*

Henrik Gade Jensen

Hørup og Brandes buldrer i graven

Dato: 26. februar, 2010

Emner:

26 kommentarer

 

 

Viggo Hørup og Edvard Brandes, Politikens grundlæggere fra 1884, ville skamme sig i dag, hvis de var vidne til Politikens knæfald for religiøse følelser. De ville vride sig og skæmmes over deres avis. For Politiken har i dag undskyldt, at avisen genoptrykte Kurt Westergaards Muhammedkarikatur overfor Muhammeds efterkommere.

Politiken blev til i ønsket om frisind overfor religion.

I Danmark kan troen flytte alle de bjerge vi har, skrev Edvard Brandes i 1883 i Venstre-avisen Morgenbladet i anledning af Grundtvigs 100 års fødselsdag. Artiklen blev set som en hån af grundtvigianismen og derned en stor del af partiet Venstres bagland. Edvard Brandes blev fyret, Viggo Hørup fulgte ham og sammen etablerede de næste år et nyt dagblad, Politiken, som var født i ønsket om højere til loftet i kritikken af religion. Hørup og Brandes var fritænkere og nærede ingen respekt for kristendom og kirke.

Hvis man læser de tre bind Viggo Hørup i Skrift og Tale, som blev udgivet lige efter hans død i 1902, kan man næsten ikke fatte den vrede, som måtte komme op i Hørup, hvis han skulle opleve Politiken i dag. I kulturkampen gælder det om at flå pelsen af fårene, skrev Hørup, for ellers mærker danskerne ikke forandringen: ”Naar Pelsen ikke flaas af dem, saa de mærker det, er det Hele ganske forgæves. Hvad det kommer an paa er Brudet, Omslaget, Vendingens Brathed”. På mange måder Hørups kulturradikale credo, hvor det gælder om at chokere, forarge og sætte brand i sjælene.

Nu har Politiken undskyldt en tegning i bladet for flere år siden, fordi den kunne krænke religiøse følelser. Politiken bør også vise rettidig omhu og undskylde, at Edvard Brandes, den anden af Politikens grundlæggere, skrev et skuespil om profeten Muhammed med titlen Muhammed - skuespil i tre akter i 1895, som ville afstedkomme en ny Muhammedkrise med ambassadeafbrændinger, hvis det blev citeret eller opført i dag.

Politiken har i sin 126-årige historie hidtil aldrig vist respekt for religiøse følelser. Tværtimod har den opsøgt og krænket religiøse følelser på stribe. Læs f.eks. digteren Johannes Jørgensens opgør med Politiken i 1890erne.

Politikens selvudnævnte frisind blev opfattet som avisens eksistensberettigelse. Den er i dag en farce og karikatur.

 

 

 

Velkommen til debatten
  • Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 26. feb 10 kl. 13:25

“Når al hån og spot fordrives af sproget, hvilket middel bliver da tilbage mod dumheden?” spurgte Politikens stifter, viggo Hørup, der vidste, hvad han talte om. For magthaverne følte sig i den grad krænkede af Hørups skribentvirksomhed. I Oktober 1884 grundlagde Viggo Hørup Politiken sammen med Edward Brandes og Hermann Meyer Bing. I februar 2009 slog Seidenfaden avisen ihjel i åndelig forstand…

Upassende ? Klag over indlæg

 
L. Rasmussen, København | Skrevet: 26. feb 10 kl. 13:27

Hvori består den store forskel fra JyllandsPostens brev i januar 2006?

