*

Profil

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

Baggrund:

Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos.

Andet:

Forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias)

Morten Uhrskov er desuden landsformand for Dansk Samling:

http://www.dksamling.dk/

Sted:

Sorø

Website:

Besøg

Morten Uhrskov Jensen

Så tager vi den én gang til

Dato: 10. maj, 2011

Emner:

128 kommentarer

 

 

Så er de tunge drenge og piger fra erhvervslivet der igen. Danmark skal åbne sig mere for arbejdskraftindvandring, hvis ikke vi skal gå økonomisk i stå. Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør for Københavns Lufthavne, siger, at

“Vi er blevet kendt som et land, der er blevet vanskeligt at komme til. Vi lever af mangfoldighed, og det er en konkurrencesituation, som vi bliver nødt til at forstå.”

Og dette udtaler manden helt ukritisk, dvs. vi må forstå, at mere af alle typer af arbejdskraftindvandring er at foretrække. Der er blot et lille problem, Henrik Peter Jørgensen. Det passer ikke, at Danmark har brug for alle typer af arbejdskraftindvandring. Faktisk har Nationalbanken for mere end to et halvt år siden slået fast, at kun fantomet en “superindvandrer” gavner den danske samfundsøkonomi.

Det asociale erhvervsliv

Det danske erhvervsliv, ja erhvervslivet i det meste af den vestlige verden, har valgt ansvarsløsheden som deres varemærke. Kan erhvervslivet selv få en kortsigtet gevinst ved dårligt uddannet indvandring, ja så råber de op om mere indvandring. Også på trods af at langt, langt det meste indvandring er en samfundsøkonomisk belastning.

På særligt udvalgte områder - det kan være læger eller særlige IT-specialister - har Danmark brug for en vis indvandring. Al yderligere indvandring er en økonomisk dårlig forretning og en kulturel belastning. Hvad angår den uomtvistelige demografiske forskydning, der betyder flere ældre og færre til at forsørge dem, er løsningen ret enkel. Vi har i Danmark valgt at sætte mere end 25 procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet. Efterløn og førtidspension alene sluger mere end 400.000 mennesker, hvoraf en stor del kunne arbejde i stedet. Og nej, jeg taler ikke om mennesker med svære handicaps, men om personer, der - især hvis det følges op af en lavere mindsteløn, der kompenseres ved lavere skat for de dårligst lønnede - kan tage de servicejobs, der står og venter på dem. Til gavn og glæde for dem selv og os andre.

Det er helt indlysende og særdeles veldokumenteret - også fra lande med et lavere skattetryk og deraf følgende lavere offentlige udgifter som USA - at lavt kvalificeret arbejdskraft fra især den tredje verden er en særdeles alvorlig økonomisk belastning. Alligevel fortsætter det danske erhvervsliv med skrupelløst at kræve ind.

Det danske erhvervsliv skal sættes stolen for døren, skal det.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Arne Jensen, Næstved | Skrevet: 10. maj 11 kl. 13:27

Dårligt uddannet indvandring er også en belastning på mange andre områder. Men alt det bortforklares gennem ufattelige og sære tiltag af højtråbende personager.

Et dugfrisk eksempel Manu Sareens sære indslag her på JP, hvor han finder ud af, at overvægt er et stigende problem blandt danske børn.

Men stop en halv: En undersøgelse for et par år siden viste, at indvandrerbørn i 1. klasse med stærk overvægt lå på 18%, mens danske børn ligger stabilt på 2%. Også bare almindelig overvægt er stærkt overrepræsenteret blandt indvandrerbørn, ligesom en række adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer kombineret med svage forældre.

Konklusionen er da ikke til at tage fejl af: Overvægtige børn er som så mange andre problemer i høj grad et importeret problem.

Men ligesom erhvervslivets fejlkonkluderer så det gør helt ond, så finder Manu Sareen og hans hær af stjerneidioter på alskens sære ideer for at adressere problemet et helt andet sted hen.

Idiotiens logik er som eksemplificeret her lysende klar:

Den råsunde splejs Per skal undervises gul og blå om overvægt og usund ernæring. Gab siger han bare. Samtidigt der skal tages særlige undskyldende hensyn til tykke Aisha for ikke at virke u-multikulturel, diskriminerende og være ‘racistisk’ over for hende og hendes ligeså overvægtige familie.

Ligesom det danske erhvervsliv skal sættes stolen for døren, burde en stor del af politikerstanden og meningsdannerne det samme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 10. maj 11 kl. 13:30

Ja, det er da utroligt som visse erhvervspinger og godhedsindustrien forstår at støtte hinanden. Men at det skulle være en fordel for danskerne at få flere evighedsturister ind til evig forsørgelse, er jo så dum og latterlig en påstand, at det er ufatteligt at nogen der skal forestille at kommunikative, vil være bekendt at fremsætte den.

OK, det er heller ikke lige nøjagtig de ord pingerne bruger, men hvorfor nøjes de ikke med at fastslå at vi har brug for ganske enkelte specialister, som virkelig ER højtuddannede specialister. En del af dem som er kommet ind som f.eks. læger, har jo vist sig at være svindlere med falske papirer. Og en lægeuddannelse i et u-land kan jo bestå i lidt hokus-pokus der ikke kan bruges til noget her i landet.

MUJ har helt ret i at uuddannet arbejdskraft og flere kulturfremmede pensionærer eller løntrykkere har vi ikke brug for, overhovedet ikke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 13:35

Helt enig i at set pluralistiske elitære erhvervss-spin skal stoppes førend disse ultraliberale fantaster og egoister får kørt landet i sænk.

Korrekt at fx særlige it-specialister kan være på sin plads at få ind, men kun nogle få stykker og ikke tusinder der idag kun fungerer som løntrykkere.

Men hvad forhindrer idag en højprofileret it-specialist i at komme ind med sit firma og arbejde på et konkret problem? Mig bekendt absolut intet.
Det er kun løntrykkere man efterspørger i erhvervslivet.

Men det den største og bedste arbejdskraftreserve i dette land som er beslaglagt er nu ikke demotiverede oldinge og arme førtidspensionister!!!

Men derimod 200.000 statslig forsøgedede landmænd, og en hær af journalister og kommunikationsfolk på statsstøtte og spinstøtte i presse og partiapparater i deres bedste alder!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Flemming Rickfors, 4873 Væggerløse | Skrevet: 10. maj 11 kl. 13:56

*Det danske erhvervsliv, ja erhvervslivet i det meste af den vestlige verden, har valgt ansvarsløsheden som deres varemærke*

Morten, her mener jeg du falder i den samme mentale fælde som når kommunismens og socialismens ideologi giver *penge* et liv, en personlighed, en evne til at tænke og handle – og derfor en, for dem, velkommen og kultisk *hade*-enhed.

*Penge* er naturligvis intet uden en regningsenhed for udveksling af varer og tjenester. I forlængelse heraf bør man, så vidt jeg kan se, indse at *kapitalen* i sin rene form er hamrende ligeglad med ætter, stammer, kulturer, landegrænser og markskel.

Kapitalen skal, i sin rene form, anskues som vand der floder mod havet. Den vil altid tilpasse sig omstændighederne, men flode vil den.

Der er sket en ganske alvorlig ændring i hvem der har kontrol med *kapitalen* de seneste 30 år, og det er en problematik der er gældende på verdensplan. Vi er gået fra en tilstand hvor virksomheder havde en forankring i en hovedaktionær, der var en aktiv deltager i det pågældende samfund, og derfor i sine handlinger afspejlede ætten, stammen, kulturen; anerkendende og påskønnende landegrænser etc.

Idag har vi hundredetusindevis af mindretalsaktionærer, ansigtsløse lønslaver uden pligt og ansvar til andre end sig selv.

Vi har bestyrelser der er vel klar over at de er ansvarlige over for aktionærkredsen, men samtidigt kan se at aktionærerne er ansatte på 30 dages opsigelse.

Og ikke overraskende har vi administrende direktører der har opdaget at bestyrelserne ikke rigtigt har nogen støtte fra sit aktionær-bagland andet end fra ansatte på 30 dages opsigelse, og som helt naturligt derfor føler at de kan enevælde.

Har de så samtidigt fået sig en uhyrlig aftrædelsesgodtgørelse; muliggjort af de omstændigheder jeg netop har fremført, kræver det ikke videre indsigt i verdens gang at indse at en akademiker der udtaler sig på vegne Dansk Industri er fuldstændig ligeglad med kongeriget Danmark. Han afspejler ganske enkelt tingenes tilstand.

Det er en vigtig pointe du bringer op, men hovedproblemstillingen er en helt anden:

Dels at vi har tradition for at lytte efter hvad erhvervslivet mener, underforstået at vi har tiltro til at de vil vort bedste;

dels at vi har ekstremt behov for at få skabt en skov af hovedaktionærer, der føler ansvar og pligt for Danmark og de danske, og kan stilles til ansvar herfor. Og problemet er som sagt ikke kun et dansk problem.

Jeg vil gætte på at hvis der kom et bidrag fra de store pensionskasser, der jo bør have, men i praksis ikke har, hovedaktionæropgaven, vil dette problem blive fremhæveet som en af de største udfordringer de har.

Indtil vi får løst dette problem er det vigtigt at indse at erhvervslivet i denne henseende skal anskues på samme vis som når vi hører EU-politikerne folde sig ud om alle EUs fortræffeligheder. Vi skal som udgangspunkt antage at der er ond hensigt bag alt hvad der kommer fra denne kant.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:01

Hvis vi i Danmark har et demografisk problem, forstærkes det jo af indvandringsbyrden, i radikale kredse kaldet “berigelsen”.

Både det demografiske og det med “ældrebyrden” skyldes jo iøvrigt at Danmark gennem mange år er blevet omdannet til en lyserød bananstat hvor både demokratiet og borgernes rettigheder er blevet udhulet i en grad, så der næsten kun er nogle tomme skaller tilbage.

Den politiske “elites” respekt for almindelige menneskers liv og helbred, økonomi og velfærd er jo tæt på nul. Den såkaldte “ældrebyrde” skyldes jo at S i sin tid uden videre konfiskerede 169 milliarder kroner der var lønmodtagernes pensionsopsparing. De demokratiske problemer skyldes jo at politikerne hen over hovedet på danskerne har udliciteret landets “folkestyre” til EU. Og de demografiske problemer hænger sammen med den rødfascistiske familiepolitik mv. der de sidste fire årtier har bekæmpet kernefamilien med masser af usynlige fælder, snarer og ufine tricks.

I dagens Danmark har partierne mistet al respekt for det danske folks rettigheder, traditioner og menneskelige værdier. Danskerne er snart kun på tålt ophold i deres egne hjem, på deres egne arbejdspladser og i deres eget land. Overalt sniger den iskolde og menneskeforagtende marxisme sig frem.

Det burde måske bekymre mange flere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:12

PS: En præst fortalte fornylig om at hvis folk blev ramt af en alvorlig krise, en sygdom, en ulykke, en skilsmisse, et dødsfald tæt på, så begyndte de tit at tænke på en ny måde. Ja, de fik tit et helt nyt syn på det hele.

Men behøver vi virkelig at få Danmark omdannet til et land totalt oversvømmet af rædsel og elendighed, før vi vågner op og kommer ud af vanetænkningen?

Hvis man ikke ombord på et synkende skib begynder at tænke på at øse eller pumpe eller dreje roret, før man ligger i vandet, så er man måske ikke sådan rigtig smart?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:21

@ Flemming Rickfors, 4873 Væggerløse
Der kommer aldrig en (ny) skov af hovedaktinærer, der føler for Danmark og danskerne, fordi den underskov hvor de skal komme fra er verdens mest økonomisk undertrykte!

Fakta er nu at
- danskerne er verdens mest forgældede
- danskerne har et ekstremt lavt privatforbrug
- danskerne er verdens mest skattepalgede borgere

og det bliver kun endnu langt værre efter valget!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arvid H, Faaborg | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:24

Formodentlig er neo-liberalismen repræsenteret blandt danske erhvervsfolk og politikere.
Verden opdelt i geografiske områder, der konkurrerer om at etablere de bedst mulige forhold for kapital-akkumulering.
Når arbejdskraft og kapital er frit bevægelige, vil en løn fastlægges ved arbejdsindsatsens værdi på verdensmarkedet.
Svejseren får samme løn i Vejle som i Calcutta.

Unyttige personer uden formue må finde sig i samme levestandard i Vejle som i Calcutta.

For “de rige” er sikkert godt trætte af at være skaffedyr for halvsocialistiske velfærdssnyltere, der retfærdiggør nasseriet ved at lægge “de rige” for had, så det bliver i orden at rippe dem.
Omtrent som indbrudstyven, der forøver hærværk for at demonstrere sin “retfærdige” vrede mod de rige husejere.

Men jeg tror, at de forregner sig, hvis de regner med, at velfærdsstaten opgives på grund af overbelastning, når man lukker flere ind, end man med rimelighed kan forsørge.
Alle vil insistere på, at nogle andre skal ofre sig før dem.

Det siges, at man efter en brand i en amerikansk biograf fandt alle biografgængerne døde lige inden for dørene, der åbnede indad.
Ingen havde fornuft til at træde tilbage i tide, så dørene kunne åbnes, før ilden nåede dem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
A. Jensen, Hillerød | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:28

MUJ har ikke fået den fine pointe med. Lige netop den udenlandske arbejdskraft, som er så elsket og ønsket af erhvervslivet, er i besiddelse af én kardinaldyd: Den er billig og fås i store mængder.

Under dække af “globalisering” og EU, tillader erhvervslivet sig at se stort på danske lønmodtageres lidelser for at kunne maksimere erhvervslivets profitter. Behændigt skyder de alle globaliseringens følgeproblemer over på politikerne.

Jeg er dog bange for, at erhvervslivet i sidste instans får sit skidt tilbage i hovedet igen! For kan erhverslivet undvære danskerne helt ???

Upassende ? Klag over indlæg

 
Leif Knudsen, 2950 | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:52

Jeg finder det også beskæmmende, at en populistisk del af ervhervslivet vil sætte al moral og vestlige værdier over styr fordi de kan vride lidt penge ud af folk der vil arbejde for en slik for dem, mens mange indvandrere kræver ideologisk forandring af samfundet som betaling i den anden ende. Den del af erhvevslivet er grådig og uden moral. Arla, Grundfos osv. kan hoppe i havet med deres udsalg af vestlige frihedsværdier. De måtte meget gerne flytte deres virksomheder til f.eks. Saudi-Arabien, hvor de kan dyrke deres elskede islam.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:56

@Morten Uhrskov

Integrationsminister Søren Pind deler din holdning m.h.t. sandhedsværdien af de mange danske erhvervslederes bekymrede udtalelser - men ikke af samme årsag.

“Integrationsministeren Søren Pind (V) er uforstående over for kritikken fra erhvervslederne. Han peger på, at antallet af opholdstilladelser til arbejde og studie er tredoblet siden 2001″.

Var det grunden til, at du forlod Dansk Folkeparti, Morten Uhrskov?

At partiet er medansvarlig for denne tredobling.

Findes der politiske partier i Danmark (i folketinget), der deler din bekymring.

Upassende ? Klag over indlæg

 
M Madsen, Næstved | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:59

@Leif Knudsen: Jeg tror ikke, at erhvervslivet “elsker islam” mere end kristendom, shintoisme eller en hvilken som helst anden religion.

