*

Profil

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

Baggrund:

Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos.

Andet:

Forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias)

Morten Uhrskov er desuden landsformand for Dansk Samling:

http://www.dksamling.dk/

Sted:

Sorø

Website:

Besøg

Morten Uhrskov Jensen

Etnicitet, kultur og religion = voldtægt?

Dato: 15. januar, 2010

Emner:

393 kommentarer

 

 

Så er der deprimerende nyt fra Norge igen igen. Norsk TV kan på sin hjemmeside berette, at Oslo i 2009 havde fået fordoblet antallet af overfaldsvoldtægter - hvor offer og gerningsmand/mænd ikke kender hinanden - fra 11 til 21. I samtlige disse sager har kvinderne, der blev udsat for forbrydelsen, fortalt politiet, at gerningsmanden/mændene så ud til at have ikke-vestlig baggrund. Samtidig var ni af de 11 ofre i 2008 og 17 ud af de 21 ofre i 2009 kvinder med etnisk norsk baggrund. Det rejser nogle principielle spørgsmål om etnicitet, kultur og religion.

Supremacisme

Supremacisme er det samme som herrefolkstænkning. I vores egen kultur er den blevet udøvet af nazister og kommunister - på forskellig vis - ligesom den vestlige kolonialisme byggede på supremacisme.

Nu ser det så ud til, at herrefolkstænkningen igen har fundet vej til vore egne breddegrader, ikke udøvet af os selv denne gang, men af et forfærdende stort antal af dem, vi har været så nådige at tage imod, flygtet som de er fra deres egne fejlslagne stater.

Norske kvinder betaler i disse år prisen for eksperiment lad-os-se-hvad-der-sker-hvis-vi-åbner-grænserne. Et antal mænd med rødder i tredjeverdenslande ser ud til at gå efter etniske, kulturelle og religiøse kriterier, når de udvælger deres voldtægtsoffer. Det ser vi så resultatet af i Oslos gader i disse år.

Blodig ironi

Hvis det ikke var så dødsens alvorligt og med så forfærdende konsekvenser for ofrene, så ville der være noget næsten bizart ironisk over det hele. Efter at have nedkæmpet det første supremacistiske diktatur i 1945 og efter at de vestlige koloniriger var gået i opløsning i årene herefter, kollapsede det andet i 1989. Men på det tidspunkt var den vestlige verden allerede i fuld gang med at føre en politik, der skulle lægge grunden til et nyt overherredømme. Denne gang som en konsekvens af ukontrolleret indvandring af mennesker, hvoraf en rystende stor del tænker supremacistisk og handler derefter, bl.a. når det gælder voldtægter af etnisk norske kvinder.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Hans Lundqvist, roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 15:38

Men det slår ikke de svenske friske tal for 2009 på knap 6000 anmeldte voldtægter, 10 gange antallet i Danmark.

Upassende ? Klag over indlæg

 
claus efternavnsen, frederiksberg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 15:49

Svvenskerne har da også ført an i selvmords-ræset over hvilket land der først kan få afviklet sig selv til fordel for en islamisk rædselsregime.

Norge har arvet en hel del af Svenske-sygen, men i det mindste er det nogle Nordmænd der har fattet alvoren,til forskel fra Svenskernes Strudse-politik hvad angår det islamiske herrefolks raseren.

Jeg er MEGET nysgerrig over at få de Danske statistikker frem, for vi er heller ikke i Danmark undgået islam’s racistisk-motiveret overfald på Danskerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jonas Andersen, Århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:23

Ahh, det er jo bare enkelttilfælde.

Rent statistisk så vil man jo faktisk forvente et sådan udfald af og til. Lidt ligesom det faktisk er sket at en person har haft syv rigtige lottotal to gange i sit liv.
Udviklingen i Norge har altså intet med kultur at gøre.
Det er faktisk det eneste vi kan sige med sikkerhed.

Ergo er der heller ingen grund til at være bekymret over udviklingen. De norske piger kunne måske også være lidt mere åbne og inkluderende.
Ja, måske er det fordi norske piger er racister og derfor ofte etnisk-norske fyre. Det må der gøres op med.

Det er lidt som med Westergaard. Han kunne lade være med at tegne. På samme måde med de norske piger; de kan lade være med at gøre sig lækre (f.eks. kunne de tage et telt over hovedet) og så kunne de måske være lidt løsere på tråden. Så ville man undgå den slags småproblemer som voldtægter er.

Der er behov for ændringer i den norske kultur, så de kan undgå at blive voldtaget. Ja, der er så.
Måske et fordrag med en modig helt som Karen Thisted var et godt sted at starte.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:24

At det øjensynligt skulle være meget bedre i Danmark,
har ikke meget med den faktiske virkelighed at gøre.

Hverken slapper el. strammer-partierne, ønsker at im
-plementere de rette juridiske værktøjer, som skaber
et reelt billede over situationen, da man ud fra hver
sin agenda, henholdsvis ikke ønsker at øge racismen,
el. få sin politiske passivitet/uduelighed blotlagt.

Uanset om vi taler muslimsk masse-arbejdsløshed, som
alene i mistede skatteindtægter, koster godt 37 mia.,
og hele vejen over til tørklæder, gr.-voldtægter mv.,
sker INTET, andet end åbenlys politisk passivitet.

Drop derfor SNAKKEN, og erkend i selv er en del af
problemet, da i bliver VED MED at lade jer fake i
søvn af denne kalkulerede spin-snak.. Åhh ak ak..

PS. Hvad skal egentlig til, før 10´øren falder, og i
bliver trætte af stilstanden, samt virkelig sætter
jer ind i det politiske spil, og hvordan jeres kære
DF, gang på gang, vælger magten frem for løsningen ?.

Upassende ? Klag over indlæg

 
e andersen, lystrup | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:30

Christian Toffini, lyngby
DF, gang på gang, vælger magten frem for løsningen ?.
Hvilket parti kommer tættere på løsningen end DF?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karen Bennedten, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:36

Deprimerende - men Politiken og de øvrige anstændige vil nok mene at det skyldes nordmændenes småracistiske tilgang til emnet og at pigerne må klæde sig “bedre”, så de ikke unødigt udsætter sig selv for dette.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:54

@idioter er der nok af

Det er dig som ikke er for kvik.

Oslo har ikke 10% indvandrere, men snarere 25%. Af dem er ca. 20% af ikke-europæisk herkomst.

Ser du på alders fordelingen er den endnu mere skæv, således at i gruppen af unge under 30 år, er andelen væsentlig højere, snarere et sted mellem 30-40%. Det er primært unge mænd under 30 år af ikke europæiske herkomst, som overfalder unge etnisk norske kvinder.

Det tyder på en skævhed i valgene af ofre. Det lader til at de unge liderlige muslimer og afrikanere går på rov uden for ghettoen, og udvælger vantro kvinder som ofre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Esben Agersnap, Gurgaon | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:54

21 voldtaegter er 21 for mange. Hver og en er en personlige tragedie som skal behandles med respekt.

Men jeg sidder tilbage med en grim smag i munden naar Uhrskov goer disse 21 tragedier til et udtryk for at norske kvinder i al almindelighed betaler en hoej pris for de saakaldt “aabne graenser”. Med lidt hovedregning er der nok vaesentlig stoerre risiko for at komme i en alvorlig trafikulykke - betaler de norske kvinder ogsaa prisen for eksperimentet med automobiler i gaden?

I oevrigt er det vist ret velkendt at overfaldsvoldtaegter (modsat saakaldte date rapes) primaert begaaes af dybt marginaliserede maend uden de store muligheder for at tiltraekke kvinder. Saa jeg vil umiddelbart tro at genetik kombineret med socio-oekonomisk status forklarer det bemaerkede moenster langt bedre end alle mulige kulturelle forklaring Uhrskov kan komme op med.

Jeg foeler mig ret overbevist om, at disse gerningsmaend i langt overvejende grad er unge maend med ekstremt LAVT selvvaerd ikke personer med herrefolksmentalitet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karen Bennedten, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:58

@Esben Agersnap, Gurgaon
“Jeg foeler mig ret overbevist om, at disse gerningsmaend i langt overvejende grad er unge maend med ekstremt LAVT selvvaerd ikke personer med herrefolksmentalitet. ” Så forståeligt nok og det må vi bare indrette os efter; alternativt betale dem for at lade være?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Støckler Henriksen, Risskov | Skrevet: 15. jan 10 kl. 16:58

Den norske undersøgelse viser at ikke-etniske norske kvinder er friholdt disse voldtægter. Dette kan skyldes 2 ting - enten finder voldtægter at ikke etniske norske kvinder bare ikke sted, eller også tør ofrene ikke melde overgrebene. Vi ved jo alle hvad ser sker for en f.eks. muslimsk kvinde der anmelder en voldtægt…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:02

@Esben Agersnap

Hvad mener du med “marginaliserede”? Lad mig prøve at gætte;

1) De er fattige eller har ikke arbejde?
2) De er børn af flygtninge og har “arvet” forældrenes traumer?
3)De er udsat for norsk “racisme”?

Det er som regelt marxistisk inspireret offerteori som står bag “marginaliserings” forklaringer. Som oftest er det ikke andet end svindel og humbug fabrikeret for at skjule de egentlige kulturelle årsager.

Lad mig give dig et råd; hold dig fra marxistisk pseudovidenskab.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:09

Til: e andersen.

Det handler ikke om hvad som kommer tættere på DF.
det er lige netop det i kikser på, hvormed man be
-vidst tager det ind i sin politiske kalkulation.

Samme ses hos alt-og-ingen-ting-pariet Venstre, som
ligeså ernære sig ved at suge liberale vælgere op,
imens man med den anden hånd, STOR DYRKER S politik,
og i en sådan skala, at man har slået MANGE DK record
-er i off. forbrug, og alligevel kvittere deres dumme
vælgere med endnu en omgang, i stedet for en 0 stemme

PS. DF var fx. med til at indføre TANGSBETALTE mad
-ordninger.. Hvad betyder det for deres eget funda
-ment man sælger sig selv på.. TÆNK.. kom TÆNK..

Jeg smider svaret ind senere..

Upassende ? Klag over indlæg

 
Esben Agersnap, Gurgaon | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:10

Jannik,

Lad mig forklare meget simpelt hvad jeg mener med marginaliseret i denne sammenhaeng:

1) Ingen kvinder er interesserede i dem

Marxistisk teori? Ikke rigtig. Maaske du med en vis ret kan kalde det evolutionaerpsykologisk teori.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leif Sørensen, Valby | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:13

Muslimer vælger naturligvis ikke-muslimske kvinder som ofre.
De vil jo ikke have offerets far, brødre og fætre på nakken.
Voldtægt af ikke-muslimske kvinder fører jo højst til en lille ferie i et fængsel samt en mindeplade for veludført dåd i den stedlige moské.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:25

@Morten Uhrskov

“Supremacisme er det samme som herrefolkstænkning. I vores egen kultur er den blevet udøvet af nazister og kommunister - på forskellig vis - ligesom den vestlige kolonialisme byggede på supremacisme.”

- undskyld, men hedder det ikke supremati på dansk?

Upassende ? Klag over indlæg

 
esther dupont, vancouver | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:27

“…maend med ekstremt LAVT selvvaerd ikke personer med herrefolksmentalitet…”

Jamen du godeste! Har du da ikke forstaaet at det er saadan det vender og altid har gjort det? Herrefolksmentaliteten dækker altid over lavt selvværd. Hvorfor skulle du ellers være nødt til at manipulere skabrættet - hvis du kunne konkurrere ærligt og vidste det, saa kunne du jo bare gøre det, men folk som hele tiden understreger og prøver at hamre paa deres suprioritet er de som er mindst sikre paa denne superioritet. Selvsikre mennesker er ikke lede - de har ingen grund til at være det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne Hansen, 2680 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:28

HVEM HENTEDE MUSLIMERNE?
- Og hvordan får vi dem sendt hjem igen?
Dette er selve spørgsmålet!

Kan der findes et flertal blandt Danskerne, der vil kræve en Rigsretsag mod bl.a. Ole Espersen, Birthe Weiss, Ombudsmanden, og alle de andre “landsvigere” der har forårsaget denne ulykke imod Danmark og det Danske folk?

At den “Svenska Idiotan” og de norske Stoltenbergere har det værre end os er selvforskyldt, men hvis Danmark gik i front med at straffe de egentlige bagmænd bag terroren og den økonomiske kollaps i DK, så ville de to nabolande måske følge efter.

I Norge er Fremskridstpartiet det største, og Stoltenberg/Brundtland humanisterne kan ikke forsat holde dem ude. Humanisterne og menneskerets-kræmmerne vil tabe til sidst, præcist som Brunskjorterne gjorde. Disse blev tilmed henrettet i stort antal…….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Esben Agersnap, Gurgaon | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:37

Esther Dupont, Vancouver

Okay. Saa alle de der nazister, som rendte rundt i Nurnberg havde lavt selvvaerd? Koeber den ikke. Selvfoelgelig er der mennesker, der kompenserer for lavt selvvaerd med ekstreme overlegenhedstilkendegivelser udadtil, men der er ogsaa masser af folk, som virkelig tror de er bedre end alle andre. Og hvis du virkelig tror paa at alle damerne vil have dig, hvorfor saa rende rundt i moerke parker og voldtage kvinder?

Upassende ? Klag over indlæg

 
a Rasmussen, 8300 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:39

Stem på DF. Sidste udkald såfremt vi vil redde Danmark. Poul “For stuerene blive I aldrig” Nyrup (S) åbnede grænserne på vid gab. Det betaler skatteyderne den nette sum på mindst 40 mia kroner årligt for. Manden var jo så klog, at selv cykelhjælmen var for lille.

Upassende ? Klag over indlæg

 
ejvind koch pedersen www.kochs-kontor.dk, 8660 Skanderborg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:52

Tja, så er der deprimerende “nyt” fra Morten Uhrskov igen igen. Skal vi, der ikke støtter hans synspunkter, ikke bare lade ham og hans 10-20 klakører hygge sig med den faste læserbrevsspalte, som JP af uransagelige grunde har tildelt dem?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Christensen, Odense S | Skrevet: 15. jan 10 kl. 17:59

Sidste blog Uhrskov skrev handlede om “nybrun” kunst. Nu taler vi om “supremacisme”. Det er som om at det gælder om at trække nazi-kortet først, inden andre gør det.

“Denne gang som en konsekvens af ukontrolleret indvandring af mennesker, hvoraf en rystende stor del tænker supremacistisk og handler derefter, bl.a. når det gælder voldtægter af etnisk norske kvinder.”

Den ‘rystende store del’, der tænker supremacistisk svarer iflg. Uhrskovs eget indlæg til lige præcis og nøjagtigt 17 voldtægtsmænd.

Sytten norske voldtægtsmænd er altså det samme som et “forfærdende stort antal” i Uhrskovs optik. Nu er alting naturligvis relativt, men det er altså en temmelig tendentiøs argumentation.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:08

For en mand med Morten Uhrskov Jensens akademiske uddannelse som cand. mag. i historie og samfundsfag må det føles som ren prostitution at være nødt til at skrive populistiske blogindlæg på JP som en anden journalistelev, for at få smør på brøddet. Ikke fordi der er noget galt med journalistelever, men man kunne vel forvente lidt mere reflektion og analyse fra en cand. mag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Crass Børsting, Holstebro | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:17

En debatstreng som denne nærmer sig det vanvittige, det uforståelige.

Startede debatten med at handle om skandinaviske kvinder, der bliver voldtaget af muslimske forbrydere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:21

Hvad er din baggrund for at skrive prostituerende indlæg fra morgen til nat, Karin Bennedsen?

Jeg har netop læst, hvordan PerH overbevisende har påvist din cirkulære og lidet virkelighedsrelaterede tankegang på Michael Jalvings blogtråd om Gert Wilders. I stedet for som en god debattør at indrømme, at du ikke er fejlfri, forsvinder du bare med en hoven bemærkning.

Forleden så jeg dig plædere for, at man meget nemt kan undgå, at indvandrere, der påstår, at de er flygtninge, svindler og tager hjem på lange ferie i de lande, de er flygtet fra. Man kan bare forbyde dem at rejse til det land, mener du.

At mange er transitpassagerer, og at vi ikke kan pålægge andre lande at kontrollere, hvor danske indvandrere begiver sig hen, er ikke noget problem for dig. Mig bekendt rejser fx alle fra Somalia via Kenya. Sådan er mange ting så enkelt for Karin Bennedsen. Ikke se og ikke høre og ikke tale, undtagen for at fortælle andre, at du ved bedre og er bedre end dine modparter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
henrik egholm, 2720 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:28

Tragisk som de radikale kan omgå og benægte virkeligheden.

Da vi i sin tid (omkring 2001), blev kaldt racist-Danmark i en svensk avis, (da Pia´s lov trådte i kraft:-), fik Danmark 8% indvandrere årene frem, og resten fordeltes på hhv. Norge og Sverige.

Nu ved vi hvorfor vi i Danmark har ca. 10% voldtægter i forhold til norge og sverige!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:37

@Maria Due, Århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:21

Når du nu gerne vil videreformidle mine synspunkter, foreslår jeg, at du i det mindste gør det i overensstemmelse, hvad jeg har skrevet.

Jeg har ikke foreslået at forbyde flygtninge at rejse på besøg i det land, de er flygtet fra, men derimod at stille dem overfor det ultimatum, at de i så fald ikke kunne få indrejse, når de igen stod ved Danmarks grænse.

Min begrundelse for forslaget var, at hvis de farefrit kunne besøge det land, de var flygtet fra, havde de ikke mere brug for beskyttelse i Danmark.

Alternativt foreslog jeg at deponere flygtninges pas når de søgte asyl i Danmark og i stedet for udstede et fremmed- eller konventionspas, så de ikke kan snyde med at rejse hjem og vende tilbage som transitpassagerer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
T Qvistgaard, Vordingborg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:38

Karen Bennedten Esbjerg,
For et par år siden fik Norge en lov, som gjorde det strafbart, at købe sex, men der er rigtig mange
solbrændte prostituerede i Oslo i dag og den forretning holdes igang af etniske nordmænd, så måske er det penge, som skiller kunderne ud.
Hvis nedenstående danske rapport om voldtægt, kan overføres til norske forhold, må det konkluderes,
at de norske voldtægtsofre er lavtuddannede.
NRK’s indslag stemmer ikke overens med politi-rapporten, som har samme tal, men kun for 1.halvår.
Dansk rapport:
http://www.klassekampen.no/artikler/utenriks/56989/article/item/null

Mediene skaper myter:
http://antropress.wordpress.com/2009/12/05/478/

Oslo Politi rapport, 1.halvdel 2009:
https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_389.pdf

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren farup, Varde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:47

Kære Karin Bennedsen

Jeg går ud fra, at du er den Karin fra Esbjerg, der så ofte optræder på de forskellige blogs, men navnet stemmer ikke ikke helt, og dit ovenstående synspunkt heller ikke med hvad du normalt skriver. Jeg vil alligevel tillade mig at gå ud fra, at den Karin jeg tænker på, nok skal indfinde sig på denne blog også.
Mit ærinde er nemlig - til dig og eventuelt andre interesserede - at gøre opmærksom på 2 små youtube videoer - som jeg syntes det kunne være oplysende for enhver der interesserer sig for emnet islam at stifte bekendtskab med.
Den første (11 min.) video er en tale af den syrisk/amerikanske læge Waffa Sultan om blandt andet kvinders stilling i islam. Du kender hende nok, men jeg ville være interesseret i at høre, om du er i stand til at bortforklare hende også.
Adressen er: http://www.youtube.com/watch?v=up3yuQDAWKQ
Derefter (8 min.)en demografisk gennemgang af udviklingen blandt vestens befolkninger og af det “lille” diskriminerede mindretal af muslimer iblandt dem.
Jeg har selv forsøgt at få bekræftet, om den demografiske gennemgang “holder” vand, og intet er jeg stødt på, som skulle modsige validiteten af fremstillingen, men med hjælp fra dig - og eventuelt andre fra bloggen - får vi nok hold på de faktuelle forhold.
Adressen er: http://www.youtube.com/watch?v=6UufCsisCAc.
Jeg har gjort mig umage med at skrive adressen, men røde streger giver mig bange anelser!
Jeg må have lært at indsætte link.
Jeg håber på en kommentar.

Venlige hilsner

Søren Farup

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Rasmussen, Odense | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:48

Måske “etniske Nordmænd” rammes oftere fordi der er flere af dem?

Måske “etniske Nordmænd” ser ud til at rammes oftere fordi “etniske Nordmænd” oftere anmelder overgrebene?

Måske de(n) samme “ikke-vestlige” person(er) står bag flere voldtægter, men blot ikke er pågrebet?

Måske man skulle tænke over det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Claus Madsen, - | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:52

Det samme emne blev undersøgt i Danmark i 2001 af center for voldtægtsofre på rigshospitalet.

Citat:
“Vi ser her, at der - med de nævnte forbehold – er en klar overrepræsentation af
gerningsmænd med anden etnisk herkomst end dansk. Særligt er der en markant
overrepræsentation af gerningsmænd med baggrund i såkaldt ’mindre
udviklede’ lande. Det forbehold, man især må medregne, er det høje antal uoplyste
(17 procent).
På trods af forbeholdene må vi derfor sige, at oplysningerne fra de kvinder, der
henvender sig i Center for Voldtægtsofre, tyder på, at der er en stor overrepræsentation
af gerningsmænd med anden etnisk herkomst end dansk. Og at
denne overrepræsentation først og fremmest gælder gerningsmænd fra ’mindre
udviklede’ lande”

Rapporten er ikke til at finde med google alene, så her er et link:
http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/7AA581F5-5B67-4A4A-8619-A03FDEB5D3C4/0/JMC_CFV_%C3%85rsrapport2001.pdf

Se tabel 28 og 29. Indvandrer fra mindre udviklede lande står for ca. hver tredie voldtægt, selvom de udgør under 4% af befolkningen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:02

Åbne grænser? HAH! Dette projekt iværksættes om 14 dage, så skal i sgu’ se konsekventielt voldtægtsorgie!

http://europenews.dk/en/node/28957

Fri indvandring fra en lang række islamiske lande. Gad vide hvor de søger hen? *hosthost*

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:05

@ henrik egholm

Tragisk som de radikale kan omgå og benægte virkeligheden.

Det er da såre let når man nægter at sætte sig ind i den virkelighed, de beskæftiger sig med.

Jvfr. Karin Bennedsen, som efter eget udsagn intet aner om islam, men som alligevel dag ud og dag ind kloger sig på netop islam.

For en radiGAL er uvidenhed ingen hindring for at have en fasttømret mening.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:19

@Esben Agersnap, Gurgaon

Fair nok.

Det er så en evolutionær psykologisk forklaring på marginalisering.

Det efterlader dog en række spørgsmål;

1) Hvis ikke-vestlige indvandrere er massivt overræpresenteret i disse statistikker, må de også være det hvad angår ungkarle og single tilværelse.

Jeg har ikke set data for lige netop dette fænomen, men så vidt jeg er orienteret, har denne gruppe ikke en lavere ægteskabsrate/partnerrate end etniske nordmænd, eller danskere for den sags skyld.
Mig bekendt, er det relative antal singler langt højere hos skandinaviske mænd sammenlignet med fx. muslimer.

Det er nok tænkeligt at disse voldtægtsforbrydere begår disse overgreb før at de bliver gift med en fx.rettroende muslim.

Lad os bare kalde din teori for “seksuel frustration”, istedet for marginalisering. Hvis det er en fast partner disse voldtægtsforbrydere er på udkig efter, er det immervæk svært at forestille sig at dette mål skulle opnås med en voldtægt?
Det er også lidt mærkeligt at disse mænd kun går efter promiskuøse norske kvinder?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:32

@ Maria Due

Citat:
“I stedet for som en god debattør at indrømme, at du ikke er fejlfri, forsvinder du bare med en hoven bemærkning.”

Kommentar:
Ja, hvor pokker er det nu man er stødt på det, før?…
Nåeh jo:

http://blogs.jp.dk/borgerligtvagtskifte/2010/01/12/angrebene-pa-trykkefrihedsselskabet-og-et-forsvar/#comment-3893

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:32

@Bjørn Holmskjold, Skanderborg

Helt forfejlet analyse.

Som du nok ved begås handlinger af personer, og da man ikke kan straffe en handling, må man straffe personen som har begået handlingen.

Dine islamofascistiske venner skal nok sørge for at straffe folk som udøver “forhånende” handlinger. Helt uden for lov og ret, og med en undskyldning klar, for at udøve vold og terror overfor værstbefolkningen som har taget imod dem med sikkerhed og kontanthjælp.

“Dette blot til de enfoldiges eftertanke!”

Måske skulle du tage til eftertanke, at du er en gemen og ussel landsforræder, som retter små modbydelige trusler overfor dem som formaster sig til at anvende deres ytringsfrihed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:33

@Søren farup, Varde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 18:47

Til dig (og andre) kan jeg oplyse, at den debattør, der skriver under navnet Karen Bennedten, Esbjerg intet har med mig at gøre.

Dine to videoer, har jeg ingen kommentarer til.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:45

Nu ved jeg ikke, om etnisk fremmede har en højere voldtægtsfrekvens end os andre, men skulle det være tilfældet, kan jeg nu godt forestille mig årsagen. Som muslimsk ung mand kan man ikke forvente at komme i bukserne på alle de muslimske piger. Man kan heller ikke forvente, at vores egne piger står til rådighed i samme grad som de gør overfor etnisk danske ungersvende. Der er med andre ord mindre sex til rådighed, og så kan alt jo ske.

At det så går mere ud over norske end muslimske kvinder, er heller ikke så mærkeligt. Dels er græsset grønnere på den anden side. Dels er vores piger jo i forvejen “ludere”, som der jo derfor ikke går noget af. Og dels beskytter man vel sine egne, så længe der er et alternativ.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:46

@Esther Dupont, Vancouver

“Hvorfor skulle du ellers være nødt til at manipulere skabrættet - hvis du kunne konkurrere ærligt og vidste det, saa kunne du jo bare gøre det, men folk som hele tiden understreger og prøver at hamre paa deres suprioritet er de som er mindst sikre paa denne superioritet.”

Enhver, der har set og læst “The Wave”, ved, at du har ret. Enhver, der har læst om nazisternes opstigning til magten kan også genkende tendensen.

Det er altid dem “bagerst i bussen”, der ved den først givne lejlighed begynder at vise suprematistiske tendenser. For som du siger: hvis de kunne tilegne sig magt på ærlig og demokratisk vis, så var det nok sket allerede.

Så ja - det handler om lavt selvværd. Det handler om seksuelle frustrationer. Det handler om kvindesyn.

Upassende ? Klag over indlæg

 
T Jensen, 8270 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:52

@Bjørn Holmskjold, Skanderborg. Har du nu igen haft tid fra din offentlige ansættelse, til at lufte dine islam elskende synspunkter. Var dette ikke en blog om voldtægter i Norge? 2@ejvind koch pedersen http://www.kochs-kontor.dk, 8660 Skanderborg kan jo bare lade være at følge bloggen.@ Karin Bennedsen har åbenbart ikke nogen mening om emnet i denne blog men hun optræder ivrigt med sin kritik af blog redaktøren.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:57

@T Jensen, 8270 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 19:52

Du har åbenbart heller ingen mening om emnet på denne blog, men optræder kun ivrigt med din kritik af andre debattører.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Andersen, Århus N | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:00

”-hvor offer og gerningsmand/mænd ikke kender hinanden - fra 11 til 21. I samtlige disse sager har kvinderne, der blev udsat for forbrydelsen, fortalt politiet, at gerningsmanden/mændene så ud til at have ikke-vestlig baggrund.”

Sådan skrev Morten Urhskkov. Nu bilder jeg mig jo ind, at jeg lever i et retssamfund hvor en anklaget er uskyldig indtil bevist skyldig. Ud fra Morten Urhskovs blog fremgår det jo tydeligt, at ” gerningsmanden/mændene så ud til at have ikke-vestlig baggrund.” Altså ved ingen af os hvem forbryderen er – de har blot en forestilling om hvem det kunne være! Hvem af os kunne forestille sig, at blive dømt på foreliggende grundlag – så ud til!!??
Jeg siger ikke, at det IKKE var mænd med udseende af ikke vestlig baggrund, som har forøvet den modbydelige voldtægt. Det var det jo sikkert. Men hvordan kan man derfra slutte at det var muslimer?

Hvad angår Morten Urhskov og hans holdninger, er denne blog simpethen for søgt! Morten; det eneste formål du kan have med dette indlæg er at rejse en had-stemning imod alt ikke-nordisk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:12

MUJ spot on the money. For der er nettop tale om en hererrefolksmentalitet, og ikke mindreværds følelse som det så ofte føres frem, som forklaring på den slags(at de to så kan hænge sammen er en anden sag).

Sådanne tilstande og tal, burde vel iøvrigt kunne give anæledning til overvejelser om, om ikke de ansvarlige politikere skulle/kunne retsforølges for ansvarheds forsømmelse. I det mindste hvis de ikke tager sagen alvorligt og gør noget effektivt ved den.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:20

Karin “islams socialistiske tyskertøs” Bennedsen:

Hvad skal analyseres?

Samtlige (som i ALLE) overfaldsvoldtægter begået i Oslo igennem de seneste 3 år, er begået af indvandrere - primært muslimske.

Det kan godt være, at du skal bruge en “videre analyse” for at komme frem til det åbenlyse, men så er det vist meget godt at en synapsedværg som dig, ikke sætter standard for kausalitetsforståelse og generel evne ud i at gennemskue logiske sammenhænge i samfundet.

Jo mindre man repekterer kvinders ret til selvbestemmelse, jo mindre respekterer man også nej’et og jo mindre man respekterer nej’et, så meget desto kortere er der til en voldtægt.

Comprendé?

Få du hellere behandlet det omsorgspsykotiske stockholmssyndrom der trækker dig rundt i dine knaldrøde femipolitiske konepatter og få styr på dit latente - iøvrigt typisk kvindelige - underkastelsesbehov i forhold til det frække mandevælde, islam.

Vi andre skulle jo helst ikke komme til skade grundet dit- og dit køns eget behov for at komme ned på alle fire i tide og utide og det skulle jo nødigt ende galt for os andre, bare fordi I ikke kan finde ud af at lægge den kvindelige underkastelsesiver til side, inden I træder ind i stemmeboksen, vel?

Tag dog til Oslo og spankulér nøgen rundt de rigtige steder istedet. Med lidt held vælger de dig (selvom de ikke drikker alkohol!) og så får du dit latente kvindelige underkastelssbehov dækket. Vi ved jo at voldtægtsfantasier er den mest dominerende sexualfantasi hos kvinder og samtidig ved vi, at de mest islamiseringsvenlige og islampleasende partier også er dem med flest kvindelige vælgere og/eller flest kvindelige lederpropfiler!

Er det derfor at I vil islamiseringen? Det øger sandsynligheden for at fantasien rent faktisk bliver indfriet? Jeg tror det!

Dominans skaber tryghed og for kvinden er intet vigtigere end tryghed. Det er sikkert også derfor at muslimske kvinder ikke begår oprør - der er simpelthen mere utrygt på den anden side af underkastelsen.

Den faste hånd? DET ved man hvad er!

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:29

I dag har vi hørt regeringstoppen fortælle, at vi står i gæld til halsen og skal til at se på alvorlige nedskæringer. Statsunderskudet er galopperende, virksomheder flytter ud, hospitalerne fyrer personale osv. Hvad optager JPs blogskribenter? Hvad diskuterer man - mere eller mindre lødigt - i disse spalter? Joh da, meeeget vigtige sager. For et års tid siden var det ikke-eksisterende tørklæder i dommerstanden, i eftersommeren hvad der viste sig at være under en håndfuld iklædt burkaer, og nu går koret i selvsving over 11 udenlandske voldtægtsforbrydere i NORGE! Hvor relevant for det danske riges fremtid!

Det er ret utroligt, at JP synes, at det er så væsentligt at give plads til, at omkring 25 skrækslagne Eurabia-myte tilhængere kan få luft for deres fordomme og angst. Man kunne måske forstå, at der i mangfoldighedens interesse blev lagt server til en enkelt blogger, der dagligt fodrede disse 25. Men man har en hel håndfuld, der kan beskæftige de 25 dag og nat. At både bloggerne reelt set gentager samme budskab igen og igen, og at de 25 forskrækkede gentager sig selv i det uendelige, synes ikke at bekymre JP. Det ville bekymre mig, hvis jeg var aktionær i foretagendet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren farup, Varde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:38

Til Karin Bennedsen

Jeg er selvfølgelig ked af, at du ikke har kommentarer til de to videoer.
Jeg håber imidlertid du har set dem og at du derfor fremover bliver lidt mere tilbageholdende med dine bortforklaringer af virkeligheden.

Venlige hilsner

Søren Farup

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:47

@L. Rasmussen

Jeg er helt enig med dig i din kommentar.
Det er simpelthen en skændsel at en af Danmarks største aviser har en blogsektion som flyder over af rascistiske kommentar og blogindlæg.

Indlæg som det Uhrskov har skrevet er jo intet andet end en invitation til JPs faste kor af racistiske bloggere om at de nu igen har en mulighed for at komme af med deres sorte galde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:47

@Søren farup, Varde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:38

“Jeg håber imidlertid du har set dem og at du derfor fremover bliver lidt mere tilbageholdende med dine bortforklaringer af virkeligheden.”

Hvis virkelighed? Din islamforskrækkede, eller min mere realistiske?

Og forøvrigt kan du spare dig din nedladende uforskammethed med gode råd.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:47

Kvindernes påklædning i Vesteuropa er udfordrene. Mange ville vælge at sige vulgært. Jeg studerer på Roskilde Universitets Center. (Ups småracister fra DF, Venstre og Konservative, fik I et fordom galt i halsen ? Kan muslimer formulerer sig ? Er de nået så langt i uddanelsessystemet ?) Her møder jeg dagligt kvinder, der viser ca. halvdelen af deres bryster lige i mit ansigt. Det betyder ikke, at jeg må lave voldtægt, men det sender sexsignaler, og det er ikke smart. Hvis de går ærbart med tøjet, får de ingen problemer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:52

Hvis man ønsker at blive lidt klogere på de muslimske mænds voldelige fremfærd,og iøvrig muslimernes kræve adfærd i Europa, kan jeg anbefale Weekend-Avisen´s 1. sektion fra i dag s.6 “De europæiske muslimers ti synder,” hvor man er i
samtale med ægypteren Hamed Abdel-Samad.

Da manden ikke falder til patten, som enhver god rettroende muslim bør, men begynder at tænke selvstændigt og stille spørgsmål til sin religion, ja så bliver det også på et tidspunkt nødvendigt med politibeskyttelse. Her stikker den hæslige muslimske trusselkultur igen hovedet frem, når nogen fremfører kritik, ovenikøbet en fra egen rede.

ET FJELD KAN SPRÆNGES OG TVINGES KAN EN ELV, MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGÅ, DER IKKE VIL DET SELV.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:54

@Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:47

Uanset hvor mange sexsignaler, kvinder sender, så er det ALDRIG en undskyldning for, at mænd begår voldtægt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:54

@Søren Farup

Den anden af dine to videoer indeholder desværre en del grove overdrivelser. F.eks. siges det, at hver muslimske kvinde i Frankrig producerer 8.1 stk. afkom, at der er 25% muslimer i Belgien og en hel del mere, som flertallet nok let gennemskuer som forkert. Det er ærgerligt med den slags (bevidste?) overdrivelser, for virkeligheden er horribel nok som den er.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:56

@Leon Frandsen
Der er jo hverken hoved eller hale i det du skriver.
Prøv lige at slappe lidt af din retorik er direkte frastødende og alt alt for hysterisk.

Men OK i det mindste har du ikke skrevet at kvinder fra Det Radikale Venstre burde voldtages.

“Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 15:59

Man må beklage at det ikke er de indvandrerliderlige kvinder, som rammes af voldtægterne - når nu voldtægterne tilsyneladende ikke kan undgås.

Der ville være en vis retfærdighed i det, hvis kvinder fra DrV var særligt udsatte for denne specielle ‘kulturberigelse’. “

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:57

Bjørn H .17:51

For ikke længe siden var du ude med forsvar for øksemanden, nu er din kommentar til voldtægt af norske piger, at der er grænser for hvad man kan sige, for det kan opfattes som forhånende af muslimer, uanset hvad man hedder.
Du ved selvfølgelig godt at det du skriver er en direkte trussel, og har formentlig det håb at MUJ og alle andre bliver passende bange, og herefter retter til og tier om alt hvad der måske eventuelt kunne virke stødende på dig og dine sarte trosfæller.
Jeg er så en af de enfoldige, og har tænkt efter , og er kommet til at jeg vil skide dine trusler en hatfuld, og fortælle dig , endnu engang , i meget bramfri vendinger hvad jeg mener om din kameldriver, og de der holder ham som et ideal.

Han er, og ordene er mine, men substansen er historisk korrekt: uvederhæftig, manipulerende, forfængelig, begærlig, morder, terrorist, slaveholder, pædofil, voldtægtsmand, etc. Og han lader sin gud opfordre/tillade dens tilhængere til det samme.
Jeg har tidligere udtrykt , og gentager det gerne her for dig, at jeg mener at de der finder en sådan personage et værdigt forbillede må have et problem med deres moralske habitus.

Og at i ikke kan lide at få tørre tal og kendsgerninger, som du åbenbart ikke kan i denne sag, på bordet understreger vel blot dette, og /eller viser at i et eller andet sted godt ved at der er noget galt.
Eller er jeg for optimistisk, ved i end ikke det?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:58

@ Abdul Miahdi Muhammad

Det tilkommer under ingen omstændigheder dig at gøre dig til dommer over hvad “ærbar påklædning” er!

Sålænge du gør det, behøver du ikke gøre nar ad andres fordomme - du behøver blot se dig selv lidt i spejlet for at få øje på den mest fordomsfulde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:59

L.Rasmussen

“Eurabia myte”? Sjovt nok en “myte” der kan bekræftes i et PDF download på EUs’s egen hjemmeside:

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/barcelona_en.htm

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:59

Bjørn Andersen

“Jeg siger ikke, at det IKKE var mænd med udseende af ikke vestlig baggrund, som har forøvet den modbydelige voldtægt. Det var det jo sikkert. Men hvordan kan man derfra slutte at det var muslimer?”

Men på nedenstående link vil kunne se, at man i Norge vil have imamerne på banen i dette spørgsmål. Det må tyde på, at der netop er tale om mænd af muslimsk baggrund.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/02/28/493507.html

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:01

Tak til Abdul Miahdi Muhammad for at udtrykke så klart og præcist hvad Karin Bennedsen og de ikke andre socialistiske redepissere ikke vil erkende eller forstå.

Når alt kommer til alt, handler det jo bare om, at kvinder skal iføre sig noget ærebart tøj som ikke vækker de dyriske lyster i Abdul og hans mange fætrer.

På med tørklæderne og de lange kjoler Bennedsen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:04

@Arne von Kappelgaard

Jeg læste også den artikel, som er meget tankevækkende. Han peger på nogle væsentlige pointer omkring sexualmoral mv, pointer som vi selv har kendt til i både den protestantiske og den katolske del af verden og først for nylig er ved at få gjort op med. Han peger også på, at der skal være et klart signal til indvandrere om, at systemet består i at yde, før man kan nyde. Det er der fornuft i. Og det er vel også den vej, man nu er på vej ad - se blot på den forøgede uddannelsesfrekvens blandt indvandrere her i landet, ikke mindst blandt de unge kvinder.

I stedet for at fokusere på, at nogle tosser har truet Hamed Abdel-Samad burde du bemærke, at han er blevet hørt, også i konservative muslimske kredse. Det er netop folk som ham, man skal lytte til og støtte. Men det gør man altså ikke ved enøjet at fokusere på hans modstandere, men derimod ved at flytte fokus til hans tilhængere og støtte dem. Jo større opbakning, de får, des større er sandsynligheden for, at den fløj vinder i både de muslimsk styrede lande og blandt mindretallene i Europa.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:04

Til Karin Bennedsen. Sig mig, mangler du briller eller er du bare ubegavet ? Jeg skriver jo netop at jeg ikke må lave voldtægt !!!!!! Men hør nu: Mine 3 søstre går med tørklæde. Min ældste søster forstår ikke at danske piger frygter mørke gader om natten. Hun går ikke med brysterne fremme som en protistueret kvinde. Hun er ærbar, og sender signal til mændene: Jeg vil ikke sex.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:05

Margrethe Monika S Hansen:

“Sig mig er det slået fuldstændigt klik for manden med det meget store hoved ?”

Måske rødtoppen med de enorme pluskinder burde undlade at kommentere andres udseende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:06

Fantastisk Abdul Miahdi Muhammad, bare fortsæt, du ødelægger jo fuldstændigt Karins illusioner og bekræfter samtidig mine værste anelser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:10

Henrik Andersen, Køge. Du snakker borgerlig racistsnak. Har du ikke en selvstændig mening ? Hvordan går danske kvinder klædt ? Lyver jeg, at jeg siger de leger med mænds lyster ? Nej, det er sandheden. De sender signal: Jeg passer ikke på min krop. Og så sker der mange forskellige ting !!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:10

Abdul Miahdi Muhammad

Selv om du smykker dig med en kulturel fernis, er din indstilling af ældgammel uoplyst puritansk tilsnit. Lidt uld mund, men indstillingen er, at pigerne er billige, og derfor selv ude det, hvis de bliver forulempet eller værre endnu voldtaget. Med din udtalelse i bagghovedet kan jeg endda frygte, at for typer som dig ændrer denne mentalitet sig ikke, selv om man tager en videregående uddannelse. Det er egentlig skræmmende.

Det, du udtrykker, er noget i retning af: Jeg går ikke ind for voldtægt,men….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:10

Why Fears Of A Muslim Takeover Are All Wrong

Analyzing the forecasts of an emerging ‘Eurabia,’ hostile to America and western values.
By William Underhill | NEWSWEEK
Published Jul 11, 2009
From the magazine issue dated Jul 20, 2009

Uddrag af artiklen:
But all this obscures a simple fact: the rise of a Eurabia is predicated on limited and dubious evidence. A much-cited 2004 study from the U.S. National Intelligence Council outlines a number of possible scenarios. Its most aggressive is that the number of Muslims in Europe could increase from roughly 20 million today—about 5 percent of the population—to 38 million by 2025. But that projection turns out to be attributed to “diplomatic and media reporting as well as government, academic, and other sources.” In other words, it’s all speculation based on speculation—and even if it’s accurate, it would still mean the number of Muslims will represent just 8 percent of the European population, estimated by the EU to be 470 million in 2025. Indeed, if there is a surge ahead, its scale looks overstated. “There is a quite deliberate exaggeration, as has often been pointed out—but the figures are still being cited,” says Jytte Klausen, an authority on Islam in Europe at Boston’s Brandeis University.

LÆS resten her.
http://www.newsweek.com/id/206230

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:11

Abdul Miahdi Muhammad:
“Min ældste søster forstår ikke at danske piger frygter mørke gader om natten. Hun går ikke med brysterne fremme som en protistueret kvinde. Hun er ærbar, og sender signal til mændene: Jeg vil ikke sex.”

Hæhæhæ, er der overhovedet nogle der ser muslimaer efter mørkets frembrud?

Super indlæg fra vores velintegreret og veluddannet muslim, bliv endelig ved Abdul Miahdi Muhammad - PLEASE!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Andersen, Århus N | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:13

NU ER DET SIMPELTHEN NOK!!!

Det kan ikke passe at Karin Bennedsen og andre skal finde sig i den slags fornedringer!
Tal ordentligt til hende!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:15

Jens Larsen, Vildbjerg

Nu er du jo ikke en accepteret blog-skribent på Jyllands-Postens hjemmeside, hvorfor du vælter ud ikke vejer tungt i den sammenhæng!

Tænker du altid i de helt små cirkler, når du tænker? Så kan det være derfor du til tider fremstår ret ”svimmel” i dine indlæg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:16

Jeg tror ikke en meter på at den her person er ægte
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde

Der er bare tale om en stråmand som skabsracisterne herinde har oprettet for at skabe en de kan bruge til at vise at de har ret.

Prøv dog at se efter har der været andre muslimer som har kastet sig ind i debatten her på Uhrskovs blog.

Og det er direkte morsomt at han kaster sig ud i debat med feks Karin B.

STRÅMAND du er afsløret hvor er det dog plat.

PS: Også sproget og valg af ord afsløre at det ikke er en muslim eller indvandrere som skriver.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:16

@ Margrethe Monika S Hansen

Såfremt du alvorligt mener at bloggen ‘flyder over af rascistiske kommentar og blogindlæg’ bør du melde de pågældende skribenter til anklagemyndigheden.

I modsat fald: hold dine injurerende insinuationer for dig selv.

Det er bevisligt at de mandlige medlemmer af en vis satanisk og terrorfremmende ideologi med oprindelse i den saudiske ørken er overrepræsenteret med hensyn til at begå voldtægter i såvel Danmark, Sverige og Norge. Og der er faktisk ikke andre påviselige faktorer, som adskiller sig fra andre grupper, end lige netop den muslimske baggrund. Ergo er islam en medvirkende årsag til netop den mandegruppes overrepræsentation.

Længere er den ikke.

@ Abdul Miahdi Muhammad

Hvis man er civiliseret nøjes man med at nyde synet af disse efter civiliseret standard velklædte kvinder. Uden at savle ned ad eget tøj og uden at få tanker om at voldtage dem.

Men det er måske nok vanskeligt når man er flasket op med islamisk vås og udsynet til formummede kvindfolk og indpodningen af at man som mand er kvinden overlegen og hendes fødte hersker?

Når du nu er nået så langt i uddannelsessystemet bør du være klar over at de to køn på alle områder er ligestillede i de civiliserede samfund udenfor den muslimske sfære, ikke sandt?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:19

Henrik Andersen, Køge.
Du håner min uddannelse, og du gør nar fordi mine søstre er hjemme om aftenen. Om 10 år tjener jeg dobbelt så meget som du og dine intolerence synspunkt. Har du hørt om somaliske piger, der udsættes for sex overfald ? Aldrig !!!! Aldrig !!!!! De ved godt hvordan man går med tildækket arme og hår og ben. Danske kvinder kan ikke indse det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:21

@Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:04

Kan du ikke læse indenad på trods af, at du går på RUC. Jeg nævner overhovedet ikke dig som en mulig voldtægtsmand.

Hvordan dine søstre går klædt kommer ikke mig ved, og hvordan danske kvinder går klædt, er alene deres egen sag, men uanset om du kan lide det eller ej, så er voldtægt ALDRIG kvindens egen skyld, men alene mandens, når han ikke kan styre sine primitive sexlyster.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:21

Abdul Miahdi Muhammad,15.01, 20:47

Ja selvfølgelig udsender kvinder sexsignaler, og det har de bestemt lov til, og bliver forhåbentlig ved med.
Men vi der har fået en anden opdragelse en du synes at have, har lært at respektere dem for det, med det, og uden det.
Og vi har lært at holde os i skindet og at det er vores ansvar, og fejl og nederlag hvis vi ikke magter det.
Vores profet lagde nettop ikke ansvaret på kvinderne(ved at påbyde tilsløring, sura ?), men hvor det hører hjemme, hos os.
Iøvrigt viser du, med din udtalelse, at du synes at have forstået lidet af hvad det betyer at være dansk og hvad danske værdier er, og du udstiller, som Kurt Dejgaard rigtigt skriver, dine fordomme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:21

@ Abdul Miahdi Muhammad

Min ældste søster forstår ikke at danske piger frygter mørke gader om natten. Hun går ikke med brysterne fremme som en protistueret kvinde. Hun er ærbar, og sender signal til mændene: Jeg vil ikke sex.

Hvad kender du til, om din søster vil have sex?

Har du spurgt hende?

Gu’ vil hun ha’ sex, hvis hun er en normal kvinde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JM Hansen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:22

¤ Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde

“Her møder jeg dagligt kvinder, der viser ca. halvdelen af deres bryster lige i mit ansigt.”

—-

Hvis du har problem med dét, hvad laver du så i et Vesteuropæisk land? Du har friheden til udrejse, så kan du tage dine søstre, mor og far og fætre med, så vi andre kan blive fri for jeres patologi. Men udrejse fortager I sikkert ikke, idet tilværelsen sikkert er bedre i Danmark end Mellemøsten.

Alligevel er jeg glad for I mørkemænd befinder sig i Danmark, det kan jo give en kilde til, hvordan staten på længere sigt får stækket jer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:24

“Du håner min uddannelse, og du gør nar fordi mine søstre er hjemme om aftenen. Om 10 år tjener jeg dobbelt så meget som du og dine intolerence synspunkt. Har du hørt om somaliske piger, der udsættes for sex overfald ? Aldrig !!!! Aldrig !!!!! De ved godt hvordan man går med tildækket arme og hår og ben. Danske kvinder kan ikke indse det.”

Hæhæhæ, Abdul Miahdi Muhammad du er vist ved at være moden til en præventiv samtale med PET!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:25

Til Margrethe Monika. Du er sjov. Du tror, at jeg ikke er ægte… Hvorfor ? Fordi jeg kan formulerer mig ? Er du racist eller hvad ? Du tror at kun “rigtige” danskere vil skrive her. Jeg ytrer fordi Morten Uhrskov skriver svineri og racisme. Mange muslimer er enig med mig men måske de har svært ved at formulerer sig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:25

Karin Bennedsen

Hvorfor tror du, at din “løsning” med de rejsende “flygtninge” ikke er blevet gennemført, hvem tror du, der har forhindret det?

Dansk Folkeparti?

Der er jo blandt andet det oplagte problem, at der et voldsomt antale “bortkomne”, falske og stjålne pas i omløb fra skandinaviske lande. Og her taler vi hverken om ti eller tyve tusinde. Det er meget nemt at begive sig ud i verden med falske danske eller svenske papirer, de handles på det sorte marked.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:25

Niels B Larsen
Tror du virkeligt at jeg vil spilde min tid på at politianmelde jer for de racistiske og forhånende kommentar som i skriver.

PS. Der er intet injurierende i mine kommentar.
Og jeg forbeholder mig ret til at give udtryk for hvad der passer mig ligesom du gøre.

I mine øjne er du bare et NUL et dansk NUL som bruger al sin tid på at skrive racistiske og svinske kommentar herinde blandt andet den om at kvinder fra DRV burde udsættes for voldtægt.

Hvis du ikke engang selv kan se hvor ulækker du virker på kvinder så har du sgu et kæmpe problem.

Du er jo ikke ligefrem en god reklame for den danske mand.

Og det siger jeg til dig af god mening fordi det kan være at der er håb at du kan tage dig sammen og vise en anden side af dig selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:25

@Bjørn Andersen, Århus N | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:13
HØRT!!
Nu er det simpelthen nok med det pis fra den flok mandschauvinister, der ikke tåler at blive argumenteret ud af sokkerne af en kvinde.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:27

@Abdul stråmand drop det jeg hopper ikke på den.
Det kan godt være at jeg ikke har læst Koranen tyve gange frem og tilbage som Uhrskov og andre Pianister men jeg har arbejdet med retorik og kommunikation i over 15 år og du er bare en lille amatør.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:30

Maria Due
Fra Integrationsministeriets hjemmeside:

“Rejsebegrænsning for flygtninge

Hvis passet skal udstedes til en flygtning i Danmark, vil det komme til at stå i passet, at det ikke er gyldigt for rejse til det eller de lande, som man er flygtet fra. Man kan søge Udlændingeservice om at få fjernet denne rejsebegrænsning. En rejse til hjemlandet vil kunne medføre, at ens opholdstilladelse inddrages.”

Der ER sandelig regler. At de omgås med falske/stjålne pas kan man vel ikke klandre myndighederne for. Det eneste, man kan gøre, er at forsøge at bekæmpe den form for kriminalitet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:30

Abdul Miahdi Muhammad

Jeg har faldet i snak med en taxachauffør, som udtrykte det samme som du. Så jeg ved, du er ikke den eneste med denne indstilling. At læse dit indlæg må være noget af en øjenåbner for dem, som ikke har truffet bekendskab med denne type holdninger over for kvinder. Nemlig kvinden som den, der lokker mændene på afveje. Jeg har rent faktisk en del insiderviden. En muslimsk pige med tørklæde, som jeg har talt med, brød sig heller ikke om visse muslimske mænds dobbelmoral. Hun udtrykte, som jeg husker det: “Og vi skal være rene…”. Jeg håber virkelig, at muslimske piger får gjort op med holdninger, som bl.a. du lægger for dagen, og som er nedvurderende over for danske piger i særdeleshed. Særlig slemt er det, når man tillader sig at bruge de danske piger og samtidig ikke respekterer dem. Det kan godt være, at du måske ikke lader “lokke” af de slemme danske piger, men du er en farisær.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:31

Margrethe Monika S Hansen, 15.01, 21:1

Du er sku’ dejlig, her kommer en af de ægt endelig på banen, og så må han være en stråmand.
Læs hans senere indlæg, og herremenesket, og det bedrevidende lyser ud af det.
Så stærkt at det burde kunne få selv de største apologist til at se det. Ennda uden at tage de farvede briller af.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:33

@L. Rasmussen og @Bjørn Andersen

Tak, for opbakningen, det luner :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:34

@ Margrethe Monika S Hansen

Tror du virkeligt at jeg vil spilde min tid på at politianmelde jer for de racistiske og forhånende kommentar som i skriver.

Nej. Det tror jeg faktisk ikke. For jeg opfatter dig som blot endnu et forvirret, pyldrende pladderhumanistisk pjok uden reelt indhold og rygrad.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:35

Til Niels B Larsen.
Du skriver at min søster vil have sex hvis hun er en normal kvinde. Du kan måske svine danske kvinder men ikke min søster ! I Somalia har vi omskåret piger. Næsten alle. Det betyder, at de lytter til fornuftig stemme og ikke kroppens krav, som bringer ulykke ! Men det er du nog for ubegavet til at fatte !!!!!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:40

Steffen Nielsen,

Selvom jeg er enig med Margrethe Monika S Hansen i, at denne Abdul er en troll, så vil jeg nu godt knytte en kommentar til de holdninger, som du også prøver at udlægge som specielt “muslimske”. Jeg tror nok, at du kan have ret i, at udbredelsen af det kvindesyn er større i de kredse, men de er bestemt ikke ukendte i danske. Langt de fleste voldtægter i Danmark er “date-rapes” begået af pæredanske mænd, der forsvarer sig med, at den voldtagne spillede op. Man tager ikke et nej for et nej, og den med påklædning, flirt eller andet bruges så sandelig også af danske voldtægtsmænd. Det undskylder absolut ikke muslimske mænds kvindesyn i denne sammenhæng. Der er heldigvis relativt få overfaldsvoldtægter, og her er der andre og endnu mere alvorlige forstyrrelser på spil.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:40

@ Abdul Miahdi Muhammad

Du har meget at lære.