Ærede medborgere i den muslimske verden:
Morgenavisen Jyllands-Posten går ind for demokrati og religionsfrihed og respekterer ethvert menneskes ret til at dyrke sin egen religion.
Alvorlige misforståelser omkring nogle tegninger af profeten Muhammed har ført til megen vrede og på det seneste også til boykot af danske varer i muslimske lande. Tillad mig at rette disse misforståelser.
Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 30. september i fjor 12 bladtegneres bud på, hvordan profeten Muhammed kunne have set ud. Det skete som led i en aktuel debat om ytringsfrihed, som vi sætter meget højt i Danmark.
De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde.
Siden har der i den muslimske verden cirkuleret nogle krænkende tegninger, som aldrig har været bragt i Jyllands-Posten, og som vi aldrig ville have bragt, hvis vi havde fået dem tilbudt. Vi ville have afvist dem med henvisning til, at de krænkede vore etiske grænser.
Jyllands-Posten lægger vægt på at holde en høj etisk standard, som bygger på respekt for vore grundlæggende værdier. Derfor er det ekstra beklageligt, at disse tegninger er blevet præsenteret, som om de havde noget med Jyllands-Posten at gøre.
Initiativet med de 12 tegninger er - måske på grund af kulturelt betingede misforståelser - blevet udlagt som en kampagne mod muslimer i Danmark og verden over. Det må jeg kategorisk tilbagevise.
Netop fordi vi går ind for religionsfrihed og respekterer den enkeltes ret til at dyrke sin egen religion ligger det os fjernt at krænke nogen på deres tro. At det åbenbart alligevel er sket er altså utilsigtet.
Som følge af diskussionen om tegningerne har vi haft møder med repræsentanter for danske muslimer, og disse møder har fundet sted i en positiv og konstruktiv ånd, ligesom vi også på andre måder søger at etablere en givende dialog med de danske muslimer.
Det er Jyllands-Postens ønske, at forskellige befolkningsgrupper skal leve i fred og harmoni med hinanden, og at de diskussioner og uenigheder, som altid vil præge et dynamisk samfund, gennemføres i gensidig respekt.
Derfor har avisen også bragt mange artikler, som beskrev de positive sider af integrationen. Blandt andet i et særtillæg, der hed Bidragerne, og som fortalte om en række muslimer, der har fået succes i Danmark. Tillægget blev belønnet med en pris fra EU-Kommissionen.
Jyllands-Posten tager afstand fra symbolske handlinger, der er egnede til at dæmonisere bestemte nationaliteter, religioner og befolkningsgrupper.
Med venlig hilsen
Carsten Juste
chefredaktør

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 26. feb 10 kl. 13:36

Forfatteren Jørgen Knudsen skrev i sit biddrag til en antologi, om Politikens medstifter Edward Brandes, at kampen mod kristendommen var helt central i Brandes´liv.

I et brev til forældrene, fra 1871, skriver Brandes, at “hvad man ikke vedkender sig højt, det vedkender jeg mig her: Det mest levende had til kristendommen”, og i et andet brev, fra 1880, sendt til den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson, hedder det:

“Religionen har altid en ond magt, har i 9 tilfælde af 10 kun gjort ondt og er vel menneskehedens grundulykke …”

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren S, Århus | Skrevet: 26. feb 10 kl. 13:55

Mon ikke lidt af tankegodset fra de refererede herre stadig holder. I hvert fald har Politikkens undskyldning formået at chokere, forarge og sætte brand i sjælene… ;o)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jakob Schmidt-Rasmussen, København | Skrevet: 26. feb 10 kl. 14:07

Jeg er ikke forarget. Problemet er, at Politikens undskyldning kan bruges internt i islamistiske diktaturer til at retfærdiggøre forfølgelse af dissidenter, der ikke ønsker at demokrati og menneskerettigheder skal være underordnet sharia.

de muslimske magthaveres misbrug af blasfemiparagraffer bfruges netop til at undertrykke muslimer, der ønsker frihed, og Seidenfaden har nu været med til at forlene både de islamistiske domstoles, men også de radikale islamisters selvbestaltede inkvisitioner mod både muslimaske og ikkemuslimske “blasfemikere” i vestlige lande, med et figenblad af “anstændighed”.

Men det har INTET med virkeligheden at gøre, da de muslimske magthaveres misbrug af blasfemibegrebet først og fremmest bruges til at undertrykke andre muslimer - især muslimske piger og kvinder. Knæfaldet for islamisterne har alså i praksis INTET med respekt for almindelige muslimer at gøre, kun med respekt for de muslimske despoter og teokrater, der undertrykker dem systematisk og ekstremt groft!

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar, Spanien | Skrevet: 26. feb 10 kl. 14:14

Det er muligt, at Hørup og Brandes buldrer i graven efter Politikens totale overgivelse til islamismen og sharia.

Den læggen sig på maven for saudiske trusler, som bladet nu udviser er dog helt i overensstemmelse med Scavenius´ ånd - den tidligere bestyrelsesformand for Politikens Hus, der blev hentet ind som statsminister for at lubhudle nazisterne under besættelsen.

