*

Profil

Fra sit ståsted som dansker og vesterlænding skriver Morten Uhrskov Jensen om emner, der berører den vestlige kulturkreds og dens muligheder for fortsat at hævde sig som en selvstændig civilisation.

Baggrund:

Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos.

Andet:

Forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias)

Morten Uhrskov er desuden landsformand for Dansk Samling:

http://www.dksamling.dk/

Sted:

Sorø

Website:

Besøg

Morten Uhrskov Jensen

Europa alene

Dato: 28. januar, 2012

Emner:

126 kommentarer

 

 

Det er paradoksalt at tænke på, at USA for bare få år siden indgød tro på, at den vestlige verden kunne komme ud på den anden side. USA ville ifølge teorien stå som det lysende banner, der ville hævde den vestlige kultur, længe efter at moderlandet, Europa, var gået under i et inferno af multikulturalisme. Således hævdede den velskrivende provokatør Mark Steyn i America Alone fra 2006, at USA ville videreføre det vestlige banner, mens Europa kunne se frem til en tid uden Europa, tilplantet i stedet med islamiske flag.

Ak, Mark Steyn, helt sådan kommer det ikke til at gå. Sådan set snarere tværtimod. Længe troede vi både her og der, at USA var noget særligt, var en nation, der kunne trylle, når det gjaldt at indoptage den uendelige vandring, som mennesker altid har forsøgt. Først og fremmest bestod fejlen i, at vi så os blinde på islam. Vi fattede ikke, at indvandring fra den tredje verden til vestlige lande - hvorfra den end måtte komme - staver Vestens forandring til noget ikke-vestligt. Og USA er langt mere fremskreden, langt mere svanger, med de uundgåelige følgevirkninger af ikke-vestlig indvandring.

Jeg skal gerne udpensle disse virkninger, så de ikke kan misforstås: lavere uddannelsesniveau, som betyder ringere jobkompetencer på fremtidens konkurrencetunge arbejdsmarked, som igen er lig med fald fra tinderne ned til en eksistens, hvor ingen vesterlændinge ønsker at være, men hvor i særdeleshed USA havner inden for få år, årsagen fundet i et tilstrækkeligt stort antal elitære amerikanere, der, hellere end at ville diskriminere, de facto sender deres land til fattiggården.

USA´s perfekte storm

USA forvandles for øjnene af os, og det går rigtig stærkt. Amerikanere med latinamerikanske rødder udgør allerede i dag ca. 16 procent af befolkningen i USA, og denne andel er sat til at stige til ca. 30 procent i 2050. De illegale er ikke medregnet. Og hvordan klarer denne hastigt voksende gruppe af amerikanere sig så? Rigtigt gættet. Den klarer sig rystende ringe. I fremtiden kan USA se frem til en stadigt ringere uddannet arbejdsstyrke. De europæiske amerikanere går i hastigt omfang på pension i disse år, og de erstattes i vidt omfang af dårligt uddannede sorte og hispanics, som er den officielle betegnelse for latinamerikanere, for to tredjedeles vedkommende mexicanere.

Uddannelseskatastrofen

Skal man klare sig i videnssamfundet anno 2012 og endnu mere f.eks. anno 2030 eller 2050, er stærke teoretiske kundskaber en absolut nødvendighed. Jeg behøver ikke at fortælle, hvor arbejdspladserne ellers forsvinder hen, gør jeg?

I USA toner ulykken frem for hver statistik, der laves. Kun 32 procent af hispanics - født og opvokset i USA vel at mærke - har et læseniveau, der gør dem i stand til at klare sig fornuftigt i fremtidens økonomi. Det tilsvarende tal for hvide amerikanere er 59 procent (side 27).

Der er sådan set ikke så meget at rafle om. USA går ned, længe før Europa gør det. USA har en langt, langt højere befolkningsdel, der er ikke-vestlig. Godt 36 procent ifølge de officielle statistikker, snarere ca. 40 procent, når de illegale regnes med.

Europa skal nok klare sig, selv om det kræver omstilling. USA? Tja, døm selv, hvis man ellers gider læse tallenes tale.

Europa alene? Ja tak, når det ikke kan være anderledes.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
PG Jacobsen, Sandy Springs | Skrevet: 28. jan 12 kl. 02:08

Det har de noget ret i, og dog er den udvikling som der er gang i her i USA, mulig at lave om naar den demokrat fyr i det Hvide Hus snart taber sit job. Republikanerne vil ikke kun lukke graensen til Mexico, et totalt failed land, de vil ogsaa soerge for at mange illegale mennesker i USA, og der er vel en 13-18 millioner af dem, vil blive sendt hjem. Der er stadig haabe, idet USA med 311 millioner mennesker med eet sprog, een regering og store resourser, kan klare en kurs forandring, at skibet USA, hvilket Europa slet ikke kan, med de mange regeringer, over regering EU, samt de endnu laengere graenser til den snigende Islamske befolknings indtagelse af Europa. Good Luck, I har brug for det, vi skal nok klare os.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 02:24

PG Jacobsen, Sandy Springs

“Vi skal nok klare os?”

Er du ikke “afloennet” af Danmark?

Undlad at svare venligst, svar vil ikke kunne findes trovaerdige!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 03:56

MUJ har som sædvanlig ret i at udviklingen i både Europa og USA er særdeles foruroligende.

Nu er MUJs oplæg og blogs jo små oaser af sandhedssøgende debat og folkeoplysning, men udenom er der en stor ørken og mørk jungle, hvor debatten mere eller mindre er lagt død og hvor oplysningen trænges mere og mere tilbage. Og i stigende omfang afløses af propaganda og censur.

Debat og konstruktiv kritik er demokratiets og det civiliserede samfunds fundament. Berøves befolkningen indsigt i hvad der egentlig foregår i landet, kan demokratiet ikke fungere, men stopper som en bus hvor hjulene er punkteret og stemplerne har sat sig fast.

De problemer og trusler den vestlige verden står overfor, kunne løses hvis der var vilje til det. Men det er der ikke ret mange steder. Istedet foretrækker visse politiske kredse og retninger, at problemerne ties ihjel. Hvorved de snigløber befolkningen og medvirker til at undergrave samfundet.

Men det er jo en metode og taktik der kun virker i kort tid. Som hvis man ombord på et synkende skib lader som om alt er i orden.

Når man som engageret debattør oplever at grundige, saglige og stilfærdige (omend kritiske) indlæg (om alle mulige samfunds-anliggender) slettes igen og igen og igen, uden rimelig eller forståelig årsag, så kan man godt få det indtryk at dele af den toneangivende “elite” er blevet opslugt af en ond ideologi og et åndeligt mørke.

Sandheden har trange vilkår i dagens Danmark. Den bekæmpes meget aktivt og med større og større nidkærhed. Desto hurtigere vil det gå med at bringe Danmark til fald.

Har f.eks. lige hos tante Berling fået slettet et indlæg, som på saglig vis supplerede en debat vedr. børns vilkår i nutidens Danmark.

Og før i tiden, når man forsøgte at advare mod de samme ting som MUJ og Jalving m.fl. advarer om, blev ens indlæg ofte forvansket eller aldrig bragt. Selvom de alle forsvarede det danske folks værdier og langsigtede interesser.

Det vi nu ser i både USA og Europa er fremvæksten af utrygge og kaotiske forhold, der snart kan blive kombineret med græske tilstande, med en kriminalitet som i Mexico og med uretfærdighed, ufrihed og voldsomme/blodige omvæltninger og konflikter som set i snesevis af lande, hvor demokratiet gik rabundus.

Men det er gådefuldt at demokratiet og ytringsfriheden har så mange fjender, og at så mange gerne hjælper til med at indskrænke den frie debat som er grundlaget for vores kultur og alt hvad den kan tilbyde af tryghed, retfærd og goder.

For alle disse medløbende lakajer for skumle og anti-demokratiske kræfter, saver jo i den gren de selv sidder på. De selv og deres kære vil jo nemt blive suget med ned, hvis Danmark og Europa synker ned i en dyb sump af løgn, ondskab og forrykt galskab.

Skal Vesten virkelig gå til grunde, før det går op for folk at uden sandhed og rettidig omhu vil vi danskere og europæere miste vores civilisation og fremtidsmuligheder? Ja, i længden vil millioner af europæere næppe overleve de stormangreb der kan være en realitet om få år.

Vil eliterne virkelig blive ved med at fremture uden at tage hensyn til virkeligheden, den sunde fornuft og alle de ting og hændelser som advarer om at en katastrofal udvikling allerede er i fuld gang?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per Efternavn Kristensen, Kolding | Skrevet: 28. jan 12 kl. 04:40

Som Anita kvai baj siger, Invrandring hvad rager det mig jeg bor i nordsjælland med et stort hegn om min have.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Anne Marie Buch, Beijing | Skrevet: 28. jan 12 kl. 05:32

USA skal nok klare sig. Amerikanerne har nemlig hvad Europaerne totalt mangler: Vilje til at overleve.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 05:50

Ja, det går i sandheden ned ad bakke for den hvide race. Der i sin selvophøjethed, og trods alle dens uddannelser, har forstået så ualmindelig lidt af det hele.

Hvad skal mennesket så bruge flere uddannede til, Morten Uhrskov Jensen?

Hvad er det, du, med din viden, har forstået af det hele på den korte, og især på den lange bane? Den hvide race er påviseligt ved at slå den hele verden ihjel, grundet sin enfoldige forståelse af virkeligheden. Kræver det lange videregående uddannelser for at forstå det?

Eller bare sund logik?

Finder du det slet ikke tankevækkende, med alt det den vestlige verden tror den ved om alting, det til trods, intet har forstået af det hele?

Det er den naturlige enfoldighed, der vil redde menneskeheden. Modsat viden, der er den største trussel mod menneskeheden.

Det står tilmed skrevet i biblen, Morten Uhrskov Jensen!

Upassende ? Klag over indlæg

 
brian larsen, holte | Skrevet: 28. jan 12 kl. 07:02

For en gangs skyld er jeg enig med Bjørn Holmskjold, Skanderborg vel skrevet

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 07:47

Et enkelt lyspunkt i mørket: Holland forbyder burkaen. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Pedersen, 7800 Skive | Skrevet: 28. jan 12 kl. 09:05

Jeg er nu ikke så sikker på at MUJ har ret når han skriver at Europa “vil overleve”. Det vil i givet fald være i en miserabel forfatning.

Tilstrømningen af afrikanere og mennesker fra Mellemøsten vil vedvare - og endda stige - hvis Europa bliver ved med ikke at gøre noget.

Jeg vil gerne vædde på at minimum 99% af disse mennesker kommer fordi de tror de får et bedre materialistisk liv i vore lande (hvad de nok også gør). De er altså fattigdomsflygtninge.

Skal vi opretholde vores levestandard og uddannelsesstandard er vi tvunget til at stoppe denne oversvømmelse.

Og der er kun en må at gøre det på - straks at sende dem retur. Så vil det snart blive kendt at man ikke kan komme ind i Europa blot ved at påberåbe sig ASYL.

Det er muligvis brutalt, men hvad andet kan vi gøre?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Madsen, 2920 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 09:25

Jeg føler, at jeg som dansker befinder mig på Titanic. Forskellen fra virkeligheden er, at vi længe har kunnet se isbjerget. Derfor mener jeg, at vi danske skulle se at få en redningsbåd i vandet og komme fra borde hurtigst muligt, før katastrofen indtræffer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Hansen, Gentofte | Skrevet: 28. jan 12 kl. 09:32

@Niels B. Larsen, Svenstrup

“Et enkelt lyspunkt i mørket: Holland forbyder burkaen”

Det er jo ren symbolpolitik. Det er den demografiske udvikling der virkelig tæller, og den går i retning af en stadig større muslimsk befolkningsandel i alle de Europæaiske lande. Når de er mange nok vil de til enhver tid kunne stemme sig til en afskaffelse af eventuelle Burka-forbud. I Holland har de faktisk allerede et Muslimsk parti, som allerede har sæde på Rådhusene i Amsterdam og Rotterdam. Dette muslimske parti vil nu stille op til det Hollanske parlamentsvalg, og hvis det bliver ‘tungen på vægtskålen’ kan du godt glemme alt om dette Burka-forbud:

“Muslim Party Seeks Power In Dutch Parliament”:

http://www.forbes.com/sites/abigailesman/2012/01/16/muslim-party-seeks-power-in-dutch-parliament/

Upassende ? Klag over indlæg

 
k laursen, odense | Skrevet: 28. jan 12 kl. 10:05

Citat årsagen fundet i et tilstrækkeligt stort antal elitære amerikanere, der, hellere end at ville diskriminere, de facto sender deres land til fattiggården

De elitære tror på elitens ufejlbarlighed. Sådan er parlamentarismen og sådan obskørt udvikler den sig.

Neoliberalismen er politikkens elitære økonomisk pendant.

Det paradoksale er at lægmand ofte tror mest på eliten specielt når elitens spin-pluralisme og de tilkøbte medier kører for fuld hornmusik.

MUJ har sat sig ind i tingene på den såkaldte værdipolitik i særlig grad indvandring og lader sig derfor ikke snøre af elitens etablissement, men på den økonomiske politik er MUJ blank og MUJ falder pladdask i og tror på neoliberalismens elitære ufolkelige spin-pluralisme.

