uden at byrderne ved denne integration skal bæres af den fattigste og mest ressourcesvage del af den danske befolkning. Og så er det i øvrigt ligegyldigt om indvandringen økonomisk set på sigt er en fordel for landet eller ej.

Desuden bedes man bemærke, at konklusionens gyldighed ikke forudsætter overvejelser om kulturel sammenhængskraft eller om ”de fremmede” kan tænkes at udgøre en trussel mod demokratiets evne til at kunne opretholde sig selv hvis de er vanskelige at integrere og kommer fra kulturer uden demokratisk tradition.

Sådanne overvejelser bør selvfølgelig indgå i en samlet politisk diskussion af, hvilken indvandringspolitik vi bør føre, men de er ikke nødvendige for at nå frem til den her fremførte basale etiske konklusion.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Far Jensen, 6100 | Skrevet: 3. nov 10 kl. 12:34

Ja, det handler om mennesker både i og udenfor ghettoerne. For det som foregår inde i ghettoerne, får jo masser af virkninger, både for dem som besøger ghettoerne i privat eller offentligt ærinde, og for dem som ude i samfundet indhentes af de langtrækkende konsekvenser af de mange og kostbare ghetto-problemer mv.

Så det er fint at Fogtmann og Lytken tager emnet op.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens R, Skive | Skrevet: 3. nov 10 kl. 12:52

Ja gud forbyde at vi kalder tingene det de er! Da jeg læste jeres blog strøg mine tanker også straks til Sverige.. Hvordan i alverden kan der findes problemer med muslimer i det dejlige politikskorrekte land? Det udhuler jo fuldstændig det I, og resten af venstrefløjen, konstant siger: Det er tonen, Dansk Folkeparti og de fremmedfjendske danskeres skyld!
Forklar venligst hvordan det kan hænge sammen!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 3. nov 10 kl. 13:04

Ghetto = fremtidens multikulturelle landsby
Kriminalitet = alternativt arbejde
Røveri = retfærdig rigdomsfordeling
Vold = hovsa-håndtryk
Hærværk = kreativ omgang med andres ejendom
Pyromani = malplaceret bål-behov
CePI = eufeismernes holdeplads

Er der flere ord, som I synes er stigmatiserende?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Andersen, Kbh. | Skrevet: 3. nov 10 kl. 13:30

Sverige har i mange år forsøgt linien med ikke at tale grimt om ghettoer og/eller indvandrere.

Sverige har holdt en god tone. Sverige har haft en inkluderende politik. Sverige har gjort politisk korrekthed til lov osv. osv. osv.

Så skulle man måske tro at der ikke var nogle indvandrerproblemer og ghettoproblemer i Sverige….men det er desværre bare ikke tilfældet.

Så alle de gode humanistiske politisk korrekte forslag virker ikke.

Der skal en social indsats til hører man igen og igen fra godhedsindustrien. Det sagde man også i 1980′erne da ghettoerne for alvor voksede med udlændinge, så sagde man det igen i 1990′erne og man sagde det igen ved årtusindskiftet og nu siger man det sørme også igen her i 2010.

Der skal en social indsats til er nok de mest anvendte misbrugte uduelige ord man kan bruge om ghettoproblemerne. Vi har forsøgt med en social indsats i 30-40 år og det har ikke hjulpet en bønne og her taler vi endda om det land i verden med den højeste sociale indsats for de svage grupper.

Disse fallitstrategier er forsøgt og det eneste vi har set er at problemerne bare er vokset og vokset.

Det er VKO’s skyld prøver godhedsindustrien at fremføre som det allersidste argument, men eftersom vi ser lignende problemer i Sverige og Tyskland, kan det jo ikke være VKO’s skyld men må være noget ganske universelt.

Hvis man vil stoppe ghettoproblemerne, må man gøre 2 ting. A) stoppe for tilførslen af nye ghettobeboere. B) Få smidt problemfamilierne ud så de fredelige og uskyldige mennesker som også lever i ghettoerne kan få fred og tryghed som alle andre borgere i dette land.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 3. nov 10 kl. 13:45

Kaere Jeppe Fogtmann og Thomas V. Lytken Larsen.

Jeg har skrevet et indlaeg til Morten Uhrskov. Som desvaerre er blevet slettet.

Det er ogsaa relevant for jeres blog. Maa jeg indsaette det her?

Til Morten Uhrskov.

De afstumpedes psykologi, skriver Morten Uhrskov.
Foerst troede man, at denne overskrift skulle henfoeres til det DF som Uhrskov har ladet os vide, at han har forladt.
Uhrskov fandt, at DF ikke var rabiate nok.
Men det var ikke en smaekken med doeren til DF, som Uhrskov havde paa dagsordenen.
Uhrskov er gakket hjem fra Sverige. For at skrive et velformuleret smaedeskrift om den kulturradikale elite, de venstreorienterede og de liberale.
Eftersom Uhrskov finder de ovennaevte nogenlunde lige afskyelige, er der blevet plads til alle tre grupper i en blog.
Uhrskov skriver: “At være afstumpet er at være sløvet i sit følelsesliv, og den afstumpede er derved blevet brutaliseret, er blevet ufølsom.”
??. Denne saetning forekommer umiddelbart noget usammenhaengende.
Er du helt sikker paa, at det ikke er hoejreekstremisterne og DF som du skriver om, Uhrskov?
De vestreorienterede er dog de mest latterlige skriver Uhrskov.
Hvis man har abitioner om at vaere mest latterlig og vil gøre sig selv uhjælpeligt til grin, skal man skynde sig at søge om medlemskab her.
Jamen vi skal da gerne forsoege, at grine sammen med dig og dine meningsfaeller, kaere Morten Uhrskov.
Men naar man taenker over den enorme danske nedtur, oekonomisk og moralsk, i Danmark i de sidste ti aar, er latteranfaldene nu til at kontrollere.
En nedtur som Uhrskovs tidligere parti, DF, baerer stoerstedelen af ansvaret for. Sammen med VK.
Uhrskov skriver om ovenaevnte trio: Og samtidig er trioen altså kendetegnet ved en næsten komplet mangel på indlevelsesevne.
Ja, hvis Uhrskov ikke havde naevnt navne ville alle vel have troet, at der her var tale om VKO.
Uhrskovs blog var ikke laenge forest i koen. Den er allerede inde paa hylden sammen med blogs om yoga, vin, vandreture i bjerge, indiske forhold, daarlige madvaner og andet godt.
Lidt trist. Uhrskov fortjener, at blive laest og kommenteret af saa mange som muligt.
Men heldigvis finder de saedvanlige 15-20 hoejreekstremister da fortsat frem til Uhrskovs blogs.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 14:00

”Alt for mange af os har prøvet at få et nej, når vi søger job, fordi vi kommer fra Mjølnerparken. Vi er ligesom alle andre unge, men vi har ikke de samme muligheder, fordi vi bor her. Vi vil gerne have et arbejde, gå i skole og få en uddannelse, så vi kan blive klogere. Men det bliver ødelagt af de mennesker, der altid taler dårligt om Mjølnerparken.”

Det er lige præcis den gruppe mennesker jeg tænker på, når jeg kontinuerligt hævder, at der er gode ressourcer i samfundet der ikke bliver brugt pga. en groft generaliserende indvandrerdebat.

Denne os og dem kultur vil komme til, at koste vækst nu og i fremtiden, fordi vi ikke udnytter vores fulde potentiale, men istedet er godt igang med at suboptimere virksomheden Danmark med intern grøftegravning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Jensen, Køge | Skrevet: 3. nov 10 kl. 14:13

@Hans Andersen, Århus: “Denne os og dem kultur vil komme til, at koste vækst nu og i fremtiden, fordi vi ikke udnytter vores fulde potentiale, men istedet er godt igang med at suboptimere virksomheden Danmark med intern grøftegravning. ” Jeg tænker at det netop er sådanne udtalelser som mange mener er “tom snak”, snak som intet gør, men som antyder en god vilje, harme overfor racisterne, anstændighed og humanisme? Man kan da sove de uskyldiges søvn…

Vågn op!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Andersen, Kbh. | Skrevet: 3. nov 10 kl. 14:17

Men det er jo ikke rigtigt Hans Andersen når der bliver skrevet: “Vi vil gerne have et arbejde, gå i skole og få en uddannelse, så vi kan blive klogere. Men det bliver ødelagt af de mennesker, der altid taler dårligt om Mjølnerparken.”

I Danmark er der fri uddannelse til alle børn og til de vidergående uddannelser kan man få SU. Jeg kan forsikre Hans Andersen og alle børn i ghettoer i Danmark at der ikke er nogen læreanstalter der fravælger unge fordi de bor i Mjølnerparken.

Så der er decideret løgn og tudekiksagtigt når unge fra Mjølnerparken påstår at de ikke kan gå i skole, få en uddanelse, jobbet skal nok også komme hvis de klarer sig godt på deres uddannelse.

