*

Henrik Gade Jensen

Samfundets forrådnelse fra neden og op

Dato: 17. marts, 2009

Emner: , ,

33 kommentarer

 

 

Der er en tendens til at opfatte frihed som noget abstrakt og teoretisk, nærmest som et fremmedlegeme her i Danmark med vores solide sammenhængskraft og lykkelige sind.

I den offentlige debat er det mit indtryk, at friheden er ved at hensvinde til fordel for andre hensyn som sikkerhed, tryghed og fællesskab. Det er dybt betænkeligt, ikke kun for at danskere kan forblive frie mennesker, men også i vores forståelse af, hvor vores værdier kommer fra.

Den danske digter og præst Jakob Knudsen (1858-1917), der især er kendt for “Se nu stiger solen”, der findes både i salmebogen og Højskolesangbogen, skrev i 1911 en artikel om frihed og lighed. For Knudsen skulle friheden være ubegrænset på alle åndelige områder: det religiøse, det poetiske og det patriotiske.

For Knudsen var tvang et onde. Den tvungne religionsundervisning i skolen, som dengang var forkyndende med bøn og salmesang, anså han for den største fjende af kristendom. Dermed vaccineres børn mod det religiøse.

Kunsten kan ligeså kun leve i frihed, men også fædrelandskærlighed var for Knudsen et åndeligt spørgsmål, hvor tvang ikke hørte hjemme. Et folks selvstændighed kan ikke opretholdes med tvang, men kun fordi der er tilstrækkelig frivillighed og offervilje.

Mest kontroversielt var Jakob Knudsens kradse syn på socialhjælp: ”En sætning som denne – der vel ikke er vedtaget ved Lov, men godkjendt af den offentlige Mening – at i Kongeriget Danmark maa under ingen Omstændigheder et Menneske dø af Sult, om det saa er den dovneste Slubbert, der kan ligge i en Vejgrøft: han skal forsørges, om ikke af andre, saa af det offentlige, - det er jo en vanvittig Sætning. At den ikke i Bund og Grund har ødelagt Samfundet allerede, beror blot paa, at alle de Paagældende endnu ikke er sig den fuldt bevidst. Sætningen betyder jo dette: at saa snart et Menneske foresætter sig, at han ikke under nogen som helst Omstændighed vil bestille noget, da er han forsørget af Staten med det samme. Hvilken Forraadnelse fra neden af og op igjennem Samfundet volder en saadan offentlig Mening ikke!”

Man kan mene, hvad man vil om Jakob Knudsens kradse ord. Her illustrerer de kun, at der i Danmark har været dissens til udviklingen og den blev formuleret af mennesker, som i dag nærmest er kanon. Flere eksempler kan følge.

Jakob Knudsen var på ingen måde imod fællesskab og fædrelandskærlighed. I dag ville han vel nærmest være nationalkonservativ, men uden at se staten som værdiernes garant. Knudsen var grundtvigianer, digter, højskolemand og stod i den tradition der anså frivillighed og frihed som samfundets livgivende kraft. En tradition som velfærdsstaten har fortrængt.

Anderledes sagt: fællesskaber og samfund kan ikke fremtvinges af staten, men må bero på individernes vilje og interesse i at engagere sig for det fælles.  Statens gode hensigter med offentlig forsørgelse som princip og levevej fører ifølge Knudsen til at samfundet forrådnes.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
niels hansen, lyngby | Skrevet: 17. mar 09 kl. 12:59

“Statens gode hensigter med offentlig forsørgelse som princip og levevej fører ifølge Knudsen til at samfundet forrådnes”.

Det kan man heldigvis ikke få nogen til at skrive under på i dag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Nielsen, københavn | Skrevet: 17. mar 09 kl. 13:22

@ niels hansen

Jo man kan. jeg gør det gerne.

At man ikke er tilhænger af at staten skal regulere menneskers adfærd er ikke ensbetydende med at, man er en ond udbyttende kapitalist som i venstreorienterede kalder de borgerlige. Man vil bare selv have større indflydelse på hvem man ønsker at hjælpe frem for, at det skal være sagsbehandleren, der er underlagt den lovgivning som et politisk flertal har udformet.