LOL.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Norsk, Kemah, TX 77565 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 10:44

Sikke dog et negativt syn på andre mennesker. Jeg er helt uenig. Aldrig har jeg her i USA (Houston, TX) oplevet noget så positivt som et multikulturelt samfund med en latinamerikansk andel, som kun har givet landet vitalitet og fremskridt. Når det gælder de andre negative indlæg om afrikanere og andre ikke-europæere: Hvad bilder I Jer ind? Lever I i 30erne?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 28. jan 12 kl. 10:46

Kære Bjørn Holmskjold

Jeg plejer at acceptere dine skriverier, men vendingen “afstumpede personlighedstyper” må du afholde dig fra, hvis du vil deltage herinde. Du forråer debatten, og det er altså en pæn blog, det her.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 28. jan 12 kl. 10:48

Kære Peter Norsk

“Lever I i 30erne?”

Hvor avanceret et debatniveau du holder dig. Jeg antager, at du er blank i forhold til de statistiske oplysninger om, hvordan hispanics klarer sig gennemsnitligt. Føl dig velkommen. Du er ikke den første.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
jørgen Olsen, 2300 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 10:52

Norden alene, tak! Vi havde klaret os fint uden muslimsk og nordafrikansk indvandring!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Børge Jørgensen, holbæk | Skrevet: 28. jan 12 kl. 10:53

Hvorfor kalder regeringen ikke en spade for en spade.Det er katastrofalt at nu da vi har formandsstolen for EU, ikke prøver at løse problemerne med den uhæmmede velfærdsindvandring til EU, ved simpelhen at returnere dem til deres hjemlande ligeså hurtigt som de ankommer.
De der ankommer er vel for 90 % vedkommende uuddannede analafabeter ,som kun vil belaste EU landene, ved løntrykkeri og sort arbejde.
I deadline kl.23 igår syntes generaldirektør i dansk flygtningehjælp Andreas Kamm ,at det var synd for de 50.000 indvandrere som søger beskyttelse i grækenland/malta m.v.at EU ikke fordelte dem imellem landene, med den begrundelse at europa svigter sit ansvar.
EU svigter sit ansvar overfor egne borgere ved at give disse velfærdsflygtninge ophold, der er vel 5 til 6 milliarder andre mennesker i verden ,der har det dårligere end europæerne , skulle EU også give dem ophold ?? Og i givet fald hvor skulle de være henne ???, og hvem skulle betale ??og hvad med den senere familiesammeføring ??
Mange af flygtningene kommer fra de nordafrikanske lande ,som nu har genvundet deres frihed.
Og de afhganske flygtninge påråber sig altid at de er truet i deres hjemland, de kunne nok finde et sted i hjemland ,hvor de ikke er truet,eller et naboland,hvorfor rejse den halve verden rundt. Jo fordi europæerne er hjerneblæste med deres menneskerettigheder / og div. flygtninge konventioner - hvem skal efterhånden beskytte hjemlandenes befolkninger når man bl.a. har udulige politikere som Morten Bødskov ,der ikke tager hensyn
til flertallet af danskerne, som ikke ønsker disse velfærdsindvandringer.
Det er i forvejen for meget at DK modtager 500 kvoteflygtninge om året ,for sådant et lille land som danmark, jeg er lige ved at sige at det er 499 for meget.

Upassende ? Klag over indlæg

 
J.P. Frandsen, Sørreisa | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:04

Hovhov, pas på med selvglæde. Danmark/EU’s intelligenspulje er væsentlig forringet med den masive invandring´fra muslimske, afrikanske og østeuropæiske lande.
Det er samme historie om igen, The do-goodies ødelæggende fremfærd uden ansvar.
EU og USA har begge 30% fremtid, men jeg vil dog hellere leve under katolskmexikansk end under muslimsk kvindepiskerreligion regime.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:27

Nej. Morten!

Jeg kalder netop tingene ved rette navn. Den er kun forrådende debatten, der forsøger at gøre råddenskaben til almindelig forståelse. Jeg er ganske klar over, at Ole Pedersen, 7800 Skive, skriver i stor overensstemmelse med din forståelse af virkeligheden. Hvorfor du beskytter den forståelse, uden dog at kunne forsvare den. Hvilket jeg i mange forskellige sammenhænge har påpeget rigtig mange gange.

Jeg interesserer mig ikke i, hvad du kalder for pæne blogge, men er alene målrettet uomtvistelige sandheder. Lad Ole Pedersen selv svare for sig, dersom han evner dette. Ellers må han jo søge hjælp hos dig, der med garanti heller ikke vil evne det. For evnede du det, da ville du naturligvis have brugt argumenterne, og ikke din, tror du, diktatoriske ret til diktering af, hvad du tror nok ytringsfriheden dækker.

Det er i øvrigt ikke mig, du kommer til at stå til regnskab for, med din ensidige fortolkning af ytringsfriheden. Men i første omgang Jyllands-Posten.

Det er jo ikke første gang, du uden nogen saglighed, har slette indlæg.

Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 15. aug 11 kl. 09:59

Når man går ind på ’seneste blogs’, kan man se, at der er skrevet 544 kommentarer til Uhrskovs blogindlæg.
Af de 544 kommentarer har Uhrskov slettet 164, altså, hvad der svarer til 30% af kommentarerne.

Blandt disse mange slettede kommentarer er der helt sikkert en del, der ikke overholder JP’s debatregler, men mange kommentarer bliver jo bare slettet, fordi Uhrskov ikke kan lide, hvad der bliver skrevet.

En sådan holdning til publikums indsats er arrogant og narcissistisk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:28

Det var prisen for billig arbejdskraft.
Når man tillader indvandring af ikke boglige folk, så bliver de ikke boglige ved at passere grænsen legalt eller illegalt.
Vestens slaphed og dovenskab kommer vi til at betale dyrt for.
Du har ret i at til trods for pladderhumanisternes tåbelige indvandringspolitik så har Europa trods alt ikke haft så massiv en indvandring som USA af mindre boglige folkeslag.
USA’s store problem er at der er mangel på boglig arbejdskraft.
Vi har jo selv et kronisk problem med vores 20% analfabeter og 25% ufaglærte. Taberfabrikken arbejder for fuld damp med vores flexicuritymodel.
At lediggang er roden til alt ondt kan man til fulde få bekræftet ved at læse “Taberfabrikken” og andre bøger som beskæftiger sig med de voldsomt stigende sociale problemer som kronisk ledighed medfører.
Vestens problem er at vi ikke længere har råd til at at give brød og skuespil til de langtidsledige.
Ligesom det Romerske rige smuldrede ved offentligt overforbrug vil den vestlige verden langsomt forgå med mindre vi indser de barske realiteter og får den offentlige husholdning neddroslet og under behørig kontrol. Det kan nåes endnu ved rettidig omhu.
Det er på tide at vi indser at minimalsamfundet er det højeste mål vi kan gøre os håb om.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Gert Hansen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:39

Det er helt uundgåeligt, at verden må forandre sig, dels på grund af en stor befolkningstilvækst. Siden 1960 er verdens befolkning mere end fordoblet fra 3 mia. til 7 mia. med fortsat stigende tendens. Dels på grund af globaliseringen, der har demonstreret den enorme forskel i rigdom og fattigdom på kloden.

Selvfølgelig må visse dele af den rige del af verden, afgive noget af sin rigdom til den fattige del. Det sker allerede for Europas vedkommende, frivilligt og mindre frivilligt, og vil fortsætte i stigende grad.

USA er noget mindre tilbøjelig til at følge Europas eksempel. Stenrige arabiske olielande vil beholde det enorme overskud for sig selv, og investere i Vesten/Østen i alt fra engelske fodboldhold og stadions, til lokale flyselskaber til at transportere vesterlændinge rundt på kloden.

Der må ikke ses bort fra, at den ‘latinske’ (først og fremmest mexikanske) (illegale) indvandring til USA, betyder billige arbejdere, uden hvilken eksempelvis Californiens frugt- og vinindustri ville gå fallit. Da man ikke kan immigrere til USA
for at komme på offentlig forsørgelse, modsat i Vesteuropa, er omkostningerne ved indvandringen til USA betydelig mindre end i Vesteuropa. I Europa er der således tale om en velstandsoverførsel fra et befolkningssegment til et andet, som ikke finder sted i USA.

Europæere og amerikanere er forskellige. De europæiske gener der er arbejdsomme, energiske og med gå-på-mod, og vil frem i livet, er stort set immigreret til USA/Canada og Australien. De der er blevet tilbage i Europa, og har udviklet en taberkultur, må så tage tingene som de kommer, og som de nu engang vil have det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Burde, Ashkelon | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:45

MUJ har delvist ret i sin pessismisme om USAs dalende uddanelsesnivau , men hvorfor focusere på FORSKELLENE mellem USA og Europa , når man på mange områder nettop ser en udviskning af disse forskelle i de sidste 30 år ? USA har været et indvandrerland i 250 år , hvorimod europa først for alvor er blecvet det ide sidste 30 . Den amerikanske etniske smeltedigel virker stadig , om end knap så godt . 20-30 % af hispanics , feks, gifter sig med hvide amerikanere , hvilket først og fremmest betyder at der bliver talt overvejende engelsk i hjemmet, og hermed også at børnene har en langt større cance for at assimiliere sig i den amerikanske kultur og få en bedre uddannelse osv .
Historisk set har det i bedste tilfælde taget 3 generationer for langt de fleste ikke-engelske immigrantgupper at blive asimilieret i den amerikanske kultur . Hvis man undersøger 3. generations Hispanics , viser det sig at der er en stor gruppe som er “tungtopløselig” , som er på vej til at danne en separat spansktalende etnisk-kulturel enhed . Men det viser sig også , at der en anden stor gruppe ,som i høj grad via blandede ægteskaber er blevet temmelig godt assimilieret i det amerikanske samfund . Denne gruppe kan i et nogenlunde optimistisk scenarie danne en BRO mellem de to ellers separate etniske kulturer , en bro hvorover en konstat strøm af immigranter kan passere overtil det amerikanske samfund . Meget få går over broen i den omvendte retning ….

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:48

Når europæerne står sammen, er EU en langt stærkere union end USA. Europæerne har på godt og ondt en fortid sammen, som de har lært af. Det mangler amerikanerne.

USA er et barn af Europa og blev skabt af europæere, der forlod Europa og kun tog det allermest nødvendige med sig - deres fordomme.

Dem udviklede de til perfektion, hvilket tydeligt fremgår af den igangværende valgkamp, der drejer sig om, hvem der været konen utro flest gange eller snydt mindst i skat.

Den demokratiske udvikling, der var under udvikling i Europa, blev i USA omdannet til et primitivt militaristisk konkurrencesamfund uden sidestykke i nyere tid.

Det må stå klart for mange, at Europa skal frigøre sig fra USA eller lade sig trække ned på et tilbagestående udviklingstrin, hvor primitiv nationalisme og fanatisme er almindelig.

Danmark og flere andre lande er med den aktivistiske militaristiske udenrigspolitik gået i den fælde, USA konstruerede med Nato. Vi leverer begejstret kanonføde til Natos erobringskrige.

Kun et stærkt, enigt EU støttet af europæerne kan klippe båndene til USA og redde europæisk civilisation fra en unødvendig ond skæbne. Der er ikke andre muligheder.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jonas Erikson, København S | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:59

Kære Morten Uhrskov Jensen

Du argumenterer i det ovenstående indlæg ud fra et Huntington’sk synspunkt, som siger, at der findes 8 forskellige civilisations-typer i verden. Og lige som Huntington sætter du Nordamerikansk og Latinamerikansk civilisation op over for hinanden - de ‘clasher’ så at sige.

Der, hvor jeg undrer mig er, når du i et andet indlæg (www.blogs.jp.dk/setfrahoejre/2012/01/18/nar-sproget-korrumperes) argumenterer for, at Europa og Rusland bør danne fælles front. Ifølge Huntington er de Ortodokse og europæiske civilisationer lige uforenlige som de Nord- og Latinamerikanske.

Spørgsmålet er, hvorfor du, med udgangspunkt i Huntington, mener at Latinamerikanere er skadelige for vestlig kultur, mens russere er gavnlige?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Gert Hansen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 12:04

I forlængelse af Ole Burde, ovenfor:

Det har indtil nu været sådan, at hvis man immigrerede til USA forventedes det, at man accepterede den amerikanske kultur og livsstil. Hvis man ikke gjorde, havde/har man ikke en chance. Vel har de i USA Chinatowns og Little Italy’s, og forskellige hudfarver, men på et par generationer bliver man fuldblods amerikaner. Det er man ganske enkelt nødt til, for at kunne begå sig.

I USA ser man amerikanske flag overalt, også hos private. I Danmark betragter eliten et Dannebrog som udtryk for uintilligent dårlig smag, på grænsen til fascistisk nationalisme. Amerikanere besidder en national stolthed og selvtillid - og på mange områder med god grund, om end den også kan tage overhånd efter vores smag - der nærmest er helt forsvundet, eller undertrykt, i Europa.

(Vel er der tale om generaliseringer, og selvfølgelig er der nogle undtagelser både her eller der).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Svend Børgesen, Karup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 12:29

Som Preben fra Kjøbenhavnstrup skriver, så er det vigtigt at tage fat på de egentlige problemer – hver gang . Få afklaret, hvorfor vi er havnet i sumpen, i stedet for at kloge os på farven af klumper og bobler i sumpen.

Urhskov giver selv et stikord – vidensamfund. For en gammel mand som jeg, der i snart 45 år har kæmpet imod ødelæggelsen af den engang så fremragende danske industri, giver dette ordet vidensamfund mig brækfornemmelser. Ordet er ikke andet end en syg konstruktion, der har skullet skjule fagbevægelsens store sejr i kampen for at ødelægge Danmark. I mere end 50 år har man gjort alt man kunne for at lukke virksomhederne. Da det var sket, og det var gået op for de skyldige, hvad de havde gjort, skjulte man ulykken med newspeak.