Problemet er jo nærmere at hvis man pjækker fra skolen, laver kriminalitet som 11 årig og er utilpasset på alle mulige måder, så eksluderer man sig selv fra at få de ovennævnte ting.

Hvis man hellere vil hænge ud sammen med rødderne ned på pladsen fremfor at sidde og lave lektier om aftenen som andre unge mennesker må gøre, så afskriver man sig selv fra at få den nødvendige uddannelse.

Så jeg giver ikke meget for den slags tudekiksopførsel blandet med en fiktiv offerrolle.

Alle indvandrere i Danmark har mulighed for at få den højeste uddannelse, de ønsker helt gratis betalt af Danmark og danskerne.

Indvandrere især fra 3. verdens lande har muligheder her i Danmark, som de aldrig kunne drømme om at få i deres hjemland. Desuden kan de glæde sig over at de bor i et stabilt fredeligt rigt demokratisk udviklet land uden religiøse konflikter og med kun relativt få sociale problemer.

Jeg er bange for jeg har en meget kontant holdning til dem der konstant brokker sig og ikke af sig selv kan finde ud af at udnytte alle de kæmpemuligheder, de har her i Danmark.

De passer sig ikke til Danmark og det kan aldrig blive Danmarks og danskernes problem.

Det må være deres eget problem og jeg kan kun henvise til et godt gammelt ordsprog, der lyder at hvis du ikke lan lide lugten i bageriet så find et andet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens R, Skive | Skrevet: 3. nov 10 kl. 14:27

@Mik Andersen - Så sandt..!

Upassende ? Klag over indlæg

 
David Belden, Herlev | Skrevet: 3. nov 10 kl. 14:39

“De sidste ni års politik har betydet, at der er mange svage beboere, som har svært ved at klare hverdagen og ikke har overskud til at tage sig af deres egne børn og unge, der overlades til socialisering på gaden.”

Det er dog den mest latterlige sætning jeg nogensinde har læst. Det vil sige at de sidste ni års politik har gjort disse mennesker så svage at de ligger hele dagen i deres seng og ikke kan røre sig mere? Eller er deres psyke blevet berørt, således at de ikke kan klare børneopdragelsen mere og de sender deres børn ud på gaden i stedet for? Hvis man ikke har overskud til at tage sig af sine børn, så burde man ikke have fået nogle.
Jeppe Fogtmann og Thomas V. Lytken Larsen, med jeres analytiske evner skulle I hellere drive en pølsevogn.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Nielsen, København | Skrevet: 3. nov 10 kl. 15:03

@David Belden, Herlev:

Jeg har været flere timer undervejs med dette svar, med rystende hænder, harmdirrende, krænket og opløst af gråd over de racistiske uhyrligheder, specielt rettet mod “mange svage beboere”, der er foregået de sidste ni år. Det er intet mindre end skammeligt.

Jeg giver dig helt ret i dit indlæg..

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 15:34

@B. Jensen, Køge
@Mik Andersen

Nu er jeg jo ikke født i går og jo jeg kender godt til de fordomme der florerer omkring folk med andre etniske navne end danske. G

runden til mit overmåde positive syn på, at der er håb forude, er af den simple årsag,at jeg selv har positive erfaringer med at ansætte netop denne gruppe af mennesker. Der er typisk et overdrevent godt bytteforhold mellem den tid og energi du skal ligge i at oplære de folk, der bare har håbet på at få en chance og så det arbejde de leverer tilbage til virksomheden.

Med hensyn til skolegang - ja, der burde de jo nok selv kunne tage noget ansvar eller for den sags skyld er de deres forældres ansvar.

Til gengæld klarer pigerne sig godt i skolen, men er vi klar til at tage imod dem? Eller skal de rejse til England eller USA hvor man sætter pris på deres kvalifikationer, ligesom det hobetal af Iranere vi modtog i firserne?

Problemet med den manglende uddannelse skal da tages alvorligt og det er helt klart et socialt problem som i den grad klynger sig til de lavere sociale grupper af danskere og indvandrere. Og ja min holdning er da, at vi bør gøre mere for at tvinge børnene i skole fremfor at lade stå til.

Hvis der iøvrigt er nogen, der har brug for en tudekiks er det, da alle Jer der ikke kan se, hvad vi skal bruge indvandrere til, I har da virkeligt mangel på visioner eller sover i bare?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 16:05

@ Mik Andersen

“I Danmark er der fri uddannelse til alle børn og til de vidergående uddannelser kan man få SU. Jeg kan forsikre Hans Andersen og alle børn i ghettoer i Danmark at der ikke er nogen læreanstalter der fravælger unge fordi de bor i Mjølnerparken. ”

Nej - men det er desværre stadigvæk svært, at blive håndværker hvis du ikke har en lærerplads. Det er fuldstændigt korrekt, at man kan få SU til hele uddannelsen til håndværker og man er stort set garanteret arbejdsløshed, fordi der ikke er nogen der gider at ansætte skolepraktikanter.

Så prøv du bare, at bilde børnene i ghettoen det ind, det lykkedes ikke rigtigt med mig :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Hilfiger Larsen, København | Skrevet: 3. nov 10 kl. 16:11

Det er jo egentlig overflødigt, at kommentere dette hjernelamme, anti-vestlige og socialistiske sludder.

Man bør i stedet stille spørgsmålet, er de to bloggere dybt lallende debile eller er de blot professionelle løgnagtige slyngler, der mener de har retten til, at tvinge danskerne/europæerne til at leve i et multikulturelt helvede med Allah’s brægende landvejsrøvere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 3. nov 10 kl. 18:17

Hans Andersen, så længe du bruger ordet “indvandrere” om totalt usammenlignelige mennesker, så er du svær at tage alvorligt. “Indvandrer” er ligeså indholdsløst som ordet “racist”. Indvandrere er en lige så ubrugelig gruppeopdeling som rødhåret.
En helt klar defineret gruppe af indvandrere, dem fra Sydøstasien, store dele af det tidligere Sovjetunion, og samtlige kristne samfund klarer sig fint, og nogle af dem klarer sig endda bedre end landets borgere som gennemsnit.
En anden gruppe, som man forsøger at skjule ved at foretage en lige så ubrugelig opdeling vestlig/ikke vestlig, der hverken er geografisk, kulturel eller religiøs, klarer sig ad helvede til, og det er endda uanset om de er indvandrede eller de er født her.

Det er korrekt at muslimske piger generelt klarer sig godt i skolen og får flotte karakterer. Ser vi dem ude i erhvervslivet bagefter? Eller blev de sendt hjem i køkkenet med et barn i hånden og et i maven, efter de blev gift med et gevær i ryggen på en ferie “hjem”?

Nogen ægteskaber bliver opløst, fordi det viste sig at holdningerne var for forskellige. Vi bør opløse vores ægteskab med det muslimske samfund i Danmark hurtigst muligt, og da vi jo trods alt var her først, må det muslimske samfund finde et stad at være hvor forholdene mere er efter deres normer. Det vil være til stor gavn for begge parter.

Også her, er Center for Positiv Integration, der trods utallige opfordringer ikke rigtigt har kunnet fremvise nogen eksempler, ikke en del af løsningen, men en del af problemet.

Jeg kan fremvise rigtigt mange gode eksempler. Nogen af dem kommer fra Mellemøsten, men fælles for dem alle er at de ikke er tilhængere af Muhammeds lære.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 19:37

@Hans Jensen, Hellerup

Så lad mig dog præcisere hvad jeg mener. Nej, det er ikke yndlingsindvandrene fra de højtuddannede lande som Kina, Indien og vesten, det er netop den gruppe indvandrere I alle raser imod, som jeg omtaler - kan du gætte det? Ja - korrekt muslimerne.

De farlige muslimer der åbenbart på trods af manglende skolegang og anden dumhed er ved at omvældte den vestlige verden (ironi kan forekomme)

Du får jo netop intet positivt ud af at “opløse ægteskabet”, hvad ville du få ud af det? Intet! Andet end nogle endnu mere rodløse mennesker der driver rundt i det danske samfund og som ikke kan sendes hjem fordi de ER danske statsborgere.

Tag dog et ansvar som medborger og så gør noget for integrationen. Forslag til ting der kan gøres for at lette integrationen:

1. Indgå i en dialog med det muslimske samfund angående vores fælles fremtid i Danmark

2. Sørg for at deres børn kommer i skole

3. Fokuser på successerne istedet for det klynkende massehysteri mod indvandrere (muslimer).

4. Skil de dårlige fra de gode og lad de gode være gode.

5. Vær mere positive overfor at ansætte indvandrere (muslimer) i danske firmaer.

Stå ved at du er dansker men lad være med at lukke dig om dig selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Petersen, København | Skrevet: 3. nov 10 kl. 20:09

Hans Andersen:
Tag dog et ansvar som medborger og så gør noget for integrationen. Forslag til ting der kan gøres for at lette integrationen:

1. Indgå i en dialog med det muslimske samfund angående vores fælles fremtid i Danmark

Vores fælles fremtid!?!?!?!?