Det er at udøve konkret ansvar over for sine medmennesker frem for at skubbe ansvaret over på staten, hvor ansvaret blvier meget mindre konkret og dermed risikere at forsvinde

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 17. mar 09 kl. 13:33

@ Hans Nielsen

Jeg kan bare ikke komme på et eneste parti i Danmark, som har dine holdninger med i deres partiprogrammer. Det bliver ret kompliceret at lade flere millioner danskere udfylde et skema med oplysninger om, hvem de mener har gjort sig fortjent til omsorg på statens regning.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Nielsen, københavn | Skrevet: 17. mar 09 kl. 13:39

@ Niels Hansen

Det er nok fordi det er op til den enkelte og bliver derfor ikke formuleret i et kollektiv som et politisk parti er ;-)

Min anke er bare at folk skal ikke tvinges med statens magt til at være altruistiske. det klarer de fint selv i det omgang de nu formår

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 17. mar 09 kl. 14:01

@ Hans Nielsen

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vores statsminister er helt enig i dit synspunkt, og han har da også beskrevet det i sin bog om minimalstaten.

Problemet for Anders Fogh Rasmussen er bare, at man ikke kan markedsføre dette synspunkt - og samtidig være statsminister i Danmark.

Vi er en nation af tryghedsnarkomaner.

Vi har haft en arbejdsløshedsprocent på 0.r, og personligt vil jeg gerne give en skær til de meget få, som ikke GIDER arbejde. Spørgsmålet er vel også, om de overhovedet er brugbare på arbejdsmarkedet.

Lad dem dog spille el-guitar eller drikke bjørnebryg.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 17. mar 09 kl. 14:02

Der skulle have en halv procent.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Lars Hvidberg, Frederiksberg | Skrevet: 17. mar 09 kl. 14:07

Jakob Knudsen er en meget interessant person i den danske åndshistorie. Hans roman “Sind” er en klassiker, der desværre er blevet glemt af mange Det er en barsk historie om hævn og fortræd - og ejendomsrettigheder. Borgerlige forfattere har der ikke været mange af i Danmark, men Knudsen var en af dem.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Thomas Petersen, Aalborg | Skrevet: 17. mar 09 kl. 14:34

@ niels hansen

Jeg skriver også gerne under

Alle funktioner der virker på mikroniveau - virker også på makroniveau.
Enhver virksomhedsleder ved også at giver man folk ansvar vokser de og kan forvalte det.

Fratager man folk ansvar og behandler dem som børn bliver de ikke i stand til at tage ansvar for noget som helst.
Dette gælder også som samfundet som helhed.

Engang var der nogen der fandt ud af at hvis vi alle påtog os nogle pligter kan vi alle også få nogle rettigheder.
Folk har glemt samfundspligten idag - de vil kun have rettighederne.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Jensen, Frederiksberg | Skrevet: 17. mar 09 kl. 14:53

Staten kan agere med- eller modspiller i vores bestræbelse på en højere grad af frihed. Eller kan igennem deres paroler definere for os andre hvad vi skal opnå for at føle os frie. Det er vel derfor værdidebatten så ofte benytter vores frygt for at miste hævdvundne friheder når de skal promovere en ideologisk politik, eller indføre andre frihedsbegrænsninger.

Uden et modsvarende bånd som vi er frigjort fra kan frihed! da kun være et abstrakt og teoretisk begreb?
Vi kan have frihed for undertrykkelse, ytringsfrihed eller frihed til at vælge, men så længe vi må tilpasse og indordne os et sæt fælles regler kan vi ikke have ubetinget frihed.
Vi har i Danmark ufatteligt meget tvang - fra skolepligten til begravelsesritualer og hele det bundne livsforløb ind imellem med bestemte arbejds- og familiemønstre. Mange af dem kan vi ikke vælge fra, og endnu flere stiller vi aldrig spørgsmål ved som gældende normer. Endnu andre emner ligger så langt udenfor vores individuelle rækkevidde at vi blot må acceptere de af andre trufne valg. Egentlig frihed får vi først når vi dør.. desværre mister vi også handlemuligheden.

Om Jakob Knudsens ord tror jeg at han har ganske ret. Vi kan ikke hjælpe folk som ikke vil hjælpes. Jeg tror dog at det stik modsatte er lige så korrekt. Vi skal hjælpe dem som har brug for hjælp.
Problemet opstår når vi knytter en bestemt person eller gruppe til altid at tilhøre kun den ene kategori, når vi i vores individuelle liv konstant svinger fra at have overskud til at give - og brug for andres bistand for at komme videre.