Ikke mindst om kvinder og deres lyster.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:41

Niels B Larsen
Og jeg opfatter dig som et NUL der aldrig er blevet til andet en en lille racistisk mand der skriver svinske kommentar på Jyllandsposten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Andersen, Århus N | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:43

@Niels B. Larsen

“Det er bevisligt at de mandlige medlemmer af en vis satanisk og terrorfremmende ideologi med oprindelse i den saudiske ørken er overrepræsenteret med hensyn til at begå voldtægter i såvel Danmark, Sverige og Norge. Og der er faktisk ikke andre påviselige faktorer, som adskiller sig fra andre grupper, end lige netop den muslimske baggrund. Ergo er islam en medvirkende årsag til netop den mandegruppes overrepræsentation”

Er det beviseligt? Ja men kom dog med fakta Niels!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:47

@ Abdul Miahdi Muhammad

Det ved du jo i realiteten ingenting om, for du er nummer et i rækken over dem din søster aldrig kunne drømme om at betro sig til, hvad det emne angår.

Ligeledes vil du også være den første der med garanti aldrig ville få at vide hvis din søster en dag blev voldtaget, for din søster ved kun alt for godt at du omgående vil gøre ondt værre ved at anklage hende for selv at have været ude om det.

PS.
Der kan skrives tykke bøger om hvad både du og Niels B. Larsen er for ubegavede til at fatte.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:49

Abdul Miahdi Muhammad

Jeg er også kommet i tvivl. Du udtrykker dig ganske enkelt så dårligt, at jeg tvivler på, at du kan gå på RUC. Her må jeg nok give Shansen ret.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:50

L.Rasmussen
Igen er jeg enig i din kommentar især omkring det du kalder for daterapes.

En dansk undersøgelse foretaget for et par år siden viste også at de fleste voldtægter i Danmark bliver begået af en mand som kvinden kendte i forvejen.

Taget fra Center for voldtægtsofre:

Er det overhovedet voldtægt, hvis det er en, man kender, der har gjort det?
Ja, det er det. Det er faktisk sådan, at langt de fleste af dem der udsættes for overgreb, kender den der begår overgrebet i forvejen. Det kan være, at man er eller har været kærester eller det kan være, at man er venner inden overgrebet finder sted. Det kan også være en bekendt eller en man har talt med til en fest, som begår overgrebet. Det er således mere undtagelsen end reglen, at den person der begår overgrebet er en helt ukendt.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:50

Bjørn H.15.01, 21:15
Tak for svaret, og det har så beroliget mig, en af de små fisk, for jeg var sku’ lidt bange for at du ville sende Anders And efter mig.
Men du burde nu, som jeg tidliger har anbefalet dig, holde dig fra de tunge emner, og blive ved spøg og skæmt, for det synes du at have helt godt fat i.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren farup, Varde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:50

Tak til Johannes Wathchman for en korrigerende bemærkning til videoen om demografien.

Til Karin Bennedsen:
For det første gav jeg dig ikke råd - jeg udtrykte et håb. Og nej -ikke min virkelighed, men den virkelighed der har været Waffa Sultans og som hun sætter sit liv ind på, ikke også skal blive din.

Søren Farup

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:54

Niels B. Larsen, Svenstrup.

Jeg synes, at du er alt for elskværdig mod Margrethe Monika S Hansen, men det er sikkert fordi jeg ved, hvor ondt hun har opført sig mod historikeren Kim Møller, Uriasposten og hans familie.

Urias Kim har tre mindreårige børn, som Margrethe Monika S Hansen går målrettet efter at indblande i den politiske debat for at ramme deres far. Jeg er sikker på, at Margrethe Monika S Hansen ville have meldt Kim Møller til politiet, hvis ikke hans beretning om hendes ondskab havde været sand.

Se her, hvad et meget aktivt medlem af Det Radikale Venstre kan få sig selv til:

http://www.uriasposten.net/?p=6062

Margrethe Monika S Hansen vil sikkert kunne få sig en slyngven i Kurt Dejgaard, som ovenfor har lagt et link ind, som han mener vil ramme mig.

Det gør det ikke, det er derimod stærkt kompromitterende for ham selv og enhver med lidt indsigt i psykologi vil hurtigt opfatte, hvordan han pådutter politikere sine personlige problemer, men aldrig svarer på de væsentlige spørgsmål, skønt han i årevis dagligt har frekventeret debatten for at beklage sig over sine personlige forhold set i relation til dansk politik. Han har ikke boet i landet i mange år, formodentlig fordi han ikke er så attraktiv for arbejdsmarkedet, som han praler hæmningsløst med. I den forbindelse udskriger Dejgaard førende danske virksomheder som samlingsteder for idioter.

Det er i det hele taget en ganske morsom tråd, fordi hele tre mænd med koner fra Asien boltrer sig i mandschauvenisme. Det er fristende at se en sammenhæng.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:54

“Jeg er også kommet i tvivl. Du udtrykker dig ganske enkelt så dårligt, at jeg tvivler på, at du kan gå på RUC. Her må jeg nok give Shansen ret.”

Begavelse og retoriske evner er næppe et optagelsesparameter på RUC, når kvoten af ædle vilde skal udfyldes.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:57

Her lidt info om Wafa Sultan dronningen af Eurabia Myten :-)
http://www.loonwatch.com/2009/11/wafa-sultan-a-poseur-playing-off-of-ignorance-to-further-hate/

http://www.loonwatch.com/2009/12/wafa-sultan-is-better-known-as-wafa-stalin-sultan/

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:59

@ L.Rasmussen.
Jeg ved ikke hvor meget han er blevet hørt. Han er en enlig svale, og en svale gør som bekendt ingen sommer.

Hvornår ser du f.eks. herboende muslimer stille sig op til forsvar for det Hamed Abdel-Samad gør sig til talsmand for i dagens W.-A ? Hvornår ser du herboende muslimer afvise stening, hængning, halshugning, afhugning af hånd eller fod ?Så godt som aldrig, og som du ved, mon ikke det har noget at gøre med den muslimske trusselkultur, hvor afvigere må leve i frygt og angst for deres liv, fordi de sætter spørgsmålstegn og reflekterer over det på parnasset vedtagne. Men iøvrigt, den der tier samtykker.

Jeg syntes jo bare ikke, at de skal sige sig flygtet fra et middelalder samfund, bygget på en 1400 forstenet opfattelse, og så brige det med til Europa (Danmark), og pådutte os deres forkvaklede menneskesyn, der står jeg af. Mit hjerte er forstenet, når det gælder muslimer der vil true og diktere, og respekt får de aldrig fra mig. Jeg vil ikke trues til dit eller dat.

For min skyld kan folk tro på hvad de vil, men så skal det gøres mindre larmende og støjende.

ET FJELD KAN SPRÆNGES OG TVINGES KAN EN ELV, MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGÅ, DER IKKE VIL DET SELV.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Andersen, Århus N | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:02

@Jens Larsen

forvekls mig venligst ikke med Bjørn Holmstrøm!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:02

Abdul Miahdi Muhammad, 15.10, 21:35
At i gør, omskærer piger, i Somalia som du skriver og at du biflader detbvise kun, endnu engang, din indskrænkethed.
Om dine søstre også har måttet lide den tort ved jeg ikke, men hvis de har medesn du og din familie har været her, hører i ikke til her, men hvor i kom fra.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jane Eriksen, Brabrand | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:07

Abdul Miahdi Muhammad.
Du beskriver omskæring af somaliske piger som noget positivt… Hvor syg er du så egentlig ? Jeg har været lidt træt af de monotone kommentarer her på tråden, men nu kommer der endelig substans: Skær pigens klitorisspids bort med et barberblad. Lad os nu høre de radikale venstres beundring og respekt for islam…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:09

Bjørn Andersen, 15. jan 10 kl. 22:02

“forvekls mig venligst ikke med Bjørn Holmstrøm!”
Det mener jeg heller ikke jeg har gjort.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:10

@ Kurt Dejgaard

Det er der overhovedet ingen tvivl om. Eksempelvis vil jeg ganske givet have svært ved at fatte de mere spidsfindige dele af Einsteins beviser i forb. med relativitetsteorierne. :-)

Men jeg er jo heller ikke atomfysiker.

Derimod har jeg i modsætning til pladderhumanisterne ikke svært ved at fatte islams giftighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JM Hansen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:12

Jeg tror I skal Abdul med en gran salt, idet jeg er overbevist om det er tale en fiktiv person.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Iversen, Århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:20

Nu stopper I men den her racisme og religions kritik.

Hvis man har sagt A må man også sige B, og give folk lov til at dyrke Islam, som er en godkendt religion i fred. Og en del af Islam er jo at forfølge vandtro, lige som det er en del af kristendommen, at vende den anden kind til. Her passe islam og kristendommen jo som “fod i hose”.

Der er religionsfrihed i Norge, og i følge koranen, er det helt ok at voldtage vantro, da de er en form for slaver.

Disse kvinder kan da bare konvertere til islam og tage burka på, så vil de aldrig få nogen problemer, da de troende så ikke må forulempe dem, hvor svært kan det være. For islam er freds religion og Allah er barmhjertig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:22

@LRasmussen

Måske du skulle læse tråden igen, så vil du forhåbentlig bemærke, at det rent faktisk var den kære SHansen der startede med de nedladende bemærkninger omkring Uhrskovs hoved. Et par kommentarer senere beklager hun sig sjovt nok over angreb på hendes person, sig mig, er i rablende sindsyge?

“Det ville virke mere overbevisende, hvis de herrer, der har så travlt med at håne deres muslimske brødre..”

Muslimske brødre - nej, jeg er ikke i familie med racistiske og kvinde undertrykkende svin!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Monika S Hansen, København K | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:23

L.Rasmussen
Det er vist udsendte fra de danske hulemænds klan som skriver herinde og det der er ikke meget respekt for kvinder at hente hos dem :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:23

L. Rasmussen

Selvfølgelig er der også danske, som ikke tager et nej for et nej. Omkring Abdul Miahdi Muhammad ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige. Havde han ikke skrevet, at han studerede på RUC, ville jeg nok have troet på, at vi havde at gøre med en person, som mente, hvad han skrev; for jeg har hørt lignende udtalelser før, og jeg er i berøring med problematikken og mener at have fingeren rimeligt på pulsen qua min dagligdag. På den baggrund vil jeg sige, som du skriver, at disse tendenser er større i muslimske grupperinger (hvis jeg har forstået dig ret). Dog vil jeg nok sige, at denne tendens er mere udtalt, end du nok vil mene.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:26

SHansen:

“Det er vist udsendte fra de danske hulemænds klan som skriver herinde og det der er ikke meget respekt for kvinder at hente hos dem”

Så bring os da nogle Qvinder!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:27

@ Maria Due

Blev den manglende indsigt i danske virksomheder lige udstillet? Snøft snøft…
Så må du ud med personlige tilsvininger, nok engang, og påstå opfundne absurditeter om manden, lissom sidst, for at få rettet lidt op på dit stakkels selvværd?
Aaaaaahh hvor ER det synd. Man må minsanten håbe du høster en masse sympati på det. Skam få hvis det ovenikøbet er spildt…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:29

@Søren farup, Varde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:50

“Og nej -ikke min virkelighed, men den virkelighed der har været Waffa Sultans og som hun sætter sit liv ind på, ikke også skal blive din.”

Sikke noget sludder. Sultans virkelighed de sidste 20 år er en behagelig tilværelse i USA og idag som amerikansk statsborger, med tætte forbindelser til konservative jødiske kredse.

At hun idag hader islam og ønsker at bekæmpe denne religion/ideologi ligesom Ayaan Hirsi Ali, kan jeg da ikke se har noget som helst med mig og min virkelighed i Danmark at gøre.

Prøv forøvrigt at læse Lars Hansens kommentar, skrevet: 15. jan 10 kl. 13:26 på Michael Jalvings blog “Wilders er snart en død mand”, hvor han bl.a. skriver, og jeg citerer:

“Hvad hedder det islamiske parti, som står på spring til at få 90 mandater i Folketinget, eller hvor befinder den militære invasionsstyrke sig, som snart vil rykke ind over grænsen og med succes nedkæmpe det samlede Nato-forsvar i Europa?

Hvis man ikke kan svare på noget af ovenstående, så kan man ikke med troværdigheden i behold påstå, at der er nogen reel risiko for, at “gammeldanskerne” skulle blive tvunget til at indføre islamisk styre i Danmark.

Og så er der heller ingen grund til at bruge en masse tid og energi på at forholde sig til, om en islamisk styreform vil være noget godt eller skidt.”

Citat slut.

Disse synspunkter er jeg 100% enig i.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens K, århus | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:29

Nu ser vi resultatet af islamisk racisme. Hvorfor har journalisterne ikke for længst sat kritisk fokus på islamisk racisme hvor kriminelle grupper af racistiske muslimer overfalder ikke-muslimer (danskere, nordmænd, jøder,…)? SVAR: Fordi at FLERTALLET AF JOURNALISTER STEMMER PÅ VENSTREFLØJEN.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jane Eriksen, Brabrand | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:29

Ganske som forventet: Lemlæstelse af små pigers underliv er ikke interessant nok for Margrethe Monika, Karen Bennedsen, L.Rasmussen og Bjørn Andersen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:30

L. Rasmussen

Jeg mener også, at tonen burde være noget anderledes. Det gælder begge fløje. Råbekorene på begge fløje er ulidelige at høre på.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:30

@Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:22
“nej, jeg er ikke i familie med racistiske og kvinde undertrykkende svin!”

- den lader vi lige stå et øjeblik!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:31

@ L. Rasmussen, (15. jan 10 kl. 22:15)

Hallelujah!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:31

@ Bjørn Andersen

Er det beviseligt? Ja men kom dog med fakta Niels!

Læs udskrifter fra bl. a. Københavns byret.

@ Maria Due

Hvis jeg skrev min ærlige mening om shansen (og hendes utallige synonymer), som jeg kender fra diverse debatter gennem flere år, ville jeg skulle henslæbe flere dage i byretten. Det gider jeg ikke, så derfor modererer jeg mig. :-)

Men at hun er en særdeles ussel type er vist ingen hemmelighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:32

@Margrethe Monika

Det er sjovt som du skal belære andre om god opførsel, efter din injurierende smædekampagne rettet mod Kim Møller.

Du er ikke andet end en selvgod og opblæst hykler, som bruger de mest beskidte tricks for at få ram på dine ideologiske modstandere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:33

@Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:30

Her bliver vi i hvert fald IKKE uenige :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:36

@Jane Eriksen, Brabrand | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:29

Stråmænd er ikke befordrende for nogen debat! Og afsenderne kan ikke tages alvorligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:42

L.Rasmussen

“Det ville virke mere overbevisende, hvis de herrer, der har så travlt med at håne deres muslimske brødre, ville opføre sig med et mindstemål af anstændighed over for kvinder i almindelighed. Desværre ser det ud til, at civilisationsniveauet blandt den tapre islamkritiske garde ikke er så prangende, og kvindesynet lader i hvert fald en del tilbage at ønske.”

Du vrøvler ud i en lang køre. Du har åbenbart kommet til at gentage copy-paste for at få dine påståede mandschauvanistiske kommentarer til at fylde lidt mere.

Hvis du mener at det er specielt mandschauvanistisk at påstå at kvinder fra RV lider af underkastelsestrang overfor muslimer, så må du i sandhed lide af en overdreven følsomhed. Du kan jo så slet ikke tåle at færdes på disse debat sider.

Måske er du bare en af den slags bløde og slappe mænd, som har et behov for at gå på æggeskaller hver gang der er kvinder og muslimer i nærheden?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:45

Salam Abdul Miahdi Muhammad

Du har naturligvis ret!

For det handler i bund og grund om intelligens eller mangel på samme, hvorfor det så også kommer til at handle om graden af selvværd eller manglen på samme.

Og det hos både mændene og kvinderne!

Tilbøjeligheden til at ville udstille sig, herunder i form af afklædthed, er direkte afspejlende graden af intelligens, og dermed graden af selvværd, eller mangel på samme, hos både manden og kvinden. På den måde, for der er flere, er det let at udlede graden af primitivitet hos mennesket. Nemlig alt efter om de evner eller ikke evner at afvise det overfladiske primitive, til fordel for det dybe selvværd.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Andersen, Århus N | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:47

@Alle

En morsom sjæl har brugt mit ID tidligere i aften. Vedkommende har derved tilvejebragt holdninger jeg under ingen omstænighed kan stå inde for!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Lyngby | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:53

Måske kunne det være nyttigt at se fænomenet med disse voldtægter fra en lidt anden vinkel?

Jeg vil lige understrege at det er spørgsmål jeg forsøger at stille, jeg har ikke nogen viden om det faktisk forholder sig sådan som jeg stiller det op:

Jeg synes man burde overveje hvilken rolle omskæring spiller for at nogen grupper tilsyneladende har større tendens til at begå voldtægt end andre!

For når man fjerner et stykke af organet reducerer man også muligheden for at opnå seksuel nydelse i et eller andet omfang, og da voldtægt nok i forvejen handler mindre om seksuel nydelse og mere om magtudfoldelse så kunne det måske tænkes at omskæring hos nogle disponerede for at begå voldtægt?

Man kan så undre på at ikke alle omskårne er lige disponerede, men her spiller måske noget kulturelt ind:
Hvis omskæringen dæmper den seksuelle trang en smule så giver det plads til at individet kan koncentrere sig mere om andet, og så er det måske kulturen der bestemmer hvad det bliver?

For hvor det kunne se ud som om jøder fortrinsvis udvikler deres intelligens, så kunne det også se ud som om muslimer oftere end andre udvikler en galskab som vi blandt meget andet ser udtrykt i det fænomen som bloggeren beskriver!

Skulle man komme med et helt vildt gæt på en årsag til dette, så kunne forklaringen måske være at begge har omtrent den samme stærke familiestruktur, men med den forskel at den jødiske familie styres som et matriarkat, mens den muslimske familie styres som et patriarkat og at det er medvirkende til at familiernes drenge udvikler sig så forskelligt?

Nogen der vil forsøge at bekræfte eller afkræfte nogle af disse påstande, findes der nogen konkret viden om emnet, det handler trods alt om grov kriminalitet, så alt bør vel undersøges for at minimere det?

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:56

Jannik Thorsen,

Jeg beklager, at jeg var overaktiv med paste-knappen. Det har nu intet at gøre med et ønske om at få et indlæg til at fylde mere, for jeg er faktisk selv tilhænger af, at indlæg ikke gøres længere end højst nødvendigt.

Men du argumenterer ikke, for hvordan jeg “vrøvler ud i en lang køre”. Lad det nu ligge. Men din latterlige påstand om radikale venstres kvinders “underkastelsestrang” er så langt ude, at du kommer med på mandschauvinistlisten til næste gang.

Din ide om, at jeg skulle være en blød og slap mand er mildest talt lattervækkende og fortæller en del om dine stereotype ideer. Jeg har sandelig ikke tænkt mig at gå på nogen form for skaller, når der er muslimer i nærheden. Jeg ønsker blot, at man snart får hold på proportionerne og stopper bindegale skrækkampagner. Hvad angår kvindesyn, så sukker jeg mere end højlydt over, at vi ikke er kommet videre i dette land. især når du og dine ligesindede foregiver at være åh så optagede af sagen, hvis det er muslimer, der ter sig åndssvagt. I er faktisk meget lidt bedre selv, og DET er pinligt for jer og for debatten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 22:58

@Bjørn Holmskjold, Skanderborg

Og så kan man så konkludere; jo mere tildækket, jo mere intelligent. Så de kvinder der render rundt med kroppen dækket til af et telt, er de rene genier?

Du lyder altså ikke for kvik med denne argumentation.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:05

Jannik Thorsen, København Ø

Hvis du gerne vil forstå det på den måde, så er det fint nok for mig. Så er du i det mindste på vej i den rigtige retning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:15

@L. Rasmussen, København

Det er dig der med al din selvforherligende moralisme er direkte pinlig.

At påstå at en specifik gruppe af kvinder lider af underkastelsestrang, er altså ikke specielt mandschauvanistisk. Jeg kunne sige det samme om en lang række mænd for den sags skyld. Men fremhæver kvinderne fordi de er så typiske for RV.

Det er jo dig der ikke argumenterer.
At påstå at en psykologisk profilering er “så lang ude…” er altså ikke noget lødigt argument. Husk på at det var dig der fremførte en anklage, ergo ligger bevisbyrden på din side.

Siden du både er så indsigtsfuld og indbegrebet af galantheden selv, burde det jo være en smal sag at tilbagevise påstanden? Jeg venter i spænding.

Du vrøvler ud i en lang køre, når du ikke underbygger dine påstande, men spammer med en gang copy-paste, og så mener at dine påstande er selv evidente.

Det er da fint at du ikke går på æggeskaller når der er kvinder og muslimer i nærheden.

Men dit syn på hvad som kvalificerer som mandschauvanistisk er decideret tåbelig. Man må i din optik åbenbart ikke kommentere kønsforskelle. særligt ikke hvis man udpeger en specifik gruppe af kvinder med mindre heldige egenskaber.

Lad mig så spørge; er det specielt mandschauvanistisk at påstå at kvinder har større sandsynlighed for at stemme rødt? Også selv om det er fakta?
Der er nopget der tyder på at du ikke har den store psykologiske indsigt, men primært henter din viden fra politisk korrekt marxisme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:17

Bjørn Holmskjold,15.10, 22:45
Underligt at din skabende og altvidende gud var en 100 tusinde år eller mere om at tage sig sammen til at fortælle sin “ypperste skabning” at damerne skulle pakkes ind for at være ærbare.
Nej Hr, det er ikke skammeligt ikke at pakke sig ind, men uforskamme ikke at kunne holde sig i skindet hvis man/nogen ikke er.
Kan man ikke det har man mangel på selvrespekt og selvværd, er en pubertær idiot, eller er oplært i en falske tro.
O herre jemeni hvor har du meget at lære, trods din uejlbarlighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:18

@Bjørn Holmskjold, Skanderborg

Det er meget ærlig snak. Tak for det.
Men du ved selvfølgelig godt at jeg ikke kan fordrage dine anskuelser. Så lad os bare lade den ligge der.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:33

@Jens Hansen, Lyngby

Spændende hypotese.
Selv om jeg ikke tror på at det er den dominerende effekt, så er det muligvis ikke uden betydning.

Jeg vil dog gå i rette med en skelnen du anvender.
Seksuel nydelse og trangen til magt kan ikke skelnes ad. Således er magtudfoldelse direkte forbundet med seksuel nydelse for mange mennesker.
Om det så er i den dominerende eller underkastende rolle.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:34

Jannik Thorsen,

Jeg indrømmer dette: jeg gav ikke noget argument for, at du med din påstande om radikale kvinder er langt ude. Det er faktisk så selvindlysende, at det burde være unødvendigt. Og du har da heller ikke noget som helst belæg for din påstand, hvorfor jeg heller ikke finder det nødvendigt at gøre mig nogen anstrengelser for at imødegå den med andet end en hovedrysten.

Kopierne af de tidligere indlæg i tråden var netop belæg for påstanden om mandschauvinismen blandt visse debattører. Det burde du vel kunne fatte - også selvom jeg begik en paste-fejl.

I min optik må man inderligt gerne påvise kønsfoskelle, hvis man gør det lødigt. Men hvad man ikke må i min optik, er at nedgøre meddebattører på den mest nedrige måde blot fordi det er kvinder, man diskuterer med. Du kan være uenig med f.eks. Karin Bennedsen, men så må du på samme måde som hun argumentere behersket og med behørig belæg for påstande og ikke med udtryk som Leon Frandsens “Få du hellere behandlet det omsorgspsykotiske stockholmssyndrom der trækker dig rundt i dine knaldrøde femipolitiske konepatter og få styr på dit latente - iøvrigt typisk kvindelige - underkastelsesbehov i forhold til det frække mandevælde, islam”. I en tråd, hvor blogoplægget er det foragtelige i voldtægter, er det absolut heller ikke i min optik gangbart at ønske sig danske kvinder, der har bestemte politiske holdninger, voldtaget, som det blev udtrykt af Niels B. Larsen. Hvis du ikke kan acceptere den holdning, er du i min bog lige så afskyvækkende som de to nævnte debattører.

Til dit sidste spørgsmål: nej, det er efter min mening ikke mandschauvinistisk at gøre opmærksom på fakta. Og det er et faktum, at kvinder i lidt højere grad end mænd stemmer på den nuværende opposition. Det er vel deres demokratiske ret, ikke? Hvad i alverden skulle det have at gøre med politisk korrekthed hentet i marxisme?

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:34

@Morten Uhrskov Jensen

Du afslutter dit oplæg med følgende betragtninger:

” … Efter at have nedkæmpet det første supremacistiske diktatur i 1945 og efter at de vestlige koloniriger var gået i opløsning i årene herefter, kollapsede det andet i 1989. Men på det tidspunkt var den vestlige verden allerede i fuld gang med at føre en politik, der skulle lægge grunden til et nyt overherredømme. Denne gang som en konsekvens af ukontrolleret indvandring af mennesker, hvoraf en rystende stor del tænker supremacistisk og handler derefter, bl.a. når det gælder voldtægter af etnisk norske kvinder.”

Indvandringen var aldeles ikke ukontrolleret, men aftalt med de arabiske lande af EF i 1973/74 og udbygget med hemmelige aftaler de følgende år, hvorved indvandrere fra muslimske lande blev givet en fortrinsstilling og positiv særbehandling i forsøget på at opbygge en multikulturel superstat kaldet Eurabia.

Med “ukontrolleret” må du vel mene, at der ikke blev sat nogen overgrænse for hvor mange muslimer EU ønskede bosatte sig i Europa.

Mottoet var: desto flere jo bedre, og det går da også helt fint med den demografiske overmanding og islamisering af EU, nu da vi har importeret et nyt herrefolk der styres af en supremacistisk ideologi.

I den forbindelse hører de escalerende voldtægter begået af muslimer mod vantro kvinder til blandt de mest ubetydelige aspekter af det kulturberigelsens isbjerg vi først nu ser toppen af. Det eneste der er sikkert er, at det bliver meget værre, hvis vi ikke sætter de politikere og deres lakajer som forrådte demokratiet på porten og fører en indvandrerpolitik hvis sigte er at styrke demokratiet i stedet for bevidst at svække det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Hansen, Odense C | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:39

@BH
“Den enfoldige vil naturligvis ikke vide det, men det vil den kloge til gengæld. Nemlig det forhold, at man med streger kan forhåne muslimerne til at sætte sig i alvorlig respekt. Men denne reaktion kan man også opnå ved ensidigt verbalt at betegne muslimerne i forhånende vendinger. Og her vil den kloge vide, at her er det ikke afgørende for muslimerne, om man hedder Kaj Westergård, Morten Uhrskov Jensen eller noget helt tredje. Det er nemlig ikke navnet, der bliver straffet, men den forhånende handling.

Dette blot til de enfoldiges eftertanke!”

Hvordan kan man som folkefærd være så stupid at tage en skide tegning personlig? Religiøse mennesker SKAL jo netop hånes ellers tager de sig selv lige så seriøst som jeg muslimerne og truer med vold og hærværk såfremt man ikke får sin vilje. Er det ok med dig?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:39

Bjørn, hvorfor er det lige, at gudsfrygtige folk som du selv anser kønssignaler og seksuel adfærd som primitiv - oven i købet noget der skal bekæmpes?

Som erklæret darwinist må du jo vide, at evolutionen har foræret mennesket en stærkt lystbetonet seksualitet i gave. Fremfor at være primitiv er seksuelle signaler og flirt en meget forfinet adfærd. Det er ultimativ menneskelig udfoldelse.

Herregud, kvinden udviklede store runde bryster som kompensation for den bagdel, der mistede lidt relevans, da vi rejste os på to ben og kopulerede front mod front. Det er da genialt.

Vi har jo hverken krop eller seksuel adfærd kun for sjov. Det er en del af udvælgelsen, og skal derfor ikke gemmes bag store gevanter. I så fald ender vi med degenerering af pardannelsen med unaturlige forhold mellem generationerne og mellem familiemedlemmer. Det er sgu ikke særlig klogt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Hansen, Odense C | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:40

som ja, var det

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Bramsen, 1622 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:53

Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 20:47

Kvindernes påklædning i Vesteuropa er udfordrene. Mange ville vælge at sige vulgært. Jeg studerer på Roskilde Universitets Center. (Ups småracister fra DF, Venstre og Konservative, fik I et fordom galt i halsen ? Kan muslimer formulerer sig ? Er de nået så langt i uddanelsessystemet ?) Her møder jeg dagligt kvinder, der viser ca. halvdelen af deres bryster lige i mit ansigt. Det betyder ikke, at jeg må lave voldtægt, men det sender sexsignaler, og det er ikke smart. Hvis de går ærbart med tøjet, får de ingen problemer.

Med mindre her er tale om spoof, er dette indlæg en ren tilståelsessag. Uhrskov har tydeligvis ramt plet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:55

Carsten, nu må vi trods alt ikke glemme, at næsten alle bliver pisse sure, når deres symboler hånes. Det er der ikke noget mærkeligt eller forargeligt ved. Thorsen måtte ikke tegne Jesus med stivert, og Brugsen måtte tilbagekalde en parti jesus-sandaler engang i firserne, tror jeg nok.

Det er ikke underligt, at tegningerne bragte muslimers pis i kog. Det underlige og stærkt forargelige er reaktionens form og styrke. Det vidner om en religion med stort behov for selvransagelse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Sune Skousen, 5580 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:02

Carsten Hansen, Odense C:
Vid at Bjørn H udtaler sin trussel i egenskab af “natur muslim”, så det må helt klart være okay med ham, at vi skal tage ham og hans religion lige så seriøst som deres trusler om vold og hærværk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:07

Gerd Larsen, er du altid så barnlig?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:08

@L. Rasmussen, København

OK, fair nok, du lavede en copy-paste fejl. Jeg troede sådan set heller ikke at du gjorde det bevidst.

Ja jeg syntes så ikke at min kommentar var selvindlysende latterlig. Primært fordi at jeg ikke mener at det er specielt latterligt at karakterisere bestemte demografisk segmenter som have underkastelsestrang eller herskersyge. Jeg ligger ikke inde med videnskabelig psykologisk evidens. Den slags evidens er jo heller ikke ligefrem til at opspore.
Hvad mon sandsynligheden er for at man vil lave en storstilet psykologisk undersøgelse, hvor bestemte psykologiske karakteristika bliver sammenstillet med politisk observans?
Den er nok meget lille.

I stedet må jeg ty til det næstbedste, anekdotisk evidens. Og jeg har fra min universitets tid, som er ganske tæt fortid, kendt til flere kvinder som jeg vil karakterisere som fascinerede af magtfulde mænd, men samtidig led af konfliktskyhed. Stort set alle af disse kvinder stemte på partier som SF eller RV. Specielt sidstnævnte var karakteristisk for ovenstående profil.

Du kan selvfølgelig afvise mine personlige erfaringer som underlødige. Men det er altså ikke på nogen måde indlysende at de er latterlige.

Leons kommentar var uden tvivl modbydelig, men at den var overvejende mandschauvanistisk, vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Til det var den alt for personlig, og rummede lige så meget kritik af personens politiske standpunkt.
Niels Bs kommentar er bestemt heller ikke for sarte sjæle, men det ligger ham altså ikke på sinde at nedgøre kvinder som sådan. Snarere er det vel et udtryk for hævngerrighed.
Det kan sammenstilles lidt med trangen til at udstille tyskertøserne under besættelsen. Var hævngerrigheden overfor tyskertøserne specielt mandschauvanistisk. Jeg vill ikke sige at det er specielt indlysende, omend det selvfølgelig kan forekomme ganske usympatisk.

Jeg er bare ikke enig i din karakteristik. Omend kommentarerne er aggressive, hævngerrige, modbydelige, usympatiske etc. Mener jeg ikke de kvalificerer særligt godt som mandschauvanistiske. dertil er de alt for specifikke.

Så vidt jeg ved er overvægten mod socialistiske partier fra kvinders side, mere end en lille overvægt. Specielt er mange kvinder kritiske overfor kapitalisme og ekstrem liberalisme. Således er det kun hver 8. vælger som stemmer på LA, kvinde.

Er det ikke noget der giver stof til eftertanke, eller er det mandschauva. at foretage en psykologisk profilering af kønnene på det punkt?

I min optik forekommer din kritik noget køns politisk korrekt, fordi jeg mener at du overfortolker. Men hvad ved jeg, du har muligvis dine grunde?

Upassende ? Klag over indlæg

 
trepo organ, bornholm | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:24

Dette er dog den mest afskyelige debat, jeg nogensinde har læst.

Hvilken mageløs fordummende smagløshed og afstumpethed den dog indeholder.

Herfra bør ordentlige borgere flygte.

Skam over Jyllands Posten, som muliggør udspredelse af den slags hadske platheder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:37

Jannik Thorsen,

Jeg vil godt kvittere for din mere moderate kommentar 00:08, der kunne give antydning af, at vi ikke taler fra absolute modpoler.

Jeg kan ikke lige hurtigt google mig til de egentlige data, men i min hukommelse er det rundt regnet 40:60 fordelinger blandt kvinder og mænd ved valgene. 40 til oppositionen blandt mænd, og 40 til regeringen blandt kvinder. Det kan man sikkert psykologisre en del over. Det ligger lige for, at det stadig i dette land er kvinder, der først og fremmest er ansvarlige for familien (både børn og ældre), og derfor er dem, der søger mod partier, der vil styrke den offentlige støtte til deres fokusgrupper. Tilsvarende er det i lidt højere grad mænd, der har topskatteindtægter og derfor stemmer på partier, der arbejder for at lette deres byrder. Med andre ord er den kønsulighed i stemmeafgivning en afspejling af den fortsatte skævhed i kønnenes fordeling af ansvar i og uden for familien. Det er der hverken noget odiøst eller forkasteligt i. Vi stemmer vel allesammen primært efter egeninteresser, dernæst efter idealer. Sådan er det (for nu at citere Pia Kjærsgaards yndlingsreplik).

Så vidt så godt. Men i den offentlige debat, ikke mindst i JPs univers, er det foruroligende, hvordan nogle behandler kvindelige debattører. Det er bare ikke acceptabelt. Slet ikke i debatter, hvor de samme debattører harcellerer over muslimsk kvindeundertrykkelse. Og det er ikke OK, at du trækker “politisk korrekthedskortet” eller en far-out marxist-beskyldning, når jeg påpeger hykleriet.

Det er vældig fint at imødegå islamisk kvindeundertrykkelse, men det skal altså ikke ske i samme åndedrag, hvor man nedgør kvindelige meddebattører. Dermed mister man enhver legitimitet i debatten. Så vil det være mere anstændigt bare at vedkende sig at være islamofober, der afskyr alt, hvad der har forbindelse med islam i stedet for at påtage sig en falsk rolle som kvindesagsforkæmpere. For det er kvalmende at være vidne til.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:37

Med den kulturelle/religiøse bagage muslimer møder op med her, bør det ikke undre nogen, at de har lige så vanskeligt ved ikke at kaste sig over vantro kvinder med blottet kød, som en hund i en slagterbutik har ved at beherske sine instinkter.

Koranen skelner skarpt mellem sex i ægteskabet, der er tilladt, og sex uden for ægteskabet, der karakteriseres som hor. I ægteskabet findes voldtægt ikke. Sura 2, 224:

”Jeres hustruer er (som) en ager for jer. Gå da til jeres ager, hvornår og hvordan I vil men send noget godt forud for jeres sjæle. Og frygt Allah og vid, at I skal møde Ham. Og bring glædeligt Budskab til de troende.”

Ifølge Hadith må kvinden ikke afvise sin mand, “end ikke på en kamelryg”: “Gud forbander en kvinde, der afviser sin mands tilnærmelser under dække af at have menstruation, når dette ikke er tilfældet” (SHA’RANI). “Jeg proklamerer ved Gud, at en kvinde ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Gud før hun har opfyldt sine forpligtelser over for sin mand. En hustru bør aldrig afvise sin mand, selv om det måtte være på kamelryg” (IBN HANBAL 780-855).

Hadith kan diskuteres, men det kan Koranen ikke. Ifølge Koranen skal kvinden adlyde sin mand: Sura 4,35:

“Derfor er de retfærdige kvinder de lydige (og) de som vogter over det usete med Allahs hjælp. men dem, fra hvis side I frygter oprør, skal I formane og lade alene i deres senge og (hvis disse ting ikke hjælper) straffe. Men hvis de adlyder jer, så søg ingen vej (til straf) over dem, thi Allah er ophøjet, stor”.

Spørgsmålet er ikke, hvorvidt kvinden samtykker eller ej, men egentlig bare, om manden har retmæssig adgang til hende eller ej. Sura 2:188:

“Det er jer tilladt at have kønsligt samkvem med jeres hustruer om natten i fasten. De er en klædning for jer, og I er en klædning for dem. Allah ved, at I var uærlige over for jer selv, derfor har han nådigt vendt sig til jer og skænket jer denne lettelse.”

Sura 23,6-8:

”Og de, som vogter deres kønsdrift, undtagen når det drejer sig om deres hustruer eller deres kvindelige krigsfanger, for så skal de ikke dadles. Men de, der begærer ud over dette, er overtrædere.”

Sex med en anden mands “ærlige kvinde”, altså en jomfru eller en gift kvinde, som man ikke har adgang til, udløser straf for hor. Sura 24:3:

”Den kvinde, der bedriver hor, og den mand der bedriver hor, giv hver enkelt af dem hundrede piskeslag, og hav ikke medlidenhed med dem i udøvelsen af Allahs dom, hvis I tror på Allah og den yderste dag. Og lad en flok af de troende være vidner til deres afstraffelse.”

Det gør tilsyneladende ingen forskel, om man har kvindens samtykke eller ej. Det afgørende er, om kvinden er tilladt eller forbudt for manden. Prisen for hor er 100 piskeslag. Til hver.

Straffen for at være en horemand er, at man kun må gifte sig med en horekvinde. Sura 24,4:

“Den mand, der har bedrevet hor, kan kun ægte en kvinde, der har bedrevet hor, eller en afgudsdyrkerske, og den kvinde, der har bedrevet hor, kan kun en mand, der selv har bedrevet hor eller en afgudsdyrker, ægte. Og dette er forbudt for de troende.”

Vel en ulyksaling arv fra det gamle testamente, der forordner det så viseligt, at voldtægtsmanden som straf skal gifte sig med sit offer. En kvinde, der har deltaget i hor, herunder voldtægt, falder markant i værdi.

Den troende kvinde har selv ansvaret for at undgå at friste nogen. Det er her, sløret og andre sikkerhedsforanstaltninger kommer ind i billedet.

“På Muhammed tid var det strategisk vigtigt at kunne kende muslimske kvinder på deres klædedragt, for eksempel under et erobringstogt, hvor de ikke-muslimske kvinder blev fordelt som slaver mellem de muslimske mænd. Muslimske kvinder måtte derimod ikke forudlempes”, siger Tina Magaard, Ph.D. fra Århus Universitet i JP 14/5-06.

Man støder af og til på den opfattelse, at en kvinde ifølge Koranen kun kan få en mand dømt for voldtægt, hvis hun har fire vidner. Imidlertid handler påbudet om fire vidner ikke om voldtægtssager, men om sager, hvor nogen anklager andre for hor eller ægteskabsbrud. Sura 24,5:

“Og de, der bagvasker dydige kvinder, og som derefter ikke kommer med 4 vidner, dem skal I give firs piskeslag og modtag aldrig mere vidnesbyrd af dem”.

Det er horanklager, der kræver fire vidner. Der er streng straf for grundløse horanklager.

Sex med krigsfanger/tjenestepiger/slaver er tilladt, eftersom de ikke tilhører andre troende mænd. Om de er eller var gift med en af deres egne, spiller ingen rolle for adgangsretten. 4,25:

“Og (forbudt er yderligere) gifte kvinder med undtagelse af krigsfanger”.

Krigsfangens ægtefælles er sandsynligvis dræbt eller jaget på flugt. Han er desuden en fjende, han er ikke relevant.

Det er sådan set konklusionen: sine hustruer og sine krigsfanger - fjendens, de vantros kvinder - kan man ifølge Koranen benytte sig af, som man vil.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Bramsen, 1622 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:39

@trepo organ
Enig. Men sådan er ytringsfriheden, selv muslimer har ret til at fremføre deres kvalmende, misogynistiske meninger. Ytringsfrihed giver kun mening, når den også gælder for de rabiate.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:43

Jan Aage Jeppesen,

Ligegyldigt hvor mange gange du og andre prøver at overgå salafisterne i deres bogstavtro koranfortolkninger, bliver det aldeles uinteressant i debatten om, hvordan vi, der stadig opholder os inden for landets grænser, finder ud af at leve sammen med vores forskellige religioner.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:45

@Shansen:

At du ikke har begavelsen til at fatte det skrevne, er ikke enensbetydende med, at der ikke er hoved og hale i det!

Og retorikken er frastødende? Og det kommer fra en matriarkfascistisk kælling der vil forbyde anderledes tænkende grupperinger hun ikke selv er enige med og som tilmed vil jagte dem med statsmagten imens hun har travlt med at stemple andre som fascister og nazi-agtige? Hvor hyklerisk er du?

Du fatter ikke engang at du SELV er fascist og det gør du ganske enkelt ikke, fordi at du ikke har det fjerneste styr på definitionerne! Du afslørede i en artikel på Nyhedsavisen, begået af rødfascisten Rune Eltard, at du intet ville have imod et forbud imod dine egne forhadte politiske modstandere - og endda jagte dem med statsmagten!

Det er KLASSISK fascisme!

Derudover er du en “internetstalker” der angriber blogejere på privatlivet, så syg en hater er DU!

Sindssyge kælling!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:05

L. Rasmussen:

“bliver det aldeles uinteressant i debatten om, hvordan vi, der stadig opholder os inden for landets grænser, finder ud af at leve sammen med vores forskellige religioner.

Den gode Hr. Rasmussen tager sig sandelig nogle friheder, debatten i denne tråd handler aldeles ikke om hvordan “vi” skal leve sammen med tilbedere af den muhammedanske ideologi, hvor har han mon fået den skøre idé fra?

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:05

L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:43

Det jeg henviser til er den fortolkning af Koranen og islams tradition som de førende sunni muslimske retsskoler repræsenterer den dag i dag. Der er således ikke tale om salafisme eller ekstramisme, men om den form for islam omkring 85% af alle muslimer formelt bekender sig til.

Lige så indlysende er det, at langt fra alle muslimer efterlever islams fordringer, for ellers ville konflikten med muslimer bosat i Vesten være langt mere blodig end tilfældet faktisk er. Og det samme gælder selvfølgelig antallet af voldtægter begået af muslimer mod vantro kvinder, hvor muslimer nok er stærkt overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne, men dog ikke mere, end at der er tale om et forholdsvis lille antal muslimer der begår sexuelle overgreb mod vantro kvinder.

I princippet er det faktum at flertallet af muslimer her ikke opfylder Koranens fordringer og islams tradition vel ikke anderledes end at meget få kristne opfylder Jesus fordring om at give alt sit overskud til de fattige.

Problemet er imidlertid, at antallet af radikaliserede muslimer der tager islams fordringer alvorligt synes at være voksende på trods af alle anstrengelserne med at integrere muslimerne i vor demokratiske kultur.

En del muslimer og mange forkæmperne for en mere liberal indvandrerpolitik og det multikulturelle samfund, mener ligefrem, at det er udtryk for en slags racisme (kulturimperialisme) at forsøge at integrere muslimer, fordi en vellykket integration forudsætter, at visse kulturelle værdier elimineres eller udskiftes med andre.

I øvrigt: det er ikke min person du skal angribe med retorisk tomgang, men mine argumenter, ved at fremkomme med endnu bedre modargumenter. Det er den måde erkendelsen vokser på i stedet for raseriet. ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:08

L.Rasmussen.

Det er ikke bare løse sætninger til vid og bred fortolkning der er gengivet, det er konkrete befalinger og direkte tilladelser til ekstrem krænkelse af andre mennesker. Haditherne blev netop til for at illustrere betydningen af versene for de troende via Muhammeds egne satte eksempler. Det er derfor at man VED at det skrevne menes helt bokstaveligt. Det ved muslimer godt.

Men muslimer ved også, at I ikke ved dette og derfor kan i narres (kitman, taqiyya)- ganske som beskrevet i koranen!

Islam er ikke en bland-selv slikbutik, det tillader abrogationspraksis’en i koranen slet ikke!

“As the horn is to the rhinoceros and the stinger is to the wasp, so the Mohammedan faith is to the Arabs.”

- Churchill

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:12

Uhrskov skriver om 17 voldtaegter i Oslo.

Og går det til et problem i lighed med nazismen og kommunismen.

Alle voldtægter i Norge, hvor offeret og offerfaldsmanden ikke kender hinanden, begås hvis jeg læser Uhrskovs udgydelser ret, af udlændinge.

Det er jo så stupidt, at vel kun de sædvanlige 15-20 rabiate DF tosser æder dette.

Uhrskov er cand mag og Redaktør for det rabiate tidsskrift “Nomos”.

Hans indlæg er påfaldende korte. Nærmest stikord. Udokumenterede påstande og manipulation af de mindre heldige, hvad angår selvværd, selvstændig tankegang og intelekt.

Cand mag Uhrskov skriver at disse voldtægter, som kan sammenlignes med nazismens forbrydelser, skyldes herrefolkmentalitet og manglende selvværd og manglende tilpasning til samfundet.

I Danmark har vi en gruppe på ca. 12 % af mennesker med mindreværdskomplekser, manglende selvværd, ofte særdeles uheldige hvad angår intellekt. Oftest mere eller mindre åbenlyst racister. Har lidt herrefolk mentalitet.

Altså en gruppe der adskiller sig for det som vi betragter som nogenlunde normalt. Men der er vel ingen undersøgelser der viser at dette DF segment begår flere voldtægter end andre gruppper.

Det eneste man kan være enig med Uhrskov i, er at herrefolk mentaliteten ligger lige under overfladen i vesten fortsat.

Bortset fra dette kan man igen undre sig over Jyllands Posten.

Hvorfor har man ansat 4-5 personer til at skrive afstumpede, stupide og nederdrægtige indlæg som Uhrskovs?

Hvad er det man vil opnå?

Det kan squ da ikke være særligt indbringende at have et image som en avis, hvis ansigt udadtil er 4-5 rabiate højreorienterede bloggere og 15-20 proselytter som skriver det samme racistiske ævl hver gang.

Måske får vi engang en forklaring på hvad hensigten fra JP er.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:14

Hans Hansen, Farum

”Som erklæret darwinist må du jo vide, at evolutionen har foræret mennesket en stærkt lystbetonet seksualitet i gave. Frem for at være primitiv er seksuelle signaler og flirt en meget forfinet adfærd. Det er ultimativ menneskelig udfoldelse.”

Jeg er erklæret freudiansk-darwinist, hvilket i forhold til forståelse af Homo sapiens er en overbygning på darwinismen. Desuden forærer evolutionen ikke nogen noget. Det primitive menneske besidder en seksuel driftsside, som grundlæggende ikke adskiller sig fra primaternes seksualitet i styrke. Men som hos mennesket er underlagt, om end i meget varierende grad, kulturelle regelsæt, som begrænser de ellers ukontrollerede driftssider.

Din kultur tillader eksempelvis curling-damerne at optræde afklædte for derved at tiltrække sponsorer og tilskuer til deres sport. Det kalder du for en meget forfinet adfærd. Jeg kalder det for luderagtig adfærd. Dette har intet med darwinisme at gøre, men har meget med psykisk forfald at gøre.

”Herregud, kvinden udviklede store runde bryster som kompensation for den bagdel, der mistede lidt relevans, da vi rejste os på to ben og kopulerede front mod front. Det er da genialt.”

Det er din primitivitet, der taler her!

”Vi har jo hverken krop eller seksuel adfærd kun for sjov. Det er en del af udvælgelsen, og skal derfor ikke gemmes bag store gevanter. I så fald ender vi med degenerering af pardannelsen med unaturlige forhold mellem generationerne og mellem familiemedlemmer. Det er sgu ikke særlig klogt.”

Det siger du, som lever i et samfund, hvor et parforhold i snit holder 4 år, hvor skilsmissefamilierne er tusindtallige, og hvor singlerne tælles i hundredtusindvis. Et samfund, hvis religion giver det seksuelt abnorme en guds velsignelse, og hvor det pornografiske er en mia. forretning.

Og det kalder du for en meget forfinet adfærd!

”Bjørn, hvorfor er det lige, at gudsfrygtige folk som du selv anser kønssignaler og seksuel adfærd som primitiv - oven i købet noget der skal bekæmpes?”

Derfor!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Larsen, Aalborg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:25

Jo mere sexforskrækket en kultur/religion er, jo flere seksuelle overgreb vil der uundgåeligt strømme ud af denne kultur.

Jo mere patriarkalsk en kultur/religion er, jo mindre respekt for kvinder vil der uundgåeligt strømme ud af denne kultur.

Jo mere ydrestyret (autoritativt, regelstyret, dogmatisk) en kultur/religion er, jo mere afvigende adfærd vil der uundgåeligt strømme ud af denne kultur.

Hvis man mener, at det er tilfældigt, at 100 procent af overfaldsvoldtægterne de sidste 3 år i Oslo er blevet begået af mennesker med anden etnisk baggrund end norsk, så er man selvfølgelig velkommen til at mene det. Men hvem er det egentlig man tror, at man narrer så?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Bramsen, 1622 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:28

Alle voldtægter i Norge, hvor offeret og offerfaldsmanden ikke kender hinanden, begås hvis jeg læser Uhrskovs udgydelser ret, af udlændinge.

Nej. Uhrskov skriver om alle overfaldsvoldtæger i Oslo, ikke alle voldtæger i Norge.

Udokumenterede påstande…

Uhrskov leverer jo links, din glatnakke. Læs artiklen før du kommenterer.

Det er jo så stupidt, at vel kun de sædvanlige 15-20 rabiate DF tosser æder dette.

Og det er kun de sædvanlige 3-4 rabiate R-tosser, der er mødt op for at forsvare deres kæledægger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Bramsen, 1622 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:36

…plus et par muslimer, der venligst illustrerer Uhrskovs pointe på eksemplarisk vis.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:40

@L. Rasmussen, København

Nej naturligvis taler vi ikke fra absolutte modpoler, men vi er dog uenige på flere punkter.

40/60 fordelingen er ganske tankevækkende, og er under alle omstændigheder signifikant. til de samfundsmæssige forhold du nævner, mener jeg også man kan underbygge disse med nogen psykologiske tilbøjeligheder hos kønnene, som i sidste ende er biopsykologisk betingede. Bla. at langt flere kvinder har en tilbøjelighed til at agere kollektivistisk. Flere af de forhold du nævner, mener jeg også kan forklares ved hjælp af evolutionær psykologi
Men det er en anden snak.

Du har ret i at der er kvindelige debattører der bliver behandlet dårligt. Men jeg ved nu ikke om det er særligt for kvinderne. Min erfaring igennem de sidste 2 års tid på JPs debat sider, siger mig at tonen er meget hård og ofte hadsk og decideret svinsk.
Men jeg mener ikke at der er en særlig bias mod kvinder. Det er nærmere nogen bestemte individer der ofte får med bredsiden.

Hvad angår hykleriet, så ved jeg ikke om jeg vil karakterisere det som lige netop det.
Snarere er det opportunisme. Typer som aldrig har været involveret i feminisme og kvindesager, bliver lige pludseligt glødende tilhængere når islam skal kritiseres.
Men det betyder ikke at de var mandschauvanister før flørteriet med feminismen.

Personligt har jeg da heller ikke været specielt opmærksom på kvindeundertrykkelse før at jeg stiftede bekendstskab med islam. Her er der da noget at tage fat på. Men hvor er alle de idealistiske feminister blevet af når kampen mod islam skal føres? De gør ikke det store væsen af sig.
Jeg er desværre bange for at de virkelige hykleri findes i blandt de selvbestaltede feminister.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:42

@Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:08

Du bekræfter til fulde min påstand om, at JAJ og alle andre på samme linie er salafisternes bedste advokater. Hvad om I lige stoppede op og tog en snak med almindelige dødelige muslimer i vores lokalsamfund. Det kæmpestore flertal af disse går ikke ind for salafistiske fortolkninger af koranen, de lever i ganske normal overensstemmelse med resten af os, de har ingen planer om at indføre kalifatet eller andre tåbelige ideer. Så tag nu lige at klappe hesten og styr dine aggressioner.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:48

Jens Hansen, Odense

”Hvorfor har man ansat 4-5 personer til at skrive afstumpede, stupide og nederdrægtige indlæg som Uhrskovs?!”

På det niveau, som Jyllands-Posten i dag befinder sig, er de 4-5 personer det bedste de kunne finde.

”Hvad er det man vil opnå?”

At udkomme som luftpost vel sagtens. Og det skal som nok lykkedes dem, om jeg kender islamisterne ret.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 02:02

Jannik Thorsen,

Jeg tror, at det er tæt på, at vi er enige om, hvad vi forstår ved en ordentlig debat. Og jeg sætter pris på, at du i vores ordveksling har haft samme mål som jeg, nemlig at finde det fælles snarere end grave dybere grøfter om uenigheder.

Vi er nok stadig ikke ganske enige om vores meddebattørers forhold til kvinder. Fred med det, for jeg tror, at vi trods alt er enige om, hvor snittet bør ligge.

Det er måske for meget at ønske, at vi snart kunne komme videre fra denne ørkesløse muslimdebat og frem til det, der betyder noget for os allesammen i det danske samfund. Der har aldrig været større behov, for at vi som borgere giver det politiske sytem input til at komme ud af dødvandet. Og her er “send udlændingene ud” ikke en gangbar model. Skulle vi nu ikke snart koncentrere os om det væsentlige?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Gert Nielsen, Kuching, Malaysia | Skrevet: 16. jan 10 kl. 02:10

Hej,

Blot en lille bemarkning fra Malaysa.!

Her har vi desvarre ogsaa maend der begaar voldtagt, ogsaa muslimske maend, der voldtage rmuslimske kvinder…..
Det samme problem har kinesere, og det samme har indere, der er voldtagtssager indenfor egne etniske rakker, og religion…., og ogsaa sager der krydser religion, etnisk baggrund, indkomst niveau osv…

Desvarre saa har vi ogsaa store problemer med at fraskildte maend ikke betaler deres bornepenge, og lader deres ekshustru og egne born i sikken

Desvarre saa har vi ogsaa prblemer med maend der ‘forsvinder” i den blaa luft, og deres forladte hustru, sidder tilbage, officielt er hun gift, Juridist er hun gift, men mand er pist vaek.