For som Scanevius sagde - ord er jo billige, især hvis de kan spare lidelse og liv …

Hvis Seidenfaden har tænkt sig at fortsætte den linie, kan vi sikkert forvente at bladet snart udsender en analog proklamation, der vil glæde alle muslimer og skabe lykke og fred i det multikulturelle paradis:

“Ved de store, islamiske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny ordning i politiske-økonomisk henseende under islams førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt, aktivt samarbejde med Stortyskland. Det danske folk stoler på, at det i den nye, europæiske ordning vil kunne bevare sin selvstændighed, og det håber at finde forståelse for sin egenart og for sin traditionelle, fredelige, politiske og sociale udvikling.” ;-)

Sikkerhedsord: funny

Upassende ? Klag over indlæg

 
JAN AAGE JEPPESEN, Almunecar, Spanien | Skrevet: 26. feb 10 kl. 14:20

Rettelse, der skulle selvfølgelig stå “det store islam” og ikke “Stortyskland i 6. linie.

Vi tager den én gang til:

“Ved de store, islamiske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny ordning i politiske-økonomisk henseende under islams førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt, aktivt samarbejde med det store islam. Det danske folk stoler på, at det i den nye, europæiske ordning vil kunne bevare sin selvstændighed, og det håber at finde forståelse for sin egenart og for sin traditionelle, fredelige, politiske og sociale udvikling.” ;-)

Upassende ? Klag over indlæg

 
Krister Meyersahm, Malmö | Skrevet: 26. feb 10 kl. 14:40

Politiken skrev:

“Politiken fraskriver sig med forliget ikke retten til at bringe tegningerne igen, og undskylder ikke for at have bragt tegningerne, men derimod for den krænkelse, som en række muslimer har følt”.

Bravo. En undskyldning for, utilsigtet (?), at have krænket en gruppes følelser men ingen garanti for, at det ikke kan ske igen. Det er kernen her og dermed er ytringsfriheden intakt.

Upassende ? Klag over indlæg

 
C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 26. feb 10 kl. 16:28

JyllandsPostens undskyldning kom for sent, men dog tidligere end Politikens. Men OK, bedre sent end aldrig.

For mig har kulturradikalisme i øvrigt ikke stået for religionskritik, men derimod for nedsabling af religiøst og småborgerligt hykleri. I den forstand lever Politiken i høj grad op til sit værdigrundlag.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Jesper Jakobsen, Fredericia | Skrevet: 26. feb 10 kl. 16:33

Hvornår kommer undskyldningen fra Politiken for at have krænket almindelige mennesker, og for at have krænket sund fornuft, og for at have krænket den journalistiske ånd?

Politiken og Tøger ligger nu med røven i vejret og tigger og beder om at blive tilgivet for at have krænket religiøse følelser. Hvor pinligt kan det dog blive.

Jeg går ud fra at Dansk Folkeparti også får en undskyldning fra Politiken hvis de beder om det - og fra resten af den endeløse række af folk der er blevet krænket af den tåbelige avis

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kark Erik Jensen, Silkeborg | Skrevet: 26. feb 10 kl. 18:06

Brandudsalg: dagbladet Politiken holder i denne uge brandudsalg efter de mange brande, der har været af danske ambassader og af Dannebrog - ganske vist for nogen tid siden. Men for at forhindre nye brande, er der i denne uge en del dansk ytringsfrihed til salg. Men skynd Dem, det fås kun så længe lager haves.

Upassende ? Klag over indlæg

 
C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 26. feb 10 kl. 19:08

@ Kark Erik Jensen

How very funny.
Præcist hvor meget koster det at forbande en araber?
Hvor meget koster det at forbande en jøde?

Må vi få et bud…!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Ham Selv, Århus | Skrevet: 26. feb 10 kl. 19:55

Seidenfaden har ikke udtrykt sin egen mening.
Han har som mangeårigt medlem af “The Bilderberg Group”, styret mod gruppens erklærede mål.
Bilderberg gruppen, som I alle kan læse om på nettet (ikke i vore medier), har som mål, at gøre jordens befolkninger til ignoranter gennem lallende underholdning (kendte inviterer kendte), og nul relevant information, og at tage kraften ud af befolkningerne.
Det sidste gør man bedst ved at blande alle sammen i en stor smeltedigel.
Så kan Muhameds uvidende efterfølgere være medvirkende til, at de vestlige civilisationer tværes ud til ukendelighed, og dermed give forræderen Seidenfaden (og hans venner i Bilderberg gruppen) magt over os alle.
I fyrrerne var der danskere, som ville ødelægge Danmark gennem deres tilslutning til nasisterne.
I dag er det de samme politiske partier der forsøger at ødelægge Danmark (og det meste af Europa) ved at ville en vanvittig indvandring af fjender.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Søren Ferling, København NV | Skrevet: 26. feb 10 kl. 20:43

@ C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 26. feb 10 kl. 16:28

For mig har kulturradikalisme i øvrigt ikke stået for religionskritik, men derimod for nedsabling af religiøst og småborgerligt hykleri. I den forstand lever Politiken i høj grad op til sit værdigrundlag.