Der vil være snyltere som udnytter vores gode vilje, ligesom der er direktører der udnytter deres magtbeføjelser. Men det alene gør ikke systemerne ugyldige.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 17. mar 09 kl. 18:40

Først vil jeg gerne sig tak til Henrik Gade Jensen for mange interessante artikler og anmeldelser i årenes løb. Der var en tid, hvor jeg savnede dig i medierne, hvor jeg opfattede dig som frihedens stemme i et tiltagende mørke.

“Se nu stiger Solen” er en vidunderlig og storslået salme, og der breder sig en ro og glæde i mig, hver gang jeg hører den. Jeg har stærke grundtvigianere i min slægt, og hvad dette har betydet for mine holdninger er jeg først i de senere år blevet klar over.

Grundtvigianernes interesse for historie var som bekendt stor, og jeg har som ganske lille tit siddet og lyttet til min farmor, når hun fortalte om gamle dage. Det var “det levende ord” praktiseret ukunstlet som nærhedsprincip over en kop kakao med flødeskum. Social bevidsthed lærte jeg bl.a., når min farmor med stolthed fortalte, at hendes mor i modsætning til landsbyens andre koner altid kogte hønsekødsuppe til alle barselkoner uanset om deres mænd havde en gård eller var husmænd. De andre koner nøjedes med grød til husmandskonerne. Min oldemor sad på den største gård og blev siden efterlignet, skønt socialdemokrat var hun bestemt ikke.

Indirekte fik jeg indprentet, at man skal gå i store sko og være handlekraftig, men jeg forstod også, at grundtvigianerne kunne være hårde at bide skeer med ikke mindst overfor deres egne. En gennemsnitlig dansk folkeskolelærer ville i dag blive dårlig, hvis hun eller han vidste, hvad både mænd og kvinder har måttet påtage sig af ansvar og holde til i min familie. Som en selvfølgelighed lå det i opdragelsen, at man var for stolt til at beklage sig, og at man skulle bestille noget. Det sidste tror jeg nu har været et helt gængs krav i danske hjem.

I dag bryder vi os ikke om ordet “rådner”, men ærligt talt, er det ikke det vi er i færd med? Jeg synes, at dekadencen er åbenbar i mange sammenhænge, hvor en ubehagelig holdningsløshed og ligegyldighed maskeres som tolerance. Misbrug og svigt ser jeg efterhånden alle steder i det offentlige rum, og hvis man vil, kan man høre, at samfundet allerede giver sig voldsomt i fugerne.

Vi oplever desuden dagligt, at det konstant grænsesøgende i de former, som vi førhen kaldte psykopati, er blevet ophøjet til noget beundringsværdigt modigt og charmerende hos danskere og fuldt forståeligt, modigt og charmerende, når symptomerne forekommer hos indvandrere. Hvem sagde dårlig smag og ansvarsløshed? Ikke de danske medier i hvert fald, de er gået ren X-factor.

Selv om vi alle har vort at slås med, har vi på mange måder været et privilegeret samfund, hvor den gensidige tillid var stor pga. af vor befolkningsmæssige homogenitet og dermed følgende problemløsningsevne. Det er tragisk, at den styrke er blevet så groft undervurderet. Ligeså at vi er ved at miste den gensidige tillid, som vi i en masse sammenhænge har kunnet tage for givet. Kravene er løbet løbsk, og loyaliteten mod fællesskabet er stærkt på retur. Vi har desuden fået befolkningsmæssige tilskud, der ikke føler det samme for helheden.

Integration er ikke alene et tåbeligt begreb, det er et farligt begreb, for alle kan lægge det i det, som de selv ønsker. Vi troede, at assimilationen automatisk ville indfinde sig, men vi tog fejl, for vi kendte ikke islam og blev ledt på vildveje af vore egne “eksperter” samt dem, der har et overudviklet behov for krammedyr. Ingen kan bestemme, hvad andre mennesker skal bære i deres hjerte, og vi undervurderede, hvad islam betyder for muslimer.

Ergo skriver også jeg under.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 18. mar 09 kl. 10:19

@ maria dp

Jeg er ikke sikker på, at denne blog handler om indvandringen i Danmark (det håber jeg ikke), men om staten skal hjælpe til, når folk ikke er villige til at arbejde.

Dette problem har, som det også fremgår af bloggen,i hvert fald eksisteret i over hundrede år.