Pointen med en markedsøkonomi er jo netop, at den slags “småtterier” er irrelevante, så længe de ikke har nogen betydning for avancen, fortjenesten, profitten, eller hvad man nu vælger at kalde det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Uffe Withen, Rønnede | Skrevet: 10. maj 11 kl. 14:59

Sørgeligt at dansk erhvervsliv kun tænker på profit og åbenbart ikke på samfundsudviklingen. Går man med skyklapper på eller lever man i reservater?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 15:08

@ A. Jensen, Hillerød
jeg tror nu godt erhvervlivet kan undvære at alæbe rundt på politisk økomomisk forarmede danskere, men kan politikerne, som fedter for det pluralistiske elitære ufolkelige erhvervsspin, der betaler politikernes gratis frokoster, middage, rejser og valgreklamer, undvære danskerne?

Upassende ? Klag over indlæg

 
G Sørensen, 9700 | Skrevet: 10. maj 11 kl. 15:43

Det er helt tydeligt, at erhvervsdrengene vender ryggen til dem, de tjente de første penge på i de forgangne år.

Samtidig vender de ryggen til det danske land og dets ve og vel. Nye tider, men uden moral og etik er med.

Det nye der sættes i stedet for moral er forskruede tanker og ideer om miljø og klima, der bygger på fejlslutninger og fordrejninger.

Det træder bunden ud af Danmarks eneste naturresurser jorden, havet og dets indbyggeres evner.

De har end ikke tanker for nemesis.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Greta Hansson, Vellinge | Skrevet: 10. maj 11 kl. 15:51

Invandringen är en värre trussel än nazismen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, Sorø | Skrevet: 10. maj 11 kl. 15:54

Kære niels hansen

Ja, det var kraftigt medvirkende til, at jeg meldte mig ud af DF.

Nej, der er ingen partier, der fatter det her, og derfor ingen, der er enige med mig. Kan du til gengæld forklare mig, hvorfor det ikke er tilfældet, når nu Nationalbanken og i øvrigt også Velfærdskommissionen fra, tror jeg, 2006 er kommet frem til, at indvandring fra især den tredje verden er en belastning af den samlede økonomi?

I modsætning til de kulturelle argumenter, som man tilsyneladende altid mener at kunne skyde ned, synes jeg godt nok, jeg har fat i en lang ende her. Selv politisk korrekte har interesse i, at den danske samfundsøkonomi forbedres, ikke i at den forværres.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas M, Odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 15:55

“den uomtvistelige demografiske forskydning, der betyder flere ældre og færre til at forsørge dem”.

Hvorfor skal de forsørges? Jeg gider ikke at slide i det for de ældres forgodtrefindene, de påstår gerne de har gjort noget godt for de yngre, men hvor er det henne? Jeg kan ikke se det nogen steder.

Det er de ældre der er skyld i tingenes tilstand, de har redt deres seng, så lad dem dog ligge i den.

Upassende ? Klag over indlæg

 
A. Jensen, Hillerød | Skrevet: 10. maj 11 kl. 16:35

@k. Laursen Odense: Du har et et ret overbevisende argument. Lad mig tilføje et mere: Politikerne er generelt pot og pande med erhvervslivet, medens lønmodtagerne er de dumme skaffedyr. Erhvervslivet får alt det legetøj de ønsker, medens vi fattiglus får regningen.

@Thomas M, odense: De ældre lønmodtagere har forlængst afleveret 66% af deres løn til skat/moms/afgifter/gebyrer/ekstraskat/bidrag/…, som så har viderebefordret rovet til bureaukratiet, erhvervslivet, via EU og støtteordninger. Nu ved du hvor pengene er endt!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 16:53

Løsningen kunne være at give skattelettelser til de virksomheder som ikke ansætter udenlandsk arbejdskraft.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ove Klindt, Haderslev | Skrevet: 10. maj 11 kl. 17:03

“Det danske erhvervsliv skal sættes stolen for døren, skal det” - slutter forfatter Jensen! Nej, og danske forfattere på højrefløjen skal ikke sige, at de skriver fra højrefløjen, når de i virkeligheden sidder og spinder på det yderste af netop den fløj!

Upassende ? Klag over indlæg

 
finn rasmussen, ry | Skrevet: 10. maj 11 kl. 17:29

kunne virkelig godt tænke mig at vide hvor gammel Thomas fra Odense (vollsmose??) egentlig er. jeg er først i tresserne og har arbejdet siden jeg var 15 år , så hvad skylder jeg ?? min gamle mor på 89 har arbejdet fra hun var 10 år til hun blev 68 år , hvad skylder hun ??. må jeg høre hvor gammel du er Thomas , og hvor mage år du har ydet til samfundet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 10. maj 11 kl. 17:40

Citat:
“Det danske erhvervsliv skal sættes stolen for døren, skal det.”

Kommentar:
Jeg har sagt det, før: MUJ ser ikke bare ikke “fra højre”, men er så langt til venstre at han kappes med de regelret revolutionære om at klandre erhvervslivet for sin udbytning af proletariatet.

Faktisk kan ovenstående blog omskrives til fire linier fra et kendt omkvæd:
“Sådan er kapitalismen.
Uret er de armes løn.
Det’ de riges paradis, men-
Jeg syns’ fa’me det er synd”

Og der er igrunden ingen tvivl om at MUJ mener det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hr Kristiansen, Danmark | Skrevet: 10. maj 11 kl. 17:43

En af USA største virksomheder computerchip producenten Intel blev grundlagt af en kinesisk indvander til USA.

Det er en god grund til at erhvervslivet er glade for indvandring

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 17:44

@ Albert Hansen, København
Nej stop nu alle de politiske spekulationer i at omgå egne dårlige rammevilkår.

Det hjælper ikke en dyt med Green Card, forskerordninger, laveste selskattesats, exportfremme tilskud, statstøtte, landbrugsstøtte etc. Det medfører kun mere armod på sigt!

Har du ikke lagt mærke til at betalingsbalancen boomer af overskud. Erhvervslivets kan næsgten ikke få bedre vilkår end nu - men det løser jo ikke problemet med detg stigende antal økonomisk forarmede borgere i dette land.

Danske lønmodtagere er suverænt verdens økonomisk mest forfulgte og det skal normaliseres, det kan ikke repareres.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 10. maj 11 kl. 18:41

Danskerne er begyndt at ane konturerne af gigantiske trusler mod landet og dem selv, forårsaget af en politisk borg der er et moralsk fallitbo og en intellektuel gyser.

Men når det sted der skulle være en højborg og et samlingssted for de klogeste og bedste danskere og demokrater i landet, i stedet, af mange grunde, er blevet til en galeanstalt fyldt med levebrødspolitikere, radikale fantaster, playboys, barbiedukker, rødstrømper, feminister og underfrankerede fjollehoveder, så siger det jo sig selv at hele landet vil blive kørt i sænk på et tidspunkt.

Overlad på en snoet bjergvej rattet i bussen til en idiot der har en stor hat trukket ned over øjnene, så ender det jo også galt.

De der skal til for at rette op på landets situation, er selvfølgelig at man går i gang med politiske initiativer der kan ændre kursen, i en for danskerne mere gunstig retning.

Men forstår befolkningen det?

Er danskerne så smarte, at de kan redde deres land, værdighed og fremtid???

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 10. maj 11 kl. 18:43

Rettelse: Det der skaltil…

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 18:54

F1 JensenH, 8000DK

Er danskerne så smarte, at de kan redde deres land, værdighed og fremtid???

Nej, desværre ikke endnu, men det er også rigtig svært for der skal rigtig meget mod, energi og overblik til for at gå imod det pluralistiske elitære spin-demokrati der har kupppet det folkelige demokrati.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 18:55

k laursen, odense

Hvad mener du med egne dårlige rammevilkår ?. Jeg synes det er fornuftigt at give skattelettelser til de virksomheder som ansætter dansk arbejdskraft, da de sparer staten for udgifter til dagpenge, kontanthjælp og efterløn !.

Upassende ? Klag over indlæg

 
carl-heinz feddersen, 29770 torrox | Skrevet: 10. maj 11 kl. 19:14

Arvid H, Faaborg. I dag 14:24.
Du skriver, at ved en biograf brand i Amerika, fandt man gæsterne døde indenfor dørene, som lukkede op ind ad til.
Ingen havde fornuft til at træde tilbage i tide, så dørene kunne åbnes, før ilden nåede dem.
Og det kan jeg godt forstå, for det første var det i Amerika, de har ikke meget at bruge den øverste del af hovedet til og når hundrede vis af mennesker presser på for at komme ud, “træder man ikke tilbage.
I Danmark har vi love, som siger at dørene i sådanne steder skal åbnes ud ad til.
Men vi bruger jo ikke tiden til at bekrige andre lande.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 10. maj 11 kl. 19:34

Synes iøvrigt det er interessant at en blogger som er bestyrelsesmedlem af Trykkefrihedsselskabets medieafdeling, taler for at hvis nogen ytrer noget som i hans øjne er politisk forkert, skal de “sættes stolen for døren” (Det skal med andre ord have klare konsekvenser!)

Er der ikke en temmelig aparte selvmodsigelse i det?
Hvad synes TFS selv? Sappho?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Burde, Ashkelon | Skrevet: 10. maj 11 kl. 19:34

Hvis man har mod paa at goere op med pladderhumanismen ,saa er der en del ord som det er godt oeve sig paa at tage i munden og smage paa, uden at faa hysteriske skyldfoelelser og andre krampetraekniger.
Et af dem er KONTRAKTARBEJDE .
Mange steder i verden er det accepteret praksis at man importerer arbejdskraft midlertidigt vedhjaelp af en juridskt gyldig kontrakt som giver arbejdsgiveren fuldt ansvar og fuld MYNDIGHED over den importerede arbejdskraft
Det betyder feks at arbejdsgiveren opvarer arbejdernes PAS og andre dokumenter indtil hjemsendelsen .
Herudover vil der somregel ved lov vaere en kompromisloes oeverste graense for periodens laengde og et PERSONLIGT ansvar for arbejdsgiveren for at faa hjemsendt alle de importerede , ellers er det faengsel og enorme boeder for arbejdsgiveren .
Paa denne maade kommer udgifterne ved at opspore (feks ved hjaelp af et privat detektiv burau) og hjemsende eventuelle ulovlige immigranter derhen hvor de horer hjemme , nemlig hos arbejdsgiveren.Det skal vaere BILLIGERE for ham at faa hjemsend hans “brugte” arbejdskraft end det er at bryde reglerne.
En anden vigtig betingelse er at der KUN importeres arbejdskraft fra lande som er interresserede i at at underskrive og overholde en tilbagesendelsesordning.
Lande som Tailand og Fillipinerne har indgaaet saadanne aftaler , og dette har mange steder i verden givet arbejdere herfra et godt ry som paalidelige kontraktarbejdere.
I denne sammenhaeng kan det vaere temmelig ligegyldigt om der er tale om en indisk IT arbejder eller en somalisk vejarbejder.
Og hvis arbejdsgiveren mener at dette ikke er en god idee , ja saa betyder det bare at han egentlig havde taenkt sig at det offentlige skulle tage sig af det problem som HAN skabte for at faa billig arbejdskraft.
Hvordan havde Europas fremtid set ud idag hvis man havde forholdt sig paa denne realistiske maade til “fremmedarbejderne” som taabeligt blev importeret uden nogensomhelst tanke for de fremtidige konsekvenser ?
Det er aldrig forsent at forstaa og korrigere sine fejltagelser .
Eller var DET formegen realisme at tage i een bid ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 19:35

@ Albert Hansen, København
Jamen kan du ikke forstå et nogen skal betale disse skattelettelser til virksomhederne! Og det er danskerne der betaler regningen til virksomhederne med verdens højeste lønskatter og forbrugsafgifter!

Det er nu sådan at det betalet sog for virksomheder at udflage alle jobsene og kun beholder hovedsædet med direktørerne i DK - som i øvrigt kun meler deres egen kage ret åbenlyst.

Kan du ikke se at det virkelig er sundt med et kæmpe misforhold mellem den danske verdenslave virksomhedsbekatning og i øvrigt rekordstor statsstøtte til erhvervene og så de verdensrekord høje lønskatter og forbrugsafgifter, som skævvrider al naturlig udbud og efterspøgsel!

FORDI virksomheder skal fornyes med tiden, nogle dør og nye skal komme til og det er præcis fra nye virksomheder at produktiviteten og jobsskabelsen er størst!!!

Men da erhvervsfornyelsen oftest kun kan komme fra borgerne og skabes af borgerne, som er i Danmark er verdens økonomisk mest undertrykte ser dette rigtig sort ud i Danmark!

Hvad gør Christiansborg så - i stedet for al normalisere de økonomisk dårlige rammevilkår for borgerne - de laver sgu da bare de nye virksomheder selv (rød stue) eller endnu mere idiotisk giver/bestikker de eksisterende virksomheder endnu mere skattefrihed i håb om de så opretter nogle flere jobs - men det sker jo, fordi virksomheder og deres direktører er ikke skal ikke være samfundsorienterede men kun tænke på egen profit og den er nu engang størst uden lønskatte og forbrugsafgifts tunge danskere som en betonklods om deres ben!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Far Jensen 2, 6101 N | Skrevet: 10. maj 11 kl. 19:48

@ Morten Uhrskov

Følgende understøtter dit indlæg:
Et kedeligt sammenrend på Chr.borg bestående af:
S,SF, Enhedslisten, Radigale & Cirkus LA er alle parate til ukritisk at tage i 10.000-vis af meget forskeligartede personer til Danmark, blot for at
“sikre” sig uddannet arbejdskraft for skønsmæssigt 1/3 af “nydanskerne” !
- Så pyt med de øvrige 2/3 primært fra 3.verdenslande, der hverken er integrerbar - eller iøvrigt villige til nogensinde at bidrage til det danske samfund!!
Resultat: Mange nye milliardudgifter for samfundet,
tilligemed øget kriminalitet, større ghettodannelse o.s.v. o.s.v.
- Karussellen kører i det uendelige !!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
bjarne jørgensen, svendborg | Skrevet: 10. maj 11 kl. 19:53

Hvis Henrik Peter Jørgensen har job i Københavns Lufthavne til Fatima og hendes medsøskende hjemme fra landsbyen, så er det da dejligt.

Henrik Peter Jørgensen skal bare henvende sig til Københavns Kommunes jobcenter, så løses HPJ’s problemer med manglende arbejdskraft og kommunen sparer bistandshjælp/førtidspension.

De eneste der måske ikke bliver glade er Fatima, medsøstrene og deres familier. Arbejde! Det var da ikke lige det, der var formålet med at komme til Danmark.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 20:25

k laursen, odense

“Jamen kan du ikke forstå et nogen skal betale disse skattelettelser til virksomhederne”

Jamen det er netop de penge der bliver sparet på dagpenge, kontanthjælp og efterløn. Hver gang en virksomhed ansætter en ledig dansker, så sparer staten nogle udgifter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 20:47

@ Albert Hansen, København
Den senete lettelse i dansk selsskabsskattesats koster nu beviseligt staten et provenutab på 10 mia. kr. p.a - samtidig med at produktivtet, investeringer og jobs falder!

Det er derfor en bevist utopi at virksomhederne og slet ikke kapitalejerne som er dem en lettelse i selskabsskattesatsen tilfalder, vil investere i nye jobs i Danmark hvor lønmodtagerne er verdens i særklasse mest lønskatte- og forbrugstunge.

Det seneste økonomiske tab på den politiske spekulation i en lavere selskabsskattesats skal nu genoprettes gennem forringelser i danskerne otium (blå stue) eller gennem mindre fritid (rød stue).