Er du komplet vanvittig, ubegavet eller blot et arrogant radigalt fjols, der ganske enkelt stadig ikke har fattet en hujende fis?

JEG SKAL IKKE TVINGES TIL AT LEVE MED MUSLIMER, ERGO, JEG HAR IKKE NOGEN FÆLLES FREMTID MED DISSE RELIGIØSE SKABNINGER, FES ES REIN, ODER WAS?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 20:56

@ Lars Petersen, København

“JEG SKAL IKKE TVINGES TIL AT LEVE MED MUSLIMER, ERGO, JEG HAR IKKE NOGEN FÆLLES FREMTID MED DISSE RELIGIØSE SKABNINGER, FES ES REIN, ODER WAS?”

Der er jævnligt øde øer til salg i DK, så der har du din chance, hvis du har kasse!

“Er du komplet vanvittig, ubegavet eller blot et arrogant radigalt fjols, der ganske enkelt stadig ikke har fattet en hujende fis?”

Nej, ingen af de ellers fine tillægsord du nævner der og hvad med dig, tid til at tage på museum?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karsten Søberg, Glumsø | Skrevet: 3. nov 10 kl. 22:09

D´Herrer fyrer fortsat så mange udokumenterede og fordomsbaserede udtalelser af, at deres store forgængere i 30´ernes Tyskland snart blegner af misundelse. Problemet for dem er bare (heldigvis), at befolkningen gennemskuer deres propaganda. Ingen bliver udelukket pga. bopæl, problemer forsvinder ikke ved at fortie dem eller at gi dem et andet navn. De, der tillader sig at omtale problemer skaber dem nu en gang ikke. Således bliver de nyttige socialistiske idioter gennemskuet, og kan ikke (endnu en gang) bane vejen for et (nazional-)socialistisk, kommunistisk eller andet despotisk diktatur. Som alle menneskefjendske diktaturer- direkte opstået af socialismen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bent j. Olsen, Vojens | Skrevet: 3. nov 10 kl. 22:12

Hans Andersen, hvis muslimen har mulighed for at opnå noget, kan han overtales til at gå i dialog med vantro, ellers er der lukket af.
Det er ikke muslimen, der skal integreres, men dig og mig og alle de andre danskere, som også skal betale musikken. Den åbenbaring er endnu ikke kommet til dig. Men den breder sig langsomt i Europa, muligvis for langsom til at få indflydelse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karsten Søberg, Glumsø | Skrevet: 3. nov 10 kl. 22:34

Fortsat. Jeg gør mig selvfølgelig ingen forhåbninger om at Lytken og Larsen skulle svare på mine indlæg. Det er heller ikke min mission. Min mission er snarere at gøre os almindeligt tænkende danskere klar over, at alle verdens største og mest blodsudgydende diktaturer er udsprunget direkte af socialismen. Fascismen i Italien, Nazismen i Tyskland, Stalinismen i Sovjetunionen, Allendes diktatur i Chile, “Demokratiet”! DDR, Pol Pot, Mugabe i Uganda, Nordkorea. Blodsporene er ufattelige. Og jeg udfordrer hermed d´Herrer til på citater fra verdenshistorien, at modbevise dette. Eller er I kun ignoranter, der lever af jeres egne fordomme og had til vestligt demokrati?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 23:02

@ Bent j. Olsen, Vojens

Lad mig slå fast med syvtommersøm, at jeg på intet tidspunkt har ladet mig integrere af en muslim. Jeg har derimod ragt hånden frem og været venlig over for dem, som har vist interesse for at møde mig på lige fod.

Der er lømler i blandt dem, men lad nu ikke proportionerne spille dig et pus, det er KUN 3-4% af befolkningen vi taler om. Og hvis du vurderer dem på udannelse og antal, er det rent faktisk også en svag minoritet vi har med at gøre.

Jeg er ikke specielt bekymret for, at muslimerne skal overtage Danmark, jeg er langt mere bekymret for, at vi bliver et lngt mere splittet land i fremtiden. Da det er os danskere, der er de stærke her i Danmark, så er det også os, der har pligten til at forsøge at vende udviklingen til noget positivt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Jensen, Århus | Skrevet: 3. nov 10 kl. 23:16

Hvis ikke jeg vidste bedre (hvad jeg jo faktisk heller ikke gør!), ville jeg tro at Hans Andersen var lig med en af bloggerne!

Du (I) skal ikke forpligte os andre til noget som helst; vi er mange som ikke har bedt om at blive “kulturelt beriget ™”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 3. nov 10 kl. 23:57

De sidste ni års politik har betydet, at der er mange svage beboere, som har svært ved at klare hverdagen og ikke har overskud til at tage sig af deres egne børn og unge, der overlades til socialisering på gaden.

Det, der er så paradoksalt, det er, at disse “svage” muslimske forældre ingen problemer har med at opdrage deres pige-børn - det er kun de vilde knægte, som det kniber med. Pigerne derimod - her formår forældrene åbenbart at rejse sig fra sofaen, slukke for TV’et - og så hive linen ind, når der bare er tegn på uregerlig opførsel.

Så mon det drejer sig om mentalt overskud? Næppe - for så ville pigerne også udvise udpræget asocial adfærd. Det modsatte sker - pigerne er de rene dydsmønstre.

Så CePI - prøv med nogle argumenter fra virkelighedens verden, når I skal forklare den asociale adfærd fra muslimske drengebørn.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Petersen, København | Skrevet: 4. nov 10 kl. 01:43

Det handler om mennesker, ikke giftgrunde

- lyder overskriften, forkert:

Det handler om muslimer og islamiske kloakker

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Andersen, Kbh. | Skrevet: 4. nov 10 kl. 02:04

@Hans Andersen.Du skriver selv der er problemer med skole og uddannelse og i samme pennestreg fejer du det hen som et sociale problemer.

Den vinkel kan jeg da til dels godt følge. Vi har fået mange indvandrere især fra 3. verdens lande der kommer til Danmark med ingen eller lav uddannelse, dårlige sprogegenskaber, meget anderledes kultur og værdier, ringe kendskab til Danmark og dansk kultur og tilmed er de ofte fattige og har svært ved at tilpasse sig den meget anderledes kultur i Danmark i forhold til hvor de kom fra.

Giver det sociale problemer? JA, det gør det.Giver det markant øget risiko for marginalisering, arbejdsløshed, manglende uddannelse og kriminalitet? JA, det gør det. Giver det problemer med parallesamfund og mangel på integration? JA, det gør det.

Alt dette ved vi og vi ved vi lige nu har store problemer med lige præcis den slags indvandrere i form af parallesamfund, ghettoer, kriminalitet, mangel på integration osv. Primært fordi vi har modtaget for mange på for kort tid. Så hvad gør vi?

Vi kan jo fortsætte med denne indvandring som om intet er hændt - Måske hvis vi får dobbelt så mange af denne type indvandrere går problemerne væk af sig selv?

Eller vi begrænser indvandringen, indtil vi får styr på de problemer vi har med visse grupper indvandrere, og samtidig bliver vi mere selektive omkring hvilke indvandrere der erfaringsmæssigt har mest integrationspotentiale i Danmark.

Som sagt så mener jeg jo at integration er noget der skal komme fra en selv.

Hvis det virkeligt er nødvendigt med integrationsprojekter, integrationskonsulenter, integrationsbarometer, integrationskontrakter - Så betyder det egentligt ikke andet end at vi har de helt forkerte indvandrere. At vi har fejlet astronomisk med vores indvandring.

Optil ca. år 1970 har indvandrere kunne integrere sig selv i Danmark uden alle disse fallitordninger.

Sådan skal det være igen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 4. nov 10 kl. 09:29

@ Mik Andersen, Kbh.

Jeg er meget enig i dine betragtninger omkring, at det danske samfund kun kan rumme en vis portion svært integrerbare indvandrere og vores yndlings indvandrere fra mere udviklede lande selvfølgelig er meget nemmere at integrere.

Det jeg tror på og som jeg kan høre, der også er et flertal for i den danske befolkning, er at vi står ved vores danske værdier, som åbenhed, tolerance og frisind.

Vi har netop været for berøringsangste med de svært integrerbare flygtning og ikke været dygtige nok til at understrege hvilken kultur vi har og at det er den herskende kultur her i landet.

Hvordan man undgår ghettorisering er dog et svært spørgsmål, fordi alle kulture ghettoriserer når de er i et fremmed miljø også den danske. Kun ved deltagelse i samfundet kan man blive en del af samfundet og det er vel her vi skal begynde.

Hvis vi havde haft mere rene linjer, tror jeg også nemmere, vi vil kunne bruge “skik følge eller land fly”. Det er bare svært, når man selv har været for vag til at understrege sin egen kultur.