Med hensyn til homogenitet (eller sammenhængskraft som er et udtryk der ofte bruges i dag)så har jeg svært ved at se denne imellem etnisk danskere i de lavere socialgrupper og etnisk danskere nord for champagnebæltet eller på større danske landbrugsejendomme.

Det eneste de eventuelt kan blive enige om er en fælles dansk front mod udlændinge.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 18. mar 09 kl. 12:47

niels hansen

Jeg kan forstå, at du irettesætter mig, fordi du mener, at jeg drejer debatten i en forkert retning.

I så fald må det være, fordi du selv tillægger de sidste afsnit af mit temmelig lange indlæg større vægt end det øvrige, som netop er det væsentlige for mig, der er så frihedselskende og rede til at klare mig selv, at jeg aldrig i mit temmelig lange liv har været medlem af en fagforening eller arbejdsløshedskasse, og det nærmer sig jo idioti. Efterløn kan man heller ikke få.

Der er lagt op til at skrive om viljen til at hjælpe andre og om misbrug af denne gode vilje. Og her kommer vi ikke uden om, at den offentlige forsørgerbyrde allerede er uhyggelig stor, men også at kommunernes forsøg på at få folk i arbejde falder højst forskelligt ud, og at meget tyder på, at der rundt om i mange kommuner præsteres hel- og halvdårligt arbejde.

Men selv med superdygtige kommuner går det ikke i længden, for på nuværende tidspunkt vil en stor del af denne verdens befolkning alene vha. investering i en flybillet til Danmark eller lån til samme kunne kræve asyl og forsørgelse på livstid for sig selv og sin familie. De har især gode muigheder, hvis de er meget kriminelle og risikerer hårde straffe i hjemlandet.

Jeg har Nationalbankens rapport fra 2008 om dette umuige forsørgelsesproblem i tankerne, fordi noget af indholdet blev citeret i Lars Hedegaards kronik i Jyllands-Posten forleden.

Lovgivningen og konventionerne vil æde vor frihed og gode vilje op bid for bid, fordi folk bliver bundet af andres krav til fællesskabet, hvadenten de er etnisk danske og fx tilhører den kraftigt voksende offentlige sektor eller udefra kommende. Det sidste nye er krav om, at vi skal give ophold til prostituerede fra Afrika, og det kan blive skruen uden ende. De skal selvfølgelig også have deres nærmeste herop.

Det er nemt at være god på andres vegne og altid at være parat til lægge skyld og pres på andre for at demonstrere dette. Men der er nu engang grænser for, hvor meget den danske stat kan forpligte sig til overfor såvel danske som ikke-danske statsborgere. Danmark kan ikke redde hele verden.

Villy Søvndal og Co har en stor fremtid foran sig, i hvert fald i en peridode, fordi de mener det modsatte.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 18. mar 09 kl. 14:12

Maria dp

Da Glistup dukkede op på scenen i 1972 med sit 0-skattecirkus, var han provokerende og indimellem morsom at iagtage - og han tog mange danskere med storm.

Jeg tror ikke, at et parti i dag kan føre sig frem på at reducere skatte/velfærdsudgifterne væsentligt. Det er ikke et parti, som eksisterer i Folketinget.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 18. mar 09 kl. 14:26

Det er heller ikke den vej, det går, niels hansen.

Når urealistiske krav bringer venstresiden til magten, vil skatterne overgå dine vildeste fantasier, selv når de borgerlige kommer tilbage igen for at redde, hvad reddes kan.

Højkonjunkturen er forbi for altid, tror jeg, og i de kommende år vil jungleloven vinde mere og mere indpas. Den har allerede erobret gaderne på Nørrebro. Men dette er vel svært at forstå, hvis man aldrig har oplevet andet end gode tider.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 18. mar 09 kl. 14:39

maria dp

De borgerlige partier bliver fornærmede, når de bliver beskyldt for at reducere velfærdsudgifterne i Danmark. De er derimod STEGET under VKO - siger deres egne politikere. VKO har alså magten nu, så de kan da bare begynde at redde Danmark.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 18. mar 09 kl. 14:55

Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Fogh har ikke passet sit arbejde i et år af skræk for ikke at behage EU og andre, som han bejler til. Venstre er i færd med at forbløde.

80-90 pct. af vores lovgivning kommer nu fra Bruxelles, og ellers hersker Amnesty, andre menneskerettighedsorganisationer og alverdens ngo’er, som journalisterne løber i hælene af.