Det der gjorde min ungdoms Danmark til så fremragende en nation var, at alle havde arbejde. Alle var med og gjorde gavn. Skatte-afgiftstrykket var 15%.

Og lad mig understrege, at ingen kan leve af viden – viden kan man få med Goggle. Man lever af kunnen. De tre fabrikker, der foreløbig har overlevet socialisternes hærgen er startet af smede og bønder. Af vilje og kunnen og ikke viden.

Hvis ellers vort samfund havde tilstrækkelig mange Mads Clausener – en ca. 1000 stykker, og en arbejdsstyrke, der ikke af velfærdssamfundet var gjort til bløddyr, så skulle vi nok klare os. Selv det delte samfund, som er resultatet af mangekulturen, skulle vi nok kunne tackle.

Og det jeg skriver, gælder også USA.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 12:30

Gert Hansen, København

USA er i dag blevet bragt i den situation, at de uanset deres narcissistiske selvglæde, kan væltes helt af pinden, med blot en enkelt iransk minesprængning nær en olietanker i Hormuz Strædet.

Der er naturligvis mange flere, der væltes af pinden, med et ragnarok til følge. Men hvilken religion, er mere end nogen religion, tilpasset at kunne overleve ragnarok?

Iranerne er med meget stor sandsynlighed blot afventende det rette tidspunkt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Gert Hansen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 12:47

Bjørn Holmskjold:

Jeg er uenig i din strategiske analyse.

Jeg er også dybt uenig i den lovprisning af overtro.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 12:55

@Gert Hansen, København
Der er da ikke nogen der er mere “flagliderlige” end danskerne.
Tag ud i lufthavnen og se alle de fjollede danskere med deres flag.
Det har jeg ikke bemærket i USA eller andre steder

@Bjørn Holmskjold, Skanderborg
Hvorfor tilpasser du ikke dit sprogbrug efter blogholderens smertegrænse. Vulgariteter er ikke en nødvendighed for at fremhæve sine argumenter.
I øvrigt er det ulideligt at læse de evindelige beklagelser om hvorfor dette eller hint “saglige” indlæg blev slettet.
Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så fis af.
Hvis mine indlæg bliver slettet så holder jeg mig væk og lader dem sejle i deres egen selvtilstrækkelighed. Du ved jo nok at tavshed er den væste dom.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 28. jan 12 kl. 13:06

Kære Morten Uhrskov,

Her gik jeg og troede ,at du ligesom Lars Hedegaard og Mishra havde set dig specielt gal på muslimer, når det faktisk er underuddannede, ikke-vestlige mennesker, du har noget imod.

Det er svært at hæve uddannelsesniveauet i USA, når de velstillede er godt tilfredse med deres mexikanske gartnere, kokke, rensgøringshjælp etc., så længe de er villige til at arbejde næsten gratis.

Lidt a la phillipinske au pair piger herhjemme!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 13:19

Svend Børgesen, Karup.

Ja, du har ret i at det med at sende arbejdspladserne ud af landet, (eller lade tilstrømmende løndumpere fra øst og syd overtage diverse erhverv) er en uklog strategi som kun kan ende i national afmmagt og forarmelse.

(Er hele Vestens kina-politik ikke også kortsynet?)

Er der ikke noget med at mindst 8000 danske chauffører/vognmænd plus titusindvis/hundredtusindvis af industriarbejdere mv. nu har mistet deres levebrød pga. globaliseringen og de åbne grænser mv. Og hvad indbrud angår, var der over 250.000 sidste år, og i år bliver det værre. Hvortil kommer megen anden kriminalitet.

Og hvis man sammenligner Danmark for 40-50 år siden med nutidens samfund, kan man konstatere at det er gået den helt forkerte og røde vej på rigtig mange områder. Det fremgår af mange bøger og vidneudsagn. Gad vide hvad det skal ende med.

Bortset fra det, var det mit indlæg i nat 03.56 du refererede til, eller et fra i formiddags?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Eva Madsen, amager | Skrevet: 28. jan 12 kl. 13:59

Jeg har en glimrende idè, hvordan vi kan forbedre vores betalingsbalance. ! Så vi kan slå flere fluer med èt smæk. !!! Vi kan afskrive en del på de 16 milliarder i U-landsbistand ,som vi alligevel skulle ud for at låne,for bagefter at smide regningen i børneværelset . !!!
Vi kan selvfølgelig forære Grækenland en hel del af vores IC4 toge, i u-landsbistand, så de kan bruge dem til at køre deres velfærdsflygtninge tilbage til deres hjemlande, jeg er helt sikker på at EU vil give dem et tilskud til dieselolien.
Om sikkerheden ikke helt er i top på togene,gør sikkert intet ,sammenlignet med togene til den Tyske jødetransport til udryddelseslejrene under krigen, IC4 togene vil være vild luxus i sammenligning,men måske passagerene i såfald ikke vil forlade togene ,når de når frem til bestemmelsestedet, kan selvfølgelig blive et problem.
DSB vil miste deres smertensbarn,Eu vil slippe af med de uuddannede velfærdsflygtninge,og vi kan fraskrive værdien af togene i U-landsbistand, hvad siger I så , 3 fluer med et smæk.!!!!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Gert Hansen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 14:04

Bjorn Sorensen:

Jeg er helt uenig i dit syn på anvendelsen af et nationalt symbol, og på din nedladende karakteristik af dem der benytter det i en helt harmløs forbindelse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Andersen, Odense C | Skrevet: 28. jan 12 kl. 14:05

Hvor er vi dog herlige i Danmark. Lad os blive enige om kun at se på os selv som perfekte. Der er slet ikke noget at vinde ved at kigge ud fra vores egen andedam.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 14:15

Hvis man læser Holmskjolds indlæg som en slags underfundig satire, giver de i en del tilfælde god mening.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 28. jan 12 kl. 14:56

Kære MUJ

Personlig synes jeg nu ikke, at Peter Norsks debat niveau er så ringe. For i perioden fra omkring 1880 indtil 1941 var det meget moderne i USA, at brokke sig over alle de fattige, dumme og underlødigw indvandrere, som nogle syntes kom til landet. MEN. I den periode var der ikke tale om ”ikke-vestlige” indvandrere: i den tid talte man på denne måde om fattige Europæere som strømmede ind. Det vil sige, Italienere, Spaniere – Sydøsteuropæere generelt - men også Irer og Jøder, samt alle som kom fra Rusland og andre østeuropæiske lande blev betragtet som ikke ønskede. Man syntes, at de alle sammen var helt generelt underlødige folkeslag, og at de kun kostede samfundet en masse penge, uden at bidrage med noget. Et lille århundrede senere ved vi, at det ikke var tilfældet og at disse indvandrere er blevet en uundværlig del af USA’s befolkning. På trods af alle påstande, at de aldrig ville tilpasse sig på grund af deres mindreværdige kulturer. Disse påstande blev dokumenteret med en masse statistiske tal, bl.a. også IQ-test. Som vi nu ved, var disse statistikker enten ligefrem falske eller interpreteret på en skæv måde. Jeg tror, vi kan med en vis sikkerhed sige, at også Irer og Italienere ikke er genetisk betinget dumme. Eller at Italiensk kultur stor i vejen for deres tilpasningsevne.
Det vil sige, at hvis jeg sammenligner dine argumenter mod samtlige hispanics og ”ikke-vestlige indvandrere” til USA så kan jeg se at du bruger meget lignende argumenter, som man brugte i denne periode. Jeg konkluderer derfor, at Peter Norsks debatniveau er ikke ringe.
nogle links til din orientering:
1880-1920: http://en.wikipedia.org/wiki/Nativism_%28politics%29
1900-1941: http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/
Om indvandringskvoter for Nordeuropæere: http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-files/ideology/anti-immigrant/the-anti-immigrant-movement

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:02

Kære MUJ
Så gik det lige lidt hurtigt til sidst!
Den sidste link er ikke om kvoter for Nordeuropæere - men for de andre!! :)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:03

Kære Jacqueline Bollmann

Du havde ikke behøvet at bruge så meget plads. På et afgørende punkt er det nemlig ikke korrekt, hvad du skriver. Irere, italienere mv. klarede sig fra og med anden generation aldeles glimrende og nogenlunde på niveau med de europæiske amerikanere, der var der i forvejen.

Hispanics bliver ved med at klare sig langt ringere gennemsnitligt, i anden og tredje generation. Så er den ikke længere. Din sammenligning holder ikke.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Svend Børgesen, Karup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:08

Til Preben Jensen Kjøbenhavnstup. Det var indlægget fra i nat.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:11

@Svend Børgesen, Karup.
Det er over 20 år siden at den afgåede LO-formand erklærede: Vi har sejret ad helvede til.
Man fortsatte med femøre-politikken til trods for at lønningerne var lavere globalt.
Men fagbevægelsen troede åbenbart at de kunne gå på vandet.
Da man flikkede flexicurity-modellen sammen var ideen jo at det skulle være nemt at skille sig af med ineffektiv arbejdskraft så firmaerne kunne give bedre lønninger til de effektive.
Dem der således blev leddiggjort skulle så samles op af efteruddannelseskurser.
Det kom aldrig til at virke for den gruppe af folk er ikke særligt boglige hvilket bevirkede at der var et stort frafald.
46% af befolkningen er svage læsere og således ikke særligt boglige, 20% er analfabeter og 25% er ufaglærte.
Vidensamfundet er for dem der har viden og det forudsætter at man er boglig og det er næsten halvdelen af befolkningen ikke.
Så dette elitebegreb vidensamfundet er reelt kun for de 25% af befolkningen som for dem er naturlig.
At fagbevægelsen i den grad på grund af uvidenhed eller ideologiske drømmerier har ført en arbejdspladsødelæggende kamp fordi man blindt forfulgte ussel mammon. Resulterende i nedlæggelsen af store dele af vores industri er en katastrofe for dem det gav levebrød. For hvad der er tabt over få årtier vil ikke kunne genskabes i forudsigelig fremtid. Så nu er den mere praktiske del af befolkningen overvejende hensat til tommelfingertrilleri og nogen forfalder til gale streger og det sociale forfald er i fuldt flor.
Vores arrogance det lever kinesere og andet godtfolk højt af ja de stortrives.
De overflødigtgjorte lever et surt liv uden fremtidsudsigter, et tiggerliv er blevet deres skæbne. Hidentil har de været passiviseret af rundhåndede ydelser, men det får snart ende for vores evne til at låne bliver kun sværere.
Vores valg i dag er mellem 300.000 offentligt ansatte eller de sociale udgifter, så hvad skal gå.
Vi har kun råd til en hellig ko, ikke to.
Ak ja, det bliver slagsmålet de næste mange år for der er meget der må gå.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjarke Mortensen, København | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:19

Peter Norsk
Jacqueline Bollmann
Det gør mig glad, at nogle mennesker ikke er så lette at narre som andre.. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Hartvig, Rødovre | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:31

Alt for længe har frankfurterskolen influeret den vestlige verden. Hvis det fortsætter vil Vesten være en saga blot.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kenneth Dencker, Brabrand | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:55

Sikke en gang kollektivistisk bavl, som ikke har meget med klassisk liberal tankegang at gøre. Men omvendt så er forfatteren jo også højreorienteret!

Det er kun naturligt at indvandre fra Latinamerika har catch-up problemer mht. uddannelse. De kommer jo generelt fra meget fattige vilkår og det vil naturligt tage generationer før, at de også kan nyde frugterne af den frihed der trods alt stadig eksisterer i USA. Problemet er nok i sidste ende ikke en for løs indvandrepolitik, men tværtimod at mange indvandre er illegale, hvorved integrationen i det amerikanske samfund besværliggøres.

En restriktiv amerikansk indvandrer politik er unødvendig alene af den grund, at deres offentlige sektor slet ikke er så omfattende og omklamrende som i de europæiske velfærdsstater. Dermed er det vitterligt folk, der ønsker at søge og skabe deres egen lykke som rejser til USA.

Det er frihedens ånd som USA er bygget på og det er denne tradition de bør videreføre og så skabe fri indvandring igen og ligeledes yderligere liberalisere deres samfund. Derved vil USA vende tilbage til de dyder deres samfund blev skabt på.

Omvendt vil kollektivistiske tanker, der retfærdiggør statslig indblanding i mennesker ret til fri bevægelighed ikke være særlig nytte i en globaliseret verden.

Jeg tror at forfatteren ovenfor faktisk har misforstået hvori USAs storhed består og hvilket fundament staterne bygger på. Det er ikke så væsentligt hvilken befolkningsgruppe der viderefører de amerikanske frihedsidealer, men derimod, at USA insister på at bevare dem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 16:05

“Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 11:27

Af de 544 kommentarer har Uhrskov slettet 164, altså, hvad der svarer til 30% af kommentarerne.
Blandt disse mange slettede kommentarer er der helt sikkert en del, der ikke overholder JP’s debatregler, men mange kommentarer bliver jo bare slettet, fordi Uhrskov ikke kan lide, hvad der bliver skrevet.
En sådan holdning til publikums indsats er arrogant og narcissistisk.”

Man er noedt til at slette uvedkomne og ikke sagligt relevante indlaeg, da der ellers vil medfoere doed af debatten paa sagligt niveau!