Nej, der er netop tale om hykleri fra islams side - man hykler sarte og dyrebare følelser, som det er vanligt hos nacisistiske despoter, mens det reelt handler om at man ikke vil finde sig i at den magtpolitik, som islam først og fremmest er, bliver kritiseret.

Det er et af de mest grundlæggende principper i islam at kritik af islam selv er belagt med dødsstraf.

For den eventuelt interesserede er det begrebet ‘fitna’, der er omdrejningspunktet - vantros kritik af islam - den slags skal efter Muhammeds eksempel straffes med døden.

Som den her artikel meget rigtigt påpeger, var det ikke Kurt Westergaards kritk af islam som voldelig, der fremkaldte vrede - eller ’sårede følelser’ - men selve dette at det var en kritik, der var pointen.

http://www.politicalislam.com/blog/fitna-and-the-kafir-december-1-2009/

Fra artiklens slutning:

Throughout the West, the infidels did not understand! The purpose of the cartoon riots was not to reassert the lost human rights of Muslims under the Universal Declaration of Human Rights, but to proclaim the political supremacy of Muslims over the infidels and show the willingness of Muslims to support jihad and bring the infidels under their control. Put negatively, the purpose of the cartoon riots was to declare the inferiority of infidels, who should know their place and commit no more ‘fitna’. That is…the infidels needed to learn not to disagree with Mohammed in public.

Upassende ? Klag over indlæg

 
A. Nielsen, 9400 | Skrevet: 26. feb 10 kl. 22:58

Åh Tøger! er du ikke stolt!!! Der er en der sammenligner dig med Brandes og Hørup.At “skiderikken” så ikke ved at du er meget, meget over deres standard, kan kun skyldes umådelig uvidenhed. Alle normalt tænkende væsener ved jo hvilken kapacitet og hvor vidende du er.. (stening er at sammenligne med den katolske nadver”!…kannibalisme?)Oh Tøger Seidenfa.den ,fortsæt med at oplyse den undrende og uvidende del af befolkningen om dit forunderlige verdensbillede og tag gerne den tidligere Satanist og stifter af Minoritetspartiet med, så har du en garanti for at jeg ikke, selv med en ildtang, vil røre/læse, endsige betale, for dit tidsskrift.
Forhenværende abonnent.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Poul Købke, Helsingør | Skrevet: 27. feb 10 kl. 07:42

Hej Henrik Gade.Tak for gode indlæg.
Du har ret i din kritik af Tøger/ Politiken, men tænk lidt over, at den danske presse har ,for at fremme multi-kulti, ligget under for islam i snart 25 år.Tøger er bare gået over den usynlige streg i sandet.
Tag bare DR, den ene hyldest udsendelse efter den anden.
Bare en tanke.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Axel Axelsen, Svendborg | Skrevet: 27. feb 10 kl. 07:49

Fra JyllandsPostens brev i januar 2006?

“Ærede medborgere i den muslimske verden:
Morgenavisen Jyllands-Posten bragte den 30. september i fjor 12 bladtegneres bud på, hvordan profeten Muhammed kunne have set ud. Det skete som led i en aktuel debat om ytringsfrihed, som vi sætter meget højt i Danmark.
De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde.

Initiativet med de 12 tegninger er - måske på grund af kulturelt betingede misforståelser - blevet udlagt som en kampagne mod muslimer i Danmark og verden over. Det må jeg kategorisk tilbagevise.
Netop fordi vi går ind for religionsfrihed og respekterer den enkeltes ret til at dyrke sin egen religion ligger det os fjernt at krænke nogen på deres tro. At det åbenbart alligevel er sket er altså utilsigtet.”

Fra Politikens erklæring:

“Det har aldrig været Politikens hensigt med genoptrykningen af Karikaturtegningen at krænke muslimer i Danmark eller andre steder.
Imidlertid anerkender og beklager Politiken, at vores genoptrykning af Karikaturtegningen af Profeten Muhammed har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden.
Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke Karikaturtegningen.”

Hvor ses den store og påstået principielle forskel?

Det er hævdet, at Politikens erklæring skulle være udtryk for eftergivenhed over for en såkaldt trussel om et sagsanlæg, hvis den famøse erklæring ikke blev trykt.
Nu er oplysning om en formodet retssag ikke i sig selv en trussel, især ikke da den på forhånd måtte anses for at være en oplagt tabersag – og derfor en potentiel gevinst for Politiken.