Det er saa stort et problem, at baade Muslimske kivinder, og Kinesiske kvinder, og indiske kvinder….
som hendholdsvis er Muslimer, Kristne, Budister, Taoister, Hinduer, Sihks osv.
Der er derfor kvindeorganisationer af Islamisk, Kinesisk, Indisk
tilhorsforhold som yder juridisk bistand, til disse kvinder saa mand kan erklares DOD, eller de faar en skilsmisse med agtemand, “in absentia.”
MEN det er en lang process som tager aar at komme igennem……

Saa de piger i Danmark og Norge, Malaysia og andre steder der er blevet mishandlet og voldtaget, eller ikke betaler derers bornepenge, eller har “forladt” deres hustru uden at ville indgaa en skilsmisse, kan man dog kun haabe paa at gerningsmand bliver fanget og straffet med lovens strengeste straf.

Med venlig hilsen
Gert Nielsen
Malaysia

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 02:11

L. Rasmussen, 1601.. 00:43
Jan Aage Jeppesen, har givet et langt og sobert svar på dit indlæg,, Jeg tillader mig at forsøg med et kort.
Hvem siger at vi overhovedet skal forsøge at finde en måde at live sammen med et tilflyttende mindretals religion, det har vi absolut ingen pligt til. Men de har en forpligtigelse og et ansvar for at tilpasse sig vores normer, for de er kommet hertil af egen fri vilje, alle til hobe.
Det må være den grundlæggende præmisse , at ansvaret er deres, uanset hvad h– nok så mange konventioner siger.
Og magter alle andre end muslimske tilflytter, og såmænd også en stor del a dem, af fatte og leve efter uden problemer. Men ikke alle, og det er så det debatten går om, hvorfor gør de ikke det?
Apologisternes forklaringer om sociale forhold, etc, slår evidently ikke til, og når de der erkender at fællesnævneren er religionen påpeger dette, , himles der op om racisme og jeg skal komme efter dig.
Når de vidende herefter forsøger møjsommeligt at uddybe sammenhængen mellem koranens indhold og det tanke og handlingsmønster dette kan forventes at fremme, er det så også galt. For så forsøger de bare at overgå salafisterne i koranfortolkning.
Kan du se hvor jeg vil hen? Fremlægges sagen for kort er det galt, og gøres det for langt er det også galt.
Men tilbage til det spørgsmål om hvordan ” vi finder ud af at leve sammen med vores forskellige religioner.”. Svaret herpå er fremført flere gange, på forskellig vis og af forskellige debattorer, det kan vi ikke forvente at kunne. Det har været forsøgt gennem en 100 år og er ikke lykkedes noget sted, nogen sinde, så hvorfor skulle det her? At tro at det kan lykkes er naivt og arrogant. Og når det ikke kan lykkes er grunden den simple, at den det er imod muhamedanismens ånd og bogstav.
Lyder det for opgivende?ja selvfølgelig men det er en realitet, og des før vi erkender den des bedre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 02:25

@L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 01:42

Det tilkommer ikke mig, eller nogen anden vantro for den sags skyld, at tolke Koranen eller islams tradition.

Jeg fortolker således ikke islam, men henviser blot til hvilke fordringer (påbud og forbud) muslimer er pålagt i henhold til den fortolkning som de fire dominerende og mest autoritative koranskoler repræsenterer.

Jeg advokerer således ikke for hverken salafisme eller noget som helst andet, men beskriver blot hvad islam er på det teologiske/dogmatiske eller ideologiske plan i følge islams egne retslærde.

En del kunne dog tyde på at min opponent ikke har den fjerneste anelse om hvad salafisme er for en kamel i islam.

Denne uvidenhed vil jeg gerne råde bod på ved at specifisere hvori salafismen adskiller sig fra traditionel islam og hvilke lighedspunkter der er.

Salafisme betyder “forgængere” eller “tidlige generationer”. Det er et generisk udtryk, som betegner en ortodoks og fundamentalistisk sunni-muslimsk retning, der fremhæver de fromme forgængere (Salaf) fra den tidlige islams patriarkalske periode som eksemplariske forbilleder

Salafister anser de første tre generationer af muslimer, dvs. Muhammeds samtidige og de to generationer efter ham, Tabi‘in og Taba‘ at-Tabi‘in, som rollemodeller for hvorledes islam burde forstås og praktiseres.

Princippet er afledt af denne hadith af Muhammed:

“Folk af min generation er de bedste, dernæst de, som følger efter dem, og så de, der følger efter de sidstnævnte.”

Salafismens vigtigste dogme er, at islam var perfekt og fuldkommen på Muhammeds og hans samtidiges tid, men at uønskede ændringer er blevet føjet til i de siden forløbne århundreder på grund af materialistisk og kulturel indflydelse.

Den søger derfor at genoplive en praktisering af islam, som i højere grad ligner religionen på Muhammeds tid.

Salafismen er også blevet beskrevet som en forenklet version af islam, hvor tilhængerne kun følger få påbud og ritualer.

Den salafistiske lære betegnes ofte som “wahhabisme”, men salafister forkaster sædvanligvis dette udtryk, dels fordi det anses for at være nedsættende og dels fordi ingen tidligere tilhængere af salafismen har betegnet sig således.

Typisk benyttede de i stedet udtryk som “Muwahidoon,” “Ahle Hadith,” eller “Ahl at-Tawheed.”

Salafister forkaster dogmatisk teologi (kalam), som anses for at være baseret på klassisk græsk filosofi (dvs. stammende fra f.eks. Platon og Aristoteles) og dermed baseret på importerede begreber, som er fremmede for islams originale udtryk.

Der lægges stor vægt på ritualer, ikke kun i bøn men i enhver aktivitet i livet. Eksempelvis skal man altid benytte tre fingre, når man spiser, vand skal drikkes siddende og med tre indlagte pauser,og man skal sikre sig, at ens klædning ikke når længere ned end anklerne.

Salafismen adskiller sig fra de andre og tidligere islamiske genfødselsbevægelser fra 1970′erne og 1980′erne, som i almindelighed kaldes islamisme, ved at (i det meste mange) salafister ikke kun forkaster vestlige ideologier som socialisme og kapitalisme, men også almindelige vestlige koncepter som økonomi, forfatninger, politiske partier, revolution og social retfærdighed.

Muslimer bør ikke engagere sig i vestlige aktiviteter som politik, “selv ikke ved at give dem en islamisk drejning.” I stedet bør muslimer holde sig til traditionelle aktiviteter, især udbredelse af viden om islam, (dawah). Salafister fremmer sharia snarere end et islamisk politisk program eller en islamisk stat.

Salafismen er en bevægelse, hvis tilhængere er delt på spørgsmålet om deres tilknytning til en af de fire anerkendte skoler (madh’hab) indenfor lovkundskab: Maliki, Shafi, Hanbali og Hanafi.

Salafister skal basere deres lovkundskab direkte på Koranen, på sunna og de tre første muslimske generationer. De tror, at bogstavelig læsning af koranen, af hadith og den konsensus (Ijma), der er indenfor Ulema, er tilstrækkelig vejledning for den troende. Bogstavelig talt alle salafistiske lærde støtter denne indstilling.

De henfører mange af deres læresætninger til den syriske lærde Ibn Taymiya og hans elever Ibn al-Qayyim og Ibn Kathir fra det 14. århundrede og på Muhammad ibn Abd-al-Wahhab fra det 17. århundrede.

Ingen madh’hab skal følges blindt, og i visse tilfælde kan salafister vælge synspunkter, som adskiller sig fra dem alle, men det er dog almindeligt, at en af de fire skoler følges.

Eksempelvis fulgte Ibn Taymiya hanbali-madhhab, mens nogle af hans elever (som Ibn Kathir og Al-Dhahabi) fulgte shafi-madhhab. Andre elever, som Ibn Abu al-Iz følger Hanafi-madhhab.

Torben Ruberg Rasmussen fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet ser to hovedtendenser i salafismen: Nogle søger at fremme salafi-islam på fredelig vis, og andre går ind for væbnet jihad. Eksempler på sidstnævnte er blandt andre resterne af Taleban-styret i Afganistan og Al Qaeda-netværket under Osama Bin Laden. Forskere slår således fast, at man langtfra kan sætte lighedstegn mellem salafisme og terrorisme, men at salafi-miljøet dog er en oplagt ”rugekasse” for ekstremister.

I Danmark er Hizb-ut-Tahrir en af de mest markante salafi-grupper. Hidtil har de ”kun” været voldelige i deres retorik.

En af de førende eksperter i islamisk fundamentalisme, Olivier Roy, fra det franske Centre Nationale des Recherches Scientifiques, har betegnet salafi-islam som den ”hurtigst voksende islamiske retning” både blandt unge anden- og tredjegenerations indvandrere i Europa og blandt konvertitter.

Han mener, at årsagen til salafismens popularitet skal søges i dens klare afstandtagen til vestlig kultur, og peger på, at salafismen giver unge anden- og tredjegenerationsindvandrere i Vesten en ny identitet og et stærk globalt tilhørsforhold, som gør det nemmere for dem at stå i kulturkløften til det omgivende vestlige samfund.

Det er ikke mig der skal styre mine aggressioner, men opponenten der burde styrke argumenter og fakta i stedet for at lukke endnu en gang retorisk tomgang ud.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren farup, Varde | Skrevet: 16. jan 10 kl. 02:37

Karin Bennedsen

Jeg forstår på dit svar, at vi ser forskelligt på virkeligheden. Det havde jeg nu godt regnet ud. Jeg tvivler ærlig talt på, at jeg, om jeg så kunne have peget på en islamisk hær, der stod umiddelbart syd for grænsen, ville have været i stand til at ændre dit syn på sagen. Det er klart, at de spæde tegn på Danmarks forandring - så som indrettelse af bederum på vore universiteter og mange andre steder, separation af kønnene på offentlige badeanstalter m.v., hallalslagtede kyllinger, lidt terrortrusler, lidt ekstra bandevold, vel mange voldtægter, nogle få æresdrab, lidt rysten i bukserne når man vil tegne en karikatur, lave en film, skrive en bog etc. etc. - det er klart, at sådanne småting, ikke kan bringe dine tanker på andre baner. Sådan er vi mennesker jo så forskellige!
Jeg skynder mig at sige, at jeg ikke skal ulejlige dig yderligere - enhver er jo salig i sin tro.

Jeg skal heller ikke ulejlige

Monika S Hansen

yderligere - idet jeg frekventerede de to link om Waffa Sultan, som jeg går ud fra, hun havde anbragt bl.a. til ære for mig.
Her lades alt håb ude!
Jeg var slet ikke klar over, at en så himmelråbende idioti overhovedet fandtes. Da jeg så yderligere fulgte Maria Dues link til Uriasposten, overvejede jeg, om ikke den “blå vogn” skulle sættes ind.
Jo - der foregår sandelig sære ting i vort gamle fædreland.

Hilsen

Søren Farup

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:00

@Jens Larsen og Jan Aage jeppesen

Jeg erkender blankt, at jeg ikke er koranekspert. Men jeg påstår samtidig, at det også er aldeles irrelevant. Ingen af jer er “sande fortolkere” af koranen. I forsøger at finde de mest idiotiske passager og gøre dem centrale, uanset hvad islsms religiøse tilhængere måtte mene. I gør jer til overdommere for en religion, I end ikke tilhører. Så tag nu lige at beherske jeres storhedsvanvid.

Når det er sagt, så nærer jeg absolut ingen angst for, at muslimer - eller nogen andre for den sags skyld - har et moralsk, demokratisk, militært eller på anden måde overskud, der truer Danmark for tiden. Jeres hysteriske kampagne er nærmest grinagtig, og jeres manglende tro på, at vores egen kultur er modstandsdygtig over for en hvilken som helst trussel, er decideret lattervækkende. Tag jer nu lidt sammen. Vi er helt og aldeles modstansdygtige over for imaginære angreb fra muslimske fanatister. Og det mest idiotiske i dagens Danmark er de tosser, der tor, at dommedag er nær.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:09

@L.Rasmussen

“Hvad om I lige stoppede op og tog en snak med almindelige dødelige muslimer i vores lokalsamfund. Det kæmpestore flertal af disse går ikke ind for salafistiske fortolkninger af koranen, de lever i ganske normal overensstemmelse med resten af os, de har ingen planer om at indføre kalifatet eller andre tåbelige ideer”

Udplapret som en klassisk islamdebil dhimmie! Den absolut vigtigste strategi for udbredelsen af islam er netop bedraget af de vantro.

kitman = udeladelse af hele- eller kritiske dele af sandheden om de vantros skæbne i et islamisk kalifat for at lette islams udbredelse blandt samme.

Taqiyya (mest udbredt bland shia muslimer) = lodret løgn med samme formål.

Du kan som vantro ALDRIG stole på en moderat muslims påståede fredelige hensigter, du er ugudeligt kvæg! Islam er indrettet som insektet der udklækkes inde i et andet og større og derefter æder sig ud igennem det stadig levende værtsinsekt indefra!

Eksempel på det falsk moderate: Tyrkerne er angiveligt verdens mest moderate muslimske befolkning grundet deres sufistiske tilgang til islam, men 67,5% af dem har i en spritny undersøgelse i Al Hürriyet for ganske nyligt tilkendegjort, at de vil ignorere menneskelov skulle denne være i uovereenstemmelse med Sharia og 2 ud af 3 tyrkere vil ifølge en anden tyrkisk undersøgelse emigrere til europa så snart muligheden byder sig. Forstil dig denne effekt inde i selve europa og du har det perfekte grundlag for en borgerjkrig! Det projekt sættes forresten allerede iværk om 14 dage igennem EuroMed aftalen.

Derfor er EU også så satans opsat på at få vores flygninge-invandrer politik sat ud af kraft og overladt til islamiseringsvenlig, centraliseret EU-styring.

Fremtidens europa har permanetsikret rød-islamisk politisk flertal sikret igennem massivt rødt stemmende, islamisk teokratfascistisk EuroMed-faciliteret masseindvandring og den demokratiske ubalance imellem rød og blå vil ende med at være så voldsomt stor, at det aldrig vil kunne vendes igen indenfor normale demokratisk acceptable rammer.

Kun een fredelig sanktionsmulighed vil vi have her: massiv organiseret civil ulydighed og et totalt stop for inflow af kapital fra de protesterende borgeres lommer. Når (socialist)staten så begynder at angribe de organiserede formastelige som det selvopretholdelsesdrevne frådende monster den reelt er, så går det løs med den principielt retfærdige voldelige modværge!

Det er dokumenteret til hudløshed igennem diverse vælgerdemografiske undersøgelser (udført af Capacent for vores vedkommende), at muslimer - for omkring 90+%’s vedkommende - stemmer socialistisk efter ankomsten i en europæisk-vestlig nationalstat og konsekvensen på sigt herved vil være en kontinental borgerkrig fra Sicilien til Svalbard indenfor 20-25 år.

Frie nationale islamiserings- og EU modstandere vil begynde at agere i retfærdig organiseret modværge - voldeligt om nødvendigt for INGEN uskyldige skal nogensinde tvinges til at financiere krænkelsen af dem selv og muslimerne vil ikke bare blive ved med at levere stemmerne gratis til den post-socialistiske EU stat. De vil begynde at forlange salamiskiver skåret af frihedsrettighederne for at holde stemmeleverancen kørende til den socialistiske lejr. Og socialisterne? De vil såmænd bare give efter for at bevare magten!

“Aldrig fodre dragen i håbet om at blive spist til sidst”

- Churchill

Det er jo alligevel også kun “onde, frihedselskende højreorienterede” det går ud over - Shansen har illustreret holdningen på Avisen.dk

Socialisterne glemte bare lige i deres uoplyst enøjede oikofobiske had til hjemlige, europæiske højreorienterede at islam faktisk er en voldsomt autoritær højreekstremisme og at også socialisterne er på profetens deathlist.

Det rammer når deres egen politiske nytteværdi rammer nul igennem den demografiske udvikling!

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:14

@Leon Frandsen

Er du skudt gennem hovedet?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:14

L. Rasmussen.

Du har meget ret i dit indlæg.

Det er tankevækkende, at de mest muslimhadende og muslimforskrækkede mænd på disse blogs samtidig er usædvanlig svinske i den måde som de omtaler de kvinder på bloggen, som de er uenige med.

Der må være en sammenhæng.

En af de værste er en Niels B. Larsen som minder mig utroligt om “Bukse Marius” fra en af Scherfigs romaner. Niels B. Larsen vil som Bukse Marius udøve bedrifter mod fjenderne. Bukse Marius mod kommunister og Jøder. NBL imod muslimer.
For dem begge gælder dog at de nøjes med den moralske opbakning. Selve kamphandlingerne overlades til andre.

Hvorfor de rabiate muslimhadere er så svinske i deres omtale af de kvinder som modsiger dem skal jeg ikke kunne sige.

Jeg er uddannet som tekniker og har derfor ingen indsigt i, hvad der måtte foregå, og især ikke foregå, i hjernerne (kompliment) på disse rabiate muslimhadere.

Men jeg er overbevist om at Hr. Bjørn Holmskjold kan forklare de psykoligiske lovmæssigheder som gør, at muslimhadere finder det naturligt at svine kvinder til.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:19

@L Rasmussen:

Nej, men du og vores efterkommere bliver det sikkert snart under gjaldende Allah U Akhbar råb.

Libaneserne troede heller ikke at det ville ske for dem, de dyrkede multikulturen og “friheden til forskelligheden” og hvad skete der?

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:23

@Jens Hansen

Bjørn Holmskjold er måke ikke liiiiige den første “ekspert”, jeg ville konsultere. >Men ellers er jeg nok ret enig med dig i, at JP blogs fremviser Buske-Mariuser uafbrudt. Du giver glimrende eksepler.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:33

@Jens Hansen:

“Hvorfor de rabiate muslimhadere er så svinske i deres omtale af de kvinder som modsiger dem skal jeg ikke kunne sige.”

Vi er ikke muslimhadende, vi er islamhadende. En muslim er et subjekt; islam en abstrakt. Kun de ubegavede kan ikke skelne imellem disse to, FAT det nu. Muslimer er ofre for islam igennem tvangsnedarvningen af pædofeten muhammeds ultranarcissisme:

For enhver narcissist er selv helt almindelig kritik både en hån og et angreb. Islam i en muslim er blot et ekko af profetens egen - igennem konstant lineær indoktrinering af alle efterfølgende generationer - nedarvede ultranarcissistiske personlighed. Islam er altså selve profetens narcissistiske sjæl, hans nedarvede essens. Muslimerne er så hermed som oftest blot et medie for dette; en indoktrineret kollektivistisk og samtidig forlængelse af profetens eget narcissistiske selv der bare venter på at blive fornærmet, så hævnen kan tages.

- og ellers: Det er der også. De mest islamiseringsvenlige partier vi har, er konsekvent dem med flest kvindelige vælgere og/eller flest kvindelige lederprofiler.

Det går ikke ubemærket hen!

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:38

Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:33

Jeg spurgte tidligere, om du var skudt gennem hovedet. Nu ved jeg det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:41

L.Rasmussen. Du ved ikke nogetsomhelst.

Som sædvanlig tror subjektet af dets egen normalitetsopfattelse er norm- og virkelighedsdannende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:46

L. Rasmussen,16.01, 03:00
Skal starte med at rette en a mine, mange, tyrkfejl. der skulle stå 1400 og ikke 100 år.
At du skriver at du ikke er koran ekspert kommer ikke spor bag på mig, for var du det ville du ikke kunne mene og skrive det du gør, med mindre du var helt åndsforladt.
Iøvrigt har du det til fælles med mange andre apologist debatører, de aner heller ikke hvad det er de debaterer, og nogle praler tilmed med det.
Tag et par time, nej et par dage, til at læse koranen, hadithen og muhammeds historie.
Hvis du tør, men tag pillerne med for det er hård kost.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:51

EuroMed projektet er kort beskrevet her.

http://frontpagemag.com/2010/01/12/muslim-europe-by-jamie-glazov/

Er I klar? Projektet iværksættes allerede om 14 dage, jeres børn - specielt de af jeres døtre der er i den modtagende ende af den uundgåelige kausale voldtægtseksplosion - vil elske jer for det!

Man skal være total idiot for ikke at kunne gennemskue at det selvfølgelig ender med en totalsolidificeret rød-islamisk europæisk magtbase som konsekvens af den islamisk teokratfascistiske massindvandring dette vanvidsprojekt helt logisk medfører.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:56

L.Rasmussen 20:29

“Vi står i gæld til halsen….” - ja, det gør vi.

Og hvordan dette har kunnet ske er vi ikke helt informerede om.

Men et er sikkert - gældsætningen vil fremover ikke blive mindre, da staten, på befolkningens vegne, har påtaget sig at danerne skal forsørge x-antal indvandrere primært fra de arabisk-islamiske lande, et antal som er stigende, og det fra vugge til grav.

Denne økonomiske og menneskelige byrde skubber vi foran os og den lægges en dag på vores egne børns og børnebørns rygge!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 04:01

Leon Frandsen.

Du er mageløs.

Følger du dine daglige konsultationer hos Hr. “Doktor” Sennels?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 16. jan 10 kl. 04:06

Leon Frandsen

Jeg takker dig rigtig meget for at tage EuroMed-projeketet m.m. frem !

Jøsses hvor har jeg skrevet meget om dette gennem de sidste mange år !

Og jeg har været på gaderne og spurgt tilfældige danere om de vidste hvad EUROMED står for — og om de vidste hvad EUs FIRE FUNDAMENTALE FRIHEDSSØJLER er for noget ?

Måske stødte jeg på 1 ud af 10 der vidste det og på en virkelig god dag 2 ud af 10, resten anede ikke hvad jeg spurgte om !

Nu bliver det så interessant hvilke konsekvenser disse EF/EU tiltag føre med sig.

Det samme venter jeg spændt på i forbindelse med EUs “Mali”-projekt, hvor EU vil tillade en gradvis indvandring af ca. 56 millioner sorte, muslimske Nordafrikanere til de europæiske lande . Disse bliver naturligvis på et senere tidspunkt familiesammenført med koner og børn osv..

Men Europæerne som flest aner ikke en pind om nogle af disse projekter !

Det skal så også lige siges, at EU IKKE har været ret flinke til at tale og skrive om de hensigter og planer de havde med europæerne og deres lande.

Ikke at EU har holdt kortene tæt til kroppen, men man har besværliggjort muligheden for at opdage hvad der foregik.

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 04:10

Jens Larsen,

Hvorfor i alverden skulle jeg spilde min tid med at læse koranen i en eller anden oversættelse, jeg kunne fatte? Jeg har aldrig læst Biblen fra ende til anden. Har du? Det ville da være lettere absurd at forsøge at kapere en anden religiøs lærebog, end den jeg for længst har fraskrevet. Og jeg fatter overhovedet ikke, hvorfor I selvbestaltede islam”kritikere” fjoller omkring på den bane. I læser jo teksten endnu mere fundamentalistisk end salafisterne, og dermed forstår I jo endnu mindre af, hvad muslimer i vestlige samfund lægger i deres religion.

For min skyld kan I være lige så angste for islams overtagelse af det danske samfund, som I ønsker. Jeg fatter bare ikke, hvorfor, I har så lidt tiltro til vores basale samfundsværdier, at I føler jer så truede. I min bog er I en flok hængenosser, nogle skræmte tosser, der ikke har den fjerneste forståerlse for soliditeten i vores kultur. Hvordan har I dog fået den ide, at vi ikke har styr på vores egen kultur.? Hvordan kan det være, at I er så blævrende angste for at måle den mod andre kulturer?

Svar: I er nogen hængerøve uden mindste form for selvtillid. Hverken på egne eller samfundets vegne Vatpikke!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 16. jan 10 kl. 04:33

ABDUL MIAHDI MUHAMMAD, bosiddende i Danmark, universitetsstuderende på RUC MEN groet fast i det islamiske mørke, kreeret af den menneskefjendske Allah og beundrer af PROFETEN Muhammed, voldtægtsmand, pædofil, drabsmand, karavanerøver, ransmand, men alligevel opfattet som - “Det Perfekte Menneske”.

Når du har fået din uddannelse formoder jeg du og familien rejser tilbage til Jeres hjemland, Somalia, hvor du vil kunne hjælpe dine derboende Brødrer og Søstre udi Islam.

For du vil vel næppe blive boende her i dette lille land, der er befolket med islamofobe - minus de danskere som er GODE MENNESKER - racister og danerkvinder, der over en kam alle er at betragte som luddere, når vi ikke klæder os “anstændigt”.

Og det vil hovedparten af danerkvinder ikke !

Så det må være en forfærdelig for dig og din familie - og andre somaliere tillige - at skulle forsvare sig imod dette “svineri” I møder lige så snart i går udenfor Jeres dør.

Og for lige at fortælle dig dette : pas på, du !

For der foregår noget inden i hovederne på Jer som I slet ikke er dagsbevidste om, nemlig en snigende påvirkning fra den omkringliggende kultur, den danske.

I mærker det ikke fordi det sker så tyst og så langsomt, men det foregår!

I er overhovedet ikke spor bevidste om dette, men Jeres førbevidste felt suger til sig som en svamp !

Dine egne børnebørn eller oldebørn vil sandsynligvis fremvise en del af resultaterne af denne indsivning i det førbevidste felt.

For hvad der foregår i den del af hjernen er mennesket ikke herrer over - og det er ALLAH heller ikke.

Selv “Det Perfekte Menneske” og hans islamiske tekster kan ikke forhindre dette ske!

Ganske interessant, ikke ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 16. jan 10 kl. 04:53

Jens Hansen 04:01

Jeg aner ikke hvor Leon Frandsen læser.

Men jeg læser og henter min oplysning ved “hestens egen mund” = EU.

bl.a. hos enpi-info.eu og via de links Leon Frandsen har fremlagt.

Når man først har fundet ud af at gelejde sig rundt i EUs hjemmesider er der mange gode oplysninger at hente.

Og der er mange, virkelig mange overraskelser af den kostbare slags !

Den slags, hvor europæerne uden af være vidende om det, hvert eneste år lader EU kanalisere formidable store summer af euro til de arabisk-islamiske Middelhavslande.

Disse lande blev fra 1. januar 2010 EUs PARTNERLANDE.

Hvilket vil sige også dine og mine og vi allesammens Partnerlande ….. med hvad dette føre med sig !

Du kender sikkert til Søjle 4 i EUs FIRE FUNDAMENTALE FRIHEDSSØJLER, ikke.

Det er den, der omhandler arbejdskraftens frie bevægelighed i EU-landene.

Denne rettighed har disse vores nye Partnerlandes befolkninger bl.a. fået adgang til.

Det er ganske glimrende udtænkt af EU, da netop disse vores arabisk-islamaiske Partnerlande har oplevet demografiske vækstrater der slår alle andre landes.

Gennemsnitsalderen hos vores Partnerlandes befolkninger skulle ligge ungefaehr i begyndelsen af 20´erne.

Så det er stærke, unge og fertile mennesker vi sandsynligvis vil få som vores nye medborgere her i EU-landene.

EU har da også forlængst døbt disse unge som ” De Nye Europæere.”

Charmant !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 04:59

@Vivi Andersen,

EuroMed er hovedårsagen til, at vil SELV skal have 100% kontrol over vor egen flygtninge- og indvandrer politik. Dette vil være ekstremt gavnligt for dansk økonomi på sigt.

Og hvorfor?

Jo, når resten af de europæiske nationalstater er røget ud i det eurabisk faciliterede borgerkrigshelvede og de mest velfungerende, værdiskabende borgere vil væk fra de synkende titanicstater der har smadret sig selv mod det islamiske isbjerg under overfladen, fordi de glemte at tjecke den sociologiske radar på vejen frem, så kan vi melde ud at indvandrere der opfylder bestemte kriterier omkring “kulturel kompatabilitet med den eksisterende danske frisindskultur” og som skaber mere værdi end de forbruger, er mere end velkomne i vores nye lowtax paradis!

Dette vil gøre Danmark til et ikke-islamiseret, trygt og rigt vækst- og videnscenter; en magnet for de mest værdiskabende euroborgere efterhånden som deres egne stater synker i dyb armod i det EU faciliterede og non-reversibele islamiske mareridt de har rodet sig selv ud i og som de overhovedet ikke kan komme ud af.

Jeg ser i lysere stunder Danmark som en uislamiseret oase midt i et eurabisk helvede. MEN! Det kræver at vi bevarer magten over egen flygtninge- og indvandrer politik.

Og 50.000.000+ muslimske og socialistisk stemmende afrikanere i Europa (for ikke at nævne alle de mellemøstlige!) - som er proppet til randen med hvide, utildækkede og ikke-muslimske kvinder og slappe politisk feminiserede mænd der derfor har tabt deres ellers naturlige beskytterkapacitet?

GAD vide hvad der mon sker med vold- og voldtægtsstatistikkerne!

Man skal da være realitetsrssistent idiot som Jens Hansen for ikke at fatte konsekvensen af det her!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 05:09

Hej Vivi Andersen.

Mange tak for oplysningerne.

Men min kommentar til Leon Frandsen 04:01 var nu mest en opfølgning af hans svar til min kommentar 03:14.

Jeg må nok indrømme, at jeg ikke rigtig mener der er nogen grund til at bruge tid på Leon Frandsen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Rasmusssen, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 05:31

Som sædvanlig er samfundsnasserne og gammelkommunisterne fra venstrefløjen meget aktive når de skal forsvare muslimske mænds rettigheder. Bare disse menensker var ligeså aktive når de skulle søge et job, forsvare de muslimske (og europæiske) kvinders rettigheder og forsvare de undertrykte folk som lever under frygtelige forhold i de muslimske lande! Vi ser nu hvordan venstrefløjens naive og lemfældige indvandrerpolitik/familiesammenføringspolitik resulterer i mere vold, flere voldtægter og en indskrænkning af ytringsfriheden!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne von Kappelgaard, Herlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 07:17

@ L.Rasmussen, kl.04.10

Du skriver bl.a.: “-i har så lidt tiltro til vores basale samfundsværdier, at I føler jer så truede.”

Vi prøver at råbe vagt i gevær, fordi vi kan se at tingene begynder at skride i Danmark, og i den opløsningsproces er de meget længere fremme i Sverige, Norge, England, Tyskland og Frankrig, lande vi normalt ynder at sammenligne os med.

Det er vel ikke ubekendt for dig,at der i EU regi er oprettet en stilling som Europas chef-stikker nr.1? Stillingen beklædes for nærværende af Beate Winkler også kaldet “stasi-Beate”, chef for det som i daglig tale hedder “Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad - EUMC -”.

For hende og ligesindede gælder det om at stigmatisere og forfølge Europas oprindelige befolkning, og hun ser det som sin pligt at lægge de såkaldte højrekræfter for had. I hendes optik er højrekræfter (racister) dem der stiller sig kritiske og stiller spørgsmål til den førte politik. Hun har påpeget (Jyllands-Posten 05.05.2000) at det får følger, hvis vælgerne stemmer på højreorienterede partier, og siger videre, og nu citerer jeg: “Der skal hele tiden opdrages og undervises. Vi kan ikke blot fastholde, at demokratiet alene er, hvad vælgerne gør det til på valgdagen.”

Skal vi lige tage det en gang til: -VI KAN IKKE BLOT FASTHOLDE, AT DEMOKRATIET ALENE ER, HVAD VÆLGERNE GØR DET TIL PÅ VALGDAGEN.” Hvorfor kalder vi det demokrati, hvis man ikke vil respektere vælgernes dom Hr.L.Rasmussen???

Denne dame vil ikke demokratiet, men hendes kongstanke - og mange andre med hende - er at ensrette den indfødte europæer til at hade sit eget kulturgrundlag, og det er ved at ske ved bl.a., lovindgreb, selvcensur og lange fængselsstraffe.

For ikke så mange år siden kunne man synge: “-jeg har set en rigtig negermand, og han var sort i hovedet som en tjære spand” uden at blive beskyldt for racisme.

Vi har ikke styr på vores kultur, i og med at vores ringvrag til politikere hele tiden imødekommer og imødekommer på bekostning af danske værdier. Enhver der gider at åbne øjnene, kan jo se hvad der er sket de sidste 30-35 år i Danmark.

Jeg mener ikke at man som “gæst” kan belære værtsparret om hvordan de skal gebærde sig, der må man enten skik følge eller land fly. Men vi skal tilsyneladende bøje hovedet i andægtighed når muslimerne er til stede, og det mener jeg ikke man skal, tværtimod, de skal have kamp til stregen, for hvor der høvles der falder der spåner. De skal have det på den hårde måde, det er det eneste de har respekt for.HER HJÆLPER DET IKKE MED RUNDKREDSPÆDAGOGIK.

Ud fra dit indlæg kan vi så også konstatere, at folk der ikke er enig med dig i din vurdering, er en flok hængenosser, nogle skræmte tosser og vatpikke, for nu at bruge dit eget sprogbrug. Ja, man kan hurtigt få et prædikat på sig,hvis man stiller sig kritisk. Er det det I kalder tolerance!
Man kan nemt få den tanke, at der er en skjult dagsorden.

ET FJELD KAN SPRÆNGES OG TVINGES KAN EN ELV, MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGÅ, DER IKKE VIL DET SELV.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 08:31

@Morten Uhrskov

I stedet for:

“Etnicitet, kultur og religion = voldtægt”

burde du have skrevet:

“Etnicitet + kultur + religion + voldtægt = GENER”

Under al menneskelig adfærd og biologi ligger GENERNE. Det er i bund og grund vore gener, gener og gener som styrer os. Hvad andet skulle der være? - guddommelig interferens? Naturligvis er en populations kultur også et genprodukt, hvad ellers?

En religion/ideologi som islam kan utvivlsomt opstå hvorsomhelst, men den kan kun vinde langvarig udbredelse i en population som er genetisk prædisponeret for den. Derfor kan muslimerne faktisk ikke gøre for, at de er som de er, og at de gør som de gør. Ikke at dette implicit medfører, at vi på nogen måde skal tolerere deres adfærd, endsige acceptere deres tilstedeværelse.

D.v.s., selv om muslimerne ikke var muslimer, så ville de stadig være ulidelige. Det er hesten som trækker kareten…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Andersen, 4600 Køge | Skrevet: 16. jan 10 kl. 08:32

Pia Ross:

“Nu siger jeg den samme typre retorik som mange af indlæggene siger om muslimer..”

???

Tror du ikke bare du skal smutte ud i sneen og lege, eller find evt. en container og stik ild til den.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 08:39

@Leon Frandsen

“Muslimer er ofre for islam igennem tvangsnedarvningen af pædofeten muhammeds ultranarcissisme”

- der satte du liiiige kareten foran hesten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Benny Sørensen, Frederiksberg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 08:47

Nu skal man jo lige huske på at en begået voldtægt er ikke det samme som en anklage for voldtægt og en hævdet gerningsmand.
der skal lige dømmes først, og det kunne i den slags artikler være på sin plads at se statestikken over de dømte. min erfaring siger mig at antallet af faktiske begåede voldtægter er 1/4 af de anmeldte, og at tendensen fra et hævdet offer vil være at anklage en som af denne antages at give den største chance for at blive troet, og eller største chance for offerrolle.

hvor er statestikken for eticitet i faktiske dømte sager i oslo norge?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Taila McNeal-Krøyer, Aabybro | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:10

I have been living in this country for almost a year now, and the only thing Denmark seems to be obsessed about is the ‘wave’ of brown and black people who practice a ‘dirty’ religion infiltrating a so-called ‘christian’ country, bringing their ‘un-western’ cultures with them. Europe in general is starting to look more and more like a lost cause, and silly debates like this one is showing how irrlevant Europe will be in the future. (WHO CARES ABOUT THE SKIN COLOR OF A RAPE VICTIM AND THEIR ATTACKERS?! RAPE IS RAPE, AND RAPE IS WRONG. PERIOD!!!!!) If anything, this debate linking immigration to sexual attacks is showing how sexist people can be, as well as how racist. If Danish society is going under, it will more because of your own doing, by acting irrationally from your fear of the ‘other.’ I’m saddened (but not surprised) because I always had the belief that American society is on the fast track to hell in a handbasket, and Europeans, especially Scandinavians, were somehow more ‘enlightened’ than their ignorant, overweight and egotistical cousins on the other side of the Atlantic. Oops, my mistake!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Caroline Malm, gentofte | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:19

Tak for en god artikel.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:30

@Johannes Wachtman

Nu er det jo langt fra al menneskelig adfærd, der er genetisk bestemt. I så fald ville vi alle gøre stort set de samme ting, eftersom vi alle stort set har samme gener.

Det mennesker gør ens på tværs af kulturer, kan med rimelighed kaldes genetisk, eller instinkter. Det vi gør forskelligt, er det kulturelle fingeraftryk, som jo er ganske adfærdsregulerende. At vores evne til kultur er genetisk bestemt, er ikke det samme som at kulturel adfærd har rødder i gener. Det har rødder i vores behov for at knytte os til værdier, men disse værdier kan være ret så forskellige, hvad enhver TV-avis, eller et kig i historiebogen, da også viser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:40

@Jens Larsen

“I øvrigt har du det til fælles med mange andre apologist debatører, de aner heller ikke…”

- apologet-debattører, om jeg må bede!

@Jens Larsen
“Apologisternes forklaringer om sociale forhold, etc…”

- Apologeternes forklaringer…

Ordet “apologist” findes slet ikke. De venstreorienterede er ikke “apologister”, men apologeter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:50

Dear Taila McNeal.

You have now been in Denmark for one year.

How I wish that I could write that you totally wrong.

But unfortunately your observations are basically correct.

You must however understand that most of the the danish people are still in general decent people.

Unfortunately we have a far right, partly racist group in the parliment. Called DF.
They have much more power than they should have. Only approxiamately 12 % of the population wote for them. But they control the goverment.

Another problem is that we dont have a free press as you know from US. Quality Newspapers as New York Times are unknown in Denmark.

Basically newpapers in Denmark dont lie. They just avoid to tell the thruth.

However I hope you will have a resonable good time here.

We are many in Denmark who are hoping that the nightmare with this DF controlled goverment one day is over.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:55

Hans Hansen, Farum

“Nu er det jo langt fra al menneskelig adfærd, der er genetisk bestemt. I så fald ville vi alle gøre stort set de samme ting, eftersom vi alle stort set har samme gener.”

- hvilken menneskelig adfærd er ikke direkte eller indirekte genetisk bestemt?

Det er korrekt, at vi langt hen ad vejen gør mange af de samme ting, men der er masser af grundlæggende forskelle. I øvrigt gør vi også ufatteligt mange ting, som også gøres af f.eks. chimpanser, hunde, egern etc….

Jævnfør f.eks. det typiske afrikanske/sorte land med f.eks. Japan eller Sydkorea. Tror du virkelig, at de enorme forskelle på afrikanere og østasiater skyldes andet end genetiske gennemsnitsforskelle? Tror du virkelig selv på, at afrikanere kunne skabe lande, som bare kom i nærheden af Japan eller Sydkorea???

“Det mennesker gør ens på tværs af kulturer, kan med rimelighed kaldes genetisk, eller instinkter. Det vi gør forskelligt, er det kulturelle fingeraftryk, som jo er ganske adfærdsregulerende. At vores evne til kultur er genetisk bestemt, er ikke det samme som at kulturel adfærd har rødder i gener. Det har rødder i vores behov for at knytte os til værdier, men disse værdier kan være ret så forskellige, hvad enhver TV-avis, eller et kig i historiebogen, da også viser.”

- hvis en populations adfærd/kultur ikke er en konsekvens af visse fremherskede gener i denne population, hvor kommer dens adfærd/kultur så fra?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:58

@ Hans Hansen

Vi har jo hverken krop eller seksuel adfærd kun for sjov. Det er en del af udvælgelsen, og skal derfor ikke gemmes bag store gevanter. I så fald ender vi med degenerering af pardannelsen med unaturlige forhold mellem generationerne og mellem familiemedlemmer.

Det er faktisk én af de allerbedste beskrivelser af det sygelige muslimske familie- og samfundsforhold, jeg endnu har set. Både familiemæssigt og samfundsmæssigt er den muslimske intertaktion ofte decideret unaturlig, grænsende til det sindsyge.

@ Jannik Thorsen

Niels Bs kommentar er bestemt heller ikke for sarte sjæle, men det ligger ham altså ikke på sinde at nedgøre kvinder som sådan. Snarere er det vel et udtryk for hævngerrighed.

Bestemt ikke. Den var udtryk for et dybtfølt ønske om at den gruppe, som har påført os problemerne også er den gruppe, som rammes af dem. Et dybtfølt ønske om lidt retfærdighed.

@ L. Rasmussen

Ligegyldigt hvor mange gange du og andre prøver at overgå salafisterne i deres bogstavtro koranfortolkninger, bliver det aldeles uinteressant i debatten om, hvordan vi, der stadig opholder os inden for landets grænser, finder ud af at leve sammen med vores forskellige religioner.

Det finder vi sandsynligvis ikke ud af, når det gælder islam.

For intet kan agere i fredeligt samkvem med den forbandelse gennem længere tid.

Jens Larsen ha fuldstændig ret i sit Hvem siger at vi overhovedet skal forsøge at finde en måde at live sammen med et tilflyttende mindretals religion, det har vi absolut ingen pligt til. Men de har en forpligtigelse og et ansvar for at tilpasse sig vores normer, for de er kommet hertil af egen fri vilje, alle til hobe.

Vi skal ikke gøre en tøddel for at muslimerne føler sig velkomne, men de skal opføre sig på en måde, så de bliver det.

Med andre ord: de skal lægge deres barbariske tro på hylden og rykke frem gennem århundrederne. De og kun de har ansvaret for at indpasse sig i vores samfund på vore præmisser. Deres kultur har absolut ingen relevans i vort land.

Og endnu en gang har Jens Larsen fundet de vise sten: Du kan som vantro ALDRIG stole på en moderat muslims påståede fredelige hensigter, du er ugudeligt kvæg! Islam er indrettet som insektet der udklækkes inde i et andet og større og derefter æder sig ud igennem det stadig levende værtsinsekt indefra!

Islam er den farligste af de 3 farlige ideologier, kommunisme, nazisme og islam. Og så helt klart den mest modbydelige og menneskefjendske. Kun en total afvisning af alt, hvad der har med den modbydelige ideologi er fornuftigt.

Folk med din indstilling bringer borgerkrigen nærmere, ikke fjernere.

@ Leon Frandsen, Gørlev | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:45

Amen!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:59

@Taila McNeal-Krøyer, Aabybro

“Europe in general is starting to look more and more like a lost cause, and silly debates like this one is showing how irrlevant Europe will be in the future”

- couldn’t agree more! Multiculturalism will make Europe irrelevant. The future lies in E-Asia.

Upassende ? Klag over indlæg

 
claus efternavnsen, frederiksberg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:07

Talia
This is where you fail in your comprehension of Europe and Denmarks problems. Europe is looking like a lost cause exactly because of a “‘wave’ of brown and black people who practice a ‘dirty’ religion infiltrating a so-called ‘christian’ country, bringing their ‘un-western’ cultures with them.”

You fail in comprehending magnitude of the disaster because you fail to understand islam, Europe, human nature and the basis for Western civilizaiton, which many, including yourself, seem to take for granted and seem to expect to be a steady state of nature.

It is not - Democarcy, freedom, liberty, womens’ rights (incicentally, the right NOT to be raped because of their attire or lack thereof) do not appear from nothing. Freedom is not gained for free and Democracy is not a selv-perpetuating condition which can continue without nourishment. Something I would expect an American might understand.

These central values which are fundamental to our enlightend lifestyle, fallacious as it might be sometimes, are under attack by religion - and especially the religion of peace (as it is shockingly called by its pathologcally violent adherents)

Rape is wrong, in that everyone (apparently apart from representatives of the religion of peace) can agree, but we are not debating the correctness of rape. We are debating the reasons behind the rapes. We are treating the rapes as a very visible symptom of the terrifying state of things in Europe and looking with horror at the future.

The facts still remain that moslem men are committing the vast majority of the rapes on ethnic European women in numbers far, far outstripping their distribution in the population. The facts also state quite clearly that the koran, which is considered to the The Truth To End All Truths, is a violent, misogynistic, racist and totalitarian piece of work that demands its followers do unspeakable acts in its holy name…with no (repeat - NO) exceptions.

The conclusion is very clear, and unfortunately, there are segments of the Danish (and European and American) populace that chose to ignore the writing on the wall in their attempts to score cheap political points.

You have a saying -”you can lead a horse to water, but you can’t manke it drink”. This saying holds tragically true in this case. The facts are out there, plain, clear, out in the open for all to see if they want to.

They don’t.

Countless debaters have commented in islam and it’s insane dogma and commands, proven it, qouted it, history has shown it again and again. islam’s own hateful clerics and proponents ahve not made a secret of the tennents og islam, yet the loonies continue to stick their head in the sand and repeat the mantra “multi-culturalism is good” and “islam is a peaceful religion” regardless of what is going in around them.

One word - tragic.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:10

Johannes Wachtman. Når du end ikke ved, at menneskets genpulje næsten er uden variation, er diskussionen om geners betydning for adfærd ikke mulig.
Vi er en meget ny art, hvor der ikke har været tid nok til udvikling af genetisk variation. Tjek enhver lærebog, eller gå på nettet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:16

@Jens Hansen, Odense

“How I wish that I could write that you totally wrong”

“You must however understand that most of the the danish people”

“Unfortunately we have a far right, partly racist group in the parliment”

“Only approxiamately 12 %”

“But they control the goverment”

“Another problem is that we dont have a free press as you know from US”.

“Basically newpapers in Denmark dont lie”

“However I hope you will have a resonable good time here.”

“this DF controlled goverment one day is over”

- hmmm, måske skulle du afholde dig fra at svare på engelsk? - ja, jeg opgav at tælle efter de første 12 fejl.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:34

@Hans Hansen, Farum

“Når du end ikke ved, at menneskets genpulje næsten er uden variation, er diskussionen om geners betydning for adfærd ikke mulig. Vi er en meget ny art, hvor der ikke har været tid nok til udvikling af genetisk variation. Tjek enhver lærebog, eller gå på nettet.”

- suk, det er sgu tungt, det her. Der er vitterlig helt afgørende genetiske forskelle på f.eks. en japaner og en pygmæ.

Blot nogle få brøkdele af én promilles forskel i genetisk sammensætning, resulterer i meget store forskelle. Den art som genetisk er fjernest fra mennesker, deler vi, så vidt jeg husker, ikke desto mindre 60% af vores gener med. Chimpansers og menneskers gener er >98% identiske!

Siden H. sapiens forlod Afrika har der været RIGELIG tid til, at evolutionen kunne nå at skabe massive genetiske forskelle mellem hovedracerne! Eller du vil måske påstå, at det ikke er genetiske forskelle, som er årsagen til, at pygmæer ikke ligner japanere???

Get real!

Du aner simpelthen ikke, hvad du snakker om.

Upassende ? Klag over indlæg

 
D. H., 4700 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:42

Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:40

En korrektion af din påstand om det ikke eksisterende begreb ”apologister”.
”Apologet” er det moderne begreb som erstatter den i tidligere skrifter angivet som ”Apologist”.
Disse to begreber er angivet i Dansk Fremmed Ordbog.

Af: Morten Uhrskov Jensen
Begrebet ”Supremacisme” er angivet ukorrekt, da det eksistere ikke. Den korrekte betegnelse er ”Supremati”.
Kilde: Dansk fremmed ordbog

Da bloggens ophavs person, M.U.J. er ivrig for at analysere problemerne vedrørende supremati, ville det være mere aktuelt at analysere begreberne ”Etnocentricitet” og ”Etnocentrisme”, da de er betydeligt mere samfunds undergravende and supremati er.
Betydningen af disse begreber er følgende:
Etnocentricitet: ”Optagethed af egne etniske forhold hvorudfra andre folk vurderes og evt. anses som mindreværdige”.
Etnocentrisme: ”Overbevisning om at ens egen kultur er overlegen i forhold til andre kultur”.
Tænk over disse begrebers betydning. Det kunne være tænkeligt at disse begrebers betydning er årsagen til at mennesker med en anden etnisk baggrund mister respekten og agtelsen for en del personer med ”Arie” baggrund.

D.H.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:49

@D. H.

Jaså, apologeter hed tidligere “apologister”. Det vidste jeg ikke. Tak for oplysningen, som jeg dog forbeholder mig retten til selv at checke…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Margrethe Nørskov, 3400 Hillerød | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:58

@ Abdul Miahdi Muhammad: Du er dobbelt-tydig og mener, at kvinder selv frister mænd til at begå overgreb ved at udstille visse kropsdele. Det er netop sagens kerne. Islam fratager fuldstændig mænd ansvaret for deres overgreb. Det er kvindens skyld. Selvfølgelig pakket ind i tidens store modelune: Ordet “Men”. Eksempel:Selvfølgelig er det mandens ansvar, om han begår voldtægt - MEN hun kunne jo også have klædt sig anderledes”- osv.

Hvis muslimske mænd ikke kan tåle at se kvinder uden teltindpakning, er det muslimske mænd, der har et problem. Løsningen er ganske simpel. Den kommer her: Muslimske drenge skal, fra de er helt små, opdrages til at kigge ned i jorden, når der er kvinder i nærheden. Eventuel skal de udstyres med en form for skyklapper, som ikke vil være mere grotesk end den klud, Islam spænder på hovedet af kvinder. De muslimske mænd må aldrig se tilfældige forbipasserende kvinder i øjnene. Muslimske drenge og voksne mænd, må aldrig færdes uden for hjemmets fire vægge, uden at være i selskab med deres mor, eller andre, ældre kvindelige familiemedlemmer. Da muslimske mænd, ifølge egen selvforståelse, ikke kan styre deres lyster, er denne “anstandsdame” en nødvendig foranstaltning. Det kan evt. suppleres med et kyskhedsbælte til den muslimske mand, som kun hans mor, hustru, ældre søstre eller tanter har nøglen til. Når muslimske mænd - efter egen selvforståelse - ikke kan styre deres lyster, er disse foranstaltninger jo ganske logiske. Og når muslimske mænd ikke har problemer med at pålægge kvinder et tørklæde/kyskhedsbælte på hovedet og ikke har problemer med at udsætte kvinder for den samme behandling, som beskrevet oven for, må muslimske mænd jo selv være mere end villige til at blive udsat for det samme…
De muslimske mænd, der trods ovennævnte foranstaltninger, stadig har et problem med den vestlige køns-standard, er jo mere end velkommne til at flytte til et muslimsk land, med de “rette” normer. Hvem har forbudt jer det, når I nu ikke kan li´lugten i bageriet? Hvorfor er I her egentlig?Har I overvejet en dyberliggende forklaring på elendigheden i de lande I kommer fra, og hvis årsager nu skal trækkes ned over hovedet på vores kultur? Nå nej. Reflektion er et skældsord inden for Islam.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johan Eriksson, Malmö | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:03

De kallas flyktingar men beter sig värre än ockupanter.

Det har ingenting med urspårad sexualdrift att göra. Det handlar om ren krigföring och skändning, inte bara av enskilda offer utan av en hel kultur.

Det är ingenting nytt utan har varit ett känt faktum sedan 80-talet. Hur kan det fortsätta år efter år? Jo, därför att det förringas och försvaras av islamisternas vänsterallierade. Det har visat sig genom åren att det finns ingenting i den muslimska “kulturen” som vänstern inte är beredd att finna nya argument för att försvara och förlåta. Varför ? Det finns bara en logisk förklaring:

Islam är vänsterns slutliga lösning på borgarfrågan.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:22

Taila er et dansk pigenavn.
Tror det er trolden fra tidligere på tråden.
Google Taila og se (Danish and Australian)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:31

Johannes, jeg ved jo ikke, hvor du har din “viden” fra, men den er meget let af afkræfte, hvis vi taler om adfærd, hvad jeg går ud fra vi gør.

Fysisk tilpasning er selvfølgelig sket efter hvor vi bor. Det gælder højde, drøjde, hudfarve, blodtype, immunforsvar mv. Men selvom jeg har læst bunker af bøger om emnet de seneste 10 år, har jeg ikke stødt på nogen påstand om mentale biologiske forskelle.

Kunne du henvise til blot én kvalificeret person, der mener, at menneskelig adfærd er forskellig på populationsniveau baseret på genetiske forskelle?

Og hvis vi ikke taler om biologiske mentale forskelle, er det jo fuldstændig trivielt. Enhver kan se, at sorte ser anderledes ud end hvide, og at dette nødvendigivs skyldes gener. Men det er ikke dit ærinde, idet du selv henviser til prædisponerede mentale forudsætninger i populationer.

Nuvel, det er så her, du tager fejl.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johan Eriksson, Malmö | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:32

Den intellektuella vänstern har de senaste hundra åren predikat för några stora projekt:

Under 30-talet var det Sovjetkommunismen/Stalinismen. Resultat: 50 miljoner döda. Under 50-talet var det militant avkolonisering. Resultat: 100 miljoner döda (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ad/550/550565/550565sv.pdf). Under 60-talet var det maoismen och kulturrevolutionen. Resultat: kanske så många som 35 miljoner döda (http://www.mega.nu:8080/ampp/rummel/china.chap1.htm
), (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward
). Under 70-talet var det många som trodde på Kampuchea, även socialdemokrater. Resultat: 2 miljoner döda.

Från och med 80-talet predikas multikulturalismen. Bodycount pågår och fortsätter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johan Eriksson, Malmö | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:35

Det blev förstås fel ovan. Den våldsamma avkoloniseringen kostade liv, men inte så många. Det var stalinismens offer som skulle anges till 100 miljoner, enligt EU-rapporten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:51

Tak til Jan Aage Jeppesen og Leon Frandsen for nogle fantastiske natlige indlæg.

Kommentarer fra L. Rasmussen:

”Jeg erkender blankt, at jeg ikke er koranekspert. Men jeg påstår samtidig, at det også er aldeles irrelevant. Ingen af jer er “sande fortolkere” af koranen. I forsøger at finde de mest idiotiske passager og gøre dem centrale, uanset hvad islsms religiøse tilhængere måtte mene. I gør jer til overdommere for en religion, I end ikke tilhører. Så tag nu lige at beherske jeres storhedsvanvid.”

”Er du skudt gennem hovedet?”

Og Jens Hansen:

”Du er mageløs.
Følger du dine daglige konsultationer hos Hr. “Doktor” Sennels?”

Kommentar:

Et eller andet sted må det opfattes som en ”nådesgave” at være så inderligt ubekymret og uvidende om, hvad der foregår lige under næsen på én, at man med storladne håndbevægelser bare affejer mennesker, der har sat sig ind i udviklingen.