+ at i 2012 og 2013 træder skattereformens mange nye afgifter i kraft (efter valget selfølgelig, således at vælgerne ikke finder ud af det førend det er for sent)

+ at blå stue vil lette selskattesatsen for yderligere 20 mia. kr. efter valget, således at der skabes et nyt behov for nye sociale nedskæringer blandt danskerne.

Island, Irland, Baltikum etc. er sørgelige beviser på at deres virksomhedsejere ikke skaber mere velstand selvom de lettes gang på gang i selsskabskattesats.

Derimod er svensk og tysk væsktboom bevis på at det er de helt andre midler såsom lave skatter på almindelig løn, der sikrer væksten, da Sverige og Tyskland har kørt med uændrede selskabskattesatser i 20 år!

Upassende ? Klag over indlæg

 
peter simonsen, 8450 hammel | Skrevet: 10. maj 11 kl. 20:56

Thomas S , Odense. Der er de ældres skyld skriver du . Nej ved du nu hvad , vi er rigtig mange der har haft 50 års jubilæum på arbejdsnarkedet for at du og din forkælede generation har det i har i dag .
Dertil kommer alle de skattekrpner der er ofret på indvandere , speciel muslimer , man kunne forstå hvis du synes sidstnævnte var forfærdentligt for det får sikkert ingen ende .
Alle dem du er efter har ydet til den velfærd du og andre unge og yngre nydr godt af i dag -du skulle skamme dig !!!
Du burde i stedet foreslå at vi udviste alle ikke produktive indvandere , så bliver der råd til både efeterløn og ordentlige forhold for alle i samfundet .
At arbejdsgiverne vil ha flest mulig indvandere er let at forstå med de ave lønninger de får i.f.h.t danskerne - det giver mere på bundlinien og det er og bliver deres egentlige mål .
Hvordan vi så skal betale for velfærden er arbejdsgiverne total ligeglade med-bare de kan køre i Jaguar og spise kaviar ,så er det fint for dem , uanset hvad andre lever af og om de overhovedet lever eller dør .
Det er i den grad undergravende at importere billig arbejdskraft sålænge der er 200 000 ledige Danskere at tage af , men midlet helliger målet for DI og arbejdsgiverne .
Det har sågar været vist i TV hvordan en arbejdsgiver i KBH betalte hele 10.- kr pr time for en faglært skrædder fra udlandet som havde søgt asyl , det er arbejdsgiverens billige sparekassebog i fremtiden den slags mennesker og Danskernes død.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 10. maj 11 kl. 21:04

Kære Morten Uhrskov,

Tak for dit svar (selv om vi oftest er uenige, er det rart at se en blogger, der ulejliger sig med at svare debattører).

“Nej, der er ingen partier, der fatter det her, og derfor ingen, der er enige med mig. Kan du til gengæld forklare mig, hvorfor det ikke er tilfældet, når nu Nationalbanken og i øvrigt også Velfærdskommissionen fra, tror jeg, 2006 er kommet frem til, at indvandring fra især den tredje verden er en belastning af den samlede økonomi?”.

Inden jeg svarer på dette, vil jeg gerne sige, at jeg mener, at du lægger ord i munden på Henrik Peter Jørgensen, når du skriver:

“Og dette udtaler manden helt ukritisk, dvs. vi må forstå, at mere af alle typer af arbejdskraftindvandring er at foretrække”.

Det har du valgt at forstå som det passer dig.

Jeg er ikke enig med dig i, at AL indvandring vil blive en belastning - og hverken du eller jeg - eller nogen andre i Danmark - kan med sikkerhed sige, at det vil blive tilfældet for den arbejdskraft, de nævnte firmaer ønsker hertil.

Jeg tror, at der fremover - på helt specielle områder - bliver behov for arbejdskraft udefra, og det vil blive i konkurrence med mange andre europæiske lande, at vi skal tiltrække denne arbejdskraft.

Jeg vil i dette indlæg undlade at komme længere ind på den totale sammmenblanding i debatten af kontrolleret indvandring på den ene side - og på den anden side flygtninge - både ‘kvoteflygtninge’ og de mange økonomiske flygtninge - som det store flertal erkender, at Danmark hverken kan eller bør give asyl.

Hvad angår reelle flygtninge har det ingen mening at tale om ‘ cost benefit’ analyser.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Kleinbæk, skive | Skrevet: 10. maj 11 kl. 21:04

Danmark er blevet et navlebeskuende land, befolket af en slags indfødte analfabeter, der ikke fatter hvor lille landet er og hvor lidt deres højt besungne meninger tæller i den store verden. Så byg dog den mur omkring jer selv og pas så jer selv og lad så verden udvikle sig, mens Danmark afvikler sig selv.

Der er så træls at høre på det her ævl - verden er stor, der er mange mennesker i den, den er mangfoldig og den vil altid udvikle sig - og ja, Danmark er blevet et sted hvor både velsete og ikke velsete udlændinge ikke ønsker at kommme - er det så ikke nok for jer - nu kan i jo bare bygge den mur, så i kan få fred og verden kan få fred for Danmark. Der er ingen der respekterer vores underlige selvhævdende attitude - vores virkelighedsfjerne fremmedfjendskhed - det meste af verden kan se tingene i perspektiver, mens Danskerne ser det i - ja, i hvad, gud ved i hvad og hvad man ønsker at få ud af det ???

Jeg håber altid disse blogs er udtryk for et mikroskopisk mindretal af efterkommere af rigtige Danskere, født og historisk fra Danmark - som har fået den mærkelige holdning, at de rækker et stykke over andre - jeg ved ikke hvorfor, men det ville være dejligt, hvis Danmark kunne åbne øjnene og koncentrere sig om at udnytte de ressoorcer vi har og komme fri af mudderet. Men det hjælper jo nok, at lukke grænserne af, så vi ikke kan se verden, så er det nemmere at gå skævt af den - det var jo stort set hvad Rusland gjorde - godt nok med mere magt end Danmark bruger for nuværende, men det er da godt på vej. Herregud - hjælp Danmark det er groet fast i en forstokket debat om de vil være med, skal være med i verden eller ikke - så meld dog i det mindste klart ud - Meld jer ud af verdenssamfundet og pas jer selv - udlandet gider ikke høre mere på denne mus, der kæfter op overfor alle mulige elefanter. En dag træder elefanterne da på Danmark, så de kan få ro - inden det sker, så byg dog de grænsemure og sid i kolonihaven sammen med Pia og lav hotdogs og leverpostejmad.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, Sorø | Skrevet: 10. maj 11 kl. 21:11

Kære niels hansen - og for øvrigt også Peter Kleinbæk

Kunne det passe d´herrer at kommentere Nationalbankens beregninger fra 2008? Har Nationalbanken taget fejl?

Jeg har linket til Nationalbankens beregninger. Har I opdaget det? I skal bare trykke på ordet “samfundsøkonomi” oppe i mit indlæg. Og så skal I rulle ned til tabel 1.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 21:22

k laursen, odense

Det handler ikke om at investere i nye jobs men om at sikre at de eksisterende jobs går til ledige danskere. Virksomhederne får kun skattelettelser hvis de ansætter et vis antal ledige.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Christian Toffini, Lyngby | Skrevet: 10. maj 11 kl. 21:41

til. Albert Hansen.

Desværre virker ej heller din plan, da alle de mange
service jobs mv., som ingen større krav stiller, er
i fuld færd med at blive besat af øst EU arb.kraft,
og hvilke lønninger, NATURLIGVIS allerede er godt
under end hvad en passiv-nyder kan hive indenbords.

Selv hvis vi meldte os ud af øst-aftalen, som jo må
være den logiske følge, for derved at bane vejen fri
til de velfærdsvalgtes opkøbte passiv-nydere for gen
-valg; vil det hjælpe lige lidt in the big picture..

HVORFOR, Fordi de velfærdsvalgte i samspil med deres
opkøbte nydere, (passiv, som aktiv), har en SÆRDELES
stor EGEN INTERESSE i at fastholde system-tvangen,
og dermed klodernes dyreste tvangs-omfordelingssystem

Komisk nok, er det derfor virksomhederne som har nøg
-len til løsningen, i det en aggressiv udflytning fra
DK, fjerner grundlaget for nævnte ydelser, hvormed
de velfærdsvalgte ej længere kan deale med nyderne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 21:46

Christian Toffini, Lyngby

Det er vel også i de velfærdsvalgtes interesse at nedbringe ledigheden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:00

Citat:
“Kunne det passe d´herrer at kommentere Nationalbankens beregninger fra 2008? Har Nationalbanken taget fejl?”

Kommentar:
Der er jo ikke tale om beregninger. Der er tale om fremskrivninger af tal.
Disse fremskrivninger kan være mere eller mindre vilkaarlige. Se f.eks. fremskrivningen i figur 3: en generel stigning, knækker voldsomt, lige som fremskrivningen starter. Overbevisende? -Ikke ligefrem!

Derudover:
Det hævdes at det er bedre for brøkerne i regnemodellerne at faa en passiv gjort aktiv, fordi den passive saa at sige “tæller for to” i nettobidraget, hvorimod indvandret arbejdskraft ikke trækker fra paa passiv-siden.
Jamen det er da rigtigt. Tilbage staar bare at danskerne ikke vil flytte for at finde arbejde. Det er almindeligt kendt at Danmark har een af verdens mindst mobile arbejdsstyrker. Saa mange steder hvor arbejdskraft mangler, er der faktisk ikke meget anden udvej.

Det kan muligvis hænge sammen med et totalt absurt boligmarked, hvor mange er reelt stavnsbundet af ikke at kunne sælge fast ejendom, købt til kunstigt høje priser, i.f.b. en eventuel flytning efter arbejde (takket vaere en regering som ikke havde Schluters vilje og mod til at bremse en bolig- og laaneboble).
Men den undskyldning kan virksomheden der mangler hænder ikke bruge til noget somhelst.

Siden jeg saaledes nu har erklæret mig enig i industriens egne vurderinger, kan jeg forstaa at jeg nu skal sættes stolen for døren” og afventer at se hvad det mon kommer til at gaa ud paa… (Hvis ikke udsagnet var tom ordskvalder fra bloggerens side).

Løsningen paa Nationalbankens problem ligger iøvrigt lige til højrebenet, og kan findes i andre indvandrerlande som ikke har Danmarks problem:

Begræns de overdaadige muligheder for offentlig forsørgelse i Danmark!
Enhver kan vel se at naar hærdebrede bodybilder-typer fra Hells Angels tæskehold kan gaa rundt paa indvalidepension, saa er der noget ravruskende galt!
Hvis de kom ud og grave grøfter paa motorvejsprojekter med hver en skovl, ville de osse have mindre tid til at ligge i bandekrig og slaas om hashmarkeder…
Indvandrerbanderne kunne evt. sættes til at grave den modsatte grøft. Og det hold der bliver først færdig med dagens akkord, faar adgang til et brusebad og en vaskemaskine.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:19

Er det virkelig så svært at fatte? Danmark har allerede modtaget mange flere indvandrere end vi kan integrere. Og i forhold til landets størrelse har vi verdensrekord i forsørgelse af kulturfremmede. Og for de samme penge som Jelved og medløbere har brugt på indvandring, kunne man have hjulpet 25-50 gange så mange flygtninge ude i nærområderne. Jelveds politik har altid været ubegavet eller utrolig kynisk og korrupt. Der er jo nærmest tale om et dobbelt svigt eller forræderi.

Der bør snarest indføres fuldt stop for enhver form for yderligere uddelinger af permanente opholdstilladelser til tilrejsende udlændinge. Udgifterne er allerede astronomiske. Ingen politikere vil tale om det, men hvad der bruges på udanske formål ialt er omkring de 200 milliarder kr. om året.

Bare een udenlandsk familie har kostet danskerne tæt på 100 millioner kr. iflg. EB. En familie så kriminel, at hundreder af danskere er ofre for dens forbrydelser gennem 40 år. (Vold, tyverier, røverier, indbrud, voldtægt, afpresning, narko-handel, åger osv.)

For danskerne er der masser af negative konsekvenser af den hovedløse politik. Udover en stærkt forøget kriminalitet er der omfattende skader på danskernes økonomi, familielivet, infrastrukturen og velfærden….. dertil skandaløse tilstande mht. undervisning, sundhed og retssikkerhed osv.

Og her slutter det ikke, for de radikale og skabsradikale har placeret en række tidsindstillede kæmpebomber under Danmark og danskerne, og hvis de ryger i luften, er det afslutningen på det danske rige.

Hvad er det egentlig Kleinbæk skriver om? Skulle noget mere kontrol med hvem der kører ind og ud af landet med tyvekoster, narko, handlede kvinder, forfalsket medicin, ulovlige/smittefarlige fødevarer samt våben og sprængstoffer osv. virkelig gøre Danmark til en paria blandt verdens lande? Er det hvad Kleinbæk mener?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:27

@ Albert Hansen, København
jamen betalingsbalancen boomer med overskud!
Arbejdsløsheden har aldrig være lavere selv ikke under Nyrup’s jobfest for lånte penge!
Statsgælden har aldrig været mindre!

Der er ingen poltisk spekulativ eller planøkommisk vej til varig vækst - ellers havde de sgu fundet den på Christiansborg med alle deres vismænd og spin!

Fakta er nu at
- danskerne er verden mest forgældede borgere
- danskerne har et ekstremt lavt privatforbrug
- danskerne er verdens mest skatteplagede

og efter valger kommer der endnu flere rigtig dyre afgifter på danskernes forbrug, som følge af skattereformen, mens skattelettelserne der skulle opveje disse afgifter for de arbejdsdygtige er suspenderet! LOL!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, Sorø | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:27

Kære Kurt Dejgaard

Fremragende forsøg. Må jeg ikke anbefale dig at gå om ad Nationalbanken ved lejlighed og fortælle dem, at deres antagelser meget vel kan tænkes at være henne i vejret? Nationalbankens tal korrelerer i øvrigt fint med f.eks. Cepos´ og regeringens egne tal.

Du mener da vel ikke alvorligt, at f.eks. den latinamerikanske massive illegale indvandring til USA skulle være godt for noget som helst? Den gennemsnitlige indvandrer også dér har så lave kvalifikationer, så det selv for en skrabet velfærdsmodel som den amerikanske er en ualmindelig dårlig forretning.

Har du for resten set de seneste tal fra PISA-etnisk i Danmark? 38 procent af indvandrerne/efterkommerne er ude af stand til at tage en ungdomsuddannelse. Det tilsvarende tal for etniske danskere er 13 procent. Tror du selv på, at andet end helt særlig højt kvalificeret indvandring kan generere et samlet plus til samfundet som helhed?

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
H Jensen, Horsens | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:33

Det er ikke rimeligt at bebrejde erhvervslivet, at man derfra efterlyser nemmere forhold for indvandrere, som gør det attraktivt at arbejde og bo her i landet. Erhvervslivet opfører sig hverken uansvarligt eller urimeligt over for samfundet. Det gør derimod vort folketing, som har ansvaret for at udstikke retningslinierne for hvem der kan indvandre hertil og hvem der ikke er brug for. Det burde jo være klart for selv den mest tungnemme og politisk korrekte politiker, at der ikke er megen mening i at hente religiøst formørkede analfabeter og ballademagere hertil fra den mellemøstlige og muslimske del at verden. Religion er jo et kontrolmiddel i de arabiske lande, det vidste den geniale hærleder Muhammed og det ved imamerne. Religiøs kontrol kan kun lade sig gøre ved hjernevask fra barnsben og ved efterfølgende gruppepres. Det er vel grunden til at man af og til er i tvivl om, om dem man iagttager derfra er rigtig velforvarede. Ikke desto mindre er det netop disse mennesker, der er årsagen til at det nu er blevet vanskeligt for de indvandrere, som vi meget gerne vil have og som virkelig bidrager til vort samfund. Hvorfor det? jo, vi tør jo ikke selektere, vi skal absolut generalisere, og derfor sker der det sædvanlige; hvis vi ikke ønsker en bestemt type indvandrere, skal det absolut gå ud over dem som vi gerne ser.