I øvrigt angiver Jyllands-Posten da også selv, at bladets bevæggrund til sit undskyldende brev var

“… megen vrede og på det seneste også til boykot af danske varer”

Det forekommer mig ret klart, at her har de få overlevende koldkrigsmagere fået et kick, så de kunne tage en tur ud af hiet og ind i deres krigsmanege.

Der er ingen belæg for bekymringer på ytringsfrihedens vegne og intet brugbart gefundenes Fressen for at hævde, at den skulle have fået så meget som blot den mindste ridse i lakken.

Når ellers besindige og normalt velargumenterende mennesker bliver lidt for selvfede i deres mere eller mindre begejstrede tilslutning til koret af fordømmelsesvrælere, skyldes det uden tvivl, at de er blevet kastet ind i hurlumhejet uden at få tid til hverken erhvervelse af fuld oplysning eller til omtanke.

Nogle besindige har allerede modereret sig.

Upassende ? Klag over indlæg

 
H Just, Hørsholm | Skrevet: 27. feb 10 kl. 08:08

Nu må den underkastelse være slut!
Lad os klæbe muhammedtegningen op overalt!

Upassende ? Klag over indlæg

 
Karin Bennedsen, Esbjerg | Skrevet: 27. feb 10 kl. 08:40

Der er så mange (krænkede) følelser og hykleri omkring hele Muhammed-sagen, som de fleste kan bruge til at give luft for deres frustrationer omkring indvandring og muslimer, at der aldrig kan komme en bare nogenlunde saglig debat ud af den.

Jyllands Posten var selvfølgelig fuldt bevidst om, at de ville krænke en masse danske muslimer med deres Muhammed-karikaturer. Det var også meningen, for ingen skal i Jantelovens fædreland tro, at man kan slippe for at blive udsat for hån, spot og latterliggørelse, bare fordi man kunne føle sig krænket på sine religiøse følelser.

JP havde i årevis på deres debatsider kørt en anti-muslimsk linie, så Muhammed-stuntet var bare den ultimative tilkendegivelse af deres ståsted i forhold til muslimer.

Selvfølgelig var JP nødt til at komme med en begrundelse for Muhammed-karikaturerne, og det blev så Kåre Bluitgens såkaldte problemer med at finde en tegner, der turde illustrere hans børnebog om Muhammed.

Man glemte bare at fortælle, at Bluitgen i en Deadline måtte indrømme, at han faktisk ikke havde brugt ret lang tid til at finde en tegner, fordi forlaget pressede ham til at blive færdig med bogen, så den kunne blive udgivet en bestemt dato.

Men for JP kunne det ene figenblad være lige så godt som det andet, for man vidste godt, at deres kernelæsere under alle omstændigheder ville tage godt imod deres initiativ. Det er jo ikke for ingenting, at JP nærmest ses som det antimuslimske DF’s talerør.

Hvad JP imidlertid ikke var professionelle nok til at erkende, var, at når man offentligør noget på internettet, så har det ikke kun virkning i lille Danmark, men kan også få det ude i den store verden. Selv i muslimske lande har de internet og computere.

Forudså JP urolighederne med demonstrationer, flag- og ambassadeafbrændinger, drab og handelsboycot af danske varer, da man lagde Muhammed-karikaturerne ud på nettet - og var de bare ligeglade?

Eller var JP’s chef- og kulturredaktion bare nogle glade, antimuslimske amatører?

Den tidligere chefredaktør Carsten Juste har siden indrømmet, at hvis han havde kunnet forudse konsekvenserne af Muhammedkarikaturerne, så havde man ALDRIG trykt dem.

Man kan i tåbelig uvidenhed og lalleglad amatørisme lave sådan et stunt een gang, og så bagefter undskylde sig med, at det ikke var meningen at krænke muslimernes følelser.

Men når samtlige medier i 2008 så genoptrykker Kurt Westergaards karikatur i journalistisk øjemed, da PET gik i medierne med, at to tunesere og en dansk-marokkansk mand angiveligt havde planer om at myrde KW (hvorfor PET syntes, at det var relevant for offentligheden at vide det, når man alligevel ikke ville køre en retssag mod tuneserne, er lidt underligt, men de trængte måske til at få lidt ophedet antimuslimsk debat), så kunne de ikke gøre det uden at vide, at de krænkede en masse muslimer, og at det kunne få fatale konsekvenser.