Hvis Rasmussen og Hansen er repræsentative for europæisk kultur, så er samme kultur ikke bevaringsværdig og går en fortjent undergang i møde.

Sikkerhedsord: blokeret

Helt blokeret.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:18

@ Margrethe Nørskov

Det er nogle glimrende og i forhold til muslimske foranstaltninger overfor kvinder lige så fornuftige foranstaltninger, du foreslår for de uskyldigt liderlige muslimske mænd.

Jeg tvivler blot på at de kan se hykleriet i egen tankegang.

Og at du så meget som kan tænke på at anklage islam for at være skyld i den udbredte elendighed på alle områder i de muslimske lande… skam dig dog! Alle ved da at det er de nedrige vestlige demokratiers politik, som har forhindret denne strålende kultur i at udfolde sig.

Ja… af livsløgne er islam dog den værste af alle.

@ Hans Hansen

Kunne du henvise til blot én kvalificeret person, der mener, at menneskelig adfærd er forskellig på populationsniveau baseret på genetiske forskelle?

Hvad med forskeren i Århus, som har påvist forskelle i IQ?

Godt nok med megen indigneret larm og ståhej til følge.

@ B. Mofoe

De har da bestemt en mental blokering, som forhindrer dem i at se virkeligheden i øjnene.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:27

@Hans Hansen, Farum

Du ved tydeligvis ikke særlig meget om evolution eller adfærdsgenetik.

Din moralisme baseret på uvidenhed er nærmest pinlig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:38

Niels B. Larsen.

Jeg er bange for, at du må løfte sløret lidt mere. Måske er det Nyborg, du snakker om, men i så fald mener jeg ikke, at han har udtalt sig om fx. pygmæer.
Jeg kan ærlig talt ikke forestille mig nogen forskning, der dokumenterer mentale biologiske forskelle på nogen overordnede katagorier af mennesker. Så ville jeg vide det, eftersom netop forholdet biologisk betinget adfærd og det kulturelle fodaftryk er min lille private lidenskab.

Selvom kultur er en stærk adfærdsregulerende faktor, så stærk at nogle kalder den for “second nature”, er det dog stadig ikke biologi.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Lyngby | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:40

@ Jannik Thorsen, København Ø, 15. jan 10 kl. 23:33

Jeg mener også at sex og magt hænger sammen, men jeg mener også at de fleste af os er i stand til at praktisere de to ting mere eller mindre adskilt.

For S/M sex opfatter jeg som en leg helt uden det element af ondskab som en voldtægt indeholder.

Selvom jeg fornylig læste at Vesten og Islam synes at passe perfekt sammen på den måde at Islam står for sadisme og Vesten for massokisme!

Men med hensyn til omskæring spurgte jeg mere af nysgerrighed:
Det kunne se ud til at omskårne mænd begår voldtægt med en større hyppighed end ikke-omskårne - ved man noget om det og om der måske ligefrem er en årsagssammenhæng?

For i bund og grund burde man da tage afstand fra at kønslemlæste små børn og altså også drenge, og hvis det ligefrem disponerer for en kriminel adfærd senere i livet så var det måske en ide at forbyde det helt hvis der ikke er anden indikation end traditionen?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:42

@Hans Hansen, Farum

“Fysisk tilpasning er selvfølgelig sket efter hvor vi bor. Det gælder højde, drøjde, hudfarve, blodtype, immunforsvar mv. Men selvom jeg har læst bunker af bøger om emnet de seneste 10 år, har jeg ikke stødt på nogen påstand om mentale biologiske forskelle.”

Så har du ikke læst særlig bredt. Og har følgelig ikke stiftet bekendtskab med den psykometriske forskning.
Din formulering er også meget upræcis. Højde, drøjde, hudfarve og blodtype frekvens, er et resultat af en interaktion af isolerede befolkninger og et selektionspres forårsaget af den økologiske niche som en bestemt population befinder sig indenfor.

IQ, som kan beskrives som en generel intelligens faktor, er underlagt det samme pres som de øvrige variabler.
Som bekendt ophører evolutionen ikke på det neurale niveaue. IQ kan desuden korreleres med neuron densitet og synapse forbindelser.

IQ er desuden korreleret med en lang række adfærdsvariabler. Således er IQ en bedre prediktor for fx. uddannelses og indkomst niveaue end marxistisk inspirerede “marginaliserings” teorier. På trods af at uddannnelses og godhedsindustrien prøver at bilde os det modsatte ind.

Lad mig anbefale dig Jean Philippe Rushton; “Race, evolution & behavior”.

Her opregnes de stiliserede fakta angående specielt raceforskelle i IQ, og associerede forskelle i adfærd.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:47

@Morten Uhrskov Jensen

Selv om du ikke deltager i debatten,så ville det være rart, hvis du luftede ud, bare en gang imellem!

Føj for en antimuslimsk hørm!!!!

Men I har jo naturligvis jeres ytringsfrihed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JM Hansen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:51

¤ Johan Eriksson, Malmö

“De kallas flyktingar men beter sig värre än ockupanter.”

Ja, specielt i Sverige, og særligt Rosengård i Malmø. Iøvrigt vil jeg kalde det for “bevidst kultursamstød” iværksat af europæiske politikere, så fokuserer man problemet bort fra andre problemer.

Man er iøvrigt kun humanist, hvis man er socialdemokrat eller tilhører venstrefløjen. Kan en liberalist ikke være humanist? Det er en glimrende arragement venstrefløjen har iværksat.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:54

@Jens Hansen, Lyngby

“Jeg mener også at sex og magt hænger sammen, men jeg mener også at de fleste af os er i stand til at praktisere de to ting mere eller mindre adskilt.”

Jeg mener at for mange mennesker kan det ikke adskilles. Her er nydelsen bundet særligt stærkt op på dominans/underkastelses forholdet.

At de fleste mennesker udlever disse fantasier i privaten, og altså ikke ved decideret fysiske overgreb, ændrer ikke på det fundamentale. Om dominansen er real, eller blot en del af et rollespil, ændrer ikke på det grundlæggende psykologiske aspekt. Følelsen er mere eller mindre den samme. Der er blot moralen til forskel, og så selvfølgelig de voldsomme konsekvenser som et voldeligt overgreb får.

“Selvom jeg fornylig læste at Vesten og Islam synes at passe perfekt sammen på den måde at Islam står for sadisme og Vesten for massokisme!”

Det er nærmest en psykoanalytisk tolkning af en ideologisk relation. Og den er meget rammende.

Jeg er ikke godt nok inde i den sundhedsvidenskabelige litteratur til at kunne bedømme om årsagssammenhængene er undersøgt tilstrækkeligt. Men jeg mener bestemt at nogen skulle tage fat på at undersøge det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:55

@ Hans Hansen

Det er netop Nyborg, jeg hentyder til. Men han er langt fra den eneste, som har påvist forskelle i IQ. Det er vist efterhånden almenviden at asiater har højere gennemsnitlig IQ end kaukasere, som igen har højere gennemsnitlig IQ i forhold til negroide personer.

@ Jens Hansen

For S/M sex opfatter jeg som en leg helt uden det element af ondskab som en voldtægt indeholder.

Som gammel udøver af ‘faget’ som Sadist kan jeg skrive under på det statement. Ikke blot er det uden ondskab; det er særdeles hensynstagende.

@ niels hansen

Men I har jo naturligvis jeres ytringsfrihed.

Det har vi da. På trods af islam.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:55

Jannik, det er jo let at gennemskue dit politisk/ideologiske ærinde, men det ville klæde dig at være lidt tydeligere heromkring. Nuvel, når man ikke har andet at sige end “du er dum”, er man løbet tør for argumenter, og det er jo klart nok, for det er totalt useriøst at mene japanere, pygmæer, negre, skandinavere, muslimer eller hvem som helst særligt prædisponerede for adfærd eller intelligens. Dumheden er således helt på din og Johannes’ side.

Men jeg vil da også gerne opfordre dig til at finde blot en flig af dokumentation om end jeg nok forestiller mig, at du sammenblander kultur og biologi. I så fald er du langt fra alene.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:21

@Hans Hansen, Farum

Jeg har ikke noget specielt ideologisk, ærinde, andet end at jeg gør det klart hvilken fløj jeg mener har de mest overbevisende argumenter. Du kan jo starte med at læse op på litteraturen før at du skødesløst forkaster.

“Nuvel, når man ikke har andet at sige end “du er dum”, er man løbet tør for argumenter, og det er jo klart nok, for det er totalt useriøst at mene japanere, pygmæer, negre, skandinavere, muslimer eller hvem som helst særligt prædisponerede for adfærd eller intelligens. Dumheden er således helt på din og Johannes’ side. ”

Hvis du ellers læste mit andet indlæg igennem, som er rettet mod dig, vil du konstatere at det indeholder en konkret reference til litteratur.

Det som du påstår et “useriøst” er faktisk underbygget af en lang række statistiske undersøgelser. Jeg er ked af at sige det, men du kommer altså til at udstille din egen uvidenhed og fordomme på det område.

Det er unægteligt svært at tage dig seriøst når du ikke engang har stiftet bekendstskab med den mest elementære litteratur på området.

Din sammenblanding af kultur og biologi hypotesen, hviler desværre på mere uvidenhed.

Du har åbenbart ikke stiftet bekendstskab med den evolutionære tese om “gene-culture coevolution”, som netop gør op med den skarpe dikotomi mellem biologi og kultur som er så fremherskende iblandt samfundsforskere.
Jeg vil desuden anbefale dig at læse op på den nyeste litteratur indenfor evolutionær psykologi.

Måske dit bidrag til diskussionen så vil hvile på et mere informeret grundlag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
asger pedersen, 2870 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:27

Det med voldtægter er undersøgt i en dansk sammenhæng.

Over 50% af gerningsmændene har en anden etnicitet end nordeuropæisk. Undersøgelsen kom for et par uger siden. læs den på dkr.dk

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:31

B. Mofoe, Århus.

Du udtrykker underen over en bemærkning som jeg havde til Leon Frandsen.
Om at konsultere Doktor Sennels.

Det var en kommentar til Leon Frandsen i forbindelse med hans kommentar til et indlæg jeg skrev kl. 03:14.

Et indlæg, hvor jeg udtrykte min undren over at de de mest rabiate mulimhadere som Leon Frandsen og Niels B. Larsen, tilsyneladende finder en nærmest pervers tilfredsstillelse i at svine de kvinder til her på bloggen, som tillader sig at have en anden mening end dem.

Typer som Niels B. Larsen og Leon Frandsen giver den som beskyttere af kvinder.

Samtidig med at enhver kvinde her på bloggen som tillader sig at have en anden mening end dem kaldes for tyskertøs og det der er værre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:45

@Hans Hansen, Farum

“Johannes, jeg ved jo ikke, hvor du har din “viden” fra, men den er meget let af afkræfte, hvis vi taler om adfærd, hvad jeg går ud fra vi gør.”

- nå, så gør det dog!

“selvom jeg har læst bunker af bøger om emnet de seneste 10 år, har jeg ikke stødt på nogen påstand om mentale biologiske forskelle”

- nej, det tror jeg gerne. At du intet har læst om racebiologi og raceforskelle viser blot, at du er dårligt uddannet.

“Kunne du henvise til blot én kvalificeret person, der mener, at menneskelig adfærd er forskellig på populationsniveau baseret på genetiske forskelle?”

- Helmuth Nyborg, Jean Philippe Rushton, Arthur Jensen, Michael Levin, John Baker, Frank Miele, Richard Lynn, Charles Murray, Richard Herrnstein, Tatu Vanhanen, Hans Eysenck, Vincent Sarich, Francis Galton, William Shockley.

“Og hvis vi ikke taler om biologiske mentale forskelle, er det jo fuldstændig trivielt. Enhver kan se, at sorte ser anderledes ud end hvide, og at dette nødvendigivs skyldes gener. Men det er ikke dit ærinde, idet du selv henviser til prædisponerede mentale forudsætninger i populationer”

- og du har slet ikke fantasi til at forestille dig, eller “tror, synes, føler eller mener” ikke, at de miljøforskelle som forårsagede de enorme fysiske forskelle på f.eks. afrikanere og østasiater, ikke også skabte enorme mentale forskelle???

Gå hjem og vug!

Lad i øvrigt være med at flagre rundt og rode dig ud i nye latterlige påstande, men forsvar i stedet f.eks. denne, din påstand:

“Når du end ikke ved, at menneskets genpulje næsten er uden variation, er diskussionen om geners betydning for adfærd ikke mulig. Vi er en meget ny art, hvor der ikke har været tid nok til udvikling af genetisk variation.”

Hvis du ikke ved noget, men blot “tror”, synes, føler eller mener, så skal du ikke udtale dig!

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:53

Asger Pedersen,

Når du refererer en undersøgelse, bør du gøre det korrekt. Der står om voldtægtmændene:

“Mændenes nationalitet
Af de udpegede mænd havde ifølge politijournalerne størstedelen (75
pct.) dansk statsborgerskab. 1 pct. var fra det øvrige Norden, 7 pct. var
fra det øvrige Europa, 7 pct. fra Asien og 7 pct. fra Afrika. For 2 pct.
manglede oplysninger om statsborgerskab. Personer med dansk statsborgerskab
udgjorde 66 pct. af de udpegede mænd ved overfaldsvoldtægterne,
76 pct. ved kontaktvoldtægterne og 80 pct. ved partnervoldtægterne.
(…)
Tabel 11 viser en betydelig overhyppighed af indvandrere og efterkommere
blandt udpegede mænd, sammenlignet med kontrolgruppen, men
til trods for denne overhyppighed udgør indvandrere og efterkommere
dog ”kun” ca. en tredjedel af mændene. Ved sammenligning med tallene
for statsborgerskab skal det bemærkes, at der er et betydeligt antal indvandrere
og efterkommere, der har dansk statsborgerskab. I undersøgelsen
af sigtede i forbindelse med fuldbyrdede overfaldsvoldtægter
(Delrapport III) blev det fundet, at over halvdelen af mændene ikke
havde en nordeuropæisk etnicitet. Dette gælder altså ikke de udpegede
mænd til voldtægt og voldtægtsforsøg generelt, idet de udpegede mænd
ved kontakt- og især partnervoldtægt i højere grad er af dansk oprindelse.
Tabel 12 viser som tabel 11, at to ud af tre gerningsmænd har dansk
baggrund. Ud over Danmark er de hyppigste oprindelseslande blandt
gerningsmændene Tyrkiet, Somalia, Jugoslavien (inklusive lande der
indgik i det tidligere Jugoslavien), Iran, Irak, Libanon og Pakistan. Mænd
fra disse lande er betydeligt overrepræsenterede som udpegede mænd i
forhold til deres antal i Danmark. Turister og andre ikke-fastboende indgår
ikke i tabellen, da disse ikke har cpr-nummer, og deres oprindelsesland
derfor ikke kan findes i Danmarks Statistik.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:56

@Hans Hansen, Farum

“det er totalt useriøst at mene japanere, pygmæer, negre, skandinavere, muslimer eller hvem som helst særligt prædisponerede for adfærd eller intelligens”

- nu mangler vi bare lige, at du siger “øuåååh, jeg havde en onkel som kendte en intelligent afrikaner, og derfor er afrikanerne lige så intelligente som japanere, øuåååh!” - kom så med det!, kom så med det!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
asger pedersen, 2870 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 14:24

L Rasmussen,

Jeg skrev: “Over 50% af gerningsmændene har en anden etnicitet end nordeuropæisk.”

I rapporten står der :”I undersøgelsen
af sigtede i forbindelse med fuldbyrdede overfaldsvoldtægter
(Delrapport III) blev det fundet, at over halvdelen af mændene ikke
havde en nordeuropæisk etnicitet.”

Jeg ser ikke nogen grund til at uploade rapporter i et forum. Folk kan bare selv læse den.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:09

Jens Hansen,Odense

“Samtidig med at enhver kvinde her på bloggen som tillader sig at have en anden mening end dem kaldes for tyskertøs og det der er værre.”

Nu er det jo sådan, at jeg deltager på den islamkritiske side, og denne uges tilsvining af mig har været ganske omfangsrig og “italesat” som man siger på nydansk af personer, der forsøger at fremstå som empatiske humanister af globalt tilsnit. Deres godhed har bestemt ikke holdt dem tilbage.

En muslim skrev fx til mig “knyt røven” og vores allesammen natur muslim Bjørn af Skanderborg har forlængst indført “Gås”, der lynhurtig blev annekteret af den overjordisk gode hr. Hansen fra Lyngby. Så her spares ingen.

Den danske debat er dog det rene ingenting imod, hvad jeg har oplevet i den norske debat, men Kurt Dejgaard, Montreal er nu heller ikke tabt bag en vogn, især når det gælder at opsætte hadefulde stråmænd, der rammer ham selv som en boomerang. Det samme gælder de andre med nuværende eller tidligere asiatiske koner. To gange Hansen.

Første gang jeg blev kaldt nazist, var afsenderen en ung dansk højskolelærer, der dog vendte tilbage med en undskyldning Det blev også -indtil nu - sidste gang, at jeg oplevede det.

Jeg mener som Jannik Thorsen, at alle, der stikker næsen frem, risikerer at få en blodtud, og som en anden kvindelig deltager skrev til mig forleden, kan hun godt forstå, at der er så få kvinder, der deltager i denne debat.

Jeg har aldrig i privatlivet været involveret i noget, der blot tangerede det, som jeg har oplevet i netdebatten, så det er ikke, fordi jeg i forvejen var vant til mosten. Jeg kan blot håbe, at flere kvinder bider tænderne sammen og giver pokker i “tonen”. De fleste vil opleve, at man lynhurtigt bliver fuldstændig ligeglad med udskældningen. Det gælder for os “velopdragne borgerlige piger”, at vi lige skal over en hurdle. Men så er vi der også!

En kvindelig psykolog sagde engang i en fjernsynsudsendelse, at den dag, hvor kvinderne finder ud af, hvad der er ved at ske, hvad der truer deres børns fremtid, vil vi oplevet et stort ryk mod højre. Det håber jeg, at hun har ret i.

Ang. de norske forhold fremhæves det, at det er det nordiske udseende, der især tiltrækker voldtægtsmændene. Det er ganske elementært. Når man lægger fjendens piger ned, er det for at vise, at man har sejret eller er i færd med det. Det er terrorog sejrherrernes triumf over taberne.

Plyndring og voldtægter er en del af erobringen, og den går jo som planlagt. Som Sverige har Norge erklæret sig særdeles interesseret i at blive et multikulturelt land, og årligt strømmer nu så mange til, at det svarer til en almindelig norsk provinsby.

Statsminister Jens Stoltenberg har for nylig og fortrøstningsfuldt stillet det ret væsentlige spørgsmål til befolkningen, hvad man skal leve af, når olien slipper op. Det gør den ikke lige med det samme, man har fundet nye lovende borefelter, men faktum er, at Norge ville have røde tal på bundlinien, hvis ikke det var for olien.

Norge er på sin vis langt mere udsat end Danmark, befolkningen er næsten en million mindre og bor meget spredt over et meget udstrakt land. De fleste indvandrere bor i Oslo, der ændrer sig lynhurtigt i disse år.

40 pct. af Oslos skolebørn er indvandrerbørn, og om blot ti-femten år begynder etnisk norske børn at blive en mangelvare i mange skoler, og byen vil bliver oversvømmet med mørke mænd og kvinder og en ny generation af muslimske nordmænd. Den er allerede ret pakistansk domineret, og der er noget om det, når pakistanerne truer med, at det hele vil kollapse, hvis de strejker.

….

Jan Aage Jeppesen.

Af en tv-reportage optaget med skjult kamera, fremgik det for nogle år siden, at Islamisk Trossamfund på Dortheasvej består af salafister. Men der er også forbindelse til Det Muslimske Broderskab, som jeg har skrevet vældig meget om og er vred over, at danske medier bliver ved med at sylte.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:12

@L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:00

Tak for svaret på mine længere redegørelser om kvindens stilling i traditionel islam, om muslimske mænds konranfæstede ret til at have sex med ventro kvinder mod deres vilje (begrebet voldtægt eksisterer ikke i islam), samt om hvilke lighedspunkter og forskelle der er mellem salafi bevægelsen og traditionel islam, således som som de fire retsskoler definerer Muhammads religion.

Denne faktuelle viden om mainstream islam, som bygger på de eneste personer i islam - ulema - (dvs. de retslærde) som havde autoritet til at definere hvad islam er, afviser du således:

”Jeg erkender blankt, at jeg ikke er koranekspert. Men jeg påstår samtidig, at det også er aldeles irrelevant. Ingen af jer er “sande fortolkere” af koranen. I forsøger at finde de mest idiotiske passager og gøre dem centrale, uanset hvad islsms religiøse tilhængere måtte mene. I gør jer til overdommere for en religion, I end ikke tilhører. Så tag nu lige at beherske jeres storhedsvanvid.”

For tredje gang. Ingen vantro og ingen muslim har i sunni islam ret til at nyfortolke Koranen, hadith eller sira. Den endegyldige – og eneste sande - fortolkning af disse tekster blev fastlagt for mere end et årtusinde siden i fire nært beslægtede versioner, svarende til de fire nuværende retsskoler. Moderne muslimske retslærde kan således ikke nyfortolke de religiøse tekster, men alene fremkomme med kommentarer til kommentarer inden for de rammer som de fire retsskolers grundlæggere udstak.

Din tilgang til den virkelighed vi bør forholde os til minder mig om det almægtige partis slogan i Orwell roman ”1984”: Uvidenhed er styrke; Frihed er slaveri; Krig er fred.

Den store fredsmægler og pacifist Neville Chamberlain mente til forskel fra Winston Churchill, at det var irrelevant at læse Mein Kampf. Han var overbevist om, at Hitler ønskede fred og blot krævede retfærdighed for det tyske folk. Chamberlain ofrede et demokratisk land, med en stærk moderne hær, veludbyggede forsvarsværker og gensidige forsvarsalliancer med Frankrig og Sovjetunionen, på fredens alter og skabte derved forudsætningerne for verdenshistoriens mest blodige og barbariske krig.

Til han ”undskyldning” bør det tilføjes, at han heller intet anede om Tjekkoslovakiet som han kaldte et fjerntliggende land:

”How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a far-away country between people of whom we know nothing.”

Sådan kan man gå alvorligt fejl af virkeligheden, når man bilder sig ind, at uvidenhed er styrke. Churchill havde ikke blot læst Mein Kampf og fra start af advaret mod nazismen og tysk genoprustning, han kendte også det grundlæggende og enkle råd den gamle kinesiske vismand Sun Tzu´ fremførte: ”Kend din fjende”.

Det er ikke muslimer der er fjenden, men den fascistiske ideologi som også er en religion, de er født ind i og hvis normer og fordringer de er blevet indoktrineret til at tro er den endegyldige sandhed om tilværelsen.

De af dem som følger disse fordringer til punkt og prikke er selvfølgelig også vore fjender. Det er ikke en fjende vi har skabt eller valgt, men ideologien islam har udvalgt os – de vantro – til islams evige fjende indtil der kun er islam.

I anden verdenskrig var fjenden heller ikke det tyske folk, men den nazistiske ideologi, som 46% af de tyske vælgere havde stemt til magten, fordi de havde mistet troen på demokratiet. Som jeg ser det, var tyskerne nazismens primære ofre på samme måde som muslimerne er islams primære ofre.

Set i det lys er vor opgave først og fremmest at befri de muslimer som ikke selv har befriet sig fra islam, på samme måde som krigsmålet under anden verdenskrig var at befri tyskerne for nazismen og genoprette et fredeligt demokratisk tysk samfund.

De Allierede iværksatte efter krigen et afnazificeringsprogram i Tyskland og det virkede efter hensigten, fordi tyskerne havde en rig kulturel og demokratisk tradition at falde tilbage på.

En tilsvarende afislamisering er vanskelig når det gælder muslimer, for de har intet andet end islam at falde tilbage på. Dette er en af grundene til, at de forsøg der er gjort i Europa på at integrere muslimer i vor demokratiske kultur er mere eller mindre mislykkedes overalt.

En anden og nok så væsentlig grund til de mislykkede integrationsbestræbelser over for muslimer er, at den er blevet bevidst modarbejdet af den politiske elite og deres socialistiske medløbere, der betragter det som et overgreb mod muslimer at påtvinge dem vore kulturelementer.

Denne holdning støtter sig på multikulturalisme som et gode og kulturrelativismen, hvorefter enhver kultur bør have samme ret til uhindret at udfolde sin egenart.

Sådanne politikker fører naturligvis til, at Europa bliver stedse mere islamiseret og afdemokratiseret, idet de mest islamiserede lande allerede er ved at fjerne grundlaget for den demokratiske retstat ved at indføre retspluralisme, hvorved dele af sharia lovgivningen kan praktiseres i de parallelsamfund islam danner overalt hvor den rykker frem.
Det er de facto selvstyrende områder som kan siges at være erobret af islam, og ”no go zoner” for vantro, der har livet kært.

Enhver kan konstatere AT dette sker overalt i EU, men vil man vide HVORFOR det sker, kommer man ikke uden om at sætte sig ind i de grundlæggende ideologiske og religiøse fordringer som styrer alle rettroende muslimers liv og handlinger.

Det er ikke de vesterlændinge der prøver at sætte sig ind i hvad islam fordrer der lider af ”storhedsvanvid”, men de utopister som bilder sig ind, at vi kan opbygge et fredeligt multikulturelt samfund – en ny superstat - med islam som stærk komponent. Hvis de kendte islams historie ville de vide, at islams herrefolksmentalitet – dens supremacisme – og krigeriske racisme udelukker fredelig sameksistens med andre kulturer. Overalt hvor islam grænser op til andre kulturer findes det fænomen som kaldes ”islams blodige grænser”.

Rasmussen fortsætter med disse blåøjede betragtninger:

”Når det er sagt, så nærer jeg absolut ingen angst for, at muslimer - eller nogen andre for den sags skyld - har et moralsk, demokratisk, militært eller på anden måde overskud, der truer Danmark for tiden. Jeres hysteriske kampagne er nærmest grinagtig, og jeres manglende tro på, at vores egen kultur er modstandsdygtig over for en hvilken som helst trussel, er decideret lattervækkende. Tag jer nu lidt sammen. Vi er helt og aldeles modstansdygtige over for imaginære angreb fra muslimske fanatister. Og det mest idiotiske i dagens Danmark er de tosser, der tor, at dommedag er nær.”

Et slogan der skulle forhindre folk i at drunke lød: ”Kun en tåbe frygter ikke havet.” Den passer meget godt på islam og den måde som Rasmussen og andre dhimmier anskuer situationen.

Hvad der truer Danmark for tiden kan man f.eks. få et indtryk af, ved at læse trusselsvurderingen fra Center for Terroranalyse (CTA) under PET:

”SAMMENFATNING

CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark. Der er grupper og personer i Danmark, der har ønske om, og kapacitet til med enkle midler at udføre terrorhandlinger i Danmark. Derudover er der indikationer på, at grupper i udlandet søger at sende terrorister til Danmark.

… Terrortruslen mod Danmark stammer hovedsagelig fra netværk, grupper og enkeltpersoner, der bekender sig til en militant islamistisk ideologi. …” (27. oktober 2009).

Det eneste imaginære i denne trusselsvurdering er, at man anvender en politisk korrekte betegnelse om de muslimer der tager islams fordringer alvorligt, ved at opfinde en ikke eksisterende islamisk ideologi kaldet ”militant islam”. Mærkeligt nok talte man aldrig om “militant nazisme”.

Dernæst tager den ikke hensyn til, at ikke ret lagt ude i fremtiden lurer en trussel fra et atombevæbnet Iran med mellemdistancemissiler der kan nå det meste af Europa og endelig, at terror blot er det mest synlige aspekt i et større jihad-spektrum, hvormed islam i disse år styrker sin magt, underminerer ikke-islamiske kulturer og erobrer nyt land for islam efter salamimetoden.

De andre mere fredelige dele af jihad spektret er propaganda, intimidering, trusler, demografisk overmanding, politisk og økonomisk afpresning.

Metoden virkede i Kosovo hvor resterne af den osmanniske invasionshær og muslimske bosættere holdt fast i islam uden at lade sig integrere i det omkringliggende kristne samfund gennem mange hundrede år. Det er det samme mønster vi ser i de islamiserede europæiske byer hvor muslimer har overtaget eller er ved at overtage bystyret, som det er sket i Rotterdam og er ved at ske i Malmø.

Jeg tvivler alvorligt på, at den danske demokratiske kultur er lige så stærk som den islamiske, for vi er under et dobbelt angreb af islams femte kolonne og deres nyttige idioter indefra og undermineringen af nationalstaten udefra gennem afgivelse af suverænitet til et EU der ønsker at gennemføre projekt Eurabia.

Sådan ser det sande trusselsbillede ud når det gælder vor nationale selvstændighed og vor demokratiske kulturs evne til at opretholde sig selv.

Hvem taler om dommedag? Jeg taler om risikoen for en nedsynken i ny mørk og barbarisk middelalder som blot bliver endnu mere blodig og ubehagelig end den der sluttede for et halvt millennium siden.

Men i sidste instans afhænger det af, om vi til fulde erkender den trussel vi står over for og er parate til at iværksætte de nødvendige politiske tiltag, der kan vende udviklingen og sikre nationen og demokratiet.

Der er atter ”Pest over Europa”, men hvis man siger det i dag er man racist, og ifølge Tankepolitiet i EU er det ikke en holdning, men en forbrydelse. Som kortene er blandet bliver det nok vanskeligere denne gang end den forrige, at befri os fra den fascistiske pest.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:44

Marie Due.

Ja, tonen kan være hård her på disse rabiate blogs i JP. Det må den nødvendigvis blive når formålet med bloggene er at puste til fremmedhadet og skabe flere problemer end løsninger.

Du har ret i at det vænner man sig til.

Nogle skriver, at der deltager 4-5 gammelkommunister og muslimelskere i debatten. Som har den frækhed at have selvstændige synspunkter. Og derfor ødelægge den gode stemning på disse rabiate blogs.

Ind imellem får jeg den tanke, at jeg regnes for en af disse 4-5 venstresnoede, humanistiske muslimelskere.

Men som du siger vænner man sig til det. Karin Bennedsen har fortalt mig at hun ikke tager tilsviningerne så tungt.

Det er heller ikke det mit tidligere indlæg om tilsvininger drejede sig om.

Jeg undrede mig bare over at de værste til at tilsvine kvinder bl.a. er muslimhadere som Leon Frandsen og Niels B. Larsen.

Der må være en sammenhæng imellem at være muslimhader og så se en fornøjelse i at tilsvine kvinder som modsiger en.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johan Eriksson, Malmö | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:50

Jan Aage Jeppesen: “Det eneste imaginære i denne trusselsvurdering er, at man anvender en politisk korrekte betegnelse om de muslimer der tager islams fordringer alvorligt, ved at opfinde en ikke eksisterende islamisk ideologi kaldet ”militant islam”. Mærkeligt nok talte man aldrig om “militant nazisme”.”

Nej, och naturligtvis var det heller ingen konsensus i England och Frankrike under sensommaren 1939 om att enda vägen framåt låg i dialog och samarbete med Moderata Nazister.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:51

Hej Jan.

Jeg vil på det kraftigste opfordre dig til at omskrive dit seneste indlæg til kronikform og sende det til JP.

Suverænt, ganske enkelt!

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:53

Måske også til Politiken!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
T Qvistgaard, Vordingborg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:54

Her er da en person, som ved noget om årsagerne:

Kirsten damgaard:

http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=1610

http://www.altinget.dk/rssitem.aspx?id=24765&stem=Ja&qId=872

Upassende ? Klag over indlæg

 
D. H., 4700 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:04

En velment kommentar til Margrethe Nørskov, 3400 Hillerød | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:58

Tak for din perfekte prosaiske beskrivelse af den inverterede muslimske opdragelse. Med min kommentar ønsker jeg at redegøre til årsagen for mange muslimers og kristnes mentale tilstand.
Alle vi mennesker er ved fødslen Lat. ”Tabula rasa”. Efterfølgende programmeres vores hjerner som har til formål at gøre os til fuldendte mennesker. Alle er bekendt med at vores hjerne er det strukturelle og kemiske grundlag for bevidst eksistens. Programmerings processen (opdragelsen og den intellektuelle overbygning) er eksterm komplicerede processer , da den latinske sætning ” Quot homines, tot sententiae” bekræfter det.
Programmøren til terroristernes indoktrinering (fejl programmering) er nogle Imamer ved de muslimske Koran skoler, som fejl fortolker Koranens skrifter.
Til den slags programmerings steder har de Danske lovgivere givet grønt lys til at blive oprettet i Danmark.
Omprogrammering af disse individers hjerner er en meget tidskrævende og sandsynligvis et uløseligt problem. Dit forslag om at de emigrerer til de lande hvor en stor del af befolkningen er programmeret som dem selv er en passende løsning for problemet.
En stor procentdel af det Danske befolknings fejlprogram i deres CNS er enten af genetisk oprindelse (remanens fra 1940), eller de er blevet omprogrammeret af DF`s demagoger, som f. eks. DF`s kugle støber S.J., som selv er gift med en som har en anden etnisk herkomst. D.F. udtaler at de intet har imod udlændinge. Deres forestilling af en person med en anden etnisk baggrund er en person med en højde på 190 cm, lyst hår, blå øjne, atletisk bygning og med min. to universitets diplomer fra udlandet. Personen som har disse forestillinger er en primitiv rengørings kvinde ( Putz Frau) med sygeligt megaloman tendenser. Det er en Dansker i nøddeskal.
En del mennesker benævner D.F.`s ledelse og deres sympatisør som Nazister. Det er ikke en rigtig benævnelse på nuværende tidspunkt. Det vil blive en realitet i fremtiden når deres medlemmer ifører sig spidsbukser og begynder at heile.
Den sande benævnelse for D.F. og deres sympatisør er : Et politisk parti som har udgangspunkt i Etnocentricitet og Etnocentrisme.
Etnocentricitet betyder: ”Optagethed af egne etniske forhold hvorudfra andre folk vurderes og evt. anses som mindreværdige”.
Etnocentrisme betyder: ”Overbevisning om at ens egen kultur er overlegen i forhold til andre kultur”.
D.H.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:07

Vi skal aldeles ikke “befri muslimerne”, de må i stedet tvinges til at tage ansvaret for deres ideologi og må nøjes med de hjælpende hænder, der allerede til overflod er rakt til dem.

Det er umuligt at sammenligne kampen mod den europæiske nazisme/fascisme med kampen mod islam, der er ganske vist store sammenfald i indhold, men nazismen var kun 12 år ved magten i Tyskland, mens islam har 1400 år bag sig. Nazismen var trods alt europæisk, islam er det ikke.

Islam gennemsyrer den muslimske tankegang og levemåde i et omfang, som de færreste danskere endnu har forstået. Jeg ryster fx på hovedet, hver gang Naser Khader omtales som fuldstændig integreret, det er han bestemt ikke, han tænker og reagerer stadig som en araber, og det er kun naturligt. For ham er Christiansborg blot en legeplads, hvor han henter en indtægt og arbejder for at få flere muslimer til landet. Ifølge den sidste Rambøll meningsmåling er de konservative gået næsten 12 pct. tilbage efter hans burkaforslag, og vi står til at få en rød regering næste gang.

TV og mulighed for at besøge hjemlandet i længere perioder er med til at holde islam frisk i Europa. Jeg tilslutter mig derfor Søren Ferlings karske udsagn fra forleden, hvor han skrev, at

Islam er vor selverklærede dødsfjende.

Og skulle nogen være i tvivl, kan de jo bare læse i Koranen.

Den vestlige verden kan ikke “frelse” islam fra sig selv. Det ser vi både i Irak og Afghanistan, og vi bliver nødt til at indse, at vi først og fremmest skal forsvare os selv og vore efterkommere, at vi af muslimer betragtes som mindreværdige, og at det er aldeles tåbeligt at acceptere en sådan holdning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:08

L.Rasmussen, 16. jan 10 kl. 04:10

Husker du 9/11? nå ikke, det var i 2001 hvor en flok muhamedanere fløj ind i to højhuse og et kontorkompleks i New York. Du har måske heller aldrig hørt om taliban, al Quida, London og Madrid , Iran og dagens Pakistan, Nørrebro og øksemanden?
Jeg ved ikke om du mener de mennesker har nosser, forstand og tro på deres kultur, men jeg gør. Ikke at jeg bifalder, eller beundre det de gør, slet ikke., jeg finder det som du nok også gør afskyeligt. Men det får mig til at tænke mig om, søge hvad det er i fællesnævneren (og de anråbte alle deres og den samme gud) der kan føde og befordre den slags.

At du synes at det kan da være lige meget , søger de sædvanlige socioøkonomiske forklaringer og vel også mener at ”religion er opium for folket”, må du så om, men det er forkert, meget endda.
Skal ikke komme videre ind på hvorfor, du vil nok alligevel ikke forstå eller accepter det.

Dine bemærkning om vor, vi der har en anelse om hvad muhamedanisme er og indebærer, mentale habitus, kan du stikke op hvor de kom fra, for det forholder sig nok snarer ca modsat.
Vi har nosser og hove nok til at turde se sandheden og faren i øjnene, til at råbe vagt i gevær, og tro nok på vores egen kultur til at ville kæmpe for den.

Johannes Wachtman,
Jannik Thorsen,

At der kan være også en genetisk betinget mental forskel er nok rigtig, men om der er nogen, hvori de består, hvis de er er, og hvilken effekt de måtte have, er meget lidt undersøgt.
Og indtil der vides noget konkret, uomtvisteligt og vel underbygget derom, er det direkte racistisk at drage nogen som helst konklusioner på det grundlag. Og det uanset hvor nærliggende det måtte synes. At gøre det er både dårlig videnskab, og dårlig forståelse af samme.

Niels B. Larsen, 16.01 09:58

Når du citerer mig i dit indlæg for at have skrevet ”Du kan som vantro ALDRIG stole på en moderat muslims påståede fredelige hensigter, du er ugudeligt kvæg! —”, er det forkert, check venligt i fremover dine kilder ordentligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:10

@ Jens Hansen

En enkelt korrektion.

Jeg hader ikke muslimer. De er mig som individer komplet ligegyldige.

Men jeg hader islam af et godt hjerte.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:13

B. Mofoe

Er du sikker på, at du mener, at vi skal “frelse” muslimerne, sådan som JAJ skrev?

Det er nemlig ikke det, jeg har læst ud af dine indlæg, men måske tog jeg fejl. Eller har set for mange venstreorienterede erklæringer om at frelse verden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:31

Jeg er helt enig med Maria Due.

Vi hverken kan eller skal frelse muslimerne fra islam. Hvis de vil leve i åndeligt og materielt armod i al fremtid er det deres egen sag.

Men vi skal frelse resten af verden for den muslimske pest - og det gøres bl. a. ved at påpege at grusomhed, undertrykkelse, racisme, had, intolerance og diskrimination er nogle af de grundsten, islam bygger på, ved at kræve et stop for yderligere knæfald for islam og ved at kræve stop for flere muslimske tilvandrere.

Kort sagt: vi skal udbrede kendskabet til indholdet af koranen. Et studie af det hadeskrift vil forvandle de fleste til svorne modstandere af islam.

De ting, som Jens Larsen omtaler: 9/11, taliban, al Qaida, Londonterroren og Madridterroren , Irans gale ayatollaher og dagens Pakistan, Nørrebro og øksemanden er ikke enkeltstående galninges værk. De er udtryk for main-stream islam.

@ Jens Larsen

Beklager fejlen. Det citerede er fra et indlæg af Leon Frandsen, Gørlev, skrevet: 16. jan 10 kl. 03:09

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:32

Niels B. Larsen

Jamen fortsæt du dog med at hade islam og nmuslimer.

Og fortsæt med at tilsvine de kvinder som giver dig et modspil her på bloggene i JP. Og som du ikke er i stand til at argumentere med på normal civiliseret vis.

Nyd dit liv hvor trist det end må være.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:36

@ Jens Hansen

Jeg har sandelig også tænkt mig at fortsætte med at hade hadets ideologi.

Hvilket modspil er det, du taler om?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anders Jensen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:40

Jeg forstår trepo organ’s væmmelse over vulgariteten og plathederne i denne blog.

Dog er jeg mere i tvivl om fordømmelsen af Jyllands Posten.

Man kan godt anse udvæltningsmuligheden for plathederne som værende en slags sikkerhedsventil, som giver en slags ’sjælefred’ hos en lille flok af ekstremt højreradikale elementer, der er udholdende, persisterende, ondskabsfulde, enøjede, selektive i eksemplerne og næsten patologisk repetitive.

Den daglige (for en dels vedkommende flere gange daglig) ritualiserede udladning af et angst- eller vredesfremkaldt psykisk hadpotentiale aflaster sikkert de arme forkyndere i deres udanske, private pogromforberedelser.
De kan få en følelse af betydning som sandt kæmpende i en indbildt større sags tjeneste.

Men hvad tror disse sorte mørkemænd egentlig at opnå ud over den mentale lettelse?

Som ivrig iagttager af såvel indenlandske som udenlandske politiske temaer og bevægelser kan jeg ikke få øje på nogen som helst effekt af dette debatsmøreri. En mulig virkning kan måske spores i samfundenes tiltagende polarisering – og det er vel ikke ligefrem hensigten.

At enkelte debattører forsøger at give deres synspunkter vægt ved intellektualiseret henvisning til ældgamle skrifter med den naive forestilling, at disse giver vægtige og forklarende bevæggrunde for nutidsmennesker, er ikke alene naivt men også naragtigt. Det er desværre med til at fjerne opmærksomheden fra de nutidige, nødvendige tiltag, som er alt andet end krigserklæringer og jamren som f.eks.:

“Jeg taler om risikoen for en nedsynken i ny mørk og barbarisk middelalder som blot bliver endnu mere blodig og ubehagelig end den der sluttede for et halvt millennium siden.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 17:28

Niels B. Larsen

Ser du, hvad der er ved at ske, og som Hedegaard-sagen blev brugt til?

Islamkritikken er efter mange års hestearbejde godt på vej, den er blevet acceptabel og tiltrækkende for folk, der søger magt. Og dens udøvere er derfor med henblik på fremtiden begyndt at dele sig op i “partier”.

Foreløbig har jeg på trods af min borgerlighed støttet Trykkefrihedsselskabet og slugt de marxistiske kameler. Men hvis de nu skal suppleres med et nyt frelserkompleks med inspiration fra DDR-tiden, er jeg hende, der er gået, og det kan ikke gå hurtigt nok.

På den anden side er der grænser for, hvor meget krudt jeg vil bruge på de globale liberale, da jeg kan få øje på andet end penge, og som Samuel Rachlin mener, at vi er ved at tage hul på en post-global tidsalder, hvor det universelle er aftagende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 17:58

@ Maria Due

Der er da ingen tvivl om at de seneste 8-9 år har vinden blæst vor vej.

Det er blevet stuerent at kritisere islam og er ved at blive ikke-stuerent at forsvare det uforsvarlige.

Apologeterne er på tilbagetog. Overhalet af virkeligheden. Netop derfor er deres tone så skinger.

Desværre har Løkke Rasmussen ikke samme forståelse for den islamiske svøbe som forgængeren, så kampen er langtfra vundet endnu.

Det er dog en trøst at vor bedste allierede er muslimerne selv. Jo flere modbydeligheder fra den side, jo større og mere udbredt bliver afskyen for ideologien.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Hansen, Roskilde | Skrevet: 16. jan 10 kl. 18:13

Jeg glæder mig til at hr. Uhrskov begynder at skrive om trafikdræbte pga. spritkørsel. Her vil der helt tydeligt være en overvægt af kristne spritkører og en undervægt af muslimer. Men dette emne er hr. Uhrskov totalt ligeglad med. Dræbte personer har jo ingen interesse og kristne er jo ufejlbarlige. Ak ak Uhrskov, hvordan mon din barndom har været med alt denne had til muslimer. Det kan man kun gisne om.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 18:28

@Maria Due og @Niels B. Larsen

“Der er da ingen tvivl om at de seneste 8-9 år har vinden blæst vor vej.”

Det har du da helt ret i NBL, men jeg tror, desværre for jer på den yderste højrefløj, at vinden er ved at blæse den anden vej.

Seneste meningsmåling fra Rambøll viser at rød stue fører suverænt - på trods at øksemandens angreb på Kurt Westergaard. Den slags plejer ellers at give point til højrefløjen. Men ikke mere.

Jeres rolle er ved at være udspillet!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 18:49

http://www.information.dk/221560

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 18:55

Karin Bennedsen

Det er komisk, at du insisterer på at placere mig på den yderste højrefløj, jeg er ret sikker på, at jeg har været indblandet i flere sociale og humanistiske projekter, end du har.

Mht. den nævnte meningsmåling får din smalle tankegang dig til at blande årsag og virkning sammen. Jeg har længe ment, at det er sandsynligt, at vi får en rød regering næste gang, og at det er en naturlig følge af, at landet har levet i stor grådighed og langt over evne, og at vi nu må til at ændre kurs. Det får flere til at flygte mod venstre og den offentlige sektor, og for min skyld kan man godt lade Villy komme til roret med Helle som skyggetante. Han er en frygtelig populist, og jeg glæder mig til at se SF tage regeringsansvar efter mere end 50 år i smult vand som det parti, der altid vidste bedre.

SF i Danmark, Lotte Heise etc., har længe yndet at henvise til søsterpartiet Socialistisk Venstre i Norge. Det lykkedes imidlertid med at blive voldsomt forhadt i løbet af kort tid, da formanden den stærkt antisemitiske Kristin Halvorsen i 2005 blev finansminister. Nu har partiet mistet sin tidligere betydning.

Når stue rød så har fundet ud af i Danmark, at det igen går ad helvede til som under Anker Jørgensen, sker der noget helt nyt. Efterlønnen bliver afskaffet, og meget andet og helt nødvendigt bliver sat i gang, men forinden vil arbejdsløsheden være steget, endnu flere virksomheder lukket, og mange vil gå fra hus og hjem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:26

@D. H.

“Alle vi mennesker er ved fødslen Tabula rasa”

- intet kunne være mere forkert! Læs om “the Minnesota twin studies”!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:28

@Maria Due, Århus

En person som dig, der solidariserer sig med dømte racister, har jeg intet tilovers for.

Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvilket fløj du selv definerer dig som tilhørende.

Uanset om du har lyst til at indrømme det, så er faktum, at centrum-venstre vinder frem, og du kan tilslutte dig, eller lade være.

Den yderste højrefløj, som du sympatiserer med, har haft sine 10 i mediernes rampelys.

Men den almindelige og fornuftige danske befolkning, som tæller omkring 87%, gider ikke de ekstreme islamforskrækkede mere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
jørgen hansen, Roskilde | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:32

Jeg glæder mig til at hr. Uhrskov begynder at skrive om trafikdræbte pga. spritkørsel. Her vil der helt tydeligt være en overvægt af kristne spritkører og en undervægt af muslimer. Men dette emne er hr. Uhrskov totalt ligeglad med. Dræbte personer har jo ingen interesse og kristne er jo ufejlbarlige. Ak ak Uhrskov, hvordan mon din barndom har været med alt denne had til muslimer. Det kan man kun gisne om.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:39

@jørgen hansen, Roskilde

“Ak ak Uhrskov, hvordan mon din barndom har været med alt denne had til muslimer. Det kan man kun gisne om.”

Hvis ikke man kan klare sig på andre måder, kan man altid tilslutte sig en ungdomsbande, hvor man i det mindste har en fornemmelse af at være noget værd, eller en ekstrem antimuslimsk forening som Trykkefrihedsselskabet, hvor man på samme måde finder andre, der heller ikke kunne finde ud af at fungere i det almindelige, sociale fællesskab.

Krage søger mage!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:41

Jens Larsen, Vildbjerg

“At der kan være også en genetisk betinget mental forskel er nok rigtig, men om der er nogen, hvori de består, hvis de er er, og hvilken effekt de måtte have, er meget lidt undersøgt. Og indtil der vides noget konkret, uomtvisteligt og vel underbygget derom, er det direkte racistisk at drage nogen som helst konklusioner på det grundlag. Og det uanset hvor nærliggende det måtte synes. At gøre det er både dårlig videnskab, og dårlig forståelse af samme”

- oooh, oraklet fra Vildbjerg har talt og har en gang for alle sat tingene på plads.

OK, hvad har DU så, at have dine postulater i????

Kan du ikke i det mindste komme med en reference til en artikel, hvori det klokkeklart står, at sorte gennemsnitligt er lige så intelligente som japanere?

P.s.: nej, nej og atter nej!, jeg accepterer altså ikke artikler fra Institute for the study of African intelligence and accomplishment, Zimbabwe University, Harare!

Upassende ? Klag over indlæg

 
JM Hansen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:48

Karin Bennedsen, Esbjerg

“Seneste meningsmåling fra Rambøll viser at rød stue fører suverænt…”

Det siger ikke så lidt om din vid, siden du tror på statistikker og journalister :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:57

@JM Hansen, København

Det hedder DIT vid.

Du skal da være velkommen til at leve i den illusion, at de sidste 9 måneders overvægt til centrum-venstre i meningsmålingerne bare er ’statistikker’ og snak fra journalister, som ikke tegner et helt klart billede af den politiske situation i dagens Danmark.

Det bliver SKØNT, når VKO bliver sat fra magten - og helst i mindst 10 år.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 20:26

Drab på svensker takseret til 6. måneders fængsel.

Svenskere er sandelig ikke meget værd i Oslo 2010.

http://www.document.no/2010/01/hvor_mye_er_en_svenske_verdt.html

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, Sorø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 20:32

Kære Benny Bomstærk

Om et øjeblik sletter jeg den lange række af kommentarer, du har underholdt med de sidste par timer.

Find en anden blog.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 20:50

@Morten Uhrskov

Tak!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 20:58

@ Johannes Wachtman

Hvis afrikanere var lige så intelligente som japanere ville Afrika nok ikke være det morads, det er. Mon?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:04

@Morten Uhrskov

Tak.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:06

Kære alle

Jeg har slettet en enkelt kommentar mere, skønt den var til støtte for den forrige sletning. Det skete, fordi den var for grov.

Det ville være en god ting, hvis vi kunne blive enige om at svine hinanden til i en høvisk tone.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:11

@Niels B. Larsen

“Hvis afrikanere var lige så intelligente som japanere ville Afrika nok ikke være det morads, det er. Mon?”

Nej, helt sikkert ikke, og det samme gælder den muslimske del af verden.

Derimod er det lysende klart, at der blandt japanere, kinesere og koreanere er utroligt mange højt begavede individer. Det afspejles også klart af de sidste 5000 års historie.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:13

Johannes Wachtman,16. jan 10 kl. 19:41

Jeg skal undlade at returnere med flabether, kun erindre dig om at sidst (først i forrige århundrede) nogen var ude med forhastede og forkerte udlægninger a sparsom viden på bl det område, gik et grueligt galt.
Deror har såvel vienskabem som tænksomme mennesker siden holt sig fa den slags.
Og nej jeg holder mig ikke orienteret gennm University of Harare, men gennen, mangeårigt, abonement på seriøse amerikanske tidsskriter der bl også bringer artikler om social sciences etc.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:18

@Karin Bennedsen

“Det bliver SKØNT, når VKO bliver sat fra magten - og helst i mindst 10 år.”

- ja, jeg giver dig faktisk ret. VKO har ført pseudo-socialdemokratisk politik og er overhovedet ikke effektive nok. Desuden trænger danskerne til endnu en lektion i humanistisk/kulturradikal idioti, så jeg velkommer da en S-SF-R-regering.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:21

Måske man skulle hælde lidt koldt vand i blodet på Bennedsen: normalt står en regering svagere midt i en periode end ved valgene. Og normalt genvælges en regering hvis ikke den dummer sig op til valget.

Men skulle uheldet være ude vil en rød regering ret hurtigt gøre sig umulig. SF, S og R bliver aldrig enige om andet end udvandede kompromisser, som ingen er tilfredse med. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:26

@Jens Larsen, Vildbjerg

“Jeg skal undlade at returnere med flabether, kun erindre dig om at sidst (først i forrige århundrede) nogen var ude med forhastede og forkerte udlægninger a sparsom viden på bl det område, gik et grueligt galt”

- hvorfor kan du ikke bare skrive i klartekst, hvad det er du vil erindre mig om?

“jeg holder mig ikke orienteret gennm University of Harare, men gennen, mangeårigt, abonement på seriøse amerikanske tidsskriter der bl også bringer artikler om social sciences”

- jaså, men så er det vel heller intet problem for dig, at komme med bare én eneste reference, som støtter dit postulat om, at der ikke er mentale forskelle på racerne? Ja, jeg antager jo, at du har læst en hel del om emnet, siden du så skråsikkert udtaler dig om det!

Bare ÉN ENESTE reference, det er alt jeg beder om. Magter du dette?!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:29

Ifølge en af Johannes Wachmans yndlingsforskere udi de raceteorier, vi også har sørgelige erfaringer med fra nazisterne, Jean Philippe Rushton, er sortes, hvides og asiaters hjernes størrelse omvendt proportiornal med størrelsen af deres penis og seksuelle formåen.

Til støtte for sin teori, betalte Rushton engang i et supermarked 50 hvide, 50 sorte og 50 asiater 5 dollers hver for at fortælle om deres seksuelle præstationer.

Historien fortæller ikke, om Rushton fik en pris for sin ‘forskning’ i sammenhængen mellem hjernestørrelse og evne til at sprøjte længst ved ejakulation.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Hansen, Smørum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:41

Karin, du lyder af og til som en af Johannes Wachmans yndlingsforskere — øh nej, af og til — altid.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:42

Johannes Wachtman, 16. jan 10 kl. 21:26

Har du problemer med at læse, eller er det forståelsen af en tekst det kniber med?

Jeg skrev kl 16:08: “At der kan være også en genetisk betinget mental forskel er nok rigtig, men om der er nogen, hvori de består, hvis de er der, og hvilken effekt de måtte have, er meget lidt undersøgt.”
Hvor er en påstand om hvad heri? andet end den at området er ringe belyst.
Så ringe at det er uforsvarligt at drage konklusioner herudfra.
Og den påstand står jeg gerne ved.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:44

@Per Hansen, Smørum

Kunne du mon begrunde dit udsagn lidt nærmere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:44

Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:45

“Hvis du ikke ved noget, men blot “tror”, synes, føler eller mener, så skal du ikke udtale dig!”

Jeg SYNES det er en smalsporret statement. Jeg læser det som om du “tror” du ved ALT, ingen ved ALT og det gælder også dig. Det er simpelthen umuligt at være expert i ALT.

Længere oppe i tråden blev der skrevet om omskæring. Siden du påstår du ved alt fortæl lige hvorfor både jøder og muslimer bliver omskåret. Det ser ud til det er een ting de kan blive enige om. Hvordan kan det være de kan det når de er ærkefjender?