Når det så er sagt, tror jeg stadig på at tolerence og gensidig respekt er vejen frem. Og at vi skal se indvandring som en ressource frem for et problem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J.B. Jensen, Aalborg | Skrevet: 4. nov 10 kl. 10:34

@Hans Andersen, Århus (eller bloggerne?, som én var inde på).

“Når det så er sagt, tror jeg stadig på at tolerence og gensidig respekt er vejen frem. Og at vi skal se indvandring som en ressource frem for et problem. ” Uhmm, lyder dejligt anstændigt. Danmark har været så anstændigt, at landet har modtaget op mod ½ million mennesker med komplet anden kulturbaggrund - men det er stadig os som skal udvise tolerance og respekt for nogen , som ikke viser vor kultur og hjælpsomhed, tolerance og respekt.

Indvandring kan være en ressource - hvis den består af mennesker som vil spille på samme hest og som opfatter livet og ikke mindst døden - lidt ligesom os. Ellers er det bestemt ingen ressource, men ren og skær udgift og direkte kulturnedbrydende. Hvad med islamistisk trossamfunds forslag om specielle plejehjem for muslimer - er det hvad I kalder “respekt og tolerance ™” overfor den danske kultur?

Som en anden skrev: Hvad med Sverige? Hvorfor går det galt hos svenskerne? Hvorfor har de også ghettoproblemer? Snak udenom….

I rest my case.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 4. nov 10 kl. 11:03

@J.B. Jensen, Aalborg

“Uhmm, lyder dejligt anstændigt. Danmark har været så anstændigt, at landet har modtaget op mod ½ million mennesker med komplet anden kulturbaggrund - men det er stadig os som skal udvise tolerance og respekt for nogen , som ikke viser vor kultur og hjælpsomhed, tolerance og respekt.”

- Hvad er det, du ikke forstår i ordet gensidig respekt?

- Og hvad er der galt med anstændighed?

Skal vi alle sammen være nogle fiaskoorienterede brokkerøve eller hvad?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV | Skrevet: 4. nov 10 kl. 11:23

Til J.B. Jensen:

Hvis det er forkasteligt, at nogle muslimer ønsker at oprette et privat plejehjem for muslimske pensionister, så er det vel lige så forkasteligt, at der her i Danmark findes et plejehjem for gamle jøder, ikke sandt?

Eller omvendt spurgt:

Hvis det jødiske plejehjem ikke er et problem, hvorfor skulle et muslimsk plejehjem så være det?

Jeg ville kalde det mangel på respekt for dansk kultur, hvis muslimske (eller jødiske) beboere på et offentligt dansk plejehjem fremsatte krav om, at al mad på plejehjemmet skulle være halal (eller kosher), og at dagligdagen på plejehjemmet i øvrigt skulle underordnes islams (eller jødedommens) regler.

Til gengæld kan jeg ikke se, at det skulle være mangel på hensyntagen til os ikke-muslimer og ikke-jøder, hvis muslimer og jøder, der har et stort ønske om at få lov til at afslutte deres liv i omgivelser, der er indrettet efter deres religioners bud, selv bekoster private plejehjem hvor deres gamle kan leve på den måde de selv ønsker det.

Faktisk vil jeg betegne noget sådant som HENSYNTAGEN til det øvrige danske samfund, for vi kunne som antydet med rette protestere, hvis det var vore offentlige plejehjem, der jo skal være åbne for alle - og altså først og fremmest skal huse den ikke-muslimske og ikke-jødiske majoritet - som man krævede omdannet i islams eller jødedommens ånd.

Indvendingen om, at “adskillelse fremmer islamisk ekstremisme” gælder ikke i dette tilfælde, da det jo næsten altid er de UNGE, og meget sjældent de GAMLE, der er ekstremister, eller i hvert fald som UDØVER ekstreme HANDLINGER!

Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten J., Søborg | Skrevet: 4. nov 10 kl. 12:01

Fra Kbh. kommunes skolemads-ordning: “EAT er baseret på en bred vifte af råvarer. Der bruges mange forskellige grøntsager og forskellig slags kød og fisk. Oksekød, kalvekød, lammekød og fjerkræ er halalslagtet. Når der serveres svinekød, er der et andet tilbud til dem, der ikke spiser svinekød.”

Natuligvis for at imødekomme og vise “tolerance og respekt”.

Gad vide hvor mange etnisk danske skolebørn der ved at der bruges metoden med overskæring af halsen, hvorved dyret forbløder langsomt, totalt i panisk skræk! Gad vide hvor mange danske børn der ved det?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 4. nov 10 kl. 12:10

Flosklerne står i kø.

Tag dog et ansvar som medborger og så gør noget for integrationen. Forslag til ting der kan gøres for at lette integrationen:

1. Indgå i en dialog med det muslimske samfund angående vores fælles fremtid i Danmark

ad 1.
I må være rablende vanvittige. Skal enhver kunne komme til Danmark og forlange at vi nu skal have en dialog om vores påståede fælles fremtid? Den påståede fælles fremtid kommer til at foregå på danske betingelser og efter danske normer. Vi er vel ude over løgnen om at det er flygtninge der er kommet fra mellemøsten? UNHRC nævner selv af 95% ikke er omfattet af konventionerne, som jeg formoder i kender indholdet af. De der kommer til Danmark har selv valgt det, ingen har tvunget dem. Derfor må man formode at de har foretaget valget fordi vores samfundsform er tiltalende. Hvad er der så at gå i dialog om, og hvorfor skal vi i det sekulære Danmark gå i dialog med en fundamentalistisk religion? Den eneste dialog der kan komme på tale er de oplyses om at vi i Danmark har religionsfrihed, og enhver kan dyrke sin religion som man vil, i henhold til Grundlovens §67, men at man i Danmark betragter religion som en privatsag. Vil man ikke spise gris, ko, fisk, animalsk føde, ost, kun stå ud af sengen baglæns, eller hvad man ellers pålægger sig af leveregler gælder kun en selv, og ethvert krav om det det også gælder alle andre afvises.

2. Sørg for at deres børn kommer i skole.

ad 2.
Det kan ALDRIG være mit ansvar at andre menneskers børn kommer i skole, lærer sproget, eller opfører sig så man kan være sammen med dem. Hvad forventer i? At jeg om morgenen på vej til arbejde ringer på døren til et tilfældigt hjem med et arabisk klingende navn på døren og spørger om ungerne nu er kommet i skole? Skal jeg starte med at komme forbi jer kl 6 og spørge om i nu er stået op og har fået tilstrækkeligt med søvn og lige checke morgenmåltidet?

3. Fokuser på successerne istedet for det klynkende massehysteri mod indvandrere (muslimer).

ad 3.
Jamen vi fokuserer da på succeserne, specielt fordi de er så få. Muslimske pigers flotte eksaminer trækker store overskrifter. Det trækker ikke så store overskrifter at vi slet ikke ser dem i ansøgningsbunkerne når vi søger elever i erhvervslivet. Det er ikke klynkende massehysteri, at nogen bekymrer sig over de lovløse tilstande i store dele af vores byer, at en klart defineret persongruppe, nej, de er ikke indvandrere de er født her, er voldsomt overrepræsenteret i alle de statistikker, man helst ikke skal bidrage til.

4. Skil de dårlige fra de gode og lad de gode være gode.

ad 4.
Enig. Skal vi så også bare lade de dårlige være dårlige, og hvornår skal vi give op?

5. Vær mere positive overfor at ansætte indvandrere (muslimer) i danske firmaer.

ad 5.
Ja, men hvor er de dygtige muslimske kvinder henne? Hvor mange danskere er der ansat i “indvandrer” kioskerne? Hvor mange danskere har en “indvandrer” taxavognmand ansat?

Stå ved at du er dansker men lad være med at lukke dig om dig selv.

ad. fejlrådgivningen
Sagt til en der er gift med en højtuddannet “udlænding”, og hvis bekendskabskreds omfatter mindst 10 nationaliteter. Jeg er faktisk familiesammenført med en ægtefælle fra et tredie-verdens land.

I er og bliver et par letvægtere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 4. nov 10 kl. 13:01

@ Hans Jensen, Hellerup

1. At du ikke går ind for dialog med folk der allerede bor i landet og som er danske statsborgere må jo stå for din regning. Jeg synes, det er et svært spild ikke at gøre det, fordi det ikke løser nogen problemer, overhovedet! Jeg har det fint med, at andre religioner har deres særlige leveregler og lader mig ikke forstyrre af dette. Dette kaldes gensidig respekt, så længe de ikke generer mig, så generer jeg ikke dem.

2. Det er på sin vis korrekt, at det ikke er dit personlige ansvar at andre folks børn kommer i skole, men det er et samfundsproblem, der bør tages alvorligt og på den måde bærer vi alle et ansvar.