Ret skytset mod vore politikere, som sjældent evner at se længere end til næsetippen og som man ihvertfald yderst sjældent kan beskylde for at kunne se konsekvenserne at det de render rundt og laver. Erhvervslivet laver ikke lovgivningen, det gør vort folketing - det er trist man må sige; desværre!

Upassende ? Klag over indlæg

 
helge nørager, højbjerg | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:40

Københavns lufthavn, er det ikke dem som har flyttet 2,5 milliader i skattely ?.

Det kaldes ansvar overfor de Australske ejere.

Københavns lufthavn, er det ikke dem som bruger forsker ordning, til at sænke skat for ledende medarbejdere ?.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J Schmidth, Kbhvn | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:50

F1 Jensen, 8000, spørger om danskerne er kloge eller smarte nok til at klare skærene?

Nej, det tror jeg ikke.

Danskerne overlever ikke alle disse trusler. Det danske folk er et folk som har mistet modet og evnen til at handle rationelt.

Danskerne er blevet svage og hjælpeløse, og er derfor dømt til at forsvinde som folk. Besættelsen og udskiftningen er jo også i fuld gang. Situationen er værre og alvorligere end i 1940. Men dennegang er der ingen modstandsvilje. Og denne gang skal vi nok ikke regne med at nogen kommer og redder os fra okkupanterne.

Desuden har danskerne både politikere og journalister og visse erhvervsfolk imod sig. Og mange års manipulation og fordummelse har sat sine spor.

Nej, løbet er kørt og både F. Jensen, Burde, Laursen og Uhrskov og andre på den fløj, kan ligeså godt give op straks.

Og læser man med her, er der jo også flere som modsiger dem eller håner dem, end der er folk der giver deres tilslutning.

Danmark kan ikke reddes, for befolkningen er gået fuldstændig i stå mentalt og politisk set. Der er INTET at gøre.

En fornuftig dansk fremtid? Glem det!

Som en vis hr.Wachtmann sagde allerede for et halvt år siden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 22:55

k laursen, odense

“Arbejdsløsheden har aldrig være lavere”

Vi har stadigvæk 200.000 ledige (officielt)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Burde, Ashkelon | Skrevet: 10. maj 11 kl. 23:31

J Schmidt
Hvis man ikke VAELGER at tro paa at der altid er en chance for vinde “naeste omgang” , saa er selve denne pesssimisme en af de fakorer som bestemmer at der ikke bliver nogen naeste omgang . Altsaa en selvopfyldende profeti.
Amerikanenrne siger det med een saetning :
“It’s not over til it’s over !”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Andersen, København | Skrevet: 10. maj 11 kl. 23:45

Det er uden tvivl rigtigt at vi ikke behøver nævnemæssig arbejdskraft udefra. Vi har p.t 170.000 arbejdsløse og andre ca. 200.000 arbejdsløse parkeret på evige offentlige ydelser som også kan aktiveres fornuftigt. Før disse 300.000-400.000 mennesker uden arbejde i Danmark er kommet i arbejde, er der ingen grund til at hente arbejdskraft udefra. Og chancerne er store for de ALDRIG kommer i arbejde. Så stik imod hvad alle aksperter siger har vi et arbejdskraftoverskud og ikke underskud. Faktisk kunne vi sende de sidste 30-40 års indvandrere hjem igen og stadig have et par ubesatte jobs.

Upassende ? Klag over indlæg

 
h albeck, 5700 | Skrevet: 10. maj 11 kl. 23:59

Hvad er godt ved dårligt uddannede indiske og rusiske læger der ikke forstår dansk?
Det eneste de gør godt for , er at sænke regionernes lønudgifter og er nu årsag til arbejdsløse danske læger.
Virkelig en succes!

Upassende ? Klag over indlæg

 
B Fisker, 5610 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 00:44

Albert Hansen Den parentes er noget lusket,og k.laursen har ret,arbejdsløsheden er lavere i dag end den var i Nyrups tid.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 11. maj 11 kl. 00:49

@B Fisker, 5610

Den gennemsnitlige årlige arbejdsløshed:
1993 = 12,4 % 2002 = 5,2 %
1994 = 12,3 % 2003 = 6,2 %
1995 = 10,4 % 2004 = 6,4 %
1996 = 8,9 % 2005 = 5,7 %
1997 = 7,9 % 2006 =4,5 %
1998 = 6,6 % 2007 = 3,4 %
1999 = 5,7 % 2008 = 1,8 %[3]
2000 = 5,4 %
2001 = 5,2 %
1980′ og 90′erne
Fra 1982 til 1993 ledede en centrum-højre regering under ledelse af den konservative Poul Schlüter Danmark. Regeringen brød den lange kæde af devalueringer, fastholdt kronekursen og fik bugt med inflationen. En ophedet økonomi førte til Kartoffelkuren og en nedsat økonomisk aktivitet med arbejdsløshed. I 1993 blev en ny regering dannet. Denne gang under socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, som forblev statsminister indtil 2001. Den nye regering søgte med succes at reducere arbejdsløsheden, der toppede med 12,4%(1993); 13,8% (386.186 personer) (januar 1994)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jean Felix, København | Skrevet: 11. maj 11 kl. 02:17

Enhver succesfuld virksomhedsleder har vel det mål, at sørge for øget vækst til firmaet. Med andre ord - hvilken motivation har de store danske chefer for at argumentere for mere mangfoldighed og åbenhed på udlændingefronten? De gør det sgu ikke for at genere DFere og ligesindede, vel? (et retorisk spørgsmål :-) Og jeg tror ikke et sekund på at Hr. & Fru Jensen - eller en eller anden tilfældig skribent - ved bedre hvordan DKs største virksomheder skaber maksimal vækst. I øvrigt til gavn for os alle…

Upassende ? Klag over indlæg

 
helge nørager, højbjerg | Skrevet: 11. maj 11 kl. 02:54

Jean Felix, København
Enhver succesfuld virksomhedsleder har vel det mål, at sørge for øget vækst til firmaet.
Desværre har 1 årige bonus aftaler, og kortsigtet tankegang, om profitmaximering for aktieejere, overskykket, sande vækstsmål.
Det er et kultur problem, i ledelse med 1 årige mål, ingen virksomhed, burde kunne arbejde med kun 1 årige mål.
En sund virksomhed burde arbejde med 5 -10 -15 års strategier.
Men så er det jo svært at malke koen, som alle de dygtige, stupide unge virksomsheds løver er fortalere for.
deres idol må vist være tidligere direktør for Roskilde Bank, Hr. Valentin.

Og Jean Felix, hvad er deres baggrund for at udtale sig imod, Hr. Og Fru Jensens baggrund. ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
torben plesberg, grevinge | Skrevet: 11. maj 11 kl. 04:07

Ligegyldigt hvordan man end vender og drejer erhvervsliv og Christiansborg, så er det den menige lønslave, der kommer til at betale for alle ekstravagancerne, i form af forringet velfærd.

Erhvervslivet tænker kun på at rage til sig - “forøge profitten” - det er kriteriet på “succes”. Hvilken virkning det har på samfundet er ikke erhvervslivets, men politikernes problem.

Og politikerne er med på at udbytte lønarbejderne endnu mere. De skal betale for “velfærden” i form at stadig stigende skatter og afgifter. Og derudover er der stadig stigende krav om “brugerbetaling”!

Problemet er bare, at der er nogle få, der er begyndt at få mistanke om , at de reelt er til grin for deres egne penge. Det, som politikerne kalder velfærd, er efterhånden blevet ren fiktion uden realiteter. Et påskud til at kræve flere penge ind.

Pengene, der bliver kradset ind til velfærd, bliver brugt til formål, der intet har med velfærd at gøre, men som tværtimod yderligere forringer “velfærden”.

Man bliver ved med at importere mennesker i menneskerettighedernes og FNs hellige navne. Jamen, erhvervslivet skriger på arbejdskraft!

Nej, det erhvervslivet vil have er billig arbejdskraft. Så det lille ord billig glemmer de i deres offentlige argumentation, beregnet på såvel politikere som vælgerne.

Men politikerne ved godt, hvad det handler om. Ved at importere flere mennesker slår de 2 fluer med et smæk: De opfylder erhvervslivets ønske om løntrykkere, og de opfylder Danmarks “pligt” ifl. konventionerne til at være med til at løse verdens fattigdomsproblem.

Men taberne bliver alle de almindelige naive danskere, der tror, at det de betaler i skat og afgifter går til deres egen velfærd.

Det kunne blive interessant at se hvad der sker, den dag dette uhyre bedrageri går op for det store flertal. Men det gør det såmænd ikke. For vi har jo circus for folket.

Den politikerstøttede underlødige underholdning i medierne har et ganske bestemt formål: at tage al folks tid, så de ikke har tid til at tænke lidt over tingene. Disse pseudoaktiviteter formår at engagere folk og få dem til at tro, at det er yderst vigtige sager!

Politikerne har sandelig taget ved lære af nazisternes geniale måde rent sprogligt at manipulere befolkningen til kun at kunne tænke i de ønskede baner.

Det moderne menneske er virkelig blevet fremmedgjort - med et udtryk eksistentialismen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 11. maj 11 kl. 04:10

@ Morten Uhrskov

Prøv nu at forholde dig til det jeg skriver, istedetfor at tale udenom. Dit svar er een lang afledningsmanøvre.

Er det ikke sandt at danskere hører til verdens mindst mobile arbejdskraft? Er det ikke sandt at selv i perioder med væsentlig arbejdsløshed, har industri i nord og vest Jylland haft store problemer med at skaffe arbejdskraft? Hvad tror du selv de bliver nød til, hvis de ikke kan få pladserne fyldt op? Ringe til Jønke og Sandberg efter en hjælpende hånd? De er på førtidspension og andre varige overførselsindkomster, ligesom 800.000 andre i den arbejdsduelige alder! (Og det kan ikke være fordi de ikke har tid, vel? Hvis nogen skulle spørge dem, så er svaret “Vi laver ikke noget! Det har vi aldrig gjort. Vi går bare her og passer os selv og laver slet slet ingenting at i bare ved det! -Og skrup så for helv*** af med jeres næsvise spørgsmål! I forstyrrer os i… i… at lave ikke noget! Absolut ingenting!…”)

Kan du forklare hvorfor Nationalbankens opadgående blå kurve over beskæftigelsesfrekvens i figur 3 pludselig knækker, lige præcis som den når nutiden og de begyner at fremskrive? Du synes ikke den graf ser bare lidt suspekt ud?
Hvad mener du selv om 40 års fremskrivninger? Har du (eller Nationalbanken) historisk belæg for at den slags fremskrivninger holder eller nogensinde har gjort det?
Det, findes der simpelthen ingen eksempler på. Det skulle man tro du ville vide som faghistoriker.

Og hvorfor er det at indvandrerlande altid skal eksemplificeres med USA, så du har USAs problemer at klandre alt omkring indvandring for?
Hvad har Canada, New Zealand og Australien gjort at de altid skal forbigåes?
Nåeh ja, altså - udover at klare sig godt?
For det er der skoen trykker, ikke sandt? Humlebien må ikke kunne flyve og import af arbejdskraft, svarende til op imod 1% af befolkningen hver år, må ikke hedde sig at kunne fungere. Det er politisk ukorrekt!

Skal de så osse ha’ stolen sat for døren, lissom Dansk Industri?

Upassende ? Klag over indlæg

 
K Andersen, Kbhvn | Skrevet: 11. maj 11 kl. 05:52

Hr. Dejgaard.

Du prøver jo altid at bortforklare og bagatellisere de problemer indvandringen skaber. Og nu vil du have mere af den. Men selv er du jo også langt væk, og kan være ligeglad med de ulykker der sker her.

Og ligeglad er nok hvad du er.

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 11. maj 11 kl. 06:37

VELFÆRD ELLER HJERNEVASK OG UNDERTRYKKELSE…….

Er meget enig med Plesberg, kl. o4.o7. Vi danskere lever efterhånden i et land så overfyldt med myter, løgne og halve sandheder, og med så mange uretfærdigheder, skandaler, svinestreger, ulykker og forbrydelser, at det nærmest er latterligt at kalde Danmark en velfærdsstat.

De politiske, bureaukratiske og sociale udskejelser er nu så mange, at danskerne er et narret, undertrykt, udnyttet og misbrugt folkefærd. Folkestyret er afløst af et mafiøst styre, og de politiske overgreb og tåbeligheder vælter som skummende floder ud fra borgen og dens filialer.

Hvis den danske befolkning ikke snart vågner op og kræver sit land, sit demokrati og sine rettigheder tilbage, vil den blive kørt ud på historiens losseplads.

Ingen naturlove beskytter danskerne. Hvis de ikke selv viser fremsynet omhu og handlekraft, kan intet redde dem fra at blive ofre for ondsindede kræfter.

Den store totalitære damptromle er varmet op, og kan snart blive kørt hen over Danmark, for at knuse resterne af danskernes økonomi, frihed, velfærd, familieliv og kultur.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Madsen, 2920 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 06:38

Der var også flere af de store erhvervsledere, der blev åh så forargede over publikationen af muhammedtegningerne. For det kunne jo gå ud over deres indtjening i de muslimske lande. Så skidt med det der med ytringsfriheden.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, Sorø | Skrevet: 11. maj 11 kl. 07:03

Kære Kurt Dejgaard

Du skriver følgende:

“Kan du forklare hvorfor Nationalbankens opadgående blå kurve over beskæftigelsesfrekvens i figur 3 pludselig knækker, lige præcis som den når nutiden og de begyner at fremskrive? Du synes ikke den graf ser bare lidt suspekt ud?”

Det er for sjov, du siger det, ik´, ik´?

Den blå kurve knækker på grund af den demografiske udvikling, som er kendt.

Jeg slutter hurtigt af. Andet giver næppe mening.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Casper Nielsen, Birkerød | Skrevet: 11. maj 11 kl. 08:44

Godt forsøg skriver Kurt dejgaard. Ja goddaw do.

kan du ikke lige henvise til tal eller beregninger, som påviser og giver belæg for dine postulater om bl.a. Canada og Australien?

Upassende ? Klag over indlæg

 
RASMUS Nielsen, 7700 Thisted | Skrevet: 11. maj 11 kl. 09:10

Indvnandring af arbejskraft- problemernes synes uløselige.
I dagens Nordjyske Tidende gøres der stor ståhej ud af at udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark har svært ved at få arbejde til deres medbragte samlever eller ægtefælle Underforstået det burde man sørge for.
På den baggrund er udfordringerne uoverskuelige.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Arne Jensen, Næstved | Skrevet: 11. maj 11 kl. 09:20

Ja goddaw do.

Hr. Dejgaard skulle vist være forsker, men er så hårdt pumpet op politisk, at han er ude af stand til at forholde sig nøgternt til helt elementære data og mistænker nu også Nationalbanken for at gå rundt og lave suspekte kurver.

Det bekræfter ens mistanke om, at mennesket overhovedet ikke har fået evnen til at tænke for at kunne forstå verden rationelt. Den rationelle tanke er bare så ubehagelig og nørdet.