Feks. skriver du tidl., at Vesten tror den ved/mestrer, men alligevel ikke ved/mestrer forstaaelse overhovedet.

Dette er delvist korrekt, hvis man skal forstaa noget, skal man forstaa noget hele vejen rundt, helt tilbage til udgangspunktet, man skal kunne slutte cirklen paa naturlig viis.

Naar du skriver som du goer, i ovenstaaende, saa, pga. du tidl. ofte har haft ret, antager/tror du ogsaa du har ret i hvad du tror eller oensker, at have ret i.

Du tror, med andre ord, at du ved.

Dette er en af de vaerste tilstande overhovedet;

Assumption is the mother of all fuck-ups!

Morten og Bjoern har ofte ret, ligesaa er undertegnede ofte “heldig” at have ret, men undertegnede har observeret, at blot et fejltrin i een der ellers har opnaaet en hoej status paa altid at vaere istand til at kunne gennemsku komplicerede processers essens kan goere, at man mister al tillid til denne persons evne til at gennemskue altings natur, eller naturen/essensen i alting.

Derfor er Janteloven saa god!

Derudover er vestens problem, at der er for mange kvinder ved magten, tror jeg… inkl. fru. Villy Soevndal (oestrogenbaserede maend).
Vesten i dens venlige natur, hjaelper og spreder husholdningsbudgettet til folkeslag, der kunne klare sig, trods alt, paa naturens praemisser ok. Naar disse folkeslag rundt omkring faar megen hjaelp, saa afhjaelper man dem ogsaa ofte evnen til at kunne klare sig selv.

Bjoern Holmskjold har ret i, at vor vestlige mentalitetsudviklingsindflydelse boer genvurderes successraten af. Dette kan sikkert blot ske naar, man saetter en flok maend sammen, der alle vurderes ikke alene paa evner, men ogsaa paa maengden af oestrogen i deres blodstroem. Man kunne forestille sig smaa apperater iforbindelse med afstemmninger paa Christiansborg hvor, der ved en naal der lavede en lynhurtig blodtest i forbindelse med trykken paa stemmeknappen til div. forslag, maaletes oestrogen/testosteron-maengde i blodet. Der er kvinder i det danske folketing, der har langt mere testosteron, selvom femine alligevel end mange, mange af folketingets maend. Nogel gange kunne man jo taenke paa, om mange af maendende i det danske folketing, appelerer til skabs-homoseksuelle maend, der sikkert er rigtigt mange af i DK, selvom disse ikke engang ved det eller ser dette som en mulighed…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Svend Børgesen, Karup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 16:12

Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 15:11.

Du har helt og aldeles ret. Det er en hån over for de mennesker, der ikke er boglige, at sende deres arbejde til Kina. Vort arbejde er vor identitet - uden arbejde er vi intet.

Og det er jo netop ikke noget problem, at vi ikke alle er boglige - der skal jo sidde nogen på fabriksgulvet.

Trist er det - trist at selv virksomhedslederne ikke er klar over, at udviklingsafdelingen under alle forhold lukker, når produktionen flytter.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 28. jan 12 kl. 16:32

Jeg har en radikal, yderligtgående idé, når vi ser tal som siger at 32 % hispanics mod 59 % af hvide ikke-hispanics, har et funktionelt læseniveau. Jeg vil først fremhæve at begge dele er meget højt, og at f.eks. Danmark kun har halvt så stor en andel af funktionelle analfabeter.

Vi kan konstatere at Irak-krigen kostede ca. 2.000 milliarder dollars. (Der er nogen usikkerhed, men google ‘Iraq war 2 trillion’ og der er respektable kilder). Hvis USA i fremtiden undlader så vanvittige og uproduktive foretagender, så kan man bruge langt mere på gode skoler til hele befolkningen.

Derudover, så kan vi konstatere at størsteparten af den økonomiske vækst i USA de seneste knap fyrre år er gået til den famøse ene procent. Dette er sket ved en forfordeling af alle amerikanere fra den øvre middelklasse og nedefter. Diskutabelt endda fra den lavere overklasse og ned efter. Med en middel- og underklasse under stort pres er det ikke overraskende at mange klarer sig dårligt socialt og uddannelsesmæssigt.

Derudover bør man også stoppe “krigen mod narkotika” og reducere de hårde straffe, der har medført at lidt over 3 % af den amerikanske befolkning pt. sidder i en form for fængsel eller er prøveløsladt. Konsekvenserne af denne politik er nærmest ufattelige.

Derudover er ca. 15 % af de amerikanske husholdninger det som det amerikanske landbrugsministerium diplomatisk kalder ‘food insecure’. Dette går selvsagt ud over deres sociale, arbejdsmæssige og intellektuelle formåen. Børn der vokser op i et sådan miljø er oftere syge, deprimerede og har indlæringsvanskeligheder. Gør noget ved det.

Min radikale løsning: Hæv skatten på de rige til præ-Reagan niveau (ca. 70 %), stop de sindssyge krige og brug pengene til at uddanne befolkningen og at løse de sociale problemer. Reducer straffene for narkobesiddelse eller legaliser skidtet helt. Hvis nogen tror at det vil skade økonomien, vil jeg minde folk om at USA havde langt højere økonomisk vækst dengang topskatten var ca. 90 %, hvad landet havde indtil Kennedy.

For kilder, læs Wikipedias artikler om ‘functional illiteracy’ og ‘incarceration in the united states’. Se derudover Paul Krugmans artikel ‘Things We’re Supposed To Be Quiet About’ 14. Januar, 2012, New York Times, for den økonomiske udvikling, som de rigeste har sat sig på. For Irak-krigens omkostninger, googel ‘iraq war 2 trillion’. For problemerne med amerikanske husholdningers fødevaresituation og effekten på landets børn, se rapporten ‘Food Insecurity in Households with Children: Prevalence, Severity, and Household Characteristics’ fra USAs landbrugsministerium.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Madsen, 2920 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 16:48

“Der er da ikke nogen der er mere “flagliderlige” end danskerne,” skriver én af kommentatorerne. Udsagnet og sprogbrugen bekræfter kommentaren fra en anden: “I Danmark betragter eliten et Dannebrog som udtryk for uintilligent dårlig smag, på grænsen til fascistisk nationalisme.” Jeg må bekende, at jeg ikke tilhører “eliten”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 28. jan 12 kl. 16:59

Kære MUJ

Tak for dit svar.

Ja, jeg brugte en del plads her - men jeg syntes, der var nogle punkter, som ikke kom ind i debatten før. Hvis du allerede kendte til dem, så takker jeg for tålmodighed.

Min pointe var, at du bruger de samme argumenter, som folk, der repræsenterede “nativist movement”, altså politikere etc. som syntes, at hele kulturer (ikke mindst sydeuropæere, østeuropæere, irer, jøder) er mindreværdige og hører ikke til i USA.

Jeg siger derfor, at min argumentation holder. Se lige her:

Du siger, at “Irere, italienere mv. klarede sig fra og med anden generation aldeles glimrende og nogenlunde på niveau med de europæiske amerikanere”

Her gør du det samme, som politikerne fra 1920-1941: du skelner mellem italienere, irere osv på den ene side og “europæiske amerikanere”. Men, som jeg sagde: NU er irere etc bare en del af USA - helt igennem amerikansk. Men folk, som ville have dem ud i den tid, betragtede dem som fremmede, der koster mere, end de bidrager.

Så siger du: “Hispanics bliver ved med at klare sig langt ringere gennemsnitligt, i anden og tredje generation.”
Jamen, det er præcist det, politikerne fra 1920-1941 sagde mht. disse europæiske invandrere: du taler om en hel befolkningsgruppe, som om de alle sammen var ens på en negativ måde.
Og så vil jeg lige spørge: Er det rigtigt, at du henviser til uddannelsesmæssige statistikker? Men hvordan ser de ud, hvis vi kigger på entrepreneur virksomhed blandt hispanics? Man kan ju være succesful som restaurant ejer eller bygge entrepreneur uden at have en college-diplom. Det var også i den forstand, at de uelskede syd- og øst europæiske invandrere klarede sig.

Derfor synes jeg synes, at min argumentation holder. Det du siger, lyder meget som “nativists” fra 1880-1941. Og de påståd noget, som viste sig at være forkert senere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:22

NB: I henhold til min tidligere kommentar. Jeg mente naturligvis at det var meget LAVT når hispanics havde et funktionelt læseniveau på 32 % og hvide ikke-hispanics havde et på 59 %.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 28. jan 12 kl. 17:36

Kære Jacqueline Bollmann

Forskellen er den afgørende, at “the nativists”, et nedladende udtryk i øvrigt, dengang ikke fik ret med hensyn til anden generation og frem. Denne gang er der til gengæld ingen tvivl om, at anden og følgende generations hispanics ikke kommer i nærheden af niveauet for europæiske amerikanere. Læs linket i mit indlæg for at få syn for sagn.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 28. jan 12 kl. 18:30

Kære MUJ

“Nativists” har selv kaldet sig det. Udtrykket blev nedladende efter Anden Verdenskrig, fordi deres ideer efterhånden blev og bliver betragted som rassistisk.

Jeg tror ikke, den artikel, du henviser til, beviser noget som helst mht hispanics som entrepreneurer. Den taler om uddannelse, dvs. beskriver nøjagtigt det, du hele tiden siger.

Hverken artikeln eller du forholder sig til hvad jeg siger: hvad med hispanics som entrepreneurer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 20:30

Jacqueline Bollmann, Jersie

Nu er de naevte befolkningsgrupper succesfulde i hvilke produktive erhverv?

Man er korrekt rettende noget naar, det boer rettes aht. sandheden eller ens mening om sandheden!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 28. jan 12 kl. 20:31

Kære Jacqueline Bollmann

Vil du være venlig at give mig blot en enkelt reference, der dokumenterer, at hispanics i en hvilken som helst generation er til økonomisk gavn for USA, rent gennemsnitligt naturligvis? Det kan du ikke, tør jeg på forhånd love.

Du må også gerne dokumentere, at “nativists” har brugt denne betegnelse om sig selv. Det kan du muligvis godt, men jeg kan ikke finde det.

Åbenbart forholder det sig sådan, at du mener, at det er i orden at bruge nedladende begreber om dem, du ikke kan lide. Hvorfor mener du det?

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Michael Unna, Højbjerg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 21:02

USA kan være i lommen på hvem det skal være, når det er kineserne (kommunistpartiet…what a joke) som ejer statsobligationerne eller araberne, så det manglende ansvar for den frihed som den har, kan være bliver solgt til højst bydende. USA er bankerot indtil flere gange, hvis de merkantile liberale love skulle fungere i virkeligheden, men OK europa klare sig nok heller ikke meget bedre. Så må vi se hvor fremtiden kommer til at ligge.

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 21:04

De oprindelige “nativists” (indfødte) stoppede ikke indvandringen til Amerika.Resultat 80% blev udslettet af invandrene,de resterende lever på reservater.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Claus Hamle, Silkeborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 21:23

Missilerne i Bulgarien, Rumænien og Polen har intet med Iran at gøre. Der Spiegel 49/2011. Missilingeniør Bob Aldridge-www.plrc.org-skrev om missilerne i de 3 lande: “Whether they are on ships or land, they are still a necessary component for an unanswerable first strike.” Dr Bob Bowman, Chef DOD “Star Wars”Program: “Missile defense is the missing link to first strike.” Det fører til Affyring På Varsel, Launch On Warning og fare for Accidental Nuclear War. Pga “The bloody fools in the Pentagon”, som General Harbottle sagde til mig på sit kontor i London.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten D, Kbh | Skrevet: 28. jan 12 kl. 21:29

Tak til Morten fro endnu en spændende artikel.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:07

Hver femte dansker som forlader folkeskolen efter ti år kan ikke læse eller skrive, de er analfabeter.
Den danske folkeskole kan altså ikke lære hver femte elev at læse og skrive. Er det skolens skyld eller er det elevens skyld.
Vi er ikke alle så kloge som vi går og tror og så er der mennesker som ikke er særligt videbegærlige.
Til trods for at der har været skrevet meget om den voldsomme forsørgerbyrde som staten har påtaget sig og de enorme skatter som skal betales for at holde cikuset gående er det kun 10(ti)% af befolkningen, altså eliten, som kender til størrelsesordenen af hvor mange der er forsørget af staten, resten gættede for lavt og hver fjerde troede at det kun var halvt så stort. Mange folk lever i en salig uvidenhed om realiteterne i samfundet, de har kun et tåget billede af virkeligheden. 46% af den danske befolkning er svage læsere, nogle er ikke særligt smarte, mange er ordblinde. Hvis man ikke er videbegærlig behøver man ikke at kunne læse, så for mange er det at læse ikke noget man savner.
Der har været foretaget IQ-test(Intelligens Test) de sidste 100 år så der forligger et kæmpe talmateriale som mange ikke tør røre ved da det er politisk ukorrekt at tale om det. Især venstrefløjen har svært ved det fordi de tror at vi er alle født lige, dette dogme gør at de ikke har fattet et kuk af realiteternes verden. Derfor misfortolker de realiteterne og kommer med fjollede bortforklaringer. Det gængse svar er at vi skal bruge flere resourcer. Til trods for at vi har en af verdens dyreste folkeskoler er hver femte ikke i stand til at læse og skrive. Det har Prof. Niels Egelund forsket i og skrevet om i mange år.
IQ-tests har også afsløret at visse folkeslag og grupper klarer sig dåligere end andre. At folk fra Afrika og Sydamerika klarer sig dårligt er en kendt sag, og det vedbliver de med at gøre selv efter flere generationer i veloplyste samfund.
Det er jo det der er humlen i MUJ’s argumentation, at hvis vi fortsætter med den immigration vil vi ikke kunne bevare vores velstand og teknologike høje stade.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Torben Nielsen, Århus | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:27

Her er lidt til de der stadig er så naive at tro på den store amerikanske “melting pot”

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2012/01/25/152529_1_1_1_1_1_1_1.htm

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:33

Hvis man har vil erhverve sig viden om hvor pragtfuldt(ironisk ment) indvandring og multi-kulti fungerer i USA,kan stærkt anbefales det amerikanske systemkritiske site:www.vdare.com.