3. Jeg vil gerne vide, hvilke ansøgningsbunker du har kikket efter de muslimske piger i, en kandidat grad søger forhåbentligt ikke en elevstilling? Jeg er noget uenig i, at de fylder meget i debatten, fordi de er blevet nævnt en enkelt gang i nyhederne. Hvor mange gange er der ikke sat fokus på nogle uvorne lømler af anden etnisk herkomst i primetime?

4. De lovløse tilstande skal jo reguleres via loven, sådan er det her i landet alle er lige for loven. Dem som ikke er kriminelle fortjener vel stadig en chance?

5. Uanset hvor de dygtige kvindelige muslimer er henne, så skader det vel ikke at være positivt indstillet overfor de danskere, vi har her i landet med anden etnisk baggrund? Og – ja! Jeg synes, da det er spild af samfundets ressourcer, hvis ikke vi får glæde af de højt uddannede piger. Det kan måske betale sig, at gøre en ekstra indsats for at få dem ud på arbejdsmarkedet.

Hvor mange danskere gider at arbejde til noget under mindstelønnen? Der har du nok dit svar.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV | Skrevet: 4. nov 10 kl. 13:50

Til Morten J. fra Søborg:

Som du ganske rigtigt skriver, får dyrene ved halalslagtning - og den jødiske variant “schächtning” - halsen skåret over, hvorved de langsomt forbløder.

Men dør de “totalt i panisk skræk”, som du skriver?

Det er for mig - og nok også for mange andre - det afgørende spørgsmål…

Efter hvad jeg ved - og jeg er vel at mærke ikke en “halal-hippie” (et relevant ord i denne sammenhæng) - så er muslimerne i Danmark indforstået med, at dyrene BEDØVES; før de halalslagtes.

Det er faktisk overrabbiner Bent Lexner fra Mosaisk Trossamfund, der fortsat af religiøse grunde nægter at lade de dyr bedøve, som skal schächtes i henhold til de jødiske regler for kosher…

Kritikken for dyreplageri skal altså rettes til Bent Lexner fra Mosaisk Trossamfund, og ikke til muslimerne…!

(Bent Lexner hævder ganske vist, at dyrene ikke lider ved traditionelt udført schächtning, da de angiveligt øjeblikkeligt mister bevidstheden, hvorfor de ejheller behøver at blive bedøvet. Mange dyrlæger er dog uenige med Bent Lexner, og selv føler jeg mig heller ikke overbevist af hans argumenter, omend jeg ikke ved nok om emnet til at danne mig en velbegrundet personlig mening…).

Morten J.: Ved du eventuelt noget som jeg ikke ved? Har du en sikker viden om, at dyr som halalslagtes ikke bliver bedøvet, sådan som de muslimske talsmænd i Danmark forsikrer os om at de gør?

(Kyllinger bedøves så vidt jeg ved ganske vist ikke; men de dør - i modsætning til større dyr - også nærmest øjeblikkeligt efter at have fået halsen skåret over).

Hvis det er korrekt, at dyr som halalslagtes (undtagen kyllinger) bedøves, så kan jeg ikke se at vi kan have nogen dyreetiske indvendinger imod halalslagtning i Danmark.

Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Andersen, Kbh. | Skrevet: 4. nov 10 kl. 14:12

Lad mig blot runde af med at være enig med Hans Jensen især i betragtningen om at når udlændinge flytter til Danmark, så skal DE indrette sig efter det danske samfund og ikke omvenst.

Skik følge eller land fly er et historisk velgennemtestet klogt ordsprog, som bærer en universel sandhed i sig selv.

Mange af problemerne med indvandringen i Danmark skyldes netop at vi har modtaget en stor gruppe indvandrere, der ikke lever efter dette gamle men uhyre sande ordsprog.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J.B. Jensen, Aalborg | Skrevet: 4. nov 10 kl. 14:27

@Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV

Jo, du har naturligvis ret i at mennesker med en speciel interesse, eks. islam, for private midler kan investere i en ejendom, oprette og drive f.eks. et islamistisk plejehjem; det kunne jeg aldrig finde på at modsætte mig. Jeg mente nok nærmere at staten naturligvis ikke kan financiere et sådant. Håber at en evt. misforståelse er rettet.

Mvh.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Ilskov-Jensen, Odense NV | Skrevet: 4. nov 10 kl. 14:39

Til J.B. Jensen:

Jeg er helt enig med dig: Staten skal naturligvis ikke financiere et eventuelt muslimsk plejehjem, som selvsagt bør financieres på samme måde som det jødiske plejehjem i København og private katolske institutioner bliver det.

I det omfang, disse institutioner modtager statstilskud, skal et muslimsk plejehjem også have det; men hverken mere eller mindre.

Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 4. nov 10 kl. 14:56

“Hvor mange danskere gider at arbejde til noget under mindstelønnen? Der har du nok dit svar.”

Og samtidigt har du beskyldt samtlige ejere af indvandrerkiosker og taxaer for at være lovbrydere. Det går godt hvad? Hvor er jobpatruljen, strejkevagterne og blokaden?

Jeg ansætter ikke (ret mange) kandidater. Jeg ansætter en gang imellem et ganske almindeligt ungt menneske, der vil have en erhvervsuddannelse, og jeg er farveblind når vi sidder og snakker om det. Hudfarve, religion eller køn er ikke en kvalifikation i de job jeg kan tilbyde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
S Gün, København | Skrevet: 4. nov 10 kl. 14:58

Lad mig blot runde af med at være enig med Hans Jensen især i betragtningen om at når udlændinge flytter til Danmark, så skal DE indrette sig efter det danske samfund og ikke omvenst.

Skik følge eller land fly er et historisk velgennemtestet klogt ordsprog, som bærer en universel sandhed i sig selv.

Mange af problemerne med indvandringen i Danmark skyldes netop at vi har modtaget en stor gruppe indvandrere, der ikke lever efter dette gamle men uhyre sande ordsprog.

Jeg er fuldstændig enig. Man indretter sig efter landets love, hvorfor skulle man ellers komme her?
Dette medfører også lige rettigheder for alle, incl retten til at tro på hvilken gud man vil, hvordan man vil, så længe lovene overholdes, eller hvad?

Upassende ? Klag over indlæg

 
S Gün, København | Skrevet: 4. nov 10 kl. 15:00

Ovenstående, til “Jeg er fuldstændig enig…….” er citeret fra Mik Andersen, 3 nov kl. 14.12

Upassende ? Klag over indlæg

 
K Nielsen, 8700 | Skrevet: 4. nov 10 kl. 15:39

- igen og igen: kristendom og islam kan ikke forenes, derfor alle de problemer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 4. nov 10 kl. 16:22

@

Der er IKKE! Noget der hedder mindsteløn i små enkeltmandsvirksomheder, som en stor del af disse er. Derfor arbejdere danskere ikke så meget inden for de samme områder som indvandrerne, da lønnen her er meget lav sammenlignet med et almindeligt lønmodtager job. Der er dog ikke noget, der forhindrer enkeltmandsvirksomheder i at arbejde sammen og dermed nyde fordelene ved at være flere om et projekt.

Hvis du er ansat SKAL du selvfølgelig have mindsteløn.

“Jeg ansætter ikke (ret mange) kandidater. Jeg ansætter en gang imellem et ganske almindeligt ungt menneske, der vil have en erhvervsuddannelse, og jeg er farveblind når vi sidder og snakker om det. Hudfarve, religion eller køn er ikke en kvalifikation i de job jeg kan tilbyde. ”

Det er da rigtigt godtfor dig, at du er farveblind, vi kan kun håbe på at det bliver mere udbredt i samfundet på sigt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
S Gün, København | Skrevet: 4. nov 10 kl. 16:24

Jeg er da ellers gift med en kristen. Ingen problemer, fryd og gammen, skønt at være forenet!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 4. nov 10 kl. 17:21

Ja, Hans Andersen, jeg ser også frem til den dag, hvor mennesker der er født og opvokset i Danmark ikke længere taler om “danskerne og os”, kalder min nydelige kone for danskerluder når vi går tur, og den dag min jødiske bekendt kan gå ned gennem Blågårdsgade i forvisning om ikke at komme ud af den i en ambulance.

I øvrigt talte jeg jo netop IKKE om lønnen i små enkeltmandsfirmaer. Jeg brugte bevidst ordet ansatte. Du har nok læst forkert, du får tvivlens nådegave, for ellers har du begået en stråmand af de store.

Upassende ? Klag over indlæg

 
S Gün, København | Skrevet: 4. nov 10 kl. 17:36

Hans Jensen@

Tjah, en råbte “perkerluder” efter min frue. Er vi så kvit på det punkt? (hun rev hovedet af i.di.oten)hvad gjorde din frue?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 4. nov 10 kl. 17:38

@ Hans Jensen, Hellerup

Du har ret, selvfølgelig betyder ansat, at være ansat under en arbejdsgiver. Erkender du så også, at der netop ER mange enkeltmandsvirksomheder blandt indvandrene i netop de erhverv du nævner?