Nu kan du jo se, hvordan en uduelig politiker som Naser Khader har formået at gøre dansk politik til grin ved sidste valg og hele tiden have fokus på sig, skønt den mand er yderst utroværdig og uinteressant. Det er fuldstændig ligegyldigt, han er journalisternes værk, skønt han som Sven Ove Gade engang skrev i sin klumme i JP ikke har andet at byde på end “indvandrerrollen”. Det er virkelig grov racisme med omvendt fortegn.

Den fjerde statsmagt har i vid udstrækning formået at blæse seriøsiteten ud af dansk politik ved at køre den ned på X factor og Se & Hør plan, hvor ingen er for dumme til at følge med.

Ingen politikere tør fx røre efterlønnen, det store rådne æble, skønt alle ved, at efterlønnen burde indskrænkes kraftigt. Men alle ved også, at dette ville kunne ødelægge ethvert parti.

Desuden har landet tabt sin suverænitet, pikant nok uden at jurstitsministeriet og politikerne nogensinde har lagt mærke til det.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 18. mar 09 kl. 15:16

maria dp

Damned if you do - and damned if you don’t!

Du har kun DF i Folketinger, som vil recucere EU’s magt, men det er samtidig det parti med flest kernevælgere på overførselsindkomster.

Du kan bare ikke vinde. :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 18. mar 09 kl. 16:19

Ja, En tab-tab situation.

Fra 2010 skulle Euromed ifølge Barcelonaaftalerne træde i kraft med fri bevægelighed mellem EU og Levanten og Nordafrika. Hvis vi så er så heldige, at vi også får 70-80 mio tyrkere på skødet, skulle desperationen være indenfor synsvidde.

Da jeg gik i skole og var spejder, sang vi tit “Frihed er det bedste Guld”. Noget har forandret sig siden da, i dag vil man tryghed og luksus og køber disse goder for friheden uden at indse, at uden friheden forsvinder begge dele lynhurtigt.

Der er ikke grund til grin, men hvad skal man ellers gøre? :-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Peter Jensen, Frederiksberg | Skrevet: 19. mar 09 kl. 04:06

Man kan vel argumentere for at velfærd, ihvertfald som det bliver udlagt af vores nuværende politikere binder os mere end det frigør os.
Hvadenten de vil forbedre velfærden ved at gøre det lettere at blive rig eller sværere at blive fattig så gør de det ved at tvinge os ind i et bestemt mønster - partifarve uagtet.

Personligt tror jeg ikke at indvandringen gør stort fra eller til i denne situation, andet end måske fremskynde processen en smule. Som Niels også var inde på er vi etniske danskere også godt i gang med at grave vores skyttegrave, og konflikten opstår når der er trængsel om ressourcerne. Om vi venter til generation guld går på pension, eller om vi tager den nu på grund af en tilvandret gruppe der tynger mere i bunden er hierarkiet er et fedt.

Problemet er i lille skala i Danmark det samme som findes globalt - rig og fattig, fordelingen heraf og årsagen for hver tilstand. Vi har hver især vores forestilling om sammenhængen og et tilhørende kodeks der typisk berettiger vores situation over modpartens.
Hvis vi, med vores tradition for ublodige løsninger, kan hugge denne gordiske knude over har vi meget at kunne lære fra os. Hvis ikke vi kan, hvem kan så??

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 19. mar 09 kl. 10:49

Jeg læste et eller andet sted, at grunden til at et kæmpestort flertal af danskere går ind for vores velfærdsmodel er, at ALLE får glæde af den, både højtlønnede og lavtlønnede.

Derfor har CEPOS’ diverse skatteforslag ingen gang på jorden. Så superliberale forslag er der kun et fåtal af danskere, som går ind for. Der kunne ikke oprettes et politisk parti på dette grundlag. Skattediskussionen døde med Glistrup - og hvis man er i tvivl, så se på den sidste nye SKATTEREFORM.

Kald det reform én gang til!

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 19. mar 09 kl. 11:21

Peter Jensen.

Det må være dejligt at have så sorgløst et forhold til udviklingen. Men du er bl.a. stærkt uenig med Nationalbanken.

Jeg citerer fra Lars Hedegaards kronik i Jylland-Posten den 16. ds. “Indvandringens mistenten”.