Jeg er efterhånden kommet til den konklusion at den vestlige Frankfurterskole marxisme,som i de sidste ihvertfald fire årtier er blevet dirigeret fra Øst-kyst USA,nu viser sig at være mere dødbringende end alle de hedengangne kommuniststyrer i Øst var.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:34

@Bjorn Sorensen

Det er ikke korrekt at vores folkeskole er så dyr som man siger. Tjeck f.eks. ‘Folkeskolen er slet ikke verdens dyreste’, Politiken, 11 Jun. 2010.

Desuden har den danske befolkning relativt få funktionelle analfabeter. Se f.eks. Wikipedias artikel om ‘functional illiteracy.’ Der ser vi at kun ca. halvt så mange danskere er funktionelle analfabeter, væsentligt færre end i Tyskland, Schweiz og Canada, og under halvt så mange som i USA, Storbritannien og Irland.

Så noget må vi gøre rigtigt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:47

Som flere har naevnt er den Vestlige Verden ved at gaa nedenom og hjem. Naar man ser paa befolkningstilvaeksten bliver de andre “laes Araberne/Muhammedanerne” simpelthen flere end os
“laes den hvide race” omkring aar 2050. Kun en storkrig kan aendre paa dette, hvilket ioevrigt er meget sandsynligt. Det bliver ikke Kina der er fuldstaendig afhaengig af Vesten “laes USA/Europa” for at overleve. De har saa meget investeret i Euroen, at de bliver noedt til at stoette opkoebe valutaen for at holde den kunstigt oppe. Hvis blot Euroen falder 1 procent taber Kina millioner af dollars og da hundrede af byer i Kina
har bygget Stadions, lejlighedskomplekser etc. etc. over hele landet,som ingen kan bruge og ingen har raad til at bebo for laante penge, ville Kina vaere ligesaa daarligt stillet som Graekenland hvis disse laan skulle betales. USA skylder som bekendt ca. 15,2 trillioner, men heraf har Kina kun ca. de 1,2 trillioner, faktisk en meget lille del af USA’s udestaaender. Man maa ikke glemme at Kina har ca. 1,2 milliarder mennesker, hvoraf ca. 800/900 millioner lever for ca. 2 dollars om dagen. Et rigtigt Uland. Her venter vi blot paa valget til Nov. hvor vi gerne skulle slippe af med Obama, som er ved at oedelaegge landet. Han maal er at aendre USA, fra at vaere et godt kapetalistisk land til et stort Socialistisk land. Han taler godt men goer aldrig noget idet han ved at med flere arbejdsloese bliver der flere socialister,og ved flere i arbejde bliver der flere republikanere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Magnus Buch, Rømø | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:48

Gert Hansen. Nej, vi skal ikke udsætte nogen redningsbåd. Vi skal ændre kursen. Totalt stop for muslimsk indvandring. Udlændinge, der begår kriminalitet, skal udvises omgående. Der skal ikke være noget, der hedder betinget udvisning. Indvandring af højt uddannet arbejdskraft fra den vestlige verden skal fremmes. Så skal “Titanic” nok klare den. Fortsætter vi med at lade islam få fodfæste i Europa, er vi fortabte. Europa vil synke ned i åndelig og materiel fattigdom.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:59

Underligt nok har vi også et stort problem med folk der både kan læse, skrive og regne og som er fulde af ord. Vestager, jelved, stampe, bay, arnold, gerner og johanne er eksempler på disse ord-rige typer der har et mægtigt ord-forråd. De kan udspy masser af ord pr. sekund og minut.

De har kun een fejl: realitetssans, overblik og sund fornuft ejer de ikke, og loyalitet mod eget land aner de ikke hvad er.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 28. jan 12 kl. 22:59

@Bergner Frederiksen

Hvad siger du til det faktum at man i tiden fra 2. verdenskrig til Kennedy havde en topskat på omkring 90 % i USA, og alligevel langt højere vækst end man har haft de sidste 30 år? Er den “socialisme” så slem igen?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Simon A, Aarhus | Skrevet: 28. jan 12 kl. 23:22

Den her blog har jeg læst rigtigt mange gange de seneste 20 år. “USA er på vej ned”, “Europa er vejen frem” osv, osv.

Der er blevet skrevet Ulven Kommer så mange gange at det er totalt utroværdigt. Hvorfor skulle det være anderledes denne gang? Hvorfor skulle Uhrskov pludselig kunne forudse fremtiden når ingen andre kan eller har kunnet nogenside?

Dem der har spillet på USAs undergang (og dem er der mange af i Europa), har altid tabt. Lader også til at være tilfældet denne gang, i hvert fald hvis man ser på Europas tilstand.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 23:46

Nu er de sociale videnskaber ikke en eksakt videnskab men desværre præget af ideologiske holdninger, så i høj grad præget af forskerens holdninger og opfattelse af virkeligheden. Traditionelt har de fleste “forskere” på området været præget af socialistiske og kulturradikale opfattelser og de har ikke formået at at beskrive den virkelige verden, og megen politisk korrekthed har fordærvet sagligheden.
Så det er et minefelt man bevæger sig i når man vil finde hoved og hale i menneskelig adfærd og formåen som er blevet beskrevet.
Groft set er der to forskellige opfattelser af mennesket den ene at vi er født med de egenskaber vi hver især besidder, og den anden er at menenesket er et resultat af det samfund vi er vokset op i og at mennesket kan formes hvis man giver dem de rette sammenhænge. Den første er baseret på erfaringen. Den sidste er baseret på ideologi.
På et tidspunkt havde DK verdens dyreste folkeskole at det ikke forholder sig således længere ændrer ikke på det forhold at på trods af at vi har en af de dyreste folkeskoler formår den kun at give eleverne middelmådige kundskaber når vi sammenlignes med andre lande.
At være folkeskolelærer er et halvdagsjob til fuld løn og fuld pension. En folkeskolelærer har 17 undervisningstimer om ugen, hvilket er det laveste i forhold til vores nabolande og de er de højest aflønnede. Sådan er det bare.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 00:10

@Bjorn Sorensen

Du viser at du ikke kender noget til hvad det vil sige at være folkeskolelærer.

Jeg har selv undervist i forbindelse med min forskeruddannelse, og jeg kan forsikre dig om at en underviser bruger lige så meget tid på at forberede undervisningen og på at rette opgaver.

Derudover har vore politikere pålagt store administrative byrder på vore folkeskolelærere - elevplaner, rapporter, møder. Tro mig, det er ikke et halvtidsjob.

Derudover siger du at: “Groft set er der to forskellige opfattelser af mennesket den ene at vi er født med de egenskaber vi hver især besidder, og den anden er at menenesket er et resultat af det samfund vi er vokset op i og at mennesket kan formes hvis man giver dem de rette sammenhænge. Den første er baseret på erfaringen. Den sidste er baseret på ideologi.”

Dette passer ikke. Erfaringen siger at gode forældre, gode skoler, sund kost, gode kammerater, motion osv. hjælper en person med at komme frem i verden. Og i samfund, hvor man investerer meget i velfærd, sådan som Danmark, har borgerne en langt højere social mobilitet end de har i lande med mindre velfærd, sådan som USA og Storbritannien.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 01:38

Rettelse:

Jeg skriver til

Jacqueline Bollmann, Jersie

Nu er de naevte befolkningsgrupper succesfulde i hvilke produktive erhverv?

Man er korrekt rettende noget naar, det boer rettes aht. sandheden eller ens mening om sandheden!

Det skulle have vaeret:

Man er korrekt rettende noget naar, det boer rettes aht. sandheden eller ens mening om sandheden?

Dette er for at faa hende til at stille spgsml. ved, om det hun soeger er sandheden eller det hun kan vaere hersker i som hendes sandhed (forstaaet ironisk, da hendes sandhed her er = selvbedrag).

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 02:35

@Jacob Selchau, 82000 Århus N
Jeg tror ikke at de 25% langtidsledige i DK har megen social mobilitet.

Storbritanien var det land der først indførte det fulde velfærdssamfund og også det land som i dag især lider under det. Forleden stod der i engelske aviser at 80% af dem som er på såkaldt incapacity benefits er fuldt arbejdsduelige.
Og det arbejde som de kan lave udføres i dag af emmigranter fra østeuropa. Er det fornuftig socialpolitik?
De flere millioner af velfærdspassificerede er en byrde for samfundet som er uhyre kostbar og dræner samfundet for midler til at investere i fremtiden.

At påstå at der ikke er social mobilitet i USA er en fornægtelse af de faktiske realiteter.
Europas fattige horder fik en mulighed i USA som de til fulde har oplevet. Var de forblevet i europa havde de ikke haft de muligheder som de har oplevet.

Problemet i den vestlige verden er at 25% af befolkningen ikke har bedre kunnen og færdigheder end resten af verden.
Derfor er de blevet overflødiggjort fordi deres lønninger ikke kan honorere deres indsats.

De 25% ufaglærtegode er således indtil videre blevet overfødiggjort fordi vi nægter at indse at deres lønninger skal tilpasses de barske realiteter.

Du har da ret i at gode forældre, gode skoler, sund kost, gode kammerater, motion osv. hjælper en person med at komme frem i verden.
Men det er en forudsætning at man har evnerne og viljen. ‘

Megen misforståelse er årsag til vores elendighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 02:53

@Bjorn Sorensen

Du peger på de danske langtidsledige som folk, der mangler social mobilitet. Dette er imidlertid ikke noget argument i denne sammenhæng, da andre lande også har langtidsledige. Vi må derfor prøve at skabe os et overblik gennem videnskabelige sammenligner mellem landene.

Jeg henviser til OECDs rapport ‘A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across OECD Countries’, 2010, hvor det fremgår at Danmark har meget høj social mobilitet mellem generationerne - dvs. hvad dine forældre tjener betyder relativt lidt i Danmark - mens USA, Storbritannien og Italien er bundskraberne i OECD på dette område.

For det er da rigtigt at det kræver vilje og evner at klare sig i verden, men det er nu engang meget lettere at mønstre disse, hvis man ikke tilhører de ca. 15 % af de amerikanske husholdninger, der har svært ved at få maden til at slå til, eller er barn af en fra de lidt over 3 % af befolkningen, der sidder i en form for fængsel eller er prøveløsladt. Ønsker du tendensen bekræftet, kan du checke The Equality Trusts artikel ‘Evidence: Social Mobility’.

Så nej, vi er i langt højere grad mulighedernes land end de ineffektive samfundssystemer i Storbritannien og USA.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ole Pedersen, 7800 Skive | Skrevet: 29. jan 12 kl. 08:45

Jeg ser at jeg tilsyneladende har pådraget mig Bjørn Holmskovs vrede eller måske foragt.

Det glæder mig!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:26

PS: Og hvorfor er skattetrykket så blevet så skyhøjt som det er? Ja, det er jo bl.a. pga. de mange, mange milliarder af kroner der bruges på radikale projekter, såsom indvandringen og “integrationen” og levakovic’erne samt utopien om at lille Danmark kan løfte hele Afrika, Mellemøsten og Asien mv. op på et niveau så alle de milliarder af indbyggere i en fart kan få råd til huse, biler, asfalt, fladskærme, militær, skyskrabere og store bureaukratier osv. lige som os.

At omdanne hele verden til en kopi af velfærdsstaten og dansk “verdensklasse” er jo de radikales drøm.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Artke, Vejle Øst | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:34

@Bjørn Holmskjold, Skanderborg | Skrevet: 28. jan 12 kl. 05:50
”…Det er den naturlige enfoldighed, der vil redde menneskeheden. Modsat viden, der er den største trussel mod menneskeheden. Det står tilmed skrevet i biblen!”

Ja, når det tilmed står i ”biblen”, skal de jo nok passe. Sammen med alle de andre røverhistorier, Bibelen er fuld af.

Men det er den ”naturlige enfoldighed” contra ”viden”, der er det egentligt interessante i dit opgylp. Hvis du skulle have ret i, at viden er det, der truer menneskeheden, er det jo klart, at vi skal helt tilbage til tilværelsen i træerne for at realisere den fornødne, naturlige enfoldighed, for allerede da vore forfædre for millioner af år siden kravlede ned fra dem, valgte de den overlevelsesstrategi, der består i intelligent tilpasning til forskellige livsvilkår i stedet for abernes ”enfoldige” tilpasning til et enkelt miljø.