Nej, det evolutionære pres hos mennesket ligger i evnen til at bruge hjernen til at bortforklare med absurd tankespin, metafysiske drømmerier og mistanker, og endda konspirationsfantasier, hvis virkeligheden trænger alt for meget på.

Tilsyneladende er denne evne til rablende bortforklaringer hos disse moderne heksedoktorer (der også kaldes politiker, forskere og analytiker) en overordentlig populær og formeringsfremmende faktor og breder sig uhæmmet som en steppebrand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 11. maj 11 kl. 09:45

@ niels hansen

Hvad angår reelle flygtninge har det ingen mening at tale om ‘ cost benefit’ analyser.

Heller ikke i det tilfælde, at de skal tælles i titusinder, hvilket hurtigt kan blive tilfældet, hvis det arabiske forår udarter sig?

Skal vi blot blive ved med at betale for mennesker, som i bund og grund rager os en sk*d, i al fremtid?

Hvor skal pengene komme fra - fra en formindskelse af vore egne levevilkår?

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 11. maj 11 kl. 10:03

Jamen Danmark har i forvejen europa’s højeste beskæftigelsesfrekvens, som således ikke at alarmerende i absolut forstand!

Det er rigtigt at nogle statistik nørder kan se en udvikling der går relativt lidt tilbage på beskræftigelsesfrekvens, på grund af naturlige svingninger i befolkningens aldersammensætning!

Det er derimod ikke godt hvis man reagerer konkret på at imødegå svingninger i befolkningens aldersfordeling med at tvangsudskrive stadig ældre og yngre til arbejdsstyrken - FORDI tvang aldrig i en fri markedsøknomi er nogen god løsning.

Borgerne bør i stedet motiveres til at arbejde mere og længere - ikke gennem nye forbrugsafgifter, som vil hagle ned over danskerne i 2012 og 2013 efter valgtet og som kun de arbejdsdygtige kan udligne ved at arbejde længere - men gennem ægte motivation i form af lavere lønskatter, som ikke rammer uskyldige uarbejdsdygtige, men de er suspenderet i kassetænkningens fordummende tjeneste.

Det giver kun endnu lavere produktivitet at tvinge oldinge og svage i arbejde!

Christianborg er en samling eltiære bureaukrater, der ikke forstår at når beskæftigelsesfrekvensen falder, så er den rigtigt kloge løsning at finde i et andet område, fx at stoppe dansk landbrugsstøtte, som koster ca. 25 mia. kr p.a. og beslaglægger 150.000 lønmodtagere i en underskudsgivende landbrugsproduktion!

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 11. maj 11 kl. 11:19

Skal vi lige huske at den “demografiske udvikling” skyldes rødfascistisk familiepolitik.

Og at de økonomiske/sociale problemer og kriminalitetsproblemerne mest skyldes rødfascistisk indvandringspolitik.

Og at “ældrebyrden” skyldes rød konfiskation af lønmodtagernes opsparede midler, 169 milliarder til selvpensionering.

Og at folkestyrets igangværende udslettelse skyldes rødfascisme forklædt som radikal og konservativ humanisme.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thormod Hansen, 3400 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 11:37

@ Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 11. maj 11 kl. 09:45

“hvis det arabiske forår udarter sig?”

Hvad er meningen?
Mener du ‘udarter’ eller ‘arter sig’?
‘udarter sig’ er noget vrøvl.

“Skal vi blot blive ved med at betale for mennesker, som i bund og grund rager os en sk*d, i al fremtid?”

Din chauvinistiske, selvtilstrækkelige og empatiske afstumpethed fornægter sig ikke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kirsten E., Vejle | Skrevet: 11. maj 11 kl. 11:38

Højt uddannet udenlandsk arbejdskraft til 25% skat, lavt uddannet udenlandsk arbejdskraft til underbetaling - det er arbejdsgivernes drøm.

Danskere på dagpenge, førtidspension og bistandshjælp - det er bivirkningen.

Hvorfor er danskere dårligt uddannet, trods verdens højeste udgifter?
Hvorfor skal danskere flåes i skat?

Udlændinge føler sig ikke velkomne. Kunne det hænge sammen med, at de tager vores arbejdspladser, dumper lønningerne og bruger de sociale kasser flittigt?

Sænk skatten, få hjulene igang, og lad være med at tro på at alt nyt er godt.
Stadig højere skatter og afgifter gør ingen lykkelige, tværtimod.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 11:55

#k laursen: Fakta er nu at
- danskerne er verden mest forgældede borgere
- danskerne har et ekstremt lavt privatforbrug
- danskerne er verdens mest skatteplagede

Jeg ved ikke om det er korrekt at danskerne er verdens mest forgældede, det kommer vist an på hvordan man opgør det. Umiddelbart ville jeg gætte på at eks.vis islændinge og irere ville være mere forgældede relativt til deres gennemsnitsindkomst - men OK, danskerne er formentlig med fremme blandt de mest forgældede.

Om danskerne har et ekstremt lavt privatforbrug er jo både et relativt og et subjektivt udsagn. Lavt i forhold til hvad? Og hvad anser hver enkelt som ekstremt? I forhold til tjekkerne generelt forbruger danskerne ektremt meget. Selv i forhold til den mange tyskere forbruger danskerne ganske meget, men man kan jo altid pege på velstående enklaver overalt i Europa og sige at hér forbruger man mere. Jeg er dog enig i at danskerne langt fra er så relativt velstående som de fleste går rundt og tror. Mon ikke det bliver til en Europæisk midterplacering når man ser på staterne samlet.

At danskerne er verdens mest skatteplagede kan der til gengæld ikke herske den ringeste tvivl om - og det er jo også omdrejningspunktet for mange af de problemer Danmark slås med p.t. Erhvervslivet er ikke konkurrencedygtig pga. alt for høje lønninger - lønninger der netop er høje for at kompensere for en ekstrem høj indkomstbeskatning. Men for erhvervslivet er der dog trøst at hente i det faktum at arbejdsgiver afgifter er så godt som ikke eksisterende i Damark. Her i Tjekkiet er arbejdsgiverafgifterne meget høje. Det betyder groft sagt at 100 kroner udbetalt til lønmodtageren betyder en udgift på ca. 170 kroner for arbejdsgiveren - et sådant system medfører naturligvis at arbejdsgivere og arbejdstagere bliver enige om at udbetale en stor del af lønnen “uden om lønsedlen”. Men det er så en anden historie.

Dét jeg synes du ikke berører er hvordan det skal kunne lade sig gøre at sænke indkomstskatten uden at statens gæld eksploderer. Reaganomics er jo forlængs diskreditteret - ensidige skattesænkninger er aldrig fuldt ud selvfinansierende - oftest langt fra!

Altså er der kun to muligheder (formentlig i en kombination). Offentlige besparelser og/eller nye skatteindtægter. Det kunne være rart at få udpeget spareområder der realistisk kan finde politisk flertal samt de eventuelle nye skatteindtægter, der kan kompensere for lavere indkomstbeskatning?

Her kunne man fremhæve muligheden af øget boligbeskatning sådan som stort set alle økonomer anbefaler det - men helt forudsigeligt går alle boligejere straks i selvsving med en række hadske udfald så snare emnet berøres. Man vil gerne spare 10.000 på indkomstskatten men fandme ikke hvis man til gengæld skal betale 8.000 mere i ejendomsskat. Hvor er logikken?

Jeg savner en realistisk plan fra de der konstant udmaler dommedag for Danmark. Måske har de ret - men hvad vil de gøre ved det ud over at brokke!

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 11. maj 11 kl. 12:24

@ Kim Goltermann, Praha 3

Kig lige forbi vores site velstandspartiet.dk

Der finder du beviserne på (links til) at danskerne er verdens mest forgældede (vist uden at medregne statsgæld) og har et ektremt lavt privat forbrug.

Vi ønsker ny boligbeskatning (enig, ikke ny ejendomskat) på realiserede boligsalgsavancer fratrukket dokumenterede regninger for tilkøbte forbedringer og inflation. Det vil samtidig mindske det sorte arbejde en del!

Skatter der er verdensrekord høje er skævvridende og har en enorm indbygget selvfinansieringsgrad.

Det er set flere gange fx. sænkede Schlutter i 80′ernen de meget høje danske parfumeafgifter og sandelig om ikke statens provenu på salg af parfume steg! Nobelpris tager i økonomi mener at en normalisering af de danske verdensrekord høje lønskatter vil skabe 600.000 nye jobs! Det er vist langt mere end selvfinansierende!

Det er da klart at almindeligt-til-højt-lønnede lønmodtagere ikke vil arbejde (mer/over) i Danmark hvor topskatten sætter ind allerede fra sølle kr. 400.000 p.a. når topskattegrænden i alle andre vestlige i-lande ligger lige over 1 mio. kr. p.a! Ligeledes er det klart at videnstung udenlansk arbejdskraft ikke sætter sine ben i Danmark på de ringe vilkår.

Men også bundskatten er verdens høj.
derimod er dansk selskabsskattesats verdens lav og det vil kun betyde nye tab af skatteindtægter til staten at sænke den uden nogen gevinster andet mere kaviar til kapitalejerne (det er ikke virksomhederne som tjener på en lavere selskabsskattesats), som alligevel lægger deres nye investeringer i lande hvor arbejdskraften er konkurrencedygtig.

Svensk vækstøkonomi har da også kørt med uændret selskabsskattesats i 20 år.

Velstandspartiet maler netop ikke fanden på væggen men anerkender at Christiansborg er ret dygtige til at hytte sit eget dvs. at undgå statsbankerot!

- men det er på bekostning af danskerne som de facto er verdens mest økonomisk forfulgte.

- og det vil på sigt blive en klods om benet på Danmark og Christiansborg, fordi de har valgt at leve af at brandbeskatte sine borgere, som bare bliver mere og mere forgældede og arbejds- og forbrugs demotiverede!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 12:38

#k laursen: “Christianborg er en samling eltiære bureaukrater, der ikke forstår at når beskæftigelsesfrekvensen falder, så er den rigtigt kloge løsning at finde i et andet område, fx at stoppe dansk landbrugsstøtte, som koster ca. 25 mia. kr p.a. og beslaglægger 150.000 lønmodtagere i en underskudsgivende landbrugsproduktion!”

Det er meget godt, men nu er det sådan at landbrugsstøtten foregår via EU. Den danske stat indbetaler milliarderne til EU hvadenten de udbetales til danske landmænd eller lændmænd i andre lande. Hvis du ønsker at afskaffe landbrugsstøtten må du først få Danmark ud af EU (det bifalder jeg fuldt ud!). Hvis det politisk ikke kan lade sig gøre at få Danmark ud af EU giver det ingen mening at se sig ond på landbrugsstøtten, da den netop er uden for de nationale politikeres kontrol.

Jeg kan iøvrigt ikke se at et landbrug der gennemrystes af konkurs på konkurs, misligholdte lån (og realiserede giganttab hos långiverne - der bl.a. investerer danskernes pensionsopsparinger) og efterfølgende lukning af de få tilbageværende mejerier og slagterier vil have en positiv indflydelse på beskæftigelsesfrekvensen. Dét må du gerne redegøre for?

Landbrugsstøtte er en form for narkotikaafhængighed der må aftrappes gradvist. En “kold tyrker” i forhold til landbrugsstøtten vil absolut ikke gavne nogensomhelst, mindst af alt erhvervslivet og beskæftigelsesfrekvensen.

Så lad os fokusere på ting der kunne hjælpe noget her og nu uden at give samfundsøkonomien fatale chokvirkninger. Jeg foreslår en total afskaffelse af fradrag for pensionsindbetalinger. Det ville alt andet lige give et enorm merprovenue, der selvfølgelig skal øremærkes krone for krone til reducerede indkomstbeskatningsprocenter, især på skatten af sidst tjente krone.

Når marginalbeskatningen således reduceres stiger incitamentet til at tjene penge. Incitamentet til sort arbejde (især for håndværkere der har ramt topskat grænsen) vil reduceres og de vellønnede vil ikke i samme omfang kunne trække sig tidligt fra arbejdsmarkedet med fradragsbegunstigede pensionsformuer - ergo vil de blive på arbejdsmarkedet lidt længere end ellers og bidrage med skatteindtægter (men heldigvis med en lavere procentsats). Således aktiveres en positiv cyklus, der kan føre til yderligere sænkninger af indkomstskatten.

Det er mit forslag - hvad er dit?

Upassende ? Klag over indlæg

 
John Jensen, Kolding | Skrevet: 11. maj 11 kl. 12:47

“En af USA største virksomheder computerchip producenten Intel blev grundlagt af en kinesisk indvander til USA.”

Ja, tænk hvis vi havde 500.000 kinesere i Danmark i stedet for 500.000 muslimer.

1. Der skal sorteres i dem vi tager ind.
2. Vi skal kassere opdelingen vestlige/ikke-vestlige.
3. Vi skal skelne mellem flygtninge og indvandrere.

Vi skal turde kalde en spade for en spade, og ikke klumre rundt i punkt 2 og 3.

Velkommen hvis du kan og vil noget, og accepterer det danske samfund som du helt frivilligt har valgt.
Velkommen hvis du personligt lever op til FN’s definition af en flygtning - personligt forfulgt.
Velkommen til dine nærmeste familie - kon (ental!) og børn. Du forventes at rejse hjem, når vi, eller dine mere modige landsmænd, har fjernet diktatoren. Hvad laver bosniere her? Freden brød ud for snart 20 år siden.

Farvel til resten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 11. maj 11 kl. 13:06

@John Jensen, Kolding

Der er ikke plads til så mange mennesker i DK

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 11. maj 11 kl. 13:34

@ Kim Goltermann, Praha 3

Du behøver ikke belære mig at dansk landbrugsstøtte kun kan stoppes gennem en udmeldelse af EU, hvilket velstandspartiet da også tilbyder!

En afskaffelse af landbrugsstøtten kan sammenlignes med afskaffelsen af den danske (og europæiske) skibsvæftsstøtte i 90′erne hvor hundrede tusindvis af europæiske familier havde sit statsbetalte levebrød - det blev en kæmpe kassesucces for alle!!!
På samme måde vil en afskaffelse af landbrugsstøtten blive en ny kassesucces for staten og beskæftigelsessucces for de mange virksomheder, som vil få tilbudt ny arbejdskragt i sin bedste alder og form - i stedet for demotiverede oldinge og svage, som 2020-planen idiotisk frembringer!

Hvis du kan vise at nul fradragsret for pensionsinbetalinger ikke virker bremsende på investeringer er det OK - man kan du ikke vil det jo virke erhvervsbegrænsende!

Har du ikke været inde på vores site og læse vores 11-punkt plan:
- Hæv topskattegrænsen til 1 mio kr.
- normaliser moms og bilafgifter
- fjern bundskatten
- ny boligavanceskat minus forbedringer efter regning
- halver statstøtten til erhvervene
- halver ulandsbistanden mm.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Mik Andersen, København | Skrevet: 11. maj 11 kl. 13:37

Dagens mest negative nyhed hvad angår indvandring må være at rumænere er den mest voksende nationalitetsgruppe i Danmark.

Nye tal fra Danmarks statistik viser at den rumænske indvandring er steget 289 procent på tre år.

Jeg gætter på det eneste dansk erhvervsliv vil få ud af den indvandring er stigende forsikringspræmier og flere udgifter til vagtvirksomheder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Albert Hansen, København | Skrevet: 11. maj 11 kl. 13:45

@Thormod Hansen, 3400

Tror du afrikanerne bekymrer sig om os ?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 13:48

“Vi ønsker ny boligbeskatning (enig, ikke ny ejendomskat) på realiserede boligsalgsavancer fratrukket dokumenterede regninger for tilkøbte forbedringer og inflation. Det vil samtidig mindske det sorte arbejde en del!”