Det er jo ikke just fede lønninger de indkasserer og der er jo ikke noget i vejen for, at en dansker kan oprette et cvr nummer og åbne en kiosk, et pizzaria eller en grønthandel, men hvor mange gider at gøre det?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 4. nov 10 kl. 18:04

@ Hans Jensen

““danskerne og os”, kalder min nydelige kone for danskerluder når vi går tur, og den dag min jødiske bekendt kan gå ned gennem Blågårdsgade i forvisning om ikke at komme ud af den i en ambulance.”

Selvfølgeligt er det forkert, at råbe sådanne ting efter folk på gaden. Jeg mener heller ikke, at jeg nogensinde har påstået noget andet. Det har intet med gensidig respekt at gøre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tonny Sørensen, Bon Repos | Skrevet: 4. nov 10 kl. 18:16

S Gün
Man indretter sig efter landets love, hvorfor skulle man ellers komme her?

Du er gift med en kristen, det er nok ikke kirkevielse, men dine børn bliver ifølge islam muhamedanere, eller hvad.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tonny Sørensen, Bon Repos | Skrevet: 4. nov 10 kl. 18:25

Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 4. nov 10 kl. 14:56

“Hvor mange danskere gider at arbejde til noget under mindstelønnen? Der har du nok dit svar.”

Der er altid en 3. mulighed, i alle tilfælde med ungdomsarbejdsløsheden, det er min mening at hvis man indførte det gamle lærlingesystem, med en sulteløn, men på forældrenes bekostning, så kunne man få i tusindvis af unge i arbejde, så vil den røde blok skrige, jamen så tjener arbejdsgiverne jo tykt på det, nej, der er mange ting der ødelægges af unge elever, det som arbejdsgiveren sætter til de første par år, udlignes i de sidste.

Upassende ? Klag over indlæg

 
S Gün, København | Skrevet: 4. nov 10 kl. 18:32

Du har ret. Ingen vielse af nogen religiøs myndighedsperson. Giftefogeden på rådhuset..
Min kommende søn skal ikke døbes, ej heller omskæres, ikkereligiøs, som sin familie.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 4. nov 10 kl. 21:29

@S Gün, København

Min kommende søn skal ikke døbes, ej heller omskæres, ikkereligiøs, som sin familie.

Godt for dig, godt for din søn. *thumbs up*

Upassende ? Klag over indlæg

 
J.B. Jensen, Aalborg | Skrevet: 5. nov 10 kl. 10:35

Så kom bloggernes formand dem til hjælp i et læserbrev på herværende dagblad. Han skriver bl.a.:
“De skal have mulighed for at få danskundervisning for at forbedre deres sprog.
De skal have mulighed for at få undervisning i danske samfundsforhold.
De skal have bedre mulighed for at forstå danske holdninger og værdier.”

Hvis ikke det er grinagtige anklager mod Danmark, så ved jeg snart ikke. Såvidt jeg lige husker, er der problemer med at få mennesker til at gennemføre kurserne, selv med (tomme, naturligvis) trusler om fradrag i sociale ydelser.

PS. @S Gün, København; du behøver ikke at føle dig truffet :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 5. nov 10 kl. 11:04

@J.B. Jensen, Aalborg

“Hvis ikke det er grinagtige anklager mod Danmark, så ved jeg snart ikke. Såvidt jeg lige husker, er der problemer med at få mennesker til at gennemføre kurserne, selv med (tomme, naturligvis) trusler om fradrag i sociale ydelser.”

Hvis du har nogle bedre forslag, er du da velkommen til at melde dig på banen.

Jeg venter i spænding.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 5. nov 10 kl. 13:03

Hans Andersen der er flere veje.

1.
Vi havde muligheden, så vi sendte min kone på 3 måneders intensivt kursus i dansk og dansk kultur. En kold tyrker, dansk 24 timer i døgnet fra dag 1, som ikke var billigt, men nok sammenlignelig med udgifterne på den kommunale sprogskole for at nå samme niveau. Der var ingen der ville betale det, så det gjorde vi selv. Vi koncentrerede det bare, så det gik hurtigere. Det var en stor fordel for alle, for min kone fik fast job kort tid efter hun kom hertil. Da hun kom på kommunens tvunge og for hende unødvendige sprogskole, talte hun næsten flydende dansk. Første dag kom hun hjem og berettede med stor undren om at “der sad nogle af dem med tørklæde på, som bare sad i kiggede ud af vinduet og polerede negle”. Det gjorde de fordi de bare skal komme for ikke at miste sociale ydelser, de behøver ikke at lave noget.

Vi er nu tilbage til skellet mellem flygtninge og indvandrere igen, og her åbnes 2 veje.
1.
Er disse personer flygtninge, så behøver de slet ikke at være på sprogskolen. De er her som gæster, og skal hjem igen. Jeg kunne sagtens forestille mig, at de fik mulighed for at vedligeholde deres eget sprog og kompetencer på frivillig basis ved kurser drevet af landsmænd, hvor kommunen stiller lokaler til rådighed efter normale regler om den slags.
2.
Er de indvandrere, kan vi godt tillade os at sige “Hør nu her Suleima, enten passer du din skole, så du kan klare dig i det danske samfund du bor i af egen fri vilje og blive selvforsørgende eller forsørget af din mand. Eller også må du og din familie rejse til et land, hvor de taler et sprog du kan forstå.” Det kunne du passende drøfte med en af bloggerne næste gang i mødes.

Det er nytænkning - det som CEPI fejlagtigt påstår de er repræsentanter for. CEPI er betonflommemultikulturalister, der ikke har trådt en milimeter ved siden af den fasttrådte sti, vi kan se ikke fører nogen vegne hen.

Den ulykkelige situation vi står i nu, og som forværres dagligt, skyldes i høj grad, at man (bevidst?) fra starten har forplumret begreberne ved at tale om “Indvandrere”, uanset om man kommer fra Anatolien eller USA, er personligt forfulgt eller bare vil bo gratis her i landet, der indtil for nylig flød med mælk og honning.

Hvad det angår, er CEPI og lignende organisationer i høj grad en del af problemet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Burde, Ashkelon | Skrevet: 5. nov 10 kl. 13:24

“Det handler om mennesker…” (?)
Hvis “DET” handler om mennsker generelt , og altsaa ikke om det lokale ghettoproblem , saa er vi noedt til at se paa HELE den 3. verdens fattigdomsproblem og ikke bare paa de 0.2% af de fattige for hvem det er lykkedes at kaempe sig over hegnet til den rige verden .
Og hvis man ser ghettoernes vaekst i Europa fra denne MENNESKE-SYNSVINKEL saa bliver det lynhurtigt klart at ghettoernes udbredelse er det VAERSTE som paa nogen maade kunne vaere sket for de 99,8 % procent af de fattige som BLEV hjemme.
Konfrontationen PAA NAERT HOLD mellem specielt muslimsk klankultur og den vestlige verdens befolkninger har foraarsaget en skarp drejning til “hoejre” , vaek fra den mentalitet som gavmildt foraerede milliarder vaek til den 3 verden uden at kraeve nogetsomhelst igen .
Flere ghettoer og andre fornmer for imigrantproblematik betyder MINDRE politisk vilje og mulighed til at hjaelpe de 99,8% , som egentlig mere fortjener vores sympati nettop fordi de blev hjemme og proever at klare sig selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J.B. Jensen, Aalborg | Skrevet: 5. nov 10 kl. 13:29

@Hans Andersen, Århus:

“@J.B. Jensen, Aalborg

“Hvis ikke det er grinagtige anklager mod Danmark, så ved jeg snart ikke. Såvidt jeg lige husker, er der problemer med at få mennesker til at gennemføre kurserne, selv med (tomme, naturligvis) trusler om fradrag i sociale ydelser.”

Hvis du har nogle bedre forslag, er du da velkommen til at melde dig på banen.

Jeg venter i spænding. ”

Jamen, jeg mener også at man burde tage de sociale ydelser fra mennesker som ikke vil følge kurserne. Det tror jeg kunne virke motiverende. En anden vej kunne være at udvise mennesker som ikke ønsker at følge Danmarks krav om at lære vort sprog og at tilegne sig kendskab om vore grundværdier. I disse tilfælde skal vi være lige så intolerante, som de som ikke vil os.

Var det noget i den stil, du efterspurgte?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Andersen, Århus | Skrevet: 5. nov 10 kl. 17:30

@ J.B. Jensen, Aalborg

Jeg er enig i, at det skal have konsekvenser bevidst at modarbejde integrationen, men det er også vigtigt ikke at falde i den fælde, hvor man straffer folk så hårdt økonomisk, at de ikke længere kan fungere som samfundsborgere. Her mener jeg mht. at have råd til basale nødvendigheder som mad, tøj, penalhuse, skoletasker, buskort og så videre.