Desværre kom det til at koste nogle ambassademedarbejdere i Pakistan livet.

Nu havde alle danske medier lært lektien, så da en somalist mand brød ind i Kurt Westergaards hjem og angiveligt ville slå ham ihjel, turde ingen af aviserne trykke KW’s Muhammed-karikatur, hvilket jo ellers rent journalistisk ville være mere relevant end nogensinde.

Så når alle medier idag falder over Politiken.dk og Tøger Seidenfaden for at sige undskyld til dem, der i 2008 følte sig krænket, er det rent hykleri og bunder alene i et dum-stædig synspunkt om, at ytringsfriheden skulle være truet, hvis man gav en undskyldning for at have krænket nogen.

Siden hvornår har en undskyldning været en trussel mod ytringsfriheden?

Upassende ? Klag over indlæg

 
lars hansen, Hillerød | Skrevet: 27. feb 10 kl. 09:26

Arabiske medier kalder Politikens undskyldning for “ædel”. Den store Tøger mente, at han med en snu formulering i sit knæfald for islamisme, ikke havde sagt undskyld for satiretegningerne, men for at “krænke følelser”. På diverse arabiske satellitkanaler viser de nu, som dikteret af statscensuren, at Danmark siger undskyld.
Tøger, under Den Kolde Krig kaldte man din slags for Nyttige Idioter.
Men nu har yderliggående muslimer da fået deres eget organ i Danmark, nemlig den tidligere religionskritiske avis Politiken. Trist.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jakobsen, Børkop | Skrevet: 27. feb 10 kl. 09:26

Forskellen på JP`s og Politikens udtalelser er, at JP på det tidspunkt i 06 var udsat for et gigantisk, surrealistisk - aldrig tidligere oplevet - pres, og det reagerede de så på ved at give islamisterne en lille flig. Forkert eller ej - de forsøgte på denne måde at smide lidt vand på de bål, som de islamistiske idioter havde skabt.

Politiken er derimod her fire år efter ikke udsat for noget pres overhovedet, der kan sammenlignes med det, JP dengang var udsat for. Alligevel vælger de at give denne ydmygende “undskyldning” overfor en advokat fra et fascistisk styre. Det er kvalmende.

Når man rører i en lort, stinker den. Seidenfaden får hele landet til at stinke i disse dage.

Vi kan snakke herfra og til Muhammeds bedstefar om, hvorfor han har gjort dette. For at gøre en lang historie kort, så tror jeg, at det bare er for at profilere avisen. Han føler jo åbenbart jævnligt, at han skal gøre opmærksom på sig selv ved f.eks. gentagne gange at krænke ophavsret eller lignende. Og nu hvor jægerbogen var ved at gå i glemmebogen, så måtte han jo hellere forarge en gang til.

Så kommer Politiken igen i medierne, verdens klogeste mand, Seidenfaden, der desværre kun er redaktør, men burde være romersk kejser, kan igen blive interviewet, hvor han kan ævle løs, men pakke al tomheden ind i kaskader af ord, så man til sidst hverken kan finde hoved eller hale i, hvad han egt. mener. Men skidt med det - han kom igen på forsiden. Og det var det vigtigste.

Seidenfaden havde behov for igen at lave et mediestunt - med ytringsfriheden som indsats.

Islamisterne glæder sig. De har igen vundet et bitte nøk.

Upassende ? Klag over indlæg

 
C. Halvorsen, Assens | Skrevet: 27. feb 10 kl. 16:22

@ Søren Ferling
Du giver mig en belæring, om hvad Islam er i dine øjne. Det har bare ikke noget med mit indlæg at gøre.
Jeg prøver at tilkendegive, hvad jeg (bl.a.) forstår ved kulturradikalisme, hvor jeg mener at det er forsnævert udelukkende at fokusere på religionskritikken.

Gade Jensen eksemplificerer selv noget af bedste ved kulturradikalismen, nemlig dens fandenivoldskhed.