Kan du fortælle os om de sygdomme der ikke findes helbredelse for, er p.g.a. medicinalvare firmaers skræk for at miste indtjening, eller er det fordi det vil gøre mange forskere arbejdsløse, eller ved du der bare kommer andre sygdomme til og det hele er omsonst?

Hvor stor er omkredsen af dit hovede?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:50

@Karin Bennedsen

“Ifølge en af Johannes Wachmans yndlingsforskere, Jean Philippe Rushton, er sortes, hvides og asiaters hjernes størrelse omvendt proportiornal med størrelsen af deres penis og seksuelle formåen. Til støtte for sin teori, betalte Rushton engang i et supermarked 50 hvide, 50 sorte og 50 asiater 5 dollers hver for at fortælle om deres seksuelle præstationer. Historien fortæller ikke, om Rushton fik en pris for sin ‘forskning’ i sammenhængen mellem hjernestørrelse og evne til at sprøjte længst ved ejakulation”

- supermarkedsundersøgelsen har jeg aldrig hørt om, og ejheller om undersøgelsen af evne til lange sprøjt. Har du et par primær-referencer, som kan underbygge dine påstande?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:53

@Ms. Beaver, Stoney Creek

Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 13:45

“Hvis du ikke ved noget, men blot “tror”, synes, føler eller mener, så skal du ikke udtale dig!”

Det lyder til, at Wachtman har teserne om at ‘tro’, ’synes’, ‘føle’ og ‘mene’ herfra (igen fra Jean Pilippe Rushton):

http://www.newnation.org/Archives/PhilippeRushton.html

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:57

@Ms. Beaver

““Hvis du ikke ved noget, men blot “tror”, synes, føler eller mener, så skal du ikke udtale dig!” Jeg SYNES det er en smalsporret statement. Jeg læser det som om du “tror” du ved ALT”

- ja, ja, gør du bare det.

“Længere oppe i tråden blev der skrevet om omskæring. Siden du påstår du ved alt fortæl lige hvorfor både jøder og muslimer bliver omskåret. Det ser ud til det er een ting de kan blive enige om. Hvordan kan det være de kan det når de er ærkefjender?”

- gud fader, er Arto og Københavns vestegn på vej ind i bloggen?

“Kan du fortælle os om de sygdomme der ikke findes helbredelse for, er p.g.a. medicinalvare firmaers skræk for at miste indtjening, eller er det fordi det vil gøre mange forskere arbejdsløse, eller ved du der bare kommer andre sygdomme til og det hele er omsonst?”

- ja, ja, amerikanerne har aldrig været på månen, og det var israelerne, som fløj ind i WTC og bilmoterer kan køre på vand, men de multinationale olieselskaber har opkøbt patentet, ja!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:58

@Johannes Wachtman

Du får et link her. Forøvrigt er der flere sites, der omtaler det såkaldte forsøg. Prøv at google.

http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?pid=214

Kør lidt ned på siden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:17

@Karin Bennedsen

“http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?pid=214″

Karin, jeg bad om en primær-reference, ikke sandt?, og så kommer du gud hjælpe mig med en obskur sekundær-reference!!!

Jeg er virkelig ikke interesseret i henvisninger til socialistiske borgerrettighedsgrupper. Kom med en reference til en anerkendt, peer-reviewed publikation!

P.s.: nej, nej, Karin, Somalian Society for the Documentation of Scientific Advances by honourable, great Negroes, anser jeg ikke for lødigt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:20

Johannes Wachtman som jeg forventede kom du kun med dine intetsigende barnlige svar.

Så meget for din viden eller mangel deraf.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:29

@Johannes Wachtman, Hellerup

Du kan vælge at tro på det, du kan læse på de kilder, jeg har henvist til, eller lade være. Jeg er faktisk ligeglad.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:36

@Ms Beaver

Sig mig, hvad i alverden havde du forventet dig? Tror du virkelig, at jeg føler mig forpligtet til at svare seriøst på indlæg af den slags, som du klarer at skrive?

Prøv dog lige at læse dit indlæg én gang til, og stil så dig selv disse spørgsmål: “var dette et seriøst indlæg?, var det velformuleret?, var det gennemtænkt?”.

Svarene er tre rungende NEJ’er!

Formuler dig som et voksent menneske!, så svarer jeg seriøst.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:37

Til Maria Due, m.fl.

Min bemærkning i et indlæg ovenfor om ”at befri muslimerne fra islam” har udløst en del kritik fra debattører som er islamkritiske.

Således skrev Maria Due:

“Vi skal aldeles ikke “befri muslimerne”, de må i stedet tvinges til at tage ansvaret for deres ideologi og må nøjes med de hjælpende hænder, der allerede til overflod er rakt til dem.
Det er umuligt at sammenligne kampen mod den europæiske nazisme/fascisme med kampen mod islam, der er ganske vist store sammenfald i indhold, men nazismen var kun 12 år ved magten i Tyskland, mens islam har 1400 år bag sig. Nazismen var trods alt europæisk, islam er det ikke. …”

Sådan set er jeg ikke uenig i, at muslimer i verden generelt, der vil efterleve islams fordringer bør tage det fulde ansvar og de fulde negative konsekvenser af den fascistiske ideologi de føler sig forpligtet til at udbrede lokalt og globalt.

Men læs lige hvad jeg rent faktisk skrev og i hvilken kontekst jeg skrev det:

”I anden verdenskrig var fjenden heller ikke det tyske folk, men den nazistiske ideologi, som 46% af de tyske vælgere havde stemt til magten, fordi de havde mistet troen på demokratiet. Som jeg ser det, var tyskerne nazismens primære ofre på samme måde som muslimerne er islams primære ofre.

Set i det lys er vor opgave først og fremmest at befri de muslimer som ikke selv har befriet sig fra islam, på samme måde som krigsmålet under anden verdenskrig var at befri tyskerne for nazismen og genoprette et fredeligt demokratisk tysk samfund. …”

Det er integrationsopgaven jeg tænker på - og ikke ”nation building” hvilket jeg anser for umuligt i islamiske samfund - hvis mål er, at befri de herboende muslimer fra den del af deres kulturelle arv, som er uforenelig med hvad et demokratisk samfund fordrer.

Hvad stiller vi op med de integrationsresistente, der kan siges at være ofre for islam og hvordan forhindrer vi, at denne gruppe vokser og bliver yderligere radikaliseret? Hvad er Maria Dues svar på dette spørgsmål?

Analogien med den militære nedkæmpelse af Nazityskland holder naturligvis langt fra på alle punkter.

Her var krigsmålet fjendens totale og betingelsesløse kapitulation fulgt op af domfældelse af de ledende nazister og en afnazificeringsproces over for de tyskere som mest ihærdigt havde støttet regimet.

Men vi kan netop ikke se tingene i det lys, for Vesten har jo ikke erklæret krig mod den fascistiske ideologi islam, vi har erklæret krig mod ”terror” (hvilket svarer til at erklære krig mod dårlig opførsel) og det vil i praksis sige de muslimer som i højere grad end andre efterlever de fordringer islam pålægger dem og som gennem jihad forsøger at nå islams mål om verdenserobring.

Det forekommer mig, at også krigen mod terror de facto er afblæst post Obama, idet jihadister der mistænkes for terror bliver behandlet på lige fod med almindelige kriminelle lovovertrædere i stedet for at blive stillet for et militærtribunal.

Målet for den militære indsats i Afghanistan er nu begrænset til blot at holde et islamisk regime ved magten, således at landet ikke i fremtiden bliver en platform for nye jihadiske terroranslag mod USA og Vesten.

Der består et alvorligt misforhold mellem de enorme ressourcer, økonomiske og menneskelige, primært USA har ofret og de beskedne mål man har sat sig i Irak og Afghanistan. Denne indsats har i det væsentlige drejet sig om at befri muslimer for de mest negative konsekvenser af islam og derved skabe lidt større stabilitet og sikkerhed regionalt og globalt. Saddam og Taliban minus 10% som kritikere har kaldt resultatet af indsatsen. Og meget mere er det nok ikke realistisk at håbe på.

De øvrige bemærkninger Maria Due fremkommer med er jeg også stort set enige i. Hvis Naser Khader er det fornemste produkt integrationsprocessen kan fremvise, ser det sort ud for nationens evne til at opretholde demokrati og retsstat.

Af Maria Dues afsluttende afsnit om Irak og Afghanistan kan jeg se, at vi også her bedømmer situationen ret ens:

”Den vestlige verden kan ikke “frelse” islam fra sig selv. Det ser vi både i Irak og Afghanistan, og vi bliver nødt til at indse, at vi først og fremmest skal forsvare os selv og vore efterkommere, at vi af muslimer betragtes som mindreværdige, og at det er aldeles tåbeligt at acceptere en sådan holdning.”

USA og Storbritanien formåede at frelse tyskerne fra nazismen og NATO frelste russerne fra kommunismen, men sådan som magten er fordelt i den moderne verden bør alle bestræbelser sættes ind på at frelse os selv, vore værdier og demokratiske kulturtradition.

Det kræver først og fremmest at demokratierne står sammen og samarbejder aktivt fordi vi deler skæbnefællesskab. Den alvorligste hindring er her EU’s utopiske forsøg på at sammensmelte islamisk og europæisk kultur i et Eurabia og en udenrigspolitik som siden aftalen med araberne i 1973/74 har været pro-arabisk anti-amerikansk og anti-Israelsk.

Det er op til de europæiske vælgere at ændre denne ulyksagelige tilstand og den lurende katastrofe som venter. Spørgsmålet er, om vi ikke allerede har passeret ”the point of no return”? Hvordan kan vi ændre på tingenes tilstand, når kritik af islam, muslimer samt en liberal pro muslimsk indvandrerpolitik og EU kriminaliseres af Tankepolitiet i EU?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:41

@Karin Bennedsen

“Du kan vælge at tro på det, du kan læse på de kilder, jeg har henvist til, eller lade være. Jeg er faktisk ligeglad.”

- kilder? du henviste til ÉN kilde! Og så DEN kilde. Karin, spild ikke min tid!

Nu er der desværre gået Arto i debatten. Du og din følgesvend Ms. Beaver evner ikke at argumentere for, endsige dokumentere, jeres utallige postulater.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 22:52

@Johannes Wachtman, Hellerup

“Du og din følgesvend Ms. Beaver evner ikke at argumentere for, endsige dokumentere, jeres utallige postulater.”

Jeg havde da heller ingen intentioner om argumentere for noget som helst, især, da jeg ikke kom med nogle påstande, men alene illustrerede, hvad det er for raceteorier, du hylder ved at fremhæve Jean Pilippe Rushton.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 16. jan 10 kl. 23:34

Johannes Wachtman

Jeg forventer overhovedet ikke noget fra din side, du har nu, indtil flere gange bevist at man ikke kan forvente noget af dig.

Over and out!

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 23:45

Spørgsmålet om forholdet mellem tillært adfærd - dvs. kultur - og genetisk arv har været bragt op her på debatten.

Et sådant spørgsmål må selvfølgelig kunne diskuteres uden at drukne i automatreaktioner om racisme.

Den adfærdsgenetiske videnskab beskæftiger sig med udforskning af de egenskaber, der gør os forskellige som individer. Den undersøger arvens og miljøets relative bidrag til skabelsen af sådanne individuelle forskelle og anvender til dette formål følgende tre hovedmetoder: familieundersøgelser, tvillingeundersøgelser og adoptionsundersøgelser.

Adfærdsgenetikernes resultater viser, at praktisk taget alle psykologiske karakteristika er genetisk påvirkede, selvom graden af denne påvirkning varierer fra det ene træk til det andet. Men det forklarer i intet tilfælde mere end cirka halvdelen af variabiliteten blandt individer, idet resten skyldes miljøpåvirkninger. Heriblandt har de ikke-fælles, dvs. de erfaringer, som er unikke for enkelte familiemedlemmer, alt i alt større indflydelse på den psykologiske udvikling end fælles erfaringer, dvs. dem, der er fælles for alle medlemmer af en familie.

Adfærdsgenetisk forskning har sat spørgsmålstegn ved hvor stor indflydelse forældre egentlig har på deres børn med den påstand, at udviklingen - inden for rammerne af “god nok forældreomsorg” - primært beror på arvelighed.

Mindre omstridt er en anden påstand, at børn i kraft af deres genetiske udrustning påvirker, hvorledes deres omsorgspersoner behandler dem, og således er med til at konstruere deres eget miljø.

De medfødte karakteristikka, der forklarer vores individualitet, omfatter temperamentet - et begreb der henviser til et individs adfærdsstil. Blandt de forskellige systemer der er udviklet til at klassificere temperamentskvaliteter, har Thomas og Ches´ system tiltrukket sig størst opmærksomhed. Disse kvaliteter har, som det især fremgår af deres kategori “vanskeligt” temperament, sociale konsekvenser, idet de påvirker den måde, hvorpå andre mennesker reagerer på barnet. For at skabe optimal udvikling kræves der derfor god indbyrdes overensstemmelse (”goodness of fit”) mellem barnets medfødte egenskaber og omsorgspersonens behandling.

En persons køn er ligeledes et grundaspekt ved individualiteten, der har dybtgående sociale implikationer. Seksuel dimorfisme begynder ved undfangelsen; den er baseret på kromosomforskelle mellem mænd og kvinder og forklarer direkte de to køns fysiske karakteristika. Eksistensen af kønsbundne psykologiske forskelle er stadig omstridt; de mest sandsynlige kandidater er aggression, verbal evne, spatiale færdigheder, matematisk evne samt fysisk og psykologisk sårbarhed.

Den biologiske evolution suppleres af den kulturelle evolution - en meget hurtigere proces, baseret på overføring af viden fra det ene individ til det andet og fra den ene generation til den anden. Ligesom den første skaber forskellige arter gennem genetisk forandring, giver den anden anledning til forskellige kulturer gennem socialiseringspraksis.

Som den tværkulturelle forskning har vist, påvirkes den psykologiske udvikling på bestemte måder grundlæggende af de sociale omgivelser, hvori barnet opdrages; det kan derfor ikke undersøges isoleret eller ud fra den antagelse, at det man finder i vestlige samfund har universel gyldighed og er medfødt.

Dermed må man konkludere, at der intet videnskabeligt grundlag er for raceteorierne der hævder, at der består en direkte kausal relation mellem race og kultur, således at en bestemt race (med et videnskabeligt udtryk underart) frembringer en bestemt type kultur. Og dermed falder også grundlaget for socialdarwinismen til jorden.

De genetiske variationer som den menneskelige genpulje består af udfolder sig i dag i et jævnt spektrum således at de fleste humanbiologer helt har opgivet opdelingen af vor art i underarter eller “racer”.

Forskellene er små og ubetydelige, udtryk for tilfældigt genflow eller tilpasning til miljøet. Den største forskel rent genetisk findes mellem mænd og kvinder og ikke mellem medlemmer af forskellige kulturer.

I forhold til de ubetydelige genetisk forskelle er de kulturelle forskelle markante og det er her konfliktpotentialet mellem civilisationerne ligger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anders Jensen, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 00:15

@ Jan Aage Jeppesen

Citat:
“USA og Storbritannien formåede at frelse tyskerne fra nazismen, og NATO frelste russerne fra kommunismen.”

Historieskrivning på frimærker bliver sgu til den reneste historieforfalskning – men die Absicht er tydelig nok.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lorenz Torkman, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 00:24

@ Anders Jensen, København | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:40

Hvad fanden vil du på denne galej?

Har du fået tidsoverskud?

Jeg fatter ikke, at du gider bruge din tid på dette obskure og totalt inferiøre debatbordel!

Det ligner dig ikke!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 17. jan 10 kl. 00:57

@JAN AAGE JEPPESEN

“Adfærdsgenetikernes resultater viser, at praktisk taget alle psykologiske karakteristika er genetisk påvirkede, selvom graden af denne påvirkning varierer fra det ene træk til det andet. Men det forklarer i intet tilfælde mere end cirka halvdelen af variabiliteten blandt individer, idet resten skyldes miljøpåvirkninger.”

- for mange karakteristikas vedkommende, er arvelighedens influens meget større end 50%, f.eks. intelligens.

- miljøets influens nærmer sig det ubetydelige i takt med at individet bliver voksent.

Læs følgende:

http://www18.homepage.villanova.edu/diego.fernandezduque/Teaching/PhysiologicalPsychology/zCurrDir4200/CurrDirGeneticsTraits.pdf

At jeg ikke kommenterer resten af dit lange indlæg, skyldes ikke, at jeg på nogen som helst vis er enig, men at det er for sent. Jeg tager fat på dig i morgen….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 01:14

@ D. H., 4700 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:04

Alle vi mennesker er ved fødslen Lat. ”Tabula rasa”.

Det er ikke rigtigt - såvidt jeg husker var det Rousseau, der fandt på også denne verdensfjerne idé, men det er ihverfald marxisterne, der udbredte den og den har været falsificeret i snart et halvt århundrede.

Det er jo også noget indlysende sludder, som man skal have gået meget længe i skole for at kunne tro på - almindelige mennesker ved jo godt at psykiske egenskaber er delvist biologisk arvelige - om ikke andet kender vi det fra vores hunde og andre husdyr - og seriøse akademikere ved det fra tvillingeundersøgelser, hvor især dem med énæggede, der er blevet skilt lige efter fødslen giver ganske overbevisende resultater.

Jeg kan se længere nede i teksten at du også selv er klar over at din påstand ovenfor ikke passer: En stor procentdel af det Danske befolknings fejlprogram i deres CNS er enten af genetisk oprindelse (remanens fra 1940)

Er det derfor, du optræder anonymt ?

Den sande benævnelse for D.F. og deres sympatisør er : Et politisk parti som har udgangspunkt i Etnocentricitet og Etnocentrisme.

De er socialkonservative ligesom RV er socialliberale - mere kompliceret er det såmænd ikke.
______________________________________________________

@ Erik Bramsen, 1622 | Skrevet: 15. jan 10 kl. 23:53

Med mindre her er tale om spoof, er dette indlæg en ren tilståelsessag. Uhrskov har tydeligvis ramt plet.

Så sandelig…
______________________________________________________

@ Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 16. jan 10 kl. 00:08

Og jeg har fra min universitets tid, som er ganske tæt fortid, kendt til flere kvinder som jeg vil karakterisere som fascinerede af magtfulde mænd, men samtidig led af konfliktskyhed.

Jeg vil mene at man skal leve med skyklapper, for at kunne gå gennem livet uden at erkende at denne kvindetype findes og ikke er lille.

De er ofte ganske behagelige mennesker for en mand(lig lærer), men deres autoritetstro og -trang kan godt gøre én bekymret i forhold til andre sammenhænge.
______________________________________________________

@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 02:25

Interessant, jeg lærte lidt nyt om salafisme dér - det giver nogle ubehagelige perspektiver i mine øjne, som prøver at følge det manglende, men af de autonome stærkt ønskede samarbejde med unge muslimer - begge parter har betydelige mængder af middelalder- eller stenalderromantik på programmet.
______________________________________________________

@ Jens Hansen, Odense | Skrevet: 16. jan 10 kl. 03:14

Hvorfor de rabiate muslimhadere er så svinske i deres omtale af de kvinder som modsiger dem skal jeg ikke kunne sige.

Det har ikke noget med vores forhold til kvinder generelt at gøre, men med at der bare er flere kvinder, der lever med ‘eyes wide shot’ - og bruger de så i debatten traditionelle kvindelige skænderiusagligheder, som forskydning, emneskift, personangreb, afvisning af at tage stilling til modpartens argumenter osv., skal man jo være lavet af træ, for ikke at blive lidt gram i hu.

Du bruger iøvrigt selv en af disse usaglige skænderiusagligheder, som også er en forskydning, når du kalder os islamkritiske for ‘muslimhadere’.
______________________________________________________

@ Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 08:31

Under al menneskelig adfærd og biologi ligger GENERNE. Det er i bund og grund vore gener, gener og gener som styrer os.

Jo, men jeg mener nu også at denne disposition påvirkes af miljøet, kulturen - at den kan påvirkes i negativ og i positiv retning. Derfor ville nogle muslimer nok godt kunne komme i sync med resten af verden, f.eks. iranere.

Men jeg kan være enig i at det generelt er overset at lande selvsagt er som de er p.gr.a. de mennesker, der lever i de lande. Landes ‘egenskaber’ er ikke noget, der svæver i luften eller ligger i jorden.
______________________________________________________

@ Taila McNeal-Krøyer, Aabybro | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:10

(WHO CARES ABOUT THE SKIN COLOR OF A RAPE VICTIM AND THEIR ATTACKERS?! RAPE IS RAPE, AND RAPE IS WRONG. PERIOD!!!!!)

Det gør folk, der bryder sig dårligt om voldtægt.

If anything, this debate linking immigration to sexual attacks is showing how sexist people can be, as well as how racist.

Er du klar over at du her påstulerer at virkeligheden er ‘racistisk’ ?
______________________________________________________

@ Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 09:30

Nu er det jo langt fra al menneskelig adfærd, der er genetisk bestemt. I så fald ville vi alle gøre stort set de samme ting, eftersom vi alle stort set har samme gener.

Nej, det har vi ikke. Den genetiske videnskab er meget ung og vi ved kun lidt om, hvad ’stort set samme’ betyder i den. Vi ved tilgengæld at små forskelle kan give sig store udtryk.
______________________________________________________

@ Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:10

Vi er en meget ny art, hvor der ikke har været tid nok til udvikling af genetisk variation. Tjek enhver lærebog, eller gå på nettet.

Ja, dér kan man lære at vi f.eks. er tilpasset forskellig kost og har forskellige mentaliteter.
______________________________________________________

@ D. H., 4700 | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:42

Det kunne være tænkeligt at disse begrebers betydning er årsagen til at mennesker med en anden etnisk baggrund mister respekten og agtelsen for en del personer med ”Arie” baggrund.

Kunne man få dig til at definere dit begreb: ‘Arie’ ?
______________________________________________________

@ Margrethe Nørskov, 3400 Hillerød | Skrevet: 16. jan 10 kl. 10:58

De muslimske mænd må aldrig se tilfældige forbipasserende kvinder i øjnene. Muslimske drenge og voksne mænd, må aldrig færdes uden for hjemmets fire vægge, uden at være i selskab med deres mor, eller andre, ældre kvindelige familiemedlemmer.

Flot spejling.
______________________________________________________

@ Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:31

Kunne du henvise til blot én kvalificeret person, der mener, at menneskelig adfærd er forskellig på populationsniveau baseret på genetiske forskelle?

Mener du ikke der er kollektive forskelle på mandingoer og koreanere - eller danskere og grønlændere ?

F.eks. mht. udad- kontra indadvendt ?
______________________________________________________

@ B. Mofoe, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 11:51

Et eller andet sted må det opfattes som en ”nådesgave” at være så inderligt ubekymret og uvidende om, hvad der foregår lige under næsen på én, at man med storladne håndbevægelser bare affejer mennesker, der har sat sig ind i udviklingen.

Sancta simplicitas - som man plejer at sige…
______________________________________________________

@ Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:18

Jeg tvivler blot på at de kan se hykleriet i egen tankegang. om ansvar for egne handlinger.

Jamen, det kan de ikke - det har jeg prøvet til hudløshed på andre debatfora og irl - de har netop ingen introspektion og oplever sig styret af usynlige kræfter eller af ‘de andre’ - stort set ingen fri vilje.

Jeg har deltaget i debatter, der har kørt over uger og måneder med mange fortrinsvis danske gymnasieelever og lidt fra folkeskole og uni - og der ligger det allerede fast at ting som voldtægt bare er noget ‘der sker’ - både højre- og venstreorienterede unge har prøvet fra alle vinkler, men nej.
______________________________________________________

@ Hans Hansen, Farum | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:38

Så ville jeg vide det, eftersom netop forholdet biologisk betinget adfærd og det kulturelle fodaftryk er min lille private lidenskab.

Sjovt - det finder jeg også mægtig interessant.

Selvom kultur er en stærk adfærdsregulerende faktor, så stærk at nogle kalder den for “second nature”, er det dog stadig ikke biologi.

Enig, men du må også tænke på at mennesket er et dobbeltvæsen, idet kulturen ikke bare er noget ‘overflade’ som liberalister og marxister tror, men en integreret del af ‘os’ - derfor man kan tale om kulturelt folkemord, selvom ingen dør.

Og på at kulturen kan have mere eller mindre grundlag i genetisk disposition.
______________________________________________________

@ Jens Hansen, Lyngby | Skrevet: 16. jan 10 kl. 12:40

Selvom jeg fornylig læste at Vesten og Islam synes at passe perfekt sammen på den måde at Islam står for sadisme og Vesten for massokisme!

Det mener jeg er evident.
______________________________________________________

@ Maria Due, Århus | Skrevet: 16. jan 10 kl. 15:09

En kvindelig psykolog sagde engang i en fjernsynsudsendelse, at den dag, hvor kvinderne finder ud af, hvad der er ved at ske, hvad der truer deres børns fremtid, vil vi oplevet et stort ryk mod højre. Det håber jeg, at hun har ret i.

Det samme har en kristen libaneser, der er flygtet til Mexico, og hvis søn jeg kender, sagt og skrevet en bog om - hans erfaring er desværre bare at det godt nok sker for store dele af begge køn på venstrefløjen, men at det sker for sent, sådan at islam sejrer. De bliver ellers glødende patrioter og det de nu foragteligt kalder nationalister, når virkeligheden ikke længere er til at fortrænge - trist - vi må håbe vi og de mange andre, der taler med i det offentlige rum, kan være med til at Danmark ikke får Libanons skæbne.

Plyndring og voldtægter er en del af erobringen, og den går jo som planlagt.

Jep, voldtægt er en arketype i krigsførelse, og særlig fremhævet i islam - og plyndring et mere specifikt muslimsk træk, jvf. Muhammeds Sunna.
______________________________________________________

@ Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 16:08

At der kan være også en genetisk betinget mental forskel er nok rigtig, men om der er nogen, hvori de består, hvis de er er, og hvilken effekt de måtte have, er meget lidt undersøgt.

Der ligger uden tvivl årtier foran os, før vi har nogenlunde overblik over feltet, men vi ved allerede nu nok til at kunne afvise en del forældede myter, som f.eks. ‘tabula rasa’-teorien om at vi er en ‘tom tavle’, når vi fødes.

Så vi ved så meget som at vi har en dark horse i de vidensområder, der arbejde med at forstå mennesker og deres samfund og den viden er vigtig at holde sig for øje, for at undgå fejlslutninger grundet på den fordom at vi ved alt væsentligt om mennesker.
______________________________________________________

@ Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 16. jan 10 kl. 17:58

Apologeterne er på tilbagetog. Overhalet af virkeligheden. Netop derfor er deres tone så skinger.

Præcis, de er løbet tør for argumenter og er faldet tilbage på hyleri om at være bedre mennesker end os.
______________________________________________________

@ Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 18:28

Det har du da helt ret i NBL, men jeg tror, desværre for jer på den yderste højrefløj, at vinden er ved at blæse den anden vej.

Det er så sandelig idag den nominelle venstrefløj, der er den yderste højrefløj, idet de idag arbejder for at fremme værdier og nyordninger, som de selv for få årtier siden selv ville have kaldt ‘den sorteste reaktion’, ‘den rene facisme’, ‘modbydelig racisme og sexisme’ og andre klassiske klichéer.
______________________________________________________

@ Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:53

Det lyder til, at Wachtman har teserne om at ‘tro’, ’synes’, ‘føle’ og ‘mene’ herfra (igen fra Jean Pilippe Rushton):

http://www.newnation.org/Archives/PhilippeRushton.html

Øhh.., den side er jo en gennemgang af, hvordan kritikken af Rushton er baseret på de ting, du nævner.

Alt det med rødt er eksempler på usaglig argumentation.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 01:42

Jan Aage Jeppesen

Tak for svar. Men vi er ikke så enige, som du synes at tro.

Tyskerne valgte selv nazismen, og de kæmpede for den til deres land var smadret. De tog ikke med glæde mod en befrielse. Men dybest havde de en klangbund af gammel kristen, europæisk kultur, og den var ikke forsvundet i løbet af de 12 år, hvor de fulgte Hitler. Det var denne kulturarv, der blev deres afsæt til en ny tid. Det nytter fx ikke at benægte, at de var begejstrede for Hitler eller i det mindste lod sig rive med.

Jeg havde meget udbytte af at læse Wibke Bruhns “Mit fædrene land”, som er en fremragende beskrivelse af, hvordan nazismen listede sig ind på en velhavende og kultiveret familie med internationale forbindelser, bl.a. til Danmark, Wibke Bruhns mormor var dansk. Familien havde et omfattende slægtsarkiv, og WB, der er en kendt journalist og forfatter i Tyskland, satte sig for at finde ud af, hvordan det kom dertil, at hendes far blev henrettet for deltagelse i 20. juli attentatet på Hitler i 1944. WB var dengang så lille, at hun ikke kan huske sin far.

Måske har du læst bogen. Jeg tror, at det er den eneste bog, jeg nogensinde har grædt over, og jeg havde svært ved at læse den færdig. Kort efter skrev Sven Ove Gade om den i sin klumme i JP, og det fremgik, at også han var stærkt berørt.

Bogen finder ikke det endelige svar, det er og bliver uforståeligt for forfatteren, hvordan alt dette kunne ske med hendes søskende, forældre, bedsteforældre. Familien havde tætte forbindelser til adelen og prøjserånden, der er meget med blut und ehre i de første kapitler, men det er bedsteforældrenes udgangpunkt.

Forældrene røg helt med på vognen, da Hitler havde overvundet deres første tøven, der blev sunget nazisange i hjemmet, og forældrene kom ud på en moralsk deroute, som det må have været modbydeligt for datteren at finde frem til. Hvornår og hvordan det gik til, at faderen, der blev officer, fik nok, er noget uklart, for det kunne jo ikke beskrives i breve.

Det, denne bog redegør for, er bl.a. den sociale kontrol, der sneg sig ind, og som endte med at gøre alle til fanger. Men også nazibegejstringen selv hos højt kultiverede personer. Dette var fx en meget musisk familie, hvor man opførte egne kantater til fester etc., og man skulle tro, at den havde haft større modstandskraft mod en vulgær lille major.

Den sociale kontrol er fælles for islam og nazismen, og begejstringen for en fælles identitet vs. presset fra en modpart minder også om hinanden. Men hvor islam henter kræfter baglæns, har de færreste forstået, at det var omvendt med nazismen. Hitler stod for tyskerne som det nye og moderne, der skulle lægge afstand til fornedrelsen og alt det, der ikke overlevede Første Verdenskrig. Det handlede langtfra kun om socialisme og det nationale, det var i høj grad modernitet og Hitlers uomtvistelige effektivitet, der tiltrak de unge. De røg med som lemminger og helt ud over afgrunden. For et stort internationalt handelshus som WB’s families var det nemt at spænde ben, og indehaverne blev tvunget i den ønskede retning.

Jeg tror ikke et sekund på, at islam under de nuværende forhold kan omskabes til en fredelig, demokratisk ideologi, der kan forenes med et vestligt demokrati. Religionen er jo det mindste af pakken, der holdes sammen af lovstoffet og profetens eksempel. Så når du spørger, hvad jeg mener, der skal gøres, kan jeg kun finde på et svar, og det er at handle som Ferdinand og Isabella og simpelthen forbyde islam.

Derefter kan muslimer få valget mellem at blive - det fik de også Spanien - hvis de afsvor sig islam, eller at rejse.

Hvis du vil finde nogle gennemtænkte argumenter, der kan betragtes som et forspil i en mere krævende retning, kan du fx læse Kai Sørlanders artikel i Kristeligt Dagblad fra den 6. ds., hvor han argumenterer for, hvorfor minareter kan betragtes som værende i konflikt med de europæiske menneskerettigheder. En ganske spøjs men fin analyse, og som sædvanligt fra den kant rolig og saglig.

Da et forbud vil være helt utænkeligt i hvert fald i endnu nogle år, vil vi slingre videre mod afgrunden, og uroen i folkedybet vil tiltage og blive forstærket af økonomiske forhold. Får vi en rød regering, vil det gå hurtigere, og det kan måske ligefrem være ønskeligt. Det er en guds lykke, at vi hidtil er blevet forskånet for terror bragt til udførelse, men vi er sammen med England det mest terrorudsatte land, og en dag lykkes det vel.

Ellers vil jeg mene, at sagen mod Gert Wilders og den nye sag, der er anlagt af et dansk-ghanesisk ægtepar ved domstolen i Strasbourg kan medvirke til at forstærke uroen. Påstandene om at forholdet til islam ikke mere interesserer danskerne er i hvert fald tåbeligt, det ser man hver dag i aviserne, og at Information og EkstraBladet forsøger sig i andre retninger ændrer absolut intet ved det. Man ser det også i andre landes debatter. De forstærkes hos alle vore nærmeste naboer, Norge, Sverige og Tyskland.

“Hvad stiller vi op med de integrationsresistente, der kan siges at være ofre for islam og hvordan forhindrer vi, at denne gruppe vokser og bliver yderligere radikaliseret? Hvad er Maria Dues svar på dette spørgsmål?”

Jeg lider ikke af noget Florence Nightingale kompleks, det har jeg til dels gjort, men jeg er kommet over det og er blevet klogere. Jeg er desuden resistent mod ismer, har aldrig haft behov for at gå i flok og synes, at vi allerede har lidt nok pga. lemmingerne fra 68. Derfor mener jeg ikke, at det er os, der skal yde mere, men muslimerne der skal påtage sig et helt anderledes stort ansvar for fællesskabet og på den måde afgøre deres europæiske skæbne.

Det tror jeg ikke, at de gør.

Desværre tror jeg, at årsagen til disse ismer og vækkelser er dybdepsykologisk, og at sådanne forløb vil blive ved med at gentage sig. Store flokke følger en fører, vi andre bliver kvast eller får gjort oprør, hvorefter det hele kan begynde forfra.

Det er for mig ret ufatteligt, for jeg synes, at vi havde så meget at været taknemmelige og glade for, og nu skal vi partout til at frelse muslimer, der blot griner ad os, hvad de også har god grund til. Det er komplet latterligt, hvad der sker.

De må enten ud, reformere sig ved egen hjælp, eller det kommer en dag til voldsomme sammenstød af forskellig art. Jeg har ringe tiltro til, at vi når til holdbar, fredelig sameksistens, og i øjeblikket går det for de muslimske ledere ud på at trække tiden, så at de får sluset flest muligt ind i landet, men de er allerede tilstrækkeligt mange til at skabe kolossale problemer.

Vi har undervejs i islamdebatten forsøgt os med forskellige vinklinger, og jeg ville skam gerne være med på den der med at sondre mellem muslimer og islam eller mellem islam og islamisme. Men det er varm luft og ikke så lidt af en sutteklud, som vi stikker vores islam-venlige landsmænd i hånden for dog at få lidt medhold og forståelse for nødvendigheden af et samarbejde aht. til landets tarv.

Hvis ikke der er muslimer, der “eksekverer teksten”, er Islam intet andet end tryksværte og blæk på papir. Det er muslimerne, der hæger om den nuværende situation, og det er kun dem, der kan ændre den. Det er ikke vores problem, at de ikke har en pave. (Skønt det er det selvfølgelig, men vi skal ikke godtage, at dette sætter muslimers handleevne på nulpunktet. De må fgm. ud af starthullerne).

Det som vi har opnået i Irak og Afghanistan er ikke mere, end at det kan forsvinde som dug for solen. Begge lande er stærkt korrumperede, og der er intet, der tyder på, at folk ønsker at blive “befriet” af os og da slet ikke for islam. Det er der heller ikke her i landet. Tværtimod.

Det er en rent vestlig tænkemåde, når du skriver, at muslimerne skal befries, og jeg tror ikke, at du har forstået, hvor højt de elsker islam. Tyskerne modtog heller ikke deres “befriere” med begejstring. De bed tænderne sammen og arbejdede sig op igen, og det var meget beundringværdigt og helt i gammel tysk og kristen ånd.

Men samtidig tog de et ansvar på sig, som jeg desværre er tilbøjelig til at kæde sammen med den skyld og krybende adfærd overfor muslimer, som vi har oplevet i de sidste årtier. I mine mørkeste øjeblikke synes jeg, at Hitler posthumt er på vej til at vinde for islam og dermed alligevel besejre os. Islam er på sin vis Hitlers arv til os, fordi han efterlod et racistisk spøgelse, der har skræmt de fleste til tavshed. Havde det ikke været for Hitler, havde islam efter min mening ikke haft en chance som den nuværende.

Den muslimske “ånd” er anderledes, den er - set med vore øjne - forbløffende lidt kreativ og nytænkende, når det gælder opgaver, der er til bedste for de mange. Og den er helt befriet for skyld og skam ift. os.

Hvis der er noget, som jeg har glemt at svare på, må jeg tage tråden op i morgen. Havde jeg ikke været træt, kunne jeg have udtrykt mig bedre. Men de grundlæggende tanker er ikke nye for mig.

http://www.saxo.com/dk/item/wibke-bruhns-mit-faedrene-land-haeftet.aspx

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Hansen, Kolding | Skrevet: 17. jan 10 kl. 03:34

@ Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 16. jan 10 kl. 21:06

“Kære alle

Jeg har slettet en enkelt kommentar mere, skønt den var til støtte for den forrige sletning. Det skete, fordi den var for grov.

Det ville være en god ting, hvis vi kunne blive enige om at svine hinanden til i en høvisk tone.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov”

Dette er da godt nok topmålet af hykleri.

Når man som blogger konstant inviterer Jyllandspestens trofaste lille flok af indre svinehunde til grisefest, så giver det ingen som helst mening at komme med opfordringer til at moderere svineriet.

Det er faktisk inderligt ligegyldigt, om den afstumpede og fascistoide antimuslimske racisme, der er kernen i alle indlæg fra MUJ og hans menighed, kommer til udtryk uden indpakning, eller den bliver pakket ind i “høviske” pseudoakademiske tirader. Gyllestanken er præcis den samme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 05:11

Uhrskov.

Det er da helt fint at du sletter nogle af de mest svinske indlæg.

Men rent hykleri. Du og dine ligesindede Støvring, Pittelkow, Jalving og din tidligere vikar opfordrer jo bevist til fanatisme, racisme og fremmedfrygt og fremmedhad.

Tonen bliver naturligvis derefter.

Det der er næsten værre end den svinske tone som de mest rabiate antimuslinske racister bruger er deres manglende selvstændige tankegang. De har det bedst når de i flok kan fremture med deres tilsvininger.

Men det er samtidig naturligvis opløftende.
Et så talentløst sammenrend har ingen fremtid.

Og Uhrskov. Uanset hvor mange blogs dig og dine rabiate kollegaer fabrikerer er jeres trofaste rabiate proselytter aldrig blevet til mere end 15-20 personer.

Niels B. Larsen og Marie Due. I kan godt glemme jeres søde drømme om et DF tusingeårsrige.

I de siste år har alt i Danmark drejet sig om såkaldte “værdier”. Som blev et dækord for slet skjult racisme og fremmedhad.

Idag tænker danskerne mere på arbejdsløshed og økonomiske problemer end jeres såkaldte “værdier” Due og NBL.

Så grundlaget for DF smuldrer langsomt. Og dermed regeringens.

Uhrskov. Er det det som jeres rabiate blogs egentlig drejer sig om. At give DF kunstigt åndedræt.

Opgiv det. Det er spild af penge. De er allerede i dyb coma. Du opnår aldrig mere end de 15-20 medløbere du allerede har.

Upassende ? Klag over indlæg

 
poul Hansen, Kbh S | Skrevet: 17. jan 10 kl. 05:16

Mr Uhrskov has missed the remarkable in these reported rape statistics.(As have most of the comments!) NO NORWEIGANS are among the accussed. Extraordinary!
The statistics otherwise are to be expected! (Especially for groups of marginalized immigrants given socio-economic conditions.)
Given that low self esteem is a common denominator in such crimes. The norweigans are to be congratulated on the upbringing that it gives its sons! Maybe we can even learn somthing from the them.
But Mr Uhrskov does not see this as interesting! No, because he has another agenda…. and surprise surpise it’s the usual one!!

Uhrskov+prejudice+paranoia=hate

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Jensen, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 06:00

Karin Bennedsen skriver til Maria Due:

“En person som dig, der solidariserer sig med dømte racister, har jeg intet tilovers for.”

Man bemærker, at Karin Bennedsen der skoser andre for ikke at holde sig til emnet ikke kan afstå fra som det første at give udtryk for sin rent personlige mangel på respekt for en anden debattør. Det er mangel på pli og dannelse og saglighed, som helt og holdent falder tilbage på afsenderen.

Her nogle citater til illustration af denne debatørs moralske habitus:

Fra indlægget: Om Norge og et par hjemlige bloggere
http blogs jp dk setfrahoejre/2010/01/10/om-norge-og-et-par-hjemlige-bloggere/
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 10. jan 10 kl. 06:42

“…Din angivelige akademiske uddannelse er rent spild af skatteydernes penge.”

Fra indlægget: Wilders er ingen Sokrates, men retssagen mod ham er den samme
http blogs jp dk frontalt/2009/12/14/wilders-er-ingen-sokrates-men-retssagen-mod-ham-er-den-samme/
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 14. dec 09 kl. 15:11
“@JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar, Spanien | Skrevet: 14. dec 09 kl. 14:45
Jeg har kun een kommentar til dig, nemlig, at det ikke er særlig kildekritisk, når du citerer to jødiske islamkritikere af den mere rabiate slags, som Daniel Pibes og Bat Ye´or må siges at være.”

Fra indlægget: Islam vs. Vesten: 3. verdenskrig

http blogs jp dk kulturkloeften/2009/11/22/islam-vs-vesten-3-verdenskrig/
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 22. nov 09 kl. 14:16

“@Niels Hansen

“Tænk hvis et udenlandsk medie fandt ud af, hvad JyllandsPosten bringer frem i det ’skjulte’.”

Måske skulle man give udlandet et godt tip”

Fra indlægget: ahl. Regeringen vil invitere racisten Hirsi Ali til Danmark - Avisen.dk

http avisen dk blogs/minkonto/ahl-regeringen-vil-invitere-racisten-hirsi-ali-til-da_3770.aspx
17. oktober 2007 12:58 af Karin Bennedsen

“Jeg er en stor beundrer af Ayaan Hirsi Ali. Ikke for hendes hadefulde udfald mod sine egne trosfæller eller indædte kamp imod islam. Ej heller ikke for hendes populistiske kamp for muslimske kvinders frigørelse (som i min optik er fuldkommen forfejlet, fordi man ikke kan frigøre de kvinder, man først har gjort til sine modstandere med hårde angreb på deres tro og kultur).

Nej, jeg beundrer hende for den særdeles intelligente og klarsynede måde hun har formået at tage hele den vestlige verden ved næsen med løgn, bedrag og en dagsorden, der alene har haft til formål at fremme hendes egne muligheder i et vestligt samfund. Og hvem kan fortænke hende i at udnytte sine muligheder i Vesten efter en opvækst i et somalisk overklassehjem.”

Fra indlægget: Jøder imod Zionisme
http avisen dk blogs/stevns/joeder-imod-zionisme_20532.aspx
15.02-2009 | 18:10 af Karin Bennedsen
“15. februar 2009 17:52 | af Indvandreren N. (Nydanskeren)

Det var da en interessant oplysning, at du forstår hebraisk. Det er vist ikke helt almindeligt udenfor jødiske kredse.

Måske dit heftige udbrud sidst i kommentarer og andre steder så bliver mere forståeligt.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 07:31

@Poul Jensen, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 06:00

Nådada samler du på mine kommentarer? Der kan man bare se :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:13

Ja, Karin Bennedsen.

Du er åbenbart blevet lidt ugleset af nogle af 15-20 rabiate DF fremmedhadere her på JP,s blogge.

Man bliver squ helt misundelig.

De har intet modspil til dine gennemtænkte og velformulerede indlæg.

Deres eneste modspil er personlige tilsvininger.

Det er godt at der er så få af dem i landet og at de bliver færre.

Men det er da meget underholdende at se dette DF segment udstille sig selv.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:23

@ Karin Brennedsen

Ja, man undres. For de er da bestemt ikke værd at samle på.

@ Maria Due

Man skal være mere end almindeligt naiv, hvis man efter at have læst koranen og hadith har blot den mindste tiltro til at islam kan civiliseres.

Hele koranen er én lang advarsel mod begreber som humanisme, medlidenhed, tolerance, overbærenhed, tilgivelse og civiliseret optræden og én lang lærebog i had, grusomhed, intolerance (for ikke at sige nultolerance), straf og skyld.

I sandhed et så giftigt skrift at selv Mein Kampf ligner en børnebog i sammenligning.

Så jeg er helt enig: spanske Ferdinand og Isabella viser vejen frem. Islam skal trænges tilbage - uanset hvilke midler, der er nødvendige. Første skridt er er totalforbud mod islam og et valg til de herværende muslimer: opgiv islam eller forsvind!

Jeg er også helt enig med dig i at vi har gjort mere end rigeligt mht. integration. Det er på tide at sætte foden ned og kræve at muslimerne selv påtager sig det fulde ansvar - og at de, hvis de ikke 100% overtager vestlig levevis bør mærke støvlen i r*ven med energien udløst i sydøstlig retning.

De, der skelner mellem islam og islamisme stikker sig selv blår i øjnene; islam er islamisme og selv en vis præmieperker er ikke integreret i fuldt omfang og bliver det næppe nogensinde.

Man kan undre sig over at både vore og udenlandske politikere er så blåøjede at de i ramme alvor taler om fremskridt i lande som Afghanistan og Irak. I samme øjeblik vore tropper er ude falde de lande tilbage til tilstanden før invasionerne. Vore soldaters liv og genopbygningspengene er totalt spildte. Vi bør nøjes med at svide opiumsmarkerne af og tæppebombe talibantunge områder. Bare nok til at holde dem i ave (vi bør være omkostningsbevidste).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:26

Jens Hansen, ja, det er da lidt smigrende, at man samler på mine kommentarer for at bruge dem imod mig ved passende lejligheder :-)

Jeg prøvede på et tidspunkt at skrive under et mandligt pseudonym, og selvom mine synspunkter og måden at udtrykke mig på var den samme som idag, blev jeg ikke angrebet med personlige tilsvininger.

Som ‘mand’ blev mine meninger accepteret og behandlet med respekt.

Det viser så også, at L. Rasmussen har ret i, at mange af de mænd, der råber op om at vi skal befri muslimske kvinder fra undertrykkelse, samtidig behandler kvindelige moddebattører på en svinsk måde, og derfor er nogle slemme hyklere, der i virkeligheden er fuldstændig ligeglade med disse kvinders undertrykkelse, men i stedet misbruger dem i deres egen sags tjeneste, nemlig at sprede had til muslimer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:35

Karin Bennedsen

Jeg skrev et indlæg i går kl. 03:14, hvor jeg ligeledes udtrykte min undren over at de værste, hvad angår tilsvining af kvinder samtidig er de største kritikere af muslimer.

Det er tankevækkende. Der må være en sammenhæng.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:46

@ Karin Bennedsen & Jens Hansen

Pas nu på det ikke kammer fuldstændigt over i flæberi.

Èn ting er at lide nederlag argumentationsmæssigt gang på gang, en anden ting er at svælge i selvmedlidenhed over det.

Men det er I helt eminente til. :-(

Prøv Politikens debat; der er I blandt andre naive tosser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:49

Jens Hansen

Ja, det er tankevækkende, for hvordan kan man være ivrige fortalere for muslimske kvinders ligestilling og frihed fra undertrykkelse, samtidig med at man forsøger at undertrykke kvindelige debattørers ytringsfrihed med svinske intimideringer?

Nå, efterhånden er det svært at tage disse mennesker alvorligt, så derfor bider deres angreb heller ikke mere på mig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Edvard M, 4970 | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:15

Undskyld, men noget af det lyder som en parodi på en sang fra trioen “Det brune punktum.” Refrænet fra deres sang, “jeg vil i seng med de fleste.”

Uhrskovs oplæg til debat bygger på helt forkerte præmisser.

Nemlig, at vi er i krig med hele den øvrige verden, og her især de muslimske mennesker. Det er jo helt forkert.

(Uhrskov: gerningsmanden/mændene så ud til at have ikke-vestlig baggrund).

Som et led i Uhrskovs egen værdi- og modstandskamp imod de muslimske mennesker, mener han tilsyneladende, at muslimske mænd bruger voldtægt som et led i deres strategi imod os, vi er gode - de udviser herremandsmentalitet.

Et udsagn der kommer lidt på tværs af formanden for trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaards nylige udtalelser.

Lars Hedegaard: “De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far…”

Her er det jo kun muslimer det går ud over.

Hedegaards udsagn lyder nærmest som en parodi, refrænet på en sang fra trioen “Det brune punktum.” Deres sang: “Jeg vil i seng med de fleste.”

Så udover at begge de herrer peger på, at muslimer skulle have en sygelig trang til voldtægt, hvilket jo selvfølgelig er helt forkert - så er der ikke meget der hænger sammen i deres argumentation.

Fx bliver voldtægter i Norge som er begået af gemene voldtægtsmænd, helt fordrejet til, at det må have noget med etnicitet, kultur eller religion at gøre, det er jo også helt forkert. Nærmest skræmmekampagne. At voldtægterne fortrinsvis går ud over norske kvinder har jo helt andre og indlysende årsager.

Alt i alt peger Uhrskovs oplæg til debat, mere tilbage på ham selv og hans egen fremmedfrygt. Den må have spillet ham et pus. Det hele ligner mere et noget ensidigt syn på indvandrere, et brunt punktum, end på egentlige kendsgerninger eller holdbare teorier.

:)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:33

@ Edvard M

Synes du ikke, at det er bare en smule mærkværdigt, at samtlige voldtægter i Oslo er begået af mænd af anden etnisk oprindelse; at voldtægtsraten i Sverige er steget til det 10-dobbelte i takt med muslimernes invasion og at 2/3 af samtlige voldtægter i København begås af mænd med anden etnisk oprindelse - på trods af at de udgør mindre end 20% af befolkningen.

Man skal være mere end almindeligt naiv for ikke at ane sammenhængen. Og man skal være særdeles naiv, hvis ikke man ser årsagssammenhængen med den helt igennem sygelige muslimske seksualmoral.

Men din fløj er jo notorisk faktaresistent og virkelighedsfjern så det virkelig gør noget.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:35

JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar

”I anden verdenskrig var fjenden heller ikke det tyske folk, men den nazistiske ideologi, som 46% af de tyske vælgere havde stemt til magten, fordi de havde mistet troen på demokratiet. Som jeg ser det, var tyskerne nazismens primære ofre på samme måde som muslimerne er islams primære ofre.
Set i det lys er vor opgave først og fremmest at befri de muslimer som ikke selv har befriet sig fra islam, på samme måde som krigsmålet under anden verdenskrig var at befri tyskerne for nazismen og genoprette et fredeligt demokratisk tysk samfund. …”

Nu er islam ikke en ideologi, men en helhedsforståelse. Hvorfor islam kan forsvares helt sagligt. Demokratiet er derimod ikke forsvares sagligt, for det har intet med helhedsforståelse at gøre.

Hvem er det så lige, der skal ”redde” hvem, KLOGE-AAGE?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:37

Bjørn Holmskjold

Jeg har været væk fra bloggen siden fredag. Men tusind tak for dit svar til Abdul Miahdi Muhammad, som du respektfuld hilser med et salam. Din opbakning til ham vidner om, at hans holdning til “vulgære” danske piger deles af mange med muslimsk baggrund. Jeg vil stadig tro, at han ikke er i gang med nogen videregående uddannelse. Ikke pga hans holdning, men derimod hans manglende udtryksfærdighed. Han er nok snarere en af dem med kæde om halsen. Du skriver:

“Salam Abdul Miahdi Muhammad

Du har naturligvis ret!

For det handler i bund og grund om intelligens eller mangel på samme, hvorfor det så også kommer til at handle om graden af selvværd eller manglen på samme.

Og det hos både mændene og kvinderne!

Tilbøjeligheden til at ville udstille sig, herunder i form af afklædthed, er direkte afspejlende graden af intelligens, og dermed graden af selvværd, eller mangel på samme, hos både manden og kvinden. På den måde, for der er flere, er det let at udlede graden af primitivitet hos mennesket. Nemlig alt efter om de evner eller ikke evner at afvise det overfladiske primitive, til fordel for det dybe selvværd.”

Du udtrykker dig endda ikke så grelt som han. Men du støtter faktisk via af dit svar til ham disse to udsagn:

“Henrik Andersen, Køge.
Du håner min uddannelse, og du gør nar fordi mine søstre er hjemme om aftenen. Om 10 år tjener jeg dobbelt så meget som du og dine intolerence synspunkt. Har du hørt om somaliske piger, der udsættes for sex overfald ? Aldrig !!!! Aldrig !!!!! De ved godt hvordan man går med tildækket arme og hår og ben. Danske kvinder kan ikke indse det”.

Samt denne “jeg går ikke ind for voldtægt, men….”agtige udsagn:

“Kvindernes påklædning i Vesteuropa er udfordrene. Mange ville vælge at sige vulgært. Jeg studerer på Roskilde Universitets Center. (Ups småracister fra DF, Venstre og Konservative, fik I et fordom galt i halsen ? Kan muslimer formulerer sig ? Er de nået så langt i uddanelsessystemet ?) Her møder jeg dagligt kvinder, der viser ca. halvdelen af deres bryster lige i mit ansigt. Det betyder ikke, at jeg må lave voldtægt, men det sender sexsignaler, og det er ikke smart. Hvis de går ærbart med tøjet, får de ingen problemer”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:37

Nu er islam ikke en ideologi, men en helhedsforståelse. Hvorfor islam kan forsvares helt sagligt. Demokratiet kan derimod ikke forsvares sagligt, for det har intet med helhedsforståelse at gøre.

Hvem er det så lige, der skal ”redde” hvem, KLOGE-AAGE?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:40

Der skal selvfølgelig stå: “Samt dette “jeg går ikke ind for voldtægt, men….”agtige udsagn:”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:41

Du må jo være vanvittig, bjørnebasse!

“Islam kan forsvares helt sagligt”.

Den skidne ideologi kan overhovedet ikke forsvares af mennesker med blot ét gran fornuft i hovedet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:58

Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J

Skal det forstås sådan, at du kan forsvare dit eget samfund?

Bevis nu, at du selv har ét gran fornuft i hovedet. Ellers har du jo bare skudt dig selv i foden igen, igen i lutter uforstand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Edvard M, 4970 | Skrevet: 17. jan 10 kl. 12:03

Niels B. Vi er da i hvert fald enige om en ting. Nemlig at mænd, der vil begå selvmord af den ene eller anden årsag, burde starte med sig selv, i stedet for ofte at slå andre ihjel inden de ombringer sig selv. Med hensyn til voldtægterne mod norske kvinder. Det er jo indlysende hvorfor flest norske kvinder bliver ramt, nemlig af den simple årsag, at der er flest norske kvinder i Norge.