Jeg forventer derfor, at du går ud og planter en masse træer, som vi alle sammen kan kravle op i. Jeg er sikker på, at du i kraft af naturlig enfoldighed vil du godkende denne udvej som menneskehedens redning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
pia christensen, Århus C | Skrevet: 29. jan 12 kl. 09:39

Det der er urimeligt i indvandringen er at de indvandrede har samme rettigheder samme dag de er ankommet til landet(ene).Det er på bekostning af landets egne indbyggere der igen må gå bag køen eller afgive endnu mere eller slet ikke få det som de er berettiget til .Der er daglige krænkelser af de oprindelige indbyggere, for der er ikke særlove der beskytter dem,man må bare affinde sig.
Det er samtidig slående(herhjemme) at ærlige og hæderlige borgere bliver kontrolleret -ulovligt-af systemet ,mens der er stor leben af alsken kriminalitet blandt de indvandrede uden kontrol(herhjemme og USA)Mærkeligt, systemet er ellers uovertruffen dygtigt,men da det er diskrimerende at kontrollere kriminelle indvandrere ,så må man gå efter de lovlydige borgere -oftest med lys hud-og er der ikke noget på dem opfinder systemet en anklage.Det er hovedpunktet i USA og Danmark,dog er USA lidt mere tilbageholdende med krænkelser af borgernes rettigheder(herhjemme er det ,det rene slaraffenland ,endnu)for der kan borgerne sagsøge for hvad som helst -stort desværre har vi ikke samme mulighed herhjemme ,men et stort håb om at det går den vej,for der er del der trænger til at rettes op på ,vi kunne lære af USA på det punkt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Claus Hamle, Silkeborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 10:05

USA arbejder på at opnå Afvæbnende Førsteslagsevne og J/P og AFR prøver at skjule det for europæerne. Missilingeniør Bob Aldridge-www.plrc.org-skrev om missilerne i Bulgarien, Rumænien og Polen: “Whether they are on ships or land, they are still a necessary component for an unanswerable first strike.” Det har Pentagon arbejdet på i over 40 år uden at ret mange har lagt mærke til det.De vil gerne kæmpe til sidste europæer, hvis de kan slippe med 1 % tab. Det var jo derfor GPS (før kaldet NAVSTAR) blev lavet. Bob Aldridges bøger står på statsbiblioteket.Når USAs missilskjold er færdig 2020,har Rusland ikke anden mulighed end Affyring På Varsel. Teknisk uheld, beklager! Pga idioterne i Pentagon.Hvorfor siger AFR,at det ikke har noget med Rusland at gøre og hvis de ikke bare accepterer det,så bliver der slet ikke noget topmøde i Chicago i maj ? Har de lokket AFR med aktier i Lockheed for at lyve så groft? Han er jo ligeglad med Europa.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 29. jan 12 kl. 12:14

@Mikael Jalving

Ja, jeg så også programmet på DR2 med Jalving og Jarlov. To konservative - den ene lidt mere national end den anden.

Engang opfattede jeg Jarlov som en fornuftig, ung konservativ politiker, der kunne bringe partiet tilbage på et fornuftigt spor.

Efter hans optræden i Debatten om DR, må jeg erkende at alt håb nok er ude for De Konservative.

Jeg mener, at DR er rigtigt godt TV - især DR2 og P1 - og er med til at fastholde den meget omsungne ’sammenhængskraft’. Sammen med folkeskolen og foreningslivet er DR den sidste bastion.

God journalistik. God drama - i verdensklasse - med bl.a. Matador, Krøniken, Forbrydelsen og Borgen. Selv de ‘importerede’ udenlandske serier er af høj kvalitet - med Jon Stewart The Daily Show som min klare favorit.

Og selv om jeg ikke selv er stor tilhænger af X-Factor, så har den en stor fanskare herhjemme.

En uges TV for prisen af en flaske billig rødvin - eller tre poser chips.

Godt gået!

Og ja, jeg går også ind for statstilskud til JyllandsPosten.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:02

Niels hansen, Lyngby….

Ja, du er selvfølgelig vældig tilfreds med DR, eftersom DR bakker dine synspunkter op på alle måder. Du og DR har samme syn på alting og samme meninger om alting, lige fra indvandringen og eu-unionen til alt hvad de rødradikale ellers har at byde på. Så du kan jo kun blive i godt humør, hver gang DR sender noget propaganda ud i æteren via TV eller P1. Og det sker jo mange gange i døgnet. Så tillykke med at du har det så godt og fint med at lytte til og tro på alle de røde budskaber der strømmer ud fra DRs højtalere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karen Jensen, 7700 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:16

@ Preben Jensen, Kjøbenhavnstrup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 13:02

“DR sender noget propaganda ud i æteren via TV eller P1. Og det sker jo mange gange i døgnet.”

Du er og forbliver et sandt vrøvlehoved med repetionitis.

Giv nogle eksempler – du må jo have mange – og prøv så, om du kan forny dig!

Et nyt alias hjælper næppe, selvom du har forsøgt mange gange.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:21

Jacob Selchau, Aarhus.
Hvis du ikke har opdaget det, er der meget stor forskel paa Demokraten Kennedy og Socialisten Obama.
Selvom Kennedy svigtede paa mange omraader var han ikke direkte socialist, men det er Obama og ovenikoebet meget venstreorienteret muslimvenlig
President, der har det ene formaal at aendre USA til et Socialist land ala Sverige sammen med sine gamle venner fra Chicago, blot 30 gange stoerre. Vi skulle meget gerne se ham som en “one term President”.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:40

@Jacob Selchau, 82000 Århus N

Det skal da nok være sandt at vi nu i en periode har oplevet en høj mobilitet og det har været til gode for mange. Men vil det vare ved, nu når kassen er tom tom tom, gabende tom. Jeg er bange for i fremtiden vil de der har penge få og dem der ingen har må gå, ganske som det var i gamle dage. Den offentlige generøsitet vil slet ikke kunne finanseres for vi kan jo ikke fortsætte ret længe med et dundrende underskud.

De 25% ufaglærte i befolkningen har ingen som helst fremtidsudsigter hverken her eller i USA eller GB. Og det er der ikke ret mange der har begreb om hvad man skal gøre ved problemet. Jeg har forslået at man skal arbejde for fuld beskæftigelse, men det indebærer jo at man aksepterer de globale realiteter. Og her er der mange der står af for vi skal ikke arbejde for hvad man gør for i lavtlønslandene. Så nu triller de tommelfingre og resten af deres liv vil de opleve at de sociale ydelser vil blive beskåret år efter år.
Det er hvad der er ved at ske her i landet nu. Det hændte i USA og GB for længe siden for vi halter jo som altid bagefter.

Men i USA og GB har man tradition for at hjælpe de kvikke og flittige og de blev og bliver stadigvæk hjulpet. Men dovenlaserne og dummernikkerne er mere overladt til sig selv og bliver ikke så generøst understøttet som i DK.

Og så må du ikke glemme at mange med uddannelse fik arbejde i det offentlige, der ikke som det private er underlagt præstationsevaluering.
Det offentlige har længe været lønførende uden at kunne fremvise resultater.
At det ikke vil kunne forsætte, er indlysende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 15:47

@Bergner Frederiksen

Hvor venstreorienteret kan Obama være, når han ikke vil hæve topskatten til Kennedy-niveau, men oven i købet skære i mange af de sociale udgifter?

Derudover ville det ikke være så slemt, hvis USA blev et mere lige samfund. Synes du at det er godt at:

- Ca. 15 % af USAs husholdninger har svært ved at få maden til at slå til?

- Ca. 3 % af USAs befolkning pt. afsoner en form for fængslingsdom eller er prøveløsladte?

- At USA er blandt de lande i OECD, hvor den sociale mobilitet er mindst, mens Danmark og Sverige er i top?

- At der kun har været meget lille fremgang i reallønnen i USA siden 1975 og at resten af den økonomiske vækst er snuppet af de absolut rigeste?

Ja, jeg synes at det er på tide at gøre op med fantasteriet om at den amerikanske model virker i sin nuværende form. Jeg vil dog indskyde at jeg mener at Obama er en slyngel uden respekt for lov og ret, omend mindre slem en sin forgænger.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:17

DAN CHRISTENSEN 2770

Angående den dødbringende Frankfurterskole : det var lige præcist DET denne “skole” ville !

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henning F. Jensen, 6100 H. | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:50

MUJ

Er det fremmende for en debat her på siden, når du
sletter ca 35% af indlæggene?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Tode Jensen, 7700 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 17:32

@ Vivi Andersen, 5500 Middelfart | Skrevet: 29. jan 12 kl. 16:17

“Angående den dødbringende Frankfurterskole : det var lige præcist DET denne “skole” ville!”

“Blandt Frankfurterskolens første generation af tænkere havde Habermas lært at lokalisere totalitarismens rødder dybt i oplysningen, hvis dialektiske udvikling fører til glemsel, fortrængning og efterfølgende trælbinder mennesker i sedimenterede samfundsformer. Ifølge Habermas byder de liberale rettigheder imidlertid på et demokratisk potentiale, som Adorno og Horkheimer ikke ulig fra Carl Schmitt er for hurtige til at smide overbord.
Habermas’ insisteren på de liberale rettigheders værdi som normativ ledetråd for en demokratisk samfundsmodel skaffede ham et utal fjender blandt 60’ernes radikaliserede tyske studentermiljø, der tidligere havde betragtet den unge filosofilærer som en af deres egne. Selv om Habermas nærede stor sympati for studenteroprørernes kritik af det teknokratiske tyske statsapparat, var han alligevel skeptisk over for deres voldsberedte revolutionsromantik. Habermas så studenternes krav om vidtgående universitetsreformer som fuldt legitime, men lagde afstand til den ledsagende aktionisme som politisk strategi til at synliggøre systemets vold. Af samme grund betragtede han studenterlederen Rudi Dutschke som et symptom på ‘venstre-fascisme’.” (Troels Heger)

Og hvad er det så, du har lært?
Du skulle vist ikke puste dig op med fjer, som du har lånt et sted, hvor viden er en underordnet sag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Blangslev, Kap Staden | Skrevet: 29. jan 12 kl. 17:55

@Bjørn Sørensen m. fl.

Den største tragedie med hensyn til de overførselsindkomstafhængige danskere er, at de frit tillades at forplante sig. Dette sker på trods af, at de aldrig selv vil kunne forsørge afkommet.

En af konsekvenserne er, at der bliver flere og flere af overførselsindkomstafhængige, og dermed flere og flere ADHD’ere, misbrugere, svagt begavede, dyssociale etc.

En anden konsekvens er, at forsørgerbyrden nu er af en sådan størrelsesorden, at politikerne helt har opgivet nogensinde at bringe statsbudgettet i balance.

En tredie konsekvens er, at overførselsindkomstmodtagerne har stemmeret, og eftersom de nu også udgør flertallet, bestemmer de folketingets sammensætning. Problemet med de voksende skarer af overførselsindkomstafhængige kan derfor ikke længere løses på demokratisk vis.

En fjerde konsekvens er, at dem som via skatterne tvinges til at betale overførselsindkomsterne, får reduceret deres egen forplantning.

Alt dette er uretfærdigt, uacceptabelt og ekstremt antidarwinistisk. Hvis Danmark og danskerne skal have en tålelig fremtid, skal der altså sadles helt om. Novelpristageren William Shockley beskrev allerede i 60′erne og 70′erne, hvad der skal gøres, og hans fremgangsmåder er både humane og praktisk mulige. Hvad venter vi på?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup | Skrevet: 29. jan 12 kl. 18:18

@ Jens Blangslev

De første 3 børn bør køre på fribillet. Efterfølgende børn bør bekostes af forældrene selv - 100%.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 18:32

@Jens Blangslev

Jeg håber da at det er en vittighed, det du skriver. Ellers må jeg påminde dig om følgende:

- Den danske beskæftigelse er meget høj, i forhold til resten af den industrialiserede verden. Så problemet med velfærdsstaten er ikke at vi lader folk formere sig. Det er snarere en fordel at vi giver børnene en bedre opvækst. Jeg går ud fra at du er klar over at steder, hvor der er virkelig armod, der er der også mange børn.

- Vi havde statsbudgettet i balance for ganske få år siden. Det forekommer mig besynderligt hvorfor man skulle mene at politikerne allerede har opgivet at få balance i budgetterne.

Men som sagt håber jeg på at det blot var en vittighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 19:50

@Jacob Selchau, 82000 Århus N

De fattige i USA får food stamps, og for dem kan de købe madvarer og andre nødvendigheder, men ikke alkohol og lignende.
I fattigkvartererne står de udenfor supermarkederne og faldbyder de varer som de kan købe for food stamps så de kan få cash til at købe sprut og andet for.
Så at ca. 15 % af USAs husholdninger har svært ved at få maden til at slå til, den holder ikke.
De fattige får også gratis burgere hos McDonalds og andre restauranter.
Der ingen der sulter i USA, det er en skrøne.
For et par år siden skrev en dansk journalist om de fattige ved juletid i USA og om hvor forfærdelig det var og artiklen var understøttet med et billede af folk ved Community Centeret hvor der blev serveret gratis mad. Alle personerne var velnærede og den sorte pige i midten var i nyt smart lyserødt tøj.
Det påpegede jeg overfor journalisten, men hun besvarede mig aldrig.
Et emmigrantland som USA ville ikke kunne yde den velfærd som vi har været vant til de sidste 35 år.
Jeg kan love dig for at det er ved at være slut her, for vi har simpelt hen ikke den indtjening længere i samfundet efter at vi har foræret vores industri til kinesere og andre.
Jeg kan garantere dig at sociale ydelser vil blive beskåret.
Og jeg kan garantere dig at de offentligt ansatte vil kæmpe for deres “rettigheder”.
Slagsmålet om prioriteringen vil dreje sig om de to grupper for det er her besparelserne skal hentes.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:03

Jacob Selchau, Aarhus.
Jeg kan blot henvise til Bjorn Soerensen, Nyborg der har bedre indsigt i hvordan det staar til her i USA. Du har nok laest formeget Ekstrablad. Jeg kan dog give dig ret i din sidste paragraf at Obama er en slyngel sammen med sine ganstervenner fra Chicago, der fuldstaendig styrter ham.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:06

Jacob Selchau.
I mit sidste indlaeg skal der naturligvis staa - der fuldstaendig styrer ham. Han kan ingenting selv, han har aldrig staaet i spidsen for nogetsomhelst, ikke engang en poelsevogn.