Med hensyn til bare, at smide folk hjem. Det afhænger jo helt af hvordan de er kommet hertil. Om de er kommet frivilligt, som eksempelvis romaer eller om de er humanitære flygtninge, som vi har særlige forpligtigelser overfor.

Grundlæggende er jeg enig med dig i, at der skal gøres noget mere for integrationen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J.B. Jensen, Aalborg | Skrevet: 8. nov 10 kl. 09:20

@Hans Andersen, Århus: “Grundlæggende er jeg enig med dig i, at der skal gøres noget mere for integrationen.” Ja, undskyld, men du (eller bloggerne; jeg ved stadig ikke hvem der skriver) bliver ved i samme skure. Jeg mener ikke at jeg skal gøre noget, eller “noget mere” for integrationen. Jeg mener at de mennesker som tager ophold i vort land, må indrette sig efter vores forhold - og så kan de tro på nissen om de vil - i deres fritid. Kan og vil de ikke det, må vore veje skilles.

Det er meget fint at du/ er anstændige; I skal bare ikke være det på mine vegne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels Hansen, Kbh. S | Skrevet: 8. nov 10 kl. 11:36

Nå, I hængemuler; der skal også være plads til opløftende “berigelser” fra den nys overståede weekend. Om denne berigelse er af kulturel og inkluderende art, lader jeg være op til yours truly’s.

“En 18-årig mand blev tidligt lørdag morgen passet op på Jernbanepladsen i Lyngby af fire udenlandsk udseende unge mænd, der truede ham til at udlevere sine værdier.

Gaderøveriet fandt sted ved 06.30-tiden lørdag morgen, hvor den 18-årige på Jernbanepladsen i Lyngby blev antastet af de fire unge mænd, der med verbale trusler og truende adfærd fik den 18-årige mand til at udlevere sin dyre Apple iPhone mobil-telefon.

Den 18-årige mandlige Lyngby-borger valgte at adlyde de frie truende mænd, og udleverede derefter sin telefon til mændene, som derefter forsvandt fra stedet.”

“I aftes mellem kl. 18.15 og 18.20 blev en 73-årig kvinde og hendes mand udsat for et tricktyveri i deres hjem på Stampesvej i Viby.
To kvinder ringede på døren og talte sig adgang til boligens stue ved at sige, at én af dem havde lejet et værelse ovenpå. Imens skaffede en tredje person sig adgang til soveværelset og tømte et smykkeskrin for guldsmykker.
Kvinderne bliver beskrevet som:
A: Udenlandsk, 140-150 cm., buttet, mørkt langt hår sat op i hestehale, smykkesten i overlæbe. Iført hvid jakke og bar på en grøn plastic pose. Talte godt dansk og sagde, at hun hed Pernille og havde lejet et værelse ovenpå.
B: Udenlandsk, meget mørk, 190 cm., højgravid. Iført skørter og tørklæde. Ingen særlige kendetegn. Talte kun tysk. ”

“To bevæbnede unge mænd med indvandrer-baggrund blev i weekenden taget i Helsingør for ulovlig våbenbesiddelse i de af Nordsjællands Politi nyligt indførte visitations-zoner.

Havde slagvåben i bilen

Fredag aften ved 19.45-tiden foretog betjente fra Nordsjællands Politi således en visitation af nogle unge mænd, der opholdt sig i deres biler på parkeringspladsen ved Helsingør Gymnasium på Borgmester P. Christensensvej.

Her fandt betjentene et langt aluminiumsrør i en ung 19-årig mands bil.

Den 19-årige mand, der er fra Helsingør, indrømmede overfor politiet, at aluminiumsrøret var tænkt som et våben, og han fortalte betjentene, at han havde medbragt det i bilen “for at kunne forsvare sig.”

Manden blev derfor klokken 19.47 sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han var i besiddelse af et ulovligt slagvåben.”

“En større knækflise blev i går kastet mod en patruljevogn, da en politipatrulje efter en endt politiforretning i en bebyggelse i Brabrand forlod området.
Det skete, da patruljevognen kørte på Edwin Rahrs Vej under en fodgængerbro.
Der skete ikke fysisk skade på betjentene men større materiel skade på patruljevognens tag. Ingen er i øjeblikket anholdt i sagen, oplyser Østjyllands Politi.”

“Selvom Ishøj Brandvæsen var på pletten hurtigt, lykkedes det ikke at redde en bil, der var i brand i går aftes i det øde område tæt på Ishøj Dyrepark. Lokale kilder fortæller, at der med stor sandsynlighed tale om en påsat brand, da brandfolkene fandt en klud, som var stukket i tanken.”

“Politipatruljer og politihunde jagede torsdag aften en mand, som ved 17.30-tiden plyndrede Nordea på Brobæksgade 12 i Slangerup. Dermed varr den hårdt plagede lille nordsjællandske by igen udsat for røveri.

Bankrøveren truede med en lille pistol, og han fik udleveret et ukendt beløb i en pose. Han løb fra stedet.

Få minutter efter, at de første patruljer ankom, fandt man en pose med en del af byttet fra bankrøveriet. Også den pistol, manden brugte, blev fundet.

Politihunde sporede røveren til Møllehaven syd for banken. Derefter løb røveren dog mod nord, hvor hundene var i hælene på ham.

Der er følgende signalement af bankrøveren: Udlænding, der havde et rødt tørklæde for ansigtet under bankrøveriet. 170 cm høj, almindelig af bygning. Mørkt hår og mørke øjne. Klædt i en hvid t-shirt oven på en sort t-shirt.”

“Natten til torsdag klokken 02 var en 20-årig århusianer i gang med at hæve penge ved Danske Banks automat på Skt. Clemens Bro i Århus C, da han pludselig blev overfaldet af en mand, der havde luret hans pinkode.
Den 20-årige mand blev slået i jorden med knytnæveslag, hvorefter overfaldsmanden hævede 1000 kroner, inden han stak af.
Han beskrives som:
Mand med anden etnisk baggrund
18-25 år
cirka 180 cm
spinkel af bygning
karseklippet, sort hår”

“Politiet har hårdt brug for offentlighedens hjælp i en sag, der handler om et hensynsløst overfald på Tuborgvej natten til fredag den 29. oktober.
Her kom en 20-årig mand fra lokalområdet gående lidt før kl. 05 på vej hjem fra en tur i byen, da han på fortovet ud for nr. 101 blev antastet af tre mænd, der bad om en cigaret.
Det næste, den unge mand kan huske fra episoden, er, at han med blod i hele ansigtet ringede 112 kl. 05. Han kan ganske enkelt ikke huske, hvorfor han blev slået flere gange i ansigtet, formentlig fordi han samtidig fik en hjernerystelse.
Det oplyser politibetjent Jens Buus fra Station Syd, Nordsjællands Politi.
Alle tre mænd var af udenlandsk herkomst, men den 20-årige mand har kun været i stand til at give et sparsomt signalement af en af dem. Han beskrives som ca. 20 år, ca. 180 cm høj, med sort hår. Han var iført en beige Canadian Goose-jakke.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 8. nov 10 kl. 12:49

Har de herrer blogger med det nye syn på integration nogen kommentarere til reglerne for opnåelse af permanent opholdstilladelse? Man skal opnå 100 points, hvoraf de 85 kan opnås på basis af arbejde og uddannelse. De sidste 15 points får man for at udvise “aktivt medborgerskab” i det danske samfund. Det kan man få hvis man er i et forældreråd, ældrerår eller intagrationsråd. Man kan også tage et trænerkursus eller dommerkursus, eller være aktivt medlem af en af de mange foreninger på SKATS liste over almennyttige foreninger.

Det betyder at racisterne bag apartheidbørnehaverne, eller bestyrelsen i Tåstrupgård der indførte shariabaserede forbud mod alkohol i folks egen lejlighed, belønnes med 15 point for aktiv deltagelse i det danske samfund.

Det må da siges at være et officielt udtryk for positiv integration, hvilket i sandt for dyden ikke har kunnet finde beviser på selv. Jeg synes apartheid er afskyelig, og det er ufatteligt at det belønnes.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Center for Dansk Frihed, Kbh. | Skrevet: 8. nov 10 kl. 13:31

@Hans Jensen, Hellerup. Må det være tilladt med lidt drilleri? Dette kunne måske være (forudindtaget?) svaret fra bloggerne:

Kære Hans Jensen, Hellerup. Vi er glade for at du er enig med os i at du erkender at du som dansker har en endog endnu større forpligtelse til at gå foran som menneske i den inkluderende kamp for god og positiv ingration. Hvis du flytter lidt på dine vedtagne normer, fasttømrede og fastlåste idéer om samfundet, kan vi nok finde en mindelig ordning, naturligvis frivillig. Sagen om børnehaver uden danske børn skal naturligvis ses i anden kontekst, selvfølgelig, naturellement.
For grundlæggende er vi enige med dig i, at der skal gøres noget mere for integrationen.
Kærlig hilsen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
G. Petersen, Århus | Skrevet: 8. nov 10 kl. 16:05

“En rasende bilist påkørte med 110 km/t en 29-årig bilist på Djurslandsmotorvejen søndag eftermiddag.