Første problem - når man har en længere periode uden prisstigninger på boligmarkedet (sådan som DK kan se frem imod de kommende 10-15 år) vil en boligavanceskat stort set intet give. Jo flere år uden reelle prisstigninger des nærmere nul bliver provenuet. Andet problem - boligejere i lande med boligavancebeskatning har forlængst fundet ud af at lade en del af pengene “gå under bordet” - det er helt almindeligt og udhuler statens provenue markant. Tredje problem - boligejere der ved et salg står til at skulle betale et betydeligt beløb i boligavanceskat vil vælge slet ikke at sælge, da de jo så skulle ud og optage merlån svarende til skatten, såfremt de køber en ny bolig til tilsvarende eller højere pris. Boligavanceskatten vil altså ikke udløse noget særligt provenue, men vil blot få folk til at ændre adfærd (penge under bordet, undlade at sælge).

Boligavanceskat er en rigtig, rigtig dårlig idé, der ødelægger mobiliteten på boligmarkedet (hvilket i sig selv fører til lavere priser) og provenue potentialet er set over en længere årrække meget beskedent. Det kan godt være man kan få 10mia ind når priserne er steget gennem et par år, men det vil efterfølges af en periode stort set uden provenue når priserne i nogle år har været stabile eller faldende.

“Nobelpristager i økonomi mener at en normalisering af de danske verdensrekord høje lønskatter vil skabe 600.000 nye jobs! Det er vist langt mere end selvfinansierende!”

Nu ved jeg ikke hvad en “normalisering” vil indebære, men jeg ved at 600.000 jobs blot på baggrund af en skattesænkning er “fugle på taget”. I hvilke brancher skulle 600.000 private arbejdspladser pludselig opstå - og hvilken kvalificeret arbejdskraft skulle udfylde jobsene?

Ka´ være en nobelprismodtager tror et eller andet - det gør det bare ikke troværdigt. Nobelprisen i økonomi har utallige gange fundet vej til diverse Keynesianere - betyder det vi blot kan lade staten sprøjte penge ud i samfundet og sætte gang i hjulene (for det er præcis hvad Keynesianere altid har anbefalet)?

Sund fornuft tilsiger at en markant sænkning af indkomstskatten uden tilhørende besparelser og/eller alternative skatteindtægter vil skubbe den danske stat lige lukt ind i den samme gældsfælde som bl.a Grækenland er det fremmeste eksempel på. Ka´ være der bliver skabt nogle arbejdpladser, men det vil ikke opveje underskuddet på statens finanser. 80ernes eksperimenter i USA har modbevist tesen - indkomstskattesænkninger er IKKE fuldt selvfinansierende. Det er bare fakta - selv ikke CEPOS kan i sine optimistiske regnestykker få dem til at være fuldt ud selvfinansierende. At en parfumeafgift kunne sænkes i 80erne uden provenuetab for staten skyldes jo det helt specielle forhold at danskerne dengang næsten udelukkende indkøbte parfume i udlandet - eksemplet kan på ingen måde overføres til problematikken med indkomstskat.

Vi er ikke uenige i at indkomstskattens tyngde er et markant problem - men jeg savner altså stadig en løsning der ikke får statens gæld til at eksplodere. USA og andre lande HAR prøvet din model for små 30 år siden - og den virker bare ikke!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Benjamin Kurzweil, London | Skrevet: 11. maj 11 kl. 14:28

Er Margrethe Vestager nået til samme erkendelse som Henrik Dahl?

Er det derfor at Det Radikale Venstre i dag sidder i stue med Dansk folkeparti?

Information: Udlændingepolitikken, der af sociologen Henrik Dahl betragtes som den største synd af dem alle. Han kalder udlændingeloven af 1983 for »formentlig den største og mest vidtrækkende beslutning, magthaverne i Danmark siden demokratiets indførelse i 1849 har forsøgt at luske uden om selv samme«, og som blev til »uden, at nogen overhovedet overvejede konsekvenserne«, og hvor endelig enhver, der stillede spørgsmålstegn ved den, blev kaldt racist!

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 11. maj 11 kl. 14:32

@ Kim Goltermann, Praha 3
Men så du jo ikke til at diskutere med når du underkender en nobelpris tager i økonomi, der sådan set bare har beregnet hvad der er sund fornuft for almindelig dødelige. De ser/opdrømmer mange problemer i boligavanceskat, men du underkendet at meget kloge anbefaler denne. Kun synd for dig.

Sænkninger af indkomstskatten hvor den er mest skævvridende er beviseligt næsten 100% selvfinansierende.

I USA, Grænkenland ect. har man kun spekulativt sænket rigmandsskatterne, fordi man fejlagtigt tror at det er rigmænd der skaber værdierne bare fordi det er rigmænd der sidder på værdierne. LOL.

Så USA mm har aldrig haft verdensrekord højeskatter på almindelige indkomster og forbrug! Om igen KG eller er du bare polemisk?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 14:46

#k laursen
“En afskaffelse af landbrugsstøtten kan sammenlignes med afskaffelsen af den danske (og europæiske) skibsvæftsstøtte i 90′erne hvor hundrede tusindvis af europæiske familier havde sit statsbetalte levebrød”

Nu har landbruget godt nok lidt mere pondus end værftsindustrien nogensinde har haft. Nogle hundredetusinde familier over for ca. 20 millioner familier der har sit udkomme fra landbruget eller tilknyttede industrier. Men jeg ønsker dig held med foretagendet - det ville være fantastisk hvis landbrugsstøtten kunne udfases i hele EU. Mens vi venter må vi nok hellere udtænke en plan B, C og måske endda E.

“Hvis du kan vise at nul fradragsret for pensionsinbetalinger ikke virker bremsende på investeringer er det OK - man kan du ikke vil det jo virke erhvervsbegrænsende!”

Hvorfor skulle det dog have en bremsende virkning på erhvervsinvesteringer? De velstillede får jo stadig en stor del af pengene udbetalt og kan nu frit disponere over dem til en hvilken som helst investering. Desuden går mange af de fradragssubsidierede pensionspenge ind i passive papirer der intet producerer, realkredit- og statsobligationer. Det kan teoretisk løfte renten et lille nøk, når pensionsopsparingen mindskes, men en lidt højere rente vil omvendt straks få udenlandsk kapital til at vælte ind i Danmark og kompensere for den reducerede pensionsopsparing. Udenlandsk kapital vælter jo allerede ind i Danmark og en marginalt højere rente koblet til lavere indkomstskat og lidt sundere statsfinanser vil være en sand kapitalmagnet for alverdens investorer.

- hæv topskattegrænsen til 1 mio kr.
- normaliser moms og bilafgifter
- fjern bundskatten
- ny boligavanceskat minus forbedringer efter regning
- halver statstøtten til erhvervene
- halver ulandsbistanden mm.

Det er da en nydelig liste, men samlet set vil den efterlade et GIGANT hul i statskassen, både på kort og langt sigt. Du skærer indtægter væk for et 3-cifret milliardbeløb og finder besparelser og/eller nye indtægter for måske 20-30 mia. Alene ét procentpoint lavere moms vil koste mere end 5 mia (efter hukommelsen) og en normalisering må vel være til tysk niveau, hvilket betyder 5-6 procentpoint = mindst 25-30 mia provenuetab. Normalisering af bilafgifter betyder reelt afskaffelse da de fleste andre lande ikke har dem. Det koster 15-20mia.

Sorry, den 11-trins raket kommer aldrig til at nå stjernerne - den kan ikke engang løfte sig fra startrampen. Det er faktisk bare en afart af Keynesianismen….. en markant underfinansieret offentlig sektor medfører naturligvis økonomisk meraktivitet i samfundet, men det hævner sig hurtigt med stigende renter og eksploderende statsgæld.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 11. maj 11 kl. 14:55

@ Kim Goltermann, Praha 3
Vi har boligavanceskat på programmet fordi flere uafhængige økonomiske eksperter foreslår det sammenholdt med at momssnyd i dag foregår rigtig meget på boligområdet, hvilket med en normalisering af dansk moms og fradragsret på tinglyste boligforbedringer efter regning vil kunne stoppe rigtig meget sort arbejde!!

Det vil ikke virke ødelæggende at nogen vil snyde lidt med beløb under bordet! At statens provenu vil svinge er vel lige så natuligt som det gør på aktieavance beskatningen og som snød finansministeriets beregninger senest med mange milliarder, men det er sgu da ikke argument for at undlade skatten!! Godag mand økseskaft.

Og så fremuturer du med en generel sammenstilling af at alle nobelpristagere i økonomi skulle være Keynesianere.

Jeg kan love dig for at hverken velstandspartiet eller Nobelpris økonom Edward Prescott er Keynesianere!!

Ærligt talt, din argumentation er virkelig tynd og du forekommer kun at være polemisk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 11. maj 11 kl. 15:08

@ Kim Goltermann, Praha 3
Du fortsætter den polemiske stil. Vi er da ligeglade med EU fordi vi vil melde Danmark ud af EU og selv afskaffe landbrugsstøtten og derved spare staten for ca 20 mia. kr. i årligt samtidmed at optil 150.000 underskudsgivende “landmænd” i deres bedste alder vil kunne overføres til overskudsgivende erhverv.

Til sammenligning beskæftigede den underskudsgivende skibsværfsindstri før statstøtten ophørte omkring 100.000 danske lønmodtagere, der alle blev overført til overskudsgivende andre virksomheder og velstanden og statsoverskud skød i vejret sjvot nok!

Næh, læs dog vores site. Vi skærer indtægter for 50 mia. kr. væk. og skaffer straks nye indtægter for 40 mia. kr. også er de dynamiske indtægter endda betydelige og indregnet så det skal nok betale sig selv at normalisere de verdens rekordhøje lønskatter og forbrugsafgifter, som skævvrider og ødelægger utrolig meget udbud og efterspørgsel
alá historien om de sænkede verdensrekord høje danske parfumeafgifter i 80′erne, der blev normaliseret ned og skabte merindtægter til staten fordi salget skød i vejret og skabte mange nye arbejdspladser som slet ikke er medregnet!!!!!

Sorry at du ikke vil se lyset og argumenterer så polemisk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 15:46

#k laursen: “Men så du jo ikke til at diskutere med når du underkender en nobelpristager i økonomi”

Det er jeg da, jeg pointerer blot at denne mand kun er en af mange Nobelpristagere i økonomi og at der findes adskillige pristagere der har den stik modsatte indgangsvinkel og prismodtagere der har beregnet at en ekspansiv finanspolitik (keynesianisme) er løsningen på enhver krise. Hvis Nobel-prisen er et kvalitetsstempel, så må vi konstatere at der findes adskillige kvalitetsstemplede økonomer der er vildt uenige, hver især bakket op af såvel beregninger som tykke forskningsrapporter.

Problemet for hele Vælfærdspartiets plan er at I udvælger Jer éen økonom blandt mange - kun éen - der siger lige præcis det I gerne vil høre. Igen vil jeg pointere at selv ikke Danmarks liberale tænketank, CEPOS - der ellers ikke bestiller andet end agitere for lavere skat - tror på det regnestykke du disker op med. Og de har ellers regnet og regnet på tallene indtil de ser rigtig gode ud.

Læren af 80ernes Reaganomics (Reagan var den bedste amerikanske præsident i nyere tid, men økonom var han ikke) er jo netop at skattesænkninger uden modsvarende besparelser på offentlige budgetter blot er en afart af ekspansiv finanspolitik, altså Keynesianisme. Og Keynesianismen har fejlet samtlige de gange den har været anvendt - og det er mange.

“De ser/opdrømmer mange problemer i boligavanceskat, men du underkendet at meget kloge anbefaler denne. Kun synd for dig.”

Jeg opdrømmer intet - det er ren logik at et ejendomsmarked karakteriseret ved stabile eller faldende priser stort set ikke vil kaste nogen boligavanceskat af sig. At en sådan avanceskat medfører penge under bordet er også fakta - jeg kender til faktiske eksempler fra bl.a. Portugal. At en betydelig avanceskat vil ændre ved boligejernes beslutning om at flytte er også logisk - hvis jeg sælger min lejlighed i Prag nu vil jeg blive pålagt en avanceskat på ca. 15000 DKK, ikke meget men nok til at jeg venter et år, hvorved avanceskatten bortfalder efter de lokale regler.

Hvem er de meget kloge personer der anbefaler boligavancebeskatning - udover dig, selvfølgelig :o)

“Sænkninger af indkomstskatten hvor den er mest skævvridende er beviseligt næsten 100% selvfinansierende.”

Igen, hvad mener du med “mest skævvridende” og i forhold til hvad? Og hvad er det for nogle beviser du sidder inde med? Hvis noget er et beviseligt faktum er det vel blot at levere beviserne til Lars Løkke Rasmussen og så vil han selvfølgelig prompte sænke indkomstskatten som du forslår det. Jeg mener ville partierne sidde fakta overhørig hvis der vitterligt er tale om fakta?

“Om igen KG eller er du bare polemisk?”

Hvis det betragtes som polemisk at stille kritiske spørgsmål og ikke uden videre godtage enhver påstand blot fordi den angiveligt støttes af en kendt økonom…. ja - i så fald er jeg polemisk!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Sørensen, Nyborg | Skrevet: 11. maj 11 kl. 15:51

Vi mangler arbejdskraft, påstås det, et land der har de længste ferier og færrest antal årlige arbejdstimer en offentlig sektor som skal have 3 ansatte til udføre hvad en hjemmegående kvinde nemt kan klare foruden hendes andre hjemlige gøremål.
Antallet af læger/indbygger er blandt de højeste, alligevel mangler vi læger, så det er indlysende at vi ikke udnytter den arbejdskraft vi har. Et af problemerne er de mange kvindelige læger på deltid.
Der mangler IT-folk siges der. Er det fordi vores IT-elite forlængst er flyttet udenlandsk, eller er det fordi det er for besværligt og kostbart at flytte hertil. Tager man sin bil med skal man efter vist nok et halvt år betale to gange så meget i skat som man købte den for. Og hvad hvis man flytter efter et halvt år fordi man har fået et bedre job i Stockholm eller Frankfurt. Danske regler og beskatning fremmer ikke mobiliteten. I USA bor folk i gns 5 år det samme sted, i DK er det 15 år. Er det så så svært at forstå hvorfor mobiliteten er så ringe, kunne det tænkes at folk simpelt hyen ikke har råd til at flytte så ofte.
I øvrigt har NOKIA lige nedlagt sin afdeling i DK, så der kan da ikke være mangel forløbigt, medmindre de søger til udlandet da der ikke er nogen nævneværdig vækst i DK.
Sålænge DK har forvredet almindelig sund fornuft og fornuftig samfundsindretning så skal vi ikke regne med at den internationale elite overhovedet gider at bekymre sig om en fremtid i DK. Kan vi overhovedet tiltrække andet end anden eller tredie klasse “eksperter”.
At danskerne i deres naive dumhed og drømme om at en flok gedehyrder fra mellemøsten ville kunne være en kulturel berigelse viser blot hvor urealistik det politiske klima er i landet.
Nu har vi brugt snart 40 år på at ødelægge samfundet, i følge biblen tager det lige så lang til at komme ovenpå igen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Sørensen, Nyborg | Skrevet: 11. maj 11 kl. 16:52

@k laursen
“Fresh Debate About FDR’s New Deal
Jim Powell, a senior fellow at the Cato Institute, is author of FDR’s Folly, How Roosevelt and His New Deal Prolonged the Great Depression, (Crown Forum, 2003)”
Jeg kan anbefale dig at læse ovennævnte bog, der vil du få et godt indblik i hvordan Roosevelt brandbeskattede den amerikanske elite og mange andre økonomiske og politiske fortrædeligheder. Den røde garde i administrationen var inspireret af kommunistisk planøkonomi og Keynes teorier.
At vi så i DK 40 år senere gentager de samme dumheder viser blot hvor åndsforladt og uvidende vores politikere er her i lidenlund.
Misbruget af Keynes teorier har vist sig at være at Munchhausen trick, som er årsag til vores nuværende alvorlige økonomiske krise. I vores fantaseren om evig vækst har vi været blind overfor at vi mistede monopolet på industriproduktion og at produktionsomkostninger var faldende, især lønningernemad at. Så vi stimulerede økonomien i den offentlige sektor samtidigt at den merværdiskabende industriproduktion blev opgivet fordi den ikke kunne honorere stigende lønninger.
Så nu har vi en forvokset ineffektiv offent sektor som er bedre lønnet end dem som skaber værdierne.
Er det så at forstå hvorfor samfundet er gået i stå.
I øvrigt kan du læse i ovennævnte bog hvordan amerikanerne længe før os blev brandbeskattet.
Så vil du forstå hvorfor de vil have lave skatter og hvorfor de hader den offentlige sektor. For her ligsom der er den offentlige sektor en kolos på lerfødder som ikke er pengene værd.
Minimalsamfundet er stadigvæk den bedste løsning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 11. maj 11 kl. 19:12

@ Morten Uhrskov Jensen (11. maj kl. 07:03)

Jamen jeg må vel så se i øjnene at når du efterlyser kritik af Nationalbankes 40 årige fremskrivninger (= rent gætværk, for alle andre end antipolitisk motiverede fatalister) og så får det, så stikker du halen mellem benene.