Upassende ? Klag over indlæg

 
John Knudsen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:07

@Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 18:32

“Den danske beskæftigelse er meget høj, i forhold til resten af den industrialiserede verden”

- det er da kun fordi Danmark har en ekstremt stor offentlig sektor.

“steder, hvor der er virkelig armod, der er der også mange børn”

- det er vel også derfor, at Blangslev skriver som han gør.

“Vi havde statsbudgettet i balance for ganske få år siden”

- det var da kun fordi danskerne dengang kunne låne oceaner af penge, hvoraf mange kort efter endte i statskassen i form af moms, told, indkomstskat osv. Nu kan danskerne ikke længere låne sig til velfærd, hvorfor bunden er faldet ud af statskassen.

“Det forekommer mig besynderligt hvorfor man skulle mene at politikerne allerede har opgivet at få balance i budgetterne.”

- nå, så forklar mig lige, hvorfor den nuværende regering har tænkt sig at budgettere med underskud indtil 2020, altså lang tid efter næste valg.

“Men som sagt håber jeg på at det blot var en vittighed.”

- jeg tror ikke Blangslevs kommentar var en vittighed. Tværtimod. Hans reference til Shockley er højinteressant. Shockley har aldrig været mere relevant end i dag, og i morgen er han endnu mere relevant.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:21

@Bergner Frederiksen

Jeg vil anbefale dig at læse rapporten øFood Insecurity in Households with Children: Prevalence, Severity and Household Characteristics’. Rapporten er lavet af det amerikanske landbrugsministerium og kan findes her:

http://www.ers.usda.gov/Publications/EIB56/EIB56.pdf

Her vurderes det at i 2007 var der:

- 3.0 millioner husholdninger med har svært ved at skaffe ordentlig mad (er food insecure, som rapporten kalder det), men dog kan klare det for børnene.

- 3.0 millioner husholdninger har svært ved skaffe ordentlig mad til børnene også.

- 323.000 husholdninger har meget svært ved at skaffe mad til børnene. (De har ‘very low food security’).

(Tal fra side 9 i rapporten)

Af de ovennævnte familier må selv de bedst stillede - dem hvor børnene ikke er “food insecure” - nøjes med at give børnene billige og ikke-varierede madvarer i knap 60 % af tilfældene. I de familier hvor børnene er “food insecure” er husholdningerne for over 90 % vedkommende ude af stand til at give børnene en balanceret kost. I ca 45 % af disse husholdninger får børnene ikke nok at spise, hvor de “very low food security” familier drejer sig om ca. 90 %

(Se side 11 i rapporten for disse tal).

Fra side 34 og fremefter kan man se på de problemer disse børn får. Dårligere helbred. Indlæringsvanskeligheder. Vanskeligheder med at begå sig socialt. Den sociale elendighed gives videre til næste generation - en dårlig start på livet hjælper ikke et menneske med at skabe et godt liv.

NB: I alle de sideangivelser, jeg har givet er det sidetallet i filen, ikke i rapporten. Disse er ude af trit med hinanden, da rapporten også inkluderer en indledning og en forside.

Upassende ? Klag over indlæg

 
dan christensen, 2770 | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:22

En af de mest komiske,og bevidste vildledninger der skrives og siges om USA er at der er praktisk ingen offentlig forsørgelse.Enhver er sin egen lykkes smed.Vildledniger der både fremhæves af tilhængerne af den fallerede danske gældfærdstat,samt jubel-amerikanisterne.

Uddrag fra avisen Investors Bussiness Daily 26/1:
People getting benefits according to the Census Bureau,49% now live in homes where at least one person gets a federal benefit-social security,workers comp,uenployment,subsidized housing,and the like.Thats up from 44% the year before Obama took office,and way up from 1983 when fewer than a third were goverment beneficiaries.

Og de tørre tal fra U.S.Census Bureau:

All people :304.444.received benefits from one or more programs:148.505.
social security:48.555
railroad retirement:353
veterans compensation:3.134
uenployment compensation :6.718
workers compensation:620
veterans educational assistance:21
medicare:44.726
one or more meanstested program:105.740
public or subsidized housing rental housing:13.161
federal supplemental security income (SSI)18.807
food stamps:45.135
temporary assisistance for needy families(TANF)5.960
other cash assistance:4.740
women infants and children(WIC):23.582
medicaid:79.342.

Upassende ? Klag over indlæg

 
John Knudsen, København | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:43

Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 20:21

“323.000 husholdninger har meget svært ved at skaffe mad til børnene. (De har ‘very low food security’)”

- det er næsten det samme her i Danmark, hvor f.eks. den fattige kontanthjælps-Carina ikke har råd til sko til sin søn, fordi der først skal sættes penge af til hundemad og cigaretter.

Spøg til side, tror du ikke snarere, at disse amerikaneres problemer skyldes misbrugsproblematikker og manglende evne til at prioritere?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Wagner Frederiksen, Mijas Costa | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:09

Bjorn Sorensen har ret. Et tidl. indlaeg paastod, at USA er bankerot adskillige gange. Sikke noget vrovl. Iflg. den “statistik” er Europa bankerot hundrede gange. Naar USA idag trykker flere dollars er det for at hjaelpe Europa, der staar paa falderebet, og ved at redde EU vil USA naturligvis hjaelpe sig selv. De illegale indvandrere er problemet, og den skal standses for at redde situationen, ligesom de indvandrere, som kun er en byrde for samfundet, skal tilbagesendes hurtigst muligt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:17

Jacob Selchau, Aarhus.
Jeg henviser til indlaegget fra Bjorn Soerensen, Nyborg der har en langt bedre forstaaelse af forholdene i USA. Du har laest formeget Ekstrablad.
Jeg giver dig ret i din sidste paragraf hvor du mener at Obama er en slyngel, og det er han sammen med sine ganstervenner fra Chicago, der styrer ham fuldstaendigt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 29. jan 12 kl. 22:42

USA har længe været brugt som prugelknabe af fortalerne af velfærdssamfundet i rød stue.
De sociale videnskaber i USA er også besat med folk med socialistiske og kulturradikale holdninger, de såkaldte “liberals”.
Disses frembringelser er naturligtvist populære blandt de sociale “videnskaber” i DK som læser de indlæg og så laver deres egne undersøgelser (kopiforskning) under danske forhold.
Jeg har sågar set danske raporter som brugte amerikanske udtryk, bevar mig de kunne ikke engang oversætte det til dansk sprogbrug.

Nu er vores velfærdssamfund i forfald og vi vil opleve sparerunder i det uendelige indtil vi formodentlig har nået minimalsamfundet.

De ufaglærte her i landet vil se et drastigt fald i deres levestandard sammen med mange andre. Dem på støtten vil opleve smalhals.
Det er de barske fremtidsudsigter.

Vi ser allerede at middelklassen i USA er presset økonomisk, dem der har betalt det meste skat til sociale ydelser.
I USA er der mangel på kvalificeret arbedskraft, analfabeterne har svært ved at finde andet arbejde end som landarbejdere og havearbejde.

Hvad skal de ufaglærte leve af i fremtiden når de sociale ydelser langsom forsvinder.
Og hvad skal vi gøre med alle de ufaglærte emmigranter som har meget svært ved at tilpasse sig her fordi de ingen forudsætninger har.

Det på tide at befolkningen og deres politikere søger efter løsninger for problemet vil ellers bare vokse.
Men vil vi opleve Machiavellis udsagn om at:
Problemer erkendes først når de ikke mere kan løses.
Eller vil vi gøre noget ved det?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 23:45

@Bergner Frederiksen

Du taler om at jeg har læst for meget Ekstrabladet, men faktisk er der tale om en rapport fra det amerikanske landbrugsministerium.

Alt hvad jeg skriver her er klart dokumenteret med videnskabelige undersøgelser, som jeg gerne henviser til. Og har henvist til.

Jeg vil gerne høre dig forholde dig til undersøgelsens indhold.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 29. jan 12 kl. 23:51

@Bjorn Sorensen

Faktisk er hovedårsagen til at middelklassen i USA er under pres at man har lettet top- og kapitalskat igennem de sidste 35 år, uden dog at man har sænket det samlede skattetryk synderligt (der var lige et fald under Bush jr. men det er det hele).

Dette har medført at man kradser pengene ind fra middelklassen i langt højere grad. Samtidig er læge og uddannelse blevet dyrere, hvilket har ramt middelklassen.

Og hvad os angår, så kommer vi vel til at opleve nedskæringer, men jeg tvivler på at vi afskaffer velfærdssamfundet af den grund.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 30. jan 12 kl. 00:17

@John Knudsen

Det er da rigtigt at en del af vores høje beskæftigelse skyldes en stor offentlig sektor, men hvad så?

Vi skal jo alligevel bruge de jobs: Lærere, sygeplejersker, politi, børnepasning, osv. Disse jobs skulle ellers leveres af en privat sektor, og de har også bureaukrati.

Derudover er det nemmere at deltage i arbejdsmarkedet, når der er børnepasningstilbud, så på den måde er der flere familier, hvor både mand og kvinde er på arbejdsmarkedet.

Hvad angår underskuddet på budgettet, så kan man kompensere for dette ved at ophæve nogle eller alle den gamle regerings skattelettelser.

Og vel er danskernes privatgæld steget i de seneste år, men det er formuen også. Faktisk lige så meget.

Hvad angår de ca. 15 % af de amerikanske husholdninger, der er “food insecure” (jeg anvender udtrykket, da det er nøje defineret i rapporten), så er det ikke kun et spørgsmål om prioriteringer, når det er så udbredt. Hvad angår de 323.000 husholdninger, hvor det står rigtigt galt til, så er det næppe bare et prioriteringsproblem. Når det er gået så galt, så er der gerne en sand syndflod af problemer. Sygdom, en far i fængsel, narkomisbrug, et liv på kanten af hjemløshed. Ikke at prioritering er uden relevans der, men problemet er dybere.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:25

Nae, det relle problem ved Storbritaninen er, at de har mange borgere der suser rundt omkring paa verden paa off. forsoergelse uden at melde dette. Dette foerer penge ud af landet og giver andre mulighed for at se til at goere det samme.

Dette er ulovligt og ogsaa Danmarks problem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Carsten Nielsen, Viborg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:28

Derudover er danske faglaerte medarbejdere, udoevende en meget hoejere kvalitativ standard paa deres arbejder end andre goer det. Dette kan de leve paa. Man kan simpelthen se paa varernes udfoerelse, at det er lavet i Danmark eller Letland, feks. ved vinduer el. lign. Og hvis man siger det kan man ikke, ved man ikke hvad man udtaler sig om, men saadan er demokratiet, selv inkompetente mennesker skal have lov at fable, desvaerre, det er ogsaa demokratiets stoerste problem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Wagner Frederiksen, Mijas Costa | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:41

Joergen Villy Madsen, Jaegerspris:
det er dog den vaerste gang sludder, jeg laenge har set, og jeg haaber, der gaar lang tid inden jeg ser noget lignende igen.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bergner Frederiksen, Boynton Beach, Florida | Skrevet: 30. jan 12 kl. 02:59

Jacob Selchau, Aarhus.
Jeg har ikke laest netop den rapport du henviser til.Man kan bestille endhver rapport med et forudbestemt maal for det man gerne vil opnaa med en saadan. Det saa vi bl.a. med Global Warming, hvor den ene rapport efter den anden viste sig at vaere svindel. Jeg henholder mig til realiteterne som de er her i landet, hvad der sker, hvad der skrives, hvad der bliver oplyst i aviser og tv. Her er love om at alle skal behandles paa hospital selvom de ikke kan betale. Gratis laegehjaelp og medicin til pensionister, foodstamps til mindrebemidlede (saa der er ingen der sulter)og mange andre tiltag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacob Selchau, 82000 Århus N | Skrevet: 30. jan 12 kl. 03:33

@Bergner Frederiksen

Nu kan du jo passende se på rapporten. Men jeg tvivler på at det amerikanske landbrugsministerium ville fremstille en så politisk ubelejlig rapport. Jeg kan ydermere oplyse dig om at tendensen er bekræftet gennem flere år, også under Bush-regeringen.

Derudover kan jeg henvise til Feeding America, USAs førende velgørenhedsorganisation på fødevareområdet:

http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-facts/hunger-and-poverty-statistics.aspx

Jeg kan kun opfordre dig til at prøve at undersøge sagen lidt selv. Jeg er bange for at pressens priviligerede drenge og piger, ikke skriver så meget om de mennesker, der for alvor har det skidt. De er “de andre.”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Bjorn Sorensen, Nyborg | Skrevet: 30. jan 12 kl. 08:38

@Jacob Selchau, 82000 Århus N
“Der er her tale om folk med en sand syndflod af problemer. Sygdom, en far i fængsel, narkomisbrug, et liv på kanten af hjemløshed.”