60 pct. ud af de 10 pct. indvandrerne udgør af den norske befolkning, er i øvrigt kristne har jeg hørt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 12:10

@ Bjørn Holmskjold

Jeg ser ingen grund til at forklare mig overfor indlysende rablende vanvittige personer som dig.

@ Edvard M

60 pct. ud af de 10 pct. indvandrerne udgør af den norske befolkning, er i øvrigt kristne har jeg hørt.

Hvilket er en glimrende indikator for at den muslimsk inspirerede kultur i lige så høj grad som islam selv er et problem.

Intet godt er kommet fra den kant af verden. Og gør det sandsynligvis aldrig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
henrik egholm, 2720 | Skrevet: 17. jan 10 kl. 12:14

@ karin bennedsen, esbjerg

“at mange af de mænd, der råber op om at vi skal befri muslimske kvinder fra undertrykkelse, samtidig behandler kvindelige moddebattører på en svinsk måde”

som i kan se, så sammenligner bennedsen en harmløs debattør med voldtægtsforbrydere.

bennedsen har “vænnet” sig til angreb fra andre debattører. gad vide om hun også har vænnet sig til voldtægt? (nordmændene har vist)!

“vi” har noget imod vold på kvinder(også), og har naturligvis noget imod pladderhumanister, idet de/du holder hånden over disse voldspsykopater. (er det svært at forstå)?

kodeord: ikke eet ondt ord om muslimer!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 12:35

Steffen Nielsen, Kbh NV

Jeg ved ikke hvorfor man tillægger længerevarende uddannelser så stor vægt. Jeg mindes stadig en udsendelse, hvor en fattig afghansk bonde blev bedt om at beskrive sin opfattelse af den vestlige verden. Manden stod på et stenet mark, hvor nogle små børn legede i baggrunden, og kom så med en så rammende beskrivelse af grunden til det vestlige forfald, så selv en professor med en livslang videregående uddannelse blev gjort til skamme. For sagen er jo den, at ved at forstå naturligheden i tingene, så forstår man også det unaturlige i tingene. I andre sammenhænge på muslimske fora har jeg drøfte samfundsforhold på højt niveau, for så at opdage, at de muslimer, som jeg drøftede disse ting med var… 16, 18 og 19 år! De vil kunne pille samtlige debattører på denne blog ned i lutter indsigt og viden. Ikke fordi de støtter sig til en lang videregående uddannelse. Men fordi de kan udlede naturligheden i tingene fra koranen. Hvorfor de har samme afsæt til at forstå helheden, som føromtalte afghanske bonde.

I hele menneskehedens historie har der aldrig været så mange mennesker med lange uddannelser i snart sagt alting, som i dag. Det eneste de ikke forstår er netop naturligheden i tingene. Forstår man ikke den, så er alt andet man forstår uden nogen værdi. For man vil reelt intet have forstået. Trods al den viden er vi ved at udrydde livet på jorden! Det er grund til jeg med samme lethed, som den afghanske bonde, kan angribe den vestlige verdens selvforståelse, og det uden den vestlige verden på nogen måde kan forsvare sig mod angrebene.

Hvor kloge er det lige I er?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 12:50

Først et par argumenter for retten til at bære slør:

Det kan også være en måde at signalere, at man er blufærdig og ikke ønsker at deltage i almindelig dansk ungdomskultur med druk i metermål og utroskab ad libitum, men at man tager kærlighed og trofasthed alvorligt.

Tyrkiske piger fra landdistriktet, hvor de kulturelle normer er langt mere konservative end i tyrkiske storbyer, er sandsynligvis nødt til at bære tørklæde, hvis de vil forlade familien for at studere, for at berolige forældrene, så de ikke tror, at pigerne er blevet det, som blev kaldt for “bogludere” i Yahllerup Færgeby …

Derfor er det på en måde et skridt tilbage ligestillingsmæssigt, at kvindelige tyrkiske universitetsstuderende ikke må bære slør.

Men selvfølgelig er tørklædet også - først og fremmest - udtryk for, at Koranen giver manden ret til at kontrollere kvindelige familiemedlemmers seksualitet og det er et faktum, at mange muslimske lærde mener, at kvinder selv er skyld i, at de bliver voldtaget, hvis de bevæger sig under for hjemmet uden at være tilsløret.

Den tidligere, australske stormufti, Hilaly, holdt en berygtet Fredagsprædiken i 2006, hvor han prædikede, at en voldtægtsbølge begået af unge muslimer mod unge australske kvinder var kvindernes skyld:

“Hvis der ligger råt kød på jorden og kattene kommer og tager det, er det så kattenes eller kødets skyld? Det er selvfølgelig kødets skyld”.

Med denne elegante metafor ville den hellige mand vise, at kvinder, der går utildækket uden for hjemmet, og som er alene sammen med fremmede mænd, de ikke er i familie med, selv er ude om at de bliver voldtaget. Uanset om de er muslimer eller ej!

Den opfattelse var Hilaly ikke alene med: Næsten samtlige muslimske organisationer i Australien bakkede op bag imamen og der var stuvende fuldt til hans næste Fredagsprædikener.

“The Council of Islamic Jurisprudence and Research” genudnævnte endda Hilaly som stormufti den 10. Juni 2007, hvilket han til australske kvinders held afslog.

Stormuftiens beskyldning om, at kvinder, der ikke går tilsløret uden for hjemmet, selv er skyld i det, hvis de bliver voldtaget, var åbenbart helt i overensstemmelse med sharia…

Det er desuden dokumenteret, at den islamistiske Janjaweedmilitsen, der begår folkemord på ikkemuslimer i Darfur og som bliver støttet af Sudans støttet af den islamistiske regering, bevidst bruger massevoldtægt til at terrorisere lokalbefolkningen.

I øvrigt modtog Tyrkiets præsident Gül, fra et angiveligt “moderat” islamistisk land, Sudans diktator Bashir, kort før han blev dømt for folkemord i Darfur.

Men det er egentlig ikke overraskende, for Tyrkiet har jo stadig hverken indrømmet eller undskyldt muslimske tyrkeres folkemord på over en million kristne tyrkere af armensk afstamning i starten af forrige århundrede.

Samtlige OIC-lande nægter at udlevere Bashir til retsforfølgelse for sine ektremt grove menneskerettighedskrænkelser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:00

Niels B. Larsen.

Undskyld jeg nævner det igen.

Du minder utroligt om en figur i en af Scherfigs romaner, “Bukse Marius”.

Bukse Marius ville bekæmpe jøder. Du vil bekæmpe muslimer.

Begge har I det i munden. Selve kampen overlader i til andre.

Bukse Marius havde et lidt usædvanligt forhold til kvinder.

Du sætter en ære i at tilsvine de kvinder her på bloggen som giver dig et modspil. Kvinder som du ikke kan hamle op med intellektuelt.

Hvorfor muslimhadere finder det så naturligt at tilsvine kvinder er mig fortsat en gåde.

Uanset at du kalder det flæberi.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:14

Jan Aage Jeppesen. 16.01, 22:37
Maria Due 17.01 , 01:42

Endnu nogle gode indlæg, min kompliment. Men omend jeg forstår den lidt opgivende tone, og indimellem kan dele den, mener jeg ikke at ”slaget ”er tabt, nærmere at det end ikke er begyndt.
Hvad der er set hitil er vel, for nu at blive i det sprog, taktiske tilbagetrækninger, undvigemanøvre og skindfægtninger.
Sagens kerne er, som Marie Due er inde på, troen og de troendes ansvar for den, og det må være der der skal tages fat.
Det er vi naturligvis ikke vandt til hverken at skulle eller kunne; det er ikke god tone, tilhører privatsfæren, eller et tidligere århundrede osv. Men det nytter ikke for det er nu engang der skoen trykker, og det det drejer sig om.
I den forbindelse finder jeg jeres sammenligning med hvad der skete i Tyskland yderst relevant, og jeg vil tro, også fra hvad jeg har hørt fra tyske kolleger gennem en ti år, at nøglen til afnazificeringen, var deres erkendelse af hvilken person Der Fürer var, og at de havde ladet sig forlede.
Vi der kender lidt til profeten, og hans stilling i islam ved at han heller ikke kan stå for en nærmer prøvelse, og at falder han, falder troen.
Det ved nok også mange af både de lærde og menige muslimer, derfor deres reaktion ved selv den mindste kritik naturligvis,. Og nettop derfor skal de konfronteres nettop der, for der er deres tros svaghed.
For hvem, der er indenfor pædagogisk rækkevide, vil vedgå at de finder den personage et ædelt forbillede? og hvis de gør, hvilken anseelse vil de derefter kunne nyde? Liden vil jeg tro.
Forudsat naturligvis at hans uhyrlighed (er) er kendt vidt og bred,.
Og det kendskab breder sig , og få er så fakta resistente som de apologeter der, bl, ses på denne blok.
Problemet er selvfølgelig at finde balancen mellem flade udsagn og generaliseringer, og lange akademiske udredninger, som få gider, eller har tid til at sætte sig ind i.
Jeg vedgår gerne ikke at have fundet den, men med jeres talenter kan i måske.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:20

Jens Hansen.

Langt de fleste racistiske overgreb på jøder i Danmark begås af islamister.

Og de racistiske islamister forsvares stort set konsekvent af dele af “venstrefløjen”.

Feks. angreb de fleste “antiracister” Villy Søvndal, da han kritiserde Hizb ut-tahrir, hvis talsmand er dømt for at opfordre til mord på jøder…

Men venstrefløjen er dog ikke blevet lige så antisemitisk, som dele af den var i halvfjerdserne, hvor stort set alle Informations læsere støttede den antisemitiske terrororganisation Blekingegadebanden.

Men SF har konsekvent taget afstand fra terror og fra antisemitter. Både Gert Petersen, Holger K. Nielsen og Villy Søvndal har selfølgelig kritiseret det racistiske og fascistiske parti Hizb ut-Tahrir i skarpe vendinger; mens “antiracister” - vel også en moderne buksemarius, som dig - forsvarede de islamistiske racister mod den nødvendige og rimelige kritik.

Det var dog heller ikke gået op for de ti unge SF’ere, der sammenlignede det racistiske og fascistiske parti med halvfjerdsernes danske venstrefløj.

men heldigvis er den danske venstrefløjs antisemitisme ikke nået lige så langt, som den er i det 2antiracistiske” Sverige:

En undersøgelse viste for nylig, at det ikke længere er højreorienterede racister, der står bag de fleste racistiske overgreb på jøder i Sverige: Nu begås de fleste racistiske overgreb på jøder i Sverige af venstreorienterede “antiracister” og deres yndlingsracister - islamisterne…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:31

@Edward M

“Med hensyn til voldtægterne mod norske kvinder. Det er jo indlysende hvorfor flest norske kvinder bliver ramt, nemlig af den simple årsag, at der er flest norske kvinder i Norge.
60 pct. ud af de 10 pct. indvandrerne udgør af den norske befolkning, er i øvrigt kristne har jeg hørt. ”

Det er desværre en fejlslutning du er ude i. Sådan kan du ikke ræsonnere statistisk. Som jeg skrev lidt længere oppe, er fordelingen af indvandrere i Oslo ikke identisk med fordelingen i Norge. Ligesom indvandreres aldersfordeling ikke er tilnærmelses vis den samme som nordmænds.

“Oslo har ikke 10% indvandrere, men snarere 25%. Af dem er ca. 20% af ikke-europæisk herkomst.
Ser du på alders fordelingen er den endnu mere skæv, således at i gruppen af unge under 30 år, er andelen væsentlig højere, snarere et sted mellem 30-40%. Det er primært unge mænd under 30 år af ikke europæiske herkomst, som overfalder unge etnisk norske kvinder.
Det tyder på en skævhed i valgene af ofre. Det lader til at de unge liderlige muslimer og afrikanere går på rov uden for ghettoen, og udvælger vantro kvinder som ofre.”

Tager du Oslos demografi i betragning er der et væsentligt bias i de ikke-vestlige voldtægtsmænds valg af ofre.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:38

@Karin Bennedsen

“at mange af de mænd, der råber op om at vi skal befri muslimske kvinder fra undertrykkelse, samtidig behandler kvindelige moddebattører på en svinsk måde”

Det er en total misforståelse. At antiislamister behandler dig utroligt groft og kommer med tilsvininger, har ikke noget med mandschauvanisme at gøre.

Du er altså ikke en ræpresentant for kvindekønnet.

Har du overvejet, at der er rigtig mange debattører som rent faktisk ikke kan udstå lige præcis dig?

Det vidner desværre om at du ikke evner selvkritik, når du automatisk læser dine socialistiske fordomme ind i kritikken af dine indlæg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:51

Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:38.

Det var sådan set mig der skrev et indlæg, hvor jeg udtrykte min undren over at Muslim haderne tilsyneladende finder det fint at tilsvine kvinder som de er uenige med.
Og kvinder, som de ikke besidder den nødvendige intelektuelt til at argumentere med sagligt.

Du burde således rette dine perfide udgydelser imod mig.

Ikke Karin Bennedsen, hvad angår undren over at muslimhadere har fornøjelse i at tilsvine kvinder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:55

@ Jannik Thorsen

En lille korrektion, omend jeg kun kan tale for mig selv.

Jeg har intet problem med at udstå personen Karin Bennedsen.

Men jeg kan så absolut ikke udstå hendes pladderhumanistiske, islamleflende meninger.

Personen Karin Bemnnedsen som sådan er mig inderligt ligegyldig.

Det er hendes halve løgne om og helt igennem tåbelige bortforklaringer på muslimske ugerninger derimod ikke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:00

@Jens Hansen, Odense

Ja sådan kan man opfatte virkeligheden så forskelligt.

Jeg mener ikke ligefrem at frk. Bennedsen er noget intellektuelt fyrtårn. Heller ej at det kræver det store at tilbagevise mange af hendes påstande.

Størsteparten af hendes indlæg handler nu heller ikke om faktuelle påstande, men om venstreorienteret moralisme. Og det er selvfølgelig en helt anden sag.

Men jeg ved ikke om jeg har noget behov for at rette mine “perfide” anklager mod dig. Andet end jeg tror at du er ude i en fejltolkning.

Mange indlæg er meget personlige og hadske, men ikke nødvendigvis mandschauvanistiske. Dertil er de alt for specifikke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:05

@Niels B. Larsen,

Sådan har jeg det sådan set også selv. Jeg kender jo ikke personen.

Jeg har bare konstateret at der i indlæg rettet mod hende er ganske mange personlige referencer. Men måske er det blot rettet mod en bestemt type person, som KB er inkarnationen af?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:11

Bjørn Holmskjold

Ok. Hvordan mener du, kvinder skal opføre sig og være klædt ? Hvad vil din afghanske bonde mene ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:13

Jens Hansen

“Muslim haderne tilsyneladende finder det fint at tilsvine kvinder som de er uenige med.” Er du ikke ude i en generalisering ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:25

Bjørn H. 12:55
Hvis du kan få det over dig at svare en stakkels vantro, ville jeg da mø’j gjer’n vide hvad den der Afganske bonde ha’ at sige.
Ikke fordi jeg betvivler at han kan have sagt noget fornuftigt, det gør bønder ofte, men af ærlig interesse.
Og jeg jeg ville da også mø’j gj’ern vide hvor du har fundet muslimske fora på et højt intellektuelt niveau.
Igen ikke fordi jeg betvivler at de findes, det er kun at jeg ikke har kunnet finde dem.
Så hvis du ville gøre dig ulejligheden,

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:30

Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:13

Desværre er det ikke en generalisering.

Hvis du læser indlæggene fra muslimhaderne vil du se en tydelig tendens.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:32

@Maria Due, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 01:42

Tak for en lang velskrevet replik, der uddyber dine holdninger og forsøger at indkredse substansen i det vi er uenige om.

Om forskellene mellem nazisme og islam skriver du blandt andet følgende:

”Tyskerne valgte selv nazismen, og de kæmpede for den til deres land var smadret. De tog ikke med glæde mod en befrielse. Men dybest havde de en klangbund af gammel kristen, europæisk kultur, og den var ikke forsvundet i løbet af de 12 år, hvor de fulgte Hitler. Det var denne kulturarv, der blev deres afsæt til en ny tid. Det nytter fx ikke at benægte, at de var begejstrede for Hitler eller i det mindste lod sig rive med.

… Den sociale kontrol er fælles for islam og nazismen, og begejstringen for en fælles identitet vs. presset fra en modpart minder også om hinanden. Men hvor islam henter kræfter baglæns, har de færreste forstået, at det var omvendt med nazismen. Hitler stod for tyskerne som det nye og moderne, der skulle lægge afstand til fornedrelsen og alt det, der ikke overlevede Første Verdenskrig. Det handlede langtfra kun om socialisme og det nationale, det var i høj grad modernitet og Hitlers uomtvistelige effektivitet, der tiltrak de unge. De røg med som lemminger og helt ud over afgrunden. …”

At 1930ernes tyskerne som folk har et større moralsk ansvar for at svigte deres egne kulturelle værdier og demokratiet end muslimer, der er født ind i islam har, må være indlysende. For de fleste er religion jo ikke noget man til- og fravælger som det er tilfældet med en politisk ideologi, hvor man jo kan skifte om flere gange efterhånden som ens viden og erfaring vokser.

Netop fordi nazismen var en politisk ideologi, selv om den havde klare religiøse træk, kunne tyskerne vælge om, tynget som de var af en kollektiv skyld, da det fulde omfang af regimets forbrydelser stod klart for alle.

Jeg bemærker du forsøger at nedtone det religiøse aspekt i islam, hvilket efter min mening er en fejl:

”Jeg tror ikke et sekund på, at islam under de nuværende forhold kan omskabes til en fredelig, demokratisk ideologi, der kan forenes med et vestligt demokrati. Religionen er jo det mindste af pakken, der holdes sammen af lovstoffet og profetens eksempel.”

Det arabiske ord for religion ”din”, dækker over en universalideologi, der også rummer en uforanderlig samfundsforståelse, er komplet og ligeledes uforanderligt lovsystem, en moral og etik, regler for levevis, sexliv, familieliv, fødevareindtagelse, påklædning, en filosofi, en videnskabsopfattelse og en historieopfattelse. Principielt er intet i menneske- eller samfundslivet undtaget islam, og ingen menneskelig aktivitet unddrager sig islams regulering. Men islam er også en religion efter den måde vi definerer religion på: “troen på en magt der står over menneskene og naturlovene, og som giver retningslinier for menneskets etik.”

Der gives ikke noget rationelt eller entydigt svar på, hvad Gud fordrer, hvilket giver mulighed for mange forskellige religioner. Bruddet med rationaliteten er også et brud med objektiviteten. Det accepterede den kristne filosof Søren Kierkegaard, og han hævdede derfor også, at subjektiviteten er sandheden. Det afgørende for troen er ikke objektet, men måden. Det kommer ikke an på, hvad man tror, men hvorledes man tror. Det er inderligheden der er troens kendemærke.

Mellem forskellige religioner synes derfor ingen diskussion mulig, den skulle i givet fald dreje sig om, hvis subjektive inderlighed der var størst. Og her må man sige, at muslimer udmærker sig med en dyb og inderlig eller fanatisk tro, der er fuldstændig hinsides enhver rationalitet og som har været i stand til at reproducere sig selv næsten uforandret gennem mere end et årtusinde.

Du har ret i, at en meget høj grad af social kontrol findes både i nazismen og i islam og for den sags skyld også i den tredje store fascistiske ideologi marxismen-leninismen.

Det har jeg tidligere gjort mig nogle overvejelser over ud fra Wilhelm Reichs teorier, hvori han hævder, at det er den fortrængte seksuelle energi der udnyttes til at opretholde politiske og religiøse (fascistiske) magtstrukturer:

Erkendelsen af, at der er en nær sammenhæng mellem politisk undertrykkelse og seksuel undertrykkelse, skyldes først og fremmest Wilhelm Reich (1933).

Reichs hovedtese er, at den seksuelle undertrykkelse, og i særdeleshed den seksualfjendske opdragelse af børn, har en væsentlig funktion i et fascistisk samfund. Barnets seksuelle impulser undertrykkes gennem en autoritær opdragelse. Den konflikt, som i første omgang finder sted mellem barnets lyster og forældrenes undertrykkelse af disse lyster, bliver senere til en intern konflikt i barnet selv mellem drift og moral. Den internaliserede moral, som i sig selv er ubevidst, modvirker en forståelse af personens egen seksualitet og ubevidste psykiske liv. Den fører til seksuel fortrængning og en udpræget modstand mod afsløring af barndommens seksualitet. Stadig ifølge Reich er der en væsentlig forskel mellem undertrykkelsen af materielle behov og undertrykkelsen af seksuelle behov. 

Undertrykkelsen af materielle behov tilskynder til at gøre oprør, hvorimod undertrykkelsen af seksuelle behov forhindrer oprøret mod begge former for undertrykkelse, idet den fortrænger de seksuelle behov, unddrager dem bevidsthedens herredømme og etablerer sig som en indre moralsk forsvarsmekanisme. Selv vægringen mod at gøre oprør er ubevidst. 

Resultatet er autoritetstro, konservatisme, angst for friheden og en reaktionær grundindstilling. Den autoritære, patriarkalske kernefamilie eller den polygame klanfamilie spiller her en væsentlig rolle. Faderens undertrykkelse af kvinden og resten af familien bliver for barnet en model for statens og religionens undertrykkelse af borgerne. Den seksuelle amputation fører til lavere selvrespekt, og større autoritetstro, pligtopfyldelse, ærefrygt og selvkontrol. Den indestængte seksuelle energi bliver ikke formindsket, men bliver udnyttet af det autoritære system. Jo mere hjælpeløs masse-mennesket er blevet, takket være sin opdragelse, desto flere bliver hans barnlige behov for beskyttelse maskeret i form af en identifikation med den politiske (eller religiøse) leder. De moralske og autoritære interesser henter deres energi i den fortrængte og sublimerede seksualdrift. Forældre viderefører deres moralske arv til deres børn, hvorved den undertrykkende struktur reproducerer sig selv. 

Religionen spiller en vigtig rolle i seksualundertrykkelsen. Reich mener, at den oprindelige enhed mellem religiøs og seksuel kult er blevet erstattet af en antiseksuel (monoteistisk) religion. Den religiøse oplevelse har erstattet den seksuelle tilfredsstillelse. Den mystiske oplevelse sætter berusende processer i gang i det autonome nervesystem, der er analoge med den seksuelle stimulation, uden dog at give den samme tilfredsstillelse, som orgasmen gør. Reich kalder religionen for en fantaseret erstatningstilfredsstillelse. Den religiøse pirring er en tilsløret og fortrængt seksuel pirring. Ved at omgive pirringen med mystik fornægter det religiøse menneske sin egen seksualitet. Den religiøse følelse er subjektivt ægte, men skønt den religiøse ekstase er en erstatning for den seksuelle opstemthed, resulterer den ikke i seksuel forløsning, men højst i en åndelig og fysisk udmattelse (Reich 1933).

Skønt Reich teorier kan kritiseres for politisk énsidighed og psykoanalytisk reduktionisme, mener jeg ikke desto mindre, at han har ret i sin hovedtese: At den fortrængte seksuelle energi udnyttes til at opretholde de politiske og religiøse magtstrukturer. 

Det forekommer mig også nærliggende at antage, at islams fortsatte succes med at reproducere sig selv i uændret skikkelse kulturelt, hænger nøje sammen med dens ekstreme kvindesyn, en stærk tabuisering og regulering af det seksuelle og en generel seksuel undertrykkelse.

Det er således påfaldende, at efterhånden som kristendommen har opgivet en del af sin tidligere så markante seksualfjendtlighed, så er dens evne til at reproducere sig selv blevet ringere, idet en meget stor gruppe ’kristne’ nu betegner sig selv som kulturkristne og alene har et rent traditionspræget tilhørsforhold til religionen.

Islam kan ikke opvise den samme udvikling. Selv i et land som Tyrkiet, hvor man gennem 80 år målbevidst har forsøgt at tvangssekularisere det muslimske samfund og indføre vestlige normer, er antallet af ’kulturmuslimer’ forsvindende lille. Når selv den politiske elite, som søger at tilpasse landets lovgivning til EU-normerne med henblik på landets optagelse kan fremlægge love, der straffer utroskab i ægteskab, så viser det hvilken næsten uoverstigelig barriere der rent mentalt er bygget op mod en forandring af de undertrykkende strukturer der til stadighed reproducerer en fascistisk mennesketype og driver samfundet mod fascisme.

Du er selv inde på betydningen af psykologiske faktorer til at forklare hvad man måske kan kalde ”fascismens evige tilbagevenden i ny forklædning”:

”Desværre tror jeg, at årsagen til disse ismer og vækkelser er dybdepsykologisk, og at sådanne forløb vil blive ved med at gentage sig. Store flokke følger en fører, vi andre bliver kvast eller får gjort oprør, hvorefter det hele kan begynde forfra.”

Når nazismen ikke udviklede sig til en egentlig religion skyldtes det alene kraftig modstand fra Hitler selv.

Åndshistorikeren Michael Burleigh skriver i ”The Third Reich – A New History” fra år 2000 blandt andet følgende om nazismens kultiske og religiøse aspekt (i min oversættelse):

“… I september 1938 tog Hitler afstand fra Heinrich Himmler og Alfred Rosenberg, henholdsvis SS chef og partiets chefideolog, for deres forsøg på udforme nazismen som en religiøs kult. Føreren mindede dem om: “Nationalsocialisme er en kølig og i højeste grad fornuftsbestemt tilgang til virkeligheden baseret på den højeste videnskabelige erkendelse og dens spirituelle udtryk … Den Nationalsocialistiske Bevægelse er ikke en kultisk bevægelse; den er snarere en folkelig (”völkisch”) og politisk filosofi som er vokset ud af overvejelser af eksklusiv racistisk natur. Denne filosofi er ikke fortaler for mystiske kulter, men søger derimod at kultivere og lede en nation som bestemmes af dens blod.

Hitler var bange for, at en egentlig etableret religion ville kunne fungere uafhængigt af ham, som var den enestående kilde til al doktrinær autoritet, og at det kunne provokere de kristne Kirker og få dem til at opgive deres støtte til et regime som, utroligt nok, de ofte troede arbejdede på at genopbygge autoriteten og moraliteten efter at Weimar Republikken var kommet på afveje. Faktisk ville nazismens triumfer på længere sigt have betydet afslutningen for alt hvad de stod for. Men Hitler anerkendte også, at nazismen ikke blot var praktisk anvendelse af biologi, men udtryk for de evige videnskabelige love, som Gud havde givet mennesket indsigt i og til gengæld opfyldt med hellige egenskaber. Videnskab og natur blev genforenet. Klarsyn var sammenlignelig med mysterium, religion med videnskab og ungdommelig morbiditet med vitalisme. Den nazistiske racisme var ikke blot et afvigende pseudo-videnskabeligt produkt, eller en anklage mod “videnskaben” i almindelighed, for uden den ville vi være fattigere. Der var fordele ved at give racismen et videnskabeligt skær, uanset om det var for at holde fast i tidens angiveligt intellektuelle styrke, eller for at retfærdiggøre radikale løsninger frem for løsninger i småbidder på raceproblemerne. Som det ofte er blevet bemærket er tilflugten til parasitologiens sprog forbundet med en uangribelig logik og radikalitet, mens den hygiejniske bestræbelse var indlysende blandt dem som i hårde tider (”iron times”) påtog sig opgaven at anvende jern koste (”iron brooms”) for at rense verden for racemæssig forurening. Dette var politik som en biologisk mission, men undfanget på en religiøs måde.”

Dette betød så også, at nazismen stod og faldt med Hitlers person. Forfatteren og islamforskeren Raymond Ibrahim foretog for nogle år siden en sammenligning af Mein Kampf (der på arabisk oversættes til “Jihad-i” - der betyder ”Min jihad”) og nogle arabisksprogede dokumenter efterladt af Al Qaeda i Afghanistan som ikke var beregnet til propaganda over for Vesten, men henvendte sig til rettroende muslimer.

Jeg har oversat Ibrahims kronik ”The Al Qaeda Reader and Mein Kampf” til dansk. Her følger konklusionen, hvori der påpeges forskelle og lighedspunkter mellem teksterne:

Herefter burde der ikke herske større tvivl om hvor ensartede det verdenssyn som skitseres i The Al Qaeda Reader og i Mein Kampf er: Jøder, demokrati, fred, modernitet og dekadance samt forestillingen om et fredeligt “Forenede Nationer” er en gru for dem begge. Modsat bliver autoritært styre, selv-opofrelse, heltedåd og martyrium, militær stolthed og potens, og, frem for alt, iver efter verdenserobring - hos begge rationaliseret som en “hellig mission” - og idealiseret. 

Når dette er sagt, må det også siges, at de to bøger i visse henseender udviser forskelle. For det første var det blot en mand - Hitler - som forfattede Mein Kampf, mens The Al Qaeda Reader havde to forfattere (bin Laden og Zawahiri).

Derudover udgør Mein Kampf en tekstmæssig helhed, medens jeg i rollen som forfatter af The Al Qaeda Reader suverænt foretog en udvælgelse af hvilke tekster jeg ville anvende og hvordan de skulle organiseres.

Den mest indlysende forskel ligger selvfølgelig i begge bøgers ultimative mål - Arisk overherredømme i Mein Kampf, islamisk overherredømme i The Al Qaeda Reader, den ene er et sekulært forehavende den anden et religiøst. Alligevel har alle nøgleordene og ideologierne som findes i Mein Kampf deres naturlige modstykke i The Al Qaeda Reader. Med andre ord, begge bøger repræsenterer et sammenfaldende paradigme. Der appelleres til “Naturen” og “skæbnen” på samme måde som al-Qaeda henviser til “Allah”. Selv Hitlers socialdarwinisme, bekendtgjort med hans hårdnakkede accept af tesen om “den stærkestes overlevelse” finder sit logiske modstykke i al-Qaedas insisteren på, at jihad er det som giver muslimerne liv: “Koranen erklærer: “Oh, du som har troet! Lyt til Allah og Hans budbringer når han kalder dig til den [jihad] som vil give dig liv [8:24]. Og en del af de oprindelige forfædre fastslog: “Det er jihad som giver dig liv.” Og som profeten siger: “Ingen nation har nogen sidende afvist jihad uden at blive degraderet” (The Al Qaeda Reader, (s.59).

Derudover er Hitlers tirader om og til “folket” eller “racen” - eller helt simpelt “volk” - konceptuelt ikke forskelligt fra al-Qaeda´s tirader om og til “de troende”, det vil sige muslimerne: Begge præsenteres som menneskehedens ideal, forudbestemt af naturen eller Allah til at regere verden. Hitlers behandling af begrebet “fædrelandet” er identisk med al-Qaedas behandling af begrebet “umma”: begge skal befries og gøres uafhængige, og derefter ekspandere.

En anden forskel mellem de to bøger er det faktum at al-Qaeds´ tone faktisk er meget mere brutal og direkte end Hitlers. Men kan nærmest fornemme det “romantiske” i Mein Kampf - en desillusioneret Goethe som beklager sig over middelmådigheden af en verden som ikke vil anerkende hans storhed. Ekspansionen rationaliseres med henblik på at “pløje jorden” for at skaffe folket dets “daglige brød”. I kontrast hertil erklærer al-Qaeda helt entydigt intentionen om at dræbe vantro, dræbe amerikanere og dræbe jøder hvorsomhelst og overalt indtil hele verden og alle dens beboere underkaster sig islam. Denne forskel understreges af det faktum, at Mein Kampf er skrevet i første person og handler om Hitlers personlige liv. Dette er ikke tilfældet med The Al Qaeda Reader; selv om den er forfattet af to mænd er det verdenssyn som præsenteres næppe påvirket af deres personlige erfaringer.

Dette fører frem til den mest fundamentale, men også mest subtile forskel mellem Mein Kampf og The Al Qaeda Reader: de ord som Mein Kampf indeholder tilhører ét menneske, Hitler, som var et biprodukt af en bestemt tidsalder med et verdenssyn bundet til hans tid. I kontrast hertil består op imod halvdelen af The Al Qaeda Readers ord af citater fra 1) Koranen, 2) Muhammad (dvs. hadith), og 3) autoritative islamiske teologer - med andre ord, halvdelen af erklæringerne i The Al Qaeda Reader har overhovedet ikke sin oprindelse hos al-Qaeda, men en oprindelse i selve islam.

I fuld erkendelse af manglen på officiel religiøs autoritet og anerkendelse har bin Laden og Zawahiri satset på at begrunde deres argumenter på islams mest autoritative tekster. Selv de fortolkninger de anvender bygger på nogle af de mest anerkendte islamiske teologer. Som følge heraf er det verdenssyn som præsenteres i The Al Qaeda Reader ikke så meget al-Qaedas idiosynkratiske syn på tingene, men snarere islams traditionelle verdenssyn. For eksempel er al-Qaedas insisteren på, at islam en dag skal regere verden ikke deres egen konstruktion, men baseret på adskillige koranvers (f.eks. 2:193, 2:216, 8:39, 9:5, 9:29) og utallige hadiths som uden mindste usikkerhed prædiker verdenserobring - teologerne og de der formulerede sharia loven besluttede for lang tid siden at “Islams Hus” altid (undtagen når det ikke besad fornøden militær styrke) måtte befinde sig i krig med “Krigens Hus” (dvs. de vantro og Vesten) indtil de sidstnævnte underkaster sig førstnævnte.

På lignende måde er al-Qaedas fordømmelse af demokrati fuldt ud funderet på islams utvetydige krav, at de troende skal underkaste sig sharia - det vil sige, Allah´s - lov (f.eks. Koranen 3:64, 5:50, 17:9, 18:26, 33:36, 42:10), som giver troværdighed til Zawahiris proklamation at “enhver som erklærer sig for “demokratisk muslim” eller en Muslim som ønsker demokrati, er det samme som en der om sig selv siger “Jeg er en jødisk muslim”, eller jeg er en kristen muslim” - den ene er værre end den anden. Han er en vantro apostat” (The Al Qaeda Reader (s.136).

Hvad jøderne angår så rettes der langt grovere og bagvaskende beskyldninger mod dem i islams mest autoritative tekster end i nogle af de ovennævnte citater fra al-Qaeda (f.eks. Koranen 2:61 og 3:112). Medens Hitler skildrede jøderne som “nogen som ikke elsker vand” hvilket man kunne afgøre “med lukkede øjne” (Mein Kampf (s.57), fastslår Koranen at oprørske jøder transformeres til aber og svin (f.eks. i 2:65, 5:60, 7:166) - opfattelser som stadig er populære i dele af den islamiske verden. I sandhed, enhver som gennemgår Andrew Bostom´s bog: “The Legacy of Islamic Antisemitism”, bliver konfronteret med næsten 1.000 siders antisemitisme taget lige ud af islams mest autoritave kilder: Koranen, hadith og teologernes fatwaer og traktater.

Når det kommer til den endelige analyse så gør de teologiske aspekter i The Al Qaeda Reader den langt mere foruroligende end noget som Mein Kampf. At den ideologi som præsenteres i Mein Kampf i sidste instans kan føres tilbage et et enkelt menneske, hvorimod mange af ideologierne i The Al Qaeda Reader kan føres tilbage til Muhammad og Allah - hvorved de bliver teologi - har afgørende betydning. Menneskeskabte ideologier kan altid miskrediteres og smides på historiens mødding. Ideologier som er teologisk begrundede kan imidlertid ikke med samme lethed demonteres for de grunder sig på det uforanderlige og må derfor have gyldighed - i går, i dag og i morgen - selv om alle udvendige beviser peger på det modsatte. At afvise dem er at afvise Guds befalinger og derved placere sig selv i en position som utroværdig.

Raymond Ibrahim er forfatter og oversætter og har for nylig udgivet bogen The Al Qaeda Reader.”

Dette blev jo en meget lang smøre som forhåbentlig kan tjene til på et faktuelt grundlag at afklare forskelle og ligheder mellem nazismen og islam. Jeg takker for anledningen og inspirationen fra Maria Due og håber herved at have gjort lidt gengæld, selv om jeg ikke nåede at behandle alle de temaer du har bragt tildebat.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Edvard M, 4970 | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:40

Det er vanskeligt at få øje på en legal grund til eller et belæg for, hvorfor nogle folk her på bloggen vil hænge muslimer ud for at begå flere voldtægter end kristne i Norge. Ej heller i Norges hovedstad Oslo. Slet ikke når man kigger på indvandrerne samlet set. Her er 60 pct. af indvandrerne i Norge kristne.

Så at hænge sin hat på så spinkelt et grundlag som et udsagn af nedenstående type:

”Oslo i 2009 havde fået fordoblet antallet af overfaldsvoldtægter - hvor offer og gerningsmand/mænd ikke kender hinanden - fra 11 til 21. I samtlige disse sager har kvinderne, der blev udsat for forbrydelsen, fortalt politiet, at gerningsmanden/mændene SÅ UD TIL at have ikke-vestlig baggrund. Samtidig var ni af de 11 ofre i 2008 og 17 ud af de 21 ofre i 2009 kvinder med etnisk norsk baggrund.”

…som Uhrskov og åbenbart også Jannik Thorsen gør.

Det holder ikke i byretten. Det tjener ikke andet formål end at øge mistilliden mellem mennesker og gøre muslimer til syndebukke - nu ikke alene for vores dårlig økonomi, men åbenbart også for voldtægter i Norge.

:)

Upassende ? Klag over indlæg

 
D. H., 4700 | Skrevet: 17. jan 10 kl. 15:14

Abdul Miahdi Muhammad, Roskilde | Skrevet: 15. jan 10 kl. 21:04

Du skriver:
Citat kopi af din tekst uden korrektion
” Til Karin Bennedsen. Sig mig, mangler du briller eller er du bare ubegavet? Jeg skriver jo netop at jeg ikke må lave voldtægt !!!!!! Men hør nu: Mine 3 søstre går med tørklæde. Min ældste søster forstår ikke at danske piger frygter mørke gader om natten. Hun går ikke med brysterne fremme som en protistueret kvinde. Hun er ærbar, og sender signal til mændene: Jeg vil ikke sex.”
Citat slut.
Til dig som indvandrer i et andet land og oven i det en andet kulture, som er diametralt modsat af dit egen, burde der blive pålagt dig fra de Danske myndigheder, ufravigelig pligt til at lære betydningen af den Latinske frase:
Latin ” Si fueris Romæ, Romano vivito more. Si fueris alibi, vivito sicut ibi”.
Oversættelsen er: “ Hvis du er I Rom, lev på romersk vis, hvis du er andetsteds, lev, som de lever der.”
I den Kristelige Europæiske kultur er ovenstående frase en selvfølge og praktiseres af befolkningerne.
I Jeres Islamiske kultur har I som motto den bandlyste frase: ” Enten er I med os, eller er i mod os”.
Dette er citeret i Jeres Koran med en anden formulering. En halvhjernet tidligere Amerikansk Præsident (Kronisk alkoholiker) internaliserede Jeres motto og han anvendte den over for sine allierede. I jeres kultur eksistere der steder begreberne: Akkommodation, Samarbejde, Tolerance, Frihed og Lighed. Jeg er ikke overbevist om at du fatter ovenstående, men den kan blive oversat på Arabisk af din Ambasades medarbejdere. Udbyttet af at læse dit indlæg er for mig en uanfægtelig bekræftelse for fejl programmerings trinene i dit CNS. I Jeres Islamiske teologi, bliver der inkorporeret perverse program statements, vedrørende menneskers seksualitet. Vi har oplevet situationer hvor broderen til en uforskyldt voldtaget islamisk ung kvinde, jagter hende hensyns løst for at myrde hende, på trods af at voldtægten ikke var hendes skyld. Den slags episoder vil du aldrig opleve i en Europæisk Kristen kultur. Vi vil hensynsløst jagte voldtægts manden og ikke vores søstre!
Er du ved dine fulde fem med din påstand om at Danske kvinder eksponere sig til omverdenen med brysterne frem? Dette er et typisk eksempel for de fejl program trin i din hjerne. En længere værende psykiatrisk indsats for at omprogrammere din CNS, kan være en løsning, hvor sandsynligheden for positivt resultat er forsvindende lille. Den optimale løsning for dit problem er at du bosætter dig i en kultur som du kan identificere dig med. Du og en del andre med den religiøse og kulturelle baggrund er den væsentlige årsag til forpestelsen af andre udlændinges situation, som ikke har den samme forstokkede religiøst og kulturelle baggrund som dig.

D.H.
PS Husk venligst på at det ikke er gæsten som udarbejder værtens agenda!
Gæsten skal være tilfreds med det som værten tilbyder!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 17. jan 10 kl. 15:59

Til: Bennedsen.

SÅ GJORDE DU DET IGEN, denne gang med backup..

Nemlig at henvise til denne fantasi af en selvopfatt
-else, - hvordan de uenige, er primitivt bagud vs du.

Dette blev så fulgt op (hist & her), af nogle af dine
menings sammensvorne.. uden reel referent kunne ses.

Det surrealistisk komiske, knækker over i et endnu
ikke opfundet begreb, når man tænker på de, i alle
regnbuens farver, log omkring Islam´s lår tykke dok.,
og hvis alle, (kogt ned), er afvist med, at det alt
sammen beror på manglende frisind & forståelse.

Hvordan man på en så pure baggrund,
mestre at snyde sig selv SÅ GROFT, ?.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 16:00

Bjørn Holmskjold skrev:

”I andre sammenhænge på muslimske fora har jeg drøfte samfundsforhold på højt niveau, for så at opdage, at de muslimer, som jeg drøftede disse ting med var… 16, 18 og 19 år! De vil kunne pille samtlige debattører på denne blog ned i lutter indsigt og viden. Ikke fordi de støtter sig til en lang videregående uddannelse. Men fordi de kan udlede naturligheden i tingene fra koranen. ”

Svar:
Jeg tror hjertens gerne, at adskillige 16-19-årige muslimer kunne pille dig ned i indsigt og viden.
Skidt endda med det.

Kunne du ikke bringe et par eksempler på de unges ”indsigt og viden”, som de uddrog af ”naturligheden i tingene i Koranen”.

Mig bekendt ”roser” du dig af ikke at have læst i Allahs modbydelige makværk, så det kan vel ikke være andet end rygter, du viderekolporterer.

Og spar mig venligst for dine egne foredrag.

Eksempler fra Koranen, tak.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 16:11

@ Bjørn Holmskjold

Nu har jeg sammen med andre diskuteret med muslimer på bl. a. religion.dk. Og muslimerne har bidt i græsset hver evig eneste gang. Bekæmpet med logik og fornuft.

2 begreber, som er totalt fraværende i islam.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, lyngby | Skrevet: 17. jan 10 kl. 16:16

Til: Bennedsen.

Ligesom sidst, kan jeg kun forslå, du i stedet angrib
-er “de andre”, med nogle værktøjer som har substans.

Nemlig dette evige forsvar, (i form af disses udebliv
ende kritik) af regeringen og DF, imens lortet blot
fortsætter FULDSTÆNDIG UANFÆGTET. Se, “DET” er komik.

Du kan derfor roligt begynde at logre med halen over,
at man i Frankrig, formentlig får indført sit burka
-forbud, kun kort efter man ej kunne samme i Danmark.

Du ved, en komplet gentagelse af tørklædeforbuddet,
hvor man allerede på forhånd, opgav fra DF´s side.

Dine modstandere hyller altså en direkte modsatrettet
udlevet agenda, KUN.. gentager KUN alene ved at måle
deres parti op imod et kun endnu værre senarie..

SE, med en sådan kritik, kan du håne modstanderne,
imens du har din ryg fri, da du øjensynligt ikke
kan få fremmedgjort, & smadret eget fødeland nok.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren farup, Varde | Skrevet: 17. jan 10 kl. 16:37

Kære Jan Aage Jeppesen og Maria Due

Jeg vil gerne takke for lødige, velskrevne og vidende kommentarer på denne blog.
Besøgene på de forskellige blogs kan ellers ofte føles som en ørkenvandring, men på den anden side findes der jo oaser i enhver ørken, og jeres indlæg tåler denne sammenligning.
Til Jan Aage Jeppesen vil jeg dog lige præcisere Kierkegaardcitatet “subjektiviteten er sandheden”.
Hvad Kierkegaard siger er, at: “den objektive uvished, fastholdt i den mest lidenskabelige inderligheds tilegnelse, er sandheden, den højeste sandhed der gives for en eksisterende”.
Derfor anså Kierkegaard Sokrates for den “enfoldig vise” og var overbevist om, at han, om han havde kendt Kristus, ville have bekendt sig til Ham.

De venligste hilsner

Søren Farup

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 16:51

Jens Hansen, Odense

“Desværre er det ikke en generalisering.

Hvis du læser indlæggene fra muslimhaderne vil du se en tydelig tendens.”

Du må være underlagt samme regler som de på min fløj. Nu vil jeg så sige, at jeg ikke er muslimhader. Men når du udtaler dig om tendenser, må du lige som andre være omhyggelig med ikke at udtrykke dig i generalisende vendinger. Ens spilleregler.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:04

Niels B. Larsen,17. jan 10 kl. 16:11
Når du skriver at logik og fornuft er totalt fraværende i islam, er jeg ikke enig.
For de er ikke fraværende, tværtimod den bygger på dem, udfra nogle få simple teser, og accepterer du dem ryger den lige ind:
At: der er en skabende gud. Og det kan være logiskt nok at antage, at når der er noget, må der være en skaber (at “skaberen” er noget, og ikke nogen, er for viderekommende).
At: vort formål er at tilredsstille denne gud. Det kan også være logiskt nok, hvis guden sættes ind på lederens plas i vore flokdyrs instinkter.
At: vor gud skal herske overalt. Passer også helt med en flok mentalitet.
At: vort formål er at kæmpe for at det kan ske. Passer igen fint, for hvem vil ikke kæmpe for sin leder og det man tror på.
At: kvinder er til for mandens skyld. Passer fint med indskrænkede pubetært drenge (og måske pige?) fantasier.
Accepter disse som udgangspunkt og du vil se både logiken og fornfuten i koranen, og dens proselytters handlinger.
Og deri ligger problemet; at den herudfra er så djævelsk logisk.
Og så i, naturligvis, at alle de af menneskehedens bedre egenskaber vi sætter pris på, og ved er nødvendige for at kunne leve fornuftigt sammen, enten ikke er der, eller er der direkte advaret imod at følge.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:06

@ Steffen Nielsen

Næh hov!

Du har totalt misforstået spillets regler: alt er tilladt fra rød stue, alt fra blå stue er forkasteligt.

Rød stue evner ganske enkelt ikke at debattere civiliseret. Derfor ender alle diskussioner med at Goodwin’s lov går i opfyldelse.

Godwins lov er et ordsprog i internetverdenen som blev formuleret af Mike Godwin i 1990. Loven siger:

“Jo længere en internetdiskussion bliver, desto større bliver sandsynligheden for en sammenligning som involverer Hitler eller nazismen.”

Selv om loven ikke nævner det, er det en tradition i mange nyhedsgrupper på Usenet, at når en sådan sammenligning er lavet, er diskussionen færdig, og den person, der nævnte nazisterne, har tabt den pågældende diskussion.

Det bliver betragtet som dårlig skik at lave en sådan sammenligning bevidst, for at afslutte en diskussion. Der er et anerkendt tillæg til loven, der siger, at enhver bevidst brug af Godwins lov vil være mislykket.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JM Hansen, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:42

@ Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J

Det er altid en fornøjelse at læse dine indlæg. Længere oppe i tråden skriver du logik og fornuft.

Om det kan jeg sige, at om nogen har krævet religiøs tolerance var John Locke. Alligevel skriver Locke i “Et brev om tolerance” (Epistola de Tolerantia), at der er grænser for tolerance, uanset religiøs overbevisning etc.

De eneste som endnu ikke har opdaget tolerance har en begrænsning er EU og lydstaterne i Skandinavien.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Steffen Nielsen, Kbh NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:43

Niels B. Larsen

“Du har totalt misforstået spillets regler: alt er tilladt fra rød stue, alt fra blå stue er forkasteligt”.

Nå, det er sådan det hænger sammen! Jeg var ikke bevidst om denne regel. Hermed skal der så lyde en undskyldning til Jens Hansen, og samtidig trækker jeg selvfølgelig kravet om ens spilleregler for begge fløje tilbage.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ms. Beaver, Stoney Creek | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:52

Jeg kan se idag er udråbt til let’s gang up on Karin Bennedsen day. Eftersom jeg er udpeget af en moddebattør som hendes “følgesvend” vil jeg også lige give mit be7 med.

Karin Bennedsen og jeg er ikke følgesvende (det er kun mænd der kan være svende) vi er heller ikke veninder, vi er 2 individuelle kvinder med hver sine meninger der er udsprunget fra de livserfaringer vi har gjort. Karin Bennedsen og jeg er nået til en forståelse om at vi agree to disagree, det betyder hvis jeg skal skære det ud i pap, at vi respekterer hinanden og hinandens menninger og ikke farer i tasterne for hele tiden at hagle ned over hinanden eller hinandens menninger. Jeg har ikke set nogen mere nedgjort, kritiseret eller kaldt alt muligt mellem himmel og jord end Bennedsen. Hvis man ikke kan vinde en argument kan man bare gå til laveste fællesnævner, namecalling (WRONG).

Maria Due, som skriver mange gode og sobre indlæg, bliver også lagt for had, hun er bl.a. blevet kaldt Gås, jeg selv bliver også jævnligt mobbet. Hvis en kvindelig debbatør har den frækhed at sige noget til en mandlig debattør som han er uenig i, er der for mange der vælger hulemands reaktionen. Guys, man vinder ikke en krig ved at få flere fjender.

Angrebene på blogejerens udseende er jeg fuldstændig imod, da jeg er tilhænger af at beauty is in the eye of the beholder.

Jeg har tidligere gjort opmærksom på at der er noget der hedder net edikette. At kritisere andres shortcomings såsom ikke at kunne skrive engelsk eller dansk uden stavefejl siger mere om jeres dårlige opførsel, end om dem der begår stavefejlen, fordi man ikke er den bedste til noget betyder det ikke at man skal holde sig tilbage med at deltage i en debat af angst for at blive mobbet.

På nettet som i real life er der stalkers og bullies og de skal have at vide at de ikke kan tvinge nogen, nej betyder nej, hvorfor bliver bullies ved? Det drejer sig om kontrol, they want to be in charge, exactly the same mentality as rapists, de vil heller ikke accaptere ordet nej. Det kan ALDRIG blive en kvindes skyld at hun bliver voldtaget, skylden ligger hos manden. Hvis flere mænd gjorde disse real life and cyper bullies opmærksom på at det er uacceptabel behavior kunne vi forhåbentligt komme videre (den der tier samtygger).

Hvis du føler dig ramt er det nok fordi du er en af dem jeg har i tankerne. The human race er ikke bare dig det er os ALLE.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 17. jan 10 kl. 18:22

@Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:04

Selv om alle religioner hviler på et irrationelt grundlag, så giver det alligevel mening at hævde, at kristendommen indeholder flere rationelle elementer end islam. Også hvad angår de grundlæggende transcendente antagelser.

I islam er guddommen absolut transcendent og der kan ikke sluttes fra hvordan verden er indrettet til hvilke egenskaber Allah har eller vice versa. Muslimer frarådes ligefrem til at gøre sig forestillinger om Guds væsen. Det strenge billedforbud i islam udtrykker den samme bestræbelse.

Helt anderledes i Kristendommen hvor Gud træder ind i historien og viser sit åsyn for menneskene. Den største katolske tænker Thomas Aquinas (ca. 1225-1274) søgte at forlige religion og filosofi, dvs. den katolske tro og en aristotelisk tænkning. Dette førte i skolastikken til forsøg på at bevise Guds eksistens gennem rent logiske argumenter, uden at forudsætte åbenbarede eller teologiske dogmer.

I det teleologiske gudsbevis sluttes der fra naturens tilsyneladende planmæssige og formålsrettede orden til, at der må være en Gud, der har ordnet naturen. Som et skib styres af en kaptajn, må naturens regelmæssige forløb være styret af en overmenneskelig transcendent magt – Gud. Det er Aquinas femte gudsbevis, og det findes antydet hos bl.a. Sokretes, Platon og Aristoteles.

I Det Nye Testamente udtrykkes den forestilling i indledningen til Johannesevangeliet, at Gud er ”logos” af græsk ”lego” med en lang række betydninger: fornuft, tanke, begreb, påstand, ord og universel verdensorden.

Hos Johannes er ”logos” oversat til at betyde ”Guds ord”, men man bør have bibetydningerne med i baghovedet når man læser teksten:

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsenhos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livetvar menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” 

Inspirationen kommer tydeligvis også fra Genesis, men her løftes op til det sublime niveau. 

Den kætterske præst Thorkild Grosbøll slutter sit lille eassay om civilisation og kristendom dér hvor Johannes begynder, idet han lystigt reflekterer videre: 

”AF ORD ER DU KOMMET

I begyndelsen var ordet, indledte Johannes sit evangelium. Af ord er vi kommet. Og nårordet fanger, sætter det sig igennem og bliver kød og tager bolig iblandt os. Vi ser dets herlighed spejlet i skrift og tale, i mad og drikke, i klæder og sko, i omsorg og medfølelse – i menneskelig ynde. Vi er trådt ind i de helliges og heldiges samfund. 

Af ord er vi kommet. Mand af muld har ord i hovedet. Det er dér, vores verden begynder, dér, den bliver til. Kun med ord kan vi gribe verden, gøre os begreb om den. Verden bliver til for os gennem sproget. Selv det, vi ikke fatter, får sin ubegribelighed defineret ved sproget. Der er ingen verden uden for sproget, så når det truer med at forvitre, begynder verden at blive øde og gold. 

Den dag, intet ord længere skaber forandring eller skygge, er tiden hørt op. Det har imidlertid ingen praktisk betydning, for da er den sidste rest af mening begribeligvis også fordampet fra os. I begyndelsen var ordet, og det slutter, når det sidste ord er sagt. ” 

Du har selvfølgelig ret i, at islamisk teologi (de fire sunni muslimske retsskoler) anvender logik når de ud fra de åbenbarede dogmer i Koranen og profeten Muhammads gerninger endegyldigt fastlægger den islamiske teologi. Her bør man dog være opmærksom på, at salafister forkaster dogmatisk teologi (kalam), som anses for at være baseret på klassisk græsk filosofi (dvs. stammende fra f.eks. Platon og Aristoteles) og dermed baseret på importerede begreber, som er fremmede for islams originale udtryk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JM Hansen, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 18:34

Ms. Beaver, Stoney Creek

Karin Bennedsen er en rabiat tilhænger af islam, som gerne kræver Danmark tager imod hele Mellemøstens indbyggere uanset konsekvensen for samfundet. Hun mener åbenbart det er en selvfølge vi skal bidrage til den muslimske ideologi og mere indvandring.