Det overrasker vel ikke det store…

Jeg venter stadig på hvilken stol du vil stille for min dør, for at formaste mig til at være enig med Dansk Industri.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren R., Kbh. | Skrevet: 11. maj 11 kl. 19:25

Morten Uhrskov. Det lyder helt forrykt med den undersøgelse. Har du gået den efter i sømmene?

Mon ikke erhvervslivets drenge forveksler udlændingepolitikken med skattepolitikken, når der ses på grunde til at højtuddannet, specialiseret arbejdskraft holder sig tilbage fra Danmark?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren R., Kbh. | Skrevet: 11. maj 11 kl. 19:32

Og endelig, når man læser Jacob Machangamas kronik i dagens JP, går der jo også en prås op for én. - Hvis vore egne departementchefer stiller landet i så dårligt lys, som Claus Grube tilsyneladende har bestræbt sig på ved “eksamen i menneskerettigheder” - så ser det jo ikke godt ud. Og det ses jo i bedømmelser og omtale i andre lande.

De gode humanister og kulturradikale har jo ikke levet forgæves!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 11. maj 11 kl. 21:29

Kære Kurt Dejgaard

Du er sjov. Du er ikke i stand til at forstå en figur baseret på en kendt demografisk udvikling, og så fremturer du. Salige ere som bekendt de enfoldige.

Det er da inderlig ligegyldigt, om du er enig med erhvervslivet. Jeg var slet ikke klar over, at det nu er blevet helt uacceptabelt at stille krav til nogen, sådan som du antyder ved min brug af vendingen “at sætte nogen stolen for døren”.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
F1 JensenH, 8000DK | Skrevet: 11. maj 11 kl. 22:12

Det burde være tydeligt for enhver med normal IQ og derover, at Christiansborg er et politisk fallitbo. Der er intet parti tilbage som for alvor forsvarer danskernes interesser. Ergo er der brug for politisk fornyelse, i form af et nyt parti der er renset for de sædvanlige uduelige, utopiske, tvivlsomme og udanske typer.

Også medierne, og især DR, har spillet fallit. Ergo er der brug for noget ærlig og relevant folkeoplysning.

Vi lever nu i en tid, hvor det danske folks økonomi, frihed, sikkerhed og kultur undergraves og snigløbes uafbrudt. Med salami-taktik. Vi er på vej mod landets ødelæggelse, intet mindre.

Men hvis vi danskere nægter at handle efter hvad situationen kræver, hvis vi ignorerer indlysende sandheder, hvis vi blæser på alt med logik, fornuft og fremsynet omhu, hvad så?

Ja, så dømmer vi jo os selv til at blive fejet ud af banen. Er det ikke indlysende, tidens trusler og farer taget i betragtning?

Hvorfor i alverden går danskerne ikke i gang med nogle konstruktive initiativer?

Passiv laden stå til er jo den sikre vej til storkatastrofen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 11. maj 11 kl. 23:37

@ Morten Uhrskov

Kan du som historiker komme på hvornår man sidst har set eksempler på en demografisk udvikling der kan fremskrives med 40 år?

Siden du påstår at 40-års fremskrivningen bygger på en “kendt demografisk udvikling”, kunne du ikke lige oplyse læseren om hvori det “kendte” består?

Sidst jeg debatterede erhvervsudvikling med folk fra Dansk Industri, hævdede de selv at industrien ikke kan forudsige hvilke behov de vil have, bare videre end 5 år ud i fremtiden.
Hvad får dig til at tro at nationaløkonomer i Nationalbanken kan forudsige samme erhvervslivs behov i 40 år? -I et land hvor pensionsalder og efterlønsalder jævnfør den øjeblikkelige debat, er alt andet en stensat? Og hvor åbning eller lukning for import af arbejdskraft kan ændres løbende, alt efter hvem der står faddere til den næste finanslov?
-Og omsætte alle disse variable til en ikke-desto-mindre forudset erhvervsfrekvens in 2046?
De der tror de kan det, skal nok ikke pege fingre ad hvad de opfatter som andres salige enfoldighed…

Din brug af vendingen om at sætte industrien stolen for døren i din blog, har jo ikke noget at gøre med at stille krav. Eufemismen om at sætte nogen stolen for døren, handler om repræsalier og i bloggen er brugen da osse tydeligvis ment som en konkluderende reaktion vendt mod industrien for ikke at makke politisk (kor)re(k)t (”når de ikke vil høre, så…”).

Nu tillader jeg mig at være enig med Dansk Industri. Så hvis din afsluttende salut i bloggen skal være andet end ordskvalder, hvilke konsekvenser skal min enighed med Dansk Industri have?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen, 4180 | Skrevet: 12. maj 11 kl. 06:37

Kære Kurt Dejgaard

Igen et uhyre begavet forsøg fra din side. Enhver fremskrivning kan der selvsagt sættes spørgsmålstegn ved. Der kan som bekendt stilles spørgsmål ved alt. Som om det anfægter det forhold, at ingen gennemsnitlig indvandring fra den tredje verden nogensinde har været en god forretning for det vestlige modtagerland.

“At sætte nogen stolen for døren” har i høj grad noget at gøre med at stille krav. At det også kan efterfølges af sanktioner, er rigtigt. Og kære Kurt Dejgaard, hvilke konsekvenser noget som helst skal have for dig, er mig bedøvende. Det kan du godt forstå, ikke?

Du er gennemgående til grin på denne og rimeligvis også andre blogs. Jeg kører den nok igennem denne her gang med dig, da du vel fortsætter med dine goddag-mand-økseskaft argumenter. En anden gang bør jeg så holde mig i skindet.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 06:58

Kulturradikalismen var længe den dominerende opfattelse blandt kultureliten og offentligt ansatte. Deres sønner blev marxister i 60-erne og den lange vandring gennem departementerne er nu fuldbyrdet og de sidder på magten i den offentlige sektor, og deres meninger gennemsyrer de politiske partier. Selv de konservative er faldet til patten,for ikke så lang tid siden skrev Per Stig Møller at konservatisme er en blanding af liberalisme og socialisme. Det er socialdemokratiet også og nationalsocialisterne var det.
Alle socialistiske eksperimenter er mislykkedes, så er det så svært at forstå hvorfor DK længe har været i forfald.
Sålænge vores erhvervsliv og politikere ævler om at vi skal bevare det socialistiske eksperiment, velfærdssamfundet, er der ingen løsning på vores alvorlige problemer.
Den danske befolkning er gennemsyret af en socialistisk grundholdning.
Sålænge det forholder sig sådan er der ingen håb om en bedre fremtid.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 09:09

Morten Uhrskov Jensen, 4180 | Skrevet: 12. maj 11 kl. 06:37

“Du er gennemgående til grin på denne og rimeligvis også andre blogs. Jeg kører den nok igennem denne her gang med dig, da du vel fortsætter med dine goddag-mand-økseskaft argumenter. En anden gang bør jeg så holde mig i skindet.”

Jeg har sjældent, om nogensinde, oplevet at du svarer en opponent uden at du samtidig forfalder til brug af perfide personangreb, hvorimod dine argumenter sædvanligvis er, enten manglende, eller så tyndbenede og udenfor emnet, at det gør det ud for det samme.

I betragtning af, at du både er veluddannet og sikkert tror 110% på dine egne holdninger, burde det være en smal sag for dig at svare på kritik på en ordentlig og seriøs måde i stedet for at forfalde til laveste debatniveau, som kun animere til yderligere personangreb og dårlig debatstil.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 12. maj 11 kl. 10:28

I et demokratisk samfund har erhvervslivets organisationer ret til at foreslå/forlange alverdens ting, herunder større indvandring. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at deres krav skal opfyldes.

Erhvervslivets motiver er både legitime og gennemskuelige: Jo flere lavtlønnede, der står til rådighed, desto lavere lønstigninger til andre. Alt andet lige betyder det mere kapital til investering eller til udbetaling til ejerne eller deres repræsentanter.

Det er ikke i Danmarks interesse at opfylde erhvervsorganisationernes ønsker. I forvejen betaler danskerne i dyre domme til ubeskæftigede indvandrere. De skal stilles til rådighed for erhvervslivet, før der kan blive tale om import af flere dårligt kvalificerede.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 10:33

Karin Bennedsen, Esbjerg

Enig!

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 12. maj 11 kl. 10:47

@ Kim Goltermann, Praha 3 | Skrevet: 11. maj 11 kl. 15:46

Helt enig med dig i at Reaganomics, som du kalder det, kun er en afart af keynesianisme. Men det viser jo at du ikke har forstået vores program eller, som jeg påstår, ikke vil forstå os.

Velstandspartiet vil IKKE lette skatten på de rige, som er Reaganomics og som CEPOS, LA, K vil fortsætte med at gøre, netop fordi det ren keynesianisme i privatregi.

Velstandspartiet er inspireret af til den østrigske skole, Edward Prescott mm. men ikke som du polemisk påstår er et afskrift af dem. Velstandspartiet er fuld finansieret varig vækstøkonomi.

Der er kun een vej til varig velstand og det er gennnem flest mulige arbejds- og forbrugsmotiverede borgere! Og netop på det punkt er danskerne verdens økonomisk mest forfulgte og følgelig vil Danmark på sigt komme til at tabe med flere og flere forarmede borgere FORDI staten har valgt at leve af at brandbeskatte ditto.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 12. maj 11 kl. 11:04

Vi ved at Christiansborg har gjort borgerne til en underkudsforretning. Allerhelst ville Christiansborg og indutrien derfor gerne undvære borgerne. Det ser lidt svært ud.

Og da man har valgt politisk uanset partifarve ikke at ville motivere borgerne, fordi nogen kan blive mere motiverede end andre og dermed skabe ulighed og forandring. det er for farligt.

Vil Christiansborg og industrien så tvinge borgerne til at arbejde til de sejner af aldersom eller træthed. Arbeit mach frei.

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 12. maj 11 kl. 11:09

@ Bjørn Sørensen, Nyborg
Jeg blæser netop til kamp mod brandskatterne!
Brandskatterne er de danske verdensrekord høje moms, bilafgifter, og topskat på almindelige lønninger! Derimod er den verdenslave danske selskabsskatsats netop ikke en brandskat, men kun omvendt keynesianisme dvs. i privatregi, som K og LA og selvfølgelig industrien vil bruge hele 20 spildte mia. kr. på i et nyt forfejlet væskthåb efter valget!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Kreiberg, 2800 Lyngby | Skrevet: 12. maj 11 kl. 11:45

Er det ikke lidt pinligt, at et så rigt og udviklet land som Danmark ikke kan finde ud af at uddanne sin egen arbejdskraft men må importere højtuddannet arbejdskraft fra udlandet.

Hvorfor skulle mange af de bedste udenlandske hoveder pludseligt finde Danmark så attraktivt, at hvis blot adgangen var lidt nemmere og skatten lidt lavere, så ville de strømme hertil i tusindtal og udfylde alle de huller, som erhvervslivets topledere vil bilde os ind mangler at blive udfyldt?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Mejlstrøm, Kalundborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 12:04

Man må med skam erkende, at ledere i det danske erhvervsliv er direkte landsskadelige!
Man outsourcer arbejde i enorm målestok, hvorved der bliver stadig flere ledige danskere..man klynker over lønningernes størrelse, men glemmer, at i Danmark har vi et så højt udgifts- og skatteniveau, at lønningerne har den størrelse lønninger skal have..iøvrigt mangler ledernes lønninger og bonusser vist ikke noget! Skal der også skæres ned på deres lønninger???
Næ nej, for disse globalister er da naturligvis deres løn værd, ikk´?!?
Skønt jeg ikke er socialist, må man sande, at Karl Marx´ord om kapitalens nationalitet rummer megen sandhed!
“Danske” kapitalinteresser og erhvervsliv kommer i stadig mindre grad Danmark til gode..Kapital og produktion vandrer derhen, hvor der er flest penge..

Hvorfor er erhvervslivet så interesseret i yderligere at forarme Danmark gennem invasion af anatolske gedehyrder og andre, som ikke er anvendelige???
Vi har rigeligt med ufaglærte, både fremmede og danske,og har absolut ingen brug for flere, da ufaglærte stillinger forsvinder til udlandet som dug for solen!
Men erhvervslivet kan jo selvfølgelig have god brug for løntrykkere, når man skal tryne danske lønmodtagere!
Dansk erhvervsliv er UDANSK!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 12:06

@Axel Artke
Du mener at de ubeskæftigede indvandrere skal stilles til rådighed for erhvervslivet.
Jamen det er de da allerede, problemet er bare at mange af dem er analfabeter og ufaglaerte. Saalaenge fagforeningerne forlanger at de skal have min 100 kr/time, og det de kan afloennes globalt med ca 10kr/time, ja saa er der ingen der har raad til at ansaette andre end staten, og den koerer allerede med et dundrende underskud. Det er kun ca 1/3 af indvandrerne fra 3.lande som er i beskaeftigelse. Men de er utvivlsomt kulturberigende ude paa Noerrebro og andre af deres tilholdssteder.
Saa hvordan vil du loese det problem?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 12. maj 11 kl. 12:30

@Bjørn Sørensen, Nyborg: “Så hvordan vil du løse det problem?”

Hvem siger, at jeg vil løse det? Hvad jeg skriver er, at de ubeskæftigede indvandrere skal stilles til rådighed, før der kan blive tale om import af andre dårligt kvalificerede.

Hermed være med andre ord sagt, at erhvervslivets ønske om import ikke skal opfyldes.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Kreiberg, 2800 Lyngby | Skrevet: 12. maj 11 kl. 12:40

Hvad er det egentligt for flygtninge og indvandrere, vi får i Danmark?