“I en bemærkelsesværdig rapport fra 2008 skriver Nationalbanken:

»En stor del af indvandringen til Danmark over de seneste 15-20 år, især i begyndelsen af perioden, er sket fra mindre udviklede lande af personer med lav erhvervsfrekvens og relativt stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har medført en forværring af de offentlige finanser, dvs. skærpet holdbarhedsproblemet. Hvis indvandring for alvor skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal den ske som såkaldt ”superindvandring”. Dette begreb dækker over en person, som først indvandrer efter endt uddannelse, går direkte ind på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100 og betaler skat som en dansker, undlader at tage sin familie med og forlader landet igen før pensionsalderen.«

Som bekendt lever de hidtidige indvandrere langt fra op til disse krav. Som helhed er indvandrerne og deres efterkommere endt som en belastning af de offentlige finanser - som altså må klares af den hjemmehørende befolkning. Det kan naturligvis ikke fortsætte. Danskerne betaler i forvejen verdens højeste skatter og er ved at segne under den forsørgerbyrde, som politikerne har skaffet os på halsen.(…)

Dette gamle samfund er for længst afløst af vidensamfundet, hvor mange af indvandrerne ikke kan beskæftiges. Alligevel har de fået lov at blive, indføre deres familier og leve af sociale ydelser. Og efter at regeringen har bøjet sig for EU, står portene atter åbne for familiesammenføringer og fætter-kusine-ægteskaber. Så danskerne behøver ikke at bekymre sig om, hvad deres penge skal gå til i fremtiden.(…) S

katterne vil i stigende grad gå til betale for en tredjeverdensbefolkning, der ikke vil have noget med danskerne og deres kultur at gøre. Og når der ikke kan presses flere kroner ud af de nulevende skatteydere, vil staten begynde at vælte udgifterne over på vore efterkommere, indtil landets kreditværdighed er på højde med Stein Baggers.

Indvandringens sande omkostninger er vores bedst bevarede statshemmelighed. Det er langt fra nok at se på indvandrernes undergennemsnitlige deltagelse på arbejdsmarkedet og deres overforbrug af velfærdsydelser. Man må også indregne deres massive belastning af snart sagt alle offentlige systemer - politi, domstole, fængsler, sundhedssektoren og skolerne. Alligevel går to af tre indvandrere med arabisk baggrund ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og så har vi endda ikke indregnet kæmpeudgifterne til tolke, integrationskonsulenter, ”dialog”-formidlere, fængselsimamer, sprogundervisning, integrationsprojekter og penge til diverse kvartersløft, der aldrig synes at løfte andet end penge ud af skatteydernes lommer.

For at holde dette besynderlige cirkus kørende bliver staten i stigende grad nødt til at undertrykke ytringsfriheden. Det forlanger venstrefløjens nye muslimske kernevælgere (10. februar 2009 kunne Cepos offentliggøre en meningsmåling, der viste, at 50 pct. af de muslimske immigranter og deres efterkommere vil kriminalisere religionskritik): Det går ikke an, at befolkningen frit udveksler kendsgerninger og meninger om det forhold, at deres land er ved at blive taget fra dem. Tillige har EU den 28. november 2008 vedtaget en såkaldt rammeafgørelse, der forpligter medlemslandene til at retsforfølge folk, der taler dårligt om religioner (læs islam) og racer (læs muslimer). Gør staterne ikke det, vil de blive indklaget for EF-domstolen.”

http://jp.dk/arkiv/?id=1632761&eceExpr=indvandringens%20mistelten“%20/>&eceArchive=o

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 19. mar 09 kl. 11:49

maria dp

Hvis man tager den tidligere meget venstreorienterede Lars Hedegaard som sandhedsvidne, så er der ingen grænser for, hvor galt det står til i Danmark. Sammen med de to andre, tidligere venstreorienterede, Karen Jespersen og Ralf Pittelkow, har han nu fundet sig en ny platform, som hedder ANTIMUSLIM.

Herfra kan han fortælle os alle, hvor dejligt det er med folk som bl.a. Wilders, der kan fortælle SANDHEDEN om Islam.

På mig virker det nærmere som grøftegraveri - noget som var meget udbredt i 30-erne for at få arbejdsløse i beskæftigelse.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 19. mar 09 kl. 12:39

@ niels hansen

Kan du på noget punkt tilbagevise Lars Hedegaards kronik?