”Det kunne lige så godt være endt med voldsom personskade,” vurderer politikommissær Mogens Brøndum fra Østjyllands Politi, der ikke tøver med at kalde gerningsmanden for vanvidsbilist.

De to bilister kørte side om side, da den rasende mand drejede ind i siden på den 29-årige, hvis bil derved kom i slinger, skred ud og endte inde på en mark på Søftenvej, som forbinder Lisbjerg med Grenåmotorvejen.
Blinkede med lygterne

Før påkørslen havde vanvidsbilisten flere gange gjort sig bemærket med hasarderet kørsel.

I forbindelse med en sammenfletning på motorvejen blev den 29-årige bilist tvunget til at bremse hårdt op, da vanvidsbilisten kørte over en fuld optrukket linje og maste sig ind foran den 29-årige.

Det fik den 29-årige til at blinke en enkelt gang med forlygterne for at tilkendegive, at han ikke var imponeret.

”Det er en helt normal reaktion,” vurderer Mogens Brøndum.
Forsøgte at åbne dør

Vanvidsbilisten tog imidlertid lygtesignalet meget ilde op. Kort tid efter bremsede han hårdt op og tvang den 29-årig til at standse helt op.

Herefter steg den rasende bilist ud og gik hen til den 29-åriges bil og forsøgte at rive bildøren åben.

Det kunne han dog ikke, da døren var blevet låst. Herefter hamrede han en knytnæve ind i ruden og gik igen.

Manden var af anden etnisk herkomst en dansk og mellem 30 og 40 år gammel. Han var almindelig til kraftig af bygning omkring 180 cm høj og havde mørkt kort hår.

Efter knytnæveslaget mod ruden troede den 29-årige, at sagen nu var afsluttet.
Gode vidneudsagn

Men det var den ikke, for kort efter blev han påkørt og tvunget af vejen.

Ved påkørslen blev kofangeren revet af den 29-årigs bil, som også fik en del skrammer på siden.

Flere vidneudsagn støtter den 29-åriges beskrivelse af hændelsesforløbet fortæller politikommissær Mogens Brøndum.

”Vi ser på sagen med stor alvor men også med en vis fortrøstning, da vi har gode vidneudsagn - deriblandt et registreringsnummer på vanvidsbilisten,” fortæller politikommissæren.

Han forventer, at vanvidsbilisten bliver kontaktet af politiet inden for kort tid. “

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 9. nov 10 kl. 09:23

De fraværende bloggere der altid har et høfligt politisk korrekt svar er totalt afklædte. Kejserens nye klæder. Nu da der, forhåbentlig, endeligt er sat en prop i hullet for uintegrerbare muslimer, må de ud at søge job. Den her blog vil sikkert give dem job i DR eller på Politiken. God vind! I kæmpede til det sidste for en håbløs sag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lisbeth Kildegård, København | Skrevet: 9. nov 10 kl. 21:44

@Bent J. Olsen
Du skriver: “…hvis muslimen har mulighed for at opnå noget, kan han overtales til at gå i dialog med vantro, ellers er der lukket af. Det er ikke muslimen, der skal integreres, men dig og mig og alle de andre danskere…”

Siden hvornår er vi gået tilbage til så utidssvarende betegnelser? Jeg erindrer for eksempel ikke nutidige referencer til “Dansken”. Men det er vel din måde at understrege en pointe. Den vil jeg til gengæld gerne forfølge.

Jeg vil gerne vide, om du mener, at man kan skære en hel religion og alle dens troende over én kam? For hvis man følger den form for logik, kan man vel også tale om “kristen” - og derved inkludere alle, der er meldt ind i folkekirken. Og for så vidt også alle kristne i USA, Afrika og Sverige på trods af geografiske og kulturelle afstande? Synes du virkelig, at det giver mening?

Hvad med at udvide virkelighedsbilledet med lidt flere nuancer - der kan trods alt være tale om en væsentlig mængde kulturelle, religiøse, geografiske, politiske og personlige forskelle inden for det “stempel” du så uskønt sætter på din selvopfundne kategori “muslimen”.

Hvis man åbner øjnene for livets mange facetter, kan det ske, at man bliver overrasket. Endda også positivt. Og at man får udvidet sin horisont, så den ikke kun kan se de fordomsbefængte stereotyper, som begrænset indsigt og udsyn skaber.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jensen, Hellerup | Skrevet: 10. nov 10 kl. 10:58

Lisbeth, det skygger lidt for din forståelse af problemerne at du sammenligner Islam med Kristendom. Det kan man ikke, for Islam er en ideologi. Islam indeholder et helt lovkompleks og leveregler fro alt i dagliglivet fra retspleje, paragraffer om bodeling og borgernes rettigheder, til regler om hvilken hånd man tørre sig bagi med. Der er meget få regler i kristendommen, og her skal du skelne meget skarpt med det jesus sagde og det gamle testamente. I kristendommen er opbygget et meget skarpt skel mellem den åndelige verden - religionen, og den verdslige verden. “Min rige er ikke af denne verden”, “Giv kejserne hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er.” Vi kender dem alle. Dette skel findes ikke i Islam. Derfor er der heller ingen lande i verden hvor Bibelen er eneste lovgrundlag, men der findes mindst 57 hvor Koranen er eneste lovgrundlag.

Du burde læse Koranen, den er billig (200 kr) og findes på dansk. Tag Wullfs oversættelse, Amin Tønnesen kan man ikke stole på. Du kan også downloade den autoriserede engelske oversættelse gratis på nettet. Når du har læst den, så forstår du hvorfor Danmark ser ud som det gør.

I øvrigt er det helvedes irriterende, at man skal sætte sig ind i alt det religiøse bavl, for at forstå hvad der sker i Danmark og Vesten efter Islams indtog.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lisbeth Kildegård, København | Skrevet: 12. nov 10 kl. 16:38

@Hans Jensen
Tak for anbefalingen. Jeg mener dog ikke, at man nødvendigvis behøver at læse Koranen, for at forstå hvad der sker i Danmark, som du skriver. Jeg kan ikke se, hvordan Koranlæsning skulle forklare, at flere debattører finder det hensigtsmæssigt at skære en enorm gruppe mennesker over en kam - uden hensyntagen til de politiske, økonomiske, kulturelle, familiemæssige, geografiske, religiøse, sociale og personlige forhold, som udgør den kontekst, alle individer lever i. Og det uanset, om de er fra Danmark, Australien, Somalia eller Kina. Eller om de er tilhængere af den islamiske ideologi eller den jødiske, buddhistiske eller kristne tro.

Jeg forstår ikke, hvorfor folk har så travlt med at lægge en overordnet ramme ned over en stor gruppe mennesker, for derefter at generalisere hovedløst med udgangspunkt i en argumentation der kører på “os imod dem”. Jeg vil gerne vide, hvad I mener, I får ud af at dæmonisere andre mennesker?

Med det sagt handler min pointe altså knap så meget om definitioner af religion og ideologi, som den tager fat i den ensidige tilgang til en ulogisk - og i min opfattelse også uhensigtsmæssig - gruppering af mennesker. Ensidighed er næppe vejen til konstruktiv debat. Så langt kan de fleste nok være med. Men fair nok, at det er det første, du bider mærke i. Du læser jo mit indlæg fra dit eget, individuelle ståsted og vælger at tolke det på baggrund af dine individuelle referencerammer. Du er et individ, jeg er et individ. Hvorfor skal mennesker med muslimsk tro ikke betragtes som individer?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lisbeth Kildegård, København | Skrevet: 12. nov 10 kl. 16:56

@Hans Jensen

For øvrigt kan jeg ikke lade være med at hæfte mig med dit ordvalg i allersidste sætning. Og så ved jeg ikke, om det siger mest om mit eller dit individuelle udgangspunkt, når jeg har svært ved at lade “Islams indtog” slippe ubemærket forbi.

Kunne du eventuelt uddybe, om du knytter ordet “indtog” an til den segmantiske betydning, at Islam har “besat” Danmark og den vestlige verden?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Skriv en kommentar [Regler]
Fornavn*
Efternavn*
Adresse*
By*
e-mail*
Telefon**

*
For at sikre kommentarerne imod spam, beder vi dig venligst skrive ordet du ser i billedet til højre.

Anti-Spam Image



* Skal udfyldes.
** Valgfrit.
Kun fornavn, efternavn og bynavn vises på sitet.
Kommentarer uden korrekt navn fjernes.
Når du kommenterer, accepterer du JP Mediers vilkår

Seneste kommentarer

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her