Lad os tage palæstinenserne som eksempel. De placerer sig i Danmark i toppen, hvad kriminalitet og modtagelse af sociale ydelser angår. Som gruppe generelt placerer de sig således i bunden af det danske samfund.

Hvordan hænger det nu sammen med, at palæstinserne generelt tilhører en af de bedst uddannede arabiske nationaliter? Palæstinenserne, som blev fordrevet fra deres jord og tvunget til at bo i flygtningelejre, har satset meget hårdt på uddannelse som en vej ud af elendigheden

Hvorfor skulle f.eks en palæstinensisk ingeniør, læge, tandlæge dog søge til Danmark, når vedkommende kan få et lige så velbetalt job i f.eks. en af de velhavende arabiske oliestater, hvor vedkommende allerede taler sproget samt kender kulturen og mentaliteten. Vedkommende kunne også søge til et af de engelsktalende lande, hvis sprog vedkommende lærte under sin uddannelse.

Nej vi må konkludere, at de palæstinensere, der er kommet til Danmark, er de, som også tilhørte bunden i de samfund, som de kom fra, og de følte sig tiltrukket af det danske velfærdssamfund med de høje sociale ydelser. Jeg tror, at samme tendens også gælder for andre indvandrere fra den tredje verden i Danmark. De, som vælger Danmark, stammer for det meste fra de laveste og dårligst uddannede sociale lag i hjemlandet og har valgt Danmark på grund af den sociale velfærd.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 12:54

@Axel Artke
Jeg beklager men jeg fatter ikke hvad du mener.
Du siger at de skal stilles til raadighed, men det er de jo allerede. Men som tingene flasker sig, ser det ud til at det vil tage flere generationer foerend de efterhaanden har saa megen uddannelse at de kan beskaeftiges.

Det erhverslivet har behov for er specialister, mange gange inden for et snaevert omraade. De udgoer en global arbejdsstyrke som er meget mobil.
Problemet er at DK’s beskatning ikke ligefrem virker indbydende for denne hoejtkvalificerede arbejdsstyrke.
Man kan ikke engang tage sin bil med uden en masse besvaer og udgifter.
Hvis DK vil vaere medlem af den moderne hoejteknologiske verden saa maa vi indrette os saa det er nemt at komme og gaa for denne hoejt specialisere arbejdskraft. Der er efterspoergsel efter disse drenge og mange gange flytter de efter pengene. Men som det er nu her i lidenlund fatter man ikke den slags realiteter.
Saa vi vil saamaend fortsaette med forfaldet og eliten rejser ud i den store verden hvor livet er lettere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Allan Nielsen, København NV. | Skrevet: 12. maj 11 kl. 13:07

Dansk erhvervsliv , kan da kun være glade for udlændinge service , som har en aktivitet , som er at fastholde udenlandsk arbejdskraft , i Danmark .

Upassende ? Klag over indlæg

 
Asta Bjerre, Sindal | Skrevet: 12. maj 11 kl. 14:14

Jeg undres altid, når jeg læser, at Danmark mangler dygtige og veluddannede unge mennesker. Har vi ikke kvalificerede uddannelsessteder her i landet? Er Danmark blevet så ringe et uddannelsesland, at vi ikke selv kan producere dygtige individer? Hvad er årsagen? Tillades der, at for mange unge mennesker forsumper i alkohol og narco, og ender som bistandsklienter i stedet dygtige samfundsborgere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 12. maj 11 kl. 14:46

@Bjørn Sørensen, Nyborg

Du har fattet det! Pointen er jo netop, at den personkreds, jeg omtaler, IKKE står til rådighed, eftersom de ikke taler dansk, ikke må forlade deres lejlighed uden mandlig ledsagelse, ikke må arbejde med en lang række materialer, ikke uden mandligt opsyn må være i samme lokale som danske mænd etc., etc.

Og før det laves om, skal virksomhederne ikke importere af slagsen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 12. maj 11 kl. 15:58

Axel Artke, (12. maj kl. 14:46)

Du retter bager for smed:
En lige så klar pointe er at de af dig omtalte personer netop ikke er virksomheds-importeret
arbejdskraft, men langt overvejende er kommet til landet som flygtninge.
Ergo skal du ikke klandre erhvervslivet, ejheller den arbejdskraft de efter behov måtte have importeret, for dem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 16:04

@Asta Bjerre
Jo da vi plejede at have udmaerkede uddannelsesinstitutioner, men som det er gaaet med folkeskolen har mange af de studerende ikke styr paa de basale kundskaber, saa hvor meget faar de ud af undervisningen.
Der er folk som har meget speciel viden og ekspertise og dem er der ikke ret mange af globalt set. Derfor er der stor efterspoergsel efter dem.
Saa hvis DK have dem til at komme til landet bliver vi noedt til at fjerne alle de taabelige forhindringer.
Hvorfor skulle de tage hertil naar de kan faa arbejde i andre lande og have mindst det dobbelte efter skat.
Det er den slags der driver folk og det maa de provinsielle danskere se at faa ind i hovedet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, 9230 Svenstrup | Skrevet: 12. maj 11 kl. 16:24

@ Kurt Dejgaard

Det er en sandhed med meget store modifikationer, at de fleste af de omtalte personer langt overvejende er kommet til landet som flygtninge.

En meget stor del af dem er kommet i forbindelse med almindelig uønskværdig indvandring og uønskværdig familiesammenføring.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Kreiberg, 2800 Lyngby | Skrevet: 12. maj 11 kl. 16:51

@ Bjørn Sørensen

Hvorfor er danske uddannelsesinstitutioner ikke i stand til at uddanne folk med meget speciel viden og ekspertise?

Hvorfor inviterer vi en masse udlændinge til at komme og benytte vores uddannelsessystem, hvis det er så elendigt?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kurt Dejgaard, Montreal | Skrevet: 12. maj 11 kl. 17:13

@ Niels B. Larsen

Osse du retter bager for smed:

Der er meget stramme krav for familiesammenføring, idag.
Undtagen for netop flygtninge. For dem, gælder alle de stramninger man har gennemfoert op gennem 2000-tallet netop - netop - ikke gælder. -Hverken forsørgerpligt eller statsborgerskab eller krav til ejendomsforhold eller nogetsomhelst andet som indvandrere ellers i bred almindelighed er underlagt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Sørensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 19:18

@Ole Kreiberg
“Size matters”. DK er simpelt hen for lille et land til man kan have proffessorer i alle nyancer.
Så vidt jeg ved er KU ca no 60 blandt de 100 bedste universiteter. De 80 ligger i USA og de er velkonsolideret fordi tidligere studenter som har haft succes donerer formuer til deres “alma mater”.
Kort før sin død donerede Hewlet jeg tror det var 300 mil dollars til Stanford, en af de 5 bedste universiteter. Den tradition har vi ikke i DK, så jeg er bange for der er megen discount undervisning med de spare runder vores universiteter har været udsat for. Danskerne prioriterer anderledes, vi spenderer i størrelsesordenen 100 mia kr på kulturberigere fra den 3. verden som vi har henvist til kronisk ledighed fordi fagforeningerne forlanger at de skal lønnes langt over hvad de er værd. Så det er reelt kun staten der kan ansætte dem, men selv for staten er det begrænset hvad de kan udføre.
Personlig udvikling har længe haft første prioritet over viden i folkeskolen, hvorfor DTH må spilde resourcer på at undervise i gymnasiestof fordi elverne ikke har de basale kundskaber.
Og så må vi heller ikke glemme at mange unge vælger de nemme humaniore fag frem for de tekniske uddannelser.
Det er i de højteknologiske fag at gysserne er, men vores skattesystem fratager mange unge nogen som helst interesse i at tjene penge, for skattefar scorer dem. Så dem der vil tjene penge søger græsgange hvor det er acceptabelt. Der er jo en forklaring på hvorfor der ikke er udsigt til nogen sønderlig vækst i DK de næste 15 år.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 12. maj 11 kl. 21:34

@Bjørn Sørensen, Nyborg

Mine to sønner er uddannede civilingeniører, men det var på DTU, de tog deres uddannelse.

Hvor gamle er dine informationer? :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Kreiberg, 2800 Lyngby | Skrevet: 12. maj 11 kl. 21:40

@ Bjørn Sørensen

Du har naturligvis ret i, at det er regeringens opgave at sørge for, at uddannelsesinstitutionerne uddanner den arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger. At hente den i udlandet og så lade danske studerende fejluddanne sig eller blive udelukket fra en højere uddannelse på grund af adgangsbegrænsninger skabt af udenlandske studerende, der optager pladser, er forbryderisk dumt. Danske studenter, der udelukkes og ender på kontanthjælp og senere måske på førtidspension er et resourcespild, der ikke er acceptabelt.

Det er heller ikke acceptabelt at have et lavtlønsproletariat af tredieverdensborgere. Prøv og se, hvordan det går i USA, hvor mindstelønnen er 30-40kr timen, og det vrimler med både lovlige og ulovlige indvandrere. Her stortrives bandekriminalitet og andre sociale sygdomme. Det er vigtigt at holde en anstændig mindsteløn, hvis man vil have et ordentlig samfund, og der er ikke brug for indvandring fra fattige lande til at trykke lønningerne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Sørensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 22:06

@niels hansen
Du må meget undskylde at det gamle navn hænger ved, jeg håber så sandelig ikke at du fik kaffen galt i halsen men jeg har så at sige ikke været der siden sidst i 60-erne. Jeg refererede til oplysniger jeg har læst inden for de sidste 10 år.
Men er det virkeligt alt hvad du kan byde på at du fandt en lille forglemmelse.
Når du nu har to sønner som har studeret på DTU så skulle man forvente at du havde lidt insider viden som kunne berige debatten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 12. maj 11 kl. 23:33

@Ole Kreiberg.
Nu er det over 25 år siden jeg sidst satte mine ben på en dansk uddannelsesinstitution og en hel del af de år har jeg boet i udlandet. Så min viden om udenlanske studerende er begrænset. Hvad formålet med at invitere dem er kender jeg ikke de nærmere detaljer om. Men det foresvæver mig at det har noget med gysser at gøre, at man ville have betalende studerende til at hjælpe med til at finansiere studierne. De højere uddannelser var længe udsat for sparerunder fordi befolkningen fortrak at pengene blev brugt til passiv forsørgelse.
Så når halvdelen af befolkningen er offentligt forsørget så har der været områder hvor man måtte spare. For folkeskolen var der ingen smalle steder, at de så forvaltede det utilgiveligt ringe viser de berygtede PISA undersølgelser, som løftede sløret for de underlødige resultater.
Du taler om et lavtlønsproletariat af tredieverdensborgere. Hvordan kan de være løntrykkere når de lønninger som fagforeningerne kræver gør at de ikke kan beskæftiges, så størstedelen af dem er landtidsledige. De fleste er kontanthjælpsmodtagere eller førtidpensionister.
25% af arbejdstyrken i DK er ufaglært, den er snart helt overflødiggjort fordi den danske industri kan ikke bruge ufaglært arbejdskraft da deres færdigheder ikke kan honorere de lønninger som forlanges af fagforeningerne. I Kina får en faglært industriarbejder 15 kr/time, det er det sammenligningsgrundlag vi skal forholde os til.
Størstedelen af de offentlige udgifter går til passiv forsørgelse, fordi man nægter at erkende at industrilønningerne længe har været faldende.
Hvis vi ikke tilpasser os de globale realiteter så fortsætter vores økonomiske forfald og vi nærmer os afgrunden og fattiggården.
Vi har nogle virksomheder som har behov for adgang til den globale pulje af højtspecialiserede fagfolk, så hvis vi ikke kan få dem til at komme her vil de virksomheder hensygne eller de flytter hen hvor adgangen er bekvem.
Det er ikke os der bestemmer spillereglerne, men hvis vi vil være med blandt eliten så må vi indrette samfundet så det er attraktivt og at vi kan tilbyde disse eksperter rimelige forhold. Hvis vi ikke udviser flexibilitet så går udviklingen udenom Danmark.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Frederik Wildmose, Jelling. | Skrevet: 12. maj 11 kl. 23:38

Bjørn Sørensen, Nyborg; Tilgiv ham, han er muslimsk gift, og desuden fuld af “eventyr”. for ikke at sige det ligeud; lodret løgn!

Upassende ? Klag over indlæg

 
M Hansen, Kbhvn | Skrevet: 12. maj 11 kl. 23:39

Det som en hel række af gode og fornuftige indlæg ovenfor påviser, det er at Christiansborg er blevet et samlingssted for åndelige dværge.

Mere og mere af det som foregår her i landet, på undervisnings-, sundheds-, indvandrings-, arbejdsmarkeds-området osv….. er ikke bare uhensigtsmæssigt eller lignende….. men er så tosset, dumt og landsskadeligt, at man må spørge: Hvad i alverden er det som foregår i hovederne på vores politikere?

Er de gået fra forstanden? Hvordan kan de tillade de tilstande der skildres ovenfor?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Sørensen, Nyborg | Skrevet: 13. maj 11 kl. 00:25

@ Frederik Wildmose
Jamen dog, hvad med at sætte dig ind i realiteterne.
I så fald vil du begynde at forstå hvad jeg taler om.
I snart 40 år har jeg hørt den sang.
At danskerne lider af Kejserens Nye Klæder syndromet har de meget svært ved at komme over.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 13. maj 11 kl. 08:34

@Kurt Dejgaard, Montreal

Jeg klandrer skam ikke erhvervslivet for noget som helst. Hvad jeg påpeger er alene, at de eksisterende indvandrere (uanset hvordan de er kommet til Danmark) først skal bringes til reelt at tage imod tilbudt arbejde, før erhvervslivet skal tilføres mere af samme slags arbejdskraft.

Den personkreds, jeg sigter til, er i øvrigt ikke hovedsagelig flygtninge, men familiesammenførte.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 13. maj 11 kl. 11:04

@ M Hansen
Er de gået fra forstanden?
Nej da, de har nemlig aldrig haft den. Du maa huske paa at 68-erne var droemmere og idealister som var besat af utopier. Alt hvad de har roert ved er mislykkedes af den simple grund at de aldrig har vaeret i besiddelse af almindlig sund fornuft.
De ville starte et idealsamfund fra grunden af uden at vide hvordan mennesket fungerer.
Er det saa svaert at forstaa hvorfor det er totalt mislykkedes.

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

skriver
15.05.14 22:45
Vi har enbart galenpannor som sitter på våra tidningsredaktioner stora vänner av vänsterpolitik, och regerande folk är lika galna bara släpper Læs mere
skriver
30.04.14 15:35
MU - ganske enig - flot indlæg. Ja, naturligvis, holder den Økonomiske Krise ALDRIG op nu især - da de Vesteuropæiske lande er godt i gang med Læs mere
skriver
30.04.14 09:22
skriver
28.04.14 19:52
Henrik Ilskov siger at dem som prøvede at kaste mistanken mod Hedegård lider af ''mangel på skam i livet'' , men faktisk er det langt værre Læs mere
skriver
28.04.14 17:27
Henrik Ilskov-J. - Nej, de der sår tvivl om ægtheden i attentatet mod Lars Hedegaard, eksempelvis en Torben Moesgaard, venstrefløjsere, radigale, Læs mere

Arkiv

april 2014  (8)

marts 2014  (10)

februar 2014  (9)

januar 2014  (10)

december 2013  (8)

november 2013  (10)

oktober 2013  (9)

september 2013  (10)

august 2013  (9)

juli 2013  (6)

juni 2013  (7)

maj 2013  (10)

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her