Jeg tror at du med sandheden i behold vil få særdeles svært ved det.

Det turde være indlysende at det ikke fremmer hverken danskernes lyst til indvandring, landets finanser eller velfærdssamfundet at importere mennesker, som så tydeligt er en belastning for landet. Økonomisk, kulturelt, socialt og kriminelt.

Der er reelle årsager til at flere og flere siger fra overfor indvandring af specielt muslimer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 19. mar 09 kl. 12:44

Lars Hedegaard mener mig bekendt det samme, som han altid har ment, og de år, hvor jeg har læst hans profetier, har han desværre fået ret.

Jeg har aldrig været medlem af noget politiske parti og heller ikke stemt på DF, men jeg er da ikke blind for, at Pia Kjærsgaard er et stort politisk talent og en dygtig partileder, og det har selv Marianne Jelved påpeget. DF er vort andet socialdemokrati, og derfor kan partiet af og til finde sammen med det første. Nå nøden bliver tilstrækkelig stor, fusionerer de måske helt eller delvist.

Jeg har fulgt debatten om Geert Wilders og set Fitna flere gange. Han påstår ikke, at han har fundet SANDHEDEN, som du skriver. Wilders har blot udvalgt nogle korancitater, der passer præcist til begivenheder, som verden oplever i disse år, og til taler holdt af muslimske krigsophidsere.

Hvis du bevæger dig ud på nettet, vil du finde masser af muslimske netsider med voldsomt ophidsende propaganda om at smadre Vesten og oprette et kalifat, det svirrer i luften med trusler om mord og brand og undertrykkelse.

Jeg må have set flere hundrede videoer af den slags. De værste er efter min mening de propagandafilm, der er rettet mod palæstinensiske børn og opfordrer dem til at dræbe jøder og at blive selvmordsbombere ligesom deres mor. Og så er der den daglige dosis antisemitsme, der oser ud af Mellemøstens tv-programmer.

Jeg synes ikke, at jeg kan overse sådanne faktorer, når de gør sig så stærkt gældende og i så mange sammenhænge og nu også lige uden for min gadedør.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 19. mar 09 kl. 13:11

Maria dp

Jeg OPSØGER aldrig fanatisk og fundamentalistisk propaganda af NOGEN art.

Folk har værsågod at holde sig indenfor den danske lovgivning. Gør de det, så må de have den religion, der passer dem bedst.

Heldigvis er det det store flertal. Og bloggen er stadigvæk ikke om muslimer.

Det er da heldigvis et meget stort flertal.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 19. mar 09 kl. 14:18

Nuvel, niels hansen, lyngby. Det var jo dig, der bragte Geert Wilders på bane, og det svarede jeg på.
I øvrigt “opsøger” jeg ikke de omtalte videoer, jeg holder mig orienteret for i det mindste at vide noget om udviklingen omkring mig.

Derfor har jeg erfaret, at de problemer, som vi diskuterer, ikke kan reduceres til små lokale miserer. Islam er i praksis og overalt uhyggeligt missíonerende, selv om påstanden er den modsatte.

Du kan ikke diskutere frihed, uden at du tager hensyn til mulighederne for at disponere. Og du kan heller ikke diskutere velfærd, uden at du bringer økonomi ind i billedet. Det er det, jeg har forsøgt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
niels hansen, lyngby | Skrevet: 19. mar 09 kl. 15:15

maria dp

Du skriver, at det er mig, der bringer Geert Wilders på bane.

Det var nu dig der henviste til en kronik af Lars Hedegaard, som blandt andet fremhæver Geert Wilders.

Og min pointe var såmænd, at lige så snart det drejer sig om muslimkritik, så er Lars Hedegaard klar.

Lars Hedegaard er sat på Jorden for at kritisere muslimer - og det må vi så leve med.

De som ikke bryder sig om muslimer elsker Lars Hedegaard - og de som godt kan acceptere at der findes muslimer, bryder sig ikke om ham.

Upassende ? Klag over indlæg

 
maria dp, Odder | Skrevet: 19. mar 09 kl. 17:52

niels hansen

Jeg havde udvalgt det, som jeg fandt væsentligt i denne sammenhæng fra Lars Hedegaards kronik, og det omhandlede ikke Geert Wilders men økonomi og velfærd.