Dem har vi ogsaa i DK og det er folk som reelt er uden for paedagogisk raekkevidde.
For 50 aar siden blev de opbevaret i institutioner som arbejdsanstalten Sundholm.
Men de blev nedlagt og det er folk som ikke kan klare sig selv og er en alvorlig plage for samfundet.
Der bliver spenderet enorme summer paa de folk men desvaerre til ingen verdens nytte.
Toender-sagen og lignende er hvad der foregaar ude i samfundet i aarevis uden at myndighederne goer noget.
For pjalteproletariatet har ogsaa menneskerettigheder. Hvorfor myndigheder foerst sent griber ind efter aarevis af forfaerdende adfaerd og misbrug.

Upassende ? Klag over indlæg

 
pia christensen, Århus C | Skrevet: 30. jan 12 kl. 09:51

Med politikernes leflen for at komme et EU samarbejde nærmere omkring lovområdet ,så lader de tingene flyde dvs.ser gennem fingre med stigende kriminalitet syd/østfra,så befolkningen til sidst skynder sig at blive mør nok til ved en evt, afstemning at stemme ja.
Man kan nu godt regne med, at for den almindelig borger vil det ikke gavne -kun blive værre!
Samarbejdet kan fint foregå uden, for det vil altid være i alle andres landes interesse at det skal værre sådan, og sådan har det også været hidtil(mere eller mindre offentligt se på USA )-så eneste forklaring er politikernes og kapitalens højeste magtdrømme går i opfyldelse i storhedsvanviddet ved at gøre EU større.
Og det på bekostning af den almindelige borger,som vi allerede ser nu ,lider under det udvidede Europa ,hvor de efter manges år slid endelig skulle til at høste frugterne af deres arbejde -da der lige kom andre menneskerettigheder til først der skulle ordnes ,og derfor må de om bag køen -eller på herberg.
Faktisk ville det være nemmest at gøre sig lettere kriminel når samfundet alligevel svigter sine egne borgere der har førsteret til de såkaldte goder.
Og man kan så få lidt at spise og en overnatning,nå ja ,og så et stempel i attesten ,men hvad gør det når man alligevel ikke bliver regnet for noget,så kan man ikke sige man længere skylder sit land noget.
Og som man ser på ovenstående indlæg så har myndighederne i Danmark i forvejen altid være gode til at svigte sine egne ved at sende dem i arbejdsanstalter - og man er godt dum og naiv om det ikke skulle blive værre i samlet EU regi!
Lav nu en ny stat kaldet EU- land efter Israel-modellen,og lad alle EU glade flytte dertil.
Det bliver nok svært for så er der pludseligt ikke så mange der kan udbyttes , hvem skal så levere al luksusen til eliten?

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 30. jan 12 kl. 10:02

@pia christensen, Århus C

Jeg synes, at det er prisværdigt, at du tænker på ‘Underdanmark’. Det er desværre ikke et emne, der interesserer mange herhjemme, men jeg tror ikke, at det skyldes EU, at så mange danskere ‘går i hundene’.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup | Skrevet: 30. jan 12 kl. 10:12

@ niels hansen

Det er nok heller ikke EUs skyld at ikke endnu flere danskere gør det…

Kan du pege på noget, som EU har forbedret i forhold til EF?

Jeg kan ikke, men jeg kan pege på meget, som er blevet ringere efter EF.

Upassende ? Klag over indlæg

 
pia christensen, Århus C | Skrevet: 30. jan 12 kl. 10:17

Nu har jeg selv sovet på bænke -ikke fordi jeg var hjemløs i den forstand,men altså av min ryg!

Men jeg vil påstå jeg ved hvad jeg taler om.

Og hvad jeg kan lure så er tingene ikke blevet bedre herhjemme og EU kommer ikke til at blive bedre-kun for dem der er inde i varmen og som opfylder elitens tandpasta-billed af virkeligheden.
Og så er det jo samtidig påfaldende at de hjemløse stort set kun er danskere med lys hud ,man skulle jo mene -fornuftmæssigt- at det var dem med mørk hud der var ramt.
Så dvs. samfundet kan godt udrede borgernes sager -hvis de vil!

Ja altså det gør de så overfor dem med mørk hud.
Om det er menneskerettigheder eller prestige projekter kan være lidt svært at gennemskue.

Og ja,du har ret, der er en Hanne Reintoft og en Susanne Lyngsø for lidt-desværre!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kristian Hansen, København | Skrevet: 30. jan 12 kl. 10:50

@MUJ

Sig mig har du ikke læst Mark Steyns nyeste bog “AFTER AMERICA”?

Det er lang tid siden han er rykket videre end sine konklusioner i “AMERICA ALONE” og til at USA vil ramme armageddon før EU.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 30. jan 12 kl. 11:06

@ Wagner Frederiksen, Mijas Costa.
Når sludderet skæres væk, burde det stå klart, at jeg forsøger at give grunde til, at europæisk kultur er værd at bevare, og at amerikansk kulturmangel er dødbringende - for Europa.

EU skal kræve USAs militærbaser ud af Europa og Europa ud af Nato. Vi skal ikke samarbejde med hele verdens fjende nr.1, USA.

Det er sandheden, og den må du gerne kalde sludder. Det siger kun noget om dig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, 2800 Kgs. Lyngby | Skrevet: 30. jan 12 kl. 11:19

@Kristian Hansen

“et er lang tid siden han er rykket videre end sine konklusioner i “AMERICA ALONE” og til at USA vil ramme armageddon før EU.”

Kommer Dommedag i flere etaper?

Er Verdens undergang en lang proces, eller skal jeg hæve min kapitalpension nu?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 30. jan 12 kl. 11:28

Kære Kristian Hansen

Jeg har netop købt den og er i gang. Jeg tror nu nok, jeg er mere optimistisk med hensyn til Europas fremtid, end Mark Steyn er.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Klampmann, Kbh. | Skrevet: 30. jan 12 kl. 13:12

Til Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 30. jan 12 kl. 11:06. Skal amerikanerne også så tage deres soldatergrave i Europa fra 2. verdenskrig med??

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 30. jan 12 kl. 13:37

Kære MUJ

Tak for dit svar.

Jeg bemærker, at du udover denne ene artikel du nævner (og som handler udelukkende om uddannelsessystem) har du ikke nærmere dokumentation for din påstand, at latinos påvirker USAs økonomi negativt. Jeg foreslår, du læser I den her dokument, som giver dig en udførlig analyse af modsætningen:

http://www.credimexusabaja.com/the_us_hispanic_economy_in_transition_2005.pdf

På side 104 kan du bl.a. læse: “For marketers, acculturated Hispanics represent
the prime market – sophisticated consumers
with considerable income who differentiate themselves
by maintaining their Hispanic heritage.
Moreover, … Hispanics are the largest and
fastest growing segment of the market, increasing at an
annual rate of 11.9 percent.”

Hvis du gerne vil læse mere om myterne om latinos som permanent underklasse, kan jeg anbefale Linda Chaves bog “Out of the Barrio”. Du kan finde den her: http://books.google.dk/books?id=V5tYKgRtyuEC&hl=da&source=gbs_similarbooks

Mht brug af “nativists” synes jeg, det er ærgerligt, at du ikke kunne finde en forklaring for, hvordan man bruger begrebet. Men jeg foreslår du starter her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nativism_%28politics%29

Hvis jeg kan hjælpe med lidt mere recherche, står jeg rigtig gerne til rådighed.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 30. jan 12 kl. 14:06

Kære MUJ

Her et lille PS vedr. “Nativists” og oprindelse af begrebet, for at undgå misforståelser.

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Know-Nothing+Party (4. afsnit)

http://www.crfforum.org/topics/?topicid=35&catid=8&view=document&id=74 (under “Nativis Reaction…”)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 30. jan 12 kl. 14:19

Kære Jacqueline Bollmann

Prøv at bladre tilbage i mine blogindlæg for de seneste f.eks. seks måneder, og du vil finde et antal indlæg, der med den ene eller den anden statistik dokumenterer, at hispanics gennemsnitligt klarer sig forfærdende ringe. Gennemsnitlig personlig indkomst er f.eks. lidt under halvdelen af den, som amerikanere af europæisk afstamning oppebærer.

Plusord som “sophisticated consumers” ændrer ikke på virkeligheden.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 30. jan 12 kl. 14:27

Kære Jacqueline Bollmann

For at lette din søgning kan jeg anbefale mine indlæg her på bloggen den 19-11-2011, 9-11-2011, 5-11-2011, 5-10-2011 og 27-9-2011.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hanna Egedius, Praha | Skrevet: 30. jan 12 kl. 15:47

Damian Green, den britiske immigrationsminister, udtaler i dag at “the era of mass immigration is over.” Så bliver sprørsmålet, om Green - og Cameron - mener alvor.

Den britiske masseindvandringen har et antal år været lige løbsk som den svenske, og muligvis har man på øriget nu læst skriften på veggen - det vil sige, man har læst og besluttet sig for, at nu får det være nok.

Om Europa skal klare sig, hvad bloggeren udtrykker håb om i sit indlæg, så er dagens melding fra den britiske minister gode nyheder - om man nu skulle formå at parkere den indvandringsglade vise-pm på et sidespor.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jacqueline Bollmann, Jersie | Skrevet: 30. jan 12 kl. 17:56

Kære MUJ

Venligst læs den artikel, som jeg har “linket”, inden du affærdiger dets indhold.

Jo, jeg kender nogle af dine andre blogs på jp.dk. Der er ju det samme problem som her: du linker en eller anden artikel, som kun har marginalt med det at gøre, som du taler om: latinoernes underlødighed.

For min del er denne lille udvæksling slut, eftersom jeg ikke får indtrykket, at du éns kigger ordentligt på dokumenter og artikler, som viser en anden virkelighed end din. Ærgerligt.

Men nu skal altså ingen komme og sige, jeg ikke har prøvt at snakke seriøst med dig! :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 30. jan 12 kl. 18:20

@ Jens Klampmann, Kbh. |
Europa behøve ingen barnepige, og derfor skal den amerikanske militære tilstedeværelse bringes til ophør. Hvis der nogensinde har været en begrundelse for den, så er den væk nu.

Det er nedværdigende for europæerne at have en primitiv fremmed magt stationeret på sit territorium. Det europæiske samarbejde i EU betyder, at Europa kan og vil tage ansvar for Europa.

EU har brug for en doktrin, der sikrer et frit uafhængigt Europa, hvis den europæiske civilisation skal kunne fortsætte sin udvikling.

Upassende ? Klag over indlæg

 
pia christensen, Århus C | Skrevet: 30. jan 12 kl. 19:43

Madsen glemmer at der engang var brug for amerikanerne, og at klippe navlestrengen er ikke helt let -og heller ikke altid nødvendigt ,bare fordi tiden er “inde”.
I diskusioner om hvem der er hvad ,og har gjort hvad ,er det påfaldende at de sorte aldrig har æret eller fejret deres hvide medborgere der hjalp dem i deres borgerretskamp -ikke engang da de hvide døde for deres skyld ,så historieskrivning formuleres lidt efter hvad tidsånden lige siger -det gør”dokumenter” og artikler også!.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jens Klampmann, Kbh. | Skrevet: 30. jan 12 kl. 20:26

Til Jørgen Villy Madsen, Jægerspris | Skrevet: 30. jan 12 kl. 18:20. Du svarer ikke på spørgsmålet!! På hvilken side i din manual, har du fundet fraserne?

Upassende ? Klag over indlæg

 
Claus Hamle, Silkeborg | Skrevet: 1. feb 12 kl. 22:42

NATO skulle være opløst, da Sovjet brød sammen. Nu er det ekstra vigtigt at bryde forbindelsen til Bananrepublikken, der hverken respekterer menneskerettighederne eller internationale eller egne love om tortur og krigsforbrydelser. Med vores tilstedeværelse i Afghanistan støtter vi USAs statsterror, droneangreb og night raids. Derfor skal vi ud NU. Nu laver USA missilskjold i Europa. Det har intet med Iran at gøre,selv om USAs lakaj, serieløgneren AFR påstår det.Se Der Spiegel 49/2011. Kan anbefale youtube War On Democracy. PS: youtube Brian Mikkelsen engelsk.Tekst-TV: Når noget er på engelsk på Uni,er der meget få deltagere,for de kan ikke følge med! Men ca. 50 % af engelsklærerne har ikke linjefagseks. i engelsk,så de kan ikke se,at børnenes bøger har store fejl,også udtryk ikke er på engelsk.Forlaget ved ikke,hvilken uddannelse forfatteren har, men “han har været i USA og mener selv, at han er god”. Så skal det jo nok gå godt.

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

skriver
15.05.14 22:45
Vi har enbart galenpannor som sitter på våra tidningsredaktioner stora vänner av vänsterpolitik, och regerande folk är lika galna bara släpper Læs mere
skriver
30.04.14 15:35
MU - ganske enig - flot indlæg. Ja, naturligvis, holder den Økonomiske Krise ALDRIG op nu især - da de Vesteuropæiske lande er godt i gang med Læs mere
skriver
30.04.14 09:22
skriver
28.04.14 19:52
Henrik Ilskov siger at dem som prøvede at kaste mistanken mod Hedegård lider af ''mangel på skam i livet'' , men faktisk er det langt værre Læs mere
skriver
28.04.14 17:27
Henrik Ilskov-J. - Nej, de der sår tvivl om ægtheden i attentatet mod Lars Hedegaard, eksempelvis en Torben Moesgaard, venstrefløjsere, radigale, Læs mere

Arkiv

april 2014  (8)

marts 2014  (10)

februar 2014  (9)

januar 2014  (10)

december 2013  (8)

november 2013  (10)

oktober 2013  (9)

september 2013  (10)

august 2013  (9)

juli 2013  (6)

juni 2013  (7)

maj 2013  (10)

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her