Netop i Muhammedsagen er vi oppe mod en uhørt grad af politisk korrekthed og hykleri - ikke fra venstrefløjens side, men fra den rabiate højrefløj. Det er den ballon Politiken nu er ved at tage luften ud af - og åh, hvor er det befriende.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Henrik Ilskov-Jensen, Odense | Skrevet: 27. feb 10 kl. 18:04

ER YTRINGSFRIHEDEN TRUET? BÅDE JA OG NEJ…

Om man vil sige undskyld eller ej - og om man mener sin undskyldning - er udelukkende ens egen sag.
Det gælder også når det drejer sig om en avis:
Hvis avis-redaktionen ønsker at bruge sin højt besungne ytringsfrihed til at sige undskyld til en part der føler sig krænket, er det redaktionens soleklare ret at gøre det, hvad enten undskyldningen så også er virkelig velment (hvad jeg tror den er for Politikens vedkommende i den omdiskuterede “Muhammed-sag”), eller undskyldningen skyldes et ønske om at undgå yderligere ubehageligheder.
At tale om en “indskrænkning af ytringsfriheden” i den forbindelse er ikke alene at skyde langt over målet, det er faktisk også i sig selv et betænkeligt angreb på ytringsfriheden:
Politiken har lige så meget ret til at følge en “interreligiøs dialog-linie” (sådan vil Tøger Seidenfaden og hans medarbejdere nok selv kalde det) - samt give udtryk for det - som f.eks. Jyllandsposten har ret til at give udtryk for islam-kritiske holdninger.
De, der ikke bryder sig om de pågældende avisers holdninger, kan jo bare lade være med at købe dem. Her består som bekendt ingen tvang…
————————————————————
Personligt må jeg dog sige, at jeg har svært ved at tage det alvorligt, når netop SAUDIARABISKE advokater, som repræsenterer et land, hvis nationalflag viser islams trosbekendelse sammen med et draget sværd, kræver en undskyldning for at nogle af os ikke-muslimer i en tegning har gjort akkurat det samme, som saudiaraberne selv med stolthed gør i deres islam-grønne flag: Nemlig kæder islam og våben, som jo symboliserer krig, sammen.
Men jeg repræsenterer ikke Politiken, der naturligvis kan bruge sin ytringsfrihed til gøre hvad den vil, herunder sige undskyld til krænkede muslimer.
Når det hævdes, at Politikens undskyldning er en frygtens kapitulation over for yderligtgående muslimske kredses trusler, vil jeg sige, at denne “frygtens kapitulation” allerede er sket:
For i forbindelse med den somaliske øksemands overfald på Kurt Westergaard turde ingen dansk avis genoptrykke Muhammedtegningerne.
Heller ikke Jyllandsposten.
De rabiate muslimers trusselsstrategi har således allerede båret frugt…
Der er dog kun tale om en yderst beskeden frugt. For som vi alle dagligt kan høre og læse, er der ingen grænser for alt det negative, som kan siges om islam og muslimer…
Ytringsfriheden er - i hvert fald hvad islam- og religionskritik angår - på nuværende tidspunkt overhovedet ikke i fare blandt os danskere.
————————————————————
ALLIGEVEL udgør de radikale muslimske miljøer i allerhøjeste grad en meget håndgribelig fare for ytringsfriheden.
Blot ikke for vi danskeres ytringsfrihed; men til gengæld så meget desto mere for vore muslimske indvandreres ytringsfrihed — Et yderst reelt problem, der så godt som altid overses eller fortrænges, fordi ubehagelighederne ikke rammer os “hvide, etniske danskere”; men derimod de blandt indvandrerne, som har lyst til at tale islamisterne midt imod; men som meget ofte ikke tør.
Senest har vi kunnet konstatere frygtens ytringsfriheds-dræbende tyranni i de somaliske miljøer både i Danmark og i Sverige i forbindelse med den offentlige debat omkring den somaliske øksemand og den radikal-islamiske somaliske al Shaabab-bevægelses tilsyneladende succesrige agitation blandt unge somaliere i Danmark og i Sverige, hvor de fleste af de somaliere, som har vovet at tale åbent imod Shaababisterne, kun har turde gøre det i total anonymitet. (Mohammed Gelle er rosværdig undtagelse).
Vi på den såkaldte “højrefløj” svigter i høj grad vore ytringsfriheds-idealer, når vi kun tænker ytringsfriheden som en rettighed for os DANSKERE, som skal forsvares på DANSKERNES vegne, og helt glemmer, at islamisternes modstandere blandt mennesker med muslimsk baggrund (og der findes også stærkt troende muslimer som er imod islamisme og jihadisme) på en helt anden og i ordets egentlige betydning håndgribelig måde har god grund til at føle sig truet på “gods, ære og liv”, hvis de drister sig til at tale de rabiate blandt deres trosfæller imod!
I på den såkaldte “venstrefløj” gør jer skyldige i præcis det samme svigt:
I jeres iver for at afvise de overdrevne dommedagsskrig om “ytringsfrihedens snarlige død og begravelse”, og i jeres forsøg på at vise det I tror er “interkulturel forståelse og tolerance” overser I, at mange af de indvandrere som I hævder at ville “forsvare” vitterligt ER truet på deres ytringsfrihed af “Allahs selvbestaltede politi”. Vel at mærke her i DANMARK…
Bemærk: Her er ikke tale om en konflikt udelukkende mellem danske ikke-muslimer og muslimer.
Der er mange muslimer, der hellere end gerne ville slippe af med “islams nidkært overvågende dydsdragoner” og den islamiske korrekthed, som en hel del af dem faktisk er flygtet fra.
Men de fleste af jer på den yderste “venstrefløj” solidariserer jer hellere med Allahs rettroende stormtropper, end med deres kritikere…
(Dette gælder ikke SF; men SF opfatter jeg heller ikke som den “yderste venstrefløj”).
Tag ved lære, venstrefløj, af hvad der skete med det iranske Tudeh-parti (som var et kommunistisk parti) da Ayatollah Khomeini overtog magten i Iran…
LYT til de ateistiske og venstreorienterede blandt flygtningene fra Mellemøsten: De er ofte langt mere islam-kritiske (og på et meget mere oplyst grundlag) end selv de såkaldte “islamofober” blandt danskerne er det…

Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

P.S.: Denne kommentar skrev jeg egentlig til Rune Engelbreth Larsens Blog på Politiken; men den blev pure afvist. Så meget for “ytringsfriheden” på Politiken…

Upassende ? Klag over indlæg

 
Charles Nielsen, 8740 Brædstrup | Skrevet: 28. feb 10 kl. 13:56

Politikens grundlæggere, skrev et skuespil om profeten Muhammed med titlen Muhammed - skuespil i tre akter i 1895, som ville afstedkomme en ny Muhammedkrise med ambassadeafbrændinger, hvis det blev citeret eller opført i dag.
Citeret
————————
Dette skuespil er vidst meget god. Se at få den stablet benene. Der er rigtig mange der vil se den.
Forventningen er at vi ligger flade af grin.
enedlig noget positiv.

Indgår det Æsler og småpiger i skuespillet, For muhamed blev jo gift med den lille 9 årrige Asha ??

Upassende ? Klag over indlæg

 
Hans Jakobsen, Børkop | Skrevet: 28. feb 10 kl. 16:17

Tak til Henrik Ilskov Jensen for hans nuancerede indlæg, især påpegelsen af, hvilket pres de muslimske indvandrere i deres egne miljøer udsættes for fra de islamistiske bevægelser.

Skandaløst at pap-hovedet Engelbreth afviser dette på hans blog.

Upassende ? Klag over indlæg

 
Kenneth Hansen, otterup | Skrevet: 1. mar 10 kl. 02:30

@Henrik Ilskov-Jensen:

“LYT til de ateistiske og venstreorienterede blandt flygtningene fra Mellemøsten: De er ofte langt mere islam-kritiske (og på et meget mere oplyst grundlag) end selv de såkaldte “islamofober” blandt danskerne er det…”

Det er godt at lytte og forstå. Imens går tiden og hvad så ? Hvem ringer med klokken og siger at tiden er inde til, at bringe orden i butikken ? Den klokke der giver tegn til, at Islam skal transformeres, som Wafa Sultan argumenterer for. Hvem ?
Hvis Iran får A-bomben er det vist for sent.

Upassende ? Klag over indlæg

 

Seneste kommentarer

skriver
23.04.14 20:21
Kurt Dejgaard Du er ikke ret godt inde i kristen tankegang. Det ER de "samme mennesker", der søndag råber :"Hosianna" og fredag råber: Læs mere
skriver
22.04.14 13:18
Det sande udtryk for at vi kun kan blive frelst ved Guds nåde, er at den tilflyder os helt og aldeles ufortjent. På trods af vores Læs mere
skriver
21.04.14 21:36
Bo Lindskov Eriksen Citat: "Mener du således at Obamas "Yes we can..." er udtryk for det højeste intelligensmæssigt demokratiet kan Læs mere
skriver
21.04.14 18:12
Mennesket skabte Gud i sit billede. Men den herskende lære påstår, at det er Læs mere
skriver
21.04.14 10:55
Dejgaard: Historien opviser mange eksemplariske eksempler på mit udsagn. Hitlers taler til eksempel. Mener du således at Obamas "Yes we can..." er Læs mere

Arkiv

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her