Karin Bennedsen ser gerne muslimske kvinder pr. automatik bliver tildelt førtidspension - som det sker i Aarhus - uden nogen omtanke for samfundets økonomi.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 19:12

Hold kæft, hvor er I forfærdelige til de skrækkelige forhold de kæmper imod på Haiti!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 20:06

@ JM Hansen

Bukker og takker - og giver dig ret.

EU er bundnaivt tolerant i en grad så det er farligt for medlemstaternes indfødte befolkninger.

Hvordan kan det være at Europa altid skal være duksen - og dermed bliver røvrendt gang på gang.

Tag indvandringen eksempelvis. Her har Europa modtaget de ringest uddannede muslimer gennem 30 år mens USA og Canada har skummet fløden og aftaget de højtuddannede.

Hvor dumme har europæerne lov til at være og stadig regne med at deres kultur overlever?

Der er brug for en hel del mere kynisme, hvis vi skal klare os på længere sigt. For kynisme er hvad konkurrenterne udviser.

@ Ms. Beaver

Der er ingen, der ‘gang’er up’ på Bennedsen. Hun får blot svar på tiltale som alle andre. Jeg er ellers enig i dine betragtninger, som kan koges ned til ‘gå efter bolden, ikke manden’.

@ Karin Bennedsen

Hvad har forholdene på Haiti at gøre med nærværende diskussion???

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 20:47

Karin Bennedsen skrev:

“Hold kæft, hvor er I forfærdelige til de skrækkelige forhold de kæmper imod på Haiti!”

Svar:

Interessant “sætning” med interessant “indhold”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Jørgensen, Slagelse | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:06

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 19:12

Hold kæft, hvor er I forfærdelige til de skrækkelige forhold de kæmper imod på Haiti!

Du kunne jo prøve rygklapperiet over på Information, hvor du er blandt ligesindede, her er man travlt beskæftigede med, at diskutere Khaders annonceret optræden på CNN samt madpakkeordningen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:14

@Karin Bennedsen, Esbjerg

“Hold kæft, hvor er I forfærdelige til de skrækkelige forhold de kæmper imod på Haiti!”

Tak skæbne.

Nu kan du også skrive; “formulerer sig ubehjælpeligt” på CVet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:30

Niels B. Larsen spør´ Karin Bennedsen:

“Hvad har forholdene på Haiti at gøre med nærværende diskussion???”

Det må være det uperfekte menneske - den selverklærede voldtægtsmand Jørgen Leth - der pralede med at han tog kokkens datter, når han ville, for det er hans ret, hvis udtalelser fremkaldte et moralsk jordskævl i Danmark, men som overlevede det på Haiti, der har bragt Bennedsen helt fra koncepterne siden hun taler i tunger. ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:38

@ JAJ

Naturligvis! … hvor kunne jeg dog overse relationen. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:46

De holder vagt på bloggene i døgndrift – morgen, middag, aften og nat.
De er som regel de første til at kommentere en ny tråd. Disse første kommentarer har sjældent noget med oplæggets emne at gøre, men har til formål at beklikke blogskriverens motiver, person og indimellem udseende. Og desuden lufte deres mishag over endnu en tråd, ”der kun har til formål at lægge muslimer for had.”

De deltager i alle tråde om islam. De erkender, at de ikke ved ret meget eller slet intet om selve emnet – islam. Det anser de selv som en styrke. Man kunne jo blive distraheret af facts.

De ser ikke deres manglende viden som nogen hindring for at give deres uforbeholdne mening til kende – om debatmodstanderen. De beklager sig jævnligt over tonen – hos ”de andre”. Der er kort og godt ingen grænser for, hvor meget ”de urene” lugter. Jeg forestiller den kriblende fryd det må være at åbne pc’en og komme ind og vælte sig i sølet. De andres søle, vel at mærke. Absolut ikke deres eget. De har det meget skidt med “tonen” - igen de andres, altså.

Selv omdigter de uden blusel -

”afsky for islam” kaldes ”had til muslimer”

”bekymring over stigende antal mennesker, der abonnerer på Koranen” kaldes ”fremmedhad”

”faktuelle oplysninger om begået muslimsk terror og kriminalitet” kaldes ”racisme”

”faktuelle oplysninger om indholdet i islams helligskrifter” kaldes ”racisme”.

Djævelen findes ganske rigtigt i detaljen.

Søren Villemoes og Gunnar Adriansen har begået en mindeværdig artikel i seneste udgave af Weekendavisen.

Artiklen hedder ”Den radikale væmmelse”.

SV og GA skriver bl.a.:

”Ytringsfrihed, men’-positionen er overraskende fraværende efter mordforsøget på Kurt Westergaard. Men den er ikke væk. Den lever for tiden videre i en mørk og ubehagelig mutation, der bedst kan beskrives som ’den radikale væmmelse’.

Derefter følger nogle betragtninger over Karen Thisteds infame og velkendte udfald mod Kurt W.

Videre skriver forfatterne:

”Hermed bliver Karen Thisteds kommentar et udtryk for en ny tilgang til politik, som vi desværre har set mange eksempler på i Europa det sidste årti, og som vi nu ser eksporteret til Danmark. Tendensen er den radikale væmmelse.
Det er en ny position, der indtages af mange mennesker, der på et eller andet tidspunkt er druknet i den igangværende politiske diskussion om borgerrettigheder, multikulturalisme, islam, integration, sekularisme og ikke mindst ytringsfrihed, der har været på det europæiske kontinent de sidste ti år.”

Herefter følger betragtninger om reaktionerne på mordet på Theo van Gogh –
”han kunne bare have ladet være” – ”det var hans egen skyld” – ”nærmest et iscenesat mediestunt”.

Videre:

”Hvis argumenterne lyder velkendte, så er det ingen overraskelse. Karen Thisteds klumme i Ekstra Bladet spiller nemlig på den samme logik. Det er alt sammen en del af den sprogbrug, man anvender når man abonnerer på den radikale væmmelse:

Volden. Dødstruslerne og angrebene bagatelliseres.
’Misbruget’ af ytringsfriheden blæses ud af proportioner. Den ytrende, nu forfulgte, hånes, mens man stiller spørgsmålstegn ved hans moral. De reelle forbrydere, altså afsenderne af dødstruslerne, voldsmændene og morderne omtales næsten ikke. Ja, deres aggressive volsdhandlinger anses nærmest som naturlige reaktioner på ’krænkede følelser’.
Abonnerer man på den radikale væmmelse, bruger man sjældent tid på at diskutere gerningsmændene. De er ofte blot statister. Nogle gange bliver de endda fremstillet som tilhørende naturriget. Det er ikke sjældent, at man omtaler ekstremisternes vold som en forventlig følge af at håne en anden religion, eller som den anturlige konsekvens af at leve i en globaliseret verden.
Sætninger som ”Der vil altid være nogle få voldelige ekstremister, der reagerer voldeligt – det må man forvente”, hører man ofte. Det bliver sjældent forklaret, hvordan denne naturlige vold er opstået, hvis interesser den tjener, eller hvorfor den er her. Den voldelige islamisme reduceres blot til et naturligt fænomen,, ligesom vind og vejr, fulge og bænkebidere.

Det er i den sammenhæng symptomaitsk, at Karen Thisted kun nævner overfaldsmanden i forbifarten. Større betydning har han ikke. Han kunne lige så godt have været en tornado, en flodbølge eller en vild hund.”

Videre:

”Den radikale væmmelse baserer sig på en total mangel på anerkendelse af andre. Politisk motiverede voldsmænd er naturfænomener, ikke rationelle, selvstændige aktører.
Politiske modstandere er moralske syndere, og ikke bare folk med andre holdninger. Den står derfor i direkte modsætning til den voltaireske væmmelse, hvor man muligvis væmmes ved sine politiske modstandres synspunkter, men hvor man samtidig vil gå i døden for deres ret til at ytre dem. Den radikale væmmelse er derimod kun få millimeter fra at danse på modstandernes grave.

Den tyske filosof Hannah Arendt beskrev den radikale ondskab som en ondskab, der er så radikal, at den ikke kan erkendes. Det samme kan siges om den radikale væmmelse. Det er en væmmelse, der er så radikal, at den heller ikke kan erkendes rationelt. Den skal føles.

Og når man først har fået den ind under huden, ophører ens politiske modstandere med at være medborgere med andre politiske holdninger. De reduceres til moralsk fordækte forbrydere, der hverken fortjener vores opmærksomhed, vores omsorg eller vores rettigheder.
Trues de på livet, skal de hånes som hysteriske. Bliver de angrebet med våben, skal de anklages for at spilde vores dyrebare tid. Dræbes de, risikerer de at blive anklaget for deres eget mord.

Det værste er, at denne væmmelse aldrig forklares rationelt. Den er der bare. Man skal ikke tænke over, hvorfor vi ikke skal have sympati for Kurt Westergaard. Man skal bare overgive sig til væmmelsen – og give efter for hadet.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:50

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 19:12

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 22:03

@ Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 19:12

Hold kæft, hvor er I forfærdelige til de skrækkelige forhold de kæmper imod på Haiti!

Sådan havde jeg det også nogengange i min teenagetid, hvor jeg i perioder havde en for alderen karakteristisk irrationel modvilje mod mine forældre og derfor så alle misforhold i verden som yderligere tegn på at de bare sad der og havde det godt selvom de slet ikke havde fortjent det.

Jeg har tit med andre diskuteret om venstrefløjens oikofobi kunne have udspring i en slags fiksering i et sådant tidligt udviklingsstade, hvor man har en ambivalent eller direkte fjendtligt indstilling til sit eget ophav og alt, hvad det står for.

Tror du vi kan være inde på noget af det rigtige ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 22:09

@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 16. jan 10 kl. 23:45

Dermed må man konkludere, at der intet videnskabeligt grundlag er for raceteorierne der hævder, at der består en direkte kausal relation mellem race og kultur, således at en bestemt race (med et videnskabeligt udtryk underart) frembringer en bestemt type kultur.

Det er jeg godt nok ikke sikker på at du har ret i - hvad bygger du det på, sådan mere fagligt.

Der er ikke noget, der hedder raceteorierNE, i bestemt form - viden om racer fremkommer som en del af den almindelige biologiske genetiske forskning.

Det første eksempel i nyere tid var, såvidt jeg husker, at man fandt ud af at der gjorde sig nogle særlige forhold gældende for østafrikanske mellemdistanceløbere, men det var bare led i den almindelige idrætsforskning, hvor man ser på metabolisme, mekaniske og anatomiske forhold og hvad er kan være.

Jeg synes det ser ud som om, den kilde du citerer, argumenter mod den stråmand at race er totalt determinerende for kultur, men sådan argumenteres der også kun hos ideologiske og pseudovidenskabelige kredse.

Til genglæd mener jeg at der kan være gode grunde til at forvente at der vil kunne vises en tendentiøs påvirkning fra biologi til kultur.

Jeg synes retorikken er lidt vel konkluderende, som man plejer at se det hos politisk korrekte, hvor man hævder at ‘the debate is settled’ og dermed ignorer at der er tale om et ret uudforsket vidensområde, hvor håndfaste konklussioner er lidt malplacerede på nuværende vidensstade.

Iøvrigt - race og underart er ikke synonymer - en afgrænsning kan ofte diskuteres, men der er mindre forskel på racer end på underarter. Og igen iøvrigt, så ville man nok kalde de menneskelige racer for underarter, sådan rent biologisk, hvis det ikke var for PK, for forskellene er større end normalt mellem racer i dyreriget - eneste undtagelser er de husdyr mennesker har fremavlet - og man kunne jo i den sammenhæng diskutere om det ville give mening at sige at vi selv delvist har fremavlet racerne gennem kulturelle barrierer.

Jeg tror ikke jeg kan se noget sagligt i at sammenligne forskelle mellem mænd og kvinder med forskelle mellem racer.

Som en lille sjov krølle kunne man se på at kønsdiformismen også har forskellig størrelse og karakter hos forskelige racer eller etniciteter (som jeg bruger i betydningen en underinddeling under racer).

Jeg er meget enig i at man ikke skal konstruere fortællinger om raceforskelle, som ikke findes eller overdrive dem, der gør, men jeg mener at det modsatte er ligeså skadeligt for vores erkendelse og orienteringsevne - og mener altså at det ser ud som om, du har fået fat i noget ret ideologiseret.

Ellers er jeg vist enig i alt det andet du skriver ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 17. jan 10 kl. 22:13

@B. Mofoe, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 21:46

Tak for et inspirerende indlæg der afslører en tankeforurening og ondskab som skyldes PC Newspeak.

Jeg har hæftet mig ved denneher:

“Det er i den sammenhæng symptomaitsk, at Karen Thisted kun nævner overfaldsmanden i forbifarten. Større betydning har han ikke. Han kunne lige så godt have været en tornado, en flodbølge eller en vild hund.”

Inspirationen kommer fra engelsk og allerhøjeste sted. I USA kaldes det Obama-Speak og det omfatter, at man ikke længere taler om terror men om en “Man-Caused Disaster.

Her et eksempel fra en artikel på Internettet:

Obama-Speak: Homeland Security Secretary Replaces ‘Terrorism’ With the Term ‘Man-Caused Disaster’

By Tim Graham

March 19, 2009 - 15:19 ET

Even as President Obama compares bankers to suicide bombers, his Homeland Security Secretary is suggesting the T-word, terrorism, is too inflammatory and representative of old-fashioned “politics of fear.” She’s announced a new term: “man-caused disaster.” From an interview with the German magazine Der Spiegel:

SPIEGEL: Madame Secretary, in your first testimony to the US Congress as Homeland Security Secretary you never mentioned the word “terrorism.” Does Islamist terrorism suddenly no longer pose a threat to your country?

NAPOLITANO: Of course it does. I presume there is always a threat from terrorism. In my speech, although I did not use the word “terrorism,” I referred to “man-caused” disasters. That is perhaps only a nuance, but it demonstrates that we want to move away from the politics of fear toward a policy of being prepared for all risks that can occur.

But what if the suicide bomber is a female? Isn’t it sexist to use “man-caused disaster”?

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter kocsis, holte | Skrevet: 17. jan 10 kl. 22:36

Der påstås rask væk af DF-segmentet , at de 17 overfaldsmænd alle er muslimer.

Hvor ved man det fra?

Har Df-segmentet lavet en spørgeundersøgelse af hver enestes forthold til religion?

Hvad hvis de 17 hævder at de ikke har nogen tro og derfor er ateister?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 22:41

@ JAJ

Onde tunger ville sige at kvinder ALTID spell disaster. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Jørgensen, Slagelse | Skrevet: 17. jan 10 kl. 23:00

Peter Kocsis:

“Hvad hvis de 17 hævder at de ikke har nogen tro og derfor er ateister? “

Ja så tror Peter og Karin selvfølgelig på den, vi andre lægger såmænd blot to og to sammen og erkender at det er fire. Men OK, voldtægtsmændene kunne jo være japanere, argentinere eller folk fra Påskeøen, det er bare ikke særligt sandsynligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 23:05

peter kocsis skrev:

”Der påstås rask væk af DF-segmentet , at de 17 overfaldsmænd alle er muslimer.
Hvor ved man det fra?
Har Df-segmentet lavet en spørgeundersøgelse af hver enestes forthold til religion?
Hvad hvis de 17 hævder at de ikke har nogen tro og derfor er ateister?”

Svar:

Det påstås rask væk af dårekistesegmentet, at det er DF-segmentet, der hævder, at de 17 overfaldsmænd er muslimer.

Hvor ved man det fra?

Har dårekistesegmentet lavet en undersøgelse af hver enestes forhold til politisk parti?

Hvad hvis de hævder, at de er radikale, SF’ere, socialdemokrater?

Eller at de slet ikke har noget politisk tilhørsforhold?

sikkerhedsord: hejsa til loonien over alle loonier

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Larsen, Vildbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 23:16

AN AAGE JEPPESEN, 17. jan 10 kl. 18:22
Tak for svar. Jeg er enig i at kristendommen kan ses at indeholde rationelle elementer, og elementer der taler til vort dybere jeg. Men de er ikke så umiddelbart tilgængelige som i islam, og de taler til en anden del af vor natur.
Det at de er svært tilgængelige, nogle tilmed godt indpakkede i magi mm, og taler til , mener du og jeg nok, det bedste i os, gør dem naturligvis ikke mindre relevante og rigtige.
Det gir selvfølgelig noget for teologerne at fundere over, og det er der, som du er inde på, kommet mange gode tanker og visdom ud af. Men også det, eller det meste af det , er heller ikke umiddelbart tilgængeligt, og hvad nytter det så, når man skal have en travl hverdag til at hænge sammen, eller ikke har den store interesse . Ikke meget.
Anderledes med islam, du skal i realiteten kun accepter en præmis: en almægtige skabende og herskende gud, og så ruller den, specielt hvis du får den ind med modermælken for så følger de andre præmisser naturligt efter, for de passer helt ind i den udvikling vi gennemgår fra barn til voksen. Man lærer at tilhøre en klan/stamme/grubbe /sted/ land, or whatever (af den kategori) og at acceptere at der er en leder.
Og dette komme, mener jeg, tydeligt frem, i specielt de unge og radikaliseredes fremfærd, men ikke kun der, afsondringen (”vi er andre (og har en anden leder)”), forbliver for mange livet igennem.
Ikke underligt for det er en naturlig del af det at være menneske, at høre til (whatever).
I det indlæg du refererer til, skrev jeg til sidst (ca) ”at; koranen kun anviser få, eller direkte advarer mod, de af menneskehedens bedre egenskaber vi sætter pris på, og ved er nødvendige for at kunne leve fornuftigt sammen” Og min hensigt med det var udover at fremhæve dette, at fremhæve kontrasten, til det man, vel, ville forvente.
Det betyder naturligvis ikke at muslimer ikke kan være ordentlige menneske, og leve sammen med andre, men at de ikke får megen støtte hertil i deres tro. Følgelig er det oftest kun de bedre udrustede, mindst indskolede, og /eller de med de stærkest udviklede naturlige anlæg (i den rigtige retning) der klarer at integrere sig fornuftigt.
En hurtig og noget overfladisk analyse naturligvis, men, tror, jeg dog nok ikke langt fra. Og som jeg var inde på i et tidligere indlæg, mener jeg at hele baduljen kan ses som en følge/forlængelse af den ”kære profets ” natur og manier,
At de islamiske teologi som også den kristne anvender logisk argumentation af teksterne, finder jeg helt selvfølgeligt, hvad skulle de ellers gøre, alt andet ville jo være at lægge til teksten.

Jeg er ikke lærd ud i det humanistiske, og er komme til den sent i livet, men genkender trods det, husker ikke hvorfra udover fra Johannes evangeliet, betragtningerne over; Ordet.
Udmærket filosofi, men en særlig dyb forståelse er de nu, efter min ringe mening, ikke.
Kender du historien om den Amerikanske dame, Hellen hed hun vist der var døv og blind ca fra fødslen, og som i en sen alder lærte at kommunikere med tegnsprog? En lang historie , men essensen er at damen havde et rigt åndsliv også inden hun fik et sprog, kunne blot ikke udtrykke det.
Finder, også med den historie in mente, det der udtrykkes af Lao Tzu (Tao), om ca samme tema mere rigtig: det sete er ikke det der er, ordet er ikke ordet der er (tanken?) .
Der i ligger, finder jeg, en dybere og når man har tygget lidt på den, mere sand forståelse. Vi, eller i det mindste jeg, møder en flig a det hver dag: man vil eller ved, et eller andet men kan end ikke formulere det for sig selv, men aner trods det at/hvad det er..

Upassende ? Klag over indlæg

 
jørgen olsen, 2300 | Skrevet: 18. jan 10 kl. 00:50

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 19:12

“Hold kæft, hvor er I forfærdelige til de skrækkelige forhold de kæmper imod på Haiti!”
—-
ja, du kan jo holde din ryg fri, bennedsen. du har doneret de 5,- du skal og er sikkert igang med at pakke kufferten, for at tage ned og hjælpe med at flytte murbrokker og redde menneskeliv! du har tid til det, det ved jeg!

voldtægterne i Norge, Sverige og Danmark rager dig åbenbart en høstblomst.

men politisk korrekt har man lov at være!

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 01:29

@Søren Ferling, København NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 22:09

Hvilket held – du har fundet endnu et felt hvor vi nok er uenige. Som bekendt vokser erkendelsen gennem dissens og ikke gennem lammende enighed. ;-)

Lad mig indledningsvis sige, at vi med diskussionen om relationerne mellem arv/miljø eller race/kultur bevæger os ind på et felt som i ganske særlig grad er politisk inficeret. Området er meget langt fra udforsket af biologien og samfundsvidenskaberne, hvorfor jeg da også åbner op for den mulighed, at jeg kan tage fejl.

JAJ: ”Dermed må man konkludere, at der intet videnskabeligt grundlag er for raceteorierne der hævder, at der består en direkte kausal relation mellem race og kultur, således at en bestemt race (med et videnskabeligt udtryk underart) frembringer en bestemt type kultur.”

SF: ”Det er jeg godt nok ikke sikker på at du har ret i - hvad bygger du det på, sådan mere fagligt.”

Mit indlæg her i tråden bygger primært på H. Rudolf Schaffers grundbog om ”Social udvikling” (original udgave 1996, dansk udgave 1999) der primært henvender sig til studerende inden for psykologi, pædagogik og sociale fag, der har behov for en basal viden om børn også på dette udviklingspsykologiske område. Det centrale emne er socialiseringen: hvordan et primært biologisk væsen kan udvikle sig til et yderst raffineret socialt væsen.

Min interesse for biologi og evolutionsteori blev grundlagt allerede i teenageårene efter læsning af jesuitterpateren og palæontologen Pierre Teilhard de Chardins bog ”Fænomenet menneske”. Siden har jeg selvfølgelig læst Darwin, Spencer og Dawkins; Poppers kritik af evolutionsteorien og Kai Sørlanders kritik af Dawkins og hans filosofiske teori hvorefter ”the missing link” i evolutionsteorien er en ikke-fysisk formålskausalitet, der er definerende for alt liv.

Jeg har et vist kendskab til memetik (den kulturelle transmissionsmekanisme) og har med interesse læst Jesper Hoffmeyers teser om biosemiotik der har en vis genklang i Sørlanders begrebsfilosofiske bestræbelse på at beskrive livsprocesserne. En af mine bekendte, Agner Fog, der har doktergraden i kemi og filosofi fremsatte for nogle år siden en ny teori for kulturel evolution (Cultural Selection, 1999), som også indeholder en historisk gennemgang af teorierne om kulturel evolution fra Spencer til nutiden, som jeg har suget en del næring fra.

Bogens første fire kapitler, sammen med andre afhandlinger, er tilgængelig på Fogs website og kan læses her:

http://www.agner.org/cultsel/toc.php

Som lægmand er jeg således rimeligt godt orienteret om de teorier og forskningsresultater der har berøring med det emne vi diskuterer.

SF: ”Der er ikke noget, der hedder raceteorierNE, i bestemt form - viden om racer fremkommer som en del af den almindelige biologiske genetiske forskning.”

Med begrebet raceteorierne – i bestemt form – mener jeg blot de filosofiske teorier fra Spencer og indtil efter anden verdenskrig, som ikke skelnede mellem genetisk arv og kulturel arv.

SF: ”Jeg synes det ser ud som om, den kilde du citerer, argumenter mod den stråmand at race er totalt determinerende for kultur, men sådan argumenteres der også kun hos ideologiske og pseudovidenskabelige kredse.
Til genglæd mener jeg at der kan være gode grunde til at forvente at der vil kunne vises en tendentiøs påvirkning fra biologi til kultur.”

Så vidt jeg kan se, henviser Schaffer blot til adfærdsgenetikkens resultater. Jeg har ikke kendskab til nyerere genetisk forskning der invaliderer disse resultater. Har du?

Du må præcisere hvad du mener med ”en tendentiøs påvirkning fra biologi til kultur”, og hvad du bygger det på rent fagligt.

SF: ”Jeg synes retorikken er lidt vel konkluderende, som man plejer at se det hos politisk korrekte, hvor man hævder at ‘the debate is settled’ og dermed ignorer at der er tale om et ret uudforsket vidensområde, hvor håndfaste konklussioner er lidt malplacerede på nuværende vidensstade.”

Det er jeg ikke uenig i, og derfor også åben for ny viden.

SF: Iøvrigt - race og underart er ikke synonymer - en afgrænsning kan ofte diskuteres, men der er mindre forskel på racer end på underarter. Og igen iøvrigt, så ville man nok kalde de menneskelige racer for underarter, sådan rent biologisk, hvis det ikke var for PK, for forskellene er større end normalt mellem racer i dyreriget - eneste undtagelser er de husdyr mennesker har fremavlet - og man kunne jo i den sammenhæng diskutere om det ville give mening at sige at vi selv delvist har fremavlet racerne gennem kulturelle barrierer.”

Begrebet race svarer til det biologiske begreb art, der er defineret som en population der kan få avlsdygtigt afkom. Men det anvendes på inkonsistent vis, således at vi taler om forskellige hunderacer og menneskeracer, hvor vi i virkeligheden mener underarter. Der er således større forskel på racer i betydningen arter end mellem underarter (sub species) der jo er så nært beslægtede, at de kan få avlsdygtigt afkom.

Dette er vel ikke anderledes end mellem Afrikanere der, bortset fra albinoer, har en mørk hudfarve og nordeuropæere der har en lysere hudfarve qua en evolutionær tilpasning til miljøet end mellem brune bjørne og hvide bjørne (isbjørne) der ligeledes er tilpasset deres miljø, fordi den rigtige camuflage giver en større overlevelsesfordel.

Selektiv avl kan naturligvis ikke sammenlignes med naturlig udvælgelse, for her er det menneskets ønsker/behov der søges tilfredsstillet ved at sætte den naturlige selektion ud af kraft.

SF: ”Jeg tror ikke jeg kan se noget sagligt i at sammenligne forskelle mellem mænd og kvinder med forskelle mellem racer.
Som en lille sjov krølle kunne man se på at kønsdiformismen også har forskellig størrelse og karakter hos forskelige racer eller etniciteter (som jeg bruger i betydningen en underinddeling under racer).”

Det saglige ligger vel i at man da gennem tværkulturelle sammenligninger kan få et indtryk af, hvor meget der skyldes genetiske forskelle og hvor meget der skyldes kulturelle.

Den moderne definition af etnicitet kan stort set oversættes til kultur. Den Store Danske har følgende:

“Etnicitet, (afledt af gr. ethnikos ’vedr. folk’, af ethnos ’folk’), begreb, der siden 1960′erne har vundet indpas i samfundsvidenskaberne som betegnelse for politisk og kulturelt definerede gruppetilhørsforhold inden for etniske grupper. Som betegnelse for politisk og kulturelt definerede grupper uden egen stat har etnicitet stort set afløst begrebet stammetilhørsforhold.

Inden for samfundsvidenskaberne er etnicitet kulturelt og socialt defineret som et forhold, der afhænger af selvidentifikation, accept i den etniske gruppe og af et internt kommunikationsfællesskab, som udfolder, anerkender og befæster den pågældendeetnicitet. Etnicitet kan ikke defineres objektivt, men betegner et følelsesmæssigt tilhørsforhold til en kulturelt og undertiden sprogligt defineret identitet.

Etnicitet har paralleller til nationalitet, hvilket formentlig er en del af forklaringen på begrebets popularitet. Undertiden bruges betegnelsen med tydelig henvisning til biologisk afstamning (race), således fx om danske statsborgere af ikke-europæisk afstamning, uanset disses kulturelle selvidentifikation.”

Men igen er der en vis betydningsmæssig udtværing af begrebet. I FNs konvention til bekæmpelse af racisme fra 1966 defineres ”race” og ”etnicitet” således:

”Medens ordet ”race” henviser til den i entropologien foretagne inddeling af menneskeslægten på grundlag af arvelige egenskaber, henviser ordet ”etnisk” til en inddeling på grundlag af kulturelle kendetegn.”

Det er korrekt at seksuel dimorfisme har forskellig størrelse og karakter blandt de menneskelige underarter.

Her tror jeg godt at vi kan tale om en genetisk/kulturel coevolution hvor forskellige kulturer opstiller forskellige kvindeidealer således at de der ligger længst fra idealet har vanskeligere ved at blive gift og dermed få afkom. Altså et eksempel på kulturel selektion.

I den vestlige kultur har idealet siden Renæssancen gået i retning af stadig slankere kvinder, medens den islamiske kultur og andre oprindelige kulturer foretrækker kvinder af den type Rubens malede med brede hofter og noget både til ”gården og til gaden”.

Her ser man først og fremmest på fødedygtighed, mens vi i vore velstående samfund kan tillade os den luxus alene at lade det rent æstetiske indtryk være afgørende.

I denne sammenhæng bør det nævnes, at de ældste kendte skulpturer af kvinder man kender, er de såkaldte Venus-figurer, der er små, blot omkring godt 10 cm høje. De er mere end 20.000 år gamle og fortæller en del om, hvordan vore forfædre har opfattet tilværelsen. De er fundet overalt i det forhistoriske Europa fra Balkan til Bajkal-søen og vestpå til Willendorf ved Wien og i Grotte du Pappe i Frankrig.

Navnet Venus-statuetter er noget malplaceret eftersom det er bredhoftede, fede, ofte gravide, ansigtsløse kvinder. Nogle forskere har beskrevet dem som udtryk for en mandlig opfattelse af erotik –en slags fortidens udgave af Playboy. Andre forskere opfatter dem som primitive og obskøne frugtbarhedsgenstande eller som “Barbariske forestillinger om skønhed”. Den betegnelse er i sig selv udtryk for en kulturel fordom. ;-)

SF: ”Jeg er meget enig i at man ikke skal konstruere fortællinger om raceforskelle, som ikke findes eller overdrive dem, der gør, men jeg mener at det modsatte er ligeså skadeligt for vores erkendelse og orienteringsevne - og mener altså at det ser ud som om, du har fået fat i noget ret ideologiseret.”

Det kan vi heller ikke bliver særligt uenige om, men hvis du mener at have belæg for at hævde, at der består en kausal relation mellem race og kultur som jeg har overset, så skylder du fortsat at fremkomme med om ikke dokumentation så i det mindste en teori der forekommer sandsynlig. Jeg venter spændt på at blive afidiologiseret – hvem kan ikke trænge til det? ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 18. jan 10 kl. 01:30

@ Maria Due, Århus | Skrevet: 17. jan 10 kl. 01:42

Men hvor islam henter kræfter baglæns, har de færreste forstået, at det var omvendt med nazismen. Hitler stod for tyskerne som det nye og moderne, der skulle lægge afstand til fornedrelsen og alt det, der ikke overlevede Første Verdenskrig. Det handlede langtfra kun om socialisme og det nationale, det var i høj grad modernitet og Hitlers uomtvistelige effektivitet, der tiltrak de unge. De røg med som lemminger og helt ud over afgrunden.

Som idag, hvor børn og unge kommer hjem fra hjernevasken i skolen og fortæller deres forældre at de altså bare slet ikke forstår ‘det nye’.

Og det viser at nazisme kun ligger et mulehår fra den maxisme, der stadig har hegemoni i Vesten, nu bare med nazismens og marxismens racehieraki vendt på hovedet. Og at de begge er udsprunget fra den romantik og modoplysning, som oplysningen gav som reaktion.

Ja, altså, det er jo bare mine meninger - jeg ønsker ikke at tage dig ikke som gidsel, fordi jeg tager udgangspunkt i dine tankevækkende betragtninger.

Derefter kan muslimer få valget mellem at blive - det fik de også Spanien - hvis de afsvor sig islam, eller at rejse.

Reconquistaen revisited - sådan tror jeg også det ender - og at vi skal være glade, hvis det kan gå så fredeligt for sig.

Får vi en rød regering, vil det gå hurtigere, og det kan måske ligefrem være ønskeligt.

Det kunne du godt have ret i - ihvertfald prøver jeg af og til at forklare vores meningsmodstandere at det faktisk er os, der arbejder for en fredelig og human løsning på situationen, fordi vi ikke ønsker at se, hvor hårdt man kan spænde låget på og hvor langt man så kan komme - at vi mener at det er at spille hasard med over en milliard menneskeskæbner af hensyn til nogle luftige forgyldte visioner.

Derfor mener jeg ikke, at det er os, der skal yde mere, men muslimerne der skal påtage sig et helt anderledes stort ansvar for fællesskabet og på den måde afgøre deres europæiske skæbne.

Præcis - det er mig ubegribeligt at mange ikke ser at vi allerede har ydet langt mere, end nogen andre nogensinde har - og at modsætningerne i samfundet derfor er tegn på at noget er helt og aldeles galt.

… og i øjeblikket går det for de muslimske ledere ud på at trække tiden, så at de får sluset flest muligt ind i landet …

Jo, men så sandelig også for venstrefløjen - det er lige kommet frem via en administrativ medarbejder at British Labour har satset på at stille befolkningen og Toryerne overfor et fait a compli med deres indvandring uden kontrol.

I mine mørkeste øjeblikke synes jeg, at Hitler posthumt er på vej til at vinde for islam og dermed alligevel besejre os. Islam er på sin vis Hitlers arv til os, fordi han efterlod et racistisk spøgelse, der har skræmt de fleste til tavshed. Havde det ikke været for Hitler, havde islam efter min mening ikke haft en chance som den nuværende.

Det er så sandt som det er sagt, men man skal også huske at det er marxisterne, der oppisker dette had mod os selv - som David Gress har skrevet og som jeg også kan huske, var det i halvfjerdserne man gik over fra at tale om ‘tyskerne’ til ‘nazisterne’ og udbrede skammen over den til alle hvide.
______________________________________________________

@ L. Hansen, Kolding | Skrevet: 17. jan 10 kl. 03:34
@ Jens Hansen, Odense | Skrevet: 17. jan 10 kl. 05:11
@ poul Hansen, Kbh S | Skrevet: 17. jan 10 kl. 05:16

I er nødt til at være mere konkrete, hvis vi skal kunne tale sammen - hvis i har ret i jeres nedgøring af os andre, må det vel kunne konkretiseres, så man kan svare…
______________________________________________________

@ Friedrich Goldwasser, Berlin | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:13

Du mener ikke, der er forskel på at nedrakke folks udseende og deres meninger ?
______________________________________________________

@ Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 17. jan 10 kl. 10:26

Som ‘mand’ blev mine meninger accepteret og behandlet med respekt.

Det må være tilfældigt - man kan jo ikke nå at realitetskorrigere alle indlæg - f.eks. springer jeg altid en vis ‘Jacob E, By’ over og ‘han’ kunne godt være ‘dig’.
______________________________________________________

@ Edvard M, 4970 | Skrevet: 17. jan 10 kl. 11:15

Du kom lige til at glemme argumenterne…
______________________________________________________

@ Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 17. jan 10 kl. 13:20

Men venstrefløjen er dog ikke blevet lige så antisemitisk, som dele af den var i halvfjerdserne, hvor stort set alle Informations læsere støttede den antisemitiske terrororganisation Blekingegadebanden.

Der er vist ikke meget forskel - jeg var med i en debat dér om Israel og jeg var helt alene - havde jeg ikke været der, var der ingen debat blevet.
______________________________________________________
@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 17. jan 10 kl. 14:32

Skønt Reich teorier kan kritiseres for politisk énsidighed og psykoanalytisk reduktionisme, mener jeg ikke desto mindre, at han har ret i sin hovedtese: At den fortrængte seksuelle energi udnyttes til at opretholde de politiske og religiøse magtstrukturer.

Der kan givet være noget i det, men jeg mener man også skal huske at han var en del af Frankfurterskolen og den kulturelle marxisme og at den ideologi sådan set vil se ethvert kulturelt fænomen som en neurose og kun vil anse mennesket helt reduceret til dyr som frigjort.

Man kan også sige at absolut alle kulturer undertrykker seksualitet - det er en forudsætning for kultur og samfund.

Jeg har selv arbejdet er del med hans både teorier og praksis.

At den ideologi som præsenteres i Mein Kampf i sidste instans kan føres tilbage et et enkelt menneske …

Jo, man skal måske lige også huske at han selv sagde at Mein Kampf var utænkelig uden Marx - det er selvfølgelig så også kun to mennesker, eller tre, hvis vi tager Engels med.

Mere også for at huske på at racismen, racehygiegne og raceudryddelse/folkemord ligger helt ved hjerteroden af den venstreorienterede ideologi - som det allerede kom til udtryk omkring 1850 i Neue Rheinische Zeitung - her et citat:

“All the other large and small nationalities and peoples are destined to perish before long in the revolutionary world storm… these residual fragments of peoples always become fanatical standard-bearers of counter-revolution and remain so until their complete extirpation or loss of their national character… [A general war will] wipe out all these petty hidebound nations, down to their very names. The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward.”
- Friedrich Engels
(”The Magyar Struggle,” Neue Rheinische Zeitung, January 13, 1849)

Man kan vist godt her se, hvor DF-haderne, de i egne øjne anstændige, har deres åndelige arvegods fra.

Flere indsigter i marxismens lighed med nazisme og islam her: http://marxwords.blogspot.com/
______________________________________________________

@ Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 17. jan 10 kl. 17:06

Du har totalt misforstået spillets regler: alt er tilladt fra rød stue, alt fra blå stue er forkasteligt.

Jep, og det ligger jo også i lige forlængelse af at marxismen er en racistisk ideologi som også nazisme og islam - disse ideologier er alle udstyret med en dualistisk etik, hvor der gælder én regel for dig og en anden for mig - og de deler derfor også en total afvisning af det kristne dogme om menneskers ligeværd.

Derfor er debatter med den slags mennesker lidt af en udfordring og det bliver ikke lettere af at mange af de moderne efterfølgere ikke selv kan gennemskue de tanker de følger, sådan at de bilder sig ind at de går ind for menneskers ligeværd, f.eks. fordi de er tilhængere af Menneskerettighederne og dermed mener at have deres etiske, moralske ryg fri.

At de de facto er racister eller det, der er værre, er for kompliceret til at det dæmrer.
______________________________________________________

@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 17. jan 10 kl. 18:22

Hos Johannes er ”logos” oversat til at betyde ”Guds ord”, men man bør have bibetydningerne med i baghovedet når man læser teksten: …

Det er jeg meget enig i.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ulla Porse, Sønderbro | Skrevet: 18. jan 10 kl. 08:36

Om 25 år er alle som skriver på denne blog døde. Sådan er livet desværre. det hele ender med at dør. Derfor er det vigtigt at bruge sin tid ordentligt, sålænge man kan. Her bruger en masse mennesker tiden på at hade. De hader simpelthen. Og så skriver dem om hvor meget de hader. Måske tror de at de kan ændre verden. Jeg ved det ikke. Naturen går sin gang, og om 100 år vil man se tilbage til denne tid, og tænke “Hvor var de dog primitive dengang”. Sådan er historien. Man ser altid tilbage på den med undren, fra sin nutid.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jakob Nielsen, Odense | Skrevet: 18. jan 10 kl. 08:50

@Ulla Porse

Blot til din information, jeg havde ikke tænkt mig at gå i graven som 63 årig. At man i øvrigt har en kritisk holdning til islam og multikultur, betyder vel ikke at man hader?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 18. jan 10 kl. 11:29

I Sverige nærmer de sig hastigt 6.000 voldtægter om året, men i modsætning til Norge, så er dette en ikke-eksisterende historie i de Svenske medier. Men generelt må man sige, at de Europæiske kvinder virkelig får lov at ‘lægge krop til’ elitens multikulturelle eksperiment.

Upassende ? Klag over indlæg

 
henrik egholm, 2720 | Skrevet: 18. jan 10 kl. 12:52

de lever som trælle i norge og sverige. dhimmikrati er deres hverdag. indskrænk jer selv og giv mere og mere plads til berigerne!

http://literally.wordpress.com/norske-myndigheder-d%C3%A6kker-over-muslimske-voldt%C3%A6gter/

norske myndigheder dækker over muslimske voldtægter!!!!!!

velkommen islam

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 12:58

@Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 18. jan 10 kl. 11:29

“I Sverige nærmer de sig hastigt 6.000 voldtægter om året, men i modsætning til Norge, så er dette en ikke-eksisterende historie i de Svenske medier.”

De svenske mænd bliver stadig mere liderlige og uterlige efter at prostitution blev forbudt og kunden straffet. Og som enhver der har set en svensker i Nyhavn ved, så drikker de som svin.

De svenske mænd er også racister - de afskyer indvandrerkvinder i dén grad, at de alene kaster sig over etnisk svenske ungmøer, især dem som knapt nok har fået hår på fitten.

Når de svenske medier ikke omtaler, at Sverige også på dette felt indtager en klar førsteplads i EU, så må det skyldes den kendte svenske oikofobiske selvudslettende beskedenhed.

Forklaringen på at Sverige er europamester i voldtægt er ifølge EU-undersøgelsen:

”Tidlig seksuel debut, høj alkohol konsumering, “fri seksualitet” og “retten til at sige nej” resulterer simpelthen i flere voldtægter, konkluderer undersøgelsen.

Ser man på ofrene er dette i god overensstemmelse med undersøgelsen. En ung arbejdende eller studerende svensk single-pige som har drukket alkohol og er til fest er det typiske offer.

Ser man på gerningsmændene er billedet et andet. Den typiske gerningsmand er etnisk svensk, ofte mere ædru end i andre lande og han voldtager en yngre tøs som han kender.

Den type gerningsmand tilhører den gruppe som i de fleste tilfælde slipper uden straf. Noget er råddent når det land i verden der har den højeste grad af ligestilling er europamester i voldtægter.”

Så er den ged barberet. Og ikke et ord om muslimsk kulturberigelse fordi muslimske mænd bilder sig ind, at halvfulde let påklædte tøser er luddere der bør stå til fri afbenyttelse for herrefolket. Det ville jo være den rene og skære islamofobi, og det vil man ikke ha´ i Sverige, hvor ligestillingen er kommet så vidt, at det anses for racisme, at opdele kriminalstatistikken efter etnicitet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
henrik egholm, 2720 | Skrevet: 18. jan 10 kl. 13:17

tidligere advarede Aftenposten om, at ”unge” er i gang med at ødelægge Oslo. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at disse ”unge”, havde en forbløffende lighed med de samme ”unge” med muslimsk immigrantbaggrund der ødelægger så mange byer i Vesteuropa.

kilde: aftonposten!

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 14:18

Saudi Arabia: 80-year-old man marries 11-year-old girl

“There is no law that prohibits the marriage of a girl under 18,” says the randy old goat, and he’s right. After all, Muhammad did it:

“The Prophet wrote the (marriage contract) with ‘Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).” — Bukhari 7.62.88

from Al-Arabiya, January 17:

DUBAI (Al Arabiya) News of a Saudi octogenarian marrying an eleven-year-old girl has outraged human rights activists amid calls on the government to regulate the marriage of underage girls, local media reported Saturday.
The Saudi National Human Rights Commission formed a committee to investigate the marriage, which activists consider a flagrant violation of human and children rights, the Saudi newspaper al-Riyadh said.
The marriage registrar, who was widely criticized since he agreed to seal the marriage contract knowing the girl’s age, absolved himself of any blame.
“There is no law that prohibits the marriage of a girl under 18,” he told the paper. “Plus, I summoned the girl and she declared her consent and signed the contract.”…

The father, who took 85,000 riyals (more than $22,000) in dowry, defended his decision to marry off his 11-year-old daughter even though his wife vehemently objected.

“I don’t care about her age,” he told the paper. “Her health and her body build make her fit for marriage. I also don’t care what her mother thinks.”

Of course not. Why should he?

The father added that marriage at such an early age has been a custom in the Saudi society for a very long time and that he saw no reason why it should be a problem now.

“This is a very old custom and there is nothing wrong with it whether religiously or socially.”…
As for the bride, she just called for help as she burst into tears.

“Save me. I don’t want him,” she cried.

Note: Det sidste betyder “ja” på muslimsk.

May the old bastard choke on his viagra!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 18. jan 10 kl. 14:38

@Ulla Porse, Sønderbro

Du antager restløst at størsteparten af brugerne på denne blog er af ældre dato.

Jeg er kun i begyndelsen af 30erne, og jeg har så sandelig ikke tænkt mig at kradse af i en alder af knapt 60. Der er mange flere yngre brugere som færdes på disse hjemmesider end du lige umiddelbart regner med.

Dine påstande om had er totalt forskruede. Det gennemgående element er en sund skepsis, men desværre også en vis frygt overfor islam, og europas igangværende kolonisering af muslimer.

Du er en meget naiv og uvidende person, hvis du tror at eftertiden vil tro at vi er “primitive” i vores samtid.
Du har ikke den fjerneste ide om hvad der åbenbart foregår pt. Hvor muslimer stykvis er ved at blive majoriteter i flere europæiske byer. Fortsætter udviklingen i samme retning og med samme hastighed, vil der uden tvivl være et masssivt flertal om 100 år i adskillige europæiske byer.
Et godt eksempel er Malmø, som pt. er 1/3 muslimsk.

Hvem er det som har hovedet oppe i skyerne, og ikke forstår hvad det er som foregår?

Din “naturen går sin gang” er desværre udtryk for en vattet opgivelsesmentalitet.
Samfundsmæssige og demografiske forhold, her i blandt indvandring og fertilitet, er reguleret af politik. Politik er kendetegnet ved aktiv stilling tagen, og en antagelse om at handlinger og aktivt formuleret politik gør en forskel. Hvis der er noget som fortiden til fulde illustrerer, er det at indvandringen i nyere tid, fra politisk side, kunne være undgået.
Din “naturen” analogi er derfor totalt fejlagtig.

I det lange løb er vi alle døde. Og hvad så? Det kan man ikke bruge til noget når problemerne tårner sig op foran en.

Mit råd til dig er følgende; drop dine fordomsfulde anklager om had, fralæg dig din opgivende mentalitet, og informer dig selv om de samfundsmæssige fakta som vedrører den islamiske indvandring.
Der er rigeligt at tage fat på fra din side.

Upassende ? Klag over indlæg

 
D. H., 4700 | Skrevet: 18. jan 10 kl. 14:40

Johannes Wachtman, Hellerup | Skrevet: 16. jan 10 kl. 19:26

Søren Ferling, København NV | Skrevet: 17. jan 10 kl. 01:14

Jeg vil starte først med et forsøg på at afklare ”Tabula Rasa” = ”Ubeskrevet blad” sætningen.

CITAT fra Bevingede ord ved T.V.J. ISBN 87-12-03876-8
” Ubeskrevet blad – har oprindelse hos Aristoteles (384-322 f.v.t.) i De anima 3,4: >> Som på en tavle, hvor der i virkeligheden intet er skrevet <> Fornuften ligner en ubeskrevet tavle<<. Plutarkos (46 e.v.t.) forandrer tavle til blad, fordi han kender papyros, mens de andre skrev på vokstavler- - Men senere dukker tavlen op igen , nemlig på latin hos Albertus Magnus (1193-1280) i De anima 3,2,17 i formen ”Tabula rasa”, der blev et i filosofien meget anvent udtryk og er i mange lande citeret bevinget ord.
CITAT slut
Kære Søren
Jeg undskylder for at anfægte dit ”upåklagelig viden” som jeg eller andre ikke kan anvende den i vores hverdag.
Når et nyfødt barn kommer til verden, er det eneste det er udrustet med er dets instinkter. Opdragelse og intellektuelt overbygning bliver langsomt programmeret i dens C.N.S. Dels ved hjælp af dets egne instinktive kognitive evner og dels fra dem som tager sig af barnet. Jeg ønsker ikke at angive et præcis forløb for barnets krops biokemiske processer, da det ingen mening giver på denne blog. Du skrev kun kommentaren for provokationens skyld og ikke på grund af at du er i besiddelse af faglig viden.
”Tabula rasa ” er ord sprog i lighed med ” Når lort kommer til ære så ved de ikke hvordan de skal være”.
Resten af dine kommentarer er på samme måde intet være og kan ikke tages seriøst.
D.H.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Zander, Spain | Skrevet: 18. jan 10 kl. 15:24

Stof til eftertanke.
Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life.

Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other components.

Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges.

When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the other components tend to creep in as well.

Here’s how it works:

As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in:

United States — Muslim 0.6%
Australia — Muslim 1.5%
Canada — Muslim 1.9%
China — Muslim 1.8%
Italy — Muslim 1.5%
Norway — Muslim 1.8%

At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and among street gangs. This is happening in:

Denmark — Muslim 2%
Germany — Muslim 3.7%
United Kingdom — Muslim 2.7%
Spain — Muslim 4%
Thailand — Muslim 4.6%

From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature halal on their shelves — along with threats for failure to comply. This is occurring in:

France — Muslim 8%
Philippines — 5%
Sweden — Muslim 5%
Switzerland — Muslim 4.3%
The Netherlands — Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago — Muslim 5.8%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections in:

Guyana — Muslim 10%
India — Muslim 13.4%
Israel — Muslim 16%
Kenya — Muslim 10%
Russia — Muslim 15%

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian churches and Jewish synagogues, such as in:

Ethiopia — Muslim 32.8%

At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in:

Bosnia — Muslim 40%
Chad — Muslim 53.1%
Lebanon — Muslim 59.7%

From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims), sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in:

Albania — Muslim 70%
Malaysia — Muslim 60.4%
Qatar — Muslim 77..5%
Sudan — Muslim 70%

After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in:

Bangladesh — Muslim 83%
Egypt — Muslim 90%
Gaza — Muslim 98.7%
Indonesia — Muslim 86.1%
Iran — Muslim 98%
Iraq — Muslim 97%
Jordan — Muslim 92%
Morocco — Muslim 98.7%
Pakistan — Muslim 97%
Palestine — Muslim 99%
Syria — Muslim 90%
Tajikistan — Muslim 90%
Turkey — Muslim 99.8%
United Arab Emirates — Muslim 96%

100% will usher in the peace of ‘Dar-es-Salaam’ — the Islamic House of Peace. Here there’s supposed to be peace, because everybody is a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in:

Afghanistan — Muslim 100%
Saudi Arabia — Muslim 100%
Somalia — Muslim 100%
Yemen — Muslim 100%

Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons.

‘Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. — Leon Uris, ‘The Haj’

It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the national average would indicate.

Today’s 1.5 billion Muslims make up 22% of the world’s population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus, Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world’s population by the end of this century.

Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Well, boys and girls, today we are letting the fox guard the henhouse. The wolves will be herding the sheep!

Obama appoints two devout Muslims to Homeland Security posts. Doesn’t this make you feel safer already?

Obama and Janet Napolitano appoint Arif Alikhan, a devout Muslim, as Assistant Secretary for Policy Development.

DHS Secretary Janet Napolitano swore in Kareem Shora, a devout Muslim who was born in Damascus, Syria, as ADC National Executive Director as a member of the Homeland Security Advisory Council (HSAC).

NOTE: Has anyone ever heard a new government official being identified as a devout Catholic, a devout Jew or a devout Protestant…? Just wondering.

Devout Muslims being appointed to critical Homeland Security positions? Doesn’t this make you feel safer already??

That should make the US ’ homeland much safer, huh!!
Was it not “Devout Muslim men” that flew planes into U.S. buildings 8 years ago?

Was it not a Devout Muslim who killed 13 at Fort Hood ?

Kan også anbefale at læse Oriana Fallaci “The FORCE of REASON” og “THE RAGE AND THE PRIDE”

Læs dig til forståelse for hvad vi er op imod.

MVH, selv til folk med en anden opfattelse, må de se lyset.

Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life.

Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other components.

Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges.

When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the other components tend to creep in as well.

Here’s how it works:

As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in:

United States — Muslim 0.6%
Australia — Muslim 1.5%
Canada — Muslim 1.9%
China — Muslim 1.8%
Italy — Muslim 1.5%
Norway — Muslim 1.8%

At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and among street gangs. This is happening in:

Denmark — Muslim 2%
Germany — Muslim 3.7%
United Kingdom — Muslim 2.7%
Spain — Muslim 4%
Thailand — Muslim 4.6%

From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature halal on their shelves — along with threats for failure to comply. This is occurring in:

France — Muslim 8%
Philippines — 5%
Sweden — Muslim 5%
Switzerland — Muslim 4.3%
The Netherlands — Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago — Muslim 5.8%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections in:

Guyana — Muslim 10%
India — Muslim 13.4%
Israel — Muslim 16%
Kenya — Muslim 10%
Russia — Muslim 15%

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian churches and Jewish synagogues, such as in:

Ethiopia — Muslim 32.8%

At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in:

Bosnia — Muslim 40%
Chad — Muslim 53.1%
Lebanon — Muslim 59.7%

From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims), sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in:

Albania — Muslim 70%
Malaysia — Muslim 60.4%
Qatar — Muslim 77..5%
Sudan — Muslim 70%

After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in:

Bangladesh — Muslim 83%
Egypt — Muslim 90%
Gaza — Muslim 98.7%
Indonesia — Muslim 86.1%
Iran — Muslim 98%
Iraq — Muslim 97%
Jordan — Muslim 92%
Morocco — Muslim 98.7%
Pakistan — Muslim 97%
Palestine — Muslim 99%
Syria — Muslim 90%
Tajikistan — Muslim 90%
Turkey — Muslim 99.8%
United Arab Emirates — Muslim 96%

100% will usher in the peace of ‘Dar-es-Salaam’ — the Islamic House of Peace. Here there’s supposed to be peace, because everybody is a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in:

Afghanistan — Muslim 100%
Saudi Arabia — Muslim 100%
Somalia — Muslim 100%
Yemen — Muslim 100%

Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons.

‘Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. — Leon Uris, ‘The Haj’

It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the national average would indicate.

Today’s 1.5 billion Muslims make up 22% of the world’s population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus, Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world’s population by the end of this century.

Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Well, boys and girls, today we are letting the fox guard the henhouse. The wolves will be herding the sheep!

Læs også “THE RAGE AND THE PRIDE” og “The FORCE of REASON” af Oriana Fallaci.

Læs og forstå hvad vi er op imod.

MVH også til de naive som ikke har set lyset eller ikke vil.Må deres gud være dem nådig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 15:26

@B. Mofoe, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 14:18

“Saudi Arabia: 80-year-old man marries 11-year-old girl

“There is no law that prohibits the marriage of a girl under 18,” says the randy old goat, and he’s right. After all, Muhammad did it: … May the old bastard choke on his viagra!”

Det er så yndigt at følges ad, for to som elsker hinanden - så længe det nu varer.