Upassende ? Klag over indlæg

 
T.T. Hammerlund, 2300 København S | Skrevet: 22. mar 09 kl. 11:51

@Henrik Gade Jensen.
Hvad er frihed? kan man have frihed hvis huslejen ikke er betalt, og køleskabet er tomt?

Hvad er gode hensigter? Er det urimeligt når samfundet yder understøttelse til en arbejder, der har været 40 år på f.eks. et svineslagteri, hvor arbejdspladsen lukker, og der ingen andre arbejdspladser er i området?

Tvang: ER det rimeligt at behandle en arbejdssom borger på samme måde, som den yngre raske arbejdsløse der aldrig har har haft et arbejde, og som hellere vil have offentlig hjælp, end at arbejde?

Er det rimeligt at tvinge psykisk syge, eller mennesker med en kronisk sygdom med daglige smerter ud i arbejde?

Hvor mange højtlønnede statsansatte høvdinge skal der til for at sætte en enkel indianer i arbejde?

Upassende ? Klag over indlæg

 
E R, Silkeborg | Skrevet: 28. mar 09 kl. 12:23

Maria dp.

Jeg ser først bloggen nu, og må komplimentere dig for dine kommentarer. De er saglige, velformulerede og lige på kornet.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Per N., 2980 Kokkedal | Skrevet: 30. mar 09 kl. 11:34

E R, Silkeborg:
Kan kun sige det samme om Maria dp. det er første gang jeg har været på denne tråd, men er begyndt at følge Morten U.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Røde, Brattahlid | Skrevet: 31. mar 09 kl. 20:06

Den væsentæligste årsag til, at der er forskelle mellem mennesker er økonomiske. Når 10vis oplever fattigdom og andre forgyldes, kan sidstnævte med rette føle sig udenfor.
Og når store firmaer af profithensyn fører store beløb og arbejdspladser ud af landet af profithensyn, så er det også med til at ødelæge samfundets sammenhængskraft.
(Som det tidligere er nævnt her, er det kun DF, der er modstandere af EU. Dette turde være usandt. Enhedslisten er det også. I det hele taget har venstrefløjen altid sagt nej til EU og gør det stadig.)
Sammenhængskraft i Danmark får vi først i det øjeblik, at der er reelt demokrati og lighed m ellem samtlige af landets borgere. Skulle demokratiet medføre, at en eller flere millionærer kommer til at leve på samme niveau som almindelige mennesker, så skal jeg nok græde et par tørre tårer.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Erik Røde, Brattahlid | Skrevet: 29. apr 09 kl. 09:50

Netop mange af det skrevne her på denne blok viser med al tydelighed, hvorfor der bliver mindre og mindre sammenhold i Danmark. Individualismen råder og netop den gør folk ligeglade med andre mennesker og andre menneskers liv og velfærd.
Kun en øget demokratisering af samfundet kan bringe samhørigheden igen. Altså at det folkevalgte parlament tager fællesskabet alvorligt og påtager sig ansvaret for at sikre for eksempel arbejde og ordentlige sociale forhold til alle.
naturligvis koster den slags for nogle, men skulle en eller anden så ikke have midler til at køre i 4hjulstrækker af den grund, så skal vedkommende jo lære at være glad for, at kunne yde mere end andre. Den øjeblikkelige statsautoriserede individualisme skaber kynisk egoisme, Det sees på gader og stræder hver dag.
Hvad er den øjeblikkelige bandekrig for eksempel andet end liberal markedsøkonomi ført ud i sin yderste konsekvens?

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

skriver
23.04.14 20:21
Kurt Dejgaard Du er ikke ret godt inde i kristen tankegang. Det ER de "samme mennesker", der søndag råber :"Hosianna" og fredag råber: Læs mere
skriver
22.04.14 13:18
Det sande udtryk for at vi kun kan blive frelst ved Guds nåde, er at den tilflyder os helt og aldeles ufortjent. På trods af vores Læs mere
skriver
21.04.14 21:36
Bo Lindskov Eriksen Citat: "Mener du således at Obamas "Yes we can..." er udtryk for det højeste intelligensmæssigt demokratiet kan Læs mere
skriver
21.04.14 18:12
Mennesket skabte Gud i sit billede. Men den herskende lære påstår, at det er Læs mere
skriver
21.04.14 10:55
Dejgaard: Historien opviser mange eksemplariske eksempler på mit udsagn. Hitlers taler til eksempel. Mener du således at Obamas "Yes we can..." er Læs mere

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her