Men også det har Koranen taget højde for, idet venteperioden for gifte piger, der endnu ikke har haft deres første menstraution er 3 måneder.

Så pigen skal blot holde pinen ud lidt endnu, for om tre måneder kan hun gifte sig med en som hun virkelig elsker. Hun kan sikkert opnå skilsmisse på grund af parternes uoverensstemmelse - passer ikke sammen - eller fordi hun ikke har fået den Barbiedukke, model Bagdad, faderen havde lovet hende, således som det lykkedes for en anden Saudi Arabisk pige der indgik ægteskab i en alder af blot 7 år.

I stedet for al den islamofobi burde du hellere glæde dig over, at der ingen aldersdiskrimination findes i islam. ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 15:36

Jan Aa J skrev:

“Så pigen skal blot holde pinen ud lidt endnu, for om tre måneder kan hun gifte sig med en som hun virkelig elsker. Hun kan sikkert opnå skilsmisse på grund af parternes uoverensstemmelse - passer ikke sammen - eller fordi hun ikke har fået den Barbiedukke, model Bagdad, faderen havde lovet hende, således som det lykkedes for en anden Saudi Arabisk pige der indgik ægteskab i en alder af blot 7 år.”

Svar:

Det går næppe, for så skal pigens far tilbagelevere medgiften. Den har han givetvis allerede brugt på at købe flere kameler eller koner.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jannik Thorsen, København Ø | Skrevet: 18. jan 10 kl. 15:55

@JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar

“Det kan vi heller ikke bliver særligt uenige om, men hvis du mener at have belæg for at hævde, at der består en kausal relation mellem race og kultur som jeg har overset, så skylder du fortsat at fremkomme med om ikke dokumentation så i det mindste en teori der forekommer sandsynlig. Jeg venter spændt på at blive afidiologiseret – hvem kan ikke trænge til det? ”

Jeg har med interesse fulgt din og Søren Ferlings korrespondance. Og har besluttet mig for at tilføje et par enkelte kommentarer.

Prøv at se på følgende link;

http://en.wikipedia.org/wiki/Gene-culture_coevolution

Dual inheritance theory, eller “gene-culture coevolution”, udelukker ikke gruppe selektion, eftersom kultur netop opererer på gruppe niveaue.

Med denne teori in mente, er det ikke særligt langt til at påstå at bestemte afsondrede populationer(læs; racer), udvikler kultur i forskellig retning. Det er væsentligt at tage i betragtning, at det er en kausal vekselvirkning mellem de to ontologiske fænomener.
Således er domestikering af dyr og eugenik eksempler på kulturens indflydelse på biologien. Omvendt går naturen ind og udøver et vist selektionspres på kulturen, fx. betinget af det biogeografiske miljø som en population lever i.
Siesta er et eksempel på et kulturelt fænomen opstået på baggrund af klimatiske forhold.

Det er vigtigt at gøre sig bevidst at fænomenerne udvikler sig i et nærmest dialektisk forhold. Det betyder selvsagt at man kun analytisk kan adkille kultur og biologi, men ikke i praksis; her er kun en empirisk realitet.

Implikationerne er selvfølgelig voldsomme, og indebærer at alle samfunds og humanvidenskaber ville være tvunget til at revidere nærmest alle eksisterende paradigmer, hvis man ønskede at tage evolutionen alvorligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 18. jan 10 kl. 16:00

Mon ikke ægteskabet har mutter Bennedsens velsignelse?

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 16:24

@B. Mofoe, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 15:36

“Det går næppe, for så skal pigens far tilbagelevere medgiften. Den har han givetvis allerede brugt på at købe flere kameler eller koner.”

Ja, det er et problem. I sagen med den 7-årige der opnåede skilsmisse som 8-årig fremgik det af ægteskabskontrakten, at ægtemanden skulle holde lemmerne fra pigen indtil hun fyldte 18 år. Det fandt dommeren i den sharia ret der først afviste skilsmissebegæringen var for groft og ændrede betingelsen til, at der var fri adgang når pigen nåede puberteten. Dommeren fastslog også, at piger ikke kan ansøge om skilsmisse før de har nået puberteten.

Pigen fik dog sin skilsmisse ved en højere sharia ret, men først efter, at der var indgået et udenretligt forlig, hvorved hendes far tilbagebetalte den erlagte medgift eller en del af den må man formode.

Loven er jo til for at skabe retfærdighed, og det hævder den højeste juridiske autoritet i Saudi Arabien netop opnå med sharia loven:

“It is incorrect to say that it’s not permitted to marry off girls who are 15 and younger,” Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, the kingdom’s grand mufti, said in January (2009), according to the regional Al-Hayat newspaper. “A girl aged 10 or 12 can be married. Those who think she’s too young are wrong, and they are being unfair to her.”

Al-Sheikh reportedly made the remarks when he was asked during a lecture about parents forcing their underage daughters to marry.

“We hear a lot in the media about the marriage of underage girls,” he said, according to the newspaper. “We should know that sharia law has not brought injustice to women.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup J | Skrevet: 18. jan 10 kl. 16:44

Det er vel også galt nok at sharia ikke yder justice to women… :-(

Upassende ? Klag over indlæg

 
WilliamJansen bohemianrhapsody.dk, Nivå | Skrevet: 18. jan 10 kl. 17:24

Vil bare lige gøre opmærksom på at Morten Uhrskov lyder overordentlig fornuftig i dette interview på 180grader:

http://www.180grader.dk/Politik/interview-med-morten-uhrskov-er-den-islamkritiske-bevaegelse-selv-skyld-i-dens-blakkede-ry

…og i tilfælde af at ingen har opdaget det. Koranen forbyder explicit incest!

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 17:59

WilliamJansen bohemianrhapsody.dk, Nivå | Skrevet: 18. jan 10 kl.

“…og i tilfælde af at ingen har opdaget det. Koranen forbyder explicit incest!”

I relation til islam er hovedproblemet ikke incest, men retten til voldtægt mod vantro kvinder og pædofili.

Traditionen med ægteskab mellem nærtbeslægtede (endogami), typisk fætter/kusine, giver dog nogle af de samme problemer med indavl - genetisk betinget udviklingshæmning, misdannelser og sygdomme, som det universelle tabu mod incest, der har en genetisk komponent, skal forhindre. Selvfølgelig ikke med den samme hyppighed som incest i første led.

Forbuddet mod incest, som er næsten universelt, og mod ægteskab mellem nærtbeslægtede, som findes i nogle kulturer, kan også ses som en morallov der har et bagvedliggende evolutionært rationale.

Tabuet mod incest adskiller sig principielt fra øvrige seksuelle tabuer, ved at have en betydelig genetisk komponent, hvilket gør det mere universelt. Man har påvist, at voksne mennesker har en instinktiv uvilje mod at have seksuel omgang med personer, som de har haft nær kontakt med i barndommen (Westermarck 1891, Shepher 1971). Denne såkaldte Westermarck effekt anses at repræsentere incesttabuets genetiske komponent, hvis funktion er at hindre indavl.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 19:58

Søren Farup 17. ds. 16:37

Tak for dine meget venlige ord og for citatet, som jeg har gemt, fordi det passer så præcist ind i min egen tankeverden.

Mit kendskab til Søren Kierkegaard er ganske vist på husmandsniveau, men til gengæld brugt intenst, hvorved det har vist sin holdbarhed og værdi.

Bedste hilsen

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, Sorø | Skrevet: 18. jan 10 kl. 20:54

Kære alle

Indlæg, der indeholder sygdoms- og dyrebilleder, henvises andetsteds og vil også fremover blive slettet.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 21:07

Er du islamofob?

Lider du af den sygdom, der er den værste form for terrorisme?

[OIC: ‘Islamophobia Worst Form of Terrorism’]

Tag denne simple test.

Går du ind for lige rettigheder og behandling af kvinder og mænd?

Er du imod stening af kvinder, der er anklaget for hor?

Går du ind for tvungen skolegang for piger overalt?

Er du imod slaveri og børneprostitution?

Støtter du total ytrings- og pressefrihed?

Støtter du den enkeltes ret til selv at vælge eller fravælge sin religion?

Er du modstander af regerings- og moskéstøttet anti-jødiske skrifter, radio, TV og lærebøger?

Er du modstander af burkaer på offentlige steder, skoler og retssale?

Er du modstander af kønsopdeling på offentlige steder og i bedehuse?

Er du modstander af dødsstraf for ikke-muslimer og muslimer, der konverterer til en anden religion?

Er du modstander af “æres”drab?

Er du modstander af omskæring af piger?

Er du modstander af tvangsægteskaber?

Er du imod diskrimination af homoseksuelle?

Går du ind for retten til at kritisere religion?

Er du modstander af polygami?

Er du imod børneægteskaber, tvungne eller ej?

Er du modstander af Koran-mandat til at dræbe ikke-muslimer og frafaldne?

Er du modstander af, at Sharia-domstole bliver en del af dit lands juridiske system?

Er du uenig med Koranens påstand om, at islam er alle andre religioner overlegen?

Hvis du svarede ja på alle disse spørgsmål, så er du en nederdrægtig islamofob, der fortjener at blive halshugget, som Koranen befaler.

Hvis du svarede ja på en tredjedel eller flere, er du en grænsetilfælde-islamofob, der har brug for at modtage hjernevask for at blive en fuldgyldig dhimmi.

Hvis du svarede ja på en fjerdedel eller færre, har du brug for privatundervisning i dhimmitude, så du kan blive skrubbet ren for disse rester af islamofobi.

Hvis du ikke svarede ja til et eneste af spørgsmålene, så tillykke!

Du er hverken islamofob eller dhimmi, men derimod en værdig, rettroende muslim.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 21:30

@B. Mofoe, Århus

Jeg tog testen og er i følge OIC en terrorist. Nu mangler jeg blot at finde nogle muslimer jeg kan terrorisere. ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 21:43

B. Mofoe.

Her blev muntert, da jeg læste dit indlæg om vore modparters omskrivninger, og deres engagement, der nærmer sig døgndrift. Man forstår, at der ikke bliver så meget tid at sætte sig ind i forholdene, hvis de også skal have en times søvn eller to. Vores “mødding” tiltrækker dem enormt. LOL.

Jan Aage Jeppesen

Det er altid en fornøjelse at se et væsentligt diskussion præsenteret fra en ny synsvinkel. Tak for det.

Jeg iler med at få en misforståelse ud af verden, for den skyldes alene en kluntet formulering fra min side. Jeg mener selvfølgelig som du, at islam er gennemsyret af religionen. Men på den anden side, at den teologiske del fylder meget mindre i islams hellige skrifter end det store lovmateriale og de mange pålæg om islamisk levemåde. På den måde er islam mere materiel end åndelig, skønt religionen er det mørtel, der får det hele til at hænge sammen på en særlig afskyelig måde.

Et af vore pt. store problemer består derfor i, at det er vanskeligt at bekæmpe ideologien islam med rationelle argumenter, fordi den er indfiltret med et inderligt religiøst engagement, dvs. noget irrationelt, som vi indtil videre nærmest pr. definition ikke må røre. Men det skal vi ikke finde os i.

Efter min mening fødes de fleste mennesker med et religiøst instinkt, og om det kommer til udfoldelse i den ene eller den anden passion eller slet ikke kan være tilfældigt og afhængigt af tid og sted og muligheder. Du skriver om Wilhelm Reich, og han er ikke ny for mig, men jeg viger altid tilbage for de store sammenhængende “systemer”, der forstår alt. Som jeg læser dit indlæg, kan vi dog blive enige om at bruge noget, der giver god mening, og lade resten ligge

Hvad angår de psykologiske sammenhænge mellem ideologi, religion og seksualitet har jeg skrevet om dem i mange år og er nu begyndt at koble dem sammen med den type vækkelser, der har det med at opstå, når samfundet undergår store forandringer, der fremkalder uro blandt folk. Historien leverer mange oplagte eksempler på sådanne sammenhænge. Før Anden Verdenskrig fik vi Oxfordbevægelsen, og nu har vi nypuritanismens flammende ypperstepræstinder, der kaster sig over såvel prostitution som madpakker.

En af de bøger, som jeg hyppigt har anvendt i debatten, er Ovids “Forandringer”, og det har handlet om andet end Narcissus. Jeg vil tro, at Reich som mange andre har skelet til antikkens illusionsløse myter om menneskelivet, for Mars og Venus/Afrodite og Ares samt deres fællesbørn Amor (Eros) og Harmonia er arketyper i en større dybdepsykologisk sammenhæng både for den enkelte og for samfundet.

I øjeblikket er vores krigsgud sendt på arbejde i et eksil i Afghanistan, mens kærlighedsgudindens gæs har tabt pippet som dem på Kapitol. Vi kunne også henvise til, at det er galt med samfundets yin og yang, for der er tale om en alvorlig ubalance, når et samfund undlader at forsvare sig og få børn. Jeg kan jo for eksempel ikke begribe, hvordan islams menige soldater kan udslynge de mest barbariske sandheder om deres tro, uden at flertallet af vore politikere, journalister og såkaldte elite reagerer. De vil simpelthen ikke tage muslimernes paroler for pålydende og slår dem hen som overdrivelser eller de tusindvis af “enkelttilfælde”. Der er tale om ansvarsløshed, angst og massepsykose.

I december var jeg her på Blogs inde på, hvor tæt beslægtede ideologier og religioner kan være, for på det tidspunkt var jeg blevet meget træt af politikernes dybe reverens for religioner, og jeg ser nu, at du også har øje for det emne. Du har ret i, at nazismen i praksis fik et forførende religiøst element, om end Hitlers egne idéer gik i en anden retning. Men han var ganske fleksibel, når det gjaldt at sikre sig magten, og for at få borgerskabet og adelen med sig, måtte han tolerere kirken.

I december skrev jeg også om det nære forhold mellem religion og eros, som du har skitseret vha. Reich, og jeg vil nøjes med at tilføje et element, som jeg synes passer fint ind i helheden. En læge fortalte engang, at han havde arbejdet mange år i Mellemøsten, og at religion kan have stor underholdningsværdi, når hverdagen er trist og monoton, som den er det mange steder i muslimske lande. Religion er “event” for mange muslimer, og det tror jeg ikke, at vi skal undervurdere.

Herefter vil jeg til dels vende tilbage til emnet Norge, som jeg har en nær tilknytning til. Det er med stor uro, at jeg har fulgt udviklingen, og jeg ser den i sammenhæng med den nye store rigdom, som det tidligere lidt luvslidte men hæderlige land har oplevet. Vel at mærke en noget kunstig rigdom, som mest er blevet pumpet op af havet. Førhen var Norge et ret lukket land, Danmark var langt mere gæstfrit overfor indvandrere, og Norge kom sent i gang. Men så røg man til gengæld også i den modsatte grøft og idyllisere på en ubehagelig pietistisk og hovmodig måde, og nu er det svært at hive i land og indse, at bl.a. de unge piger kan være alt for tillidsfulde. Heldigvis har de nogle fornuftige politimestre, som griber om nældens rod, og noget er ved at ske deroppe.

I sin artikel i JP forleden, skrev norske Hege Storhauge om, hvordan sex fylder umådelig meget i pakistanske miljøer. Det samme hører vi om andre muslimske samfund og ofte om perverterede former med dobbelte moralske standarder og stærkt destruktive ingredienser som i Iran. Mest ødelæggende for kvinder, men jeg tror ikke, at den slags kan undgå at ødelægge mænd, sammenhængen mellem folks moral i almindelighed og deres seksualmoral er for længst påvist.

Lars Hedegaard vadede derfor direkte ud i et minefelt, som mange af os i grunden helst ville være fri for at vide noget om, ikke mindst de politikere, der med deres urealistiske kulturmiks har været med til at indføre de nye undertrykkende standarder for kvinder her i landet. Der er ingen tvivl om, at Hedegaard har fat i noget væsentligt.

Dekadencen var også påfaldende i Tyskland før og under Anden Verdenskrig, og jeg har fundet nogle citater fra en anden af mine hyppigt anvendte bøger, som passer ganske fint som supplement. Det var historikeren Bent Jensen, der anbefalede bogen i en JP kronik i 2002.

Oxford professoren John Carey skriver i “The Intellectuals and the Masses. Pride and Prejudice among the Literary intelligentsia, 1880-1939” (1992) overbevisende og stadig aktuelt om, hvordan Hitlers “Mein Kampf” er kulminationen af, hvad kanoniserede forfattere som fx G. B. Shaw, Ezra Pound, D.H. Lawrence, E. M. Forster, Virginia Woolf, H. G. Welles, Aldous Huxley, W. B. Yeats og mange andre berømtheder tænkte og skrev. De var inspireret af Nietzsches idéer om overmennesket og foragten for “masserne”, og her skal vi ikke glemme Knut Hamsun, som mange af dem beundrede og betragtede som deres litterære vejviser. Bl.a. vores egen nobelpristager Johs. V. Jensen, som Carey ikke nævner.

John Carey skriver om Hamsun:

“Hamsun’s Nietzschean view of the mass is epitomized in af speech by his character Ivar Kareno, hero of the Kareno triology, a young struggling autor of fiercely anti-democratic views:

“I believe in the born leader, the natural despot, the master, not the man who is chosen, but the man who elects himself to be ruler over the masses. I believe in and hope for one thing, and that is the return of the great terrorist, the living essence of human power, the Caesar.” (p. 5).

En despot, en stor terrorist og en cæsar, der opløftede sig selv! Sådan kunne en nobelprisvinder født i 1859 altså skrive (næsten selvbiografisk) både i det 19. årh. og i første halvdel af det 20. årh. og samtidig blive beundret for det. Det sætter jo Hitlers indledende succes ind i en langt større helhed en den tyske.

Og Hamsun ændrede ikke holdning. En uge efter Hitlers selvmord offentliggjorde denne bedagede og stædige herre lige op i fjæset på det udpinte Norge en beundrende nekrolog over Hitler, som Carey også citerer fra:

“His fate, mourns Hamsun, was to arise in a time of unparalleled barbarism which finally felled him.” (p. 5).

Oldingen kunne ikke kassere det, som han havde levet og skrevet på, han holdt fast, og de norske myndigheder fik ham erklæret mentalt forstyrret. Men det var han som bekendt langtfra, han var bare som han plejede og altid havde været. På det tidspunkt havde hans yngre kolleger klogeligt fået vasket hænder, og i dag bruger den norske venstrefløj Hamsun som en helt speciel hadefigur, for hvem tilgivelse er umulig. Skønt manden også skrev lyrisk og som en vakker drøm, blev hans eftermæle derfor indtil videre først og fremmest politisk som den, der svigtede.

Men venstrefløjen er ikke ene om at afsky Hamsun, og dybest set handler det vel om, at det for nordmændene er svært at tilgive, at de selv røg med på vognen lige til den 9. april 1940, da tyskerne landede, og de var i krig. Det ville jeg overveje, hvis jeg var en moderne dansk forfatter eller politiker af den politisk korrekte slags. Hamsun var i høj kurs, indtil Norge blev okkuperet, og det er ret pinligt for mange.Fra at være nationens verdensberømte søn blev han derefter landets syndebuk.

Man kan nemt få det indtryk, at Hamsun i dag er mere hadet end den i omtale lettere falmede Vidkun Quisling, der for udlændinge mere er et begreb end en person. Hamsun kunne bedåre som få, og det kan man ikke sige om den kantede alvorsmand og præstesøn Quisling, som nordmændene var hurtige til at aflive efter kapitulationen. Desværre vil jeg sige. For på den måde blev vi berøvet større indsigt i, hvad denne utvivlsomt højt begavede mand, humanisten Fritjof Jansens tidligere nære nmedarbejder, gik og syslede med i sine inderste tanker. Hans historiske udlægninger er mildt sagt romantiske og tåbelige, men på sin vis var Quisling meget på linie med EU, når han drømte om et storgermansk rige, hvor Norge havde en særlig position, som han mente, at det var hans opgave at sikre. Quisling var jo langtfra ene om at tro, at Hitler ville sejre, og i dag har Norge alligevel fået en særlig europæisk position, ligesom Europa har fået et storrige. Det skulle være ganske vist, at ingen er hurtigere til at rette sig efter EU’s direktiver end Norge, der slet ikke er medlem af EU. Og i Norge er FN stadig noget ophøjet og godt, ligesom man støtter Hamas og Hitzbollah og betragter det som et af mange eksempler på egen høje moral.

Med den slags kulturelle og politiske fyrtårne får den norske debat en særlig substans, og Hamsun virker på mange nordmænd, som Hitler virker på tyskerne, begge er forbundet med skyld og skam. Dette skal aldrig mere ske, siger de, og hopper derefter med på en ny religiøs ideologi og har åbnet landet på vid gab for dens tilhængere. De bøjer også nakken, når statuen i Oslo af FN’s første generalsekretær nordmanden Trygve Lie, udsættes for hærværk, fordi han var med til at bane vejen for Israel.

Dette er en tiltagende tragisk historie om et lille folk, der blev styrtende rige og nu ter sig som flagellanter, mens landets politikere i ramme alvor fyrer op under en myte om,, at Norge er et moralsk foregangsland for resten af verden. Det er der selv sagt mange fornuftige nordmænd, der kan se det absurde i. Men som landets urmoder Gro Harlem Brundtland så frejdigt har erklæret, er det typisk norsk at være god, og det må man så leve op til.

Hitler levede i større gemytlighed med sin Eva end Hamsun med sin Marie og alle de andre. Men Hitlers kvindesyn passer også glimrende ind i Reichs teorier, så her kommer et sidste citat fra John Carey’s bog:

“In analysing the mass Hitler tended, like other male intellectuals, to identify it as feminine. The psychology of the mass is, he explains, like that of a woman. A womans inner sensibilities are not under the kontrol of her abstarct reasoning, and she feels a vaque emotionel longing for a strong male to dominante her. So, too, does the mass. The great majority of any nations is “so feminine” in its character and outlook”, that its thought and conduct are ruled by sentiment rater than reasoning. (…) Motherhood was the only proper occupation for Them (kvinderne, MD). (…) “Man’s universe is vast compared with that of woman”; “Woman’s universe is man”. (p. 203).

Det er ikke svært at forstå, at “Mein Kampf” er en bestseller i Mellmøsten, og at Hitler er en af Det Muslimske Broderskabs helte. Samme broderskab, der nu må antages at være den store paraply, hvorunder den mindre paraplyorganisation Muslimernes Fællesråd fører sig frem med bygning af en stormoské på Amager. Zubair Butt Hussain er officielt talsmand for Muslimernes Fællesråd, men uofficielt fungerer Abdul Wahid Petersen også som en frontfigur, og begge har medvirket til Burkarapporten, fordi PET velvilligt har legitimeret dem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
B. Mofoe, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 22:03

Jan Aa J skrev:

” Jeg tog testen og er i følge OIC en terrorist. Nu mangler jeg blot at finde nogle muslimer jeg kan terrorisere.”

Svar:

Jeg må – skamløst – erkende, at jeg også dumpede med et brag til testen. Så jeg er også ”den værste terrorist”.

Hvis der findes en gud, så vil jeg sværge ved hans navn på, at jeg ikke tror på ham.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Maria Due, Århus | Skrevet: 19. jan 10 kl. 05:29

Rettelse: Fridtjof Nansen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hugo Weiskoppf, Atlantis | Skrevet: 19. jan 10 kl. 13:17

Lidt off topic; men hvad med stenede kvinder, der horer?

Upassende ? Klag over indlæg

 
henrik egholm, 2720 | Skrevet: 19. jan 10 kl. 14:57

@Hr. Uhrskov

Etnicitet, kultur og religion = voldtægt?

der er slet ikke noget om snakken. 392 indlæg, indtil videre! vi skriver jo om noget som slet ikke eksisterer. selv naivisterne er med på banen! vi kan se positivt på at dhimmikraterne er nede på 3,4% i meningsmålingerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 20. jan 10 kl. 02:15

@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 01:29

Hvilket held – du har fundet endnu et felt hvor vi nok er uenige. Som bekendt vokser erkendelsen gennem dissens og ikke gennem lammende enighed.

Ja, der er rigligt med holdkamp i debatten.

Jeg er helt enig i at områdets status ikke inviterer til for håndfaste konklusioner.

Ok, jeg kender så ikke lige Schaffers bog, men går ud fra at den primært grunder sig på marxisme, når den bruges de steder, du nævner. Jeg er selv gammel seminarist og dér står, eller ihvertfald stod, valget mellem sovjetmarxisme og kulturel marxisme og så lige en lille afstikker til en humanistisk pædagog som Erikson.

… og Kai Sørlanders kritik af Dawkins og hans filosofiske teori hvorefter ”the missing link” i evolutionsteorien er en ikke-fysisk formålskausalitet, der er definerende for alt liv.

Jeg er bange for at jeg ikke helt forstår - måske fordi jeg ikke har læst kritikken - er den online ?

Jeg har også fulgt Hoffmeyers arbejde og udvikling - den er faktisk ved at blive rigtig spændende her på det senere.

Jeg har kigget på Fogs site og det ser meget spændene ud og er bogmærket, men jeg kan ikke få tid til at læse det lige nu.

Med begrebet raceteorierne – i bestemt form – mener jeg blot de filosofiske teorier fra Spencer og indtil efter anden verdenskrig, som ikke skelnede mellem genetisk arv og kulturel arv.

Nå, på den måde.

Så vidt jeg kan se, henviser Schaffer blot til adfærdsgenetikkens resultater. Jeg har ikke kendskab til nyerere genetisk forskning der invaliderer disse resultater. Har du?

Ikke sådan en bestemt bog, men jeg mener at det følger af den almindelige udvikling af viden på området - at man efter 2.v.k. gik over i den anden grøft - som vi altid gør - og helt ignorerede biologisk arv og mente at alt var miljøbestemt og at det så med tiden viste sig heller ikke at være rigtigt, som den rene biologiske model heller ikke var det.

Du må præcisere hvad du mener med ”en tendentiøs påvirkning fra biologi til kultur”, og hvad du bygger det på rent fagligt.

Jannik Thorsen har skrevet et indlæg, som omtaler og peger på noget at den viden jeg tænker på. Altså at de to ting ikke sådan kan adskilles - at mennesket, som jeg sagde, er et dobbeltvæsen bestående af biologi og kultur.

Begrebet race svarer til det biologiske begreb art, der er defineret som en population der kan få avlsdygtigt afkom. Men det anvendes på inkonsistent vis, således at vi taler om forskellige hunderacer og menneskeracer, hvor vi i virkeligheden mener underarter.

Jo, begreberne bruges i høj grad inkonsistent, men jeg tror du har fået noget af den ind i din tænkning - for art/species er ikke det samme som race, men sprogforbistringen er kommet ind i dansk fra amerikansk, hvor race bruges meget diffust - man kan tale om ‘the human race’, ‘an alien race’ (rumvæsener) og altså stort set synonymt med art, men det er biologisk forkert - underart en en underinddeling under art og tilsvarende er det med race under underart - som jeg skrev er afgrænsningen mellem de to sidste ikke altid lige klar.

Har man fået den opfattelse at art = race, så er det klart at man afviser at tale om menneskelige racer, for det ville jo så være indlysende forkert, idet alle slags mennesker kan få fertilt afkom sammen, men sådan er det altså heller ikke.

Selektiv avl kan naturligvis ikke sammenlignes med naturlig udvælgelse, for her er det menneskets ønsker/behov der søges tilfredsstillet ved at sætte den naturlige selektion ud af kraft.

Jeg sidestiller det heller ikke - foreslår bare at man kunne bruge husdyr som illustration - det er jo selektion, omend ikke naturlig - og raceforskellene er jo så også blevet meget større end med dyreracer i naturen og det er fordi vi har grebet ind og skabt hunderacer, der er op mod hundrede gange tungere end de mindste.

Bare for at vise at raceforskelle kan blive kollosalt store uden at artsbarrieren overskrides - alle hunde kan jo også få fertilt afkom med hinanden, med forbehold for rent mekaniske problemer for små hunhundes fødsel efter parring med store hanhunde.

Det saglige ligger vel i at man da gennem tværkulturelle sammenligninger kan få et indtryk af, hvor meget der skyldes genetiske forskelle og hvor meget der skyldes kulturelle.

Jo, det kan man. Jeg forstår bare ikke, hvor sammenligning mellem kønnene kommer ind. De to køn findes jo hos alle folkeslag og de er ikke to arter. Man kan måske lære noget af at se på de to køn af forskellige racer - jeg synes bare umiddelbart at det lyder meget uoverskueligt at tolke, men det kan andre måske nok.

Den moderne definition af etnicitet kan stort set oversættes til kultur.

Nå ja, det var måske forkert af mig at inddrage det begreb, som bruges så forskelligt. Jeg mener at det idag ofte bruges for at undgå at bruge ordet ‘race’ som jo mange har fået at vide ikke eksisterer og det bruges også i en anden betydning, der ligger tæt på ‘folk’, ‘folkeslag’ og de ord er jo også kommet på den sorte liste over ting, som siges kun findes i syge hjerner.

Her tror jeg godt at vi kan tale om en genetisk/kulturel coevolution hvor forskellige kulturer opstiller forskellige kvindeidealer således at de der ligger længst fra idealet har vanskeligere ved at blive gift og dermed få afkom. Altså et eksempel på kulturel selektion.

Jo, det kunne man godt tænke sig, men jeg ved ikke noget om det. Man kunne måske indvende at det generelt er hankønnet, der har svært ved at få sine gener videreført, mens hunner næsten altid får børn og også er dem, der vælger partnere, men det er jo også en selektion.

Jeg ved ikke om kvindeidealerne har påvirket vores kulturs kvinder - jeg tror ofte bare at de typer, der ikke er moderne gemmer sig lidt og ikke vises i medier - Merilyn Monroes hofter ville idag udelukke hende fra så meget som at blive side 9-pige på en kedelig onsdag.

Jeg hælder mest til at tro at de gamle Venus-statuetter er frugtbarhedssymboler.

Jeg vil indtil videre lade Jannik Thorsens wiki-link være nok - det viser ihvertfald at tanken om en kausal relation mellem kultur og race er almindeligt udbredt - vel at mærke i videnskabelige kredse - mange fagområder slår syv kors for sig overfor en så kættersk tankegang og såvidt jeg ved også liberalisme og socialisme.

Men for at gøre en lang historie kort, så er der udbredt koncensus idag om at vores psykiske, kulturelle, temperamentsmæssige, sindelagsmæssige osv. egenskaber, med den brede pensel, er halvt arvelige og halvt miljøbestemte.
______________________________________________________

@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 12:58

”Tidlig seksuel debut, høj alkohol konsumering, “fri seksualitet” og “retten til at sige nej” resulterer simpelthen i flere voldtægter, konkluderer undersøgelsen.

Jeg har også set BRÅ henføre det høje antal voldtægter til det varme sommervejr - det er kreative folk, så meget må man, om ikke andet, give dem.
______________________________________________________
@ D. H., 4700 | Skrevet: 18. jan 10 kl. 14:40

CITAT fra Bevingede ord ved T.V.J. ISBN 87-12-03876-8

Det var en fornem oplistning af begrebets historie - tak.

Det var så ikke Rousseau, der fandt på det, men som igen gjorde det moderne.

Når et nyfødt barn kommer til verden, er det eneste det er udrustet med er dets instinkter.

Nej, det er ikke rigtigt - det er f.eks. også født med et temperament og en hel del andet psykisk udstyr.

Opdragelse og intellektuelt overbygning bliver langsomt programmeret i dens C.N.S.

Er C.N.S - Centralnervesystem ?

Jo, det sker, men der er en struktur og en disposition på forhånd, sådan at resultatet af den samme påvirkning bliver forskellig hos forskellige individer og hos forskellige grupper.

Du skrev kun kommentaren for provokationens skyld og ikke på grund af at du er i besiddelse af faglig viden.

Nej, at Tabula Rasa er forældet er alment anderkendt udenfor dogmatiske ideologiske kredse. Som sagt fremgår det bl.a. af tvillingeundersøgelser.

Resten af dine kommentarer er på samme måde intet være og kan ikke tages seriøst.

Jamen, det holder du dig da bare til så.
______________________________________________________

@ WilliamJansen bohemianrhapsody.dk, Nivå | Skrevet: 18. jan 10 kl. 17:24

…og i tilfælde af at ingen har opdaget det. Koranen forbyder explicit incest!

Det er nok tænkeligt - du må dog gerne lige vise hvor - men efter Ayatollah Khomeini er det dog ikke den store katastrofe - og han synes at give Hedegaard lidt ret i bogen PRINCIPES POLITIQUES, PHILOSOPHIQUES SOCIAUX ET RELIGIEUX (Hallier 1979).

Den er ikke skrevet direkte af Khomeini selv men sammensat af udpluk fra hans vigtige værker. Her udtaler han sig om ægteskabet og sex. På side 127 finder man denne vejledning under punkt 27: “Si l’homme sodomise le fils, le frère ou le père de sa femme après son mariage, le mariage reste valide”.

Har ægtemanden analt samleje med sin kones søn, bror eller far, er ægteskabet stadig gyldigt.
______________________________________________________

@ JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 18. jan 10 kl. 17:59

Forbuddet mod incest, som er næsten universelt, og mod ægteskab mellem nærtbeslægtede, som findes i nogle kulturer, kan også ses som en morallov der har et bagvedliggende evolutionært rationale.

På den anden side set er et af de gennemgående temaer i DGT jødernes adskillen sig fra de omgivende folkeslags kulturelle sædvaner i den retning - de tilbad mange af dem Baal og havde ægteskab og børneavl mellem søskende og mellem børn og forældre og ofrede de vanskabte børn til deres hornede ildgud Baal.

Faktisk en slags renavl som den, man også laver det med planter og dyr.

Det var ved at tage afstand fra denne og andre inhumanismer at jødedommen var begyndelsen til at vores gren af civilisationen gik andre veje end nogle af de andre grene.
______________________________________________________

@ Maria Due, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 21:43

Ja, man må håbe at de norske snart kommer sig over deres nyrig-syndrom - de indeholder jo, som du sikkert også ved, meget andet end det ubehageligt pietistiske og hovmodige, som du meget rammende kalder det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F Andersen, Slagelse | Skrevet: 20. jan 10 kl. 11:30

Når man løber debatten her igennem, så er der een ting, som nogen har fået galt i halsen og en anden ting som man ikke har tænkt på.
At der skulle være mere voldtægt i muslimske familier end danske er noget vrøvl, da muslimske familier værner om deres døtre, så de kan blive gift
som jomfruer.
Den anden ting er, at nogen ikke kan forstå, at voldtægt især går ud over etniske nord(kvinder).
Jamen, alle somalierne er omskåret og frigide, så
derfor gåes efter den “ægte vare”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar | Skrevet: 20. jan 10 kl. 16:13

@Maria Due, Århus | Skrevet: 18. jan 10 kl. 21:43

Tak for god inspiration og nye vikler. I dette indlæg vil jeg koncentrere mig om et enkelt citat fra din lange og spændende indlæg:

“Hvad angår de psykologiske sammenhænge mellem ideologi, religion og seksualitet har jeg skrevet om dem i mange år og er nu begyndt at koble dem sammen med den type vækkelser, der har det med at opstå, når samfundet undergår store forandringer, der fremkalder uro blandt folk. Historien leverer mange oplagte eksempler på sådanne sammenhænge. Før Anden Verdenskrig fik vi Oxfordbevægelsen, og nu har vi nypuritanismens flammende ypperstepræstinder, der kaster sig over såvel prostitution som madpakker.”

Vækkelsesbevægelser, uanset om de er religiøse eller ideologiske, er forsøg på at genskabe en ideel tilstand, som man mener er gået tabt, takket være de forandringer og tilpasninger som næsten alle samfund gennemløber som led i en kulturel evolution. Forandringer, dvs. afvigelser fra en tidligere norm eller paradigme, er angstfremkaldende, og desto mere radikale forandringerne er, desto dybere angst udløses. Det som udløser angsten og vækkelsen kan godt være rent fiktivt eller et hidtil ret så upåagtet fænomen som pludselig omfortolkes og gøres til et moralsk eller eksistentielt problem.

Således kan man forklare heksejagten ved overgangen fra middelalder til moderne tid som udløst af voldsomme samfundsmæssige forandringer der konkret kommer til udtryk et helt andet sted, nemlig i mandens angst for kvindens seksualitet og dæmoniske kræfter; skudt i gang med pave Innocens den 8. bulle i 1484, hvor kvinden kaldes ”et ondt og ufuldkomment dyr”.

Her hæfter jeg mig ved, at heksejagten var et langt mere omfattende og blodigt fænomen i de protestantiske lande, hvor forandringerne jo også var større end i de katolske lande. Her kan man tale om en heksefobi der er så voldsom, at alle almindelige retsregler samt sund fornuft sættes helt ud af spillet, mens Inkvisitionen, som etableret religiøs særdomstol med retsregler der byggede på romerretten, stillede krav om beviser og sikrede de anklagede hekse en forsvarer og en vis grad af retssikkerhed. De allerfleste anklagede hekse blev frikendt af Inkvisitionen eller pålagt milde straffe inden for rammerne af den almindelige kirketugt.

Heksefobien slutter brat omkring år 1700, for da er forandringerne gennemført og et nyt samfundsparadigme har sat sig igennem. Man kan sige, at kvinden her blev den symbolske, rent fiktive syndebuk for en angst over for samfundsmæssige forandringer.

Angsten for jøderne, judeofobien, blev udnyttet af Hitler som forklaring på alle ulykker i samfundet , hvorfor bekæmpelsen af jøderne blev en moralsk forpligtelse for at samfundet kunne genetablere den orden der var gået tabt. I begge tilfælde var der tale om, at samfundet bekæmpede angsten ved at opfinde syndebukke. Hitlerbevægelsen var i høj grad også en vækkelsesbevægelse, med religiøse motiver samt seksuelle undertoner. Hitlers optagethed af sex og angsten for opblandingen af det tyske blod kommer til udtryk i Mein Kampf: ”Mareridtet om, at hundred tusinder af piger blev forført af modbydelige, hjulbenede jødiske svin.”

Man kunne også nævne den pludseligt opståede angst for børns onani, kaldet ”selvbesmittelse”, hvor pseudovidenskab kombineres med kristen seksualangst hentet fra den gammeltestamentelige fortælling om Onan, der spildte sin sæd på jorden i stedet for at gøre en kvinde frugtbar. Hermed var skabt en fobi over for især børns onani, som hærgede Vesten helt frem til anden verdenskrig.

Derimod indeholder det kristne paradigme ingen fordømmelse af det vi nu kalder pædofili, hvis der vel at mærke var tale om en seksuel forbindelse mellem en mand og et pigebarn og ikke et homoseksuelt forhold. Var parterne ikke gift blev et sådant forhold simpelt hen betragtet som hor uanset pigens alder.

Den nypurtanistiske vækkelsesbevægelse som stortrives i socialistiske kredse er inspireret af feminisme og en offerideologi. Her vendes tingene om, således at det nu ikke er kvindens seksualitet der er problemet, men mandens. Derfor vil man forbyde prostitution ved at straffe kunden og frelse kvinden, idet man umuligt kan forestille sig, at nogen kvinde frivilligt vil sælge sig selv til prostitution. Hun er et offer for for de undertrykkende økonomiske og magtmæssige strukturer som manden har skabt og som derfor bør udryddes.

En anden mærkesag for nypuritanister er bekæmpelse af pædofili, et fænomen hvis omfang overdrives og forstærkes gennem moralsk panik fremkaldt af nogle få spetakulære beretninger i pressen om masseovergreb mod børn på instutioner, der så siden ofte viser sig helt grundløse. Ved konstant at udvide grænserne således at man kan få stadig flere mænd dømt holdes hysteriet og angsten for disse farlige forbrydere der lurer alle vegne ved lige. Selv besiddelse af fiktiv eller computergenereret børnepornografi er nu gjort strafbart. Og det er lykkedes nypuritanisterne de facto at få flyttet den seksuelle lavalder til 18 år herhjemme, i hvert fald hvis der er stor aldersforskel mellem parterne.

I det nypuritanske Norge nåede angsten og hysteriet omkring pædofili hidtil usete højder. Dette har relation til den beretning om Norge og retsopgøret efter besættelsen som du gør en del ud af i dit indlæg, men som jeg, hvis jeg får tid, vil behandle særskilt senere.

Her citeret fra Jan Guillous bog ”Heksenes Forsvarere” (2003) – Kapitel XI: ”Om Bloksbjerg, heksepanik og barnevidner i vores egen tid.”

”Den djævelske pædofilisekt i Bjugn.

Den 27. februar anno Domini 1991 blev der holdt en svovlosende hekseprædiken i den lille norske kystby Bjugn uden for Trondheim. I rollen som prædikant sås den tidligere socialarbejder og nu selvlærte ekspert i seksuelle overgreb mod børn, Laila Vielfaure. Hun havde nogle år forinden fået en pludselig åbenbaring, da hun så en amerikansk tv-film om sexovergreb mod børn og var nu nærmest handelsrejsende i emnet i en blanding af foredrag, kurser og en slags anskueliggørende drama, kaldet ”Tryg og Stærk”, der docerede tidens budskab.

Sikre tegn på, at børn var udsat for seksuelle overgreb, var koncentrationsvanskeligheder i skolen eller en pludselig ændring med hensyn til barnets skolepræstationer, sengevædning, barnligt sprog, latrinære vitser, søvnproblemer eller mareridt, hovedpine, urinvejsinfektioner, ekstrem renlighed, aggressivitet, overdreven kælenhed og klyngen sih til voksne, mavepine og ondt i halsen.

Prædikenen blev holdt i Bjugn Gæstgivergåård i boligområdet Botngaard, og blandt tilhørerne var fire pædagoger fra Totngårds børnehave, kommunens psykolog og en repræsentant for børn- og ungeudvalget. Det var kommunen, der betalte for arrangementet.

Det var således kun et spørgsmål om tid, før nogen opdagede de første sikre tegn på seksuelle overgreb mod børnene i Bjugn.

Og det var lederen af børnehaven i Botngård, der en uges tid efter ”Tryg og Stærk”-kurset som den første kom på sporet af rædslerne. Der undslag hendes barnebarn A en bemærkning om, at hun havde set Ulf Hammerns ”tissemand”; Hammern var det eneste mandlige medlem af børnehavens personale.

…….

Man foretog en række observationer, som blev omhyggeligt ført til bogs. Da Ulf Hammern hilste på barnet A, svarede hun ikke. Et barn havde hængt i hans livrem, og han havde da strøget det over håret, men taget sig i det, da han forstod, at han var ”opdaget” af en kollega. Han havde også klappet en pige på låret. Et barn havde set trist ud og ”stirret med store, bange øjne”. Ulf havde også skrællet en appelsin på en måde, som man mistænkte for at være seksuel, og derpå kaldt appelsinstykkerne for både, da han stoppede dem i munden på flere børn. Den uanstændige appelsinskræl blev beslaglagt i en papirkurv og senere overgivet til politiet som bevismateriale.

I mellemtiden gik man i gang med at bearbejde barnet A i hemmelige forhør og fik det til at komme med visse bekendelser om modbydelige ting, der var foregået under et tæppe på ”Blå stue.”

(Sagen overgives til den lokale politichef)

….

Ulf Hammern nægtede under det seks timer lange forhør; man konfronterede ham med den beslaglagte appelsinskræl og de to børnetegninger (hvor man muligvis kunne se en penis og et barn med uhyggeligt lange arme), men han bekendte intet som helst, og man måtte lade ham gå.

(Politiet indleder en større efterforskning)

…..

Politiet fik bid i ti tilfælde, hvor forældrene nu ved nærmere eftertanke mente at have gjort ejendommelige iagttagelser eller fornemmede, at deres børn skjulte noget, fordi de nægtede at kende til nogen overgreb. Der blev tilkaldt psykologer, og med eksperternes hjælp dannede forældrene støttegrupper, hvor de kunne udveksle erfaringer.

….

Man var nu oppe på mindst ti børn, der havde bekendt. Ulf Hammern gik arbejdsløs i Bjugn, ombølget af sladder, men uden advokat, da han hverken var formelt sigtet eller anholdt, og politiundersøgelsen mod ham foregik i hemmelighed.

Historierne om hvad der var foregået på børnehavens ”Blå stue”, voksende og begyndte at blive mere konkrete. En dreng fortalte, at han var blevet tvunget til at sætte tape over sin egen mund, og ar Ulf Hammern derefter havde bundet ham med garn og voldtaget ham. Forældrene indleverede som bevis en stump gern, der angiveligt var af samme type, som man havde på ”Blå stue”.

Andre børn fortalte, at de var blevet kastet højt op i luften eller ud af et vindue; at Ulf ofte havde været nøgen i børnehaven, eller at han havde været klædt ud i en fantom-lignende karnevalsdragt; og hele tiden var der sprøjtet noget hvidt ud af hans tissemand. Psykologerne medvirkede under udspørgningen af børnene og forsikrede, at de talte sandt.

Mere graverende detaljer kom til, for da først nogle børn var begyndt at fortælle, var det, som om alle dæmninger brast. Ulf havde flere samlinger fotografier af nøgne børn, et blåt og et lysebrunt album, og børnene var også selv blevet brugt til nøgenoptagelser med seksuelt indhold. Flere børn havde nu haft sæd i håret, og en pige fortalte, at hun var blevet tvunget til at tørre sæd op fra børnehavens gulv med håret. Ulf Hammern blev anholdt, mistænkt for overgreb mod ni børn.

I forbindelse med anholdelsen foretog man en grundig husundersøgelse af den mistænkte gerningsmands hjem. Efter hvad børnene sagde, skulle der jo både gemme sig mystisk sexlegetøj og flere sæt udklædningstøj og frem for alt en stor samling børnepornografi. Ransagningen bragte dog intet af dette for dagen. Hvilket både den ophidsede forældregruppe og politiet tog som bevis på, hvor snu Hammern var, og at han havde haft for god tid til at fjerne alle beviser.

Følgelig blev Ulf Hammern løsladt efter kort tid. Der var ikke et eneste konkret bevis til støtte for anklagerne …

Da Ulf Hammern blev sat på fri fod, gik de ”desperate forældre” til medierne, der straks ryddede forsiderne pg behandlede den mistænkte som skyldig. Snart buldrede en helikopter over børnehaven for at tage oversigtsbilleder. Bjugn blev ”en by i angst og pine”. Medierne var oprørte over børnenes manglende retssikkerhed.

…….

Forældrenes støttegruppe begyndte nu også at føle sig overvåget og nære mistanke om, at den blev udsat for hemmelig aflytning af de pædofile. Politiet satte sig ligeledes i hovedet, at pædofilligaen aflyttede de lokaler, hvor politiundersøgelsen foregik.

29 børn mentes nu at have været med til orgier og heksesabatlignende seancer i Ulf Hammerns hjem. Forældrene begyndte at gennemføre ”fotokonfrontationer” med børnene for at fastslå de endnu ikke afslørede ligemedlemmers identitet. Man fik identificeret fem mistænkte, deriblandt politichefen Arne With, som et bern genkendte på et avisbillede fra nationaldagen. At politiet nu også viste sig at være indblandet, var en rystende erkendelse for aktivisterne i forældregruppen, som dermed fik bekræftet, at fjjenden ”vidste alt”. Antallet af mistænkte kom snart op på tretten, bl.a. seks kvinder, hvoraf de fire var ansat i børnehaven.

….

Efter en måneds tid ophævede man varetægtsfængslingen af alle mistænkte bortset fra Ulf Hammern. Arne With blev også løsladt, men suspenderet fra tjenesten som politichef.

….

Bevismaterialet var håbløst svagt mod samtlige mistænkte – undtagen Ulf Hammern. Man havde nemlig et konkret bevis ud over alle børnenes beretninger. Underlivsfotograferingen af 59 børn på amtssygehuset i Trindheim havde vist, at omkring halvdelen af dem havde læssioner på først og fremmest jomfruhinden, der tydede på, at de havde været udsat for en form for penetration.

Ifølge politiets logik var Ulf Hammern den eneste mulige fællesnævner for disse børn. Men problemet var, at de dokumenterede læssioner ikke stemte overens med bekendelserne. Nogle af de børn som havde givet de mest livfulde skildringer af sorte messer og sexorgier i karnevalsdragter, viste ingen tegn på underlivsskader og havde altså hverken på ”Blå stue” eller mere eksotiske steder været udsat for de voldtægter de havde fortalt om.

…..

Retssagen (mod Ulf Hammern) varede 43 dage, og forsvarets store problem var det medicinske bevis. Det var svært at komme uden om, og det samme var de vidnende psykologer, der gav deres videnskabelige æresord på, at børnenes fortællinger utvivlsomt var sande.

Forældregruppen var rasende over, at man havde ”svigtet børnene” ved at lade alle de andre skyldige i pædofilligaen slippe for tiltale. Forældrene producerede deres egen cd med ”pædofili-sangen”, der i poetisk form skildrede overgrebene og svigtet.

Dommen faldt den 31. januar 1994, næsten to år efter at panikken var brudt ud. De ti medlemmer af juruen frikendte med et betryggende flertal den mistænkte.

…..

Det bevis, der havde været det mest belastende for den til sidst eneste sigtede, Ulf Hammern, ville ikke blive tillagt nogen værdi i dag. For lægerne på amtssygehuset i Trondheim havde det været noget alt for nyt at foretage underlivsundersøgelser på børn mellem fire og seks år med henblik på at finde ”typiske” skader. I starten havde de ingen kontrolgruppe af børn, der ikke mentes af have været udsat for overgreb. Altså intet samenligningsgrundlag. Og senere forskning har vist, at man i så godt som enhver tilfældigt udvalgt gruppe børn vil finde jomfruhinder med samme slags afvigelser som hos børnene fra Bjugn.

Og hvad angår børns sandfærdighed, når de fortæller om sexorgier af Bloksbjergtypen, havde man allerede den problemstilling oppe på hekseprocessernes tid. Den spanske inkvisitor Salazar Frias ville nøjagtig som den svenske jurist Anders Stiernhøøk smile bistert genkendende fra sin himmel, hvis hann hørte børnenes historier fra Bjugn 300 år senere.” Citat slut.

Så vidt jeg kan se, er de fleste af os ikke kommet meget længere i mental udvikling end man var i senmiddelalderen. De psykologiske sammenhænge mellem religion og seksualitet kan når som helst udløse angst og afstedkomme et massehysteri og moralsk panik af samme natur som det der fandt sted under de klassiske hekseforfølgelser. Om angsten gælder kvinders seksualitet, jøder, homoseksuelle, marxister, menneskeskabt klimakatastrofe eller pædofile gør ikke megen forskel.

Det eneste nye er, at tilhængerne af den totalitære fascistiske ideologi som Vesten har været i konklikt med gennem 14 århundreder – islam – og som der vitterligt, af objektive grunde, er grund til at nære angst for, kaldes for racister. Det er altså forbudt, at nære angst for islam og muslimer og de der allegevel fremturer og rationelt begrunder deres angst, stemples som sindssyge med betegbelsen ”islamofober”. Nøjagtig som man gjorde i Sovjetunionen med de systemkritikere der afviste de ideologiske evige sandheder. De blev behandlet medicinsk for deres ”vrangforestillinger”.

Ingen forstod sådane sammenhæng bedre end Hitler, måske bortset fra Lenin. Der er mange beskrivelser af Hitler som taler og den hypnotiske virkning han havde på sit publikum. I Mein Kampf har han gentagne gange skrevet, at hans mål ikke var at overtale publikum ved hjælp af argumenter, men at appellerede til deres følelser:

”De brede massers psyke er kun tilgængelig for det, der er stærkt og ubøjeligt. Som en kvinde, hvis indre følelser ikke så meget er behersket af abstrakt tænkning, men er genstand for en vag emotionel længsel efter den styrke, der fuldender hendes væsen, og som snarere ville give efter for en stærk mand end dominere en svækling. Således foretrækker masserne også en hersker frem for den ydmyge, og de fyldes med en stærkere følelse af mental sikkerhed af en doktrin, der ikke tåler nogen modsigelse, end af en liberal lære, der byder på forskellige valgmuligheder. De har kun meget ringe begreb om, hvordan de skal foretage et sådant valg og er derfor tilbøjelige til at følre sig ladt i stikken. De føler kun meget lidt skam over at blive intellektuelt terroriseret. … De ser kun den hensynsløse kraft og brutalitet i talen, som de altid bøjer sig for, når det kommer til stykket.”

For at opnå denne effekt forsøgte Hitler at overbevise sine tilhørere om alvoren og styrken i hans egne følelser. ”Mennesket tror”, skrev Nietzsche, ”på sandheden i alt, hvad det ser andre tro oprigtigt på.”

Man kan vælge at se islam som en afløserreligion for den kuldsejlede nazisme, og de brede massers psyke synes tilgængelig for islamisternes stærke og ubøjelige tro. Vold og terror vækker ikke blot angst, men også beundring og underkastelse.

Hitler skrev de sidste dage i bunkeren i Berlin, at fremtiden tilhørte de stærkere slaviske folk der havde besejret arierne. Men her tog han fejl. Fremtiden tilhører nazismens gamle forbundsfæller som Hitler beundrede højt, det arabiske folk og islam. Hvilket allerede socialisten Bernard Shaw profeterede i 1936.

Samme tankegang har du været inde på i et tidligere indlæg. Her kunne man gøre den tilføjelse, samfundet takket være feminisme og socialisme har bevæget sig imod et matriarket, der vægter feminine værdier over masculine, hvilket gør det lettere for fascistiske ideologier at vinde fodfæste og accept. Se blot hvordan det er gået med islamiseringen af Sverige, hvor feminismen er ophøjet til statsreligion.

De andre temaer kan vi tage op senere.

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

skriver
15.05.14 22:45
Vi har enbart galenpannor som sitter på våra tidningsredaktioner stora vänner av vänsterpolitik, och regerande folk är lika galna bara släpper Læs mere
skriver
30.04.14 15:35
MU - ganske enig - flot indlæg. Ja, naturligvis, holder den Økonomiske Krise ALDRIG op nu især - da de Vesteuropæiske lande er godt i gang med Læs mere
skriver
30.04.14 09:22
skriver
28.04.14 19:52
Henrik Ilskov siger at dem som prøvede at kaste mistanken mod Hedegård lider af ''mangel på skam i livet'' , men faktisk er det langt værre Læs mere
skriver
28.04.14 17:27
Henrik Ilskov-J. - Nej, de der sår tvivl om ægtheden i attentatet mod Lars Hedegaard, eksempelvis en Torben Moesgaard, venstrefløjsere, radigale, Læs mere

Arkiv

april 2014  (8)

marts 2014  (10)

februar 2014  (9)

januar 2014  (10)

december 2013  (8)

november 2013  (10)

oktober 2013  (9)

september 2013  (10)

august 2013  (9)

juli 2013  (6)

juni 2013  (7)

maj 2013  (10)

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her